Rok 1945 v Uherském Brodě – 70. výročí osvobození

/26.04.2015

Město Uherský Brod a Knihovna Františka Kožíka v Uherském Brodě uspořádaly u příležitosti 70. výročí osvobození Uherského Brodu od fašismu výtvarnou a literární soutěž. Do této soutěže se zapojila celá řada žáků z naší školy. Naši menší žáci tvořili ve školní družině, starší žáci zase v hodinách výtvarné výchovy a jazyka českého. Snažili se všichni a dali do toho hodně energie, ale odborná porota nemohla ocenit každou práci. Proto se slavnostního vyhlášení v obřadní síni Panského domu dne 23. dubna 2015 zúčastnili jen tito vybraní žáci: David Šenk ze 2.B, Andrea Tichopádková ze 3.B, Patrik Straka z 6.B, Nikola Kunhartová ze 7.A, Magdaléna Synovcová a Magdalena Kunčarová z 9.A za výtvarnou soutěž, Ivo Jurčík a Diana Horáková ze 6.A, Natálie Plášková z 8.B, Marika Marečková a Karolína Strommerová z 9.B za literární soutěž. Všichni ocenění žáci obdrželi krásné diplomy a taštičky s cenami. Všem oceněným blahopřejeme a držíme palce, ať je múza líbá na čelo i nadále.

Mgr. Kateřina Janků

Foto

 

Okresní kolo v matematické olympiádě

/26.04.2015

Dne 8. dubna proběhlo na základní škole ve Starém Městě okresní kolo Matematické olympiády 6. až 8. ročníků. Žáci řešili 2 hodiny 3 úlohy, každý, kdo získal 9 bodů z 18, se stal úspěšným řešitelem.

Naši školu reprezentovali žáci:
Michal Popelka, 6A – 12 bodů – obsadil 8. místo
Eliška Kročilová, 6A – obsadila 26. místo
Ivo Jurčík, 6A - obsadil 33. místo
Markéta Prusenovská, 7B – 13 bodů a obsadila krásné 3. místo
Pavel Hájek, 7A – 11 b - obsadil 9. místo
Jakub Surý, 7B – 11 b - obsadil 9. místo
Adéla Bartošová, 7B - obsadila 17. místo
Jakub Pijáček, 8A - obsadil 7. místo
Patrik Zemčík, 8A - obsadil 14. místo
Dominik Mahdal, 8A - obsadil 18. místo
Kateřina Chovancová, 8B - obsadila 20. místo

Všem úspěšným řešitelům blahopřejeme!

kabinet matematiky

 

Příběhy bezpráví

/26.04.2015

Žáci společenskovědního semináře 7. tříd ze základní školy na Mariánském náměstí se účastní v letošním roce již třetího ročníku projektu Člověka v tísni, Příběhy bezpráví z místa, kde žijeme. V minulých letech zpracovávali naši žáci příběh Anny Honové a brodského patriota Josefa Kollera. Letos naše pozvání přijala paní Janalíková, dcera známého brodského lékárníka, pana Součka. S příběhem jejich rodiny se zúčastní náš tým setkání všech zúčastněných základních a středních škol v červnu v Praze. Děkujeme paní Janalíkové, že přišla za námi do školy, vyprávěla nám svůj příběh a umožnila nám pracovat také s fotografiemi a materiály, díky kterým můžeme její příběh představit veřejnosti.

Fotogalerie

 

Velikonoční čtení s prarodiči

/26.04.2015

Ráno ve středu 1.4. jsme v naší třídě přivítali naše milé babičky a dědečky. Pozvali jsme je na Velikonoční čtení. Našim hlavním cílem však nebylo čtení, ale společné prožití jednoho dopoledne. Ještě víc jsme byli rádi, když mezi nás zavítali prarodiče, kteří naši školu ještě neznají. A nebylo jich málo. Z devatenácti prarodičů jich bylo devět, kteří byli u nás poprvé. Nejprve nás paní učitelka přivítala a vysvětlila, proč jsme se sešli a co budeme dělat. Potom jsme se rozdělili do skupinek. Ve skupince byly tři nebo dvě děti a jejich prarodiče. Nejprve jsme si přečetli o jaru a Velikonocích. Bylo to fajn, protože se dědečkové a babičky změnili na paní učitelku. Vyprávěli jsme si o svátcích a společně plnili úkoly jako např. křížovku, doplňovačku nebo vytváření vět podle obrázku. Pak byla přestávka. My jsme šli na svačinu a prarodiče na čaj a kafíčko. Potom jsme se opět sešli a proběhla beseda. Ptali jsme se babiček a dědečků, jak slavili Velikonoce. Zajímavější však bylo, když vyprávěli o tom, jaká byla škola a co v ní dělali, když chodili do první třídy. Potom jsme předali svým babičkám a dědečkům velikonoční přáníčko a sami popřáli pěkné Velikonoce a jaro. Než jsme se rozloučili, pozvali jsme prarodiče na další setkání a povídání třeba o jejich zálibách.

Na závěr chceme pozdravit milé babičky a dědečky a poděkovat jim za návštěvu a za hezké dopoledne. Moc jsme si to společně užili.

Žáčci z 1.A

Fotogalerie

 

Tradiční sběr tříděného papíru

/20.04.2015

V pátek 17. dubna a sobotu 18. dubna se uskutečnil tradiční jarní sběr starého papíru. Nasbírali jsme přes 19 tun papíru. Letos jsme již takto odevzdali k recyklaci 33,5 tuny papíru. Celkem jsme již od roku 2002 společně nasbírali úctyhodných 344 893,5 kg papíru. Děkujeme rodičům, kteří nám se sběrem pomáhali a spolu se svými dětmi se do sběru zapojili a pánům školníkům, kteří tradičně spolu s žáky 9. tříd pomáhají sběr organizovat. Jsme rádi, že se tak všichni společně učíme třídit odpad a tím pomáháme nejenom životnímu prostředí, ale také zlepšení vybavení naší školy, především školní knihovny. Vyhodnocení výsledků sběru proběhne po sečtení výsledků za třídy a jednotlivce během května. Vyhodnocení soutěže škol, kterou organizují sběrné suroviny, proběhne na konci školního roku. Jak sběr probíhal, si můžete prohlédnout v naší galerii.

Fotogalerie

Výsledky sběru

 

Okresní kolo v informatice

/13.04.2015

Dne 10. dubna se na ZŠ ve Starém Městě uskutečnilo okresní kolo v Informatice zaměřené zejména na práci v textovém editoru MS Word. Soutěž se skládala z praktické části (naformátování dokumentu co nejlépe dle předlohy včetně vložení a naformátování obrázků) a z části teoretické (test - všeobecný přehled). Tuto soutěž si vyzkoušeli žáci sedmých tříd: Bartošová Adéla, Janíková Karolína a Jakub Surý. Vzhledem k tomu, že byli nejmladšími soutěžícími, se mezi převážnou většinou deváťáků neztratili. Nejlépe se práce i testová část zdařila Karolíně Janíkové, která se umístíla na celkovém 9. místě. Kuba a Adéla obsadili 11. a 12. místo.

Martina Bábíčková

 

Školní jídelna zavádí objednávání a odhlašování stravy přes Internet

/22.03.2015

Vážení rodiče, od tohoto týden můžete začít využívat systém přihlašování a odhlašování stravy přes Internet. Dosavadní forma objednávání ve školní jídelně se nemění, pouze přibývá internetová možnost přihlašování a odhlašování obědů.

V menu je na konci za Jídelníčkem nový odkaz Strava.cz, který vám přináší možnost přehledu a informací o stravování Vašeho dítěte.

Stručný popis, jak na to, najdete níže.

Popis systému objednávání a odhlašování

 

Krajské kolo matematické olympiády

/09.04.2015

Dne 18. března 2015 se uskutečnilo na Gymnáziu Zlín - Lesní čtvrť krajské kolo 64. ročníku matematické olympiády devátých tříd. Naši školu vzorně reprezentovali žáci 9.B třídy Jakub Brauner a Dominik Bludský, kteří svým vynikajícím umístněním přispěli k šíření dobrého jména nejen naší školy, ale celého uherskohradišťského okresu. Nadějným mladým matematikům přeji i do budoucna radost z uvažování a chápání při řešení dalších zajímavých úloh z jedné z nejnáročnějších vědných disciplín – královny věd, matematiky.

RNDr. Zdeněk Horák

Foto

 

Velikonoční dopoledne s knihovnou

/06.04.2015

Na přelomu března a dubna si členky knihovnického kroužku připravily pro menší spolužáky Velikonoční dopoledne s knihovnou. Do programu se zapojili druháčci a čtvrťáci. Všechny skupinky pilně pracovaly, všichni byli šikovní, musíme je pochválit. Děti si na úvod připomněly význam Velikonoc a seznámily se s velikonočními tradicemi nejen u nás, ale také v jiných zemí, jako je například Pancake day ve Velké Británii nebo kutálení vajíček (Egg rolling) v Kanadě, Austrálii a v USA (tak se naučily i několik anglických slovíček). Potom si žáčci vyplnili zábavný pracovní list o významu jednotlivých dnů Velikonoc, poslechli dobrodružnou pohádku o ztraceném zajíčkovi a holčičce Elfince. V druhé části využili svou fantazii a nakreslili velikonoční obrázek nebo vyzdobili omalovánku vajíčka. Někteří zájemci nám zarecitovali i básničku, zatímco ostatní pracovali. Všechny děti byly za svou snahu nakonec odměněny drobným dárečkem. Doufáme, že se všem zúčastněným akce líbila tak jako mám. A doufáme, že se opět společně setkáme při další příležitosti, třeba při oslavě Dne dětí.

Členky knihovnického kroužku

Fotogalerie

 

Na škole působí rodilý mluvčí

/06.04.2015

Od března do konce školního roku začal působit na škole v rámci výuky angličtiny rodilý mluvčí Michael z daleké Afriky, ze státu Ghana. Škola získala tuto možnost v rámci projektu ESF VK: „Rodilí mluvčí do škol – zvyšování jazykové vybavenosti žáků základních škol pomocí rodilých mluvčích a zapojení škol do mezinárodních projektů.“

Žáci se tak každé pondělí na výuce angličtiny setkávají ve svých skupinách se svou učitelkou angličtiny a také s Michaelem, který je seznamuje nejenom s reáliemi své země, sociokulturními rozdíly, ale i ve spolupráci s vyučující AJ pomáhá zintenzivnit výuku dětí v oblasti konverzace. Žáci však především získávají větší motivaci k výuce, vidí potřebnost učit se další jazyk.

Škola tak získala opět možnost zapojit do výuky cizích jazyků rodilého mluvčího a navázat tak na výborné zkušenosti s jazykovými asistenty v rámci programu Comenius, které využívala v minulosti.

Fotogalerie

 

Matematické soutěže

/06.04.2015

Mezinárodní soutěž Matematický klokan vznikla v Austrálii a od roku 1991 se rozšířila do zemí Evropy. Soutěžící jsou podle věku rozděleni do kategorií: Cvrček (2. - 3. třída ZŠ), Klokánek (4. - 5. třída ZŠ), Benjamín (6. - 7. třída ZŠ), Kadet (8. - 9. třída ZŠ), ve všech kategoriích soutěžící řeší 24 testových úloh, přičemž vybírá jednu z pěti nabízených možností řešení. Úlohy jsou seřazeny ve třech skupinách podle obtížnosti, za správnou odpověď získává soutěžící 3, 4 nebo 5 bodů, za špatnou odpověď se mu jeden bod strhává. Aby soutěžící nedosahovali záporných výsledků, dostávají do vínku 24 bodů, takže lze získat maximálně 120 bodů. Pro nejmenší žáky je určena kategorie Cvrček (2. – 3. třída ZŠ), v které žáci řeší 18 úloh, maximálně lze získat 90 bodů. Ve všech kategoriích ZŠ je na řešení vymezeno 60 minut čistého času.

Pythagoriáda patří mezi oblíbené matematické soutěže. Je určena všem žákům 5., 6., 7. a 8. ročníků základních škol. Cílem Pythagoriády je zvýšit zájem o matematiku u co nejširšího počtu žáků. Úlohy této soutěže vycházejí ze znalostí matematiky odpovídajících ročníků ZŠ. Příklady rozvíjí mimo jiné prostorovou představivost či logické uvažování. Žáci naší školy řešili úlohy školního kola v pondělí 23. března. Během 60 minut měli vyřešit 15 úloh a žáci 8. ročníku 12 úloh. Nemohli používat kalkulačky a ani tabulky. Úspěšným řešitelem byl každý, kdo získal 9 bodů z 15 a u osmáků 8 bodů z 12.

Okresní kolo Pythagoriády se bude konat 12. května ve Starém Městě u Uherského Hradiště. Všem úspěšným řešitelům blahopřejeme!

kabinet matematiky

Matematický klokan - vyhodnocení

Pythagoriáda - vyhodnocení

 

Recitační soutěž

/06.04.2015

Ve středu 18. února se vybraní žáci zúčastnili na Domě kultury v Uherském Brodě okrskového kola recitační soutěže. Do okresního kola, které proběhlo 25. března, postoupil Kryštof Švehlík z 5.C a Karolína Koníčková z 9.A. Kryštof Švehlík bude naši školu reprezentovat v krajském kole této soutěže, která se uskuteční 29.dubna v Uh. Hradišti.

Všem dětem děkujeme za pěkný přednes a reprezentaci školy. Kryštofovi budeme držet palce.

Mgr. Marie Kučerová

 

Informace pro strávníky - nový systém

/25.03.2015

Vážení rodiče, omlouváme se za mylné informace ohledně výdeje stravy – nevyzvednutých obědů. Toto je způsobeno chybnou komunikací  výdejních systémů. Neberte, prosím,  v této době zřetel na hlášení neodebraných obědů a tolerujte dobu, kdy se podaří tento problém odstranit.

Děkujeme za porozumění.

 

Velikonoční dílny

/06.04.2015

V pátek 27. 3. se ve školní jídelně uskutečnily každoroční Velikonoční dílny, které nám připomněly, že se opět blíží čas Velikonoc. Spolupracujeme na jejich realizaci již tradičně s organizací rodičů IRPŠ. Velmi děkujeme nejen paní Měřínské, která se o přípravu zasloužila nejvíce, ale i všem maminkám a paní učitelkám, které pomáhaly zrealizovat nové zajímavé nápady na výrobu velikonočního zdobení. Jako vždy byl velký zájem o velikonoční vajíčka, věnečky a keramiku, objevily se i nové nápady na velikonoční výzdobu. Všechny děti i dospělí si páteční odpoledne užili a domů si odnášeli vlastnoručně vyrobený pozdrav jara.

Fotogalerie

 

Žáci 1. stupně bojovali o medaile na Atletické halové olympiádě

/25.03.2015

Dne 25. března se žáci prvního stupně zúčastnili Atletické halové olympiády 1. stupně „O pohár ředitele ZŠ Sportovní v Uherském Hradišti“. O medaile se bojovalo ve Sportovní hale UH v kategoriích: mladší žáci 3. ročník (dívky a chlapci) a starší žáci (5. ročník dívky a chlapci) a v disciplínách běh 30 m, vytrvalostní běh, hod míčkem, skok z místa, štafetový běh. Každý ze soutěžících mohl startovat jen v jedné atletické disciplíně ve své kategorii, jako družstvo startovali všichni ve štafetovém běhu.

Naši školu reprezentovali a o co nejlepší umístění s velkým zápalem a odhodláním bojovali v mladší kategorii (3. ročník) Simona Vokšická, Markéta Prajzová, Nela Bábíčková, Adriana Marečková, Patrik Mahdal, Vojtěch Dolan, Michael Christov a Tadeáš Vystrčil; ve starší kategorii (5. ročník) Karolína Nesázalová, Linda Vašíková, Adéla Šustková, Dagmar Hodulíková, Michal Pummer, Adam Hauerland, Jakub Bartoš, Tibor Daniel a Adam Salinger.

V konkurenci 15ti zúčastněných škol z okresu Uherské Hradiště jsme dosáhli velmi pěkných výsledků. Cenné diplomy získali Nela Bábíčková (1. místo skok z místa 193 cm), Adriana Marečková (3. místo vytrvalost), Michael Christov (3. místo hod míčkem 24,55 m), Karolína Nesázalová (3. místo běh 30 m 5,22 s), neoblíbené 4. místo pod stupni vítězů vybojovali Markéta Prajzová (běh 30 m), Patrik Mahdal (běh 30 m) a Jakub Bartoš (vytrvalost).  Všichni žáci však přinesli pro školu bodový zisk dle umístění v individuálních disciplínách + štafetovém běhu a s celkovým ziskem 192 bodů jsme skončili na 5. místě (se ztrátou za 3. místem 5 bodů). Všem sportovcům ještě jednou blahopřejeme, byl to opravdu krásný sportovní zážitek!

M. Bábíčková, J. Bičanová

Fotogalerie

 

Sportovec školy

/25.03.2015

Dům dětí a mládeže v Uherském Brodě uskutečňuje každoroční vyhlášení Uherskobrodské sportovní ligy a při této příležitosti byli oceněni i dva nejlepší sportovci školy. Za naši školu si letos ocenění odnesli Anička Zahálková a Jakub Brauner. Gratulujeme!

Anna Zahálková je žákyní třídy 9.A. Anička je po celou dobu školní docházky oporou sportovní reprezentace naší školy. Díky svému přirozenému sportovnímu talentu i ctižádosti vyniká na škole zejména v atletických disciplínách. Od šesté třídy pravidelně reprezentuje školu v bězích na krátké i dlouhé tratě. Je členkou družstva reprezentujícího naši školu v okresním kole Sprinterského víceboje i v okresním kole přespolního běhu. Je platnou členkou družstva v soutěži ve štafetovém šplhu a ve štafetovém běhu na Olympijském dnu zdraví. Dosahuje pěkných výsledků i ve skoku vysokém. Rovněž jako členka družstva postoupila do krajského kola Atletického čtyřboje. Pro své vrstevníky je vzorem nejen svými sportovními výkony, ale i díky svým charakterovým vlastnostem jako je aktivní přístup a ochota. Rovněž ve škole dosahuje Anička výborných výsledků a prospívá se samými jedničkami. Sportu věnuje i velké množství svého volného času. Již několik let je členkou florbalového týmu Orel, působí na pozici útočníka. Kromě sportu se věnuje i folklóru v Olšavěnce. Jejím dalším cílem je studovat Gymnázium JAK v Uh. Brodě. Přejeme jí do dalších let hodně úspěchů, a to nejen ve sportu.

Jakub Brauner je žákem třídy 9.B. Po celou dobu dosahuje výborných výsledků ve sportu i ve vzdělávání. Školu reprezentoval v celé řadě sportovních i vědomostních soutěží. Výborných výsledků dosahuje hlavně ve vytrvalostních disciplínách. Pravidelně se zúčastňuje atletických závodů a přespolního běhu. Jakub se ve svém volném čase věnuje především sportu, od dětství hraje lední hokej za tým HC Uherský Brod. Také se věnuje posilování vahou vlastního těla, tzv. workoutu. I ve vzdělávání dosahuje výborných výsledků a pravidelně prospívá s vyznamenáním. Mezi spolužáky je oblíben pro svou kamarádskou povahu, což se projevuje tím, že je ochoten vždy podpořit spolužáky, kteří to potřebují jak ve sportu, tak i v běžném školním dění. Ocenění si určitě zaslouží a upřímně mu k němu blahopřejeme.

Foto

 

Beseda o Tanzánii

/26.02.2015

V pondělí 23. února se uskutečnila pro žáky 1. stupně beseda o Tanzanii, zemi, která nám již řadu let není díky Nadaci Bez mámy a projektu „Škola škole“ neznámou. Zástupkyně sdružení Eliška Nováková se vrátila nedávno z Tanzanie, kde zavítala do naší partnerské školy v Simike. Nyní přišla, aby dětem povyprávěla o svém cestování a jak bylo s částkou 6 600,- Kč, kterou jsme v závěru roku sdružení věnovali, naloženo. Na naši školu nepřišla ani letos sama, ale přivedla i Chrise, který zastupuje sdružení Bez mámy v Tanzanii a navštívil naši školu už v minulých letech. Chris odpovídal dětem na řadu všetečných otázek. Díky tomu, že hovoří jen anglicky, procvičili si naši žáci také angličtinu, i když občas potřebovali pomoc paní učitelek. Jejich odvahu ocenil Chris knihou, kterou o životě dětí v Tanzanii napsal. Někteří pozorní posluchači se radovali z pravých tanzanských náramků, které Eliška přivezla a věnovala těm, kteří byli úspěšní při závěrečném kvízu. A jak bylo naloženo s vybranými penězi? Za peníze se vyrobily nové lavice, které budou sloužit žákům naší partnerské školy. Eliška přivezla také děkovný pozdrav ředitele školy. Pokud se o našem projektu Škola škole chcete dozvědět víc, navštivte webové stránky www.bezmamy.cz.  

Fotogalerie

 

Projekt EDISON na ZŠ Mariánské náměstí

/19.02.2015

V týdnu od 16. do 20. února zavítali na naši školu na Mariánském náměstí v rámci projektu EDISON čtyři zahraniční studenti, aby obohatili výuku anglického jazyka žákům 2. stupně a pátých tříd a seznámili je s reáliemi zemí, odkud pocházejí. Tento projekt koordinuje studentská organizace AIESEC a na naši školu zavítali Jeffrey z Taiwanu, Suey Lee z Číny, Natalia z Brazilie a Nathaniel z Malajsie. Co je EDISON? Jedná se o multikulturní projekt, který poskytuje mládeži a dětem prostor a motivaci k výuce anglického jazyka, poznávání lidí různých kultur a k přemýšlení o budoucích možnostech studia a vlastní realizace. Studenti žijí v českých rodinách a poznávají tak reálie naší země a regionu. Celý projekt jsme koordinovali s katolickou ZŠ, díky čemuž jsme si mohli jeden den své stážisty tzv. „vyměnit“ a poznat tak i reálie dalších zemí. Díky hostitelským rodinám poznali zahraniční studenti i zajímavá místa našeho města a regionu, navštívili baziliku na Velehradě a Uherské Hradiště. Věříme, že tento týdenní projekt byl oboustranně přínosný.

Fotogalerie

 

Výsledky zápisu žáků do 1. tříd

/09.02.2015

Ve čtvrtek 5. února 2015 proběhl na naší škole zápis žáků do 1. tříd. K zápisu přišlo do naší školy 67 dětí, zapsáno bylo 59 dětí, o odklad si u zápisu požádali rodiče 8 dětí. Dle zveřejněných kritérií jsme do prvních tříd přijali v současnosti 48 dětí, ostatní zájemci, kteří se dostavili k zápisu na naši školu, budou písemně informováni o nepřijetí na naši školu. Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí k základnímu vzdělání si můžete vyzvednout osobně v kanceláři školy u paní Tamary Gálové, od pondělí 9. 2. 2015.

Výsledky zápisu žáků do 1. tříd: Identifikační čísla přijatých/nepřijatých žáků

Fotogalerie

 

Informace o přijímacích zkouškách na SŠ

/22.01.2015

Informace k nové podobě přijímacích zkoušek na střední školy zde.

Informace k pilotnímu ověřování jednotných testů 2015 přijímacího řízení na SŠ - pro uchazeče o 4 - leté studium zde.

Informace k pilotnímu ověřování jednotných testů 2015 přijímacího řízení na SŠ - pro uchazeče o 8 - leté studium zde.

 

 

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku "Dodávka ICT"

/25.11.2014

V rámci realizace IPo ICT nás baví, reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0015 vyhlašuje Základní škola, Uherský Brod, Mariánské náměstí 41, okres Uherské Hradiště výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku "Dodávka ICT". 

Přílohy

Výzva (doc)

 

Vánoční laťka 2014

/08.01.2015

Naše škola již tradičně pořádala ve spolupráci s Domem dětí a mládeže v rámci Uherskobrodské žákovské sportovní ligy soutěž ve skoku vysokém. Letošního ročníku soutěže, který proběhl v pátek 19. prosince, se zúčastnila stejně jako v loňském roce jen ZŠ Pod Vinohrady. I tak se soutěžilo ve čtyřech kategoriích (mladší a starší žáci a žákyně) a o celkové umístění škol. To vše za podpory diváků, žáků 2. stupně pořádající ZŠ Mariánské náměstí. A ti se mohli zapojit do divácké tipovací soutěže.

Naše škola obhajovala loňské vítězství a díky výkonům našich sportovců jsme zvítězili i letos. Gratulujeme všem závodníkům za pěkné výkony a vzornou reprezentaci školy. Z 12 závodníků naší školy jich 8 skončilo na stupních vítězů. Cesta k medailím ovšem byla i letos díky nízkému počtu soutěžících snadnější. Kompletní výsledkovou listinu si můžete prohlédnout níže.

M. Bábíčková a B. Kňazejová

Výsledková listina

 

Adventní Vídeň

/02.01.2015

Ve čtvrtek 18.12.2014 zamířili žáci sedmých, osmých a devátých ročníků na zájezd do Vídně. Poznávací část našeho programu jsme zahájili na náměstí Marie Terezie. Odtud jsme pokračovali prohlídkou Hofburgu, kde sídlí spolkový prezident. Dověděli jsme se také, kde se nachází císařská hrobka či kde stojí socha významné postavy česko-rakouských dějin, kterou je Josef II. Následoval úsek ke světoznámé vídeňské galerii, která nese název Albertina. Posledním místem prohlídky se stal Stephansdom. Na poznávací část navázala prohlídka pozoruhodných sbírek v Přírodovědném muzeu. Na závěr zájezdu jsme si užili krásnou předvánoční atmosféru na velkém trhu před radnicí a na náměstí Marie Terezie.

Mgr. Jana Nožičková, Mgr. Kateřina Janků

Fotogalerie

Vánoční pohoda s knihovnou

/02.01.2015

V pondělí 15. a úterý 16. prosince jsme pro žáky třetích tříd a pro 5. A připravili dvouhodinový program – vánoční dopoledne s knihovnou. Děti se po příchodu do školní knihovny rozdělily do skupinek a každá si vybrala svůj název. Na úvod jsme měli připravenou „popletenou“ pohádku. Všichni museli hádat, které pohádky se zamotaly dohromady. Potom následovala vánoční tajenka a krátký kvíz. Po přestávce na děti čekala výroba vánočních stromečků, páťáci je mohli doplnit vánoční básničkou.

Žáci se tvářili spokojeně, celou dobu pilně pracovali a vypadali, že je program baví. Skupinka, která byla v každé třídě vyhodnocena jako nejlepší, dostala malou odměnu. Nám, členkám knihovnického kroužku, se dopoledne strávené s nižšími ročníky líbilo a těšíme se do budoucna další spolupráci – třeba na Velikonoce.

Naši školní knihovnu v předvánočním čase navštívili také prvňáčci. Seznámili se s  chodem knihovny a mohli si také ihned vypůjčit knížky. Kromě knížek z knihovny určitě najdou také nějakou pěknou publikaci pod vánočním stromečkem. Všem přejeme spokojené Vánoce a šťastný nový rok.

Karolína Strommerová, 9. B, členka knihovnického kroužku

Fotogalerie

 

Koncert pro Tanzánii na ZŠ Mariánské náměstí

/11.12.2014

V pondělí 8. prosince se opět uskutečnil v sále ZUŠ již tradiční benefiční „Koncert pro Tanzánii“, který připravili žáci ZŠ Mariánské náměstí pod vedením paní učitelky Lenky Šišperové. Výtěžek z koncertu putuje vždy k Nadaci Bez mámy na projekt „Škola škole“. Dětem se podařilo v letošním roce díky krásnému vystoupení, na které se již každoročně těšíme, a také při akcích, které pořádáme ve škole v průběhu roku (Den otevřených dveří, beseda o Tanzanii) celkem 6600,- korun. Celkem jsme již přispěli na partnerskou školu od roku 2007 částkou 66599,- Kč. V letošním roce poputují peníze na přání pana ředitele ze Simike, který nás oslovil v dopise, na učebnice pro učitele, pracovní sešity a psací potřeby pro žáky. Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci koncertu a také všem, kteří přispívají na tento náš dlouholetý projekt a učí své děti pomáhat těm, kteří naši pomoc potřebují. Pokud se o našem projektu Škola škole chcete dozvědět víc, navštivte webové stránky www.bezmamy.cz.

Fotogalerie

 

Školní jídelna informuje: označování alergenů

/11.12.2014

V legislativě došlo k nařízení 1169/2011EU, čl. 44, odst.1 a) o poskytování informací o potravinách spotřebitelům s platností od 13. prosince 2014. Od tohoto dne se datuje zásadní změna v uvádění alergenů u zhotoveného jídla ve školní jídelně v jídelním lístku. Jakým způsobem se změna dotkne strávníků a jak budete o alergenech informování - číst zde.

 

Mikuláš ve škole

/08.12.2014

Naši školu plnou dětí navštívil i letos Mikuláš se svojí početnou družinou andílků i čertíků. Nejmenší děti shlédly pohádku O nenapravitelném Pepíkovi aneb Čert, se kterým si neví rady ani peklo, kterou napsala Magdalena Kunčarová z 9. A, vyslechly si vánoční koledy, které si připravil sbor. Kdo chtěl, také si zazpíval. A na závěr všichni dostali sladkou odměnu. Poté se mikulášský rej přesunul do školní jídelny, kde i starším dětem z druhého stupně zahráli a zazpívali k obědu. Mikuláš nezapomněl ani na děti ve školní družině. Páteční den se nesl v příjemné atmosféře, proto děkujeme všem žákům, hlavně našim deváťákům, kteří se podíleli na mikulášském programu.

Školní parlament

Fotogalerie

 

Vyhodnocení výtvarné soutěže

/08.12.2014

Královna Zima byla pro děti z prvního stupně tématem letošní výtvarné soutěže, kterou vyhlásila ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí. Pro žáky z druhého stupně byla tématem Cesta kolem světa. Naše škola se jako každý rok i letos této soutěže zúčastnila a získala hned několik cen, které si osobně převzaly výherkyně v sobotu 6. 12. 2014.

Nejmladší oceněnou z naší školy je Magdalena Grajová, která ve školní družině vytvořila moc pěkný obrázek na dané téma a získala 2. místo. V kategorii prostorové práce byla oceněna děvčata Amálie Ševčíková a Alžběta Konrádová z 5. C za společnou práci šaty pro Královnu Zimu, získala 2. místo.

Za 2. stupeň - Cesta kolem světa - v kategorii prostorové práce dosáhly na 1. místo Nikola Kunhartová a Adéla Harnová ze 7. A třídy. V kategorii 6. - 7. tříd - plošné práce – vytvořila grafiku Londýn Gabriela Penčáková z 6. B, získala 1. místo. V kategorii 8. - 9. tříd získala 1. místo za kresbu afgánského děvčete Magdaléna Synovcová z 9. A, 2. místo za grafiku - Amerika – Eliška Weiserová z 8. B a rovněž 2. místo za grafiku – Rio de Janeiro - Karolína Obadalová z 9. B.

Po slavnostním vyhodnocení výtvarné soutěže, kde děvčata získala diplomy a dárky, následovalo moc pěkné vystoupení břišních tanečnic se Štěpánkou Penčákovou z 9. A třídy.

Úspěšným a oceněným patří velká gratulace.

Lenka Jančová

Fotogalerie

 

Exkurze do Velkých Losin...

/04.12.2014

...a přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně

Exkurze se uskutečnila 31. 10. 2014. Sraz byl v 7:50 v šatnách naší školy. Čekali jsme na autobus, který nás měl vézt. Odjezd byl v 8:00 a myslím, že autobus dorazil včas. Když všichni seděli na svých vybraných místech, mohlo se odjíždět. Za cesty si každý krátil čas jinak, někdo poslouchal písničky, někdo si jen vykládal, sledoval filmy anebo spal.

První jsme jeli do Velkých Losin, kde je ruční papírna. Do Velkých Losin jsme přijeli kolem 10:45. Prohlídka papírny byla objednána na 11:00. Přišla si pro nás paní průvodkyně. Vyšli jsme po schodech nahoru, do místnosti s okrasným papírem z Asie. V papírně se ručně vyráběný papír dělá nepřetržitě už více jak 400 let. Papír vyrábějí ze starých hadrů, které dají rozmočit a poté se z nich udělá kaše. Kaše se zachytí na síta, zbytečná voda odteče a vytvořená stránka se překlopí na vlněné podložky. Pak se lisuje a suší. Nakonec se stránky leští. Po prohlídce jsme byli zavedeni do suvenýrů, aby si kdo chtěl, mohl něco koupit na památku.

zobrazit celý článek

Fotogalerie

 

Logická olympiáda

/04.12.2014

  Je soutěž pořádaná Mensou České republiky pro tři věkové kategorie: (A) žáci prvního stupně základních škol, (B) žáci druhého stupně základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, (C) ostatní studenti středních škol. Soutěž je založena na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup; naučené znalosti by neměly rozhodovat. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování.

  Soutěž probíhá ve třech kolech: základní (nominační) kolo řeší každý samostatně ve škole u počítače, krajská kola se pořádají ve všech krajských městech ve zvolený den a účastní se jich 40 - 60 nejlepších řešitelů nominačních kol v každé kategorii. Do finále postupuje celkem 195 účastníků (65 za každou kategorii).

  Z naší školy postoupil v kategorii A Pavel Franek z 5.A a 4 žáci za kategorii B: Jakub Pijáček, Patrik Valenta, David Tomek a Natálie Kreislová. Krajské kolo pro Zlínský kraj bylo vypsáno na 7. 10. 2014 a konalo se ve Zlíně na Fakultě aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati.

  Prezentace postupujících byla zahájena v 8:45, kde byl každý ze zúčastněných vyznamenán diplomem od Mensy ČR za účast v krajském kole. Poté jsme se vrátili do poslechové učebny, kde nás uvítali zástupci univerzity. My jsme měli ještě větší štěstí, protože nás přijal sám ředitel Ústavu matematiky, pan RNDr. Jan Ostravský, Csc, který nám přiblížil činnost Ústavu matematiky. Spolu s panem učitelem Horákem jsme navštívili cvičení z matematiky pro vysokoškoláky. Byl to mazec :-).

  V 9:50 nám byl rozdán první test v papírové formě, na který jsme měli 30 minut. Po vypracování byla vyhlášena přestávka trvající 15 minut. Následně jsme obdrželi druhý test opět v papírové formě, na jehož vypracování bylo 20 minut.

  Po napsání testů následovalo oficiální ukončení pro všechny zúčastněné. Všichni jsme se snažili reprezentovat školu ZŠ Mariánské náměstí co nejlépe.

  Z tohoto dopoledne , stráveného mimo školu, jsme si odnesli mnoho zážitků a zkušeností.

  Natálie Kreislová, pan učitel Zdeněk Horák

Foto

 

Příběhy bezpráví na ZŠ Mariánské náměstí

/25.11.2014

Dne 20. listopadu proběhl na naší škole již tradiční projekt Příběhy bezpráví společnosti Člověk v tísni. Tento projekt je součástí rozsáhlého vzdělávacího programu Jeden svět na školách. V jeho rámci se konají filmové projekce a besedy s pamětníky k tématice dějin 20. století. V letošním školním roce se do projektu zapojili žáci 9. ročníku naší školy. Ročník byl věnovaný 25. výročí tzv. „Sametové revoluce“ a 17. listopadu 1989. V rámci projektu jsme promítali nový film Karla Strachoty – „1989: Z deníku Ivany A.“ Předlohou filmu se stal autentický deník osmnáctileté Ivany A., která na základě vlastních zážitků mapuje poslední rok komunistického režimu. Film velmi poutavě přibližuje toto období právě mladé generaci díky dobové hudbě a jazyku mladých lidí.
Na film navazovala beseda s paní Lenkou Slívovou, která vzpomínala, jak ona prožívala tuto dobu a především, jak se žilo mladým lidem v době „normalizace“. Zaposlouchali jsme se do skladeb Spirituál kvintetu i Karla Kryla a hlavní diskusní nit se linula kolem otázek svobody a demokracie. Žáky zajímalo i to, zda i u nás bylo založeno Občanské fórum, zda i zde lidé znali Chartu 77 a četli Několik vět.   Velmi děkujeme za čas, který našim žákům paní Slívová věnovala, za její poutavé vyprávění a osobní zážitky a pocity, se kterými na tuto dobu vzpomíná. Doufáme, že jsme se společně nesetkali naposledy, ale budeme i v dalších letech spolupracovat na dalších projektech, které pro nás připraví i v rámci kina.  

Mgr. Jitka Hudečková

Fotogalerie

 

Větrníkový den

/20.11.2014

Dne 21. 11. si celá Evropa připomíná velmi vážné onemocnění - cystickou fibrózu. Tato nemoc je dědičná a postihuje převážně dýchací a trávící soustavu. Celorepubliková akce, která je zaměřena na podporu dětí nemocných cystickou fibrózou, probíhá každoročně dne 21. listopadu pod názvem Větrníkový den. Česká republika se tak připojuje k Evropskému dni pro cystickou fibrózu, který každoročně probíhá v podobě benefičních a informačních akcí v řadě evropských zemí.

A proč zrovna větrník? Protože roztočit foukáním větrník je pro většinu lidí hračka, pro nemocné cystickou fibrózou ale mnohdy nepřekonatelná překážka. I naše škola se zapojila do akce Větrníkový den pod záštitou školního parlamentu. Žáci vyrobili papírové větrníky, kterými vyzdobili chodby školy, nafotili se a poslali obrázky do Klubu nemocných cystickou fibrózou. A navíc v pátek všichni dostaneme k obědu sladkou tečku - pečené větrníčky.

Školní parlament

Fotogalerie

 

Záložka do knih spojuje školy

/15.11.2014

Národní pedagogické muzeum, knihovna J. A. Komenského v Praze a Slovenská pedagogická knižnica v Bratislavě vyhlásily k Mezinárodnímu měsíci školních knihoven 4. ročník česko-slovenského projektu pro základní školy Záložka do knihy spojuje školy: Namaluj mi svého oblíbeného literárního hrdinu.

Do projektu se zapojili také žáci našich šestých tříd a vytvořili moc pěkné záložky, které si vyměnili s partnerskou školou ve Vlčnově. V hodině literatury nejdříve popisovali svoji oblíbenou knihu a ve výtvarné výchově vytvořili ilustrovanou záložku. Ukázky prací najdete v naší školní knihovně.

Lenka Jančová

Fotogalerie

 

Halloweenské dopoledne s knihovnou

/15.11.2014

Členky knihovnického kroužku si v pátek 31. října v knihovně připravily pro naše druháčky zábavné dopoledne s knihovnou.
Před osmou ranní jsme strašidelně „vyzdobily“ jak sebe, tak interiér knihovny. Pro 2. A a 2. B byl připraven dvouhodinový program. Během společného setkání se děti seznámily se vznikem tohoto svátku, přečetly jsme tajemný halloweenský příběh. Žáčci se také pomocí doplňovačky a pexesa naučili několik anglických slovíček a odnesli si s sebou vlastnoručně vyrobenou masku a strašidelné omalovánky. Masky se dětem moc povedly, byly tu víly, super hrdinové a někdo vsadil i na vlnky a proužky. Na konci programu byla vyhodnocena nejlepší skupinka v každé třídě. Práce s dětmi nás velmi bavila a doufáme, že se tento den dětem líbil tak jako nám – do budoucna totiž plánujeme další společné setkání – tentokrát v duchu Vánoc.

Karolína Strommerová, 9. B

Chcete se také naučit několik halloweenských slovíček? Tak například:  pumpkin – dýně, witch – čarodějnice, gost – duch, bat – netopýr, spider´s web – pavučina, haunted house – strašidelný dům.

Fotogalerie

 

Vyhodnocení školního sběru

/04.11.2014

Vážení rodiče, milý žáci, děkujeme, že jste se zapojili do tradičního sběru papíru, který probíhá vždy na podzim a na jaře. V podzimním termínu jsme s vaší pomocí nasbírali 14 tun papíru! Poděkování patří i všem, kteří s organizací sběru pomáhali. Vyhlášení výsledků a ocenění těch, kteří nasbírali nejvíce, proběhne ve středu 12.11. v ředitelně školy. Výsledky si můžete prohlédnout v příloze.

Výsledky sběru - říjen 2014

 

Cyklus besed se školním psychologem

/16.10.2014

Vážení rodiče, dovolte mi, abych Vás oslovila s nabídkou besed, které budou v tomto školním roce realizovány. Jedná se o cyklus besed se školním psychologem, jejichž společným tématem je komunikace s dítětem. Celkem se bude jednat o pět setkání, na každém z nich se budeme věnovat jinému tématu z oblasti komunikace a výchovy. Tyto besedy na sebe budou volně navazovat. Jedním z hlavních zdrojů, ze kterých bude čerpáno, jsou knihy autorek Adele Faber a Elaine Mazlish (např. Jak mluvit, aby nás děti poslouchaly). Zde uvádím přehled konkrétních termínů besed a jednotlivých témat:

4. 11. 2014 v 16:30: Naslouchání a uznávání pocitů
2. 12. 2014 v 16:30: Dosahování spolupráce
20. 1. 2015 v 16:30: Kárání a tresty
10. 2. 2015 v 16:30: Podpora samostatnosti
17. 3. 2015 v 16:30: Pochvala a ocenění

V případě, že máte zájem zúčastnit se tohoto cyklu besed se školním psychologem, sdělte mi prosím tuto skutečnost do 31. 10. 2014 na mail: hdvorackova@zsmarianske.cz. Počet zájemců potřebuji vědět i proto, abych si mohla připravit dostatečný počet pracovních materiálů.

 

Seznamování parlamenťáků

/07.10.2014

Sešli jsme se všichni před 8 hodinou v šatně. A protože nebylo venku vhodné počasí, odebrali jsme se do tělocvičny, kde jsme strávili zbytek programu. A protože je v našem parlamentu mnoho nových tváří, začali jsme s hrami, na zapamatování našich jmen. Her se zúčastnily i paní učitelky. Pokračovali jsme rozdělením do skupinek, kde jsme měli za úkol vymyslet inzerát na téma: Hledá se parlamenťák. Všechny práce se povedly a byli jsme pochváleni. Poté jsme dostali za úkol si navzájem ve dvojicích obkreslit ruce, vystřihnout je a vepsat do nich vlastnosti, které nás nejvíce charakterizují. Našli se i takoví, kteří se popsali např. krásní, švédští, roztomilí,…Celé jsme to zakončili skvělým obědem ve školní jídelně.

Anna Zahálková a Marika Marečková, 9. r

Fotogalerie

 

Výsledky našich běžeckých vytrvalců

/07.10.2014

Dne 30. září se uskutečnilo v Uherském Ostrohu okresní kolo přespolního běhu, kterého se pravidelně zúčastňujeme. Na start se postavila čtyři naše družstva. Za mladší žákyně běžely Lucie Pelikánová, Aneta Máčalová, Kateřina Chovancová, Kristýna Pijáčková, Markéta Prusenovská a Adéla Bartošová. Děvčata na jeden a půl kilometrové trati vybojovala krásné druhé místo. Mladší chlapci si porovnali svou běžeckou vytrvalost na dvoukilometrové trase. Družstvo našich závodníků tvořili Tomáš Šimoník, Erik Najman, Patrik Rachůnek, Adam Říha, Filip Jan Žáček a Radim Veverka. Chlapci taky dosáhli na medailové místo, obsadili třetí příčku. Navíc Tomáš Šimoník doběhl jako druhý. Ani družstva starších se nenechala v závodním poli zahanbit. Sice nedosáhla na medailová místa, ale v konkurenci 9 družstev chlapci skončili na pozici bramborové medaile s minimální ztrátou na třetí družstvo a děvčata byla pátá. Chlapecké družstvo běželo ve složení Jakub Brauner, Jakub Hulín, Vojtěch Klon, Patrik Valenta, Marek Ondrůšek a Pavel Konečný. Z děvčat naši školu reprezentovaly Anna Zahálková, Marika Marečková, Lenka Šůstková, Karolína Obadalová, Kristýna Matyášová a Karolína Koníčková. Všem závodníkům děkujeme za ochotu a skvělou reprezentaci školy.

B. Kňazejová

 

Sazka olympijský víceboj

/01.10.2014

Naše škola se tento školní rok v rámci podpory sportu a zdravého životního stylu zapojí do Sazka Olympijského víceboje, který organizuje Český olympijský výbor. Jeho hlavním cílem není soutěžit o nejlepší výkony, ale v průběhu běžných hodin tělesné výchovy zapojit co nejvíce žáků 1. – 9. tříd základních škol do 8 měřitelných disciplín a zároveň děti motivovat k tomu, aby sportovaly i ve svém volném čase. Disciplíny Sazka Olympijského víceboje jsou vybrané tak, aby prověřily sportovní schopnosti dětí. Jsou zaměřeny na ohebnost, rovnováhu, hbitost, rychlost, silovou i běžeckou vytrvalost, sílu a výbušnost. Každý žák, který splní všech 8 disciplín, získá sportovní vysvědčení, které mu a jeho rodičům na základě dosažených osobních výkonů doporučí vhodné sportovní odvětví. Podrobnější informace můžete najít na: http://www.ceskosportuje.cz/sazkaolympijskyviceboj

B. Kňazejová

 

Olympijský den zdraví 2014 a úspěch našich žáků

/22.09.2014

V sobotu 20. září se konala na stadionu Lapač a v prostorách ZŠ Na Výsluní tradiční sportovní akce Olympijský den zdraví. Tato akce, pořádaná pro širokou veřejnost a všechny věkové kategorie, přivítala všechny příznivce sportu, kteří za krásného počasí poměřili své výkony v atletických i silových disciplínách.

Součástí akce je již tradičně soutěž škol v běhu na 800 m (dívky) a 1000 m (chlapci). Naši školu skvěle reprezentovali dívky Anna Zahálková, Lucie Pelikánová a Kateřina Chovancová, a chlapecké zastoupení ve trojici Jakub Hulín, Jakub Brauner a Vojtěch Klon.

V běhu na 800 m podaly všechny tři dívky skvělé výkony, Anička dokonce vylepšila svůj osobní rekord o 30 vteřin a do cíle doběhla jako první z naší trojice děvčat v čase 2:52. Poté odstartovali svůj závod na 1000 m kluci a jako první do cíle doběhl Vojta Klon a hned za ním Jakub Brauner. Součtem časů nejrychlejších dvou dívek a dvou chlapců vznikl výsledný čas, který měla naše škola nejnižší a získala tak 1. místo.

Sportovního dne se také zúčastnili někteří žáci naší školy a ve své kategorii poměřili síly s žáky ostatních škol. Na stupni vítězů se v kategorii 6 - 9 let radovaly Nela Babíčková (1. místo) a Simona Vokšická (3. místo).

Všem soutěžícím gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy!

M. Bábíčková

Fotogalerie

 

Sprinterský víceboj

/22.09.2014

Dne 17. září se uskutečnil Sprinterský víceboj, kterého se zúčastnilo 10 škol z Uherskobrodska. Žáci startovali ve třech věkových kategoriích. Mezi nejmladšími dívkami se prosadilo družstvo ve složení Valerie Halaxová, Karolína Nesázalová, Dagmar Hodulíková a Pham Quynh Anh, holky vysprintovaly krásné 3. místo. Karolína Nesázalová se probojovala do tzv. superfinále, kde obsadila 3. místo.

Rovněž velmi úspěšné bylo družstvo nejmladších žáků, které ve složení Adam Hauerland, Adam Salinger, Michal Pummer a Dan Valenta vybojovalo celkové 2. místo. V superfinále bojovali o co nejlepší umístění rovnou dva sprinteři, Michal Pummer a Dan Valenta. Michal si vysprintoval 2. místo a Dan nakonec skončil čtvrtý.

Mladší žákyně ve složení Lucie Pelikánová, Natálie Plášková, Aneta Máčalová a Vendula Pobořilová vybojovaly svými skvělými a vyrovnanými výkony 1. místo! Superfinále si zaběhla Natálie Plášková, která nakonec obsadila skvělé 2. místo.

Družstvo mladších žáků, Tomáš Hamšík, Erik Najman, Radim Veverka a Marek Zemčík, vybojovalo celkové 8. místo z 10 škol.

A nakonec nejstarší a nejzkušenější závodníci. Družstvo starších žákyň ve složení Anna Zahálková, Kateřina Válková, Karolína Koníčková a Štěpánka Penčáková vybojovalo svými výkony nejméně oblíbenou "bramborovou" příčku, za třetím místem však děvčata zaostala v součtu časů o pouhé 2 desetiny sekundy.

Tým Základní školy Mariánské náměstí uzavírali nejstarší závodníci, chlapci, ve složení Patrik Valenta, Radek Gračka, Marek Ondrůšek a Tomáš Pajurek. Kluci stejně jako dívky vybojovali čtvrtou příčku.

Všem sportovcům děkujeme za skvělou reprezentaci školy a gratulujeme k dosaženým umístěním.

M. Bábíčková

 

Lucie Pelikánová na republikovém finále OVOV

/22.09.2014

V loňském školním roce se žáci naší školy zapojili do projektu Odznaku Všestrannosti Olympijských Vítězů (OVOV). Zakladateli tohoto projektu jsou Robert Změlík a Roman Šebrle. Žáci si v hodinách tělesné výchovy měřili a porovnávali výkony v 10 disciplínách, které prověřovaly jejich všestrannost. Ti nejlepší ze školy soutěžili v okresním a vzápětí v krajském kole. Do republikového finále, které se konalo 5. - 6. 9. 2014, se probojovala žákyně 8. A Lucie Pelikánová. V Praze si poměřila své síly s těmi nejlepšími z nejlepších, kteří se sem sjeli z celé republiky. Děkujeme jí za vzornou reprezentaci školy a blahopřejeme. Lucka se v Praze setkala s mnoha významnými osobnostmi českého sportu, což byl pro ni nezapomenutelný zážitek, ale také odměna za úsilí, které musela vynaložit v přípravě na tuto akci.
Více informací o projektu na www.ovov.cz

B. Kňazejová

Fotogalerie

 

Už se všichni známe aneb...

/22.09.2014

... Seznamovací pobyt třídy 6.A a 6.B

V týdnu od 8.–12. září se v horském hotelu Jelenovská u Valašských Klobouk uskutečnil adaptační pobyt třídy 6. A a 6.B. Každá třída zde strávila tři dny. Rodiče šesťáků za pobyt neplatili žádné peníze, protože pobyt byl realizován v rámci projektu „Poradenské pracoviště pomáhá inkluzívnímu vzdělávání žáků základní školy“, financovaného z prostředků ESF a státního rozpočtu České republiky.

Žáci trávili čas v příjemném prostředí Beskyd, bohužel třídě 6. B ve čtvrtek a pátek pokazil venkovní program déšť. Přesto neztratili dobrou náladu a plnili úkoly ve společenské místnosti. Žáci se účastnili dopoledního programu, po obědě mohli trávit chvíle volna v hotelovém bazénu nebo hrát stolní tenis a „po bazénu“ následoval odpolední program, který doprovázely: paní psycholožka Hanka Dvořáčková, výchovná poradkyně pro druhý stupeň a paní učitelka tělocviku Blanka Kňazejová, třídní učitelky Dagmar Vichorcová a Kateřina Janků, která pracuje také jako školní metodik prevence, vedoucí školní družiny Helena Zemčíková, asistentky pedagoga Lenka Matúšová a Petra Pilková.

Během pobytu jsme hráli různé zábavné hry, jako je například pašování šátků, kde jsme museli vzít šátek dřív než druhé družstvo, hru Dobré ráno nebo hru Fáma, dále Mnohonožky, což byla asi nejlepší hra. Po večeři následoval večerní program, kde jsme také plnili různé úkoly a na konci jsme vždy zhodnotili celý den. Potom následoval čas na osobní hygienu a večerka byla v 21:30.

Myslím, že jsme se na tomto pobytu skvěle poznali a že nám to hodně v kolektivu pomůže. Ještě bych chtěl poděkovat celému dospělému týmu, který se nám věnoval až do konce pobytu. To je tak asi vše, pokoje byli po třech lidech a některé po dvou. V Uherském Brodě jsme se rozloučili a rozešli domů.

Ondřej Mikeska, 6. B

A další názory žáků na seznamovací pobyt?

…mně se líbilo, že jsme se všichni bavili s holkama i klukama…
…bylo dobré, jak jsme měli rozcvičku a ještě byla dobrá hra s míčem, jak jsme ho nosili na provázkách…
…líbil se mi kolektiv a skvělá zábava, protože jsme se všichni skvěle bavili a bez tohoto kurzu bychom se asi tak dobře neseznámili…

Fotogalerie

 

COPTspolupracuje se Základní školou na Mariánském náměstí

/11.09.2014

Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod v rámci projektu s názvem Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském krajispolupracuje se Základní školou na Mariánském náměstí. Více o projektu.

 

Adaptační program s rodiči aneb plavba do Písmenkové říše

/28.09.2014

Ve dnech 2. 9. a 3. 9. se naši nemladší žáci, prvňáčci, zúčastnili zajímavé akce s názvem Výprava do Říše Písmenkového krále. Tato aktivita proběhla v Uherském Hradišti v centru Akropolis.

Po příjezdu do centra a po obdržení základních informací nebránilo už nic tomu, aby žáci výpravu započali. Byla to vlastně plavba na lodi, a tak bylo nutné si vyrobit nejprve jízdenku, která žáky opravňovala ke vstupu na palubu. Tohoto úkolu se všichni žáci zhostili zodpovědně a tak všichni byli na palubu kapitánem (třídním učitelem) vpuštěni a mohlo se vyrazit. Plulo se roztodivnými vodami, žáci museli překonávat různé obtížné, ale i zajímavé úseky cesty. Z těch zajímavých bych určitě zmínil třeba místnost se skřítky, kteří se ale schovávali a žáci je museli hledat nebo místnost, kde si děti mohly upéct pizzu – samozřejmě jenom jako a posilnit se tak na další cestu. Čas ubíhal, žáci poobědvali na jednom z ostrovů, který právě míjeli, tuším, že se jmenoval Jídelna. Pak byla ještě jedna zastávka, kde se děti naučily zpívat hezkou píseň, kterou na závěr zapěly písmenkovému králi. No a už se všichni těšili na toho už tolikrát zmiňovaného vladaře písmenkového království (pana ředitele Bohuslava Jandáska). A brzy jsme se dočkali. Byl tu v plné parádě i se svojí ministryní (paní zástupkyní Jitkou Hudečkovou). Přivítali děti v písmenkovém království, které jim teď bude několik let druhým domovem.

Ano, písmenkové království je škola. A obzvlášť naši nejmladší, prvňáčci, teď budou mít spoustu nových kamarádů z písmenkové říše – tedy písmenka. Budou se s nimi potkávat denně a věřím, že spolu budou udržovat jen ty nejlepší vztahy. A abychom s někým mohli udržovat dobré vztahy, je třeba ho dobře poznat.

Samozřejmě, naše výprava měla také za cíl, aby se děti poznaly navzájem a aby se také seznámily se svými třídními učiteli (kapitány lodí). A při jejich putování je doprovázeli jejich rodiče, často dětem pomohli a naši nejmladší tak viděli, že se na ně budou moci kdykoliv spolehnout a obrátit o pomoc.

V době, kdy píšu tyto řádky, již mají děti tři nové kamarády z písmenkové říše, tedy M, A, L. Chystají se poznat dalšího přítele a to je písmenko E. Tak věřím, že pobyt v písmenkové říši bude pro děti nejen zábavný, ale i poučný a přínosný pro celý jejich další život.

Mgr. Radim Koudela, TU 1.B

Fotogalerie

 

Slavnostní zahájení školního roku 2014/2015

/10.09.2014

Slavnostní zahájení školního roku proběhlo 1.9.2014 na Domě Kultury. Všechny přítomné přivítal pan ředitel Bohuslav Jandásek a popřál žákům i učitelům, ať se jim v jejich práci daří.

Fotogalerie

 

Historie šk. roku 2013/2014