Škola na Mariánském náměstí si připomněla 110. výročí svého vzniku

/29.06.2018/  

Autor: Markéta Švehlíková, Datum: 25. 06. 2018

Prohlídka školy, ukázky vyučování, představení projektů, výstava kronik a fotografií, beseda s pamětnicí, promítání úspěšného žákovského filmu a slavnostní akademie v Domě kultury, tím vším si připomněla v pátek 15. června 2018 Základní škola na Mariánském náměstí 110. výročí svého vzniku.

Její historie však sahá mnohem dál do minulosti. Škola na Mariánském náměstí totiž byla vystavěna už v roce 1699 a byla považována za nejlepší v kraji. Přestala však stačit kapacitně a nepomohlo ani přemístění do větší budovy, které prosadil městský lékař Antonín Schönweitz. V roce 1908 byla z rozhodnutí městské rady zbourána, přikoupily se pozemky a postavila se nová škola, která slouží dodnes. Škola má kapacitu 455 žáků, školní družina 150 žáků a školní jídelna 700 strávníků.

Z programu oslav, který probíhal ve školní budově, připomeňme alespoň uvedení nového žákovského dokumentu Ze školních kronik (v rámci cyklu Příběhy bezpráví), na kterém se podíleli žáci Adam Blaha, Bořek Hon, Ivo Jurčík, Radim Kastner a Václav Tomeček pod vedením Jitky Hudečkové. Film už stihl získat ocenění „Zvonec Černého Janka 2018" na 21. ročníku přehlídky Musaionfilm.

Slavnostní akademie v Domě kultury (měla i veřejnou generálku o den dříve) se nesla v duchu spolupráce napříč ročníky, což předvedla i moderátorská sourozenecká dvojice Kryštof (osmák) a Rozálie (druhačka). V úvodu všechny krátce pozdravil místostarosta Vrána a spolu se starostou Patrikem Kunčarem předali řediteli školy Bohuslavu Jandáskovi dort a kytici. Poté už se na pódiu střídaly větší i menší děti, skupiny i jednotlivci. Některé skupiny, jiní tančili, další si připravili folklorní pásmo či ukázku branného dne u Šmoulů. Pobavila hraná scénka o hodině dějepisu i aerobikové vystoupení druháků a zazněla dokonce i báseň oslavující školu.

https://www.ub.cz/zpravy/Skola-na-Marianskem-namesti-si-pripomnela-110-vyroci-sveho-vzniku

Odkazy na videa ze školní akademie:
Básnička Naše škola     https://youtu.be/zFzwAjT2Um4
Berušky     https://youtu.be/ODclJQZmy3A
Dokud se zpívá     https://youtu.be/UfXjiqJA7RQ
Folklor     https://youtu.be/aYq4h3Y_pDM
Hodina dějepisu     https://youtu.be/sCsfKjK3h8U
Klavírní sólo     https://youtu.be/9HSs4UgfhfM
Kytarista     https://youtu.be/9HSs4UgfhfM
Když jde malý bobr spát aj.     https://youtu.be/dCCgcdL5a64
Ne, pětku ne     https://youtu.be/woYkjShq6yw
Odkaz na fotogalerii:
https://www.zonerama.com/MarketaSvehlik/Album/4397872

 

Finanční vzdělávání deváťáků v rámci projektu Finanční gramotnost.

/29.06.2018/  

Již tradičně, nyní pátým rokem, proběhlo na naší škole finanční vzdělávání deváťáků v rámci projektu Finanční gramotnost. Cílem tohoto projektu je srozumitelnou formou vzdělávat mladé lidi v oblasti plánování rodinných financí. Žáci ve fiktivních rodinách řešili různé životní situace – jak osobní vztahy ve své rodině, tak finanční chod domácnosti. S překvapením musíme konstatovat, že žáci nejen racionálně zvládli různé nelehké životní situace, ale navíc řešení těchto situací navrhovali společně po vzájemné dohodě mezi členy rodiny: „Byli jsme super rodina, pobavili jsme se… .“ „Překvapilo mě, jak funguje svět dospělých, co vše je nutno řešit a na co vše dávat pozor.“

Finanční gramotnost na naší škole koncipujeme ve dvou základních rovinách: první je základní znalost finančních nástrojů a jejich fungování, druhou a rozhodně tou důležitější je umění smysluplného využívání těchto nástrojů. Žáci si uvědomili nutnost naučit se co nejdříve plánovat své finance, protože čím dříve se začnou tímto zabývat, tím větší prostor k dosažení svých cílů budou mít. Samozřejmě při řešení si uvědomovali i s tím spojená rizika: „Během chvilky se toho může v životě hodně změnit… .“ „Finanční plánování není sranda.“

Je skvělé, že děti se dokázaly zamyslet nad vším podstatným – co nakupují, na co si berou půjčku, hypotéku: „Nebudu si půjčovat na dovolenou, nekoupím hned, co vidím, nebo co si jen tak přeji.“ „Nenaletím podvodníkům na předražené a netransparentní půjčky.“

Kabinet matematiky

 

Mladí spisovatelé a ilustrátoři z naší školy se zúčastnili vyhlášení soutěže

/26.06.2018/  

Dne 18. června proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků literární soutěže Píšu povídky, píšu básně a výtvarné soutěže Ex-libris 2018 – tentokrát ze zvířecí říše, kterou každoročně pořádá Knihovna B. B. Buchlovana v Uherském Hradišti. Slavnostní vyhodnocení proběhlo v kině Máj v Uherském Hradišti. Z naší školy se soutěže se svými literárními a výtvarnými pracemi zúčastnilo 34 žáků a vyhodnoceni byli: Dorota Bučková z 6. A, která získala čestné uznání za svou prozaickou práci Den, kdy mi lachtan změnil život. Zuzana Jurčová, 7. A, Barbora Viceníková, Diana Horáková, Tadeáš Fojtách, všichni z 9. A, získali čestné uznání za své práce ve výtvarné soutěži Ex-libris 2018.

Všem vítězům i účastníkům děkujeme a těšíme se na další ročník této soutěže. Kresba Diany Horákové byla vyobrazena také na pozvánce na tuto akci i na diplomech pro oceněné účastníky.

Dagmar Vichorcová

Kresba - Diana Horáková

 

PUTOVNÍ POHÁR je zase náš

/11.06.2018/  

Opět po roce se nám vrátil do sbírky putovní pohár v regionálním plavání - pět krát v řadě za sebou. 20 dětí z prvního stupně - od 1. po 5. ročník mělo den, na který budou pamatovat v dobrém. Výborná atmosféra, výborné prostředí, poctivá práce soutěžících + disciplína přineslo opětovně úspěch pro naši školu. Děkuji všem od těch nejmenších až po ty „nejstarší“. Všechny děti (i když nestály na bedně) získaly cenné body do celkového hodnocení. Přes osobní úspěchy jednotlivců jsme ve štafetách získali 4 první místa z pěti – skvělý výsledek. Za první třídy plavali: Teo Patka, Nikola Jedounková, Veronika Kročová (regionální vítězka), druhé třídy: Nicole Dorazilová, Viktorie Vidrmanová (3), Rozálie Švehlíková (2), David Václavík (regionální vítěz), třetí třídy: Radim Ulčík, Adam Šimek, Anna Bartečková (3), Tereza Jančová (regionální vítězka), čtvrté třídy: Sofie Horáková (3), Veronika Polášková (2), Stella Kelíšková, Jakub Jurča, páté třídy: Natálie Gregůšková (2), Matěj Sadílek, Adam Zatloukal (3), Eliška Machálková.

Poděkování patří i paní Zatloukalové, která koupila všem ročníkům šampáňo, které jsme bouchli na náměstí pod lipou.

Mgr. Eva Kryštofová

Foto

 

Krajské kolo OVOV v Otrokovicích

/26.06.2018/  

Dne 4. června se konalo krajské kolo OVOV v Otrokovicích, kam postoupilo družstvo našich žáků z 2. místa v okresním kole ve složení Stela Kutnarová, Nela Bábíčková, Zuzka Jurčová, Bětka Konrádová, Tomáš Řihák, Adam Michalec, Šimon Klon a Michael Mikulášek. Z jednotlivců si postup do krajského kola vybojovaly dívky Klára Novotná, Edita Bábíčková, Anička Šotová, Dáša Hodulíková a Kristýna Slováková, která se pro nemoc závodů nemohla zúčastnit.

V krajském kole čekaly na naše závodníky leh-sedy, shyby, hod kriketovým míčkem, skok daleký, sprint 60 m, volitelná disciplína běh 1000 m nebo driblink. Už jednou jsme byli postupu do republikového finále blízko, chybělo nám 200 bodů, proto se všichni snažili podat maximální možné výkony.

Z 15 družstev jsme se nakonec umístili jako družstvo na 9. místě, ale skvělé výkony podávali závodníci i jednotlivě. Nakonec na stupně vítězů dosáhly sestry Bábíčkovi, Nela se umístila na 1. místě a postoupila po čtvrté za sebou do republikového finále, Editka se umístila na 2. místě. Krásné 5. místo obsadila Dáša Hodulíková, 6. místo vybojovala ve své kategorii Stela Kutnarová a na 7. místě se umístila Klára Novotná. 11. místo vybojovala Zuzka Jurčová. Z kluků si nejlépe vedli Adam Michalec a Tom Řihák, kteří obsadili 16. a 17. místo. Všem závodníkům patří velká gratulace a poděkování za skvělou reprezentaci školy.

Za kabinet Tv Martina Bábíčková

Fotogalerie

 

Návštěva žáků z partnerské školy v Kranichfeldu

/13.06.2018/  

Partnerská výměnná setkávání mezi žáky naší školy a žáky z německé školy v Kranichfeldu trvá již 9 let a za tuto dobu se navázala mezi žáky, rodiči i pedagogy skutečná přátelství. Od 14. 5. do 18. 5. byla pro tentokrát hostiteli naše škola. Díky vstřícnosti rodičů a štědrosti sponzorů mohlo přijet 20 žáků a 3 pedagogové. Patronka projektu Mgr. Zdeňka Uhrová s týmem spolupracovníků připravila pro naše a německé žáky bohatý program. Ať již workshopy ve škole, kde se žáci společně účastnili jazykových, výtvarných dílen či hráli deskové hry. Ve středu a čtvrtek je čekaly zajímavé výlety po regionu a do Brna. V Brně se podívali nejenom na hrad Špilberk, velký úspěch měla i návštěva zábavného parku Vida. Prohlídku ranče v Kostelanech s bohatým programem nezkazilo ani deštivé počasí. Oblíbenou atrakcí byl již tradičně Aqua park Delfín. Krásnou tečkou za celým týdnem byla závěrečná slavnostní večeře s programem a vystoupením žáků pro všechny účastníky projektu včetně hostitelských rodin. Loučení se neobešlo bez slz a ujištění, že se společně setkají zase za rok, tentokrát v německé škole. Děkujeme rodičům za všechny věcné i finanční dary a firmám Česká zbrojovka, a.s., Pivovar Uherský Brod, a.s., JK-Nástroje a Voma s.r.o za dary sponzorské.

Jitka Hudečková

Fotogalerie

 

Lehkoatletická olympiáda školních družin

/13.06.2018/  

V úterý 5. června 2018 se konala na stadionu Lapač 37. olympiáda školních družin v lehké atletice. Po tradičním uvítání, slavnostním vyvěšení vlajky se začalo zápolit. Soutěžili zvlášť chlapci a děvčata ve čtyřech věkových kategoriích a ve třech disciplínách: v běhu na 50 m, hodu kriketovým míčkem a skoku dalekém. Naši školní družinu reprezentovalo 22 sportovců. A jak se nám dařilo najdete v přiloženém souboru.

Výsledky

 

Pythagoriáda

/05.06.2018/  

Okresní kolo matematické soutěže proběhlo 29. května na ZŠ Staré Město, kde žáci 5. až 8. tříd řešili 15 úloh. Příklady na prostorovou představivost a logické uvažování řešili 60 minut bez jakýchkoliv matematických pomůcek. Úspěšným řešitelem se stal ten, kdo vyřešil minimálně 10 úloh: Tereza Martišová, 5. B, Lucie Sluková, 5. A, Aneta Vráblíková, 5. A, Zuzana Jurčová 7. A, Kateřina Juncová, 7. B a Petra Kretková, 8. B.

Pochvala patří také dalším zúčastněným: Dominik Vacula, 5. B, Michael Christov, 6. B, Valentýna Čížová, 6. B, Aneta Knotková, 7. A a Aneta Pijáčková, 8. B. V tomto školním roce to byla poslední matematická soutěž, v které žáci opět projevili svoji snahu a úsilí. K tomu jim gratulujeme a zároveň se těšíme na další školní rok.

kabinet matematiky

 

Den dětí na MŠ Olšava po roce opět se ZŠ Mariánské náměstí

/05.06.2018/  

Letošní již tradiční Den dětí na MŠ Olšava v úterý 29. května opět přinesl letní počasí, sluníčko a dobrou náladu. Po roce jsme se vrátili na nově zrekonstruovanou zahradu mateřské školy a naši letošní deváťáci vzorně dohlíželi na plnění všech úkolů a rozdávali žetony malým kamarádům. Maminky u obchůdku nestačily směňovat žetony za vybrané „zboží“. Díky tradiční štědrosti sponzorů si děti měly až do konce stále z čeho vybírat. Oblíbená zmrzlina i tradiční špekáčky šly „na dračku“. Malí „školkáči“ se starším dětem a návštěvníkům pochlubili indiánským vystoupením, které bylo odměněno velkým potleskem. Děkujeme všem organizátorům z řad rodičů a pedagogů, především sdružení rodičů IRPŠ při základní škole, jakož i DDM za zapůjčení atrakcí a sponzorům, kteří nám každoročně pomáhají s touto krásnou akcí. Den dětí tak každoročně přispívá rozvoji komunitního života této uherskobrodské lokality a stává se již tradičním místem setkání všech generací.

Fotogalerie

 

Okresní kolo matematické olympiády

/29.05.2018/  

V úterý 17. dubna se žáci šestého až osmého ročníku zúčastnili 67. ročníku okresního kola matematické olympiády – jedné z nejstarších a nejnáročnějších oborových soutěží základních a středních škol. Soutěž probíhala tradičně na Základní škole Staré Město u Uherského Hradiště. Jak už bývá zvykem, naši žáci opět nezklamali. Z dvanácti účastníků naší školy se jich letos stalo sedm úspěšnými řešiteli:
V 6. třídách Baranyaiová Karolína Eva a Christov Michael, v 7. třídách Juncová Kateřina, Knotková Aneta a Jurčová Zuzana, která obsadila krásné 4. místo. V kategorii 8. tříd Kretková Petra a Pijáčková Aneta. Je důležité zdůraznit, že v kategorii 8. tříd bylo ze 40 dětí jen sedm úspěšných.
Naši školu dále reprezentovali: Matyášová Veronika, Dolan Vojtěch, Klon Šimon, Milička Jakub, Kreisl Tomáš, Salinger Adam.
Zde bychom rádi zmínili citát, který kdysi pronesl Ethan Hawke: „Úspěch se neměří podle toho, čeho dosáhneš, ale podle překážek, které překonáš“. Proto bychom chtěli poděkovat za vzornou reprezentaci naší školy nejen všem výše uvedeným úspěšným řešitelům, ale všem žákům, kteří překonávali různé překážky a úskalí už v přípravě na tuto náročnou soutěž ve školním kole.

Kabinet matematiky

 

Mám toho, kdo mně pomůže

/16.05.2018/  

Ve čtvrtek 10. května 2018 do Základní školy na Mariánském náměstí v Uherském Brodě přišli budoucí prváčci, aby se zapojili do projektu Mám toho, kdo mně pomůže. Cílem projektu je snadnější adaptace malých školáků, s níž výrazně pomáhají velcí patroni – pomocníci. V předškolním roce se pomocníky stávají osmáci, v první třídě pak získá každý školáček svého velkého patrona z deváté třídy. Během školního roku se setkávají při několika příležitostech. Tato část projektu je zaměřená na bližší seznámení se školní budovou a jejími jednotlivými částmi, pro předškoláky byla proto připravená Dobrodružná procházka školou. Předškoláci byli rozděleni do sedmi skupinek, každé skupinky se ujali průvodci z řad osmáků a vyrazili vstříc dobrodružství. Na jednotlivých stanovištích už čekali další zdatní osmáci s bohatým programem – v obou tělocvičnách si děti zasportovaly, v multikulturní učebně zahrály na bubínky, seznámily se s knihovnou a relaxační místností, zahrály si postřehovou hru, viděly opravdového hada a papírového poskládaly. Po necelých dvou hodinách se všichni účastníci sešli ve školní jídelně, po rozloučení si rodiče odváděli domů spokojené děti. Se všemi se těšíme na viděnou u další části našeho projektu v úterý 19. června 2018.

Kateřina Janků

Fotogalerie

 

XIII. Ročník memoriálu Mgr. Milana Lásky

/05.05.2018/  

Ve středu 25. 4. 2018 se ve sportovní hale v Uh. Brodě konal tradiční Memoriál Mgr. Milana Lásky v basketbalu, jehož organizátorem je Rotary klub Uherský Brod ve spolupráci s Basketbalovým klubem TJ Spartak Uherský Brod. Naši školu reprezentovaly čtyři týmy, dva dívčí a dva chlapecké. Dívčím družstvům školy se díky svým basketbalovým dovednostem a bojovnosti podařilo vystoupat na stupně vítězů.

V kategorii mladších žákyň školu reprezentovaly ze sedmé třídy Zuzka Jurčová, Kačka Harnová, Eliška Lorencová, Nela Jiříčková, Anička Šotová, doplnily je šesťačky Nela Bábíčková, Simona Vokšická, Stela Kutnarová a Valentýna Čížová. Děvčata v tomto složení zaváhala v prvním utkání, kdy se jim nedařilo střelecky a se ZŠ Pod Vinohrady prohrála rozdílem 2 košů. Další utkání už vyhrála a vybojovala krásné druhé místo. Druhým dívčím týmem reprezentujícím naši školu bylo družstvo starších děvčat ve složení Kristýna Mihlová, Diana Horáková, Amálie Ševčíková, Lucie Vokšická, Kristýna Vidrmanová, Ivana Jurčová a Eliška Kročilová. Děvčata nenechala nic náhodě, vyhrála všechna utkání a ve své kategorii vyhrála turnaj. Všem výše jmenovaným sportovkyním děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Díky jejich umístění získala škola peněžitou cenu, která bude sloužit k dalšímu obohacení sportovních pomůcek v kabinetu tělesné výchovy. Chlapecké týmy tak úspěšné nebyly a oba skončily těsně pod stupni vítězů na 4. příčce. I jim děkujeme za sportovní reprezentaci školy.

Za kabinet TV Mgr. Blanka Kňazejová

Fotogalerie

 

Okresní kolo OVOV a postup do krajského kola

/03.05.2018/  

Zapojení do projektu OVOV, aneb Odznaku všestrannosti olympijských vítězů, je už v naší škole tradicí. Žáci 5. – 9. tříd plní v hodinách Tv mimo jiné sportovní aktivity i disciplíny OVOV, které jsou zaměřeny na rozvoj sportovní všestrannosti, atletiky, rozvoj síly a vytrvalosti. Dne 23. dubna poměřili ti nejlepší sportovci své síly a výkony se svými vrstevníky v okresním kole, které se konalo na sportovním oválu ZŠ Pod Vinohrady a to jako obvykle za přítomnosti Šárky Kašpárkové, patronky OVOV.

Po zahájení závodníci absolvovali pětiboj v těchto disciplínách: kliky (2 minuty), švihadlo (4 způsoby přeskoků/2 minuty), trojskok, hod medicinbalem vzad, 1000 m nebo driblink (volitelná disciplína). Naši školu reprezentovali jednotlivci (16 žáků 4. - 8. tříd) + družstvo (4 chlapci + 4 dívky). To ve složení Zuzka Jurčová, Stela Kutnarová, Nela Bábíčková, Bětka Konrádová, Tomáš Řihák, Šimon Klon, Adam Michalec a Michael Mikulášek svými výkony vybojovalo druhé místo a zajistilo si tak postup do červnového krajského kola (KK).

Zároveň se jejich výsledky počítají do výsledků jednotlivců. Úspěšní byli i ostatní jednotlivci a získali dalších 8 medailí ve svých ročnících narození. Patří mezi ně z chlapců Marek Žižka (r. 2006), 3. místo a následoval ho na 4. místě Patrik Mahdal.

Nejstarší dívky (r. 2003) se skvěle seřadily na 1. – 5. místě, a to v pořadí Dáša Hodulíková, 1. místo a postup do KK,  Peťa Hamadová, 3. místo, Linda Vašíková, 4. místo a Kája Nesázalová na 5. místě.  Bětka Konrádová (r. 2004) obsadila 2. místo, Anička Šotová 5. místo a rovněž si vybojovala postup do KK dle postupového klíče.  Z děvčat ročníku 2005 vybojovala 1. místo Nela Bábíčková  a 3. místo Kristýna Slováková, která si v jednotlivcích zajistila postup na KK. Naše nejmladší účastnice Klára Novotná (r. 2007) a Edita Bábíčková (r. 2008) postoupily rovněž do KK z 1. místa.

Pokračujeme tedy v tréninku na krajské kolo (disciplíny leh-sedy, shyby, hod kriketovým míčkem, skok daleký, sprint 60 m, 1000 m nebo driblink), to nás čeká 4. června v Otrokovicích. Všem závodníkům patří velká gratulace a poděkování za skvělou reprezentaci školy.

za kabinet TV Martina Bábíčková

Fotogalerie

Výsledky družstev + jednotlivců dle ročníků

 

Výtvarná soutěž „Země očima dětí a fantazie“

/03.05.2018/  

V úterý 10. dubna proběhlo vyhodnocení výtvarných prací žáků základních a uměleckých škol v mezinárodní výtvarné soutěži „Země očima dětí a fantazie.“  Žáci naší školy se nejen každoročně zúčastňují této soutěže, ale také úspěšně prezentují svými výtvarnými dílky naši školu. Stejně tak tomu bylo i v letošním školním roce. Na velmi pěkném 1. místě se v kategorii starších žáků umístila Luisa Honová z 8.C se svým zajímavým linorytem.  2. místo obsadila Kamča Hrubošová ze 7.A, která zaujala porotu svým keramickým kachlem. Oběma děvčatům blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů při jejich další výtvarné činnosti.

Yveta Resová

Fotogalerie

 

Matematické soutěže

/22.04.2018/  

MATEMATICKÝ  KLOKAN

Obvykle v pátek ve třetím březnovém týdnu žáci řeší soubor testových úloh ve stanoveném čase, přičemž vybírá jednu z pěti nabízených možností řešení.

PYTHAGORIÁDA

V pondělí 16. dubna psali žáci 5. – 8. tříd Pythagoriádu, kde řešili 15 logických úloh přesně 60 minut.

Nejlepším řešitelům gratulujeme, seznam naleznete v příloze.

Klokan, Pythagoriáda

 

 

Rozhodnutí ředitele školy o přijetí do 1. třídy

/16.04.2018/  

Dne 12. dubna 2018 proběhl zápis do 1. tříd. Rozhodnutí o přijetí najdete níže v dokumentu ke stažení.

Rozhodnutí o přijetí do 1. třídy

Fotogalerie

 

 

Tradiční sběr tříděného papíru

/08.03.2018/  

Ve dnech 20., 21. dubna 2018 se uskuteční sběr papíru, a to v
- pátek 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
- sobota 8.00 – 11.00

SBÍRÁME PAPÍR, KARTONY NEBUDOU VÁŽENY JEDNOTLIVCŮM, MOHOU BÝT ODVEZENY DO SBĚRNY HROMADNĚ V RÁMCI SBĚRU. NEVOZTE ELEKTROSBĚR. PAPÍR NEMUSÍ BÝT VYTŘÍDĚN NA NOVINY A BAREVNÉ ČASOPISY. MŮŽE BÝT SMÍŠENÝ, KNIHY BEZ TVRDÉ VAZBY. PAPÍR BUDE VOLNĚ LOŽEN DO PŘISTAVENÉHO KONTEJNERU. Žák po odevzdání sběru obdrží potvrzení, které odevzdá ve škole a bude zařazen do tradiční soutěže o nejúspěšnějšího jednotlivce a třídu ve sběru.

DĚKUJEME VŠEM, KDO TŘÍDÍ ODPAD A POMÁHAJÍ ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ I NAŠÍ ŠKOLE

 

Školní předplatné do Slováckého divadla

/16.04.2018

Už několik let navštěvují žáci 8. a 9. ročníků Slovácké  divadlo v Uherském Hradišti v rámci žákovského předplatného.  Jedná se o odpolední představení pro žáky, která začínají vždy v 17 hodin. Za školní rok navštívíme divadlo čtyřikrát, bývají to dvě veselohry a dvě hry vážné. V letošním školním roce jsme viděli následující hry: Hra o pyžama, Kniha o hřbitově, Králova řeč a Falešné našeptávání. Letos se nám asi nejvíce líbila divadelní hra Králova řeč. Hra je podle skutečné události, která je z doby, kdy Anglie stála na prahu 2. světové války.  Celý děj pojednával o princi Albertovi, který měl nastoupit na trůn, avšak měl problémy s řečí a neuměl mluvit plynule. Manželka Alžběta mu vyhledala odbornou a nezvyklou pomoc. Jeho koktání postupně mizelo a jako král oznámil zásadní řeč o vstupu do války s Německem.

Do divadla se vždy těšíme, můžeme se pěkně obléct a máme si o čem povídat.

Valérie Halaxová, Lucie Vokšická, 8. B

 

Školní jídelna hledá paní na brigádnickou výpomoc

/09.04.2018

Školní jídelna hledá paní na brigádnickou výpomoc. Více informací podá vedouc školní jídelny Věra Šmídová na tel. 572 610 048 nebo 734 358 253.

 

Velikonoce se školní knihovnou

/02.04.2018

Dne 23. března si děvčata z knihovnického kroužku připravila velikonoční dopoledne pro žáky ze čtvrtých tříd. Nejdříve se děti rozdělily a vymyslely si „velikonoční“ pojmenování pro svou skupinku. Potom jim Terezka přečetla námi vymyšlenou velikonoční pohádku „bez konce“. Děti měly za úkol vymyslet konec pohádky a namalovat obrázek týkající se příběhu. Pokračovali jsme vyplňováním pracovních listů o Velikonocích. Žáci ve skupinkách soutěžili na body. Nakonec všichni vybarvovali papírová vajíčka a z druhé strany obrázku vymýšleli básničku o Velikonocích. Po splnění všech úkolů byla v každé třídě vyhodnocena skupinka s nejvíce body a za odměnu získala malé velikonoční ceny. Děti opouštěly knihovnu s vyplněnými pracovními listy a vybarvenými obrázky. Určitě to bylo velmi příjemně trávené dopoledne jak pro žáky z čtvrtých tříd, tak pro nás.

Velikonoce
Velikonoce mám velmi rád, nemůžu se přestat smát.
Nejdřív vymrskám Alenku a potom dostanu hezkou nadílku.
Pokračuju k Elišce, řeknu: to bylo krásné velice.

Edita Bábíčková, 4. A

Za členky knihovnického kroužku Kateřina Šmídová a Taťána Střelcová

 

Krajské kolo recitační soutěže

/02.04.2018aktualizováno

28. února se Dům kultury v Uherském Brodě zaplnil recitátory základních škol. Konalo se zde okrskové kolo recitační soutěže. Naši školu zastupovali: Prokop Chramosta z 1.A, Rozálie Švehlíková, Mariana Vrbová, Natálie Šenková z 2.B, Tereza Chmelařová, Filip Chramosta z 3.A, Tereza Martišová z 5.B, Tonda Hanák, Pavel Franek z 8.C a Ivo Jurčík z 9.A. Postup do okresního kola, které proběhne 13. března v Uherském Hradišti, si svým přednesem vybojovali Mariana Vrbová, Filip Chramosta, Rozálie Švehlíková a Tereza Martišová. Děkujeme všem recitátorům za pěkný přednes a postupujícím budeme v okresním kole držet palce.

Naši recitátoři byli opět  úspěšní. Do krajského kola, které proběhne 17. dubna v Uherském Hradišti, postoupil Filip Chramosta a Rozálie  Švehlíková.

Přejeme hodně úspěchů.

Mgr. Marie Kučerová

 

 

 

Druhý ročník soutěže Vypravuj! aneb Klání vypravěčů

/08.03.2018/  

Soutěž, kde každý účastník má za úkol během 3-5 minut vyprávět děj knihy, kterou přečetl a tuto svou prezentaci natočit na video. Do soutěže dorazilo přes 200 příspěvků z celé republiky.
Výkon Rozálky  Švehlíkové, žačky druhé třídy naší školy se porotě moc líbil. Postoupila do finále, které se uskuteční v Praze 6. dubna 2018. Finalisté tu naživo předvedou své prezentace a odborná porota z nich poté vybere ty nejlepší vypravěče. Zároveň se vyhodnocuje i  divácká soutěž.  Na  kanálu You Tube můžete hlasovat/lajkovat/ i vy do 1. 4. 2018.

Děkujeme Rozálce za skvělou reprezentaci naší školy a do finále držíme palce.

Romana Hladilová


Halová olympiáda 1. stupně

/14.03.2018/  

6. března měli naši žáci možnost poměřit si své síly a schopnosti v atletice. Zúčastnili se již tradiční Halové olympiády 1. stupně ZŠ v Uherském Hradišti. Závodilo se ve čtyřech kategoriích, mladší dívky a chlapci (Milena Zancová, Tomáš Mihel, Kristýna Nováková, Jakub Červenka, Anna Bartečková, Radim Ulčík, Adéla Kastnerová, Filip Chramosta) a starší dívky a chlapci (Barbora Kunčarová, Adam Zatloukal, Tereza Martišová, Josef Berka, Tereza Machalová, Petr Konrád, Klára Novotná, Dominik Vacula).
Nejlépe si vedla Anička Bartečková, která se umístila na třetím místě v hodu míčkem a získala tak pro naši školu jedinou medaili. Z mladších dětí byl úspěšný i Tomáš Mihel, který si vybojoval 4. místo v běhu na 30 metrů a Kristýnka Nováková, které ve skoku z místa unikla bronzová medaile o jeden centimetr!
V kategorii starších si nejlépe vedla Terezka Martišová, ve skoku z místa byla čtvrtá :-) a Pepa Berka, který byl ve stejné disciplíně šestý. Každé dobré umístění v individuální disciplíně bylo důležité, sbíraly se totiž body do celkového hodnocení. Závody vyvrcholily štafetami, ve kterých se nám bohužel nedařilo. Nejlépe zaběhli naši mladší kluci (sedmé místo). Z celkového počtu sedmnácti škol jsme nakonec obsadili deváté místo. Všem našim sportovcům patří pochvala za bojovnost. Trénujte na další závody v květnu!

Jana Bičanová

 

Lyžařský kurz sedmáků

/26.02.2018/  

... očima sedmáků...

V neděli 4. 2. dopoledne jsme odjížděli. Jeli s námi páni učitelé Šopík s Patkou a paní učitelky Bábíčková s Procházkovou. Měli jsme problém se naskládat do autobusu. Když jsme dojeli na místo, vzali jsme si věci a rozdělili si pokoje na hotelu Kyčerka. Později jsme šli na svah, abychom předvedli, jak umíme lyžovat. Učitelé nás podle toho rozdělili do čtyř skupinek. Ve které skupince jsme, jsme se dozvěděli až večer. Každý den jsme lyžovali dopoledne a odpoledne, ale ve středu odpoledne jsme místo lyžování šli do obchodu. Obchod byl (jak jsme zjistili až na místě) zavřený. Vždy večer (kromě neděle a čtvrtku) jsme měli program, který vymýšlela pokaždé jiná skupinka. Hráli jsme různé hry a dobře se bavili. Ve čtvrtek byl kromě večerního programu i karneval. Objevily se tam krásné kostýmy, např. mumie, čarodějnice, námořnice a já s Helčou jsme šly za indiánky. V pátek odpoledne jsme odjížděli. Když jsem dojela domů, byla jsem tak unavená, že jsem usnula, jako když mě do vody hodí. Na lyžáku bylo úžasně. Mám z něj skvělé zážitky a určitě na něho budu ještě dlouho vzpomínat. (Kateřina Juncová)

Dále připojujeme několik krátkých úryvků z textů žáků:

Lyžák, kdybych ho měl popsat v pár slovech, byl pro každého kluka jedním z nejlepších zážitků. Pro mě nejlepší ze všeho, co jsem zažil, co zažiju. (Marek Kopták)

Vyndali jsme si všechny věci z autobusu a lyže jsme si odnesli do lyžárny. Nastalo drama, kdo získá jaký pokoj, ale nakonec byli nejspíš všichni spokojení, s kým jsou na pokoji i se samotnými pokoji. (Eliška Lorencová)

Potom jsme měli večerní program, který nám ale učitelé nechali volný a mohli jsme si dělat, co jsme chtěli. Ovšem jenom do 21:30, to byla večerka. (Adam Michalec)

V pátek jsme měli volné lyžování, užívali jsme si posledních chvil na svahu. Na hotelu jsme si vzali všechny své věci a naskládali je do autobusu. Poté jsme odjeli do Uh. Brodu, kde na nás čekali rodiče. Na lyžáku se mi moc líbilo (Helena Lekešová)

Nastal pátek, den odjezdu, všichni jsme si ráno sbalili věci, posnídali a naposled se vydali na svah. Po poslední volné lyžovačc e následoval oběd a pak už cesta domů. Lyžák se mi moc líbil. (Aleš Kovařík)

Byl to super zážitek! (Marie Mudráková)

Z lyžáku mám jen samé velmi dobré vzpomínky. (Šimon Klon)

Milí sedmáci, jsme rádi, že jste si to užili :-) My vám děkujeme za slušné, skvělé chování a vzájemnou pomoc mezi vámi! Vaši učitelé

 

Olympiáda v německém jazyce

/26.02.2018/  

Ve středu 14. února 2018 proběhlo okresní kolo soutěže v německém jazyce. Jako každoročně se soutěž konala v jazykové učebně ZŠ Na Výsluní v Uherském Brodě. Z celého okresu se sjelo přes dvacet soutěžících, nejpočetněji byla zastoupena kategorie osmáků a deváťáků. Naši školu v této kategorii reprezentovali Lukáš Švestka z 9.A a Ondřej Mikeska z 9.B. Kluci skvěle zvládli nejen poslechové cvičení, ale i popis obrázku a konverzaci na dané téma. Ondra se umístil na krásném čtvrtém místě a Lukáš byl také úspěšným řešitelem. Děkujeme klukům, že i v náročném devátém ročníku našli čas a energii navíc, které věnovali druhému cizímu jazyku.

Kateřina Janků

 

Tradiční vánoční laťka

/03.01.2018/  

Dne 22. prosince proběhl další ročník tradiční „Vánoční laťky“. Soutěže ve skoku vysokém, kterou pořádá naše škola ve spolupráci s DDM, se i letos zúčastnila už jen ZŠ Pod Vinohrady. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích (mladší a starší žáci a žákyně) a o celkové umístění škol. To vše za podpory našich druhostupňových žáků, kteří se zapojili i do divácké tipovací soutěže.

V kategorii mladších žákyň si z našich děvčat nejlépe vedla Anička Šotová, zdolala laťku na 130 cm a získala tak 2. místo. Na 3. místě ji doplnila Anička Omelková se 125 cm. Tuto skupinu děvčat doplnily Eliška Lorencová a Valča Čížová.

Ve starších žákyních si z našich děvčat nejlépe vedly Nátálie Flekačová a Kristýna Vidrmanová, obě obsadily 3. místo výkonem 125 cm. Doplnily je Dáša Hodulíková, Dianka Horáková a Bětka Konrádová. Nejlepší výkon v této kategorii podala Kubišová Veronika se 135 cm ze ZŠ Pod Vinohrady.

Z mladších žáků si nejlépe vedl Jan Červenka a výkonem 135 cm obsadil 3. místo. Doplnili ho Adam Michalec, Ondra Machala a Marek Žižka. Nejlepší výkon v této kategorii podal ze ZŠ Pod Vinohrady Zlámal Denis (140 cm).

Nejzajímavější a rovněž divácky velmi atraktivní soutěž se odehrála mezi staršími žáky. První místo si opět s přehledem vyskákal Ondra Buráň ze ZŠ Pod Vinohrady a svůj loňský výkon vylepšil svým novým osobním rekordem o šest centimetrů! Za mohutného povzbuzování všech diváku zdolal laťku na 177 cm hned prvním pokusem! Na druhém a třetím místě Ondru doplnili kluci ze ZŠ Pod Vinohrady. V těžké pozici tak byli naši starší závodníci Jonáš Balija, David Šmilauer, Jožka Jurtík, Tibor Daniel a Vít Hraba, který zdolal laťku na 150 cm.

Všem soutěžícím gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy. I když jsme v soutěži škol skončili opět na druhém místě, ceníme si vaší bojovnosti! Divákům děkujeme za sportovní chování, technické a realizační četě za odvedenou práci. Myslím, že jsme si všichni odnesli skvělé zážitky z famózních výkonů!

za kabinet Tv Martina Bábíčková

Fotogalerie

 

Výstava Salvadora Dalího a návštěva vánočních trhů

/28.12.2017/  

Dne 18. prosince 2017 si třída 8.B a 8.C dovolila zajet na vánoční výlet za doprovodu paní učitelky Jančové a pana učitele Šopíka. Naším cílem byla výstava slavného umělce Salvadora Dalího a návštěva vánočních trhů. Ráno se to trochu nevyvedlo, jelikož jsme skoro hodinu čekali na autobus, za to cesta uběhla rychle. Pan řidič nás vysadil u budovy Filmového uzlu ve Zlíně a všechny nás překvapil sníh, kterého tam zas až tak moc nebylo. Pořád lepší než u nás, kde nebyl ani poprašek.

V již zmíněné budově, kde byla ta vzácná výstava, jsme si odložili věci do skříněk a za vedení milého pána jsme pokračovali po schodech. Objevili jsme se ve velké místnosti, kde se nacházelo přes 300 děl katalánského malíře se zajímavým knírkem. S výkladem jsme si prohlédli nejen obrazy, a tak jsme zde strávili více než hodinu. Ve výkladu jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí z jeho života. Dostali jsme i samostatný prostor, kdy jsme se mohli pokochat díly, která nás zaujala. Většina jeho děl působila pozitivně a hrála všemi barvami. Také jsme viděli jeho bustu, kterou vytvořil český sochař Josef Nálepa.

Salvador Dalí navrhoval také flakónky od parfémů ve tvaru např. rtů, nebo ženského těla. Měli jsme možnost se vyfotit s legračními papírovými komentáři a knírky z papíru. Protože jsme byli hodní, dovezli jsme se autobusem do centra města Zlín. Byla totiž zima a hrozilo, že bychom to museli jít po vlastních. To by mohlo zabrat i hodinu. Už jsme stáli na náměstí Míru a domlouvali si rozchod. Byla to necelá hodina a půl. Po náměstí se rozléhaly již výše zmíněné trhy, ale většina si to stejně zamířila k obchodnímu centru Zlaté jablko. Nakonec jsme celý výlet přežili všichni ve zdraví a bez žádné oběti. Myslím, že si to většina žáků užila.

Aneta Pijáčková a Adéla Zubíková 8.B

Fotogalerie

 

Literární soutěž: 1. místo patří Adamu Blahovi

/28.12.2017/  

Dne 15. prosince 2017 se v prostorách SOŠ Luhačovice uskutečnil 5. ročník literární soutěže pro žáky 8. a 9. tříd s názvem "Spěchej pomalu“. Do soutěže bylo zasláno 175 prací z 30 škol nejen ze Zlínského kraje. O vítězích rozhodovala odborná porota ve složení: PaedDr. Karel Milička (ředitel školy), Jiří Žáček (básník), MUDr. Jan Cimický, CSc. (psychiatr, básník, prozaik a překladatel), dále dva pedagogové ze školy a jeden student z téže školy.

Sami porotci přiznali, že většina prací byla na vysoké úrovni, a proto bylo rozhodování o vítězích soutěže neobyčejně obtížné. V kategorii 8. tříd byla udělena dvě 3. místa, jedno 2. místo a jedno 1. místo. V kategorii 9. tříd byla udělena také dvě 3. místa, jedno 2. místo a jedno 1. místo. Na 1. místě se umístil žák naší školy Adam Blaha s prací "Co mi vyprávěl osamělý strom".

Ocenění všem vítězům předal Jan Cimický (Jiří Žáček se omluvil kvůli nemoci, ale přesto jsme se s ním na dálku spojili aspoň telefonicky). Po vyhlášení výsledků proběhla autogramiáda s Janem Cimickým a také společné fotografování. Na závěr soutěže bylo studenty připraveno drobné občerstvení. Bezpochyby se shodneme, že soutěž takového typu je velmi dobrým nápadem, a můžeme jí jen přát, aby její tradice i nadále pokračovala. Vítěznou práci si můžete přečíst ZDE.

Dagmar Vichorcová, Adam Blaha

Fotogalerie

Diplom

 

Adventní Vídeň

/28.12.2017/  

Ve čtvrtek 14.12.2017 v 7.45 ráno jsme se všichni sešli na školním dvoře. Po kontrole pasů jsme si sedli na svá předem určená místa v autobuse. Přibližně po devadesáti  minutách   cesty jsme zastavili v Mikulově, kde jsme měli krátkou přestávku. Asi v 11.30 jsme přijeli do Vídně. Vystoupili jsme u Přírodovědného muzea. Prošli jsme Hofburg, kde nám slečna průvodkyně stručně povyprávěla nějaké zajímavosti ze života císařské rodiny. Potom jsme prošli ulicí, kde stála cukrárna  Demel. Zde si někteří z nás zakoupili malou pozornost. Následoval honosný chrám Stephansdom. Vrátili jsme se zpět k Přírodovědnému muzeu, ve kterém jsme si prohlédli zajímavé sbírky. Kolem budovy parlamentu jsme šli směrem k radnici, před kterou byly velké vánoční trhy. Po hodině jsme se vrátili před muzeum na malé trhy a potom přijel autobus a odvezl nás domů, kam jsme dorazili po půl deváté večer. Nikdo se nám neztratil a všichni jsme si společně užili pěkný den v zahraničí.

Žáci osmých a devátých tříd

Fotogalerie

 

Vánoce s knihovnou

/28.12.2017/  

Dne 19. prosince navštívili naši školní knihovnu žáci a žákyně z druhých tříd. Děvčata z knihovnického kroužku z 9. B si pro ně připravila bohatý program. Děti rozdělily do skupinek, protože během vánočního dvouhodinového naladění plnily společně úkoly. Na úvod se jich deváťačky zeptaly, proč se slaví Vánoce. Z každé třídy to věděly pouze dvě děti, proto jim děvčata přečetla vánoční pohádku o Ježíškovi. Nedočetla ji ale celou, děti musely nakreslit a napsat, jak podle nich pohádka skončila. Jako další úkol si děvčata připravila vánoční puzzle, které děti skládaly na rychlost. V pohádkovém kvízu hledaly postavy z filmových pohádek. Zapojily trochu i počtářské znalosti při vybarvování vánočního stromečku podle čísel. Děti si společně s deváťačkami zazpívaly koledy, např. Pásli ovce valaši. Nakonec vyrobily vánoční přání rodičům. Všechny úkoly jsme průběžně hodnotily a na závěr nejlepší „stoleček“ (Sněhuláci z 2. A a Čertíci a Mrazíčci z 2. B) dostali malou vánoční odměnu. Dětem se dopoledne líbilo a společně se těšíme na další setkání v knihovně.

Romana Zemánková a členky knihovnického kroužku

 

Vánoční koncert pro Tanzánii

/12.12.2017/  

Ve čtvrtek 7. prosince se uskutečnil v sále ZUŠ již tradiční benefiční „Koncert pro Tanzánii“, v letošním roce již jubilejní 10., který připravili žáci ZŠ Mariánské náměstí pod vedením paní učitelky Lenky Šišperové. Výtěžek z koncertu putuje vždy k Nadaci Bez mámy na projekt „Škola škole“. Dětem se podařilo díky krásnému vystoupení, na které se již každoročně těšíme, a také při akcích, které pořádáme ve škole v průběhu roku (Den otevřených dveří, beseda o Tanzanii) získat 10 000,- korun. Celkem jsme již přispěli na partnerskou školu od roku 2007 částkou 93 474,- Kč. Kam poputují tyto peníze rozhodnou opět sami děti na základě návrhů našich partnerů z nadace. Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci koncertu, ZUŠ za zapůjčení svého sálu a také všem, kteří přispívají na tento náš dlouholetý projekt a učí své děti pomáhat těm, kteří naši pomoc potřebují. Pokud se o našem projektu Škola škole chcete dozvědět víc, navštivte webové stránky www.bezmamy.cz.

Fotogalerie

 

Mikuláš se svojí družinou ve škole

/12.12.2017/  

I letos naši školu navštívil Mikuláš se svojí početnou družinou. Andílci a čertíci zahráli a zazpívali koledy – Koleda nám nastala, Vánoční jabloně, Chvála ať zní celou zemí, které nás příjemně naladily. Pak si Mikuláš se svými pomocníky pro děti připravil dokonce hned dvě pohádky: pro mladší žáky Dva tovaryši a pro starší žáky Mikuláš na Severním pólu, kterou napsal Ivo Jurčík z 9. A. Odměnou pro každé dítě byl sladký perníček. Mikuláš nezapomněl ani na žáky ve školní družině, kde si děti z družiny připravily pěkné písničky. Velké poděkování patří našim nejstarším deváťákům, kteří program organizovali a samozřejmě našim paním kuchařkám, které nám pomohly s přípravou a pečením perníčků. DĚKUJEME!

Fotogalerie

 

Projekt Patron: Předvánoční tvoření

/12.12.2017/  

Ve čtvrtek 30. listopadu 2017 se z našich nejmladších a nejstarších žáků stali zase na chvíli parťáci. V devět hodin ráno si deváťáci vyzvedli svoje prváčky ze třídy 1. A. V multimediální učebně vznikaly za hudebního doprovodu českých vánočních koled krásně barevné ozdoby na stromeček. Děti si mohly vybrat dřevěnou ozdobu podle svého vkusu, kterou barevně ozdobily pomocí fixů. Hned v závěru této tvořivé hodiny si prváčci vlastnoručně vyrobené ozdoby pověsili na stromeček, který bude až do Vánoc krášlit jejich třídu. Samozřejmě nepřišly zkrátka ani děti z 1.B, jejichž tvořivá hodina probíhala úplně stejně od desíti hodin. Deváťáci v roli pomocníků, rádců a společníků jen trošku litovali, že společné chvíle s prváčky nebyly delší.

Kateřina Janků, Blanka Kňazejová

Fotogalerie

 

Vánoční dílny

/12.12.2017/  

V pátek 1. prosince se ve školní jídelně na Mariánském náměstí uskutečnily tradiční Vánoční dílny, které mohou být realizovány především díky sdružení rodičů IRPŠ a našim paní učitelkám. Velkými pomocníky jsou i starší žáci, kteří se stávají pomocníky těm nejmenším. Dílny se opět velmi vydařily a děti si odnášely spoustu krásných vánočních dekorací i dárečků pro své blízké. Tradičně byl velký zájem o vánoční svíčky a ozdoby z včelího vosku, sypané svíčky, věnečky, ručně vyráběné vánoční přání, vánoční zdobení a keramiku. Objevily se však i nové nápady, které zaujaly malé i velké natolik, že byl o tvoření neutuchající zájem. Velmi nás potěšilo, že se do dílen zapojuje stále více nejen maminek, ale přicházejí pomáhat a tvořit také tatínci našich dětí. Děkujeme všem, kteří si našli čas v této předvánoční době a věnovali volné odpoledne našim dětem. Krásné a pokojné Vánoce všem.

Fotogalerie

 

Hudba, tanec, divadlo - výtvarná soutěž

/12.12.2017/  

Hudba, tanec, divadlo bylo tématem výtvarné soutěže vyhlášené ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí. Žáci naší školy se zapojili od nejmladších až po nejstarší. Kreslili, malovali nebo tvořili prostorové práce na dané téma. Této výtvarné soutěže se zúčastňujeme již desátým rokem, pokaždé na jiné téma, a i letos jsme získali hned několik cen. V kategorii 1. -3. tříd si převzala diplom za 1. místo Milena Zancová 3. B za práci Klaun. V kategorii 7. - 9. tříd taktéž za 1. místo Amálie Ševčíková z 8. A a 2. místo obsadila Natálie Flekačová z 9. A za linoryt. Oceněným děvčatům patří velká gratulace a přejeme jim i nadále hodně tvořivých nápadů.

Fotogalerie

 

Příběhy bezpráví na ZŠ Mariánské náměstí

/12.12.2017/  

22. listopadu proběhl na naší škole již tradiční projekt Příběhy bezpráví společnosti Člověk v tísni. Projekt je součástí rozsáhlého vzdělávacího programu Jeden svět na školách. V letošním školním roce se do projektu opět zapojili žáci 9. ročníku naší školy. Tento ročník se zaměřil na osudy lidí, kteří v průběhu minulého století přišli o svá hospodářství z důvodu kolektivizace a pronásledování soukromě hospodařících zemědělců.

Na úvod se žáci seznámili s tématem prostřednictvím dokumentu „Meze“ Následovala zajímavá beseda s paní učitelkou Janou Vozárovou, která nám vyprávěla svoji rodinnou historii. Ústřední postavou byl její tatínek, který byl vězněn jako příslušník západního odboje i jako sedlák, který odmítl vstoupit do družstva.

Opět se potvrdilo to, co si uvědomujeme při každém dalším ročníku Příběhů bezpráví. Mladé lidi oslovuje především „Živá historie“ prostřednictvím příběhů a vzpomínání pamětníků. Važme si toho, že jsou ještě mezi námi a chtějí nám své vzpomínky zprostředkovávat. Děkujeme paní Vozárové zato, že za námi přišla a svůj příběh a příběh její rodiny nám vyprávěla.

Jitka Hudečková

Fotogalerie

 

Výsledky školního sběru

/19.11.2017/  

V měsíci říjnu proběhl tradiční sběr tříděného odpadu, celkem jsme nasbírali více než 16 tun papíru. Výsledky sběru najdete v příloze, ocenění nejlepších jednotlivců za každou třídu proběhne v následujících dnech. Děkujeme všem, kteří se zapojili a také panu školníkovi a jeho pomocníkům, žákům 9. tříd, kteří měli jako obvykle vše na starost. Další sběr papíru proběhne na jaro v dubnu 2018.

Vyhodnocení školního sběru tříděného papíru

 

Projekt Patron – ukázková hodina 9. tříd

/19.11.2017/  

V pátek dne 10. 11. 2017 proběhla ukázková hodina v rámci projektu Patron. Žáci devátých tříd ukazovali dětem z prvních tříd pohádky v podobě hraného mini divadla. K vidění byly například pohádky o Červené Karkulce, o Koblížkovi, Perníková chaloupka a další. Deváťáci byli rozděleni do trojic. Každá trojice měla scénku z jiné pohádky. Po odehrání scénky děti z prvních tříd hádaly, která pohádka to je. Uhodly úplně všechny! Poté si děti poslechly jednu z pohádek o Dášence od Karla Čapka, kterou četl Ivo Jurčík. Jako poslední byly na programu pohádkové omalovánky. U vybarvování se deváťáci s prváky povídali. Nakonec žáci devátých tříd odvedli prváky do jejich tříd a rozloučili se s nimi. Všem se tahle hodina náramně líbila.

žáci 9. ročníku

Fotogalerie

 

Projekt: Záložka do knihy spojuje školy

/12.11.2017/  

Během podzimu probíhal na naší škole projekt Záložka do knihy spojuje školy. Hlavním smyslem celé akce je nejen podpora čtenářství, ale i navázání přátelských vztahů mezi českými a slovenskými dětmi. V hodinách výtvarné výchovy vyrobili naši mladší i starší žáci napříč celou školou záložky do knih. Využili různé techniky – např. kresbu, malbu nebo i pletení z papíru. Zájemci mohli záložku doplnit o kontakt na sebe, aby jim slovenský kamarád mohl napsat. Letos bylo do projektu přihlášeno 1 084 škol. Naše škola se projektu zúčastnila už potřetí, letos dokonce se stovkou vyrobených záložek.

Celá naše škola se zapojila do tradičního školního sběru papíru. Ze získaných peněz bylo zakoupeno třicet nových knih do školní knihovny, kde si je denně o velké přestávce může půjčit kterýkoli čtenář a použít při čtení novou záložku od kamaráda ze Slovenska. Záložku vyrobenou na Slovensku obdržel každý žák, který se projektu zúčastnil.

Záložky našich žáků

Záložky žáků ze ZŠ Čadca

Lenka Jančová, Kateřina Janků

 

Halloween s knihovnou

/01.11.2017/  

Ve středu 25. října naši školní knihovnu navštívily děti ze třetích tříd. Členky knihovnického kroužku se převlékly do strašidelných kostýmů a přichystaly pro ně halloweenský program.

Jako první jsme třeťákům přečetly strašidelnou historku. Na základě ukázky měly děti popsat hlavní postavu ze zadaného příběhu a nakreslit ji. Další úkoly plnily na téma Halloween – např. vyplnit tajenku, složit strašidelné puzzle, vymyslet halloweenskou básničku. Děti se také naučily několik anglických slovíček na téma Halloween, která měly rozmístěné po chodbě a hledali je. Na závěr si podle šablony vyrobily netopýry. Všechny úkoly jsme průběžně hodnotily a nejlepší „stoleček“ (Bestie z 3. A a Samara z 3. B) za nejvíce získaných bodů dostal malou odměnu. Dopoledne se všem líbilo a už se těšíme na příští setkání s dalším ročníkem na vánoční téma.

Jedno společné dopoledne už máme za sebou – školní knihovnu začátkem října navštívili také naši nejmladší spolužáci z 1. A a 1. B třídy. Prohlédli si knihovnu, poslechli pohádku o zvířátkách a zvířátka také hledali v knížkách. Těšíme se, že se stanou našimi pravidelnými návštěvníky.

Za členky knihovnického kroužku Kateřina Šmídová, Romana Zemánková

Fotogalerie

 

Přehlídka středních škol v Uherském Hradišti

/01.11.2017/  

Informujeme rodiče žáků vyšších ročníků o konání Přehlídky středních škol v Uherském Hradišti. Můžete zde pod jednou střechou zjistit informace až o 36 středních školách našeho regionu a okolí. Bližší informace naleznete v letácích.

Blanka Kňazejová, výchovná poradkyně

Přehlídka škol - plakát

Přehlídka škol - seznam

 

Logická olympiáda

/01.11.2017/  

Do krajského kola logické olympiády postoupily Petra Kretková z 8.B a Luisa Honová z 8.C. Děvčata budou v pátek 3. 11. řešit logické úlohy ve Zlíně v několika kolech. Gratulujeme úspěšným řešitelům školního kola a přejeme spoustu dobrých nápadů při řešení kola krajského.

kabinet matematiky

 

Slavnostní draft Jr. NBA League

/08.10.2017/  

Po květnovém vítězném kvalifikačním kole, kdy jsme postoupili mezi 30 nejlepších týmů, se 5. října sjeli kapitáni družstev a jejich vedoucí do Prahy. Na hale Královka se uskutečnil slavnostní draft Jr. NBA League pro Českou republiku. Program začal vystoupením slovinské akrobatické skupiny Dunking Devils. Ti nám předvedli dech beroucí vystoupení s trampolínami, přemety a dalšími basketbalovými prvky. Poté se losovalo rozdělení týmů NBA, které budou jednotlivé školy zastupovat. Patron projektu Jiří Welsch vylosoval pro naše reprezentanty tým Charlotte Hornets. Následně se uskutečnil trénink pro kapitány školních družstev. Pod taktovkou zástupkyně NBA pro Evropu, Střední východ a Afriku, Vanjy Cernivec ze Slovinska se ho zúčastnil kapitán Šimon Neděla. Draft zakončil společný oběd. První zápasy, které odehrajeme v Brně, nás čekají již 19. října. Našimi soupeři budou týmy z Blanska, Pelhřimova a dva týmy z Brna. Držte nám palce!

Lucie Válková

Fotogalerie

 

Seznamovací pobyt šestých tříd

/08.10.2017/  

Na náš tradiční seznamovací pobyt jsme letos vyjeli o pár dní později než obvykle. O to více se šesťáci těšili a byli zvědaví, co je čeká. Až konečně nastalo pondělí ráno 18. září 2017 a třída 6.B vyrazila do hotelu Jelenovská u Valašských Klobouk. Přestože nám počasí nepřálo, snažili jsme se vyrazit i ven, protože Jelenovská je obklopena nádhernou přírodou a vzduch je průzračně čistý. Třída 6.B si venkovních aktivit užila více, mnozí v zápalu hry při nejoblíbenější pohybové hře Mnohonožky ani nepostřehli, že kličkují mezi kapkami deště. Třída 6.A dorazila ve středu právě k rozlučkově - uvítacímu obědu, který byl pro obě třídy společný. Dešťová mračna byla na chvíli milosrdná a počkala, než si 6.A zahraje oblíbenou sportovní hru Pašování šátku. Po celý zbytek pobytu s výjimkou ranní rozcvičky jsme z důvodu deště zůstali uvězněni v hotelu. Děti to zvládly nad očekávání skvěle a užily si všechny osvědčené aktivity, některé v improvizovaných prostorech - na hotelových chodbách. A jak to často bývá – všechno zlé je k něčemu dobré – déšť nás přinutil vyzkoušet i nové hry a aktivity, které u dětí zabodovaly, a tak se náš repertoár aktivit, které dětí seznámí, stmelí, pobaví, přivedou ke spolupráci a zamyšlení, opět rozšířil. Děkujeme tímto dětem ze šestých tříd za milou společnost a spolupráci, naší nové paní psycholožce Lence Hasoňové a novopečeným třídním učitelkám Martině Bábíčkové a Janě Procházkové za pomoc při realizaci celého adaptačního pobytu.

Kateřina Janků, Blanka Kňazejová

Fotogalerie

 

Zavedení systému Edookit

/17.09.2017/  

Vážení rodiče, od letošního školního bude fungovat na naší škole elektronický informační systém Edookit. Tento moderní informační systém neslouží pouze jako elektronická žákovská knížka, ale i jako komplexní informační systém, ve kterém najdete veškeré informace od školních akcí a rozvrhů až po zadání domácích úkolů a učebních materiálů, jak budeme postupně systém zavádět.

Papírovou žákovskou knížku žáci tedy již od letošního školního roku nemají. Žáci však obdrželi „Omluvný list“, který bude sloužit k omlouvání Vašeho dítěte minimálně v letošním školním roce, než si spolu s Vámi vyzkoušíme, zda systém funguje k Vaší i naší spokojenosti. Jde nám především o kvalitní informovanost Vás rodičů nejenom o prospěchu Vašich dětí, ale i o Váš dostatečný přehled o jejich docházce do školy.

STRUČNÉ POKYNY PRO PRÁCI V APLIKACI

 

Republikové finále OVOV v Brně

/14.09.2017/  

Do Brna se ve dnech 7. – 9. září sjelo na 650 žáků a 250 učitelů z celé republiky doprovázejících své svěřence, kteří v rámci OVOV (Odznaku všestrannosti olympijských vítězů) postoupili přes okresní a krajská kola až do republikového finále. Již po třetí za sebou se do finále probojovala Nela Bábíčková ze 6.A.

8. ročník RF OVOV v pořadí byl opět skvěle zorganizovaný, nabitý úžasnou atmosférou, doprovázený řadou známých sportovců a sportovních legend a stadion hýřil barvami olympijských kruhů. Při slavnostním zahajovacím ceremoniálu vytvořili všichni závodníci na sportovní ploše barevné olympijské kruhy díky tričkům, které závodníci obdrželi, učitelé číslice roku 2017. Po slavnostních projevech přišla na řadu zahřívací zumba, poté rozcvičení a dva dny závodění mohly začít.

Všichni absolvovali deset disciplín. První den sprint 60 m, skok daleký, skoky přes švihadlo, shyby na šikmé lavičce, medicinbal, druhý den následovaly disciplíny trojskok, kliky, leh-sedy, hod kriketovým míčkem a běh 1000 m či driblink – vše podle pravidel OVOV a v duchu fair-play.

První sportovní den zakončil exhibiční závod slavných sportovců, kteří plnili stejné disciplíny jako závodníci za jejich mohutného povzbuzování. V čele se Šárkou Kašpárkovou si na sportovní ploše zasoutěžili Ivana Večeřová (basketbal), Míša Hrubá (skok vysoký), Michal Palinek (plážový volejbal), Štěpán Janeček (tyč), Adriana Gerši (tenis), Michal Navrátil (skoky do vody z velké výšky) aj. Po celou akci si všichni mohli užít i bohatý doprovodný program, popovídat si s olympioniky, posbírat cenné podpisy, které všichni ochotně rozdávali. A přitom všem jsme sledovali online průběžné výsledky.

Po dvou závodních dnech Nela končí na skvělém 10. místě a je spokojená. Vytvořila si osobní rekordy v hodu, trojskoku, medicimbalu, 1000 m a celou atmosféru závodů jsme si dokonale užili. Nele gratulujeme a přejeme jí, ale i všem sportovcům naší školy, ať se jim v novém ročníku OVOV daří a bojují, protože tyhle zážitky stojí za to zažít.

Martina Bábíčková

Fotogalerie

 

Informace ze školní jídelny

/04.09.2017/  

I v novém školním roce nás vítá projekt Evropské Unie „Ovoce a zelenina do škol“. Školní jídelna sedm let rokem zabezpečuje pro děti 1. stupně jeho realizaci a to ve spolupráci s firmou OVOCENTRUM V+V s.r.o. Valašské Meziříčí. Od září 2017 přichází rozšíření tohoto projektu na všechny žáky školy. Nově začínáme spolupracovat s firmou Toko Agri a.s. – Rudice. Cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě /vyhláška 478/2009Sb/. Dvakrát měsíčně tak děti dostávají zdarma ovoce, zeleninu, ovocné pyré a šťávy. Ty mohou sníst na svačinku nebo si je odnášejí domů. Společně s ovocem či zeleninou je do každé třídy dodán naučný materiál, kde se děti mohou dozvědět více informací o daném druhu ovoce či zeleniny…

V průběhu roku tak děti obdrží 20 zdravých svačinek. Určitě si na nich pochutnají. Společně s tímto projektem přicházejí do školy soutěžní akce a propagační materiály. Věříme, že je tato aktivita pro děti i vás, rodiče, přínosem a třeba si společně přečtete i naučné materiály, které budeme na stránkách školní jídelny vždy s novou dodávkou ovoce a zeleniny umisťovat.

Věra Šmídová, vedoucí školní jídelny

Přihláška ke stravování

Vnitřní řád školní jídelny

 

Zahájení školního roku 2017/2018

/24.08.2017/  

Milí žáci, rodiče a naši hosté, srdečně Vás zveme k zahájení školního roku 2017/2018, které se koná v pondělí 4. září 2017 v Domě kultury v Uherském Brodě
- v 9.00 hodin pro žáky 2. stupně (6. - 9. třída)
- v 10.00 hodin pro žáky 1. stupně (1. - 5. třída)

Bohuslav Jandásek, ředitel školy

Pozvánka k zahájení školního roku

Seznam žáků 1. tříd

Seznam žáků 6. tříd

Rozvrh hodin 1. stupně

Rozvrh hodin 2. stupně