Nabídka pracovního místa

/05.07.2015

Základní škola, Uherský Brod, Mariánské náměstí 41, přijme od 1.9.2015 vedoucího kuchaře – kuchařku. Požadavky: vyučen v oboru, praxe v oboru, vítány zkušenosti z velkokapacitního provozu, organizační schopnosti.

Žádosti s životopisem zasílejte na e-mailovou adresu: vsmidova@zsmarianske.cz

 

Oznámení o výsledku veřejné zakázky

/22.06.2015

Oznámení o výsledku veřejné zakázky Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyty pro žáky a zahraniční jazykové kurzy pro učitele, projektu Rozvoj jazykových kompetencí na základní škole, registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/56.0969.

Výsledek výběrového řízení

 

Jarní sportovní soutěže

/26.06.2015

V jarních měsících nezaháleli ani sportovci druhého stupně naší školy. V první polovině května jsme byli účastníky okresního kola Odznaku všestrannosti olympijských vítězů, které se uskutečnilo za patronace Šárky Kašpárkové na hřišti  Základní školy Pod vinohrady. Poměřovaly se síly v 6 disciplínách, a to: 2-minutový test – kliky, hod 2 kilogramovým medicimbálem přes hlavu, 2-minutový přeskok přes švihadlo,  běh na 60m. Poslední disciplína byla výběrová, buď běh na 1.000m nebo 2-minutový driblink do osmičky.
Naši školu reprezentovali: Nela Bábíčková 3. tř., Kamila Zálešáková, Eliška Kročilová, Jonáš Balija, Štěpán Mimochodek a Václav Zahálka 6. tř., Vendula Pobořilová, Markéta Prusenovská, Barbora Kunhartová 7. tř., Aneta Máčalová, Lucie Pelikánová, Kateřina Chovancová, Tomáš Šimoník, Tomáš Pajurek 8. tř. a Petr Šašinka z 9. třídy. Jako tým jsme skončili na 4. místě. Šest závodníků si svými výkony zajistilo postup do krajského kola - Nela Bábíčková, Markéta Prusenovská, Aneta Máčalová, Lucie Pelikánová, Tomáš Šimoník a Tomáš Pajurek. Nakonec se do Valašského Meziříčí vydali 3 závodníci a určitě se zde neztratili. Tomáš Pajurek byl ve své kategorii šestý a Markéta Prusenovská sedmá. Nejlépe si vedl náš benjamínek Nela Bábíčková, která svou kategorii vyhrála a vítězstvím si vybojovala účast na zářijovém republikovém finále v Praze. Přejeme jí úspěšný start do dvoudenního desetiboje v Praze.

Druhá polovina května byla ve znamení atletiky. Obsadili jsme všechny kategorie Okresního kola atletického 4-boje. Soutěžilo se v běhu na 60m a 800 či 1000m, skákalo se do dálky i do výšky, házelo míčkem a vrhalo koulí.
Nejúspěšnější ze všech našich týmů byla mladší děvčata, která ve složení Natálie Plášková, Aneta Máčalová, Lucie Pelikánová, Kristýna Pijáčková a Eliška Weiserová dosáhla na stupně vítězů a vybojovala pro naši školu bronzovou medaili.
Družstvo starších děvčat ve složení Anička Zahálková, Marika Marečková, Štěpánka Penčáková, Lenka Krejčiříková a Karolína Koníčková obsadilo 6. místo.
Tomáš Šimoník, Jakub Neděla, Michal Maluš a Radim Veverka bojovali v kategorii mladších žáků a skončili na 7. místě.
Mezi staršími žáky si poměřili své síly Aleš Řezníček, Patrik Valenta, Petr Šašinka, Marek Ondrůšek a Tomáš Pajurek a společně vybojovali 5. místo.
Všem závodníkům děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Ještě je nutno připomenout, že se všechny třídy naší školy zapojily do celoroční sportovní soutěže Sazka olympijský víceboj. Tuto soutěž organizuje Český olympijský výbor v rámci kampaně Česko sportuje. Žáci plnili 8 disciplín, které prověřily jejich sportovní schopnosti jako je ohebnost, rovnováha, hbitost, rychlost, silová i běžecká vytrvalost, síla a výbušnost. Na každého žáka, který splnil v hodinách tělesné výchovy všech 8 disciplín, čeká sportovní vysvědčení. To mu bude předáno 30. 6. 2015 společně se školním vysvědčením.  V prvním pololetí splnilo všech 8 disciplín 90% žáků a ve druhém pololetí dostane sportovní vysvědčení 97% žáků naší školy. Touto účastí získala naše škola od Českého olympijského výboru stříbrnou medaili za aktivní účast v projektu Sazka olympijský víceboj.

za předmětovou komisi Tv Blanka Kňazejová

Fotogalerie v přípravě

 

Den dětí s knihovnou a projekt Patron

/26.06.2015

V pátek 19. června a v pondělí 22. června si členky knihovnického kroužku a žáci 9. A a 9. B připravili pro mladší spolužáky zábavné dopoledne plné doplňovaček, křížovek a kvízů. V pátek bylo setkání spojené s projektem PATRON a spolupráce probíhala se žáky z prvních ročníků. V pondělí jsme akci zopakovali pro žáky ze třetích a čtvrtých tříd. Akce měla původně probíhat v parku u školy, ale kvůli dešti jsme se museli přesunout do školních prostor. Děti byly rozděleny do 12 skupinek, které mezi sebou soutěžily. Každou skupinku celé dopoledne provázel na každém stanovišti jeden žák 9. třídy. Na startu každá skupinka dostala bodovací kartičku, na které si vyznačila originální název své skupinky – jako např. Šmoulové, Strašidla, Divocí koně, Víly první třídy, Balónky, Kolorky nebo Černokněžníci. Na jednotlivých stanovištích děti doplňovaly literární křížovky, tajenky, osmisměrky, učily se hledat v encyklopediích nebo řadit knížky podle abecedy. Některé otázky se také týkaly výchovy ke zdraví. Za správně zodpovězené otázky žáci dostali razítko do soutěžní karty, kterou po splnění všech úkolů odevzdali v cíli.  Deváťáci spočítali počet bodů a vyhodnotili tři nejlepší skupinky. V cíli žáci plnili poslední úkol, a to nakreslit skupinový erb. V knihovně se sešlo mnoho krásných erbů, můžete si je zde také prohlédnout. Po vyhodnocení  úkolů členky knihovnického kroužku vyhodnotili první až třetí místo a také všechny skupinky byly odměněny malým dárkem. Všichni žáci – malí i velcí – pracovali na jedničku a jak se jim tato akce líbila?

… v naší skupince byla dobrá nálada, mně se líbilo, jak jsme malovali a plnili úkoly, líbily se mi hry, křížovky, jak jsme hledali slovo „krokodýl“, líbilo se mi přemýšlení, a dokonce jeden  třeťák napsal, že se mu líbila holka z 9. třídy (škoda jen, že už nezjistíme, která to byla…)

Členky knihovnického kroužku

Fotogalerie v přípravě

 

Poznávací zájezd do Londýna

/22.06.2015

Je pondělí 15. června, 9 hodin ráno. Právě vyrážíme na poznávací zájezd do Londýna. My, žáci ZŠ Mariánské náměstí, společně se žáky ze ZŠ Šumice. Cesta nám zabere takřka celý den, kromě autobusu poznáváme okolní krajinu i plavbou na trajektu přes celkem klidný Canal La Manche.
Ani jsem se nenadáli a už vystupujeme na nábřeží řeky Temže a obdivujeme Houses of Parliament s Big Benem, Westminster Abbey, také sídlo premiéra a rovněž Buckingham Palace, sídlo královny Alžběty II. Kromě zajímavých architektonických skvostů můžeme v National Gallery vidět i originály obrazů takových mistrů, jako byli například Tizian či Claude Monet. Celý den zakončíme v Britském muzeu, kde se vnoříme do dávno minulých časů v dobách starověkého Egypta…
Všichni jsme naprosto nadšení také z přátelského přijetí v hostitelských rodinách, většině z nás anglická kuchyně zachutnala.
A je tu třetí den naší cesty, který začínáme v letním královském sídle – ve Windsor Castle. Druhou polovinu dne strávíme s oblíbenými osobnostmi v muzeu voskových figurín Madame Tussauds. Každý si přišel na své, telefony se plní fotkami a což teprve závěrečná 4D projekce!
Jako všechno pěkné i naše cesta do Londýna se chýlí ke konci. Prohlídka korunovačních klenotů v Tower of London je opravdu pomyslným klenotem ve šňůře našich zážitků. Ty doplní ještě výstup na vyhlídku do kopule v St. Paul´s Cathedral, cesta lodí po Temži a fotografování se u nultého poledníku v Greenwichi. A pak už jen: Goodbye, London. Odjíždíme plni zážitků zpět do Uherského Brodu.
Celý výlet jsem si opravdu užili a těšíme se zase někdy příště…

žáci ZŠ Mariánské náměstí, Uh. Brod,
Lenka Šišperová, Martina Bábíčková
   

Fotogalerie

 

EX LIBRIS 2015

/22.06.2015

V úterý 16.6. proběhlo v kině Hvězda slavnostní vyhlášení výsledků literární a výtvarné soutěže, které bylo spojeno s křestem knihy Bedřicha Beneše Buchlovana Na Holém kopci za účasti autora Jiřího Jilíka a ilustrátorky Kamily Brůčkové. Při příležitosti 140. výročí  postavení uherskohradišťské synagogy byla vyhlášena výtvarná soutěž EX LIBRIS – ozdobný lístek se značkou a jménem, který si majitel vlepuje do knihy na přídeští k označení vlastnictví. První místo získala Diana Horáková ze 6.A, mezi oceněné patří i Vendula Macháčková ze 6.B a Eliška Weiserová z 8.B. Děvčata si odnesla nejenom diplom, ale i knihu Na Holém kopci.
Blahopřejeme!

Lenka Jančová

foto 1,2,3

 

ŽIVOT DĚTEM děkuje našim žákům

/22.06.2015

Život dětem tímto srdečně děkuje žákyním a žákům Základní školy, Mariánské náměstí 41, Uherský Brod za účast při sbírce ve školním roce 2014/2015 a finanční částku 2 100 Kč získanou prodejem předmětů s logem Život dětem. K jakému účelu bude částka použita najdete v letáčku.

Život dětem

 

Regionální plavecké závody žáků 1. stupně

/14.06.2015

V úterý 9. června se v CPA Delfín uskutečnil další ročník regionálních plaveckých závodů žáků 1. stupně základních škol Uherskobrodska. Tohoto sportovního klání se zúčastnilo 192 závodníků z 11 základních škol. O putovní pohár plavecké školy bojovali jak jednotlivci, tedy dívky a chlapci v kategoriích 1. – 5. tříd, tak smíšená družstva štafet za každý ročník. Naši školu reprezentovali: za první třídy Sofie Horáková, Ondřej Borýsek, Jakub Skočovský a Jan Z.,  za druhé třídy Natálie Gregůšková, Tereza Machalová, Josef Berka a Adam Zatloukal, v kategorii třetích a čtvrtých tříd Markéta Prajzová, Nela Bábíčková, Adéla Čechmanová, Jana Karolína Janíčková, Marek Žižka, Simona Vokšická, Tadeáš Vystrčil a Martin Flekač, a nakonec páťáci Karolína Nesázalová, Kryštof Švehlík, Petr Šimon Janíček a Adam Hauerland.  Celé dopoledne probíhalo ve skvělé atmosféře, plavci se vzájemně povzbuzovali a brzy jsme se radovali ze zisku cenných kovů jednotlivců i šfafet.
Zlatou medaili si ve své kategorii vyplavali Sofie Horáková, Natálie Gregůšková a Josef Berka, stříbrnou Ondřej Borýsek, bronzovou Nela Bábíčková a Marek Žižka. Úspěch jsme slavili i ve štafetách, kdy si pro zlato doplavala štafeta prváčků, druháků i třeťáků. Všichni naši plavci se ale zasloužili o stříbrnou medaili pro naši školu. Gratulace a poděkování patří všem závodníkům!

Martina Bábíčková

Fotogalerie

 

Projekt "Přátelství nezná hranic" pokračuje

/12.06.2015

Ve dnech 1.6. - 5.6.2015 se skupina 18 žáků ze ZŠ Mariánské náměstí za doprovodu 3 vyučujících vydala na výměnný pobyt do partnerské školy "Anna Sophia" v Kranichfeldu v německém Durynsku. Navázali jsme na jejich loňskou květnovou návštěvu u nás a s napětím očekávali, jaké aktivity si pro nás připraví.

Již od druhého dne nás čekal velmi zajímavý program. Každé ráno jsme zahajovali workshopy v partnerské škole, jejichž součástí byly komunikační aktivity v obou jazycích, tedy v angličtině a němčině. První den jsme se ve smíšených skupinkách vydali na prohlídku Kranichfeldu, při níž nám průvodci byli němečtí žáci. Téhož dne odpoledne jsme za velmi hezkého počasí vyrazili do nedalekého Saalfeldu. Prohlídka místních jeskyní víl a Muzea hornictví byla přímou výukou geologie v praxi. Příjemný den jsme zakončili v Aqua parku Avenida Therme.

Další den naše cesta směřovala do jednoho z nejvýznamnějších duchovních a kulturních center přelomu 18. a 19. století- města Výmaru, kde jsme se seznámili s místy spojenými především s působením dvou velikánů německé literatury – J. W. Goetha a F. Schillera. Následující den jsme navštívili centrum Durynska – krásné historické město Erfurt, jehož pamětihodnosti a malebná zákoutí jsme poznávali prostřednictvím plnění kvízových úkolů formou „town rallye“. Nejvíce nás zaujala impozantní erfurtská katedrála. Velkým zážitkem byla rovněž exkurze do televizního studia stanice MDR a exkurze do firmy Coca – Cola.

Po závěrečném programu a slovech poděkování nastal opět čas loučení a dlouhá cesta domů. Poděkování za zdárný průběh návštěvy a příjemné dny u německých hostitelů patří všem, kteří se na přípravě návštěvy podíleli – německému týmu, vedení školy, rodičům, našim žákům za vzornou reprezentaci školy v zahraničí a sponzorům: Nadace Bratří Lužů, VOMA s.r.o., Pivovar Uherský Brod a.s., Rojal spol. s.r.o., za finanční a věcné dary.

Zdenka Uhrová, koordinátorka projektu

Fotogalerie

 

Reportáž psaná na fotbale (tedy spíše po fotbale)

/12.06.2015

Asi se ze mě stane fotbalová fanynka. Ale pěkně popořádku. Jako každoročně i letos se naše škola zúčastnila McDonald´s Cupu. Hochy z pátých a čtvrtých tříd čekalo nejprve okrskové kolo, kde jsem se pasovala do role hlídače a uklízeče svršků, plniče nápojových lahví a jinak jsem se nepouštěla do větších akcí. Odborný dohled a koučink zajišťoval pan školník Miroslav Běhunčík a zkušení rodiče, pánové Bartoš a Kovalčík. Počátek nevypadal nijak nadějně. Los nám přiřkl nejobtížnější skupinu, ale to už tak někdy ve sportu bývá. Narazili jsme ve skupině na silného soupeře z Dolního Němčí, ovšem my jsme se nedali a uhráli remízu. Toto kolo se nehrálo na umístění, ale na postup do okresního kola, který jsme si svým výkonem zajistili.

Ve čtvrtek 7. května jsme se autobusem s dalšími „přespolními“ vydali do jámy lvové (tedy do Starého Města u Uherského Hradiště). Sluníčko nás příjemně hřálo a mé počáteční obavy se ukázaly lichými. Na trávník nastoupila naše úderná skupina, která se pustila do boje se soupeřem, sebou samými a proměňováním četných šancí. Pak už bylo jenom líp, a vybojovali jako jediní z okresu postup do krajského kola, které se konalo ve Zlíně.

Po všechny dny nás doprovázeli podporovatelé z řad rodičů a sourozenců. Rozhodla jsem se rázně skončit se zahříváním tribuny a vrhla jsem se do hry. Pomalu ale jistě jsem začala dešifrovat exotické názvy jako penalta, ofsajd, malá domů a poté jsem si troufla na stále odvážnější odborné rady typu: „Nepouštěj ho, nesmí projít a uteč mu…“ Druhým místem nám celorepublikové finále uniklo o jeden jediný bod, ale přála bych vám vidět naše hochy: Dana Valentu - jeho ostrou střelbu,  nebo když chytal penalty, Iva Vystrčila – kdy svou poctivou hrou proměňoval šance v góly, Jakuba Bartoše – se svou rychlou a nedostižnou hrou v útoku i obraně, Michala Pummera – fotbalového režiséra s jeho neočekávanými kličkami, Adama Bartončíka – poctivého a férového obránce bojujícího jako lev, Marka Machalu – našeho gólmana, který soupeřům nedal téměř žádnou šanci, Adama Salingera –  hráče, který kohokoli plnohodnotně zastoupil, Tibora Daniela – výborného střelce, který šance dotahoval do konce a bojoval o každý míč, Jakuba Kovalčíka – poctivého obránce,  který neopustil souboj o míč a podporoval útok, a Šimona Klona – šikovného hráče, který se ve hře plně uplatnil.

Byl to nečekaný zážitek plný emocí, napětí a pocitu sounáležitosti. Takže, hoši, díky.

Mgr. Jana Dvořáková

Fotogalerie

 

Projekt pro předškoláky

/12.06.2015

Naše škola zkouší usnadnit předškoláčkům vstup do první třídy. Proto probíhá projekt „Mám toho, kdo mně pomůže“, kterému stručněji říkáme Patron. Děti po nástupu do školy totiž získají svého velkého kamaráda z deváté třídy – svého patrona. Vzájemné oťukávání malých a velkých však začalo už koncem dubna tohoto školního roku. Předškoláci přišli do školy v doprovodu rodičů a seznámili se formou hry se svými budoucími třídami a hlavně se svými budoucími paními učitelkami. Dne 2. června nás předškoláci navštívili znovu. Zatímco jejich rodiče získávali ve školní jídelně důležité informace k průběhu prvního školního roku, děti vyrazily na dobrodružnou procházku školou. Nemuseli se obávat ani živého hada, který na ně čekal v učebně přírodopisu. Spolehlivými průvodci jim totiž byli naši pomocníci z osmých tříd. Holčičky i kluci s nadšením plnili připravené úkoly, proto věříme, že z nich budou svědomití školáci.

B. Kňazejová, K. Janků, Z. Šopíková

Fotogalerie v přípravě

 

Atletické závody: "O pohár starosty Uh. Brodu"

/03.06.2015

Dne 2. června se již potřetí v posledních dvou měsících žáci prvního stupně vydali poměřit své sportovní síly a výkony se svými vrstevníky, tentokrát na atletické závody O pohár starosty města Uherského Brodu. Při slavnostním zahájení klání o cenné kovy pozdravil závodníky i pan starosta Patrik Kunčar, popřál všem sportovcům mnoho úspěchů a zdůraznil, že důležitá je zejména radost z pohybu. S tím samozřejmě nelze než souhlasit, ale když se k tomu zablyští na krku ještě i medaile, radost se násobí…
A tak jsme „náš boj“ o blýskavé kovy zahájili společně s dalšími 16ti družstvy, které do soutěže postavilo celkem 13 základních škol z Uherskobrodska.
Naše družstvo soutěžilo ve složení Daniela Šprtelová a Adam Zatloukal (2. ročník), Nela Bábíčková a Tadeáš Vystrčil (3. třídy), Karolína Prajzová a Tomáš Králík (4. třídy), Karolína Nesázalová a Daniel Valenta (5. třídy). Soutěž zahájily sprinty na 60 m pro všechny závodníky a poté se již rozběhly jednotlivé atletické disciplíny, pro každý ročník jiná. A vedli jsme si skvěle! Danielka Šprtelová si za skok z místa dlouhý 168 cm vybojovala 1. místo, Adam Zatloukal ve stejné disciplíně skokem 170 cm 3. místo a rovněž vybojoval 3. místo ve sprintu. Nela Bábíčková si časem 10,2 vybojovala  2. místo ve sprintu, Karolína Nesázalová rovněž 2. místo ve sprintu s časem 9,62. Daniel Valenta si osobním rekordem 400 cm ve skoku dalekém zajistil 3. místo a stal se i nejrychlejším sprinterem závodů (9,0) a získal 1. místo. Ostatní závodníci sice nedosáhli na medailová umístění, ale svými výkony všichni společně vysoutěžili celkové 3. místo pro školu.  Všem soutěžícím gratulujeme a už teď se těšíme na další sportovní klání.

Martina Bábíčková

Fotogalerie

 

Den dětí na MŠ Olšava

/03.06.2015

Letošní tradiční Den dětí na MŠ Olšava se nám ve čtvrtek 28. května přes všechny obavy nakonec vydařil. Počasí se umoudřilo, odvděčilo se všem za vynaloženou námahu při přípravě letním sluníčkem a pohodová nálada všech zúčastněných byla pro všechny velkou odměnou. Deváťáci nestačili rozdávat žetony za splněné úkoly u atrakcí, které si pro mladší děti připravili a vzorně dohlíželi na plnění všech úkolů. Maminky u obchůdku nestačily směňovat žetony za vybrané „zboží“. Díky tradiční štědrosti sponzorů si děti měly až do konce stále z čeho vybírat. Zmrzlina i tradiční špekáčky šly „na dračku“. Malí předškoláci se školákům a návštěvníkům pochlubili krásným tanečním vystoupením, které bylo odměněno velkým potleskem. Děkujeme všem organizátorům i sponzorům, kteří nám každoročně pomáhají s touto krásnou akcí a v neposlední řadě i mateřské školce za možnost spoluorganizovat tuto aktivitu v jejich krásné zahradě.

Fotogalerie

 

2. ročník školní vědecké konference

/03.06.2015

Ve středu 27. května se na naší škole konal již 2. ročník Školní vědecké konference, které se účastnili mladí „vědci“ obou stupňů naší školy. Organizátory byli opět žáci kroužku pro mimořádně nadané děti, vedené p. učitelkou Mgr. Zuzanou Šopíkovou a p. učitelem ing. Fr. Šopíkem. Do druhého ročníku se přihlásil opět velký počet dětí, tentokrát 54 s 31 pracemi. Proto bylo nutné rozdělit práce do 2 sekcí, společenskovědnou a přírodovědnou. Protože se hledali nejlepší mladí vědci, kteří by své práce mohli prezentovat na podzim v Praze na Přírodovědné fakultě Karlovy univerzity, byla ustanovena i porota, která tyto zástupce vybrala. Účastníci konference v deseti minutách prezentovali téma, které si vybrali a potom odpovídali na otázky z publika. Vyslechli jsme si příspěvky ze zvířecí říše, vesmíru, zeměpisu, architektury, jazyků, počítačů i významných osobností. Žáci nezapomněli ani na našeho rodáka J. A. Komenského. Neuvěřitelná byla atmosféra konference, kdy se děti navzájem podporovaly a starší spolužáci uznale ocenili příspěvky těch nejmenších. Na závěr získali všichni účastníci certifikáty o účasti na konferenci, ty nejlepší práce i zvláštní ocenění a dárek, porota oznámila jména těch, kteří na podzim pojedou se svými prezentacemi do Prahy. Protože se této konference již zástupci kroužku pro nadané děti zúčastnili, se zájmem všichni sledovali krátké video a seznámili se s atmosférou, ve které konference probíhala: https://www.prirodovedci.cz/video/4-detska-vedecka-konference. Již nyní se těšíme na další ročník a věříme, že účast zapojených dětí, které budou chtít prezentovat svoje zájmy a koníčky, bude i dále stoupat a budou tak motivovat své přihlížející spolužáky k tomu, aby rozvíjeli své schopnosti. Možná je mezi těmi, kteří se nebojí vystoupit i odpovídat na „záludné“ otázky, budoucí vědec či badatel.

Fotogalerie

Vědecká konference-vyhodnocení

 

Malování na počítači

/25.05.2015

Jakub Surý ze 7. B získal 3. místo v soutěži Malování na počítači, která se konala v pátek 22. 5. 2015 v Uherském Hradišti.
Žáci z celého okresu měli namalovat v první části tři obrázky dle předlohy za 45 minut a v druhé části už pracovali podle vlastní fantazie na téma „Letní sen“. Naši školu reprezentoval i Michal Popelka ze 6. A, který se umístil na 18. příčce.

Lenka Jančová

 

Okresní kolo Pythagoriády

/25.05.2015

Okresní kolo Pythagoriády prběhlo v úterý 12. května na základní škole ve Starém Městě. Žáci v této matematické soutěži řešili během 60 minut 15 logických příkladů. Soutěžící, který získal aspoň 9 bodů, se stal úspěšným řešitelem. 
Petra Kretková z 5. C získala 14 bodů a patří jí 1. místo. Tanita Býmová z 5.A  s 12 body obsadila 10. příčku a Per Šimon Janíček z 5. B byl také úspěšným řešitelem, s 9 body obsadil 26. místo.
Dominik Miloš z 8. B se s 9 body umístil se na 14. příčce. Naši školu dále reprezentovali tito žáci: Michal Popelka z 6. A, Jakub Pijáček a Patrik Zemčík z 8. A a Marek Ondrůšek z 8. B třídy. Úspěšným řešitelům blahopřejeme.

Kabinet matematiky

 

Školní družina: Atletická olympiáda školních družin a dopravní soutěž

/25.05.2015

Hned dvě úspěšné soutěže, které se konaly v rámci školních družin, přinesly cenné umístění našim družinovým žáčkům.

V úterý 19. května 2015 se konala na hřišti Lapač již tradiční atletická olympiáda školních družin. Naše školní družina u toho nemohla chybět, a tak jsme se s 25 sportovci vydali na hřiště uloupit nějakou tu medaili pro naši družinu.

Akce se zúčastnilo 13 družin, 230 dětí z Uherského Brodu a okolí. Po uvítání, slavnostním vyvěšení vlajky a pořádném rozcvičení se mohlo začít. Soutěžili zvlášť chlapci a děvčata ve čtyřech věkových kategoriích a třech disciplínách - v běhu na 50 m, hodu kriketovým míčkem a skoku dalekém. Naši družinu reprezentovali:

Prvňáčci: Lukáš Váňa, David Machala, Ondřej Borýsek, Jan Mrákota, Jakub Šmíd, Barbora Kunčarová, Kristýna Borýsková, Kristýna Matuchová, Valerie Zybajlová, z druhých tříd: Filip Hégr, Adam Zatloukal, Patrik Vacula, Natálie Gregušková, Klára Novotná, Adéla Hodicová, třeťáci: Michael Christov, Nela Bábíčková, Stela Kutnarová, Markéta Prajzová a naši nejstarší: Patrik Polášek, Jakub Milička, Oskar Kment, Aneta Pelikánová, Nela Jiříčková, Rút Slováková

Rozdávalo se celkem 72 medailí a naše výprava byla velmi úspěšná, získali jsme 9 medailí všech barev! Prvňáček Honza Mrákota získal 1. místo v běhu na 50 m, druhák Filip Hégr si odnesl zlato v hodu, Adam Zatloukal stříbro z běhu, Patrik Vacula přidal bronz za skok. Třeťáci byli také úspěšní, Michael Christov vybojoval zlato v hodu, Markétka Prajzová byla třetí v běhu a Nela Bábíčková získala dokonce tři cenné kovy – zlato v hodu a skoku a stříbro v běhu. Naše skvělá oranžová parta si zaslouží velkou pochvalu za krásnou sportovní reprezentaci naší školní družiny.

Ve středu 29. dubna se na dopravním hřišti Na Výsluní konala okrsková dopravní soutěž školních družin. Do letošního boje se zapojilo 11 družstev. Čekala na ně dráha s několika překážkami - projetí pod brankou, slalom, lávka a garáž. Potom byl připraven testík, který zvládli všichni na výbornou. A tak Michael Christov, Nela Bábíčková, Petr Kroča a Patrik Vacula vybojovali pro naši školní družinu 1. místo. Všem jim gratulujeme a děkujeme za reprezentaci.

Naďa Bečicová a Monika Vokšická

Fotogalerie: Atletická olympiáda školních družin

 

Žáci 1. stupně bojovali na Atletické olympiádě

/25.05.2015

Dne 12. května se žáci prvního stupně zúčastnili Atletické olympiády na atletickém stadionu v Uherském Hradišti. Naši školu reprezentovali  mladší žáci (3. ročník)  Julie Křelinová, Markéta Prajzová, Nela Bábíčková, Adriana Marečková, Patrik Mahdal, Ondřej Machala, Michael Christov a Tadeáš Vystrčil; starší žáci (5. ročník) Karolína Nesázalová, Linda Vašíková, Adéla Šustková, Dagmar Hodulíková, Michal Pummer, Adam Hauerland, Daniel Valenta a Tibor Daniel. Každý ze soutěžících mohl startovat jen v jedné atletické disciplíně ve své kategorii - sprint 50 m, vytrvalostní běh 600 m, hod kriketovým míčkem, skok daleký, jako družstvo startovali všichni ve štafetovém běhu.
Protože jsme na atletickou olympiádu vyrazili téměř ve stejném složení jako na halovou, věděli jsme, do čeho jdeme a naše bojovnost byla velká a poháněná touhou „stát na bedně“. Tentokrát však šlo o co nejlepší individuální umístění.
V konkurenci 11ti zúčastněných škol z okresu Uherské Hradiště jsme dosáhli velmi pěkných výsledků, dařilo se zejména starším žákům, ti na „bedně“ stanuli nakonec úplně všichni! Posuďte sami. Cenné diplomy získali Nela Bábíčková (3. místo hod kriketovým míčkem 23,30 m), Karolína Nesázalová (1. místo sprint 50 m 7,67 s), Linda Vašíková (3. místo skok daleký 339 cm), Dáša Hodulíková (3. místo vytrvalost 2:14,58 min), Daniel Valenta  (3. místo skok daleký 392 cm), Tibor Daniel (2. místo hod kriketovým míčkem 38,40 m), štafeta starší dívky (2. místo), štafeta starší chlapci (3. místo).

Všem sportovcům blahopřejeme a děkujeme za pěknou reprezentaci školy.

Martina Bábíčková

Fotogalerie

 

Okresní kolo v matematické olympiádě

/26.04.2015

Dne 8. dubna proběhlo na základní škole ve Starém Městě okresní kolo Matematické olympiády 6. až 8. ročníků. Žáci řešili 2 hodiny 3 úlohy, každý, kdo získal 9 bodů z 18, se stal úspěšným řešitelem.

Naši školu reprezentovali žáci:
Michal Popelka, 6A – 12 bodů – obsadil 8. místo
Eliška Kročilová, 6A – obsadila 26. místo
Ivo Jurčík, 6A - obsadil 33. místo
Markéta Prusenovská, 7B – 13 bodů a obsadila krásné 3. místo
Pavel Hájek, 7A – 11 b - obsadil 9. místo
Jakub Surý, 7B – 11 b - obsadil 9. místo
Adéla Bartošová, 7B - obsadila 17. místo
Jakub Pijáček, 8A - obsadil 7. místo
Patrik Zemčík, 8A - obsadil 14. místo
Dominik Mahdal, 8A - obsadil 18. místo
Kateřina Chovancová, 8B - obsadila 20. místo

Všem úspěšným řešitelům blahopřejeme!

kabinet matematiky

 

Příběhy bezpráví

/26.04.2015

Žáci společenskovědního semináře 7. tříd ze základní školy na Mariánském náměstí se účastní v letošním roce již třetího ročníku projektu Člověka v tísni, Příběhy bezpráví z místa, kde žijeme. V minulých letech zpracovávali naši žáci příběh Anny Honové a brodského patriota Josefa Kollera. Letos naše pozvání přijala paní Janalíková, dcera známého brodského lékárníka, pana Součka. S příběhem jejich rodiny se zúčastní náš tým setkání všech zúčastněných základních a středních škol v červnu v Praze. Děkujeme paní Janalíkové, že přišla za námi do školy, vyprávěla nám svůj příběh a umožnila nám pracovat také s fotografiemi a materiály, díky kterým můžeme její příběh představit veřejnosti.

Fotogalerie

 

Velikonoční čtení s prarodiči

/26.04.2015

Ráno ve středu 1.4. jsme v naší třídě přivítali naše milé babičky a dědečky. Pozvali jsme je na Velikonoční čtení. Našim hlavním cílem však nebylo čtení, ale společné prožití jednoho dopoledne. Ještě víc jsme byli rádi, když mezi nás zavítali prarodiče, kteří naši školu ještě neznají. A nebylo jich málo. Z devatenácti prarodičů jich bylo devět, kteří byli u nás poprvé. Nejprve nás paní učitelka přivítala a vysvětlila, proč jsme se sešli a co budeme dělat. Potom jsme se rozdělili do skupinek. Ve skupince byly tři nebo dvě děti a jejich prarodiče. Nejprve jsme si přečetli o jaru a Velikonocích. Bylo to fajn, protože se dědečkové a babičky změnili na paní učitelku. Vyprávěli jsme si o svátcích a společně plnili úkoly jako např. křížovku, doplňovačku nebo vytváření vět podle obrázku. Pak byla přestávka. My jsme šli na svačinu a prarodiče na čaj a kafíčko. Potom jsme se opět sešli a proběhla beseda. Ptali jsme se babiček a dědečků, jak slavili Velikonoce. Zajímavější však bylo, když vyprávěli o tom, jaká byla škola a co v ní dělali, když chodili do první třídy. Potom jsme předali svým babičkám a dědečkům velikonoční přáníčko a sami popřáli pěkné Velikonoce a jaro. Než jsme se rozloučili, pozvali jsme prarodiče na další setkání a povídání třeba o jejich zálibách.

Na závěr chceme pozdravit milé babičky a dědečky a poděkovat jim za návštěvu a za hezké dopoledne. Moc jsme si to společně užili.

Žáčci z 1.A

Fotogalerie

 

Tradiční sběr tříděného papíru

/20.04.2015

V pátek 17. dubna a sobotu 18. dubna se uskutečnil tradiční jarní sběr starého papíru. Nasbírali jsme přes 19 tun papíru. Letos jsme již takto odevzdali k recyklaci 33,5 tuny papíru. Celkem jsme již od roku 2002 společně nasbírali úctyhodných 344 893,5 kg papíru. Děkujeme rodičům, kteří nám se sběrem pomáhali a spolu se svými dětmi se do sběru zapojili a pánům školníkům, kteří tradičně spolu s žáky 9. tříd pomáhají sběr organizovat. Jsme rádi, že se tak všichni společně učíme třídit odpad a tím pomáháme nejenom životnímu prostředí, ale také zlepšení vybavení naší školy, především školní knihovny. Vyhodnocení výsledků sběru proběhne po sečtení výsledků za třídy a jednotlivce během května. Vyhodnocení soutěže škol, kterou organizují sběrné suroviny, proběhne na konci školního roku. Jak sběr probíhal, si můžete prohlédnout v naší galerii.

Fotogalerie

Výsledky sběru

 

Okresní kolo v informatice

/13.04.2015

Dne 10. dubna se na ZŠ ve Starém Městě uskutečnilo okresní kolo v Informatice zaměřené zejména na práci v textovém editoru MS Word. Soutěž se skládala z praktické části (naformátování dokumentu co nejlépe dle předlohy včetně vložení a naformátování obrázků) a z části teoretické (test - všeobecný přehled). Tuto soutěž si vyzkoušeli žáci sedmých tříd: Bartošová Adéla, Janíková Karolína a Jakub Surý. Vzhledem k tomu, že byli nejmladšími soutěžícími, se mezi převážnou většinou deváťáků neztratili. Nejlépe se práce i testová část zdařila Karolíně Janíkové, která se umístíla na celkovém 9. místě. Kuba a Adéla obsadili 11. a 12. místo.

Martina Bábíčková

 

Školní jídelna zavádí objednávání a odhlašování stravy přes Internet

/22.03.2015

Vážení rodiče, od tohoto týden můžete začít využívat systém přihlašování a odhlašování stravy přes Internet. Dosavadní forma objednávání ve školní jídelně se nemění, pouze přibývá internetová možnost přihlašování a odhlašování obědů.

V menu je na konci za Jídelníčkem nový odkaz Strava.cz, který vám přináší možnost přehledu a informací o stravování Vašeho dítěte.

Stručný popis, jak na to, najdete níže.

Popis systému objednávání a odhlašování

 

Krajské kolo matematické olympiády

/09.04.2015

Dne 18. března 2015 se uskutečnilo na Gymnáziu Zlín - Lesní čtvrť krajské kolo 64. ročníku matematické olympiády devátých tříd. Naši školu vzorně reprezentovali žáci 9.B třídy Jakub Brauner a Dominik Bludský, kteří svým vynikajícím umístněním přispěli k šíření dobrého jména nejen naší školy, ale celého uherskohradišťského okresu. Nadějným mladým matematikům přeji i do budoucna radost z uvažování a chápání při řešení dalších zajímavých úloh z jedné z nejnáročnějších vědných disciplín – královny věd, matematiky.

RNDr. Zdeněk Horák

Foto

 

Velikonoční dopoledne s knihovnou

/06.04.2015

Na přelomu března a dubna si členky knihovnického kroužku připravily pro menší spolužáky Velikonoční dopoledne s knihovnou. Do programu se zapojili druháčci a čtvrťáci. Všechny skupinky pilně pracovaly, všichni byli šikovní, musíme je pochválit. Děti si na úvod připomněly význam Velikonoc a seznámily se s velikonočními tradicemi nejen u nás, ale také v jiných zemí, jako je například Pancake day ve Velké Británii nebo kutálení vajíček (Egg rolling) v Kanadě, Austrálii a v USA (tak se naučily i několik anglických slovíček). Potom si žáčci vyplnili zábavný pracovní list o významu jednotlivých dnů Velikonoc, poslechli dobrodružnou pohádku o ztraceném zajíčkovi a holčičce Elfince. V druhé části využili svou fantazii a nakreslili velikonoční obrázek nebo vyzdobili omalovánku vajíčka. Někteří zájemci nám zarecitovali i básničku, zatímco ostatní pracovali. Všechny děti byly za svou snahu nakonec odměněny drobným dárečkem. Doufáme, že se všem zúčastněným akce líbila tak jako mám. A doufáme, že se opět společně setkáme při další příležitosti, třeba při oslavě Dne dětí.

Členky knihovnického kroužku

Fotogalerie

 

Na škole působí rodilý mluvčí

/06.04.2015

Od března do konce školního roku začal působit na škole v rámci výuky angličtiny rodilý mluvčí Michael z daleké Afriky, ze státu Ghana. Škola získala tuto možnost v rámci projektu ESF VK: „Rodilí mluvčí do škol – zvyšování jazykové vybavenosti žáků základních škol pomocí rodilých mluvčích a zapojení škol do mezinárodních projektů.“

Žáci se tak každé pondělí na výuce angličtiny setkávají ve svých skupinách se svou učitelkou angličtiny a také s Michaelem, který je seznamuje nejenom s reáliemi své země, sociokulturními rozdíly, ale i ve spolupráci s vyučující AJ pomáhá zintenzivnit výuku dětí v oblasti konverzace. Žáci však především získávají větší motivaci k výuce, vidí potřebnost učit se další jazyk.

Škola tak získala opět možnost zapojit do výuky cizích jazyků rodilého mluvčího a navázat tak na výborné zkušenosti s jazykovými asistenty v rámci programu Comenius, které využívala v minulosti.

Fotogalerie

 

Matematické soutěže

/06.04.2015

Mezinárodní soutěž Matematický klokan vznikla v Austrálii a od roku 1991 se rozšířila do zemí Evropy. Soutěžící jsou podle věku rozděleni do kategorií: Cvrček (2. - 3. třída ZŠ), Klokánek (4. - 5. třída ZŠ), Benjamín (6. - 7. třída ZŠ), Kadet (8. - 9. třída ZŠ), ve všech kategoriích soutěžící řeší 24 testových úloh, přičemž vybírá jednu z pěti nabízených možností řešení. Úlohy jsou seřazeny ve třech skupinách podle obtížnosti, za správnou odpověď získává soutěžící 3, 4 nebo 5 bodů, za špatnou odpověď se mu jeden bod strhává. Aby soutěžící nedosahovali záporných výsledků, dostávají do vínku 24 bodů, takže lze získat maximálně 120 bodů. Pro nejmenší žáky je určena kategorie Cvrček (2. – 3. třída ZŠ), v které žáci řeší 18 úloh, maximálně lze získat 90 bodů. Ve všech kategoriích ZŠ je na řešení vymezeno 60 minut čistého času.

Pythagoriáda patří mezi oblíbené matematické soutěže. Je určena všem žákům 5., 6., 7. a 8. ročníků základních škol. Cílem Pythagoriády je zvýšit zájem o matematiku u co nejširšího počtu žáků. Úlohy této soutěže vycházejí ze znalostí matematiky odpovídajících ročníků ZŠ. Příklady rozvíjí mimo jiné prostorovou představivost či logické uvažování. Žáci naší školy řešili úlohy školního kola v pondělí 23. března. Během 60 minut měli vyřešit 15 úloh a žáci 8. ročníku 12 úloh. Nemohli používat kalkulačky a ani tabulky. Úspěšným řešitelem byl každý, kdo získal 9 bodů z 15 a u osmáků 8 bodů z 12.

Okresní kolo Pythagoriády se bude konat 12. května ve Starém Městě u Uherského Hradiště. Všem úspěšným řešitelům blahopřejeme!

kabinet matematiky

Matematický klokan - vyhodnocení

Pythagoriáda - vyhodnocení

 

Recitační soutěž

/06.04.2015

Ve středu 18. února se vybraní žáci zúčastnili na Domě kultury v Uherském Brodě okrskového kola recitační soutěže. Do okresního kola, které proběhlo 25. března, postoupil Kryštof Švehlík z 5.C a Karolína Koníčková z 9.A. Kryštof Švehlík bude naši školu reprezentovat v krajském kole této soutěže, která se uskuteční 29.dubna v Uh. Hradišti.

Všem dětem děkujeme za pěkný přednes a reprezentaci školy. Kryštofovi budeme držet palce.

Mgr. Marie Kučerová

 

Informace pro strávníky - nový systém

/25.03.2015

Vážení rodiče, omlouváme se za mylné informace ohledně výdeje stravy – nevyzvednutých obědů. Toto je způsobeno chybnou komunikací  výdejních systémů. Neberte, prosím,  v této době zřetel na hlášení neodebraných obědů a tolerujte dobu, kdy se podaří tento problém odstranit.

Děkujeme za porozumění.

 

Velikonoční dílny

/06.04.2015

V pátek 27. 3. se ve školní jídelně uskutečnily každoroční Velikonoční dílny, které nám připomněly, že se opět blíží čas Velikonoc. Spolupracujeme na jejich realizaci již tradičně s organizací rodičů IRPŠ. Velmi děkujeme nejen paní Měřínské, která se o přípravu zasloužila nejvíce, ale i všem maminkám a paní učitelkám, které pomáhaly zrealizovat nové zajímavé nápady na výrobu velikonočního zdobení. Jako vždy byl velký zájem o velikonoční vajíčka, věnečky a keramiku, objevily se i nové nápady na velikonoční výzdobu. Všechny děti i dospělí si páteční odpoledne užili a domů si odnášeli vlastnoručně vyrobený pozdrav jara.

Fotogalerie

 

Žáci 1. stupně bojovali o medaile na Atletické halové olympiádě

/25.03.2015

Dne 25. března se žáci prvního stupně zúčastnili Atletické halové olympiády 1. stupně „O pohár ředitele ZŠ Sportovní v Uherském Hradišti“. O medaile se bojovalo ve Sportovní hale UH v kategoriích: mladší žáci 3. ročník (dívky a chlapci) a starší žáci (5. ročník dívky a chlapci) a v disciplínách běh 30 m, vytrvalostní běh, hod míčkem, skok z místa, štafetový běh. Každý ze soutěžících mohl startovat jen v jedné atletické disciplíně ve své kategorii, jako družstvo startovali všichni ve štafetovém běhu.

Naši školu reprezentovali a o co nejlepší umístění s velkým zápalem a odhodláním bojovali v mladší kategorii (3. ročník) Simona Vokšická, Markéta Prajzová, Nela Bábíčková, Adriana Marečková, Patrik Mahdal, Vojtěch Dolan, Michael Christov a Tadeáš Vystrčil; ve starší kategorii (5. ročník) Karolína Nesázalová, Linda Vašíková, Adéla Šustková, Dagmar Hodulíková, Michal Pummer, Adam Hauerland, Jakub Bartoš, Tibor Daniel a Adam Salinger.

V konkurenci 15ti zúčastněných škol z okresu Uherské Hradiště jsme dosáhli velmi pěkných výsledků. Cenné diplomy získali Nela Bábíčková (1. místo skok z místa 193 cm), Adriana Marečková (3. místo vytrvalost), Michael Christov (3. místo hod míčkem 24,55 m), Karolína Nesázalová (3. místo běh 30 m 5,22 s), neoblíbené 4. místo pod stupni vítězů vybojovali Markéta Prajzová (běh 30 m), Patrik Mahdal (běh 30 m) a Jakub Bartoš (vytrvalost).  Všichni žáci však přinesli pro školu bodový zisk dle umístění v individuálních disciplínách + štafetovém běhu a s celkovým ziskem 192 bodů jsme skončili na 5. místě (se ztrátou za 3. místem 5 bodů). Všem sportovcům ještě jednou blahopřejeme, byl to opravdu krásný sportovní zážitek!

M. Bábíčková, J. Bičanová

Fotogalerie

 

Sportovec školy

/25.03.2015

Dům dětí a mládeže v Uherském Brodě uskutečňuje každoroční vyhlášení Uherskobrodské sportovní ligy a při této příležitosti byli oceněni i dva nejlepší sportovci školy. Za naši školu si letos ocenění odnesli Anička Zahálková a Jakub Brauner. Gratulujeme!

Anna Zahálková je žákyní třídy 9.A. Anička je po celou dobu školní docházky oporou sportovní reprezentace naší školy. Díky svému přirozenému sportovnímu talentu i ctižádosti vyniká na škole zejména v atletických disciplínách. Od šesté třídy pravidelně reprezentuje školu v bězích na krátké i dlouhé tratě. Je členkou družstva reprezentujícího naši školu v okresním kole Sprinterského víceboje i v okresním kole přespolního běhu. Je platnou členkou družstva v soutěži ve štafetovém šplhu a ve štafetovém běhu na Olympijském dnu zdraví. Dosahuje pěkných výsledků i ve skoku vysokém. Rovněž jako členka družstva postoupila do krajského kola Atletického čtyřboje. Pro své vrstevníky je vzorem nejen svými sportovními výkony, ale i díky svým charakterovým vlastnostem jako je aktivní přístup a ochota. Rovněž ve škole dosahuje Anička výborných výsledků a prospívá se samými jedničkami. Sportu věnuje i velké množství svého volného času. Již několik let je členkou florbalového týmu Orel, působí na pozici útočníka. Kromě sportu se věnuje i folklóru v Olšavěnce. Jejím dalším cílem je studovat Gymnázium JAK v Uh. Brodě. Přejeme jí do dalších let hodně úspěchů, a to nejen ve sportu.

Jakub Brauner je žákem třídy 9.B. Po celou dobu dosahuje výborných výsledků ve sportu i ve vzdělávání. Školu reprezentoval v celé řadě sportovních i vědomostních soutěží. Výborných výsledků dosahuje hlavně ve vytrvalostních disciplínách. Pravidelně se zúčastňuje atletických závodů a přespolního běhu. Jakub se ve svém volném čase věnuje především sportu, od dětství hraje lední hokej za tým HC Uherský Brod. Také se věnuje posilování vahou vlastního těla, tzv. workoutu. I ve vzdělávání dosahuje výborných výsledků a pravidelně prospívá s vyznamenáním. Mezi spolužáky je oblíben pro svou kamarádskou povahu, což se projevuje tím, že je ochoten vždy podpořit spolužáky, kteří to potřebují jak ve sportu, tak i v běžném školním dění. Ocenění si určitě zaslouží a upřímně mu k němu blahopřejeme.

Foto

 

Beseda o Tanzánii

/26.02.2015

V pondělí 23. února se uskutečnila pro žáky 1. stupně beseda o Tanzanii, zemi, která nám již řadu let není díky Nadaci Bez mámy a projektu „Škola škole“ neznámou. Zástupkyně sdružení Eliška Nováková se vrátila nedávno z Tanzanie, kde zavítala do naší partnerské školy v Simike. Nyní přišla, aby dětem povyprávěla o svém cestování a jak bylo s částkou 6 600,- Kč, kterou jsme v závěru roku sdružení věnovali, naloženo. Na naši školu nepřišla ani letos sama, ale přivedla i Chrise, který zastupuje sdružení Bez mámy v Tanzanii a navštívil naši školu už v minulých letech. Chris odpovídal dětem na řadu všetečných otázek. Díky tomu, že hovoří jen anglicky, procvičili si naši žáci také angličtinu, i když občas potřebovali pomoc paní učitelek. Jejich odvahu ocenil Chris knihou, kterou o životě dětí v Tanzanii napsal. Někteří pozorní posluchači se radovali z pravých tanzanských náramků, které Eliška přivezla a věnovala těm, kteří byli úspěšní při závěrečném kvízu. A jak bylo naloženo s vybranými penězi? Za peníze se vyrobily nové lavice, které budou sloužit žákům naší partnerské školy. Eliška přivezla také děkovný pozdrav ředitele školy. Pokud se o našem projektu Škola škole chcete dozvědět víc, navštivte webové stránky www.bezmamy.cz.  

Fotogalerie

 

Projekt EDISON na ZŠ Mariánské náměstí

/19.02.2015

V týdnu od 16. do 20. února zavítali na naši školu na Mariánském náměstí v rámci projektu EDISON čtyři zahraniční studenti, aby obohatili výuku anglického jazyka žákům 2. stupně a pátých tříd a seznámili je s reáliemi zemí, odkud pocházejí. Tento projekt koordinuje studentská organizace AIESEC a na naši školu zavítali Jeffrey z Taiwanu, Suey Lee z Číny, Natalia z Brazilie a Nathaniel z Malajsie. Co je EDISON? Jedná se o multikulturní projekt, který poskytuje mládeži a dětem prostor a motivaci k výuce anglického jazyka, poznávání lidí různých kultur a k přemýšlení o budoucích možnostech studia a vlastní realizace. Studenti žijí v českých rodinách a poznávají tak reálie naší země a regionu. Celý projekt jsme koordinovali s katolickou ZŠ, díky čemuž jsme si mohli jeden den své stážisty tzv. „vyměnit“ a poznat tak i reálie dalších zemí. Díky hostitelským rodinám poznali zahraniční studenti i zajímavá místa našeho města a regionu, navštívili baziliku na Velehradě a Uherské Hradiště. Věříme, že tento týdenní projekt byl oboustranně přínosný.

Fotogalerie

 

Výsledky zápisu žáků do 1. tříd

/09.02.2015

Ve čtvrtek 5. února 2015 proběhl na naší škole zápis žáků do 1. tříd. K zápisu přišlo do naší školy 67 dětí, zapsáno bylo 59 dětí, o odklad si u zápisu požádali rodiče 8 dětí. Dle zveřejněných kritérií jsme do prvních tříd přijali v současnosti 48 dětí, ostatní zájemci, kteří se dostavili k zápisu na naši školu, budou písemně informováni o nepřijetí na naši školu. Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí k základnímu vzdělání si můžete vyzvednout osobně v kanceláři školy u paní Tamary Gálové, od pondělí 9. 2. 2015.

Výsledky zápisu žáků do 1. tříd: Identifikační čísla přijatých/nepřijatých žáků

Fotogalerie

 

Informace o přijímacích zkouškách na SŠ

/22.01.2015

Informace k nové podobě přijímacích zkoušek na střední školy zde.

Informace k pilotnímu ověřování jednotných testů 2015 přijímacího řízení na SŠ - pro uchazeče o 4 - leté studium zde.

Informace k pilotnímu ověřování jednotných testů 2015 přijímacího řízení na SŠ - pro uchazeče o 8 - leté studium zde.

 

 

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku "Dodávka ICT"

/25.11.2014

V rámci realizace IPo ICT nás baví, reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0015 vyhlašuje Základní škola, Uherský Brod, Mariánské náměstí 41, okres Uherské Hradiště výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku "Dodávka ICT". 

Přílohy

Výzva (doc)

 

Vánoční laťka 2014

/08.01.2015

Naše škola již tradičně pořádala ve spolupráci s Domem dětí a mládeže v rámci Uherskobrodské žákovské sportovní ligy soutěž ve skoku vysokém. Letošního ročníku soutěže, který proběhl v pátek 19. prosince, se zúčastnila stejně jako v loňském roce jen ZŠ Pod Vinohrady. I tak se soutěžilo ve čtyřech kategoriích (mladší a starší žáci a žákyně) a o celkové umístění škol. To vše za podpory diváků, žáků 2. stupně pořádající ZŠ Mariánské náměstí. A ti se mohli zapojit do divácké tipovací soutěže.

Naše škola obhajovala loňské vítězství a díky výkonům našich sportovců jsme zvítězili i letos. Gratulujeme všem závodníkům za pěkné výkony a vzornou reprezentaci školy. Z 12 závodníků naší školy jich 8 skončilo na stupních vítězů. Cesta k medailím ovšem byla i letos díky nízkému počtu soutěžících snadnější. Kompletní výsledkovou listinu si můžete prohlédnout níže.

M. Bábíčková a B. Kňazejová

Výsledková listina

 

Adventní Vídeň

/02.01.2015

Ve čtvrtek 18.12.2014 zamířili žáci sedmých, osmých a devátých ročníků na zájezd do Vídně. Poznávací část našeho programu jsme zahájili na náměstí Marie Terezie. Odtud jsme pokračovali prohlídkou Hofburgu, kde sídlí spolkový prezident. Dověděli jsme se také, kde se nachází císařská hrobka či kde stojí socha významné postavy česko-rakouských dějin, kterou je Josef II. Následoval úsek ke světoznámé vídeňské galerii, která nese název Albertina. Posledním místem prohlídky se stal Stephansdom. Na poznávací část navázala prohlídka pozoruhodných sbírek v Přírodovědném muzeu. Na závěr zájezdu jsme si užili krásnou předvánoční atmosféru na velkém trhu před radnicí a na náměstí Marie Terezie.

Mgr. Jana Nožičková, Mgr. Kateřina Janků

Fotogalerie

Vánoční pohoda s knihovnou

/02.01.2015

V pondělí 15. a úterý 16. prosince jsme pro žáky třetích tříd a pro 5. A připravili dvouhodinový program – vánoční dopoledne s knihovnou. Děti se po příchodu do školní knihovny rozdělily do skupinek a každá si vybrala svůj název. Na úvod jsme měli připravenou „popletenou“ pohádku. Všichni museli hádat, které pohádky se zamotaly dohromady. Potom následovala vánoční tajenka a krátký kvíz. Po přestávce na děti čekala výroba vánočních stromečků, páťáci je mohli doplnit vánoční básničkou.

Žáci se tvářili spokojeně, celou dobu pilně pracovali a vypadali, že je program baví. Skupinka, která byla v každé třídě vyhodnocena jako nejlepší, dostala malou odměnu. Nám, členkám knihovnického kroužku, se dopoledne strávené s nižšími ročníky líbilo a těšíme se do budoucna další spolupráci – třeba na Velikonoce.

Naši školní knihovnu v předvánočním čase navštívili také prvňáčci. Seznámili se s  chodem knihovny a mohli si také ihned vypůjčit knížky. Kromě knížek z knihovny určitě najdou také nějakou pěknou publikaci pod vánočním stromečkem. Všem přejeme spokojené Vánoce a šťastný nový rok.

Karolína Strommerová, 9. B, členka knihovnického kroužku

Fotogalerie

 

Koncert pro Tanzánii na ZŠ Mariánské náměstí

/11.12.2014

V pondělí 8. prosince se opět uskutečnil v sále ZUŠ již tradiční benefiční „Koncert pro Tanzánii“, který připravili žáci ZŠ Mariánské náměstí pod vedením paní učitelky Lenky Šišperové. Výtěžek z koncertu putuje vždy k Nadaci Bez mámy na projekt „Škola škole“. Dětem se podařilo v letošním roce díky krásnému vystoupení, na které se již každoročně těšíme, a také při akcích, které pořádáme ve škole v průběhu roku (Den otevřených dveří, beseda o Tanzanii) celkem 6600,- korun. Celkem jsme již přispěli na partnerskou školu od roku 2007 částkou 66599,- Kč. V letošním roce poputují peníze na přání pana ředitele ze Simike, který nás oslovil v dopise, na učebnice pro učitele, pracovní sešity a psací potřeby pro žáky. Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci koncertu a také všem, kteří přispívají na tento náš dlouholetý projekt a učí své děti pomáhat těm, kteří naši pomoc potřebují. Pokud se o našem projektu Škola škole chcete dozvědět víc, navštivte webové stránky www.bezmamy.cz.

Fotogalerie

 

Školní jídelna informuje: označování alergenů

/11.12.2014

V legislativě došlo k nařízení 1169/2011EU, čl. 44, odst.1 a) o poskytování informací o potravinách spotřebitelům s platností od 13. prosince 2014. Od tohoto dne se datuje zásadní změna v uvádění alergenů u zhotoveného jídla ve školní jídelně v jídelním lístku. Jakým způsobem se změna dotkne strávníků a jak budete o alergenech informování - číst zde.

 

Mikuláš ve škole

/08.12.2014

Naši školu plnou dětí navštívil i letos Mikuláš se svojí početnou družinou andílků i čertíků. Nejmenší děti shlédly pohádku O nenapravitelném Pepíkovi aneb Čert, se kterým si neví rady ani peklo, kterou napsala Magdalena Kunčarová z 9. A, vyslechly si vánoční koledy, které si připravil sbor. Kdo chtěl, také si zazpíval. A na závěr všichni dostali sladkou odměnu. Poté se mikulášský rej přesunul do školní jídelny, kde i starším dětem z druhého stupně zahráli a zazpívali k obědu. Mikuláš nezapomněl ani na děti ve školní družině. Páteční den se nesl v příjemné atmosféře, proto děkujeme všem žákům, hlavně našim deváťákům, kteří se podíleli na mikulášském programu.

Školní parlament

Fotogalerie

 

Vyhodnocení výtvarné soutěže

/08.12.2014

Královna Zima byla pro děti z prvního stupně tématem letošní výtvarné soutěže, kterou vyhlásila ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí. Pro žáky z druhého stupně byla tématem Cesta kolem světa. Naše škola se jako každý rok i letos této soutěže zúčastnila a získala hned několik cen, které si osobně převzaly výherkyně v sobotu 6. 12. 2014.

Nejmladší oceněnou z naší školy je Magdalena Grajová, která ve školní družině vytvořila moc pěkný obrázek na dané téma a získala 2. místo. V kategorii prostorové práce byla oceněna děvčata Amálie Ševčíková a Alžběta Konrádová z 5. C za společnou práci šaty pro Královnu Zimu, získala 2. místo.

Za 2. stupeň - Cesta kolem světa - v kategorii prostorové práce dosáhly na 1. místo Nikola Kunhartová a Adéla Harnová ze 7. A třídy. V kategorii 6. - 7. tříd - plošné práce – vytvořila grafiku Londýn Gabriela Penčáková z 6. B, získala 1. místo. V kategorii 8. - 9. tříd získala 1. místo za kresbu afgánského děvčete Magdaléna Synovcová z 9. A, 2. místo za grafiku - Amerika – Eliška Weiserová z 8. B a rovněž 2. místo za grafiku – Rio de Janeiro - Karolína Obadalová z 9. B.

Po slavnostním vyhodnocení výtvarné soutěže, kde děvčata získala diplomy a dárky, následovalo moc pěkné vystoupení břišních tanečnic se Štěpánkou Penčákovou z 9. A třídy.

Úspěšným a oceněným patří velká gratulace.

Lenka Jančová

Fotogalerie

 

Exkurze do Velkých Losin...

/04.12.2014

...a přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně

Exkurze se uskutečnila 31. 10. 2014. Sraz byl v 7:50 v šatnách naší školy. Čekali jsme na autobus, který nás měl vézt. Odjezd byl v 8:00 a myslím, že autobus dorazil včas. Když všichni seděli na svých vybraných místech, mohlo se odjíždět. Za cesty si každý krátil čas jinak, někdo poslouchal písničky, někdo si jen vykládal, sledoval filmy anebo spal.

První jsme jeli do Velkých Losin, kde je ruční papírna. Do Velkých Losin jsme přijeli kolem 10:45. Prohlídka papírny byla objednána na 11:00. Přišla si pro nás paní průvodkyně. Vyšli jsme po schodech nahoru, do místnosti s okrasným papírem z Asie. V papírně se ručně vyráběný papír dělá nepřetržitě už více jak 400 let. Papír vyrábějí ze starých hadrů, které dají rozmočit a poté se z nich udělá kaše. Kaše se zachytí na síta, zbytečná voda odteče a vytvořená stránka se překlopí na vlněné podložky. Pak se lisuje a suší. Nakonec se stránky leští. Po prohlídce jsme byli zavedeni do suvenýrů, aby si kdo chtěl, mohl něco koupit na památku.

zobrazit celý článek

Fotogalerie

 

Logická olympiáda

/04.12.2014

  Je soutěž pořádaná Mensou České republiky pro tři věkové kategorie: (A) žáci prvního stupně základních škol, (B) žáci druhého stupně základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, (C) ostatní studenti středních škol. Soutěž je založena na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup; naučené znalosti by neměly rozhodovat. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování.

  Soutěž probíhá ve třech kolech: základní (nominační) kolo řeší každý samostatně ve škole u počítače, krajská kola se pořádají ve všech krajských městech ve zvolený den a účastní se jich 40 - 60 nejlepších řešitelů nominačních kol v každé kategorii. Do finále postupuje celkem 195 účastníků (65 za každou kategorii).

  Z naší školy postoupil v kategorii A Pavel Franek z 5.A a 4 žáci za kategorii B: Jakub Pijáček, Patrik Valenta, David Tomek a Natálie Kreislová. Krajské kolo pro Zlínský kraj bylo vypsáno na 7. 10. 2014 a konalo se ve Zlíně na Fakultě aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati.

  Prezentace postupujících byla zahájena v 8:45, kde byl každý ze zúčastněných vyznamenán diplomem od Mensy ČR za účast v krajském kole. Poté jsme se vrátili do poslechové učebny, kde nás uvítali zástupci univerzity. My jsme měli ještě větší štěstí, protože nás přijal sám ředitel Ústavu matematiky, pan RNDr. Jan Ostravský, Csc, který nám přiblížil činnost Ústavu matematiky. Spolu s panem učitelem Horákem jsme navštívili cvičení z matematiky pro vysokoškoláky. Byl to mazec :-).

  V 9:50 nám byl rozdán první test v papírové formě, na který jsme měli 30 minut. Po vypracování byla vyhlášena přestávka trvající 15 minut. Následně jsme obdrželi druhý test opět v papírové formě, na jehož vypracování bylo 20 minut.

  Po napsání testů následovalo oficiální ukončení pro všechny zúčastněné. Všichni jsme se snažili reprezentovat školu ZŠ Mariánské náměstí co nejlépe.

  Z tohoto dopoledne , stráveného mimo školu, jsme si odnesli mnoho zážitků a zkušeností.

  Natálie Kreislová, pan učitel Zdeněk Horák

Foto

 

Příběhy bezpráví na ZŠ Mariánské náměstí

/25.11.2014

Dne 20. listopadu proběhl na naší škole již tradiční projekt Příběhy bezpráví společnosti Člověk v tísni. Tento projekt je součástí rozsáhlého vzdělávacího programu Jeden svět na školách. V jeho rámci se konají filmové projekce a besedy s pamětníky k tématice dějin 20. století. V letošním školním roce se do projektu zapojili žáci 9. ročníku naší školy. Ročník byl věnovaný 25. výročí tzv. „Sametové revoluce“ a 17. listopadu 1989. V rámci projektu jsme promítali nový film Karla Strachoty – „1989: Z deníku Ivany A.“ Předlohou filmu se stal autentický deník osmnáctileté Ivany A., která na základě vlastních zážitků mapuje poslední rok komunistického režimu. Film velmi poutavě přibližuje toto období právě mladé generaci díky dobové hudbě a jazyku mladých lidí.
Na film navazovala beseda s paní Lenkou Slívovou, která vzpomínala, jak ona prožívala tuto dobu a především, jak se žilo mladým lidem v době „normalizace“. Zaposlouchali jsme se do skladeb Spirituál kvintetu i Karla Kryla a hlavní diskusní nit se linula kolem otázek svobody a demokracie. Žáky zajímalo i to, zda i u nás bylo založeno Občanské fórum, zda i zde lidé znali Chartu 77 a četli Několik vět.   Velmi děkujeme za čas, který našim žákům paní Slívová věnovala, za její poutavé vyprávění a osobní zážitky a pocity, se kterými na tuto dobu vzpomíná. Doufáme, že jsme se společně nesetkali naposledy, ale budeme i v dalších letech spolupracovat na dalších projektech, které pro nás připraví i v rámci kina.  

Mgr. Jitka Hudečková

Fotogalerie

 

Větrníkový den

/20.11.2014

Dne 21. 11. si celá Evropa připomíná velmi vážné onemocnění - cystickou fibrózu. Tato nemoc je dědičná a postihuje převážně dýchací a trávící soustavu. Celorepubliková akce, která je zaměřena na podporu dětí nemocných cystickou fibrózou, probíhá každoročně dne 21. listopadu pod názvem Větrníkový den. Česká republika se tak připojuje k Evropskému dni pro cystickou fibrózu, který každoročně probíhá v podobě benefičních a informačních akcí v řadě evropských zemí.

A proč zrovna větrník? Protože roztočit foukáním větrník je pro většinu lidí hračka, pro nemocné cystickou fibrózou ale mnohdy nepřekonatelná překážka. I naše škola se zapojila do akce Větrníkový den pod záštitou školního parlamentu. Žáci vyrobili papírové větrníky, kterými vyzdobili chodby školy, nafotili se a poslali obrázky do Klubu nemocných cystickou fibrózou. A navíc v pátek všichni dostaneme k obědu sladkou tečku - pečené větrníčky.

Školní parlament

Fotogalerie

 

Záložka do knih spojuje školy

/15.11.2014

Národní pedagogické muzeum, knihovna J. A. Komenského v Praze a Slovenská pedagogická knižnica v Bratislavě vyhlásily k Mezinárodnímu měsíci školních knihoven 4. ročník česko-slovenského projektu pro základní školy Záložka do knihy spojuje školy: Namaluj mi svého oblíbeného literárního hrdinu.

Do projektu se zapojili také žáci našich šestých tříd a vytvořili moc pěkné záložky, které si vyměnili s partnerskou školou ve Vlčnově. V hodině literatury nejdříve popisovali svoji oblíbenou knihu a ve výtvarné výchově vytvořili ilustrovanou záložku. Ukázky prací najdete v naší školní knihovně.

Lenka Jančová

Fotogalerie

 

Halloweenské dopoledne s knihovnou

/15.11.2014

Členky knihovnického kroužku si v pátek 31. října v knihovně připravily pro naše druháčky zábavné dopoledne s knihovnou.
Před osmou ranní jsme strašidelně „vyzdobily“ jak sebe, tak interiér knihovny. Pro 2. A a 2. B byl připraven dvouhodinový program. Během společného setkání se děti seznámily se vznikem tohoto svátku, přečetly jsme tajemný halloweenský příběh. Žáčci se také pomocí doplňovačky a pexesa naučili několik anglických slovíček a odnesli si s sebou vlastnoručně vyrobenou masku a strašidelné omalovánky. Masky se dětem moc povedly, byly tu víly, super hrdinové a někdo vsadil i na vlnky a proužky. Na konci programu byla vyhodnocena nejlepší skupinka v každé třídě. Práce s dětmi nás velmi bavila a doufáme, že se tento den dětem líbil tak jako nám – do budoucna totiž plánujeme další společné setkání – tentokrát v duchu Vánoc.

Karolína Strommerová, 9. B

Chcete se také naučit několik halloweenských slovíček? Tak například:  pumpkin – dýně, witch – čarodějnice, gost – duch, bat – netopýr, spider´s web – pavučina, haunted house – strašidelný dům.

Fotogalerie

 

Vyhodnocení školního sběru

/04.11.2014

Vážení rodiče, milý žáci, děkujeme, že jste se zapojili do tradičního sběru papíru, který probíhá vždy na podzim a na jaře. V podzimním termínu jsme s vaší pomocí nasbírali 14 tun papíru! Poděkování patří i všem, kteří s organizací sběru pomáhali. Vyhlášení výsledků a ocenění těch, kteří nasbírali nejvíce, proběhne ve středu 12.11. v ředitelně školy. Výsledky si můžete prohlédnout v příloze.

Výsledky sběru - říjen 2014

 

Cyklus besed se školním psychologem

/16.10.2014

Vážení rodiče, dovolte mi, abych Vás oslovila s nabídkou besed, které budou v tomto školním roce realizovány. Jedná se o cyklus besed se školním psychologem, jejichž společným tématem je komunikace s dítětem. Celkem se bude jednat o pět setkání, na každém z nich se budeme věnovat jinému tématu z oblasti komunikace a výchovy. Tyto besedy na sebe budou volně navazovat. Jedním z hlavních zdrojů, ze kterých bude čerpáno, jsou knihy autorek Adele Faber a Elaine Mazlish (např. Jak mluvit, aby nás děti poslouchaly). Zde uvádím přehled konkrétních termínů besed a jednotlivých témat:

4. 11. 2014 v 16:30: Naslouchání a uznávání pocitů
2. 12. 2014 v 16:30: Dosahování spolupráce
20. 1. 2015 v 16:30: Kárání a tresty
10. 2. 2015 v 16:30: Podpora samostatnosti
17. 3. 2015 v 16:30: Pochvala a ocenění

V případě, že máte zájem zúčastnit se tohoto cyklu besed se školním psychologem, sdělte mi prosím tuto skutečnost do 31. 10. 2014 na mail: hdvorackova@zsmarianske.cz. Počet zájemců potřebuji vědět i proto, abych si mohla připravit dostatečný počet pracovních materiálů.

 

Seznamování parlamenťáků

/07.10.2014

Sešli jsme se všichni před 8 hodinou v šatně. A protože nebylo venku vhodné počasí, odebrali jsme se do tělocvičny, kde jsme strávili zbytek programu. A protože je v našem parlamentu mnoho nových tváří, začali jsme s hrami, na zapamatování našich jmen. Her se zúčastnily i paní učitelky. Pokračovali jsme rozdělením do skupinek, kde jsme měli za úkol vymyslet inzerát na téma: Hledá se parlamenťák. Všechny práce se povedly a byli jsme pochváleni. Poté jsme dostali za úkol si navzájem ve dvojicích obkreslit ruce, vystřihnout je a vepsat do nich vlastnosti, které nás nejvíce charakterizují. Našli se i takoví, kteří se popsali např. krásní, švédští, roztomilí,…Celé jsme to zakončili skvělým obědem ve školní jídelně.

Anna Zahálková a Marika Marečková, 9. r

Fotogalerie

 

Výsledky našich běžeckých vytrvalců

/07.10.2014

Dne 30. září se uskutečnilo v Uherském Ostrohu okresní kolo přespolního běhu, kterého se pravidelně zúčastňujeme. Na start se postavila čtyři naše družstva. Za mladší žákyně běžely Lucie Pelikánová, Aneta Máčalová, Kateřina Chovancová, Kristýna Pijáčková, Markéta Prusenovská a Adéla Bartošová. Děvčata na jeden a půl kilometrové trati vybojovala krásné druhé místo. Mladší chlapci si porovnali svou běžeckou vytrvalost na dvoukilometrové trase. Družstvo našich závodníků tvořili Tomáš Šimoník, Erik Najman, Patrik Rachůnek, Adam Říha, Filip Jan Žáček a Radim Veverka. Chlapci taky dosáhli na medailové místo, obsadili třetí příčku. Navíc Tomáš Šimoník doběhl jako druhý. Ani družstva starších se nenechala v závodním poli zahanbit. Sice nedosáhla na medailová místa, ale v konkurenci 9 družstev chlapci skončili na pozici bramborové medaile s minimální ztrátou na třetí družstvo a děvčata byla pátá. Chlapecké družstvo běželo ve složení Jakub Brauner, Jakub Hulín, Vojtěch Klon, Patrik Valenta, Marek Ondrůšek a Pavel Konečný. Z děvčat naši školu reprezentovaly Anna Zahálková, Marika Marečková, Lenka Šůstková, Karolína Obadalová, Kristýna Matyášová a Karolína Koníčková. Všem závodníkům děkujeme za ochotu a skvělou reprezentaci školy.

B. Kňazejová

 

Sazka olympijský víceboj

/01.10.2014

Naše škola se tento školní rok v rámci podpory sportu a zdravého životního stylu zapojí do Sazka Olympijského víceboje, který organizuje Český olympijský výbor. Jeho hlavním cílem není soutěžit o nejlepší výkony, ale v průběhu běžných hodin tělesné výchovy zapojit co nejvíce žáků 1. – 9. tříd základních škol do 8 měřitelných disciplín a zároveň děti motivovat k tomu, aby sportovaly i ve svém volném čase. Disciplíny Sazka Olympijského víceboje jsou vybrané tak, aby prověřily sportovní schopnosti dětí. Jsou zaměřeny na ohebnost, rovnováhu, hbitost, rychlost, silovou i běžeckou vytrvalost, sílu a výbušnost. Každý žák, který splní všech 8 disciplín, získá sportovní vysvědčení, které mu a jeho rodičům na základě dosažených osobních výkonů doporučí vhodné sportovní odvětví. Podrobnější informace můžete najít na: http://www.ceskosportuje.cz/sazkaolympijskyviceboj

B. Kňazejová

 

Olympijský den zdraví 2014 a úspěch našich žáků

/22.09.2014

V sobotu 20. září se konala na stadionu Lapač a v prostorách ZŠ Na Výsluní tradiční sportovní akce Olympijský den zdraví. Tato akce, pořádaná pro širokou veřejnost a všechny věkové kategorie, přivítala všechny příznivce sportu, kteří za krásného počasí poměřili své výkony v atletických i silových disciplínách.

Součástí akce je již tradičně soutěž škol v běhu na 800 m (dívky) a 1000 m (chlapci). Naši školu skvěle reprezentovali dívky Anna Zahálková, Lucie Pelikánová a Kateřina Chovancová, a chlapecké zastoupení ve trojici Jakub Hulín, Jakub Brauner a Vojtěch Klon.

V běhu na 800 m podaly všechny tři dívky skvělé výkony, Anička dokonce vylepšila svůj osobní rekord o 30 vteřin a do cíle doběhla jako první z naší trojice děvčat v čase 2:52. Poté odstartovali svůj závod na 1000 m kluci a jako první do cíle doběhl Vojta Klon a hned za ním Jakub Brauner. Součtem časů nejrychlejších dvou dívek a dvou chlapců vznikl výsledný čas, který měla naše škola nejnižší a získala tak 1. místo.

Sportovního dne se také zúčastnili někteří žáci naší školy a ve své kategorii poměřili síly s žáky ostatních škol. Na stupni vítězů se v kategorii 6 - 9 let radovaly Nela Babíčková (1. místo) a Simona Vokšická (3. místo).

Všem soutěžícím gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy!

M. Bábíčková

Fotogalerie

 

Sprinterský víceboj

/22.09.2014

Dne 17. září se uskutečnil Sprinterský víceboj, kterého se zúčastnilo 10 škol z Uherskobrodska. Žáci startovali ve třech věkových kategoriích. Mezi nejmladšími dívkami se prosadilo družstvo ve složení Valerie Halaxová, Karolína Nesázalová, Dagmar Hodulíková a Pham Quynh Anh, holky vysprintovaly krásné 3. místo. Karolína Nesázalová se probojovala do tzv. superfinále, kde obsadila 3. místo.

Rovněž velmi úspěšné bylo družstvo nejmladších žáků, které ve složení Adam Hauerland, Adam Salinger, Michal Pummer a Dan Valenta vybojovalo celkové 2. místo. V superfinále bojovali o co nejlepší umístění rovnou dva sprinteři, Michal Pummer a Dan Valenta. Michal si vysprintoval 2. místo a Dan nakonec skončil čtvrtý.

Mladší žákyně ve složení Lucie Pelikánová, Natálie Plášková, Aneta Máčalová a Vendula Pobořilová vybojovaly svými skvělými a vyrovnanými výkony 1. místo! Superfinále si zaběhla Natálie Plášková, která nakonec obsadila skvělé 2. místo.

Družstvo mladších žáků, Tomáš Hamšík, Erik Najman, Radim Veverka a Marek Zemčík, vybojovalo celkové 8. místo z 10 škol.

A nakonec nejstarší a nejzkušenější závodníci. Družstvo starších žákyň ve složení Anna Zahálková, Kateřina Válková, Karolína Koníčková a Štěpánka Penčáková vybojovalo svými výkony nejméně oblíbenou "bramborovou" příčku, za třetím místem však děvčata zaostala v součtu časů o pouhé 2 desetiny sekundy.

Tým Základní školy Mariánské náměstí uzavírali nejstarší závodníci, chlapci, ve složení Patrik Valenta, Radek Gračka, Marek Ondrůšek a Tomáš Pajurek. Kluci stejně jako dívky vybojovali čtvrtou příčku.

Všem sportovcům děkujeme za skvělou reprezentaci školy a gratulujeme k dosaženým umístěním.

M. Bábíčková

 

Lucie Pelikánová na republikovém finále OVOV

/22.09.2014

V loňském školním roce se žáci naší školy zapojili do projektu Odznaku Všestrannosti Olympijských Vítězů (OVOV). Zakladateli tohoto projektu jsou Robert Změlík a Roman Šebrle. Žáci si v hodinách tělesné výchovy měřili a porovnávali výkony v 10 disciplínách, které prověřovaly jejich všestrannost. Ti nejlepší ze školy soutěžili v okresním a vzápětí v krajském kole. Do republikového finále, které se konalo 5. - 6. 9. 2014, se probojovala žákyně 8. A Lucie Pelikánová. V Praze si poměřila své síly s těmi nejlepšími z nejlepších, kteří se sem sjeli z celé republiky. Děkujeme jí za vzornou reprezentaci školy a blahopřejeme. Lucka se v Praze setkala s mnoha významnými osobnostmi českého sportu, což byl pro ni nezapomenutelný zážitek, ale také odměna za úsilí, které musela vynaložit v přípravě na tuto akci.
Více informací o projektu na www.ovov.cz

B. Kňazejová

Fotogalerie

 

Už se všichni známe aneb...

/22.09.2014

... Seznamovací pobyt třídy 6.A a 6.B

V týdnu od 8.–12. září se v horském hotelu Jelenovská u Valašských Klobouk uskutečnil adaptační pobyt třídy 6. A a 6.B. Každá třída zde strávila tři dny. Rodiče šesťáků za pobyt neplatili žádné peníze, protože pobyt byl realizován v rámci projektu „Poradenské pracoviště pomáhá inkluzívnímu vzdělávání žáků základní školy“, financovaného z prostředků ESF a státního rozpočtu České republiky.

Žáci trávili čas v příjemném prostředí Beskyd, bohužel třídě 6. B ve čtvrtek a pátek pokazil venkovní program déšť. Přesto neztratili dobrou náladu a plnili úkoly ve společenské místnosti. Žáci se účastnili dopoledního programu, po obědě mohli trávit chvíle volna v hotelovém bazénu nebo hrát stolní tenis a „po bazénu“ následoval odpolední program, který doprovázely: paní psycholožka Hanka Dvořáčková, výchovná poradkyně pro druhý stupeň a paní učitelka tělocviku Blanka Kňazejová, třídní učitelky Dagmar Vichorcová a Kateřina Janků, která pracuje také jako školní metodik prevence, vedoucí školní družiny Helena Zemčíková, asistentky pedagoga Lenka Matúšová a Petra Pilková.

Během pobytu jsme hráli různé zábavné hry, jako je například pašování šátků, kde jsme museli vzít šátek dřív než druhé družstvo, hru Dobré ráno nebo hru Fáma, dále Mnohonožky, což byla asi nejlepší hra. Po večeři následoval večerní program, kde jsme také plnili různé úkoly a na konci jsme vždy zhodnotili celý den. Potom následoval čas na osobní hygienu a večerka byla v 21:30.

Myslím, že jsme se na tomto pobytu skvěle poznali a že nám to hodně v kolektivu pomůže. Ještě bych chtěl poděkovat celému dospělému týmu, který se nám věnoval až do konce pobytu. To je tak asi vše, pokoje byli po třech lidech a některé po dvou. V Uherském Brodě jsme se rozloučili a rozešli domů.

Ondřej Mikeska, 6. B

A další názory žáků na seznamovací pobyt?

…mně se líbilo, že jsme se všichni bavili s holkama i klukama…
…bylo dobré, jak jsme měli rozcvičku a ještě byla dobrá hra s míčem, jak jsme ho nosili na provázkách…
…líbil se mi kolektiv a skvělá zábava, protože jsme se všichni skvěle bavili a bez tohoto kurzu bychom se asi tak dobře neseznámili…

Fotogalerie

 

COPTspolupracuje se Základní školou na Mariánském náměstí

/11.09.2014

Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod v rámci projektu s názvem Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském krajispolupracuje se Základní školou na Mariánském náměstí. Více o projektu.

 

Adaptační program s rodiči aneb plavba do Písmenkové říše

/28.09.2014

Ve dnech 2. 9. a 3. 9. se naši nemladší žáci, prvňáčci, zúčastnili zajímavé akce s názvem Výprava do Říše Písmenkového krále. Tato aktivita proběhla v Uherském Hradišti v centru Akropolis.

Po příjezdu do centra a po obdržení základních informací nebránilo už nic tomu, aby žáci výpravu započali. Byla to vlastně plavba na lodi, a tak bylo nutné si vyrobit nejprve jízdenku, která žáky opravňovala ke vstupu na palubu. Tohoto úkolu se všichni žáci zhostili zodpovědně a tak všichni byli na palubu kapitánem (třídním učitelem) vpuštěni a mohlo se vyrazit. Plulo se roztodivnými vodami, žáci museli překonávat různé obtížné, ale i zajímavé úseky cesty. Z těch zajímavých bych určitě zmínil třeba místnost se skřítky, kteří se ale schovávali a žáci je museli hledat nebo místnost, kde si děti mohly upéct pizzu – samozřejmě jenom jako a posilnit se tak na další cestu. Čas ubíhal, žáci poobědvali na jednom z ostrovů, který právě míjeli, tuším, že se jmenoval Jídelna. Pak byla ještě jedna zastávka, kde se děti naučily zpívat hezkou píseň, kterou na závěr zapěly písmenkovému králi. No a už se všichni těšili na toho už tolikrát zmiňovaného vladaře písmenkového království (pana ředitele Bohuslava Jandáska). A brzy jsme se dočkali. Byl tu v plné parádě i se svojí ministryní (paní zástupkyní Jitkou Hudečkovou). Přivítali děti v písmenkovém království, které jim teď bude několik let druhým domovem.

Ano, písmenkové království je škola. A obzvlášť naši nejmladší, prvňáčci, teď budou mít spoustu nových kamarádů z písmenkové říše – tedy písmenka. Budou se s nimi potkávat denně a věřím, že spolu budou udržovat jen ty nejlepší vztahy. A abychom s někým mohli udržovat dobré vztahy, je třeba ho dobře poznat.

Samozřejmě, naše výprava měla také za cíl, aby se děti poznaly navzájem a aby se také seznámily se svými třídními učiteli (kapitány lodí). A při jejich putování je doprovázeli jejich rodiče, často dětem pomohli a naši nejmladší tak viděli, že se na ně budou moci kdykoliv spolehnout a obrátit o pomoc.

V době, kdy píšu tyto řádky, již mají děti tři nové kamarády z písmenkové říše, tedy M, A, L. Chystají se poznat dalšího přítele a to je písmenko E. Tak věřím, že pobyt v písmenkové říši bude pro děti nejen zábavný, ale i poučný a přínosný pro celý jejich další život.

Mgr. Radim Koudela, TU 1.B

Fotogalerie

 

Slavnostní zahájení školního roku 2014/2015

/10.09.2014

Slavnostní zahájení školního roku proběhlo 1.9.2014 na Domě Kultury. Všechny přítomné přivítal pan ředitel Bohuslav Jandásek a popřál žákům i učitelům, ať se jim v jejich práci daří.

Fotogalerie

 

Historie šk. roku 2013/2014