Zahájení školního roku 2016/2017

/24.08.2016nové 

Vážení rodiče, žáci a naši hosté, srdečně vás zveme k slavnostnímu zahájení školního roku 2016/2017, které se koná ve čtvrtek 1.9.2016
- v 9 hodin pro žáky 2. stupně (6. - 9. třída)
- v 10 hodin pro žáky 1. stupně (1. - 5. třída)

Pozvánka

Seznam žáků 1.A a 1.B

Seznam žáků 6.A a 6.B

 

Rodičům žáků prvních tříd

/19.08.2016nové 

Vážení rodiče, dovolujeme si Vás srdečně pozvat na jednodenní adaptační program pro prvňáčky naší školy. Jedná se o projekt, který se zaměřuje na podporu nově vznikajícího kolektivu žáků prvních tříd, ale také významně směřuje k upevnění vztahu rodičů a školy, a to s ohledem na to, že rodiče jsou důležitým partnerem při vzdělávání dětí.

Pro žáky 1.A se bude tato akce konat v pondělí 12.9. a pro žáky 1.B v úterý 13.9. Program proběhne v budově Domu dětí a mládeže v Uh. Brodě od 8,00 do 14,00. Podrobnější informace obdržíte 1. září od třídní učitelky v písemné formě.

Děkujeme za pochopení významu akce a těšíme se na spolupráci s Vámi.

organizátoři akce

 

Nové dokumenty platné od 1.9.2016

/19.08.2016nové 

Aktualizované dokumenty najdete také v jednotlivých sekcích v menu.

Rozvrh hodin žáků 2. stupně

Školní řád platný od 1.9.2016

Školní vzdělávací program platný od 1.9.2016

ŠVP - učební plány platné od 1.9.2016

 

Hledáme paní na výpomoc do provozu školní kuchyně

/19.08.2016nové 

Hledáme dlouhodobě paní na výpomoc do provozu školní kuchyně. Práce je vhodná i pro ženy na mateřské dovolené a důchodkyně, které hledají přivýdělek. Pracovní náplní jsou pomocné práce v kuchyni, pracovní doba 6:30 – 14:15, mzdové ohodnocení 68 Kč/hod. Nástup 1. 9. 2016.

Informace podá vedoucí školní jídelny Věra Šmídová – mob. 734 358 253.

 

Finanční gramotnost

/červen 2016/  

Peníze byly, jsou a budou věčným tématem v naší společnosti. Lidstvo řeší peníze a vztah k nim už po staletí. V dnešním světě, řízeném financemi, je existence každého z nás závislá na penězích. Mít znalosti a dovednosti, které člověku umožňují porozumět financím, je základem finanční gramotnosti každého z nás. Nedávná finanční krize jasně ukázala, jak je lehkovážné zadlužování nebezpečné, a k jakým katastrofální následkům může vést. Tohle uvědomění vedlo k zavedení výuce finanční gramotnosti do škol. Dá se říct, že finančně gramotný je každý, ovšem podstatná je míra skutečné finanční gramotnosti každého z nás.

Výuku finanční gramotnosti na naší škole jsme koncipovali u žáků devátých tříd do dvou projektových dnů. Žáci se rozdělili náhodným způsobem do fiktivních rodin, každý žák sehrál konkrétní roli v té – které rodině. Musíme konstatovat, že děti s nadšením obsadili svoji roli, vžili se do ní, vymysleli příjmení, vytvořili erb své rodiny a začali pracovat s rodinnými financemi. Zde si děti zkusili jednu z nejzodpovědnějších rolí – plánování a správu rodinného rozpočtu, spočívající v získávání znalostí různých typů příjmů a výdajů /plat, hrubá a čistá mzda, daně, povinné pojištění/, schopnost určit priority výdajů při omezeném rozpočtu, plánovat výdaje, spořit. Žáci horlivě sháněli informace, vznikal prostor pro příjemnou diskusi. Každá rodina si sestavila vlastní portfolio – zavedla všechna definovaná data o příjmech a výdajích do počítače, se kterými pak následně pracovali v časovém horizontu pěti let. V tomto období jednotlivé rodiny museli zdolávat rizika u různých typů finančních produktů, zejména úvěrů – odhalit nepoctivé praktiky obchodníků, seznámit se s trestnými činy spojenými se světem financí.

Je nutno podotknout, že naši deváťáci jsou schopni základní principy finanční gramotnosti správně aplikovat i ve složitějších souvislostech. Ovšem jejich finanční gramotnost ovlivňují i faktory, které škola už příliš ovlivnit nedokáže a to hlavně osobní postoj k finančním otázkám a sebedůvěra při jejich řešení.

Díky prudkému rozvoji informačních technologií, které umožňují nové typy finančních transakcí, se děti pohybují v jiném světě finančních procesů, než se v jejich věku pohybovali rodiče. Radou na závěr bychom použili citát od Joe Mooreho: „Jednoduchá skutečnost, která se dá velmi těžko naučit je, že peníze třeba šetřit, když nějaké máte.“ Citát popisuje základní princip zodpovědného chování, dává návod, jak se vyhnout finančním potížím a obstát v náročném světě financí.

Zdeněk Horák, Lenka Jančová

 

Historie šk. roku 2015/2016