Informace pro rodiče žáků budoucích 6. tříd

 

1908 - 2008: Škola se 100letou tradicí

Na naší škole již učíme podle nového vzdělávacího programu základního vzdělávání - Brána do života, ve kterém jsme si společně vytyčili tři základní strategické cíle naší školy:

TVOŘIVÁ VÝUKA
PŘÍJEMNÁ PRACOVNÍ ATMOSFÉRA
VÝCHOVA KE KOMUNIKACI A SPOLUPRÁCI

1908 - 2008: Škola se 100letou tradicí

 

Pro naplňování uvedených cílů nabízíme: 

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP K DÍTĚTI
MOŽNOST ROZVOJE JEDNOTLIVCE FORMOU VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ A KROUŽKŮ
ROZVOJ TALENTOVANÝCH ŽÁKŮ
PODPORU MATEMATIKY A PŘÍRODNÍCH VĚD
DŮRAZ NA EKOLOGICKOU VÝCHOVU
SPOLUPRÁCI A KOMUNIKACI V RÁMCI ŠKOL REGIONU, REPUBLIKY  A ZAHRANIČÍ
ZVLÁDNUTÍ ZÁKLADŮ ICT TECHNOLOGIÍ, 2 CIZÍCH JAZYKŮ
ZAPOJENÍ DO MEZINÁRODNÍCH, EKOLOGICKÝCH A CELOŠKOLNÍCH PROJEKTŮ
AKTIVNÍ ZAPOJENÍ RODIČŮ DO ŽIVOTA ŠKOLY A VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ

 

Zájemci z řad budoucích žáků 6. tříd si tedy vybírají stejně jako v minulém školním roce ze 2 možností zaměření na:

1. matematiku a přírodovědné předměty (volitelné předměty: cvičení z matematiky, přírodovědný seminář)
2. jazyky a humanitní vědy (volitelné předměty: cvičení z českého jazyka, konverzace v angličtině, společenskovědný seminář)

 

V čem vidíme výhody? 

Volba semináře podle talentu žáka.
Zaměření je možné v průběhu 4leté docházky změnit a vybrat si jiné volitelné předměty.
Větší možnosti jazykového vzdělávání – od 7. ročníku výuka 2. cizího jazyka pro všechny.
Individuální rozvoj žáka v přirozeném heterogenním prostředí.
Týmová spolupráce, „učíme se navzájem“, tolerance,  minimalizace šikany.
Možnost uspokojení všech zájemců o vzdělávání na naší škole – počet seminářů lze upravit dle zájmu žáků, bez ohledu na počet otevřených tříd.

 

Další dotazy Vám zodpovíme telefonicky, prostřednictvím mailu nebo při návštěvě školy:
572 610 033, bjandasek@zsmarianske.cz : Bohuslav Jandásek - ředitel školy
572 610 032, jhudeckova@zsmarianske.cz : Mgr. Jitka Hudečková – zástupce ředitele

 

Pokud je vaše dítě žákem jiné školy a rozhodli jste se pro výběr naší školy, musíte podat žádost o přijetí dítěte do 6. třídy naší školy.

Jestliže je vaše dítě žákem naší školy a vybíráte pro něj učební plán, stáhněte si žádost - výběr zaměření pro současné žáky.

Žádost - výběr zaměření pro současné žáky 5. tříd ZŠ Mariánské náměstí

Žádost o přijetí dítěte do 6. třídy při přestupu z ostatních ZŠ

Projevení zájmu o přijetí dítěte do 6. třídy při přestupu z ostatních ZŠ