Větrníkový den

/20.11.2014

Dne 21. 11. si celá Evropa připomíná velmi vážné onemocnění - cystickou fibrózu. Tato nemoc je dědičná a postihuje převážně dýchací a trávící soustavu. Celorepubliková akce, která je zaměřena na podporu dětí nemocných cystickou fibrózou, probíhá každoročně dne 21. listopadu pod názvem Větrníkový den. Česká republika se tak připojuje k Evropskému dni pro cystickou fibrózu, který každoročně probíhá v podobě benefičních a informačních akcí v řadě evropských zemí.

A proč zrovna větrník? Protože roztočit foukáním větrník je pro většinu lidí hračka, pro nemocné cystickou fibrózou ale mnohdy nepřekonatelná překážka. I naše škola se zapojila do akce Větrníkový den pod záštitou školního parlamentu. Žáci vyrobili papírové větrníky, kterými vyzdobili chodby školy, nafotili se a poslali obrázky do Klubu nemocných cystickou fibrózou. A navíc v pátek všichni dostaneme k obědu sladkou tečku - pečené větrníčky.

Školní parlament

Fotogalerie

 

Záložka do knih spojuje školy

/15.11.2014

Národní pedagogické muzeum, knihovna J. A. Komenského v Praze a Slovenská pedagogická knižnica v Bratislavě vyhlásily k Mezinárodnímu měsíci školních knihoven 4. ročník česko-slovenského projektu pro základní školy Záložka do knihy spojuje školy: Namaluj mi svého oblíbeného literárního hrdinu.

Do projektu se zapojili také žáci našich šestých tříd a vytvořili moc pěkné záložky, které si vyměnili s partnerskou školou ve Vlčnově. V hodině literatury nejdříve popisovali svoji oblíbenou knihu a ve výtvarné výchově vytvořili ilustrovanou záložku. Ukázky prací najdete v naší školní knihovně.

Lenka Jančová

Fotogalerie

 

Halloweenské dopoledne s knihovnou

/15.11.2014

Členky knihovnického kroužku si v pátek 31. října v knihovně připravily pro naše druháčky zábavné dopoledne s knihovnou.
Před osmou ranní jsme strašidelně „vyzdobily“ jak sebe, tak interiér knihovny. Pro 2. A a 2. B byl připraven dvouhodinový program. Během společného setkání se děti seznámily se vznikem tohoto svátku, přečetly jsme tajemný halloweenský příběh. Žáčci se také pomocí doplňovačky a pexesa naučili několik anglických slovíček a odnesli si s sebou vlastnoručně vyrobenou masku a strašidelné omalovánky. Masky se dětem moc povedly, byly tu víly, super hrdinové a někdo vsadil i na vlnky a proužky. Na konci programu byla vyhodnocena nejlepší skupinka v každé třídě. Práce s dětmi nás velmi bavila a doufáme, že se tento den dětem líbil tak jako nám – do budoucna totiž plánujeme další společné setkání – tentokrát v duchu Vánoc.

Karolína Strommerová, 9. B

Chcete se také naučit několik halloweenských slovíček? Tak například:  pumpkin – dýně, witch – čarodějnice, gost – duch, bat – netopýr, spider´s web – pavučina, haunted house – strašidelný dům.

Fotogalerie

 

Vyhodnocení školního sběru

/04.11.2014

Vážení rodiče, milý žáci, děkujeme, že jste se zapojili do tradičního sběru papíru, který probíhá vždy na podzim a na jaře. V podzimním termínu jsme s vaší pomocí nasbírali 14 tun papíru! Poděkování patří i všem, kteří s organizací sběru pomáhali. Vyhlášení výsledků a ocenění těch, kteří nasbírali nejvíce, proběhne ve středu 12.11. v ředitelně školy. Výsledky si můžete prohlédnout v příloze.

Výsledky sběru - říjen 2014

 

Cyklus besed se školním psychologem

/16.10.2014

Vážení rodiče, dovolte mi, abych Vás oslovila s nabídkou besed, které budou v tomto školním roce realizovány. Jedná se o cyklus besed se školním psychologem, jejichž společným tématem je komunikace s dítětem. Celkem se bude jednat o pět setkání, na každém z nich se budeme věnovat jinému tématu z oblasti komunikace a výchovy. Tyto besedy na sebe budou volně navazovat. Jedním z hlavních zdrojů, ze kterých bude čerpáno, jsou knihy autorek Adele Faber a Elaine Mazlish (např. Jak mluvit, aby nás děti poslouchaly). Zde uvádím přehled konkrétních termínů besed a jednotlivých témat:

4. 11. 2014 v 16:30: Naslouchání a uznávání pocitů
2. 12. 2014 v 16:30: Dosahování spolupráce
20. 1. 2015 v 16:30: Kárání a tresty
10. 2. 2015 v 16:30: Podpora samostatnosti
17. 3. 2015 v 16:30: Pochvala a ocenění

V případě, že máte zájem zúčastnit se tohoto cyklu besed se školním psychologem, sdělte mi prosím tuto skutečnost do 31. 10. 2014 na mail: hdvorackova@zsmarianske.cz. Počet zájemců potřebuji vědět i proto, abych si mohla připravit dostatečný počet pracovních materiálů.

 

Seznamování parlamenťáků

/07.10.2014

Sešli jsme se všichni před 8 hodinou v šatně. A protože nebylo venku vhodné počasí, odebrali jsme se do tělocvičny, kde jsme strávili zbytek programu. A protože je v našem parlamentu mnoho nových tváří, začali jsme s hrami, na zapamatování našich jmen. Her se zúčastnily i paní učitelky. Pokračovali jsme rozdělením do skupinek, kde jsme měli za úkol vymyslet inzerát na téma: Hledá se parlamenťák. Všechny práce se povedly a byli jsme pochváleni. Poté jsme dostali za úkol si navzájem ve dvojicích obkreslit ruce, vystřihnout je a vepsat do nich vlastnosti, které nás nejvíce charakterizují. Našli se i takoví, kteří se popsali např. krásní, švédští, roztomilí,…Celé jsme to zakončili skvělým obědem ve školní jídelně.

Anna Zahálková a Marika Marečková, 9. r

Fotogalerie

 

Výsledky našich běžeckých vytrvalců

/07.10.2014

Dne 30. září se uskutečnilo v Uherském Ostrohu okresní kolo přespolního běhu, kterého se pravidelně zúčastňujeme. Na start se postavila čtyři naše družstva. Za mladší žákyně běžely Lucie Pelikánová, Aneta Máčalová, Kateřina Chovancová, Kristýna Pijáčková, Markéta Prusenovská a Adéla Bartošová. Děvčata na jeden a půl kilometrové trati vybojovala krásné druhé místo. Mladší chlapci si porovnali svou běžeckou vytrvalost na dvoukilometrové trase. Družstvo našich závodníků tvořili Tomáš Šimoník, Erik Najman, Patrik Rachůnek, Adam Říha, Filip Jan Žáček a Radim Veverka. Chlapci taky dosáhli na medailové místo, obsadili třetí příčku. Navíc Tomáš Šimoník doběhl jako druhý. Ani družstva starších se nenechala v závodním poli zahanbit. Sice nedosáhla na medailová místa, ale v konkurenci 9 družstev chlapci skončili na pozici bramborové medaile s minimální ztrátou na třetí družstvo a děvčata byla pátá. Chlapecké družstvo běželo ve složení Jakub Brauner, Jakub Hulín, Vojtěch Klon, Patrik Valenta, Marek Ondrůšek a Pavel Konečný. Z děvčat naši školu reprezentovaly Anna Zahálková, Marika Marečková, Lenka Šůstková, Karolína Obadalová, Kristýna Matyášová a Karolína Koníčková. Všem závodníkům děkujeme za ochotu a skvělou reprezentaci školy.

B. Kňazejová

 

Sazka olympijský víceboj

/01.10.2014

Naše škola se tento školní rok v rámci podpory sportu a zdravého životního stylu zapojí do Sazka Olympijského víceboje, který organizuje Český olympijský výbor. Jeho hlavním cílem není soutěžit o nejlepší výkony, ale v průběhu běžných hodin tělesné výchovy zapojit co nejvíce žáků 1. – 9. tříd základních škol do 8 měřitelných disciplín a zároveň děti motivovat k tomu, aby sportovaly i ve svém volném čase. Disciplíny Sazka Olympijského víceboje jsou vybrané tak, aby prověřily sportovní schopnosti dětí. Jsou zaměřeny na ohebnost, rovnováhu, hbitost, rychlost, silovou i běžeckou vytrvalost, sílu a výbušnost. Každý žák, který splní všech 8 disciplín, získá sportovní vysvědčení, které mu a jeho rodičům na základě dosažených osobních výkonů doporučí vhodné sportovní odvětví. Podrobnější informace můžete najít na: http://www.ceskosportuje.cz/sazkaolympijskyviceboj

B. Kňazejová

 

Olympijský den zdraví 2014 a úspěch našich žáků

/22.09.2014

V sobotu 20. září se konala na stadionu Lapač a v prostorách ZŠ Na Výsluní tradiční sportovní akce Olympijský den zdraví. Tato akce, pořádaná pro širokou veřejnost a všechny věkové kategorie, přivítala všechny příznivce sportu, kteří za krásného počasí poměřili své výkony v atletických i silových disciplínách.

Součástí akce je již tradičně soutěž škol v běhu na 800 m (dívky) a 1000 m (chlapci). Naši školu skvěle reprezentovali dívky Anna Zahálková, Lucie Pelikánová a Kateřina Chovancová, a chlapecké zastoupení ve trojici Jakub Hulín, Jakub Brauner a Vojtěch Klon.

V běhu na 800 m podaly všechny tři dívky skvělé výkony, Anička dokonce vylepšila svůj osobní rekord o 30 vteřin a do cíle doběhla jako první z naší trojice děvčat v čase 2:52. Poté odstartovali svůj závod na 1000 m kluci a jako první do cíle doběhl Vojta Klon a hned za ním Jakub Brauner. Součtem časů nejrychlejších dvou dívek a dvou chlapců vznikl výsledný čas, který měla naše škola nejnižší a získala tak 1. místo.

Sportovního dne se také zúčastnili někteří žáci naší školy a ve své kategorii poměřili síly s žáky ostatních škol. Na stupni vítězů se v kategorii 6 - 9 let radovaly Nela Babíčková (1. místo) a Simona Vokšická (3. místo).

Všem soutěžícím gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy!

M. Bábíčková

Fotogalerie

 

Sprinterský víceboj

/22.09.2014

Dne 17. září se uskutečnil Sprinterský víceboj, kterého se zúčastnilo 10 škol z Uherskobrodska. Žáci startovali ve třech věkových kategoriích. Mezi nejmladšími dívkami se prosadilo družstvo ve složení Valerie Halaxová, Karolína Nesázalová, Dagmar Hodulíková a Pham Quynh Anh, holky vysprintovaly krásné 3. místo. Karolína Nesázalová se probojovala do tzv. superfinále, kde obsadila 3. místo.

Rovněž velmi úspěšné bylo družstvo nejmladších žáků, které ve složení Adam Hauerland, Adam Salinger, Michal Pummer a Dan Valenta vybojovalo celkové 2. místo. V superfinále bojovali o co nejlepší umístění rovnou dva sprinteři, Michal Pummer a Dan Valenta. Michal si vysprintoval 2. místo a Dan nakonec skončil čtvrtý.

Mladší žákyně ve složení Lucie Pelikánová, Natálie Plášková, Aneta Máčalová a Vendula Pobořilová vybojovaly svými skvělými a vyrovnanými výkony 1. místo! Superfinále si zaběhla Natálie Plášková, která nakonec obsadila skvělé 2. místo.

Družstvo mladších žáků, Tomáš Hamšík, Erik Najman, Radim Veverka a Marek Zemčík, vybojovalo celkové 8. místo z 10 škol.

A nakonec nejstarší a nejzkušenější závodníci. Družstvo starších žákyň ve složení Anna Zahálková, Kateřina Válková, Karolína Koníčková a Štěpánka Penčáková vybojovalo svými výkony nejméně oblíbenou "bramborovou" příčku, za třetím místem však děvčata zaostala v součtu časů o pouhé 2 desetiny sekundy.

Tým Základní školy Mariánské náměstí uzavírali nejstarší závodníci, chlapci, ve složení Patrik Valenta, Radek Gračka, Marek Ondrůšek a Tomáš Pajurek. Kluci stejně jako dívky vybojovali čtvrtou příčku.

Všem sportovcům děkujeme za skvělou reprezentaci školy a gratulujeme k dosaženým umístěním.

M. Bábíčková

 

Lucie Pelikánová na republikovém finále OVOV

/22.09.2014

V loňském školním roce se žáci naší školy zapojili do projektu Odznaku Všestrannosti Olympijských Vítězů (OVOV). Zakladateli tohoto projektu jsou Robert Změlík a Roman Šebrle. Žáci si v hodinách tělesné výchovy měřili a porovnávali výkony v 10 disciplínách, které prověřovaly jejich všestrannost. Ti nejlepší ze školy soutěžili v okresním a vzápětí v krajském kole. Do republikového finále, které se konalo 5. - 6. 9. 2014, se probojovala žákyně 8. A Lucie Pelikánová. V Praze si poměřila své síly s těmi nejlepšími z nejlepších, kteří se sem sjeli z celé republiky. Děkujeme jí za vzornou reprezentaci školy a blahopřejeme. Lucka se v Praze setkala s mnoha významnými osobnostmi českého sportu, což byl pro ni nezapomenutelný zážitek, ale také odměna za úsilí, které musela vynaložit v přípravě na tuto akci.
Více informací o projektu na www.ovov.cz

B. Kňazejová

Fotogalerie

 

Už se všichni známe aneb...

/22.09.2014

... Seznamovací pobyt třídy 6.A a 6.B

V týdnu od 8.–12. září se v horském hotelu Jelenovská u Valašských Klobouk uskutečnil adaptační pobyt třídy 6. A a 6.B. Každá třída zde strávila tři dny. Rodiče šesťáků za pobyt neplatili žádné peníze, protože pobyt byl realizován v rámci projektu „Poradenské pracoviště pomáhá inkluzívnímu vzdělávání žáků základní školy“, financovaného z prostředků ESF a státního rozpočtu České republiky.

Žáci trávili čas v příjemném prostředí Beskyd, bohužel třídě 6. B ve čtvrtek a pátek pokazil venkovní program déšť. Přesto neztratili dobrou náladu a plnili úkoly ve společenské místnosti. Žáci se účastnili dopoledního programu, po obědě mohli trávit chvíle volna v hotelovém bazénu nebo hrát stolní tenis a „po bazénu“ následoval odpolední program, který doprovázely: paní psycholožka Hanka Dvořáčková, výchovná poradkyně pro druhý stupeň a paní učitelka tělocviku Blanka Kňazejová, třídní učitelky Dagmar Vichorcová a Kateřina Janků, která pracuje také jako školní metodik prevence, vedoucí školní družiny Helena Zemčíková, asistentky pedagoga Lenka Matúšová a Petra Pilková.

Během pobytu jsme hráli různé zábavné hry, jako je například pašování šátků, kde jsme museli vzít šátek dřív než druhé družstvo, hru Dobré ráno nebo hru Fáma, dále Mnohonožky, což byla asi nejlepší hra. Po večeři následoval večerní program, kde jsme také plnili různé úkoly a na konci jsme vždy zhodnotili celý den. Potom následoval čas na osobní hygienu a večerka byla v 21:30.

Myslím, že jsme se na tomto pobytu skvěle poznali a že nám to hodně v kolektivu pomůže. Ještě bych chtěl poděkovat celému dospělému týmu, který se nám věnoval až do konce pobytu. To je tak asi vše, pokoje byli po třech lidech a některé po dvou. V Uherském Brodě jsme se rozloučili a rozešli domů.

Ondřej Mikeska, 6. B

A další názory žáků na seznamovací pobyt?

…mně se líbilo, že jsme se všichni bavili s holkama i klukama…
…bylo dobré, jak jsme měli rozcvičku a ještě byla dobrá hra s míčem, jak jsme ho nosili na provázkách…
…líbil se mi kolektiv a skvělá zábava, protože jsme se všichni skvěle bavili a bez tohoto kurzu bychom se asi tak dobře neseznámili…

Fotogalerie

 

COPTspolupracuje se Základní školou na Mariánském náměstí

/11.09.2014

Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod v rámci projektu s názvem Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském krajispolupracuje se Základní školou na Mariánském náměstí. Více o projektu.

 

Adaptační program s rodiči aneb plavba do Písmenkové říše

/28.09.2014

Ve dnech 2. 9. a 3. 9. se naši nemladší žáci, prvňáčci, zúčastnili zajímavé akce s názvem Výprava do Říše Písmenkového krále. Tato aktivita proběhla v Uherském Hradišti v centru Akropolis.

Po příjezdu do centra a po obdržení základních informací nebránilo už nic tomu, aby žáci výpravu započali. Byla to vlastně plavba na lodi, a tak bylo nutné si vyrobit nejprve jízdenku, která žáky opravňovala ke vstupu na palubu. Tohoto úkolu se všichni žáci zhostili zodpovědně a tak všichni byli na palubu kapitánem (třídním učitelem) vpuštěni a mohlo se vyrazit. Plulo se roztodivnými vodami, žáci museli překonávat různé obtížné, ale i zajímavé úseky cesty. Z těch zajímavých bych určitě zmínil třeba místnost se skřítky, kteří se ale schovávali a žáci je museli hledat nebo místnost, kde si děti mohly upéct pizzu – samozřejmě jenom jako a posilnit se tak na další cestu. Čas ubíhal, žáci poobědvali na jednom z ostrovů, který právě míjeli, tuším, že se jmenoval Jídelna. Pak byla ještě jedna zastávka, kde se děti naučily zpívat hezkou píseň, kterou na závěr zapěly písmenkovému králi. No a už se všichni těšili na toho už tolikrát zmiňovaného vladaře písmenkového království (pana ředitele Bohuslava Jandáska). A brzy jsme se dočkali. Byl tu v plné parádě i se svojí ministryní (paní zástupkyní Jitkou Hudečkovou). Přivítali děti v písmenkovém království, které jim teď bude několik let druhým domovem.

Ano, písmenkové království je škola. A obzvlášť naši nejmladší, prvňáčci, teď budou mít spoustu nových kamarádů z písmenkové říše – tedy písmenka. Budou se s nimi potkávat denně a věřím, že spolu budou udržovat jen ty nejlepší vztahy. A abychom s někým mohli udržovat dobré vztahy, je třeba ho dobře poznat.

Samozřejmě, naše výprava měla také za cíl, aby se děti poznaly navzájem a aby se také seznámily se svými třídními učiteli (kapitány lodí). A při jejich putování je doprovázeli jejich rodiče, často dětem pomohli a naši nejmladší tak viděli, že se na ně budou moci kdykoliv spolehnout a obrátit o pomoc.

V době, kdy píšu tyto řádky, již mají děti tři nové kamarády z písmenkové říše, tedy M, A, L. Chystají se poznat dalšího přítele a to je písmenko E. Tak věřím, že pobyt v písmenkové říši bude pro děti nejen zábavný, ale i poučný a přínosný pro celý jejich další život.

Mgr. Radim Koudela, TU 1.B

Fotogalerie

 

Slavnostní zahájení školního roku 2014/2015

/10.09.2014

Slavnostní zahájení školního roku proběhlo 1.9.2014 na Domě Kultury. Všechny přítomné přivítal pan ředitel Bohuslav Jandásek a popřál žákům i učitelům, ať se jim v jejich práci daří.

Fotogalerie

 

Historie šk. roku 2013/2014