Projekt Škole škole Tanzánie - pozvánka na vánoční besídku

/26.11.2015

Vážení rodiče, milí přátelé, srdečně Vás zveme na vánoční besídku, která se koná v pondělí 7. prosince 2015 v 16:30 hodin v sále ZUŠ, Mariánské nám. Uh. Brod.

Těší se na Vás žáci ZŠ Mariánské náměstí Uherský Brod

Pozvánka

 

Úspěch našich žáků na 5. Dětské vědecké konferenci PřF UK Praha

/20.11.2015

Již po páté  se sešly na půdě Přírodovědné fakultě UK Praha na dva dny děti ve věku desíti až osmnácti let, aby nahlédly do vědeckého světa. Přijely v pátek 6. 11. 2015 z různých koutů nejen České republiky, ale i Slovenské, aby se zúčastnily 5. Dětské vědecké konference. Odborná porota na závěr vybrala a ocenila ty nejlepší, kteří dokázali poutavě představit svá přírodovědná či technická témata. Do odborné poroty usedl i mecenáš Nadačního Fondu Neuron Ing. Jan Bednář, který podporuje mladé české vědce. Porota nejvíce ocenila vlastní pozorování účastníků doplněné například o experimenty. A právě s takovou prací vyhrál 1. místo ve věkové kategorii 10 – 13 let náš žák Adam Blaha ze sedmé třídy. Jeho prezentace se jmenovala „Život se suchozemskou želvou“. Konference se zúčastnili také další žáci naší školy: Ondřej Machálek a Kryštof Švehlík s prací „Bakterie“ a žáci deváté třídy Lukáš Kovařík a Jakub Straka s prací „Robotika aneb budoucnost nebo přítomnost lidstva?“.

Všem zúčastněným žákům děkujeme za kvalitní reprezentaci a Adamovi blahopřejeme ke skvělému vědeckému úspěchu.

Na závěr bychom chtěli ocitovat slova paní Alexandry Hroncové, vedoucí oddělení vnějších vztahů Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a organizátorky DVK, která plně vystihují úroveň Dětské vědecké konference: „Juniorská konference si v ničem nezadá s dospěláckou verzí – jediným rozdílem je snad to, že tradiční coffee break nahradí cacao break.“

Mgr. Zuzana Šopíková

Fotogalerie

 

Příběhy bezpráví na ZŠ Mariánské náměstí

/20.11.2015

10. listopadu proběhl na naší škole již tradiční projekt Příběhy bezpráví společnosti Člověk v tísni. Tento projekt je součástí rozsáhlého vzdělávacího programu Jeden svět na školách. V letošním školním roce se do projektu zapojili žáci společenskovědního semináře 9. ročníku naší školy. Letošní ročník je věnovaný okupaci a roku 1968.

Beseda a projekce tentokrát neprobíhala ve škole, ale netradičně v Muzeu Jana Amose Komenského. Díky ochotě a vstřícnosti pana Mgr. Aleše Kapsy jsme mohli shlédnout prezentaci 22 autentických dobových fotografií ulic Uh. Brodu ve dnech 23. – 26. srpna 1968 od Jaroslava Glazy z fotoarchívu muzea. Celou besedu ještě umocnilo promítání dokumentu K. Strachoty „U nás pomáhali taky“ a filmového týdeníku z roku 1968. Celé setkání jsme ukončili emotivním dokumentem „Ticho“ z pohřbu Jana Palacha.

Velmi děkujeme za čas, který našim žákům pan Kapsa věnoval a za jeho osobní zážitky a pocity, se kterými na tuto dobu vzpomíná. Doufáme, že jsme se společně nesetkali naposledy, ale budeme i v dalších letech spolupracovat na dalších projektech, které nám pan Kapsa a Muzeum JAK nabídne či pomůže realizovat.

Mgr. Jitka Hudečková

Fotogalerie

 

Chcete znát původ jména své ulice?

/20.11.2015

Navštivte besedu paní Věry Ličmanové. My jsme se na ni vydali na Dům kultury v Uherském Brodě. V malém sále na nás čekala paní Věra Ličmanová, která nám připravila prezentaci o původu názvů ulic v našem městě. Dověděli jsme se, kde leží ulice, které jsme dosud neznali. Ukázala nám fotografie, jak vypadaly ulice Uherského Brodu dříve a jak vypadají dnes. Překvapilo nás, že Uherský Brod byl malinké městečko. Ulice jsou pojmenovány podle místa, významných osobností a dat nebo povolání, které ani neznáme. V našem městě máme asi 188 ulic.

Děkujeme paní Věře Ličmanové za zajímavé vypravování a paní vedoucí městské knihovny Věře Lovecké za organizaci této besedy.

Žáci a učitelky 3. a 4. tříd

 

Halloween ve školní knihovně

/12.11.2015

Dne 3. listopadu si holky z knihovnického kroužku připravily halloweenské dopoledne pro žáky druhých tříd. Jak to všechno probíhalo?

Děti jsme si rozdělily do skupinek a ke každé skupince se připojila jedna dívka z knihovnického kroužku. Jako první na řadu přišla pohádka, na kterou navazoval úkol nakreslit co nejvíce předmětů z pohádky, což bylo pro druháčky nejvíce zábavné. Potom děti hrály pexeso, na kterém si procvičily anglická slovíčka. Jakmile žáci dohráli pexeso, přišla na řadu spojovačka a matematické úkoly. Samozřejmě nemohla chybět čeština – děti vytvářely básničky o Halloweenu. Všechny básničky byly velmi povedené. Na konci jsme dětem rozdaly halloweenské omalovánky. Potom jsme vyhodnotily nejlepší skupinku, dětem rozdaly za odměnu malou upomínku a všichni jsme se společně vyfotili. Děti si Halloween se staršími holkami užily a moc se jim líbil.

A na závěr ukázka několika básniček žáků 2. tříd:

Čarodějka podzimní
vykouzlí nám dýni.
Vykouzlí nám pohádku
o červeném káčátku.

Černá kočka
vypadá jak vločka,
vypadá jak čertík,
přezdívá se Bertík.

(2. A – Z. Chmelinová, T. Chromek, M. Chovancová, M. Kubíková, N. Urbánková)

Ježibaba v chaloupce
strašně nahlas směje se.
Kocour mňouká za pecí.
A ježibaba zakvílí.
Ta baba před pecí
přes kocoura přeletí.

(2. A – A. Juračková, T. Kubelková, B. Kunčarová, A. Michalcová)

Moje dýně vypadá jak tchýně.
Upír šel pro sýr.
Zavlnil se vzduch,
objevil se duch.

(2. B – S. Horáková, N. Matuchová, D. Šmíd, K. Soukeníková, N. Zálešáková)

Sepsaly a vyhodnotily členky knihovnického kroužku.

Fotogalerie

 

Burzy středních škol- změna!

/08.11.2015

POZOR ZMĚNA! Burza středních škol v Uherském Brodě, která měla proběhnout 12. 11. 2015 je z důvodu realizace okresní burzy v Uherském Hradišti zrušena.

Jedna z možností, kde získat aktuální informace o nabízených studijních či učebních oborech, je přede dveřmi. Zveme rodiče žáků 9. tříd k účasti na Burze středních škol v Uh. Hradišti:

Burza středních škol a pracovního uplatnění Uherské Hradiště, Dům kultury UH
úterý 24.11.2015, 9. – 17. hodin,
středa 25.11.2015 8. – 17. hodin.

Prezentované školy:

- všechny střední školy našeho okresu
- vybrané školy Zlínského a Jihomoravského kraje
- účast firem v návaznosti na dané studijní a učební obory

 

Výsledky školního sběru papíru

/04.11.2015

V měsíci říjnu se uskutečnil tradiční sběr tříděného papíru. Podařilo se nám nasbírat necelých 15 tun papíru. Děkujeme všem, kteří se aktivně účastnili i těm, kteří s organizací sběru pomáhali.

Vyhodnocení sběru

Fotogalerie

 

Cesta do Worthingu aneb Jak je důležité umět anglicky

/18.10.2015

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ESF, konkrétně „Výzva 56“, umožňuje žákům a učitelům vycestovat do zahraničí. Této možnosti využila také naše škola. Třicet žáků osmých a devátých tříd vycestovalo za doprovodu tří učitelek do Velké Británie. Nabídka byla pro děti velmi lákavá, protože jejich rodiče za téměř týdenní zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky nezaplatili vůbec nic. Vše včetně vstupů do památek bylo financováno z „Výzvy 56“.

Naši žáci si nejen pobyt, ale zdá se, že i cestu, užili plnými doušky. Představa 24 hodin strávených v autobuse byla pro mnohé znepokojující, ale překvapivě tam i zpět ubíhala docela rychle. Luxusní dvoupatrový autobus, televize s filmy dle výběru žáků, chytré telefony, čilá družba mezi ZŠ Mariánské, Uherský Brod a ZŠ Felberova, Svitavy – to vše cestu zpříjemnilo a urychlilo. Že jsme byli v noci trošku polámaní? To vše nám vynahradilo ohromující velkoměsto Londýn. Tato metropole má 8,6 milionů obyvatel, denně sem další milion lidí dojíždí za prací, a do toho se začne motat spousta turistů, hlavně z Česka. Naše skupinka čítající 67 Čechů se zdárně svezla lanovkou, městským vlakem bez řidiče, londýnským metrem s několika přestupy a nakonec i lodí. Věřte nevěřte, nikdo se za celou dobu neztratil, nikdo si na nic nestěžoval a nikoho nebolely nohy – navzdory všem dopravním prostředkům jsme spoustu kilometrů nachodili pěšky. Stálo to zato – během pondělí a pátku v Londýně jsme navštívili nebo aspoň viděli Tower Bridge, Tower of London, Shakespearovo divadlo Globe, katedrálu svatého Pavla, Trafalgarské náměstí, Wesminsterské opatství, parlament, Buckinghamský palác a další zajímavá místa. Celý Londýn jako na dlani jsme si prohlédli během projížďky na 135 metrů vysokém London Eye.

Hlavním cílem naší cesty bylo město Worthing. Pokud jste nečetli hru Oscara Wildea Jak je důležité míti Filipa, vězte, že hlavní hrdina byl pojmenován právě podle města Worthing, které si slavný spisovatel Wilde velmi oblíbil. Rádi jsme s ním souhlasili – i nám Worthing přirostl k srdci během pár dní. Rozbouřené moře, čerstvý přímořský vzduch, všude klid a mír, přestože město má téměř sto tisíc obyvatel. Podle našich zkušeností z rodin, v nichž jsme byli ubytovaní, obyvatel převážně milých a pohostinných, ale hlavně anglicky mluvících. Takže anglickou konverzaci jsme procvičili doslova na každém kroku. Naše žáky si navíc na tři dopoledne vzali do parády angličtí učitelé ze školy St. George´s School of English, a obě strany si tuto výuku velmi pochvalovaly. Každé odpoledne jsme vyjeli na výlet do okolí a navštívili středověké městečko Arundel, přímořské lázně Brighton a přístav Portsmouth, kde jsme osobně prošli loď kapitána Nelsona, na níž zvítězil v bitvě u Trafalgaru.

Největší poděkování patří MŠMT za penízky, vedení naší školy za podporu, rodičům, kteří nám svěřili své děti, žákům, kteří po celou dobu fungovali na jedničku s hvězdičkou a v neposlední řadě naší průvodkyni Darince, která nás vtipně a mile provedla všemi nástrahami Velké Británie.

Kateřina Janků, Jana Nožičková, Martina Dolinská

Fotogalerie

 

Shadowing ve Francii

/18.10.2015

20. září jsme vycestovaly do školy ve Scaer v Bretani. Dostalo se nám velmi vřelého přijetí od kolektivu učitelů zdejší školy. Mohly jsme zhlédnout výuku francouzštiny, angličtiny, španělštiny, matematiky, tělesné výchovy a dokonce i plavání. Dozvěděly jsme se hodně o systému francouzského školství, sledovaly jsme metody a formy práce učitelů i dětí. Okouzlila nás příroda pobřeží Atlantiku, krásná historická města i zdejší přátelští lidé. Těšíme se, že jim budeme moci jejich pohostinnost brzy vrátit.

M. Kučerová, E. Machálková, L. Šišperová, Z. Uhrová

Foto

 

Seznamovací pobyty šestých tříd

/24.09.2015

Tradiční seznamovací neboli adaptační pobyty šestých tříd proběhly od 7. do 11. září 2015. Jako už tradičně jsme vyjeli do hotelu Jelenovská u městečka Valašské Klobouky. Změnou oproti předešlým ročníkům byl počet tříd, tentokrát nastoupily na druhý stupeň hned tři šesté třídy. Přesto všechno proběhlo na výbornou. Počasí nám přálo, a tak se třídy 6.A a 6.C, které absolvovaly pobyt od pondělí do středy současně, pěkně prostřídaly při vnitřních a venkovních aktivitách. Také třída 6.B si od středy do pátku užila čerstvého vzduchu v okolí Jelenovské dostatečně. Cílem her a aktivit je lepší vzájemné seznámení dětí, spolupráce, tolerance, schopnost řešit konflikty a zátěžové situace. Třídní učitel vidí, jak třída pracuje a reaguje, během necelých třech dní zažijí a vyzkouší žáci mnoho situací, které je sblíží a naučí spolupracovat.

Realizační tým - Blanka Kňazejová, Helena Zemčíková, Hana Dvořáčková a Kateřina Janků - se snaží program neustále inovovat a vylepšovat podle ohlasů předchozích ročníků, snad i proto byla velká řada šesťáků spokojena s celým pobytem. Co do oblíbenosti vedou pohybové aktivity, ale i ty, u nichž je třeba trošku lámat si hlavu. Chvíle volna naplněné návštěvou bazénu, hraním stolního tenisu a vzájemnými návštěvami na pokojích mají také nezastupitelné místo při sbližování našich šesťáků.

Kateřina Janků

Fotogalerie

 

Úspěch na republikovém finále OVOV

/20.09.2015

Žáci naší školy se v loňském školním roce opět zapojili do projektu Odznak všestrannosti olympijských vítězů (OVOV). Zakladateli tohoto projektu jsou olympionici Robert Změlík a Roman Šebrle, další patronkou je Šárka Kašpárková. OVOV je zaměřen na rozvoj sportovní všestrannosti, síly a vytrvalosti. Po vítězství v krajském kole se do republikového finále probojovala žákyně 4. třídy Nela Bábíčková. A jak „chutná“ účast na republikovém finále?

Je čtvrtek 10. září, Praha nás dopoledne vítá chladným a zamračeným počasím. Po přesunu na místo závodů, registraci a ubytování na vysokoškolských kolejích čeká na 630 závodníků republikového finále a učitelský doprovod nácvik slavnostního nástupu na stadionu Dukla Praha (Juliska). Pátek 11. září. Po snídani v menze ČVUT se všichni závodníci, učitelé a také mnoho rodičů přesunuje na stadion Juliska ke slavnostnímu zahájení dvoudenního desetiboje. Atmosféra je neuvěřitelně silná. Po zaznění slavnostního gongu se po sportovní ploše rozběhnout a rozmístí všichni závodníci tak, že utvoří barevný obrazec olympijských kruhů a učitelé symbolizují rok 2015. Ve žlutých tričkách ve dvou zástupech přichází na trávník více než 50 sportovních legend, olympioniků, kteří přišli podpořit soutěžící a zůstanou přítomni po celé dva dny závodů. Když začne hrát Ústřední hudba armády ČR, téměř se tají dech. Poté zazpívá českou hymnu zpěvačka Marta Jandová.

Sportovní klání svým proslovem zahajují olympionici a zakladatelé OVOV, páni Robert Změlík a Roman Šebrle, ke sportovcům promlouvá a hodně úspěchů přeje další významná osobnost českého sportu, osminásobná olympijská vítězka, paní Věra Čáslavská. Zahájení je ještě umocněno seskokem výsadkové jednotky armády ČR, výsadkáři přistávají přesně uprostřed stadionu. Po slavnostním zahájení znovu zpívá Marta Jandová a poté již na všechny čeká zahřívací „zumbová“ rozcvička. Závodníků je na stovky, a proto se závodí na dvou stadionech. Přesuny soutěžících zajišťuje policie ČR, s měřením výkonů je nápomocna profesionální armáda ČR. Vše je perfektně připraveno. Může se rozběhnout první disciplína, sprint na 60 m.

Po všech rozbězích přichází na řadu hod medicinbalem (vzad), skok daleký, shyby na šikmé lavičce (2 minuty) a závodní den končí přeskoky přes švihadlo (4 způsoby/2 minuty). Všechny výsledky jsou v krátkém čase dostupné na internetu a tak mají soutěžící neustále přehled o průběžném pořadí. Daří se. Nela je po 5ti disciplínách prvního dne na průběžném 4. místě. Jako rodič přiznávám slzy štěstí a pýchy. Nervozita konečně opadá, alespoň do rána dalšího dne.

Po ukončení závodů prvního dne přichází na řadu exhibiční závod ve stejném 10ti boji, ve kterém se utkali například filmový režisér Jakub Kohák, český moderní pětibojař David Svoboda a jeho bratr, triatlonista Tomáš Svoboda, olympijský vítěz v rychlostní kanoistice Martin Doktor a mnozí další. Diváky pobaví a zároveň předvedou skvělé sportovní výkony, kterými zakončí první den sportovního klání.

Je sobota ráno a před soutěžícími je dalších pět disciplín, trojskok, kliky a sed – lehy (2 minuty), hod kriketovým míčkem a běh na 1000 m. Když jste na průběžném 4. místě, máte touhu to dotáhnout o ten stupínek výš. Silové disciplíny jsou Nele jako „šité na míru“, přesto se ukazuje, že nejlépe bodované disciplíny; kliky (76) a leh-sedy (80); nám nebudou stačit k posunu o příčku výš. Ba naopak. Klesáme na průběžné 6. místo, které už si po hodu kriketovým míčkem a závěrečném běhu na 1000 m s přehledem udržíme.

Nela končí v republikovém finále OVOV na skvělém 6. místě z 24 závodnic své věkové kategorie. V mnoha disciplínách udělala svůj osobní rekord. Poznala řadu skvělých sportovních legend českého sportu, získala mnoho cenných zkušeností z prvních (a snad ne posledních) velkých závodů a zjistila, že vynaložená příprava na závody stála za to. Gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy.

Martina Bábíčková

Fotogalerie

 

Oznámení školní jídelny a pozvání ke společnému obědu

/28.08.2015

Vážení rodiče, milí žáci, ve školní jídelně již v průběhu minulého školního roku proběhly změny v objednávkovém a výdejového systému stravy. V průběhu prázdnin byla dokončena modernizace systému. S touto změnou je nutno provést výměnu čtecích medií. Od 1. září 2015 již nebudou fungovat karty s číselným kódem, žádáme všechny strávníky, kteří doposud karty užívali, o vyzvednutí čipu, který Vám bude vydán za zálohu 120 Kč. Věříme, že oceníte výhody těchto změn.

Od 1. září 2015 je upravena cena stravného s odůvodněním na nárůst cen vstupních surovin a povinnosti stravovacího zařízení dodržovat výživové dávky v jednotlivých kategoriích dle vyhlášky 463/2011 Sb. z 23. prosince 2011, kterou se mění vyhl. 107/2008, o školním stravování. Navýšení stravného je o 1 Kč.

- věková kategorie 7 – 10 let: 22 Kč
- věková kategorie 11 – 15 let: 25 Kč
- věková kategorie nad 15 let: 28 Kč

Věnujte, prosím, pozornost nastavení inkasního limitu pro odchozí platbu na účet školy za stravné, aby vyhovoval zvýšené ceně stravného.

V měsíci září opět zveme všechny rodiče do školní jídelny ke společnému obědu. Máte možnost:

- ochutnat připravovaná jídla podle školních receptur
- využijte společných chvil s dětmi při obědě
- poznáte prostředí, ve kterém tráví děti čas oběda
- vrátit se do svých školních let
- poznat, jak se od té doby změnilo školní stravování
- přesvědčit se o mýtech školního stravování

Podrobné informace ke stažení zde: Zveme rodiče do školní jídelny

Věra Šmídová, vedoucí školní jídelny

Provozní řád školní jídelny: ke stažení

 

Oznámení o výsledku veřejné zakázky

/22.06.2015

Oznámení o výsledku veřejné zakázky Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyty pro žáky a zahraniční jazykové kurzy pro učitele, projektu Rozvoj jazykových kompetencí na základní škole, registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/56.0969.

Výsledek výběrového řízení

 

Historie šk. roku 2014/2015