Dokumenty ke stažení

Výroční zpráva školy za školní rok 2015/2016

Školní řád platný od 1.9.2016

ICT plán školy - k nahlédnutí v písemné formě u ředitele školy

Žádost - výběr zaměření pro současné žáky 5. tříd ZŠ Mariánské náměstí

Žádost o přijetí dítěte do 6. třídy při přestupu z ostatních ZŠ

Projevení zájmu o přijetí dítěte do 6. třídy při přestupu z ostatních ZŠ

Žádost o přestup dítěte na ZŠ, Mariánské náměstí 41

Žádost o vzdělávání žáka podle individuálního vzdělávacího plánu

Žádost o uvolnění - z povinného vyučování předmětu...

Projevení zájmu o přijetí dítěte do 1. třídy

Dokumenty k zápisu do 1. třídy

(Zápisní list do 1. třídy, žádost o přijetí, žádost o odklad)

Dokumenty můžete přinést vyplněné k zápisu