Úspěch našich dokumentaristů na přehlídce MUSAIONfilm 2021

/15.08.2021/

Snímek „Sametová revoluce v Uherském Brodě“ získal ocenění v přehlídce MUSAIONfilm 2021. Cena ankety účastníků byla vyhlášena na on-line předávání cen dne 10. června a celý autorský tým čítající téměř 20 nadšenců byl touto cenou nesmírně poctěn. Vzhledem k tomu, že byl dokument dotočen již v březnu loňského roku, podíleli se na jeho tvorbě nejen letošní, ale i loňští deváťáci. Společně jsme pak toto ocenění oslavili na závěr školního roku v atriu muzea J. A. Komenského.

Všem autorům i četným respondentům patří obrovský dík, nejen za množství času, jenž museli tvorbě dokumentu obětovat, ale především za zanechaný odkaz pro další generace a snad i za inspiraci pro pokračovatele, neb historie je mocná čarodějka, která dokáže poznáním minulosti otevřít mnohým oči a pochopit lépe i současný svět kolem nás.

Mgr. Martina Krajčová

Foto

Odkaz ke zhlédnutí dokumentu

 

Vyhlášení výsledků literární soutěže Píšu povídky, píšu básně...

/01.07.2021/

I v letošním roce, ještě před ukončením školního roku 2020/2021 a odchodem dětí na prázdniny, byly vyhlášeny výsledky literární soutěže pro děti do 15 let Píšu povídky, píšu básně… a Ex-libris 2021. Tato soutěž, kterou každoročně pořádá Knihovna B. B. Buchlovana v Uherském Hradišti, byla tentokrát na téma Pod rouškou...

Do soutěže se přihlásilo neuvěřitelných 189 mladých „spisovatelů“ a 84 malířů. I přes distanční výuku se také žáci naší školy zúčastnili této soutěže a napsali na toto aktuální téma mnoho pěkných prací. Děkujeme za příspěvky všem žákům, kteří svou práci do soutěže zaslali, i když se neumístili. Všechny oceněné i neoceněné spisovatele a výtvarníky moc chválíme a máme z jejich literárních a malířských úspěchů velkou radost.

A jak se naše škola v této soutěži umístila?

V 2. kategorii 4.-5. tříd získal za svou báseň 2. místo Matouš Martiš z 5. B.

Ve 4. kategorii 8.-9. tříd obsadil v poezii 2. místo Vojtěch Dolan z 9. A. Čestné uznání obdržela za svou báseň Dorota Bučková z 9. A.

V poslední 5. kategorii – komiks – obdržela 2. místo Natálie Urbánková ze 7. C.

Všem vítězům ještě jednou blahopřejeme a přejeme hodně nápadů a inspirace také v příštím již 24. ročníku této literární a výtvarné soutěže. Bohužel současná situace neumožňovala přímé předání cen vítězům v kině Hvězda v Uherském Hradišti. Vyhlášení výsledků soutěže probíhalo online a můžete je zhlédnout na https://www.youtube.com/watch?v=cFdAlbkTq1s&t=89s.

Ceny si výherci mohou převzít v oddělení pro děti Knihovny BBB v Uherském Hradišti do konce prázdnin.

V příloze si můžete přečíst oceněné básně i prohlédnout komiks.

D. Vichorcová

Oceněné práce

 

Vojtěch Dolan uspěl v krajském kole literární soutěže

/11.06.2021/

Se zpožděním přinášíme krásnou zprávu o dalším úspěchu v literárních soutěžích. Originální komiks o Janu Amosu Komenském, jehož autorem je Vojtěch Dolan z 9. A, získal první místo v krajském kole literární soutěže „Kde končí svět“. Pořadatelem krajského kola byla Masarykova veřejná knihovna Vsetín.
Gratulujeme Vojtovi k tomuto úspěchu a děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy. Vítězný komiks si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Kateřina Janků

Fotogalerie

 

Rozhodnutí o příjetí žáků k zákl. vzdělávání od šk. roku 2021/2022

/22.04.2021/

Rozhodnutí o přijetí do 1. třídy základního vzdělávání

 

Informace MŠMT k provozu škol od 27.2.2021

/25.02.2021/

Vláda na svém jednání 26. února 2021 rozhodla vzhledem k vážné aktuální epidemické situaci o dalších změnách v provozu škol a školských zařízení od 27. února 2021.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření:

ZAKAZUJE OSOBNÍ PŘÍTOMNOST:

dětí v mateřské škole
dětí v přípravné třídě
žáků 1. a 2. ročníků základní školy
žáků prvního stupně základní školy, pokud jsou zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníků základní školy
dětí v přípravném stupni základní školy speciální
žáků v základních školách nebo třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona
žáků v oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá
ve zbývajících školních klubech a družinách, které mohly být v určitých specifických případech v provozu

Základní a střední školy poskytují těmto dětem nebo žákům vzdělávání distančním způsobem. Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

Dětem ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro chod státu, může být poskytována péče v určených školách a školských zařízeních, viz krizové opatření č. 212 ze dne 26. února 2021.

OŠETŘOVNÉ: rodiče můžete pro informace o ošetřovném odkázat např. zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Přejeme všem pevné zdraví a nepřestáváme doufat, že pokud to ještě tyto 3 týdny vydržíme a společně zvládneme, uvidíme se konečně společně ve škole.

Aby k tomu konečně došlo, promluvte prosím doma s dětmi, aby skutečně dodržovaly pravidlo 3R (roušky - ruce - rozestupy při pohybu venku), aby omezily svůj kontakt s kamarády naživo a běžte prosím osobním příkladem, situace je skutečně mimořádně vážná. Stačí se podívat na mapu ČR uprostřed Evropy: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/aktualni-mapa-stredni-evropy-hranice-vykresluje-koronavirus-144415.

Jenom toto, spolu s očkováním a testováním nás konečně vrátí do škol. Spoléháme na Vaši pomoc.

Děkujeme za spolupráci a doufáme, že se všichni brzy ve zdraví setkáme.

Vedení školy

 

 

Slavíme úspěchy v literární soutěži i olympiádách z ČJ a Dě

/05.02.2021/

Přestože jsme vstupovali do letošního školního roku s nejasnou představou, zda se vůbec budou nějaké soutěže v „době covidové“ konat, naštěstí to mnoho organizátorů těchto tradičních klání nevzdalo a připravilo ve ztížených podmínkách další ročníky oblíbených olympiád a soutěží.

Lucie Hanáčková z 9.B získala zvláštní ocenění v literární soutěži Spěchej pomalu, kterou každoročně vyhlašuje Střední odborná škola Luhačovice. Sice se nemohlo konat hromadné slavností vyhlášení vítězů, ale Lucka využila možnosti převzít diplom a cenu individuálně přímo od ochotné paní ředitelky Jany Šuráňové. Ocenění je prestižní, protože všechny soutěžní práce čtou a hodnotí básník Jiří Žáček a spisovatel Jan Cimický. Foto.

Dne 19. ledna se konalo okresní kolo dějepisné olympiády. Velký dík patří Michaelu Krajčovi a Patriku Vaculínovi, žákům 8.C, kteří postoupili ze školního kola a rozhodli se obětovat svůj čas a energii reprezentaci školy. Nakonec byl v tomto boji mezi nadšenci historie úspěšnější Patrik Vaculín, jemuž se podařilo postoupit do krajského kola, jež se bude konat 17. března. Držme mu palce a věřme nejen v jeho znalosti, ale i dostatečně dobré internetové připojení bez výpadků a chyb. 

Dne 26. ledna proběhlo okresní kolo olympiády z českého jazyka. S technickou i jazykovou stránkou soutěže se mohl poprat pouze jeden postupující ze školního kola. Dorota Bučková z 9.A, autorka mnoha vynikajících slohových prací, se držela statečně a obsadila krásné 6. místo.

Ještě jednou děkujeme všem soutěžícím ochotným reprezentovat naši školu a držíme jim palce v dalších kolech či jiných soutěžích!

Martina Krajčová, Kateřina Janků

 

Informace pro rodiče žáků 5. tříd

/14.01.2021/

Přijímací řízení na 8miletá gymnázia

Vážení rodiče, v příloze jsou uvedeny informace k přijímacímu řízení na 8miletá gymnázia.

 

Informace k výuce od 4.1.2021

/01.01.2021/

Vážení rodiče, milí žáci, vláda na svém jednání 23. prosince 2020 rozhodla o zpřísnění opatření souvisejících s přechodem na stupeň 5 systému hodnocení PES. S tím souvisí také fungování škol a školských zařízení, které rovněž přechází do stupně 5 - viz níže.

Znamená to, že do školy se vrátí pouze žáci 1., 2. tříd, kteří se budou učit prezenčně se svými třídními učitelkami a odpoledne ve stejných skupinách budou pokračovat ve školní družině. Bude jim zajištěn oběd ve školní jídelně. Toto všechno bude fungovat za dodržování přísných epidemiologických opatření.

Ostatní žáci budou pracovat s pedagogy distančně až do odvolání opatření. K výuce budeme využívat opět především platformu Edookit a pro online hodiny platformu Teams. Bude se jednat o tzv. kombinovanou výuku, zaměřenou především na hlavní předměty, kde bude větší počet online hodin (hodiny jsou vyznačeny kamerkou v rozvrhu) a samostatnou prací žáků, kdy žáci pracují podle pokynů pedagoga a ten jim následně poskytne zpětnou vazbu.

U žáků 3. - 5. tříd budou třídní učitelky pracovat s žáky pravidelně každý den dopoledne cca 2H (dle doporučení MŠMT - schopnost dětí se soustředit přes PC) a v závěru poskytovat dětem zpětnou vazbu.

Na základě zkušeností z minulé distanční výuky doporučujeme, aby si žáci doma zavedli pravidelný režim - příprava na online výuku, vlastní vzdělávání (online, plnění úkolů do školy) a odpočinek.

Věřím, že se nám podaří vše zvládnout a brzy se vrátíme znovu do školy.

Přejeme Vám do nového roku hlavně pevné zdraví a neutuchající optimismus.

za vedení školy Jitka Hudečková

Informace pro rodiče

Informace k provozu škol

 

Informace pro rodiče a žáky

/09.12.2020/

Vážení rodiče, milí žáci, z rozhodnutí vlády a MŠMT se uvidíme ve škole naposledy tento pátek 18. 12. Od 21.12. budete mít Vánoční prázdniny. Pokud se nic nezmění, měli byste nastoupit do školy 4. ledna 2021. Podle současných informací bychom pokračovali ve výuce v podobném režimu, jako doposud. To znamená, že ve škole by se vyučoval celý 1. stupeň a žáci 9. tříd, žáci 6. - 8. tříd by se střídali v distanční výuce a prezenční výuce. Jelikož tento týden jsou ve škole žáci 6. ABC a 7. A, nastoupily by do školy 4. 1. žáci 7.BC a 8.ABC. Žáci 6.ABC a 7.A by měli distanční výuku doma. Pokud dojde v průběhu prázdnin ke změně, budeme Vás co nejdříve informovat.

Přejeme Vám klidné a pohodové Vánoce a hodně zdraví všem Vám i Vašim rodinám. Věříme, že rok 2021 bude lepší a zdravější, než ten letošní. Ať Vás neopouští víra a optimismus.

Zároveň děkujeme všem Vám, kteří jste již podpořili finančně náš projekt Škola škole a tím i děti ve škole v Simike v Tanzánii. Díky Vám můžeme i v této těžké době pomoci. Těší nás, že již teď budeme moci díky Vaší štědrosti nechat opravit další třídu. Sbírka je stále otevřená a přispívat můžete ještě 77dní.

Vše o projektu: https://www.bezmamy.cz/skola-skole

Přispívat můžete: https://www.darujme.cz/projekt/1203855

Krásné vánoční svátky všem.

 

Projekt Škola škole - Bez mámy z.s. - prosba o pomoc

/09.12.2020/

Vážení rodiče, milí žáci a všichni naši podporovatelé projektu Škola škole,

naše škola pomáhá škole Simike v Tanzanii už přes 12 let. Letos tato pomoc čelí obrovské výzvě, protože koronavirová pandemie způsobila, že české školy jsou po velkou část roku zavřené. Není příležitost ani k výuce ani k pravidelným akcím na podporu partnerské školy. Mise do Tanzanie je v plánu na leden - podaří se navštívit školu a nepřijít přitom úplně s prázdnou? Prosíme, podpořte alespoň drobným příspěvkem, abychom mohli přinést v lednu do tanzanských partnerských škol radost a povzbuzení k dalšímu rozvoji. V minulém roce jsme pořádali krásný adventní koncert pro partnerskou školu v Simike v Tanzánii, na kterém vystoupili žáci od 5. do 9. tříd. Získali jsme pro naši partnerskou školu v Simike částku 13 845,- Kč. Za 12 let trvání projektu jsme podpořili sirotky a děti v Simike částkou 118 519,-Kč. Za získané peníze jsme pomohli budovat nejenom nové třídy, ale nakoupit i nové učebnice a pomůcky pro tyto děti. Letos nemůžeme zatím bohužel podobnou akci pořádat. Přesto věříme, že nám pomůžete pro sirotky v partnerské škole vybrat částku, která by pomohla vybudovat či opravit další třídu v mateřské či základní škole.

Veškeré informace naleznete na odkaze - Simike (Uherský Brod):

https://www.darujme.cz/projekt/1203855

Děkujeme všem, kteří nám pomáháte přispět na dobrou věc a přejeme Vám krásné a pokojné svátky vánoční a celý adventní čas.

vedení školy

 

 

Informace o výuce žáků od 30.11.2020 dle nařízení MŠMT

/25.11.2020/

Vážení rodiče, milí žáci, dle informací MŠMT a MZ nastupují od příštího týdne do školy prezenčně žáci celého 1. stupně a žáci 9. ročníků k pravidelné výuce.

Žáci 6. - 8. tříd budou mít tzv. rotující výuku, kdy budou 1 týden ve škole a 1 týden se budou učit distančně doma. Protože musíme dodržet metodiku MŠMT, rozdělili jsme žáky do 2 skupin. Příští týden nastoupí žáci 6.ABC a 7.A.

Žáci budou mít upravený rozvrh, v hodinách volitelných předmětů nesmí docházet k mísení tříd, proto koncové hodiny odpadají, rovněž tak koncové hodiny TV - viz EDOOKIT. V následujicím týdnu nastoupí žáci 7.BC a 8. ABC. Rovněž budou upraveny hodiny cizích jazyků, kde se taktéž nesmí mísit žáci různých tříd - viz rozvrh níže.

Prostudujte si prosím důkladně pokyny v příloze zprávy o podmínkách docházky do školy, organizace výuky a pobytu ve škole. Je třeba dodržovat přísná protiepidemiologická opatření. Upozorňujeme na nutnost častého intenzivního větrání - je třeba přizpůsobit oblečení pro pobyt ve škole. Zároveň upozorňujeme na nutnost roušek po celou dobu pobytu ve škole i ve vnějším areálu školy a omezení pohybu ostatních osob v budově školy dle zveřejněných pokynů.
Pokud budou žáci trpět jakýmikoliv příznaky onemocnění, je třeba žáky ponechat doma a neposílat do školy.

Podrobné informace naleznete v přílohách:

Informace k provozu škol a šk. zařízení od 25. a 30.11

Výuka od 30.11.2020 - pravidla, rozdělení tříd, které se učí rotačně a distančně

Rozvrh hodin - změny od 30.11.2020

Rozvrh hodiny - cizí jazyky

 

! Změna provozu školní družiny od 30.11.2020 !

Družina je určena pro děti 1. - 3. ročníku.
Pro děti 1. a 2. ročníku bude provoz nezměněn, denně do 16.30 hod. a ranní družina 6.15 - 8.00 hod.
Pro děti 3. ročníku bude provoz denně do 15.30 hod.
Pro děti 4. ročníku nebude z personálních důvodů provoz možný.

 

 

Informace pro žáky 9. tříd a jejich rodiče

/22.11.2020/

Vážení rodiče, deváťáci, pod odkazem Výchovné poradenství naleznete informace k přijímacím zkouškám a informace zaslané středními školami. Dle nabídky budou tyto informace průběžně doplňovány.

Blanka Kňazejová, výchovná poradkyně

 

 

Informace o uvolňování v oblasti školství dle zveřejněného plánu MŠMT a MZ

/16.11.2020/

Vážení rodiče, dnes MŠMT zveřejnilo plán uvolňování protiepidemiologických opatření ve školství, pokud se zlepší situace. V tomto týdnu od středy nastupují žáci 1., 2. ročníků. Musíme zachovávat přísná opatření: nošení roušek po celou dobu pobytu ve škole a ve všech prostorách, izolace tříd a skupin ŠD, oddělení tříd v době oběda a omezení přístupu do školy rodičům, dalším osobám na nezbytně nutné případy. Vstup bude umožněn pouze po předchozí domluvě s pedagogem či vedením školy. Ve třídách se bude pravidelně a intenzivně větrat nejméně každou 1/2 hodinu, proto musí mít žáci vhodné oblečení (svetry, mikiny...). Žáci a zaměstnanci se budou nadále řídit pravidlem "3R": ROUŠKY - RUCE - ROZESTUPY. Pokud budou děti nemocné (zvýšená teplota, nevolnost, bolesti krku, kašel...), neposílejte je prosím ráno do školy a poraďte se s lékařem. Předejdete tak zbytečné izolaci dítěte v karanténní místnosti a nutnosti si jej přijít vyzvednout.

Pokud se bude nadále zlepšovat situace, nastane od pondělí opatření "4". Pro základní školy z toho plyne následující: ¨

1. stupeň - zahájení prezenční výuky všech ročníků

2. stupeň - rotační způsob výuky (6. - 8. ročník) - 1 týden ve škole/1 týden domácí výuka,

9. třída - prezenční výuka ve škole

Další opatření: ochrana nosu a úst po celou dobu pobytu ve škole ve všech prostorách, učitel může při odstupu od žáků 2M použít pro větší srozumitelnost ochranný štít

Větrání: 5 minut mezi hodinami a uprostřed každé hodiny, popřípadě každých 30 min

Stravování: Pro distanční výuku – pouze odběr (take-away). Pro prezenční výuku – pravidla pro neveřejné provozovny stravovacích služeb, rozestupy mezi žáky z různých tříd.

Vstup a pohyb 3. osob v budově školy: Vstup třetích osob (mimo děti, žáky, studenty či zaměstnance) v době provozu školy nebo školského zařízení – pouze v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s dětmi, žáky či studenty.

Střediska volného času – Ne (případně distančně); možnost individuálních konzultací a prezenční výuky jeden na jednoho. Školy v přírodě, adaptační kurzy, sportovní kurzy, školní výlety – Ne. Výuka plavání, zpěv a TV – Ne ¨

Školní družiny a školní kluby: Ano, pro prezenčně vzdělávané za dodržení homogenity skupin stejné jako ve třídě; pokud to není z personálních důvodů možné – lze do jedné skupiny (oddělení) zařadit žáky jednoho ročníku. Školní kluby: Ano, pro prezenčně vzdělávané za dodržení homogenity skupin stejné jako ve třídě.

Celou tabulku s opatřeními a dělení do jednotlivých stupňů naleznete v příloze.

 

 

Informace k vzdělávání na ZŠ od 18.11.2020 dle pokynů MŠMT

/13.11.2020/

Vážení rodiče, podle pokynů MŠMT a MZ se obnovuje prezenční výuka 1., 2. tříd od 18.11. Pro děti 1., 2. tříd bude fungovat také školní družina a školní jídelna. Žáci budou nosit po celou dobu výuky a pobytu v uzavřených společných prostorách školy roušky. Nadále platí pro rodiče i návštěvníky školy protiepidemiologická opatření, zavedená před distanční výukou. Pro ostatní žáky pokračuje online výuka.

Bližší informace ke stažení

 

 

Informace pro rodiče a žáky ohledně podzimních prázdnin a karantény

/23.10.2020/

Vážení rodiče, ve dnech 26. až 27. budou školy vládním opatřením uzavřeny, 28. října je státní svátek a 29. a 30. října jsou podzimní prázdniny. Volno se tak letos kvůli pandemii COVID-19 protáhlo na celý týden. MŠMT vydalo pro tuto dobu informace pro žáky, jak tuto dobu trávit, jak se zachovat v době karantény a pro rodiče uveřejnilo manuály, které by měly pomoci zvládat tuto obtížnou dobu pro děti i rodiče vzhledem k věku dětí. V letácích se dětem připomíná, jak je v nadcházejících dnech důležité zůstávat doma a myslet pozitivně. Pokud v nezbytných případech musí ven, je zodpovědné nosit roušku a mýt si ruce.

Součástí dopisu je také seznam odkazů na weby, kde se mohou učitelé nebo rodiče inspirovat, jak mluvit s dětmi o koronaviru.

https://www.msmt.cz/jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru-pomuze-prirucka-i-komiks

https://koronavirus.mzcr.cz/jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru-nabizime-reseni

https://www.mvcr.cz/clanek/koronavirus-covid-19-doporuceni-ve-vztahu-k-detem.aspx

https://www.mvcr.cz/clanek/psychologicka-pomoc-prace-s-detmi-covid-19.aspx

https://www.mvcr.cz/clanek/materialy-a-odkazy-pro-praci-s-detmi.aspx

https://decko.ceskatelevize.cz/koronavirus

https://www.zspouchov.cz/files/1452_jak-mluvit-s-dtmi-o-koronaviru-final.pdf

https://www.fnol.cz/kliniky-ustavy-oddeleni/oddeleni-klinicke-psychologie/jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru

https://psych.fss.muni.cz/media/3219193/jak-mluvit-o-soucasne-situaci-s-detmi.pdf

Věříme, že tuto informaci se svými dětmi doma proberete, že je upozorníte vhodnou formou, jak v době volna chránit sebe, své blízké, především rizikové skupiny a doufáme, že se nám všem společně podaří tuto dobu co nejdříve překonat a brzy se s Vašimi dětmi potkáme ve škole.

Děkujeme, že nám pomáháte a určitě to společně zvládneme.

Buďte hlavně zdraví

 

Milí žáci, příští týden budete mít prodloužené týdenní podzimní prázdniny. Bohužel budou jiné, než na jaké jste byli zvyklí. Je však potřeba, abychom se všichni chovali tak, abychom chránili sebe, své rodiče, prarodiče a sourozence a byli opatrní. Ve škole jsme Vás učili, že v dnešní době můžeme všichni přispět k tomu, abychom zbytečně nešířili nákazu a chránili sebe a své blízké. Mluvili jsme o tzv. "3R" - rouška, ruce, rozestupy. Prosím, nezapomínejte na to ani doma a věřím, že se brzy společně potkáme ve škole.

V příloze naleznete leták našeho pana ministra, je určený právě pro vás, tady si vše přehledně znovu prohlédnete a zopakujete. Chovejte se prosím podle toho, co si na něm přečtete, je to Váš společný domácí úkol. Je dobrovolný, ale strašně důležitý. Podle toho, jak jej splníte, bude záležet, kdy se spolu znovu potkáme ve škole a uvidíte se nejen s námi, Vašimi učiteli, kteří se na Vás těší, ale především se svými kamarády, se kterými se teď vidíte jen on-line.

Odpočiňte si od úkolů, zrelaxujte, pomáhejte svým rodičům, kteří teď pomáhají Vám a mají to moc těžké a hlavně buďte zdraví.

Leták pro vás - žáky 2. stupně

Leták pro vás - žáky 1. stupně

 

 

11. ročník celorepublikového finále OVOV

/28.09.2020/

V září 2020 proběhl v Brně 11. ročník Republikového finále OVOV. Naše škola zde měla opět svoji zástupkyni. Byla jí Stela Kutnarová z 9.A, která postoupila do finále OVOV dle postupového klíče "na body" již druhý rok po sobě. Přes koronavirovou dobu dosahovala díky své houževnatosti a bojovnosti v prvním pololetí školního roku pěkných výsledků, které ji umožnily se dostat až do finále.  To probíhalo hned první týden nového školního roku, ve dnech 2. – 4. září 2020.

Stela byla opět, tak jako i loňský rok, nadšená z atmosféry, která panovala na brněnském stadionu. Setkala se se spoustou olympioniků, zazávodila si, ale našel se čas i na zábavu. Přijela domů zase se spoustou zážitků, dojmů a s velkým předsevzetím a přáním - probojovat se do republikového finále zase a do třetice si užít tu bezva atmosféru.

Přestože nedosáhla na stupně vítězů, zlepšila od loňského roku své výkony ve všech disciplínách a získala v desetiboji celkem 6 652 bodů, tento bodový zisk jí zajistil diamantový odznak OVOV. V porovnání s loňským výsledkem se zlepšila o 550 bodů.

Stele děkujeme za příkladnou reprezentaci školy, ať jí nadále zůstane chuť ke sportu a pohybu a přejeme jí spoustu dalších sportovních úspěchů.
Ostatní vyzýváme k pravidelnému pohybu, posilování, cvičení. Pojďte to zkusit jako Stela, užít si nezapomenutelnou atmosféru a sportovní zápolení.

Za kabinet TV Mgr. Blanka Kňazejová

Fotogalerie

Oficiální web OVOV - článek, fotogalerie

 

 

Informace pro rodiče a žáky k zahájení školního roku

/31.08.2020/ 

Rozvrh hodin v novém školním roce + opatření

Rozvrh hodin pro žáky 1. stupně

Rozvrh hodin pro žáky 2. stupně

Informace o hygienických a protiepidemiologických pravidlech pro žáky, rodiče a zaměstnance školy

 

Informace pro rodiče šesťáků

Seznam žáků 6. tříd

Školní stravování - pro všechny nově příchozí žáky

Přihláška ke školnímu stravování

Více informací o stravování na stránce Školní jídelna

 

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Schůzka rodičů budoucích žáků 1. tříd se uskuteční v úterý 25. 8. v 16.00 hodin ve školní jídelně. Příchod do školní jídelny bude vchodem od školního hříště po schodech přímo do jídelny (ne vchodem do šaten). Na schůzce budou rodiče informováni o fungování školní družiny, školní jídelny, pomůckách, které budou děti potřebovat a opatřeních, které škola přijala na základě manulálu MŠMT: PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021VZHLEDEM KE COVID-19. Srdečně zveme na setkání.

vedení školy

Seznam žáků 1. tříd

Adaptační den pro prváčky

Školní stravování

Přihláška ke školnímu stravování

Školní družina

 

Zahájení školního roku vzhledem k opatřením vydaným MŠMT: PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID-19
Zahájení školního roku se uskuteční pro žáky 2. - 9. tříd v úterý 1. září v 8.00 hodin přímo ve třídách. Žáci si nemusí brát přezuvky ani aktovky, vezmou si pouze psací potřeby a poznámkový sešit. Budou přivítáni p. ředitelem a třídní učitelé jim sdělí základní informace k organizaci následujících dní. 
Prvňáčci budou přivítáni p. ředitelem a zástupci rodičů a Města UB na školním hřišti v 9.00 hodin a následně proběhne 1. hodina ve třídách, kde se dozvědí od třídních učitelek další informace. V případě nepříznivého počasí využijeme k přivítání školní jídelnu.

1. školní den bude pro všechny žáky ukončen v 10.00 a žáci budou odcházet domů. Školní jídelna bude poskytovat obědy pro žáky od 2. září. Nově příchozí žáci si mohou přihlásit obědy a zakoupit čip (pokud tak doposud neučinili) v pondělí od 10.00 u vedoucí školní jídelny. Školní družina bude 1.9. pro žáky 1. stp. od 10.00 do 15.00. V následujících dnech bude školní družina poskytovat běžný provoz. Z důvodu opatření MŠMT k provozu škol v letošním šk. roce, bude ranní družina poskytována pouze pro žáky 1., 2. tříd, aby docházelo k minimálnímu mísení skupin žáků 1. stupně. Skupiny budou tvořit žáci stejných ročníků, z provozních důvodů nebudou moci navštěvovat ŠD žáci 5. tříd. 
Výměna učebnic žáků 2. - 9. tříd bude probíhat ve středu 2. 9. a čtvrtek 3. 9. v rámci třídnických hodin, výuka dle rozvrhu bude probíhat od pátku 4. 9.

vedení školy

 

Informace školní družiny

1.9.2020 – provoz ŠD 10.00 – 15.00 hod (oběd není, proto dejte dětem jídlo s sebou)
V oddělení jsou děti stejného ročníku, jedna třída smíšená 1. + 2. ročník.
Družina je určena pro děti 1. – 4. ročníku.
Pro děti 4. ročníku bude provoz denně do 15.30 hod.
Ranní družina 6.15 - 8.00 hod pro děti 1. a 2. ročníku.

 

Informace školní jídelny

Informace pro strávníky

Více informací o stravování na stránce Školní jídelna

 

Historie školního roku 2019/2020

Historie školního roku 2018/2019

Historie školního roku 2017/2018

Historie školního roku 2016/2017

Historie školního roku 2015/2016