Základní škola, Uherský Brod, Mariánské náměstí 41

Zřizovatel:
Město Uherský Brod, Masarykovo náměstí 100

Právní subjekt:
od 1. 1. 2002

Ředitel školy:
Bohuslav Jandásek

Statutární zástupce ředitele školy:
Mgr. Jitka Hudečková

Založení školy: r. 1908

Zařazení do sítě: 21. 2. 1996

Aktualizace: 9. 5. 2002

Součásti školy:
Škola – kapacita 455 žáků
Školní družina – kapacita 150 žáků
Školní klub – kapacita 150 žáků
Školní jídelna – kapacita 700 strávníků

Rada školy:
zřízena usnesením č. 422/Z23/05 Zastupitelstva města Uh. Brodu z 29.6.2005, počet členů 6.

Při škole pracuje Iniciativa rodičů a přátel školy.

 

Vzdělávací program:

ŠVP ZV Brána do života

 

Zapojení do projektů:

PROJEKTY "NAPŘÍČ ŠKOLOU "

PROJEKTY EU

MEZINÁRODNÍ PROJEKTY PRO ŽÁKY

EKOLOGICKO - POZNÁVACÍ PROJEKTY PRO ŽÁKY

 

Partneři zaštiťující drobné projekty:

- Nadace Děti – kultura a sport

- Projekty podporované MŠMT

 

Spolupráce školy a dalších subjektů:

- organizace rodičů: IRPŠ
- město Uh. Brod
- Muzeum J. Á. Komenského
- městská knihovna
- městská hvězdárna
- MŠ Olšava
- Klub spolupracujících škol TOŠ v rámci republiky
- Pedagogicko – psychologická poradna, SVP HELP , úřad práce v Uh. Hradišti
- sdružení: myslivci – Komňa, včelaři – Uh. Brod, Chráněná dílna – Uh. Brod