Seznamy žáků 1. a 6. tříd

/09.07.2014

Seznam žáků 1.A a 1.B

Seznam žáků 6.A a 6.B

 

 

Regionální plavecké závody žáků 1. stupně

/15.06.2014

V úterý 10. června se v CPA Delfín uskutečnily regionální plavecké závody žáků 1. stupně základních škole v plavání. Tohoto sportovního klání se zúčastnilo 12 ZŠ z uherskobrodska. O putovní pohár plavecké školy bojovali jak jednotlivci, tedy dívky a chlapci v kategoriích 1. – 5. tříd, tak smíšená družstva štafet za každý ročník. Naši školu reprezentovali tito žáci: za první třídy Natálka Gregušková, Petr Konrád a Josef Berka, v kategorii druhých tříd Adéla Čechmanová, Markéta Prajzová, Stela Kutnarová a Martin Flekač, za třetí třídy závodily z důvodu školy v přírodě třeťáků žáci druhých tříd, a to Nela Bábíčková, Agátka Červenková, Simona Vokšická a Ladislav Kavka. Čtvrťáci se představili ve složení Valerie Halaxová, Karolína Nesázalová, Kryštof Švehlík a Petr Šimon Janíček a nakonec nejzkušenější páťáci ve složení Eliška Kročilová, Kristýna Mihlová, Alžběta Vaškových a Jonáš Balija.

Od počátku si naši plavci vedli výborně a v rozplavbách se umisťovali vždy na předních místech. Ten, kdo zrovna závodil, byl ze břehu povzbuzován hlasitým vyvoláváním jména našeho plavce. A brzy jsme se radovali ze zisku cenných kovů jednotlivců.

Zlatou medaili si ve své kategorii vyplavali Natálka Gregušková, Adéla Čechmanová a Petr Šimon Janíček. Stříbrnou medaili získala Eliška Kročilová, bronzovou Markéta Prajzová. Úspěch jsme slavili i ve štafetách, kdy si pro zlato doplavala štafeta prváčků, Natálka, Peťa a Pepa. Štafeta čtvrťáků ve složení Kája, Kryštof a Peťa si doplavali pro stříbrnou medaili. Všichni naši plavci se ale zasloužili o stříbrnou medaili pro naši školu, a to celkovým ziskem 126 bodů. Body pro školu přinesli všichni ti, kteří se umístili do 10. místa jak v jednotlivcích, tak ve štafetách, a to dokázali téměř všichni naši plavci. Za vítěznou ZŠ Pod Vinohrady jsme zaostali pouhých 7 bodů a na třetím místě se umístila ZŠ a MŠ Prakšice. Gratulace patří všem plavcům a přejeme i nadále mnoho sportovních úspěchů.

Martina Bábíčková

Fotogalerie

 

Atletické závody: O pohár starostyměsta

/15.06.2014

Letos zaznamenali naši mladší žáci úspěch v atletice. Po loňské účasti ve finále KINDERIÁDY, která se bohužel letos nekonala, obstáli v závodech O pohár starosty města. V konkurenci 14 družstev se celkově umístili na 2. místě a zaslouženě si odnesli stříbrný pohár. Naše družstvo závodilo ve složení Nela Bábíčková, Patrik Mahdal, Nela Jiříčková, Tomáš Řihák, Karolína Nesázalová, Michal Pummer, Eliška Kročilová a Adam Kadlček. Závodilo se i v jednotlivcích. Nela Bábíčková vybojovala zlatou medaili ve skoku z místa a svým výkonem 181 cm překonala i kluky. Dvě stříbrné medaile si odnesla Eliška Kročilová za skok daleký a sprint, po jedné pak Michal Pummer za hod míčkem a Nela Jiříčková za hod plným míčem. Bronzovou medaili si odnesla Karolína Nesázalová za sprint a Tomáš Řihák za hod plným míčem. Gratulujeme a přejeme další sportovní úspěchy.

Mgr. Jana Bičanová

Fotogalerie

 

Den dětí na MŠ Olšava

/08.06.2014

Letošní tradiční Den dětí na MŠ Olšava se nám ve středu 4. června podařilo uskutečnit již napoprvé, počasí nás nezlobilo, ba naopak se odvděčilo letním sluníčkem, a pohodová nálada všech zúčastněných byla organizátorům velkou odměnou. Deváťáci nestačili rozdávat žetonky za splněné úkoly u atrakcí, které si pro mladší děti připravili a vzorně dohlíželi na plnění všech úkolů. Maminky u obchůdku nestačily směňovat žetonky za vybrané „zboží“. Díky tradiční štědrosti sponzorů si děti měly až do konce stále z čeho vybírat. Zmrzlina šla „na dračku“ a nechyběly ani každoroční špekáčky, které celé zábavné odpoledne ukončily. Malí předškoláci se školákům a návštěvníkům pochlubili krásným tanečním vystoupením, které bylo odměněno velkým potleskem. Děkujeme všem organizátorům i sponzorům, kteří nám každoročně pomáhají s touto krásnou akcí a v neposlední řadě i mateřské školce za možnost spoluorganizovat tuto aktivitu v jejich krásné zahradě.

Fotogalerie

 

Hodina moderní chemie na naší škole

/08.06.2014

V úterý 3. června naši školu navštívili studenti VŠ z Prahy, aby žákům 8., 9. tříd ukázali, že chemie je velmi zajímavá, moderní věda, s velkou budoucností. Jejich výklad o chemii, jejích nejnovějších trendech a především praktických aplikacích, bez kterých se neobejde náš každodenní život byl velmi srozumitelný , zajímavý, bavil a než se všichni nadáli, byla hodina u konce. Hodina moderní chemie je projektem, který popularizuje moderní chemické disciplíny a inspiruje k jejich dalšímu studiu. Těšíme se, že nás zase v příštím roce navštíví a ukáží další možnosti využití této přírodní vědy.

Fotogalerie

 

Den otevřených dveří na ZŠ Mariánské náměstí

/28.05.2014

Ve čtvrtek 29. května 2014 proběhl již tradiční den otevřených dveří na ZŠ Mariánské náměstí. Tentokrát jsme otevřeli školu především rodičům, prarodičům a ostatním návštěvníkům dopoledne, kdy měli možnost se účastnit přímo výuky. Zájemci mohli sledovat výuku matematiky, přírodopisu, češtiny, zeměpisu, vlastivědy, angličtiny, výtvarné výchovy či němčiny s jazykovou asistentkou Jasminou z Německa. Paní učitelky 1. stupně vtáhly rodiče přímo do výuky formou tvoření s rodiči. Někde probíhaly zase netradiční formy výuky, jako byl Sluníčkový den, didaktické hry či tvorba krátkých animovaných filmů z živočišné říše. Součástí Dne otevřených dveří byla i prezentace projektu Člověka v tísni, Příběh mojí rodiny, na kterém ve 2. pololetí pracovali žáci 6. třídy ve společenskovědním semináři. Mladší žáci i návštěvníci se mohli po celý den vracet do doby rodičů a prarodičů a prohlédnout si vzniklé rodokmeny, přečíst zajímavé příběhy, pohrát si s dobovými hračkami či zkusit uhádnout, k čemu sloužily věci z doby dávno minulé. V průběhu odpoledne si mohli návštěvníci prohlédnout nově vybudované učebny fyziky, chemie a biologie, prezentovaly se kroužky školního klubu a školní družina. Velký zájem budila i nově dobudovaná místnost pro relaxaci s prvky programu SNOEZELEN, kde se uskutečnila i speciální ukázka práce s předškolními dětmi a dětmi mladšího školního věku. Náš projekt Škola škole získal díky návštěvníkům dalších 1114,- Kč pro vylepšení tříd ve škole v Simike v Tanzánii. Návštěvníci si mohli také zakoupit nové číslo školního časopisu Informatorium školy základní. Všem, kteří se na zdárném průběhu tohoto dne podíleli, děkujeme za vynaložené úsilí a krásnou výzdobu školy.

Fotogalerie

 

Zveme vás do školní jídelny aneb "Obědvejme společně"

/28.05.2014

Srdečně Vás v průběhu měsíce června zveme do školní jídelny ke společnému obědu s Vašimi dětmi. Informace naleznete v souboru níže.

Obědvejme společně

 

 

Den s knihovnou aneb po stopách Děda Vševěda

/01.06.2014

Dne 28. 5. přichystal knihovnický kroužek společně se spolužáky z 8. B DEN S KNIHOVNOU. Žáci 2.– 4. tříd se sešli na školním dvoře, kde byli rozděleni do skupin. V každé skupince byl jeden žák z každé třídy.Ve skupince si společně vymyslelivlastní název.Potom část dětí vyrazila na trať do parku a část plnila obtížnější úkoly na školním dvoře. Po celém parku pro ně bylo připraveno 10 stanovišť. Skupinky žáků postupovaly z jednoho stanoviště na druhé a získávalyza splněný úkol body a razítka. Na trati se žáci snažili plnit všechny připravené úkoly v co nejrychlejším čase.Úkoly nebyly jednoduché, ale většina skupinekbyla v jejich plnění úspěšná. Děti vyplňovaly tajenky, kvízy a různé hádanky spojené s knihami a jejich autory. Občas se nějaký z úkolů nepovedl a dozvěděli jsme se opravdu zajímavé věci. Například že děda Vševěda byla princezna, otec čarodějky Saxány byl Saxán,princezna Krasomila se jmenovala Milada nebo Maxipes Fík se nejmenoval původně Rek, ale Fík. I přesto se děti opravdu moc snažily, a byl to moc zábavný a naučný den. Věříme, že společná spolupráce žáků 8.B a knihovny přinesla mladším dětem soustu nových vědomostí. Všichni doufáme, že se společně znovu setkáme a budeme moci opět připravovat další zajímavédopoledne žákům nižších tříd. A nakonec krátká ukázka jedné ze společných prací – pohádku napsala a obrázek nakreslila skupinka Profíci: O lakomém ježkovi Byl jednou jeden ježek a ten byl moc lakomý. Jednou ho žába poprosila, aby jí dal jeden barevný lísteček, který měl na bodlinách. Ježek říká: „Nedám, ten je můj!“ Žába byla smutná. Byl krásný den. Žába si hrála u vody. Ježek přišel k žábě a říká: „Dej mi tu květinu!“ Žába na to: „Ne!“ „A proč?“ ptá se ježek. Protože tys mi také nedal ten barevný lísteček.“ Ježek se zamyslel. Potom řekl žabičce: „Prosím, já ti také dám ten lísteček.“ „Tak dobře!“ A takse ježek naučil být nelakomý.

PaedDr. Dagmar Vichorcová

Fotogalerie

 

Projekt se zahraniční školou "Anna Sophia" z Kranichfeldu

/22.05.2014

Celý týden od 19. května do 23. května byli našimi hosty žáci z naší partnerské školy v Kranichfeldu v Německu. Toto již 3. setkání po ukončení společného projektu Comenius je důkazem toho, že mezinárodní přátelství žáků a pedagogů jsou přínosná pro obě strany, a stojí za to je dále pěstovat a rozvíjet. V rámci týdenní návštěvy u nás žáci společně pracovali ve škole, navštívili sklárny v Květné, CHKO Bílé Karpaty a orchideové louky v Horním Němčí, Muzeum obuvi ve Zlíně. Naši žáci jim dělali skvělé průvodce po našem městě i muzeu. Komunikačním jazykem byla pro všechny angličtina. Celý projekt měla na starosti jako koordinátorka paní učitelka Uhrová, které zdatně pomáhala řada kolegů i naše německá jazyková asistentka Jasmin Barth. Bez pomoci rodičů, kteří ochotně pomohli ubytovat 18 zahraničních žáků ve svých rodinách, by se celý projekt nemohl uskutečnit. V příštím školním roce se opět děti i pedagogové setkají, tentokrát na škole v Kranichfeldu. Děkujeme všem realizátorům projektu i rodičům za jejich pomoc při realizaci.

Jitka Hudečková

Fotogalerie

 

Projektový den "Stretnutie na orbite"

/22.05.2014

Ve čtvrtek 15. května navštívili naši školu pracovníci hvězdárny v Partizánskom, kteří spolupracují s hvězdárnou v Uh. Brodě na mikroprojektu Astrocom. Jejich cílem je podpořit zájem žáků o astronomii, vědu a výzkum. Žáci 7. a 8. tříd pracovali celé dopoledne v dílnách, zaměřených na papírové modelářství, robotiku, kosmonautiku a optiku. V průběhu projektu navštívili spolu s žáky 4. a 5. tříd také přenosné digitální planetárium. Velký zájem vzbudily především modely robotů a robotických zařízení ze stavebnice LEGO, kde si žáci vyzkoušeli naprogramovat jednoduché pokyny pro robotická zařízení. V modelářské dílně si žáci vytvořili model rakety na stlačený vzduch a v závěru si zasoutěžili o nejvyšší vzlet své rakety. Pomocí modelových situací a názorných pomůcek se další skupiny seznámily se základy optiky a kosmonautiky. Základům orientace na hvězdné obloze se žáci učili v digitálním planetáriu. Bohužel špatné počasí zabránilo pozorování Slunce. Snad někdy příště. Zájemci o astronomii se mohou v létě zúčastnit týdenního soustředění ve hvězdárně v Partizánskom, kde si mohou své poznatky ještě rozšířit. Poděkování patří ing. Rajchlovi, který tento program naší škole nabídl a pomohl zorganizovat. Některým žákům bude projekt připomínat i jejich fotografie ve figuríně kosmonauta, která zpestřila astronomické dopoledne na škole.

Fotogalerie

Náš výlet ke kamarádům do Rakouska

/22.05.2014

Ve čtvrtek 15. května 2014 jsme brzy ráno vyrazili s naší vyučující němčiny a jazykovou asistentkou, Jasmin Barth na cestu do sousedního Rakouska. Čekala nás cesta směrem k hlavnímu městu Rakouska, k Vídni. Naší první zastávkou byl hrad Kreuzenstein, kde jsme se setkali s našimi dlouholetými kamarády z Hauptschule Grafenegg v městečku Etsdorf. Počasí nám sice nepřálo, ale užili jsme si příjemný den i v těchto podmínkách. Nejprve jsme si předali drobné dárky ve dvojicích, které vytvořili předem vyučující obou škol. Původně plánovanou ukázku dravců v areálu pod hradem jsme vyměnili za prohlídku hradu ve dvou česko-rakouských skupinách. Po prohlídce jsme se přesunuli do Stettenu, kde si přišli na své ti z nás, kteří mají rádi přírodu. Zde jsme si v místním muzeu poslechli názorný výklad o vzniku života před miliony lety a dochovaných zkamenělinách. Vzhledem k počasí jsme nemohli zůstat ve venkovních prostorách muzea a odcestovali jsme do města Gerasdorf, kde jsme si prohlédli nové nákupní centrum. Následovalo již jen loučení a cesta zpět do ČR. Výlet se opět vydařil. Těšíme se na další společné akce s rakouskými kamarády. Foto.

Mgr. Jana Nožičková

Tradiční sběr tříděného odpadu

/04.05.2014

V pátek 25. dubna a sobotu 26. dubna se uskutečnil tradiční jarní sběr starého papíru. Nasbírali jsme celkem 18 590 kg papíru. Celkem jsme již od roku 2002 společně nasbírali úctyhodných 311 473,5 kg papíru. Tímto výsledkem se pochlubili naši žáci i na Dnu Země, který se uskutečnil ve středu 23. dubna na Masarykově náměstí. Děkujeme rodičům, kteří nám se sběrem pomáhali a spolu se svými dětmi se do sběru zapojili a pánům školníkům, kteří tradičně spolu s žáky 9. tříd pomáhají sběr organizovat v rámci školního parlamentu. Jsme rádi, že se tak všichni společně učíme třídit odpad a tím pomáháme nejenom životnímu prostředí, ale také zlepšení vybavení naší školy, především školní knihovny. Vyhodnocení výsledků sběru proběhne po sečtení výsledků za třídy a jednotlivce během května. Vyhodnocení soutěže škol, kterou organizují sběrné suroviny, proběhne na konci školního roku. Jak sběr probíhal, si můžete prohlédnout v naší galerii.

Fotogalerie

Výsledky sběru, Diplom

 

Úspěšný postup do celonárodního kola recitační soutěže

/04.05.2014

V dubnu se Kryštof Švehlík ze 4.C zúčastnil krajské soutěže v recitaci. Za svůj výkon byl oceněn postupem do kola celonárodního, které proběhne v červnu. Kryštofovi děkujeme za reprezentaci školy a budeme mu dál držet palce.

Mgr. Marie Kučerová

 

Ráchel Horká převzala cenu v Moravské Třebové

/04.04.2014nové

Žáci naší školy se zapojili do 9. ročníku mezinárodní výtvarné soutěže POD MODROU OBLOHOU (www.podmodrouoblohou.cz). V této soutěži se obrázky zpracovávají na počítači v programu Malování a soutěž tak propojuje výtvarnou výchovu s prací na počítači. Soutěž a její letošní téma, "Cesta", byla vyhlášena pod záštitou našeho prvního kosmonauta Vladimíra Remka a Jany Pernicové, náměstkyně hejtmana Pardubického kraje. Mezi konkurencí 130 zapojených škol a s více než 1500 obrázky uspěla Ráchel Horká z 5.B. Ráchel sice nespadá svým ročníkem mezi vyhlášenou kategorii (6. a 7. třída), přesto její obrázek zachycující cestu životem od narození po stáří zaujal natolik, že si její práce získala porotu v "neoficiální" kategorii nejmladších žáků. Jak nám porota sdělila, obrázky zasílá i spousta mladších žáků a tak vždy vybírají vítězný obrázek i mezi mladšími žáky. Ráchel tak dne 30. dubna převzala na slavnostním vyhlášení v Moravské Třebové za účasti veřejnoprávních médií MP3 přehrávač a další drobné dárky. Vyhodnocení se zúčastnil i Jakub Surý ze 6.B, který má svůj obrázek společně s ostatními vystaven v rámci vernisáže na několika místech v Moravské Třebové. Ráchel i Kubovi byla účast na slavnostním vyhlášení velkou motivací do dalších ročníků soutěže. Vždyť posuďte sami, ceny pro vítěze jsou opravdu velmi zajímavé a hodnotné - notebook, tablet, tiskárna, digitální fotoaparát apod. Náš výlet do Moravské Třebové a slavnostní vyhlášení výsledků si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Martina Bábíčková

Obrázky: Ráchel Horká, Jakub Surý, Adéla Bartošová

Fotogalerie

 

Poděkování za pomoc

/14.04.2014

Naše žákyně Anička Hondlová ze třídy 4.A pomohla 12. března 2014 svou pohotovou reakcí při automobilové nehodě, při které se stala svědkem. Se svou kamarádkou zavolala na tísňovou linku 155 lékařskou pomoc. Její chování ocenila i PČR Uh. Hradiště. Více si můžete přečíst ve článku „Měl štěstí“ ze 14.3.2014 na www.policie.cz. Jsme rádi, že máme ve škole děti jako je Anička, které ještě jednou patří poděkování.

 

Velikonoční dílny

/12.04.2014

V pátek 11. 4. 2014 se ve školní jídelně uskutečnily každoroční Velikonoční dílny, které nám připomněly, že se opět blíží čas Velikonoc. Spolupracujeme na jejich realizaci již tradičně s organizací rodičů IRPŠ. Velmi děkujeme nejen paní Měřínské, která se o přípravu zasloužila nejvíce, ale i všem maminkám, paní učitelkám a asistentkám, které pomáhaly zrealizovat nové zajímavé nápady na výrobu velikonočního zdobení. Jako vždy byl velký zájem o velikonoční vajíčka, oblíbenou hlavu „trávového pankáče“ a keramiku. Všechny děti i dospělí si páteční odpoledne užili a domů si odnášeli vlastnoručně vyrobený pozdrav jara.

Fotogalerie

 

Školní vědecká konference

/23.03.2014

Ve čtvrtek 20. března se na naší škole konala Školní vědecká konference, které se účastnili mladí „vědci“ od 2. až po 9. třídu. Díky kroužku pro mimořádně nadané děti, který je na škole realizován v rámci projektu ESF VK „Poradenské pracoviště pomáhá inkluzivnímu vzdělávání žáků naši školy“, mohl být tento výborný nápad uveden do života. Členové kroužku navštívili na podzim podobnou konferenci na ZŠ Čtyřlístek v Uh. Hradišti a nadchl je nápad uskutečnit podobnou konferenci na naší škole. Děti si samy pod vedením paní učitelky Šopíkové a asistentky, pracující s nadanými dětmi na škole, Lucie Zábranské, připravily motivační prezentace o konferenci, přihlášky a pomáhaly s její organizací. Do prvního ročníku se přihlásilo neuvěřitelných 45 dětí. V deseti minutách měly za úkol pohovořit o tématu, které si vybraly a odpovědět na otázky z publika. Nejvíce příspěvků bylo z oblasti biologie. Vyslechli jsme si příspěvky na téma: savci, kolibřík, akvárium, včely, sovy, koně, Jorkširský teriér, medvěd hnědý či želva. Příspěvek na téma krajta byl obohacen i školním živým exponátem. Oblíbeným tématem byl i sport: volejbal, fotbal, workout – posilování, judo. Řada žáků se zajímá o Vesmír a Zemi i naše město. Někteří si vybrali osobnosti, či různé lidské činnosti. Neuvěřitelná byla atmosféra konference, kdy se děti navzájem podporovaly a starší spolužáci uznale ocenili příspěvky těch nejmenších. Na závěr získali všichni účastníci certifikáty o účasti na konferenci. První ročník konference předčil naše očekávání a určitě stojí za to, aby tento výborný nápad neskončil v šuplíku. Možná se naši mladí „vědci“ podívají jednou i na podobnou konferenci v Praze, kde ji pro děti připravuje Přírodovědecká fakulta KU.

Fotogalerie

 

Beseda o J. A. Komenském

/23.03.2014

V pondělí 17.3. přišel na naši školu pan Josef Koller, který žákům osmé třídy vyprávěl o životě a díle J. A. Komenského. A nejenom vyprávěl, ale přinesl s sebou ukázky nejzajímavějších exponátů svých bohatých sbírek o tomto slavném rodákovi. Při vyprávění se dotkl i dalších významných uherskobrodských osobností – F. Kožíka a J. Herčíka. Při jeho vyprávění se objevily i dotazy: „Kde se podle Vás narodil Komenský? Je hrob Komenského v kostelíku v Naardenu ten pravý? Je skutečně na portrétu Rembrandta J. A. Komenský?“ Osmáci se také živě zajímali o jeho 2 cenné tisky, které p. Koller objevil při svých cestách po antikvariátech: Brána jazyků a dílo vizionářky Poniatowské s komentářem Komenského. Setkání s panem Kollerem je vždy velmi zajímavé a obohacující. Děkujeme za čas, který nám věnoval, a těšíme se, že se brzy zase při jeho vyprávění setkáme.

Fotogalerie

 

Recitační soutěž

/18.03.2014

Recitační soutěž Ve středu 19. února se vybraní žáci zúčastnili na Domě kultury v Uherském Brodě okrskového kola recitační soutěže. V 1. kategorii získala ocenění poroty Jana Karolína Janíčková ze 2.A. Kryštof Švehlík ze 4.C se ve své kategorii umístil na prvním místě a postoupil do okresního kola. Ve 4. kategorii získala ocenění poroty Karolína Koníčková z 8.A. 12. března v Uherském Hradišti proběhlo okresní kolo recitace. Kryštof Švehlík postoupil do krajského kola.

Všem dětem děkujeme za pěkný přednes a reprezentaci školy.

Mgr. Marie Kučerová

 

Učíme se společně

/16.03.2014

Naši starší spolužáci z páté třídy se nám rozhodli zpříjemnit středeční dopoledne. Připravili si pro nás spoustu zajímavých úkolů na jedno téma – LES. Ve skupinách, které vedli páťáci, jsme prošli prvoukou, českým jazykem i matematikou. Nakonec jsme vytvořili společnou galerii lesních zvířat. Starší spolužáci nám rádi poradili a všechny úlohy vysvětlili. Děkujeme všem dětem z 5.A a paní učitelce Kateřině Janků za přípravu celého dopoledne. …a na závěr naše ohlédnutí:

Ondra, 5.A: Pracuje se dobře, někteří druháci potřebují pomoc.
Jana, 2.A: Není to nic moc, úlohy jsou těžší.
Veronika, 2.B: Strašně se mi to líbí. Je to super. Poznala jsem dvě starší holky.
David, 2.B: Za 1. Líbí se mi pracovat se staršími kluky. Někdy jsou srandovní.
Kuba, 5.A: Je to pro mě nezvyk, ale pracuje se mi dobře.
Hana Dvořáčková, školní psycholog: Pro starší je to zkušenost – musí něco vysvětlit, vést ostatní, uklidnit je při výuce. Pro mladší je to příležitost navázat kontakt se staršími dětmi.

žáci a paní učitelky 2.A a 2.B

Fotogalerie

 

Projekt EDISON na ZŠ Mariánské náměstí

/24.02.2014

V předprázdninovém týdnu zavítali také na naši školu na Mariánském náměstí v rámci projektu EDISON tři zahraniční studenti, aby obohatili výuku anglického jazyka žákům 2. stupně a seznámili je s reáliemi zemí, odkud pocházejí. Tento projekt koordinuje studentská organizace AIESEC a na naši školu zavítali Weny z Taiwanu, Evgeni z Bulharska a Cherry z Číny, žijící v Austrálii. Co je EDISON? Jedná se o multikulturní projekt, který poskytuje mládeži a dětem prostor a motivaci k výuce anglického jazyka, poznávání lidí různých kultur a k přemýšlení o budoucích možnostech studia a vlastní realizace. Studenti žijí v českých rodinách a poznávají tak reálie naší země a regionu. A co je čeká u nás během týdenního pobytu? V dopoledních hodinách navštěvují hodiny angličtiny a konverzace, v pátek je na společném workshopu naši žáci seznámí s kulturou našeho regionu, ukáží naše zvyky a tradice, společně si vyrobí drobný dárek. Naopak naši žáci očekávají, že jim stážisté ukáží něco ze svých národních tradic. Odpoledne je během celého týdne čeká přijetí na radnici, návštěva zkoušky folklorního souboru Holúbek, výlet na Velehrad a do památníku Velké Moravy ve Starém Městě. Celý projekt koordinujeme s katolickou ZŠ, díky čemuž můžeme jeden den své stážisty tzv. „vyměnit“ a poznat tak i reálie dalších zemí. Věříme, že tento týdenní projekt bude oboustranně přínosný a bude ještě více motivovat žáky k výuce angličtiny.

Fotogalerie
Edison: workshop

 

Šesťáci vypráví "Příběh mojí rodiny"

/23.02.2014

V letošním školním roce se šesťáci ze společenskovědního semináře zapojují do nového projektu Jednoho světa na školách organizace Člověka v tísni – „Příběh mojí rodiny“. Cílem projektu je podpořit vzájemný vztah mezi dětmi, rodiči (prarodiči) a školou. Celý projekt jsme zahájili ve čtvrtek 20.2. čtyřhodinovým workshopem, který vedla lektorka Jednoho světa na školách Veronika Šternová. Žáci se bavili o rodině na základě filmů, které shlédli, hledali hodnoty, na kterých rodina funguje, a porovnávali, jaké dětství mají děti v jiných zemích světa.  
Projekt v počátku vznikl na základě poznatků, že děti často nevědí, co jejich rodiče a prarodiče zažili, jaké bylo jejich dětství, jak vypadal jejich všední den; nenapadne je se zeptat. Měl by je naučit, jak se ptát, jak sestavit a vyprávět rodinný příběh a zároveň odpovědět na otázky, jaké rodinné zvyky a tradice přetrvávají dodnes, možná pomůže odhalit zajímavý příběh předmětu, který se v rodině dědí z generace na generaci.
Na konci školního roku pomůžeme rodiče vtáhnout do života školy při společném setkání, na kterém děti představí výsledky svojí práce. Příběh mojí rodiny vyvrcholí ve škole na Den otevřených dveří, kdy se rodiče a veřejnost seznámí s výstupy, které žáci během projektu uskuteční.

Fotogalerie

 

Lyžařský kurz sedmáků se vydařil

/20.02.2014

V neděli 9. února odjíždí od ZŠ Mariánské náměstí autobus se 43 dětmi v doprovodu čtyř učitelů na lyžařský kurz na Kyčerku. Všichni máme trochu pochybnosti, jak to bude se sněhem a jeho kvalitou na svahu, když nám jej paní zima nadělila letos jen velmi poskromnu. Na tradiční běžkařský výcvik ani nepomýšlíme a běžky necháváme ve skladu školy.

Po cestě na Kyčerku žijeme olympiádou, vždyť „naše“ Šárka Pančochová se brzy ráno probojovala do finále slopestylu! Někteří z nás si kvůli její jízdě i přivstali. Finále začíná ve chvíli, kdy nakládáme zavazadla do autobusu. První jízdu zajela senzačně. Brzy se dozvídáme, že ve druhé finálové jízdě padá a bohužel zůstává bez medaile. .. Po hodině a půl jsme na místě. Vítají nás Velké Karlovice; zelené lesy a louky a mezi nimi dva bílé pruhy sjezdovek.

číst celý článek

Fotogalerie

 

Naši nejlepší sportovci za školní rok 2012/2013

/23.02.2014

Jak je již tradicí, Dům dětí a mládeže v Uherském Brodě uskutečnil vyhlášení Uherskobrodské sportovní ligy. Ve školním roce 2012-13 naše škola obsadila pěkné 2. místo, kdy zaostala v celkovém počtu získaných bodů za vítěznou ZŠ Pod Vinohrady pouze o dva body. Při této příležitosti byli oceněni i dva nejlepší sportovci školy. Za naši školu si ocenění odnesli Eliška Mičová a Radek Jančář.

číst celý článek

foto

 

Školní stravování

/23.02.2014

Vážení rodiče, pokud vás zajímá problematika školního stravování, zabývají se jí webové stránky www.rodiceaskolnijidelny.cz.

 

Beseda o Tanzánii s Eliškou Novákovou a Chrisem

/17.02.2014

V pondělí 17. února se uskutečnila pro žáky 5. ročníků beseda o Tanzánii, zemi, která již řadu let není pro naše děti jenom zemí v Africe díky Nadaci Bez mámy a projektu „Škola škole“. Protože se zástupkyně sdružení Eliška Nováková vrátila nedávno z Tanzánie, zavítala do naší školy, aby dětem povyprávěla o svém cestování a jak byla částka 10 068,- Kč, kterou jsme v závěru roku sdružení věnovali, využita. Na naši školu nepřišla sama, ale přivedla i Chrise, který zastupuje sdružení v Tanzánii a navštívil naši školu už v minulém roce. Chris nejenom vyprávěl dětem o své zemi, o školách, dětech v Tanzánii, ale odpovídal také na řadu všetečných otázek. Díky tomu, že hovořil jen anglicky, procvičili páťáci také angličtinu, i když občas potřebovali pomoc paní učitelek. Chris je ovšem pochválil za dobrou znalost jazyka, což přičítal především výborným paní učitelkám. V závěru beseda vyvrcholila spontánně také společným tancem a zpěvem s Chrisem. A jak bylo naloženo s vybranými penězi? Za peníze se buduje letos střecha školy v Mahangu, kam chodí také děti z nedalekého sirotčince, který staví sdružení Bez mámy. Eliška přivezla děkovné dopisy ředitelů škol, kterým dlouhodobě přispíváme, fotografie a nový kalendář s krásnými fotografiemi daleké Tanzánie a dětí, kterým pomáháme. Zároveň nám nabídla další možnost, jak přispět na vybudování sirotčince čtením knih. Podmínky projektu „Čtení pomáhá“ naleznete na www.ctenipomaha.cz/cs/Charity/Strecha-nad-hlavou . Díky tomuto projektu budou nejenom naše děti více číst, což dnešním dětem velmi chybí, ale navíc budou čtením podporovat dobrou věc. Pokud se o našem projektu Škola škole chcete dozvědět víc, navštivte webové stránky www.bezmamy.cz.

Fotogalerie

 

Úspěch v halové kopané

/17.02.2014

V pátek 14.2. se družstvo starších žáků zúčastnilo okresního kola v  halové kopané ve Starém Městě. Naši reprezentanti si postup vybojovali společně se ZŠ Nivnice v okrskovém kole v Bojkovicích v konkurenci 7 dalších školních týmů.
Do okresního kola postoupila čtyři mužstva. Naším prvním soupeřem byla ZŠ Za Alejí Uh. Hradiště. V tomto utkání se projevila větší zkušenost soupeře ve hře pod střechou a naši borci prohráli 0:5. V dalším utkání proti Nivnici jsme po zlepšené hře vyhráli 1:0. V posledním zápase proti ZŠ Sportovní Uh. Hradiště jsme podali nejlepší výkon s výsledkem 3:1  a zaslouženě jsme získali pohár za druhé místo v okrese.
Naši školu velmi dobře reprezentovali: R. Jančář, A. Řezníček, M. Pavlis, Š. Bartoš, L. Kreisl, D. Konečný, J. Kročil,  J. Hulín, P. Valenta.

Foto

 

Výsledky zápisu žáků do 1. tříd ve šk. roce 2013/2014

/07.02.2014

V úterý 4. února 2014 proběhl na naší škole zápis žáků do 1. tříd. K zápisu přišlo do naší školy 56 dětí, zapsáno bylo 50 dětí, o odklad si u zápisu požádali rodiče 6 dětí, dále požádalo z našeho obvodu dalších 5 rodičů o odklad průběžně, v době probíhajících zápisů. Dle zveřejněných kritérií jsme do prvních tříd přijali v současnosti 45 dětí, ostatní zájemci, kteří se dostavili k zápisu na naši školu, budou písemně informováni o nepřijetí na naši školu.
Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí k základnímu vzdělání si můžete vyzvednout osobně v kanceláři školy u paní Tamary Gálové, od pondělí 10. 2. 2014.

Výsledky zápisu

Fotogalerie

Projekt: budoucí prvňáček a jeho patron - starší kamarád

 

XXII. zimní olympijské hry v Soči: ŠÁRKO, GRATULUJEME!

/02.02.2014

Na zimních olympijských hrách v ruském Soči reprezentovala ČR i Šárka Pančochová, rodačka z Uherského Brodu - Maršova, a také bývalá žákyně naší základní školy! Šárka bojovala o olympijskou medaili v disciplíně slopestyle. Šárka zajela skvělou první jízdu, při druhé ovšem ošklivě spadla. Obsadila krásné 5. místo, i když dělala vše pro to, aby se umístila na bedně.

Šárko, děkujeme a gratulujeme!

Přesně před 10 roky byla Šárka žákyní 7. třídy naší ZŠ a stejně jako letošní sedmáci se chystala na lyžařský kurz. A právě na něm vznikl její první rozhovor - pro školní časopis. A nebyl tehdy zatím překvapivě o snowboardingu, ale o kolečkových bruslích. I když to už se snowboardingem začínala... Tak pojďme na něj zavzpomínat (zde)!

foto: Radovan Chvíla, internet

 

Vánoční laťka 2013

/02.01.2014

Naše škola již tradičně pořádala ve spolupráci s Domem dětí a mládeže v rámci Uherskobrodské žákovské sportovní ligy soutěž ve skoku vysokém. Letošního ročníku soutěže, který proběhl ve čtvrtek 19. prosince, se překvapivě zúčastnila už jen ZŠ Pod Vinohrady. I tak se soutěžilo ve čtyřech kategoriích (mladší a starší žáci a žákyně) s celkovým počtem 23 soutěžících a o celkové umístění škol. To vše za podpory diváků, žáků 2. stupně pořádající ZŠ Mariánské náměstí. A ti se mohli zapojit do divácké tipovací soutěže.

Naše škola opět obhajovala loňské prvenství a byli jsme plni očekávání, zda se nám podaří udržet putovní pohár. Díky výkonům našich sportovců jsme prvenství obhájili. Na druhém místě se umístila ZŠ Pod Vinohrady. Chci poděkovat všem závodníkům za pěkné výkony a vzornou reprezentaci školy. Z 13 závodníků naší školy jich 8 skončilo na stupních vítězů, což je krásný výsledek. Cesta k medailím ovšem byla letos díky nízkému počtu soutěžících snadnější. Kompletní výsledkovou listinu si můžete prohlédnout níže. Ve fotogalerii jsou i výsledné tabulky dosažených výkonů všech závodníků.

Mgr. Martina Bábíčková a Mgr. Blanka Kňazejová

Výsledková listina

Fotogalerie

 

Mikuláš ve škole

/29.12.2013

Jako každý rok i tentokrát navštívil naši školu Mikuláš se svou družinou. Tentokrát nám zahráli i krátkou pohádku O líném Honzovi. Samozřejmě, byli to žáci devátých tříd, kteří se rozhodli potěšit žáky 1. stupně. A nejenže si připravili pro děti představení, ale také je obdařili sladkostmi a pomalovali jim obličeje. Všem se tato akce líbila a domů odcházeli spokojení. V pohádce vystupovali tito žáci: Rosťa (král), Bětka (královna), Dominika (princezna), Antonín (Honza), Šimon (Lucifer), Natálie (matka), Veronika (pohádková víla Eliška), Luboš, Kristýna, Tereza (čerti).

Za školní parlament Ivana Jurčová a Kateřina Jurčová, 5.B

Fotogalerie


Plánovaná setkávání rodičů se školním psychologem

/02.01.2014

Školní poradenské pracoviště při ZŠ Mariánské pořádá setkávání rodičů se školním psychologem. Ve školním roce 2013/2014 ještě připravujeme tyto besedy:

29.01.2014 Sociální sítě a kyberšikana
11.02.2014 Výchovné obtíže doma i ve škole
18.03.2014 Motivace k učení
03.05.2014 Jak mluvit, aby nás děti poslouchaly

Více o práci školního psychologa zde.


Chytré přestávky

/22.12.2013

Sám T. G. Masaryk napsal, že myšlení bolí. Určitě s ním souhlasíme, protože jsme si tuto pravdu prožili často na vlastní kůži. Jenže naše hlavičky leccos vydrží, a tak vymyslí spoustu chytrých věcí a báječných nápadů. Proto jsme se rozhodli připravit pro všechny „hlavičky“ naší školy soutěž, která bude nejen zábavná, ale bude především bystřit rozum. A tak vznikly „Chytré přestávky“. Soutěž proběhla v prosinci, v adventní čas. Našim cílem bylo i zpříjemnit všem spolužákům přestávky, které nás pomyslně dělily od Vánoc.

Spolužáci soutěžili ve třech kategoriích podle ročníků. V nejmladší kategorii soutěžili žáci 2. a 3. tříd, v prostřední žáci 4., 5. a 6. tříd a v nejstarší kategorii žáci 7., 8. a 9. tříd. Každé pondělí, středu a pátek byly pro ně nachystané lístky s úkoly, které si vyzvedávali u krabic na odpovědi. Tyto krabice ležely na parapetech na chodbách a žáci si k nim volně chodili pro lístky nebo je tam vhazovali. Jaké úkoly mohli řešit? Byly to např. logické úkoly, matematické, bludiště, křížovky, úkoly na postřehování. Soutěž vyvrcholila ve středu 18.12., kdy proběhlo vyhodnocení. Byla to dřina, ale když jsme viděli tu obrovskou hromadu lístků, měli jsme velikou radost, protože jsme dokázali, že na naší škole jsou „hlavičky“, kterým to nejen myslí, ale chtějí to i ukázat. Celkem jsme napočítali 657 odpovědí. To znamená, že teoreticky se zúčastnil aspoň jednou každý. Ale jen teoreticky, protože vítězové všech kategorií měli každý správně 5-6 odpovědí z 8 úkolů. Což je fakt skvělý výkon, protože to byly úkoly někdy velmi těžké a na řešení měli žáci jen 3 přestávky. Naše spolužáky však posilovala ve vytrvalosti a bystrosti vítězná cena, která byla velmi lákavá. Vítězové se totiž zúčastní naší výpravy do největšího podzemního labyrintu ve střední Evropě, do podzemí ve Znojmě.

A kdo zvítězil? V nejmladší kategorii zvítězila Andrea Tichopádková z 2.B a Karolína Baranayová z 2.A. V prostřední kategorii zvítězila Ráchel Horká z 5.B a Ivo Vystrčil ze 4.C. V kategorii nejstarších žáků zvítězila Karolína Obadalová z 8.B a Radek Gračka z 8.B.

Všem vítězům upřímně blahopřejeme a všem zúčastněným spolužákům děkujeme za účast a za to, že můžeme veřejně prohlásit, že na naší škole jsou „hlavičky“.

Přejeme vám, milí spolužáci, a taktéž našim učitelům veselé a spokojené vánoční svátky.

kroužek Deskových her a Přírodovědných pokusů

Fotogalerie

 

Vánoční zpívání ve městě

/18.12.2013

Ve středu ráno se u nás ve škole sešel pěvecký sbor, který po krátkém rozezpívání zamířil na náměstí do města. V deset hodin začal náš program na pódiu, kde jsme zazpívali a zahráli vánoční koledy. Náměstí dýchalo krásnou předvánoční atmosférou a i nám se pěkně zpívalo.

S připraveným vánočním programem jsme dále pokračovali do Domova pro osoby se zdravotním postižením, kam také pravidelně chodíváme. Zde jsme zpívali před velmi spontánním a milým publikem.

Naše zpívání bylo pro nás zážitkem hudebním i lidským a již teď se těšíme na další podobná vystoupení.

Mgr. Jana Nožičková

Fotogalerie

 

Dětská vědecká konference

/18.12.2013

Když jsme se v našem kroužku Deskových her dozvěděli, že 19.11.2013 pořádá ZŠ Čtyřlístek v Uh. Hradišti II. Dětskou vědeckou konferenci, zajásali jsme. To je akce pro nás, pro milovníky bádání a pokusů. Hned jsme přemýšleli nad tématy našich příspěvků. Nebylo to vůbec jednoduché, protože naše zájmy mají široký záběr. Baví nás příroda, fyzikálně chemické pokusy, ale i historie. Konference nabízela tři sekce. Společenské vědy a umění, přírodní vědy a vědecko-technickou sekci.
Nakonec jsme se v úterý 19.11. rozjeli do Uh. Hradiště se čtyřmi příspěvky. Pavel Franek a Tomáš Gregovský z 4.A si vybrali popis vlastního fyzikální pokusu s bodem varu vody v papírových krabičkách. Jakub Nevařil z 5.A představil svůj velký koníček, a to sestavování elektrických obvodů. Ve třetím příspěvku Adéla Čechová ze 4.B popsala svůj pokus, ve kterém prakticky ověřovala rozložitelnost papírových nákupních tašek. Čtvrtý příspěvek Ráchel Horké z 5.B a Tanity Býmové ze 4.A ukázal, že praktická archeologie je velmi zábavná a neodmyslitelně patří do školy. Dívky vytvořily známé Věstonické venuše podle materiálního rozboru a podmínek jejich vzniku, které popisují archeologické výzkumy, a tím je prakticky ověřily.
Po každém příspěvku následovala diskuse, která prověřila naše znalosti v dané oblasti či problému. Někdy byly zajímavější než samotný příspěvek. Prožili jsme opravdu výjimečný den a domů jsme se vraceli se spoustou informací a nápadů pro naši činnost v kroužku.

Kroužek Deskových her

foto 1, foto 2

 

Koncert pro Tanzánii na ZŠ Mariánské náměstí

/14.12.2013

Ve čtvrtek 12. prosince se uskutečnil v sále ZUŠ již tradiční benefiční „Koncert pro Tanzánii“, který připravili žáci ZŠ Mariánské náměstí pod vedením paní učitelky Lenky Šišperové. Výtěžek z koncertu putuje vždy k Nadaci Bez mámy na projekt „Škola škole“. Letos toto občanské sdružení opět zastupovala Eliška Nováková, která seznámila návštěvníky koncertu s činností sdružení i cestou, kterou doputují sesbírané finanční prostředky do dalekého Simike v Tanzánii. Děti se v závěrečném hlasování dohodly, že letošní sumu 10 068,- Kč, kterou získaly během koncertu a také celého letošního roku, věnují na vybudování třídy pro předškoláky, kteří se začínají v MŠ připravovat na příchod do školy. Děti nemají zatím svou třídu, učí se venku a učitelé nemají žádné prostředky, aby třídu vybudovali, i když je tato školka povinná. Děti daly přednost třídě MŠ před lavicemi a učebnicemi, na které již v minulosti přispívaly. Celkem jsme již přispěli na školu od roku 2007 částkou 59 999,- Kč. Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci koncertu a také všem, kteří přispívají na tento náš dlouholetý projekt a učí své děti pomáhat těm, kteří naši pomoc potřebují. Pokud se o našem projektu Škola škole chcete dozvědět víc, navštivte webové stránky www.bezmamy.cz.

Fotogalerie

 

Vánoční dílny na ZŠ Mariánské náměstí

/14.12.2013

V pátek 13. prosince se ve školní jídelně na Mariánském náměstí uskutečnily tradiční Vánoční dílny, které mohou být realizovány především díky sdružení rodičů IRPŠ a paní učitelkám výtvarné výchovy a 1. stupně.  Dílny se opět velmi vydařily a děti si odnášely spoustu krásných vánočních dekorací i dárečků pro své blízké. Starší děti zdatně pomáhaly těm mladším i maminkám a paní učitelkám. A tvořili všichni, nejenom děti, ale i rodiče, prarodiče a další návštěvníci dílen a bylo jich nepočítaně. Díky organizaci rodičů, paní učitelkám i ostatním organizátorům, na nás dýchla předvánoční atmosféra a všichni účastníci se alespoň na chvíli zastavili ve svém předvánočním shonu a užili si s dětmi klidnou a pohodovou atmosféru, plnou tvoření a vánočních koled. Děkujeme všem, kteří si našli čas v této předvánoční době a věnovali volné odpoledne našim dětem. Krásné a pokojné Vánoce všem.

Fotogalerie

 

Street workout na naší škole

/18.12.2013

Dne 11. prosince 2013 proběhla prezentace jednoho, zatím u nás začínajícího sportu, zvaného street workout nebo také kalistenika.Jedná se o posilování vahou vlastního těla – tedy kliky, dřepy, shyby, kliky na bradlech – to jsou základní cviky. Kdo toto zvládne, může přejít ke cvičení obtížnějšímu.

Tento sport začal být populární v devadesátých letech v amerických ghettech, kde lidé, převážně černoši, neměli prostředky na posilovny, a proto začali trénovat (anglicky workout) na ulici (anglicky street) – odtud tedy street workout. Toto cvičení se pak přeneslo do Ruska a na Ukrajinu. V těchto letech zažívá tento sport velký rozmach i v České republice.

U nás je prezentován prostřednictvím skupiny Seberevolta, zde známe borce jménem Adam Raw (Ostrava). Známí propagátoři jsou také borci z Brna – Láďa Přidal a Michal Doležel (XiOne). Právě tito špičkové představitelé českého street workoutu (Láďa a Michal) k nám zavítali a tento sport žákům představili. Žáci zhlédli ukázku freestyle na hrazdě a na bradlech, pak mohli klást otázky a nakonec proběhl společný trénink, aby si žáci vyzkoušeli, že toto cvičení není tak jednoduché, jak na první pohled může vypadat.

Street workout má jednu podstatnou myšlenku. Trávit hodnotně svůj volný čas a nedat tak prostor patologickým jevům jako je kouření, konzumace alkoholu nebo užívání drog. Takže věřím, že tato akce bylo pro naše žáky přínosná a ukázala jim, jak se dá v životě kráčet tím správným směrem.

Mgr. Radim Koudela

Fotogalerie

 

Od adventu po tři krále

/14.12.2013

Od adventu po Tři krále je název výtvarné soutěže pořádané ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí. Slavnostní vyhodnocení proběhlo v sobotu 7. prosince 2013. Škola pořádala tento víkend jubilejní už dvacátou výstavku spojenu s dílničkami, kde si děti mohly vyrobit například i dárky pro své blízké pod stromeček. Žáci naší školy se do soutěže zapojili a tak jako každý rok, mohli tvořit plošné nebo prostorové práce. Sestry Markéta a Karolína Prajzovy získaly v kategorii 1. - 3. ročníků pěkné 3. místo za společnou prostorovou práci. V kategorii  7. - 9. ročníků obsadila 1. místo Karolína Koutná s grafikou – Svatá rodina. Výhercům blahopřejme.

Lenka Jančová

Fotogalerie

 

Den s parlamentem

/21.11.2013

Ve čtvrtek 14. 11. jsme se my, členové ŠP, setkali v osm hodin ráno a celý den jsme strávili spolu. V malé tělocvičně jsme si popřáli dobré ráno a během dne se hráli hry na seznámení a upevňování jmen, protože mezi nás přibyli noví kamarádi z dalších tříd a i v některých vyšších ročnících došlo ke změně zástupců ŠP. Druhý blok začínal aktivitou PĚTILÍSTEK. Poté následoval náš důležitý úkol, nakreslit erb, který měl obsahovat charakteristiku parlamentu. Úkol jsme bravurně zvládli. Po prezentaci našich krásných erbů, přišla organizace naší nejbližší akce Mikuláš. Celý den panovala úžasná a klidná atmosféra. Na závěr jsme si trošku zacvičili a s úsměvem na tváři jsme se rozešli.

♥ Vaši členové školního parlamentu ♥

Fotogalerie

 

Ze školní jídelny: O tradici pečení vánočního cukroví...

/28.11.2013

Opět je tu advent a k němu patří pečení vánočního pečiva. V mnoha domácnostech zůstává tato tradice. Původ každoročního pečení vánočního cukroví hledejme v dávné pohanské minulosti a v oslavách zimního slunovratu, který byl považován za nejmocnější noc roku, kdy bylo potřeba dům a rodinu chránit před temnými silami...

O tradici pečení vánočního cukroví

 

Logická olympiáda

/21.11.2013

Dne 8. 11. 2013 se ve Zlíně uskutečnilo krajské kolo Logické olympiády, ve kterém Adam Janíček v kategorii B obsadil 4. – 5. místo a postoupil do celostátního kola. Adam už podruhé bude reprezentovat naši školu ve finále.  Soutěžit bude v prostorách Míčovny Pražského hradu. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování.
V krajském kole se dařilo i našim ostatním řešitelům. V kategorii A obsadila pěkné 10. místo Ráchel Horká. V kategorii B obsadil vynikající 7. místo Jakub Brauner a 32. - 33. místo Pavel Horký. Žáci úspěšně zvládli dva připravené testy různé obtížnosti a tak se s úsměvem na tváři a obohaceni o další zkušenosti vraceli domů. 
Všem žákům děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme ať se jim i nadále daří používat vlastní rozum. Postupujícímu Adamovi přejeme hodně úspěchů v celostátním finále v Praze.

kabinet matematiky

Foto - úspěšní řešitele krajského kola

 

KOUŘENÍ ZAKÁZÁNO

/06.11.2013

Vážení rodiče, v poslední době bylo v naší škole zaznamenáno několik případů, kdy naši žáci kouřili, nebo přinesli do školy cigarety. Objevilo se kouření klasických cigaret, ale ve velkém se rozmohly především elektronické cigarety. Elektronická cigareta je nebezpečná stejně jako klasická, pro děti možná i víc – dítě často neodhadne, kolik vykouří, náplně mohou být pochybného původu a navíc – dospělý může jen těžko poznat, že dítě kouřilo.
Rodičům můžeme doporučit s dítětem co nejvíce mluvit, probrat rizika návykových látek (děti je ale většinou velmi dobře znají), zajímat se o volný čas dítěte, o zájmy, koníčky, kamarády. Žákům doporučujeme nekouřit, žádné cigarety ani jiné návykové látky u sebe nenosit, nepůjčovat od kamarádů, nepůjčovat kamarádům a neprodávat.
Školním řádem je dán přísný zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek v areálu školy. Upozorňujeme, že porušování školního řádu je důvodem ke sníženému stupni z chování.

Kateřina Janků, školní metodik prevence

 

Slavnostní podepisování smluvškolního parlamentu

/06.11.2013

V úterý 22. října 2013 proběhlo slavnostní podepisování smluv se zástupci parlamentu a panem ředitelem. Tato slavnost začala krátkým postojem při znělce "Pražské jaro“. Potom nás přivítala svým úvodním slovem předsedkyně školního parlamentu Sabina Crlová.  Po přečtení smlouvy jsme se obeznámili s tím, co škola od člena parlamentu požaduje a k čemu se naopak škola zavazuje. A pak konečně došlo k slavnostnímu podepisování smluv. Tyto smlouvy byly stvrzeny podpisem ředitele školy. Na závěr všechny čekala sladká odměna.

Patricie Moudrá, členka ŠP

Fotogalerie

 

 

Logická olympiáda

/06.11.2013

I tento rok zasedli v říjnu naši žáci 1. a 2. stupně k počítačům a plnili úlohy celostátní soutěže Logická olympiáda, kterou každoročně pořádá  společnost Mensa. Celkem se zúčastnilo základního kola  319 našich žáků. Z nich postupují do semifinále ve Zlíně v kategorii A (1. stupeň) Ráchel Horká z 5.B, která se umístila na 35. místě v kraji ze 441 žáků. V kategorii B (2. stupeň a odpovídající ročníky víceletých gymnázií), s počtem 1041 žáků našeho kraje, obsadil Pavel Horký z 9.A 7. místo a Adam Janíček z 9.A  15. - 16. místo a v těsném závěsu Jakub Brauner z 8.B  18. - 19. místo. Všem semifinalistům srdečně blahopřejeme ke skvělým výsledkům a na seminále 8. listopadu ve Zlíně přejeme hodně štěstí.

Mgr. Zuzana Šopíková

 

Tradiční sběr tříděného odpadu

/17.10.2013

Ve dnech 11. a 12. října se uskutečnil sběr tříděného papíru. Děkujeme všem, kteří se sběru zúčastnili. Celkem jsem nasbírali 14 tun papíru.

Vyhodnocení školního sběru

Fotogalerie

 

 

Seznamovací pobyt šestých tříd

/24.9.2013

Naše základní škola připravila letos už po osmé pro všechny žáky šestých tříd adaptační pobyty, tentokrát v termínu 16. – 20. září 2013. Tento pobyt má šesťákům usnadnit přechod na druhý stupeň základní školy a hlavně vstup do nového třídního kolektivu. Rodiče šesťáků nemuseli za pobyty nic platit, protože byly realizovány v rámci projektu „Poradenské pracoviště pomáhá inkluzívnímu vzdělávání žáků základní školy“, financovaného z finančních prostředků ESF a státního rozpočtu České republiky.

Obě třídy vyrazily do hotelu Jelenovská poblíž Valašských Klobouk. Třída 6.A si spolu s třídní učitelkou Janou Nožičkovou užívala pobyt od pondělí do středy, třída 6.B a jejich třídní učitelka Martina Bábíčková od středy do pátku. Ve středu se vystřídaly také slečny asistentky Michaela Blahová a Petra Pilková. Zbytek realizačního týmu – Blanka Kňazejová, Helena Zemčíková, Hana Dvořáčková a Kateřina Janků zůstal stejný po celou dobu.

Stejně byl naplánován také průběh obou pobytů, přesto byl každý jiný. Malý podíl na tom mělo počasí, které bylo na září chladné, deštivé a nestálé, velký podíl to, že každá třída je originální a má v podobných situacích spoustu různých nápadů.

Přestože jsme kvůli počasí strávili venku velmi málo času a neužili si krásnou přírodu obklopující hotel Jelenovská, myslím, že se nikdo nenudil. Společný program sestavený z různých her a aktivit probíhal v dopoledním, odpoledním a večerním bloku. Jídlo se v hotelové jídelně podávalo pětkrát denně. V čase odpočinku měly děti možnost zvolit relax na pokoji, řádění v hotelovém bazénu s příjemnou teplotou vody nebo hraní ping-pongu. Většina dětí využila možnost sportovního vyžití a tím pádem jim na povídání na pokoji zbyla jen chvíle před večerkou (a pokud nebyly hlučné, i nějaké chvíle po večerce).

Hlavním cílem adaptačních pobytů je seznámení žáků navzájem, navázání vztahu s třídním učitelem, naučit se správně komunikovat a spolupracovat v tak velkém a různorodém kolektivu, jakým každá třída je. Není možné, aby toto všechno děti zvládly na adaptačním pobytu. Ale doufáme, že po jeho absolvování už ví lépe, jak na to. Adaptační pobyt je jen začátkem dlouhé cesty a tvrdé práce, která žáky i učitele čeká po čtyři roky druhého stupně. Věříme, že i naše seznamovací pobyty přispějí k tomu, že se deváťáci jednou ohlédnou a řeknou si: „Stálo to zato.“

Kateřina Janků, školní metodik prevence

článek ke stažení

foto 6.A, 6.B

 

Město realizuje modernizaci přírodovědných učeben v ZŠ

/25.8.2013

Autor: Alena Jiříčková, citace
Město po realizaci prvního projektu zaměřeného na modernizaci jazykových, počítačových a multimediálních učeben zrealizovaného v roce 2009 na všech základních školách ve městě zahajuje druhý, navazující projekt zaměřený na realizaci přírodovědných učeben.

Začátkem července 2013 byla zahájena realizace projektu „Modernizace přírodovědných učeben základních škol v Uherském Brodě", jehož součástí jsou kompletní stavební úpravy vybraných učeben (zeměpisu, biologie, chemie a fyziky), dodávky technického vybavení a výukových pomůcek. Do projektu je zapojeno všech pět brodských základních škol, celkově dojde k modernizaci 8 učeben, z toho po dvou učebnách v ZŠ Na Výsluní, ZŠ Mariánské náměstí a ZŠ Pod Vinohrady, a po jedné učebně v ZŠ Havřice a ZŠ Újezdec.

Celkové náklady projektu jsou 7,9 mil. Kč, z toho část nákladů ve výši 6,4 mil. Kč bude kryta z dotace Evropské unie - Evropského fondu pro regionální rozvoj - poskytnuté v rámci ROP Střední Morava. Realizace projektu probíhá převážně v období letních prázdnin, dokončení je plánováno na září 2013.

Realizací projektu dojde ke zlepšení výukového prostředí a pomůcek pro žáky na prvním i druhém stupni základních škol.

Oddělení dotací a rozvoje města

 

Historie šk. roku 2012/2013