Schůzky, konzultace, pedagogické rady ve šk. roce 2016/2017

Schůzky a konzultace s rodiči (s možností změny)

11.10.2016 v 16.00 hodin - plenární IRPŠ, třídní schůzky

22.11.2016 ve 14.00 – 17.00 hodin - konzultace za 1. čtvrtletí

10.01.2016 ve 14.00 – 17.00 hodin - konzultace za 1. pololetí

11.04.2017 v 16.00 hodin – třídní schůzky - 3. čtvrtletí

13.06.2017 ve 14.00 – 17.00 hodin - konzultace za 2. pololetí

 

 Pedagogické rady - hodnocení prospěchu a chování žáků (s možností změny)

20.09.2016 ve 14.00 – pedagogická  rada – schválení výroční zprávy školy, úprava ŠVP

15.11.2016 ve 14.00 – pedagogická rada – 1. čtvrtletí

24.01.2017 ve 14.00 – pedagogická rada – 1. pololetí

11.04.2017 ve 14.00 – pedagogická rada – 3. čtvrtletí

22.06.2017 ve 14.00 – pedagogická rada – 2. pololetí