PROJEKT ESF: Seznamovací pobyt žáků 6. tříd
Základní škola na Mariánském náměstí se ve své práci s žáky zaměřuje mimo jiné i na rozvoj vrstevnických kolektivů a kultivaci mezilidských vztahů. Toto úsilí směřuje nejen k posilování optimálního prostředí ve škole z hlediska chování žáků a jejich vzdělávání, ale funguje také jako velice významný prvek primární prevence nejrůznějších negativních sociálních jevů. Důležitý aspekt budování vrstevnických kolektivů a kultivace mezilidských vztahů představují seznamovací čili adaptační pobyty žáků šestých tříd, o kterých lze prohlásit, že se na naší škole staly již tradicí. Význam seznamovacích pobytů žáků šestých tříd musíme chápat v celkovém kontextu přechodu dětí z prvního stupně základní školy na druhý, kdy dochází ke změnám v sestavě jednotlivých tříd, ke změnám ve složení předmětů, způsobu práce atd. Na všechny tyto změny se žáci musí adaptovat a zmíněné seznamovací pobyty jim v tom rozhodně napomáhají. V termínu od 10. do 14. září tohoto roku se uskutečnily dva po sobě následující třídenní seznamovací (adaptační) pobyty žáků obou šestých tříd naší školy, a to na horském hotelu Jelenovská v poklidné zalesněné krajině nedaleko od Valašských Klobouků. Obsah obou seznamovacích pobytů sestával především z celé řady aktivit spadajících do oboru osobnostní a sociální výchovy, nicméně v programu nechybělo ani sportovní vyžití, diskotéka nebo túra na hrad Broumov. Jako hlavní hmatatelný výstup ze seznamovacího pobytu lze označit sepsání pravidel chování a komunikace v třídním kolektivu, na kterém se podíleli sami žáci prostřednictvím tzv. komunitního kruhu. Realizaci všech adaptačních aktivit zvládly na zcela profesionální lektorské úrovni paní učitelky Mgr. Blanka Kňazejová, která byla zároveň hlavní organizátorkou obou pobytů, a Helena Zemčíková. Odborný dohled zajišťovala školní psycholožka Mgr. et Mgr. Hana Dvořáčková a svůj díl práce vykonala také Mgr. Petra Pilková, oba třídní učitelé – Mgr. Lenka Šišperová a RNDr. Zdeněk Horák – a konečně Mgr. Stanislav Zlámal. Ještě je nutné dodat, že adaptační pobyty byly realizovány v rámci projektu „Poradenské pracoviště pomáhá inkluzívnímu vzdělávání žáků základní školy“, financovanému z finančních prostředků ESF a státního rozpočtu České republiky. Mgr. Stanislav Zlámal