Prázdniny jsou tady :-)

/29.06.2022/

Žáci naší školy přejí pohodové léto, ať už jej strávíte u moře či v našem krásném městě.

Fotogalerie - autoři koláží žáci 7.B (Vv)

 

Rozloučení s patronem aneb šifrovaná v parku

/29.06.2022/

Končí školní rok a s ním i další ročník projektu Patron, ve kterém provázeli žáci z devátých tříd své nejmladší spolužáky po celý jejich první rok v naší škole. Prožili spolu několik společných akcí, ale také se potkávali o přestávkách, na obědě nebo na školním hřišti. Vždy to byla setkání radostná a plná povídání o všem, co se zrovna děje. Proto se i na poslední společnou akci všichni, prvňáci i deváťáci, moc těšili.
Proběhla v pondělí 27.6. v parku za krásného počasí a skvělé atmosféry. Nejdříve bylo velké focení na památku. Pak se dvojice ve složení prvňáček a jeho patron – kamarád z deváté třídy – přesunuly do parku, kde vypuklo luštění záhady a hledání pokladu. Každá dvojice musela rozšifrovat hádanky, z nichž získala písmena. Cílem bylo složit z těchto písmen slovo. Všechny dvojice byly úspěšné a získaly sladkou odměnu. Na závěr věnoval každý deváťák svému malému kamarádovi na památku osobně vyrobenou záložku a prvňáček obdaroval svého patrona namalovaným srdíčkem s přáním. 
Tímto chceme poděkovat našim žákům z devátých ročníků za jejich kamarádské provázení prvňáčků po celý školní rok a říct jim, že si ceníme jejich mnohdy až dospěláckého chování vůči svým nejmladším spolužákům.

Zuzana Šopíková, Hana Dvořáčková

Foto

 

Naši nejmladší čtenáři na návštěvě školní knihovny

/26.06.2022/

Ve středu 22.6. zavítali poprvé do školní knihovny i žáci 1.A a 1.B, aby se seznámili nejen sprostorem naší školní knihovny, ale také absolvovali program připravený kroužkem Mladý knihovník. Tentokrát se naše mladé knihovnice, zastupující všechny ročníky 2. stupně, rozhodly zaměřit na nejznámější ilustrátory českých pohádkových knížek.

Úkolem prvňáčků tak bylo nejprve poznat, ze které knihy jim byla přečtena ukázka, a poté si vyslechli kratičké povídání o ilustrátorovi, jenž k této pohádkové knížce nakreslil obrázky, nebo danou knihu dokonce i sám napsal. Aby si jména lépe zafixovali, vždy se seznámili i s fotografií daného umělce, a díky tomu si pak mohli na závěr celého programu zahrát pexeso a aplikovat tak své nabyté vědomosti v praxi.

Čerstvě pasovaní čtenáři opouštěli školní knihovnu s úsměvem a my se těšíme, že z nich budou další pravidelní čtenáři naší školní knihovny, jejíž knižní fond se právě v těchto dnech významně rozrostl díky podpoře našich žáků a rodičů v rámci akce sběru papíru. Děkujeme a těšíme se na vás v příštím školním roce!!!

Martina Krajčová

 

Češtinářské úspěchy žáků naší školy ve školním roce 2021/2022

/26.06.2022/

Všichni jsme rádi, že se vrátila doba, kdy se žáci opět mohou prezenčně účastnit soutěží a olympiád. Literární soutěže nás provázely během celého školního roku. Přehled všech soutěží a úspěchy žáků shrnuje přiložený soubor.

Český jazyk - přehled soutěží

 

6. Školní vědecká konference

/26.06.2022/

Ve středu 15.6.2022 se v naší škole po dvouleté pauze opět uskutečnila školní vědecká konference. Po kovidovém období navázala na tradici, která trvá už pět let. Díky ní se mohou žáci setkat a prezentovat svůj obor zájmu, o něm posléze společně diskutovat, předávat si zkušenosti a informace nejen mezi sebou, ale i s ostatními žáky v hledišti, kteří se přišli se svými učiteli podívat a podpořit své spolužáky.
V tomto roce jsme mohli slyšet a vidět zajímavé prezentace z přírodovědných a humanitních oborů. Celkem se přihlásilo dvanáct prací, které hodnotila porota ve složení paní zástupkyně ředitele Jitky Hudečkové a paní učitelky Zuzany Šopíkové. Porota vybrala čtyři nejlepší prezentace, z nichž potom jedna poputuje až do Prahy na Juniorskou vědeckou konferenci, kterou pořádá Přírodovědná fakulta UK Praha.
Tento rok jsme se seznámili s badatelskou  práci „Jak ovlivnit spánek“  Petry Novákové a Veroniky Veselé z 4.B, téměř profesionální prezentací „Vlajky státú světa“ Davida Vrágy z 5.B, hezky zpracovanou prezentací „Dinosauři“ Tobiáše Běláka z 5.A, prezentací o našich soudobých dějinách „Atentát na Adolfa“ Martina Kubiše a Štefana Pišoji z 8.C, referátem o vzdálených planetách „Vesmír“ Jiřího Kužely z 4.B. Matyáš Kunčar ze 4.B  zaujal publikum pokusem „Angličtina“, který provedl přímo s diváky. Patricie Žilincová prakticky představila chov rybiček „Bojovnice pestrá“ a Adriana Řepová ze 4.B  ukázala, že i mazlíčci trpí nemocemi v „Můj pejsek Teddy“. Monika Guričová z 8.A  doplnila informace o psech v prezentaci „Psi“. Zbyněk Janků a Lukáš Váňa z 8.C  seznámili posluchače s problémem zbrojení v práci „Atomové bomby“. Teodor Patka z 5.B se zabýval v badatelské činnosti kameny v našem městě v práci „Zkoumání kamenů“. Gabriela Kmeťová (4.A) a Veronika Kročová (5.A) se zaměřily na význam kvality vody, a to v práci „Vliv kvality vody na růst rostlin“. Tato badatelská činnost zaujala porotu do té míry, že ji vybrala pro postup do Juniorské konference UK Praha.
Mezi nejlepší prezentace se umístila práce „Jak ovlivnit spánek“, „Vlajky států světa“, „Dinosauři“ a výše jmenovaná prezentace „Vliv kvality vody na růst rostlin“.
Autorům ohodnocených prací blahopřejeme. Současně děkujeme všem prezentujícím za účast, posluchačům za skvělou atmosféru a porotě za její těžkou práci vybrat ty nejlepší.

Zuzana Šopíková

Fotogalerie

 

Výlet do Vídně

/15.06.2022/

V úterý 7. 6. 2022 navštívili naši žáci devátých tříd hlavní město Rakouska, Vídeň. Z pohledu žáka jsem si výlet velmi užila, cesta byla sice zdlouhavá kvůli dopravě, ale stálo to za to. Hned první památku, co jsme viděli, byla překrásná katedrála svatého Štěpána, originální název zní Stephansdom. Poté jsme viděli Hofburg, což je palácový komplex v centru Vídně. Očekávaným bodem programu byl rozchod v centru velkoměsta. Většina z nás navštívila obchody se suvenýry a jiní zase restaurace a kavárny. Když uběhl daný čas, vydali jsme se do známé galerie Albertina. Prohlédli jsme si zde obrazy od Moneta, Muncha a dokonce pár obrazů od Picassa. Myslím si, že to byl úžasný zážitek a všichni si to užili.

Monika Vlasova, 9.B

Fotogalerie

 

Dopravní soutěž mladých cyklistů, krajské kolo

/15.06.2022/

V pondělí 6. června proběhlo na dopravním hřišti ve Zlíně-Malenovicích krajské kolo soutěže mladých cyklistů. V něm se utkaly vítězné čtyřčlenné týmy okresních kol v disciplínách "labyrint", jízda zručnosti, jízda po dopravním hřišti, testy z dopravních předpisů a první pomoci. Úkolem účastníků bylo získat co nejmíň trestných bodů. Výsledek družstva se získá součtem trestných bodů jednotlivých dětí.

Naše škola reprezentovala okres Uherské Hradiště v obou kategoriích, mladších i starších žáků. Za mladší to byli žáci 5. ročníku ve složení Veronika Kročová, Karolína Kadlčíková, Oskar Šmíd a Teodor Patka, za starší osmáci Veronika Polášková, Julie Chmelová, Jakub Šmíd a Jakub Jurča.

Po svědomité přípravě se naši cyklisté neztratili ani v silné konkurenci krajského kola a oba týmy shodně obsadily druhá místa. Výborné umístění si všichni závodníci opravdu zasloužili díky vyrovnaným bodovým ziskům. Nejmenší počet trestných bodů získali Jakub Jurča a Jakub Šmíd.

Děkujeme našim sportovcům za vynikající reprezentaci.

Roman Patka

Fotogalerie

 

První ročník orientačního běhu

/09.06.2022/

Na počátku byla myšlenka a přání vymyslet a naplánovat zážitkovou sportovní aktivitu pro co nejvíce žáků naší školy. Poté přišel nápad pana učitele Martina Smetany uspořádat pro žáky druhého stupně Orientační běh v okolí města. Od nápadu k realizaci už chybělo jen pár kroků, vše připravit, naplánovat ideální termín a poprosit počasí, aby nám přálo.

A tak se dne 11. května na startu orientačního běhu na Lapači sešel postupně celý druhý stupeň. Před startem měli žáci jediný úkol, sestavit si 3-4 členný tým, ideálně smíšený. Jako první se pak na trať vydali šesťáci, a tak to šlo po dvou minutách až po žáky devátých tříd. Každý tým obdržel při startu mapu s vyznačenými kontrolami a kartu, kam si pomocí razících kleští kontrolu označili. Stanoviště s lampiony byly umístěny na asi 6 km dlouhé trati (v ideálně naplánované trase) a cílem bylo co nejrychleji je najít a označit kleštěmi do karty bez ohledu na pořadí.

Úspěšná spolupráce týmu tak vyžadovala dobrou orientaci v mapě či práci s aplikací mapy, plánování ideální trasy, pohotová rozhodování a také vzájemné povzbuzování. Vrátit se do cíle ve stanovený časový limit a s označenými 10ti stanovišti zvládla naprostá většina týmů, navíc se spokojenými výrazy ve tváři. I ti, kteří limit nezvládli, se vrátili naprosto spokojení a to bylo důležité. Z každého ročníku pak byly vyhlášeny tři nejúspěšnější týmy, které dostaly diplomy a drobné sladké odměny.

Skoro o měsíc později, 7. června, byl na přání třídních učitelek uspořádán Orientační běh také pro žáky 4. a 5. tříd. I pro ně byla trasa stejně dlouhá s deseti kontrolami, jen časový limit byl prodloužen na 100 minut. Jak se ukázalo, někteří páťáci svým časem v cíli směle konkurovali nejlepším žákům druhostupňovým. Po vyhlášení vítězů už následoval jen návrat do školy na oběd. I čtvťáci a páťáci si závod naplno užili, a tak můžeme říct, že první ročník Orientačního běhu byl úspěšný.

Za kabinet Tv Martina Bábíčková, Martin Smetana

Fotogalerie 2. stupeň

Fotogalerie 4. a 5. třídy

Záznam ze školní televize

 

Vědecká konference pro žáky

/09.06.2022/

Ve čtvrtek 26.5.2022 se sešli na půdě Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně žáci základní škol a nižších ročníků víceletých gymnázíí, kteří chtěli sdílet výsledky svých vědeckých prací v oblasti humanitních věd, přírodních věd, umění, technice a IT. Prezentovali je před svými vrstevníky a odborníky z akademické obce. Této akce se zúčastnily se svou prací "Jak ovlivnit spánek" naše dvě žákyně,  Veronika Veselá a Petra Nováková, ze třídy  4.B.  Patřily k nejmladším účastníkům konference. Komise ocenila zpracování a téma jejich vědecké práce. Oběma žákyním děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy a přejeme hodně úspěchů v jejich badatelské činnosti.

Zuzana Šopíková

Fotogalerie

 

Ornitologická výprava na NS Nivnička

/09.06.2022/

Po celé republice se konají během měsíce dubna a května akce „Vítání ptačího zpěvu“. Jsou to ornitologické výpravy s profesionálním ornitologem, který seznamuje zájemce s ptačími druhy v okolí jejich bydliště. I my jsme se vydali v pátek 6. 5. na takovouto výpravu s ornitologem, panem Josefem Zimolou z Centra Veronica Hostětín.

Na akci jsme se moc těšili, protože nikdo z nás nic podobného nezažil. Sešli jsme se s panem Zimolou u Naučné stezky Nivnička v devět hodin. Pan Zimola nás přivítal s úsměvem a seznámil s programem. Začali jsme jako správní vědečtí badatelé hypotézou, v které jsme odhadli počet objevených druhů. Rozdělili jsme se do skupin a zapsali svůj odhad. Také jsme měli navrhnout, co k ověření naší hypotézy budeme potřebovat.  Byl to především dalekohled a atlas našich ptáků. Každá skupina obdržela obě ornitologické potřeby a stali se z nás pozorovatelé a objevovatelé. Moc nás to bavilo. Procházeli jsme NS a učili se poznávat ptáky podle obrysu těla, barvy peří a zpěvu. Taky jsme během cesty plnili různé badatelské úkoly zaměřené například na význam tvaru zobáku. Výpravu provázela skvělá nálada, kterou nezkazil ani déšť s bouřkou.¨

Co myslíte, kolik jsme slyšeli nebo viděli ptáků? Objevili jsme 16 druhů ptáků. A kdyby nepřišla bouřka, určitě by jich bylo více. Proto jsme se rozhodli, že si příští rok tuto zajímavou a poučnou akci opět zopakujeme.

Zuzana Šopíková, děti z Klubu nadaných dětí

Fotogalerie

 

Dopravní soutěž

/06.06.2022/

V pátek 27. května proběhlo na dopravním hřišti okresní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů. Žáci si změřili síly ve dvou částech. Teoretická zahrnovala znalost první pomoci a testy z dopravních předpisů. Praktická prověřila techniku účastníků při jízdě zručnosti a zvládnutí dopravních předpisů v praxi při jízdě „v provozu“ na dopravním hřišti.

Smíšená družstva reprezentovala naši školu opravdu úspěšně. Mladší žáci ve složení Veronika Kročová, Karolína Kadlčíková, Teodor Patka a Oskar Šmíd, i starší žáci Veronika Polášková, Julie Chmelová, Jakub Šmíd a Jakub Jurča zvítězili v kategoriích družstev s velkým náskokem.

Veronika Polášková s 12 trestnými body (TB), Teodor Patka s 15 TB a Jakub Jurča s 25 TB navíc vyhráli své kategorie celkově.

Hodnocení bylo postaveno na získávání trestných bodů, a to průměrně 5 TB za každou chybu. Nejúspěšnější účastníci tedy nasbírali nejnižší počet bodů. Skóre družstva potom představovalo součet bodů jednotlivých členů.

Absolutní vítězkou soutěže se stala Verča Polášková, o druhé místo se se stejným bodovým ziskem podělili Julča Chmelová a Teo Patka.

Našim cyklistům držíme pěsti, aby stejně suverénní byli i v krajském kole, které se bude konat 6. června ve Zlíně.

Roman Patka

Fotogalerie

 

Beseda o práci válečných zpravodajů a publicistice na Ukrajině

/01.06.2022/

V pátek 21.5. se naši deváťáci mohli připojit ke streamované besedě pořádané v rámci každoroční akce -Týdny mediálního vzdělávání JSNS (vzdělávací projekt Člověka v tísni). Aktivně se do ní mohli sami zapojit zasláním dotazu na zahraniční reportéry (I.Svobodová, L.Smatana a J.Plíhal), otázky studentů z celé České republiky jim pak kladla moderátorka Nora Fridrichová.

Studenti poslouchali strhující vyprávění všech zúčastněných s velkým zaujetím. Vzhledem k zdrcujícím faktům právě probíhající války na Ukrajině bylo všem nejednou úzko, dozvěděli se nejen nové informace o průběhu válečné vřavy, ale především o specifikách práce válečných reportérů pracujících denně v obrovském vypětí tělesném i duševním a pohybujících se prakticky nepřetržitě v situacích hraničících s bojem o holý život.

Po ukončení přímého přenosu se slova ujala paní Inna Poliak, rodačka z východní části Ukrajiny, jež má za sebou bohaté zkušenosti ze světa médií, neb na Ukrajině pracovala jako reportérka či moderátorka mnoha televizních pořadů. Dovolila nám tak nahlédnout pod pokličku novinářského kulinářství a prozradila, jak důležité je udržovat korektnost a bojovat za pravdivost jednotlivých zpráv. Pohybovat se ve světě „vysoké politiky“ či v soukromých médiích s sebou přináší úskalí pro práci publicisty všude na světě. Proto jsme byli velice vděčni, že si to snad vštípili do paměti i naši žáci a budou se nad informacemi v médiích hlouběji zamýšlet a ověřovat si jejich pravdivost ve více zdrojích.

Martina Krajčová, Jitka Hudečková

Fotogalerie

 

Krajské kolo OVOV

/06.06.2022/

Na konci května se družstvo naší školy ve složení Lucka Kavková, Nikča Dorazilová, Míša Malasková, Eďa Bábíčková, Adam Bršlica, Jakub Šimoník, Ondřej Franek a Jakub Jurča zúčastnilo krajského kola OVOV (Odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Otrkokovicích, do kterého jsme postoupili "na bodový zisk" z kola okresního.

Ve vysoké konkurenci závodníků z celého kraje a také vítězů republikového finále z let minulých, jsme absolvovali šestiboj v disciplínách leh-sedy, shyby, hod kriketovým míčkem, skok daleký, sprint 60 m a 1000 m nebo driblink.

Počasí nebylo zrovna ideální, první disciplínu, skok daleký, jsme začínali v dešti. Na další závodění se počasí umoudřilo. Výkony našich závodníků se nevymykly jejich obvyklým výkonům, všichni si drželi svůj standart. Po sečtení všech výsledků bylo jasno, obsadili jsme 10. místo. I tak jsme si závody užili a víme, že pro příští ročníky je potřeba soustavně trénovat, aby výkony jednotlivců byly ještě lepší.

Moc všem děkuji za přístup, ochotu reprezentovat školu a užít si tak závody pod záštitou olympioničky Šárky Kašpárkové.

Martina Bábíčková

Fotogalerie

Výsledková listina

 

 

Bezpečný internet

/01.06.2022/

Koncem května absolvovaly všechny šesté třídy program nazvaný Bezpečný internet. Moudřejšími a zkušenějšími průvodci šesťáků se stali deváťáci ze třídy 9. A. Mladší a starší žáci pracovali společně ve skupinách, mluvili o trávení volného času obecně, o trávení času ve společnosti moderních technologií, o výhodách a nevýhodách internetu a o rizicích, která nejen na děti v kyberprostoru číhají. Šesťáci se seznámili také s online kurzem Be safe online, na který obdrželi odkaz v Edookitu a můžou si ho doma kdykoli i po částech procházet. Nejen pro děti, ale i pro dospělé jsou velmi poučné stránky www.e-bezpeci.cz, na nichž najdeme mnoho zajímavých materiálů k tématu i výše zmíněný kurz.

Věříme, že v následujícím letním období stráví malí i velcí co nejvíce času venku a co nejméně času „na obrazovkách“.

Kateřina Janků, školní metodik prevence

 

Fotbalový turnaj žáků 1. stupně ZŠ McDonald's Cup

/11.05.2022/

Fotbalový turnaj žáků 1. stupně ZŠ McDonald's Cup se letos koná už po třiadvacáté. Naše škola se ho již tradičně účastní. Mladším i starším klukům a holkám se letos podařil hladký postup z okrskového kola. V okresním kole v Uherském Hradišti se utkalo 8 týmů v každé kategorii. Ve starší kategorii se naši žáci umístili na 6. místě. Mladším se podařilo probojovat do semifinále. V utkání o 3. místo podlehli Hluku 2 : 3 a skončili na 4. místě.

V kategorii mladších žáků 2. a 3. tříd naši školu reprezentovali Viktor Šuranský, Tomáš Šimoník, Vojta Bajer, Matyáš Chovanec, Radim Johaník, Štěpán Uher, Lukáš Jursík, Denis Bartončík, Štěpán Koníček, Tomáš Moravanský a Boris Baďura, v kategorii starších žáků 4. a 5. tříd Lukáš Krejčiřík, Oskar Šmíd, Lukáš Šiler, Kája Žáčková, Anička Pochylá, Honza Berka, Vojta Baďura a Verča Kročová, Radim Smolčák a Kuba Gajdůšek.

Děkujeme vám za reprezentaci školy. Kluci a holky, ať jste ve fotbale úspěšní a máte z něj radost.

Velké poděkování patří panu Petru Nevařilovi, trenérovi mladší přípravky ČSK Uherský Brod, který mladší kluky vedl v okrskovém i okresním kole.

Jsme rádi, když nás podpoří i rodiče. Napsali nám:
Velká gratulace fotbalistům 2. a 3. tříd základní školy Mariánské náměstí.
Dne 28.4. se konal fotbalový turnaj McDonald's Cup na stadionu Lapač. Celkem se zúčastnilo 12 družstev základních škol z Uherského Brodu a okolních obcích. Většina fotbalistů byla chlapců, ale sílu statečně dokazovalo i několik děvčat.
Krásná podívaná od samého rána! Na stadionu se to hemžilo dětmi v různých barvách dresů. Děti byly ve velmi pozitivní náladě. Všichni chtěli vyhrát! Ovšem naši borci ze ZŠ Mariánského náměstí neměli konkurenci! V první řadě byli úžasní fotbalisti a také cílevědomí, ctižádostiví, soutěživí a hlavně fair play hráči! Rozsáhlé fandící publikum, především z řad rodičů, jim celou dobu dodávalo energii a také barva dresu zelená, o které se říká, že přináší štěstí, jim společně s jejich bojovností dovedlo do dalšího kola.
Malí, velcí fotbalisti ať Vám to kope tak skvěle i v dalších kolech! Všichni Vám fandíme a držíme pěsti.
Děkujeme vedení školy za uvolnění žáků a umožnění zúčastnit se této akce.

Jana Bičanová a rodiče žáků ZŠ Mariánské náměstí

Fotogalerie

 

Ukliďme Česko, ukliďme naše město

/02.05.2022/

V pátek 29. dubna jsme se celá škola zapojili do akce Ukliďme Česko, ukliďme naše město. Všichni žáci se tak vydali se svými učiteli do blízkého okolí školy i vzdálenějších a okrajových lokalit našeho města s cílem uklidit odpadky a zlepšit tak naše životní prostředí. Naplnili jsme mnoho pytlů a uvědomujeme si, co do přírody opravdu nepatří.

Děkujeme za spolupráci paní Janě Haluzové, která nám na tuto akci zajistila potřebné jednorázové rukavice, pytle na odpad a svoz naplněných pytlů. Děkujeme také vám, rodiče, že jste vybavili své děti pevnějšími pracovními rukavicemi a podporujete je v těchto aktivitách.

Žáci a učitelé

Reportáž naší školní televize

Fotogalerie

 

Okresní kolo OVOV a postup jednotlivců do krajského kola

/01.05.2022/

Po dlouhých třech letech se naplno rozběhla sportovní soutěž OVOV aneb Odznak všestrannosti olympijských vítězů. Zapojení do tohoto projektu je už v naší škole tradicí. Žáci 6. – 9. tříd plní v hodinách Tv mimo jiné sportovní aktivity i disciplíny OVOV, které jsou zaměřeny na rozvoj sportovní všestrannosti, atletiky, rozvoj síly a vytrvalosti.

V úterý 26. dubna ti nejúspěšnější poměřili své síly a výkony se svými vrstevníky v okresním kole, které se konalo na sportovním oválu ZŠ Pod Vinohrady za přítomnosti Šárky Kašpárkové, patronky OVOV, bronzové medailistky z olympijských her v Atlantě 1996.

Po zahájení všcihni závodníci absolvovali pětiboj v těchto disciplínách: kliky (2 minuty), švihadlo (4 způsoby přeskoků/2 minuty), trojskok, hod medicinbalem vzad, 1000 m nebo driblink (volitelná disciplína). Naši školu reprezentovali jednotlivci (15 žáků 6. - 9. tříd) + družstvo (4 chlapci + 4 dívky). To ve složení Lucka Kavková, Nikča Dorazilová, Míša Malasková, Eďa Bábíčková, Adam Bršlica, Jakub Šimoník, Ondřej Franek, Jakub Jurča svými výkony vybojovalo třetí místo.

Zároveň se jejich výsledky počítají do výsledků jednotlivců a další svou individuální medaili získali Míša, 1. místo a postup do KK, Lucka, 2. místo a postup do KK, Eďa 1. místo a postup do KK, Kuba, 2. místo a postup do KK, Adam 3. místo. Úspěšní byli i ostatní jednotlivci, Bětka Šišáková, 3. místo.

Pokračujeme tedy v tréninku na krajské kolo, kde nás čekají disciplíny leh-sedy, shyby, hod kriketovým míčkem, skok daleký, sprint 60 m, 1000 m nebo driblink, to nás čeká 25. května v Otrokovicích.

Moc všem děkujeme za skvělý přístup k závodům, ochotu reprezentovat školu a užít si tak naplno okresní kolo OVOV. Gratulujeme všem, řada z vás si vylepšila některé osobní výkony. Ty časy na kilometr byly famózní!

Za kabinet Tv Martina Bábíčková

Fotogalerie

 

Biologické olympiády - okresní kola

/01.05.2022/

V měsíci dubnu proběhly okresní kola Biologické olympiády pro kategorie žáků 6. - 7. tříd a 8. - 9. tříd. Čtyři žáci druhého stupně, Jan Lokaj ze 6. B, Anička Janíková ze 7. C, Sofie Horáková a Jindra Marek z 8. B, se na ni dlouhodobě a svědomitě připravovali. Řešení olympiáda se skládá z několika částí. Samotná účast je podmíněna zpracováním vstupního úkolu, všichni naši žáci si zvolili téma Určování stromů v zimě podle pupenů. Dále nastudování 100 stran! studijního textu, letos na téma Jak přežít zimu, ze kterého vychází náročný test. Další částí olympiády je určování rostlin a živočichů. Poslední částí je laboratorní úkol a zpracování výsledků zkoumání.

Přestože se všichni umístili kolem 20. místa a jeden z nich na 30. místě, vůbec to není špatné! Naopak, je nutné říct, že dané kategorie se účastní jen 2 žáci školy z celého uherskohradišťska a v tomto směru je to výsledek výborný! A všichni z nich obohatili své znalosti o spoustu nových faktů a jejich pohled na přírodu bude zase o kousek jiný.

Martina Bábíčková

 

 

Děti z Ukrajiny navštívily ZUŠ

/01.05.2022/

Ve středu 20. 4. 2022 si pro naše nové žáky, děti z Ukrajiny, připravily paní učitelky ze ZUŠ Uh. Brod tvořivé dopoledne. Ve výtvarné dílničce si chlapci a děvčata vyrobili z hlíny ruce, srdíčka, hvězdičky nebo misky. Zapojili se všichni, malí i velcí, a práce jim šla skvěle. Společně s dětmi přišla i naše nová ukrajinská asistentka Inna, aby překládala. To ale nakonec nebylo vůbec třeba, vždyť umění nezná hranic a my jsme si skvěle rozuměli i bez překladu. Děkujeme paní ředitelce Evě Valečkové a paní učitelce Markétě Trčkové za krásné tvůrčí dopoledne.

Žáci ZŠ Mariánské nám. Uh. Brod

Fotogalerie

 

Zápis do prvních tříd - rozhodnutí

/07.04.2022/

Dne 5. dubna proběhl zápis do prvních tříd. Rozhodnutí o přijetí najdete pod odkazem.

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od šk. roku 2022/23.

Další Informace v dokumentech ke stažení níže.

Na co se můžou těšit naši prvňáčci

Brzy budu prvňáčkem, proto...

Podrobnější informace zde.

vedení školy

 

J.A.K. se učit ve 21. století

/09.04.2022/

Tak zněl název projektu uskutečněného na naší škole ve dnech 7. a 8. dubna, jenž se věnoval 430. výročí narození J. A. Komenského. Nosnou linkou celé akce byla spolupráce napříč školou, s níž šla ruku v ruce uvolněná atmosféra netradiční výuky vycházející z myšlenek tohoto velikána.

Program obou projektových dní byl vskutku nabitý. Navštívili jsme ve foyer Knihovny F. Kožíka, výstavu Komenský v komiksu, dále novou expozici v Muzeu J. A. Komenského, v kině jsme zhlédli projekci snímku Labyrint světa a ráj srdce, k němuž následně třídy vypracovávaly různé pracovní listy a na jehož myšlenky navazovala i výuková hodina českého jazyka pro 2. stupeň, v níž se pracovalo nejen s citáty učitele národů, ale i s výkladovým textem o jeho osobnosti a bylo nutno číst dostatečně s porozuměním, abychom se společně dobrali k pochopení onoho ráje srdce a došli k vlastnímu sebepoznání.

Z další Komenského knihy (Obecné porady věcí lidských) vycházela hodina určená téměř celému 1. i 2. stupni s mottem „Lidskost není docela v pořádku, ale není také docela ztracena.“ Opět se zde pracovalo s citáty a o zážitky se jistě postaral „běhací diktát“, při němž byl sestavován citát a následně byl překládán do českého jazyka.

V rámci mezitřídní spolupráce proběhly krásné hodiny společné tvorby různorodých materiálů mezi žáky 5. a 3. tříd a především pak mezi deváťáky a prvňáčky, kteří tím směli po dlouhé „covidové“ odmlce navázat na projekt Patron.

Vrcholem spolupráce celé školy pak byla tvorba společného výukového materiálu - “vícejazyčného obrazového slovníku“. Po vzoru Komenského knihy Svět v obrazech si všichni žáci vyzkoušeli vytvořit slovníkové heslo za pomoci obrázku a popsali jej nejprve česky tiskacím i psacím písmem, následně anglicky a poté i dalšími cizími jazyky, jež jsou na naší škole vyučovány (tedy německy a rusky). V přípravě je rovněž ukrajinská verze těchto slovníkových hesel.

Stěžejní myšlenky a tvorba J. A. Komenského byly tedy žákům nejen nápaditě představeny, ale především se je podařilo zasadit do souvislostí současného světa.

Martina Krajčová

 

Z místa, kde žijeme - úvodní setkání

/09.04.2022/

Šest studentských týmů z celé České republiky, mezi nimi i náš tým 5 dívek z 8. BC, se zúčastnilo 25.- 26. března úvodního setkání projektu Z místa, kde žijeme v prostorách pražského Impact Hubu. Pětičlenné týmy absolvovaly během dvou dnů bohatý program, ve kterém nechyběl seminář k orální historii, beseda s pamětníkem komunistického bezpráví Pavlem Horákem nebo promítání filmu Zatracená práce v rámci mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět. Po promítání následovala beseda se zástupkyní vedoucí lidskoprávního oddělení Člověka v tísni Nadiiou Ivanovou.

V letošním ročníku budou zpracovávat příběh pamětníka komunistického bezpráví na základě příběhů lidí, kteří v současné době bojují o lidská práva v zemích postsovětského regionu. Týmy nyní zpracovávají příběh pamětníka komunistického bezpráví. Projekt poté vrcholí kampaní u příležitosti Dne lidských práv, kterou studenti zorganizují na své škole a kreativně propojí komunistickou minulost se současností. Setkání se uskutečnilo v rámci projektu JSNS.

Jitka Hudečková

www.jsns.cz - Z místa, kde žijeme

Fotogalerie

 

Šesťáci a druháci se učí společně o přírodě

/09.04.2021/

Naši šesťáci a druháčci se opět mohli setkat při společné výuce. Tématem našich setkání je příroda kolem nás, často pouhým okem neviditelná. Cílem pak vzájemné učení mladšího a staršího žáka, jejich spolupráce a komunikace, kdy ten starší provádí učením mladšího kamaráda, ale zároveň se sám učí. A navíc je to zábava pro všechny a z pozice učitelů radost pozorovat děti při spolupráci.

Při našem třetím setkání jsme se zaměřili na kudlanku nábožnou. Děti se seznámily se zajímavostmi z jejich života, pozorovaly pod mikroskopem malinké nymfy a sledovaly, jestli jsou něčím podobné dospělcům. Porovnaly velikost samičky a samečka a zjistily, že to, co vypadá jako "montážní pěna", je obal pro vajíčka, ze kterého se pak malé nymfy líhnou. V pracovním listu si pak ověřily, co si z učiva zapamatovaly.

Šesťáci se opět skvěle ujali své role průvodců učením těch mladších a všichni si to společně užili. Další setkání určitě naplánujeme v terénu.

za všechny zúčastněné žáky i vyučující Martina Bábíčková

Fotogalerie

 

Připomínka lyžařských výcvikových kurzů sedmáků a osmáků

/09.04.2021/

V letošním školním roce proběhly dva lyžařské výcvikové kurzy, ten první klasicky pro sedmáky a ten druhý jako náhrada z minulého školního roku pro osmáky.

V letošním roce jsme změnili i místo našeho pobytu, po mnoha letech neproběhl kurz ve skiareálu Kyčerka, ale zamířili jsme dál, do Jeseníků. Hotel Dlouhé Stráně výrazně předčil naše očekávání, byli jsme ubytovaní v poměrně velkých trojlůžkových pokojích, které poskytovaly dostatek komfortu a prostoru. Velká společenská místnost se stala prostorem pro společné večerní programy a aktivity. Bohaté snídaně formou švédských stolů poskytovaly vše, na co si jen vzpomenete, obědy a večeře v množství, jaké si přejete, uspokojily všechny strávníky.

K tomu skvělé lyžování ve dvou lyžařských areálech. Skiareál Kareš nabízel skvělé zázemí pro lyžaře začátečníky, z hotelu 10 minut pěší chůzí. A skiareál Kouty se zase stal hlavním lyžařským centrem pokročilým lyžařům, na který nás pohodlně převezl skibus přímo od hotelu.

Nejprve se ke konci měsíce února vydali na svůj lyžařský kurz žáci sedmých tříd a ve druhém březnovém týdnu žáci osmých tříd. Abychom si celý den užili naplno, v šest hodin ráno jsme začali nakládat věci do autobusu, krátce nato vyjeli. S výcvikem jsme tak začali už dopoledne a po obědě pokračovali. Po večeři následoval rozkaz na další den a společný program pro všechny družstva. A v tomto rytmu to šlo den co den až do pátku, kdy jsme po pozdějším obědě odjížděli. Nabitý režim snídaně / lyžařský výcvik / oběd / odpolední klid / lyžařský výcvik / večeře / rozkaz dne a večerní program / večerka, unavil nakonec spolehlivě všechny :-). V půldenním volnu jsme po procházce využili i možnost relaxace v bazénu nebo u bowlingu. Sedmáci měli ještě dostatek sněhu i na běžecký výcvik a osmáci zase v březnu krásné zimní mrazivé počasí s top lyžařskými podmínkami.

Kurzy jsme poslední den zakončili závody ve slalomu pro kategorie lyžař začátečník / lyžař pokročilý a dívky / chlapci. Vyhlášení výsledků a předání odměn proběhlo už v autobuse a pak se většina ponořila do spánku…

A tak si náš tým ve složení Roman Patka (vedoucí kurzu), Jana Procházková, Martina Bábíčková, Martin Smetana, Eva Kryštofová a Katka Janků (zdravotnice) spokojeně mohl říct, že vše klaplo na výbornou.

Jsme rádi, že se všichni nelyžaři vrátili jako lyžaři a přáli bychom jim, aby to nebylo jejich poslední lyžovaní, ale lyžařský začátek.

za celý tým Martina Bábíčková

Fotogalerie 7. třídy

Fotogalerie 8. třídy

 

Pozvánka na Velikonoční dílničky

/28.03.2022/

IRPŠ a ZŠ Mariánské náměstí pořádají v pátek 8. dubna 2022 od 13:30 v jídelně školy Velikonoční dílničky.

S sebou: peníze na nákup drobností a vyfouknutá vajíčka

Pozvánka

 

Matematický klokan

/31.03.2022/

V pátek 18. 3. 2022 proběhlo na naší škole školní kolo celosvětové matematické soutěže s názvem Matematický klokan, která je určená podle odpovídajících věkových kategorií - Cvrček, Klokánek, Benjamín, Kadet, Junior a Student - pro všechny žáky od 2. třídy základní školy až po maturitní ročníky. Že jde o soutěž žáky i učiteli oblíbenou, dokládá počet soutěžících – v celosvětovém měřítku se jejich počet blíží k neuvěřitelným sedmi milionům.
Hlavními cíli soutěže jsou jednak popularizace matematiky, a to nejen mezi žáky, ale i mezi jejich rodiči a celou veřejností. Druhým z nich je vyhledávání matematicky talentovaných žáků, obecně pak vyhledávání přemýšlivých dětí.
A kam naši žáci v tomto školním roce „doskákali“?
V kategorii Cvrček se nejúspěšnějším řešitelem stal Jursík Lukáš /3.B/, v kategorii Klokánek Berka Jan /5.B/, v kategorii Benjamín Krajča Lukáš /6.A/ a v kategorii nejstarších žáků Kadet Lucie Sluková /9.B/. Podrobnější umístnění ve všech kategoriích naleznete v příloze.
Galileo Galilei jednou řekl: „Matematika je jazyk, kterým Bůh napsal svět“. A i po tak těžké covidové době, je naštěstí pořád spousta žáků, kteří o tento exaktní „jazyk přírody“ mají i nadále zájem se v něm aktivně rozvíjet a s nadšením ho poznávat.
Všem žákům – a to nejen těm nejlepším, patří gratulace a upřímné poděkování za vynaloženou snahu při řešení náročných logicko – analytických úloh z královny věd – matematiky.

kabinet matematiky

Podrobnější výsledky - všechny kategorie

 

Literární a výtvarná soutěž...

/28.03.2022/

... Slavnostní vyhlášení výsledků literární a výtvarné soutěže u příležitosti 430. výročí narození Jana Amose Komenského

Vybraní žáci naší školy se zúčastnili literární a výtvarné soutěže pořádané městem Uherský Brod a SŠ - COPT Uherský Brod u příležitosti 430. výročí narození Jana Amose Komenského.

Dne 25. března 2022 se ve Sloupovém sále Muzea Jana Amose Komenského Uherský Brod uskutečnilo slavnostní vyhlášení výsledků soutěže za přítomnosti paní Ing. Mgr. Zuzany Fišerové, radní Zlínského kraje pro oblast kultury a školství, a pana Ing. Ferdinanda Kubáníka, starosty Uherského Brodu.
Do soutěže se zapojili žáci a studenti z 10 základních a středních škol.

Z naší školy uspěli tito žáci:

V literární soutěži udělila porota v I. Kategorii 6. a 7. tříd 1. místo Natálii Johaníkové ze třídy 6.A a 2. místo Anně Marii Janíkové ze třídy 7.C a ve II. Kategorii 8. a 9. tříd 3. místo Zoe Chmelinové ze třídy 8.B.

Ve výtvarné soutěži udělila porota v I. Kategorii 6. a 7. tříd 1. místo kolektivu tříd 7.A a 7.B a ve II. Kategorii 8. a 9. tříd  2. místo Zoe Chmelinové ze třídy 8.B.

Následně byla zahájena výstava prací ve foyer Domu kultury Uherský Brod, kde jsou vystaveny mimo oceněná díla i práce dalších našich žáků - Čestmíra Hona, Viktorie Vidrmanové (oba ze 6.B), Julie Bačkové z 6.A, Natálie Urbánkové a Gabriely Tihelkové (obě z 8.C).
Výstava potrvá do 28. 4. 2022.

Přijďte se podívat!

Všem oceněným žákům děkujeme za výbornou reprezentaci školy a přejeme hodně dalších úspěchů, nejen v oblasti literární a výtvarné.

M. Kostelníková, J. Fučíková

Fotogalerie

 

Literární soutěž "Spěchej pomalu"

/16.02.2022/

Střední odborná škola Luhačovice každoročně pořádá literární soutěž „Spěchej pomalu“. V tomto školním roce proběhl už 9. ročník této soutěže určené pro žáky 8. a 9. tříd. V porotě tradičně zasedl také významný český básník Jiří Žáček. Úkolem bylo napsat fantasy, hororový nebo dobrodružný příběh na volné téma. V letošním ročníku se hodnotilo celkem 103 prací z 23 základních škol.

Z naší školy získaly čestné uznání poroty Karolína Bačková ze třídy 8. B a Zuzana - Ngoc Anh Nguyen ze třídy 9. A. Foto.

Oběma úspěšným reprezentantkám gratulujeme a přejeme hodně dalších – nejen literárních – úspěchů.

Kateřina Janků, Martina Krajčová

 

 

Vánoční přání

/22.12.2021/

Milí žáci, vážení rodiče a vážení kolegové,

děkuji Vám všem za celoroční spolupráci  v tomto roce, který byl, díky virovým okolnostem, velmi složitý a náročný ve škole, doma i na pracovištích.

Přeji Vám klidné a pohodové Vánoce v rodinném kruhu a také trochu oddechu, ať se Vám podaří zastavit v tom současném rychlém světě a užit krásné chvíle se svými blízkými.

A do nového roku všem přeji především pevné zdraví a hodně štěstí a lásky.

A protože hudba nad všemi problémy vítězí, tak na tu správnou Vánoční pohodu Vás určitě naladí vánoční video, které nám všem nadělili žáci 9. C.

Mějte se pěkně

Bohuslav Jandásek

Video - Tři oříšky pro Popelku

 

Projekt Škola škole - Nadace Bez mámy- prosíme o podporu

/24.11.2021/

Podpořte, prosím, opět náš projekt Škola škole - Nadace Bez mámy.

Vážení rodiče, milí žáci a všichni naši podporovatelé projektu Škola škole, naše škola pomáhá škole Simike v Tanzanii už přes 13 let. Letos opět, již podruhé, tato pomoc čelí obrovské výzvě, protože koronavirová pandemie způsobila, že není možné uskutečnit náš tradiční předvánoční koncert pro dárce, ani žádnou jinou charitativní akci. Pravidelná mise do Tanzanie je v plánu na leden - podaří se navštívit školu a nepřijít přitom úplně s prázdnou?

Prosíme, podpořte náš projekt nadace Bez mámy alespoň drobným příspěvkem, abychom mohli přinést v lednu do tanzanských partnerských škol radost a povzbuzení k dalšímu rozvoji.

V minulém roce jsme získali pro naši partnerskou školu v Simike díky Vám částku 15 000,- Kč a pomohli zajistit pro MŠ při ZŠ nové omítky v 1 tříd. Za 13 let trvání projektu jsme podpořili i díky Vám sirotky a děti v Simike částkou 133 519,- Kč.

Za získané peníze jsme pomohli budovat nejenom nové třídy, ale nakoupit i nové učebnice a pomůcky pro tyto děti. Věříme, že nám zůstanete nakloněni i v této těžké pandemické době a pomůžete pro sirotky v partnerské škole vybrat částku, která by pomohla vybudovat či opravit další třídu v mateřské či základní škole.

Veškeré informace naleznete na odkaze - Simike (Uherský Brod):
https://www.darujme.cz/projekt/1205376
Děkujeme všem, kteří nám pomáháte přispět na dobrou věc a přejeme Vám krásné a pokojné svátky vánoční a celý adventní čas.

Jitka Hudečková

 

 

Poděkování zdravotníkům z Uherskohradišťské nemocnice

/18.12.2021/

Když žáci 2. B letos vyráběli přáníčka s motivem andílka a andělů byla už plná třída, přemýšleli, koho by jimi obdarovali.

Kdo je lidský anděl? Napadlo je, že lékaři a zdravotní sestřičky, kteří lidem pomáhají a zachraňují je.

Proto se v předvánočním čase žáci 2. B a 9. C rozhodli podpořit zdravotníky drobnými dárečky.

Deváťáci doplnili přáníčka druháků vyrobenými vánočními ozdobami, které jsme 13. 12. 2021 předali v nemocnici s poděkováním za obrovské pracovní nasazení, s nímž zdravotníci den co den bojují za záchranu zdraví a životů svých pacientů.

Jste naši andělé, děkujeme!

Žáci 2. B a 9. C

Vánoční přání zdravotníkům

Foto

 

Bobřík informatiky - celonárodní soutěž a výsledky našich žáků

/12.12.2021/

Žáci čtvrtých až osmých tříd se zúčastnili informatické soutěže Bobřík informatiky, která probíhá pro žáky základních a středních škol celorepublikově ve stanoveném termínu a je podporovaná Ministerstvem školství. Soutěž si klade za cíl seznamovat žáky i nás učitele s tím, co to jsou informatické otázky a problémy, a že informatika není totéž co ovládání počítače. Všichni soutěžící odpovídali na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti a to formou online testu, v němž vybírali z několika odpovědí nebo přemísťovali objekty na obrazovce. Soutěžilo se ve třech kategoriích. Výsledky, které uvádíme, patří pro naši školu.

Kategorie MINI (4. a 5. třída, max. zisk 192 bodů):
Ze čtvrtých tříd se soutěže zúčastnili vybraní žáci a zájemci a ti měli možnost soutěžit ve dvojici. Nejúspěšnější dvojicí je Gabriela Kmeťová a Matyáš Kunčar, získali 180 bodů a v kategorii MINI obsadili celkové druhé místo. 144 bodů získala dvojice Petr Mihel a Jirka Kužela.

V pátých třídách získali maximální počet bodů dva žáci, Veronika Kročová a Tobias Bělák, dělí se tak o první příčku. Druhé místo v této kategorii obsadila Karolína Kadlčíková (180 bodů), třetí pozice patří Honzovi Berkovi (176 bodů).

Kategorie BENJAMIN (6. a 7. třída, max. zisk 192 bodů):
V této kategorii se stal nejúspěšnějším soutěžícím Ondra Franek s plným počtem bodů. O druhou pozici se shodným počtem 176 bodů se dělí několik žáků – Václav Křapa, Matyáš Benda, Matěj Gabrhel a Jiří Jochim. Třetí pozici se 164 body obsadili Antonie Ševčíková a Šimon Surý.

Kategorie KADET (8. a 9. třída, max. zisk 192 bodů):
V rámci této kategorie soutěžili jen žáci 8. tříd. O prvenství se dělí kluci Zbyněk Janků, Štefan Pišoja a Jan Stojaspal (140 bodů), druhé místo obsadili Tobiáš Patka a Lukáš Váňa (136 bodů) a třetí místo obsadila Natálie Urbánková se 134 body.

Gratulujeme nejen všem na prvních pozicích, ale všem úspěšným řešitelům, je vás velký počet (pokud nevíš, máš svůj kód a můžeš si výsledek znovu ověřit na stránkách ibobr.cz nebo se zeptej svého vyučujícího informatiky).

Za všechny vyučující informatiky Martina Bábíčková

 

 

PTAČÍ SNĚM na naší škole aneb...

/17.11.2021/

Happening k nedožitým 85. narozeninám Václava Havla, k 10. výročí jeho úmrtí a připomenutí Sametové revoluce 17. listopadu 1989

Na pražském ruzyňském letišti je umístěn gobelín na počest zesnulého ex-prezidenta Václava Havla. Podle ilustrace česko-amerického malíře a spisovatele Petra Síse ho utkali mistři ve francouzském Aubussonu. Předlohou pro gobelín byla ilustrace Poslední audience. Zobrazuje ptačí hejno nad Prahou, které svými obrysy tvoří letícího člověka. Gobelín je spojen s knihou Ptačí sněm, na níž v době Havlovy smrti pracoval. Je to příběh o moudrém dudkovi, který se stal vůdcem tisícihlavého hejna ptáků na strastiplné cestě k bájné hoře Kaf. Podle Petra Síse byl Václav Havel právě takovým moudrým vůdcem, který vedl národ ke svobodě.

Naše škola již v minulosti organizovala pro žáky i veřejnost happeningy k významným výročím. 100. výročí vzniku republiky jsme oslavili štafetovým během v délce 100 km spolu s učiteli i rodiči. 30leté výročí pádu totalitního režimu a Sametové revoluce jsme vzpomenuli společně s veřejností živým řetězem od památníku 17. Listopadu u Muzea J. A. Komenského k památníku našeho 1. prezidenta TGM u místní sokolovny, kde jsme položili květiny v národních barvách.

Bohužel letos se nemohou žádné podobné hromadné akce konat. Přesto jsme se rozhodli vzpomenout na našeho posledního československého a prvního českého prezidenta zapojením do aktivity Festivalu svobody a organizace KOS a vyzdobit školu a park před školou desítkami barevných ptáků s citáty o svobodě a demokracii. Do happeningu se zapojili s paní učitelkami malí i velcí a díky tomu, že řada vytvořených ptáků nese na svých křídlech i citáty, zmiňující základní lidská práva a svobody, jsme si všichni znovu uvědomili, jak je důležité o svobodu a demokracii pečovat. Posláním školy je nejenom vzdělávat, ale také mladé lidi vychovávat v rámci tradic, které nám přinášeli oba naši prezidenti – T. G. Masaryk i V. Havel.

A na závěr jeden z aktuálních citátů V. Havla:

„Přirozenou nevýhodou demokracie je, že těm, kdo to s ní myslí poctivě, nesmírně svazuje ruce, zatímco těm, kteří ji neberou vážně, umožňuje téměř vše.“

Jitka Hudečková

Fotogalerie + video

 

Šesťáci a druháci se učí společně o přírodě

/31.10.2021/

I přes ztíženou situaci se naši šesťáci a druháčci během října dvakrát setkali při společné výuce. Tématem našich setkání je Příroda kolem nás, často pouhým okem neviditelná. Cílem pak vzájemné učení mladšího a staršího žáka, jejich spolupráce a komunikace, kdy ten starší provádí učením mladšího kamaráda, ale zároveň se sám učí. A navíc je to zábava pro všechny a z pozice učitelů radost pozorovat děti při spolupráci.

Při našem prvním setkání, kdy nás druháčci navštívili v odborné učebně přírodopisu, dvojice nebo trojice společně hledaly v listech larvy a kukly klíněnky jírovcové, pozorovaly je lupou i pod mikroskopem a dozvěděly se zajímavosti o jejich životě.

Při druhém setkání jsme se zaměřili na komáry. Děti pozorovaly pod mikroskopem vývojová stádia komára pisklavého, prohlédly si larvu, kuklu i dospělce a poutavou formou se dozvěděly opět zajímavosti z jejich života. Učily se z připraveného textu a jak to zvládly, to si ověřily v pracovním listu.

Věříme, že se budeme moct setkávat i nadále, protože takové vzájemné učení má spoustu přínosů. Další plus je, že se děti na chodbě poznají, pozdraví se, usmějí se na sebe, zamávají si. Šesťáci se role průvodců učením těch mladších ujali velmi zodpovědně a druháčci je plně respektují. Zatím jsme do této spolupráce zapojili jen dvě šesté třídy, ale ani 6. C o ni v budoucnu (snad) nepřijde.

za všechny zúčastněné žáky i vyučující Martina Bábíčková

Fotogalerie

 

Projekt Patron

/08.10.2021/

V pátek 1. října 2021 se poprvé setkali naši prvňáčci se svými patrony z devátých tříd. Společně strávili dopoledne na školním hřišti, kde si vytvořili obtisky svých dlaní. Nejprve obtiskl dlaň světlou barvou deváťák a po něm prvňáček tmavší barvou. Do prstů potom napsali svá jména. Zatímco barvy zasychaly, střídalo se u barev a u umyvadel, měly děti možnost seznámit se navzájem pomocí dvou aktivit. V první z nich hledaly společné zájmy, koníčky a co mají rádi. V druhé aktivitě je čekalo pár šifer s úkoly, například nakreslit sebe navzájem, podepsat se nebo napsat verš o kamarádství. Po tomto společně stráveném dopoledni se prvňáčci a deváťáci seznámili a těší se na příští strávené dny.

Adéla Hodicová, 9.A

 

Seznamovací pobyty 6. a 7. tříd

/08.10.2021/

Během září 2021 uspořádala naše škola seznamovací pobyty hned pro šest tříd druhého stupně. Od 6. do 10. září se v rekreačním středisku Monte Lope vystřídaly třídy 6. ABC, od 20. do 24. září třídy 7. ABC.

Po mnoha úskalích a omezeních poslední doby si děti mohly vychutnat nejen krásnou přírodu Bílých Karpat a celodenní přítomnost kamarádů a vrstevníků, ale i převážně slunečné počasí, které lákalo k pobytu venku.

Díky příznivému počasí se celá řada aktivit mohla odehrávat na hřišti, které se nacházelo v bezprostřední blízkosti naší „chaty“. Vzdálili jsme se (a pro některé mladé turisty byla tato vzdálenost významná) pouze při túře na Velký Lopeník dlouhé asi 11 km, kterou absolvovalo všech šest tříd. Všichni, kdo se na tuto náročnější vycházku odvážili vyrazit, ji nakonec zvládli a odnesli si dobrý pocit ze sportovního výkonu. Někteří dokonce i zážitky zavánějící dobrodružstvím:

„Když jsme se vraceli z túry z Velkého Lopeníku, přebíhali jsme sem a tam česko – slovenskou hranici. Myslím, že to byl Ondra, kdo si všiml stromů vyvrácených od medvědů. Žádného jsme naštěstí nepotkali.“

Další společné aktivity byly zaměřeny na bližší vzájemné seznámení spolužáků mezi sebou i s třídním učitelem, na spolupráci, na vzájemnou komunikaci, fair play a dodržovaní předem dohodnutých pravidel.

Pro sedmáky, kteří si vynahradili seznamovací pobyt neuskutečněný před rokem, byl tento pobyt také velkým přínosem. Sice se už trošku znali, ale více z kyberprostoru než ze skutečné třídy.

A na závěr nechme opět „promluvit“ účastníky seznamovacího pobytu:

„Jedním slovem – srandy málo nikdy nebylo.“

„Byla tam hrozná sranda, docela mi to chybí, ale musím se smířit s tím, že jsme tam nemohli být déle.“

Kateřina Janků, Blanka Kňazejová, Hana Dvořáčková

Fotogalerie

 

 

Zahájení školního roku 2021/2022

/24.08.2021/

Milí žáci, srdečně Vás zveme k zahájení školního roku 2021/2022, které se koná ve středu 1. září 2021 na základě doporučení MŠMT "O mimořádných opatřeních vzhledem ke COVID-19"

- v 8.00 pro žáky 2. - 9. tříd v kmenových třídách (žáky 6. tříd si vyzvednou tř. učitelky u vchodu do šaten)

- v 9.00 pro žáky 1. třídy na školním dvoře (v případě nepříznivého počasí ve školní jídelně. Přítomnost rodičů možná, vzhledem k mim. opatřením prosíme o přítomnost pouze rodiče, v případě vstupu do vnitřních prostor školy použití roušky.)

Podrobnější informace najdete pod odkazem níže.

Pozvánka k zahájení školního roku

Informace k zahájení školního roku

 

Informace k zahájení a organizaci školního roku 2021/2022

/24.08.2021/

Vážení rodiče, milí žáci, těšíme se na Vás 1. září, kdy společně zahájíme školní rok. V příloze naleznete základní informace k organizaci začátku školního roku vzhledem k vydaným opatřením MŠMT, i informace, které se týkají přímo naší školy. Prosím, abyste si je pozorně pročetli a v případě nejasností se na nás neváhejte obrátit s případnými dotazy.

Milí šesťáci, níže naleznete, do které třídy budete po prázdninách patřit. Někteří Vaši spolužáci se s Vámi rozloučili a odešli na jiné školy, čekají však již noví kamarádi, kteří přichází na naši školu z jiných škol a věří, že mezi Vámi naleznou nové kamarády.

Milí prváčci, vážení rodiče, v příloze najdete, do které třídy budete po prázdninách patřit.

A vy všichni ostatní naši žáci, v příloze najdete rozvrh na nadcházející školní rok. My všichni učitelé se na Vás už moc těšíme.

Hezký zbytek prázdnin

Jitka Hudečková

Pozvánka k zahájení školního roku

Informace k zahájení školního roku

Seznam 1.AB

Seznam 6.ABC

Rozvrh hodin 2. stupeň i v Edookitu

Rozvrh hodin 1. stupeň v Edookitu

 

Úspěch našich dokumentaristů na přehlídce MUSAIONfilm 2021

/15.08.2021/

Snímek „Sametová revoluce v Uherském Brodě“ získal ocenění v přehlídce MUSAIONfilm 2021. Cena ankety účastníků byla vyhlášena na on-line předávání cen dne 10. června a celý autorský tým čítající téměř 20 nadšenců byl touto cenou nesmírně poctěn. Vzhledem k tomu, že byl dokument dotočen již v březnu loňského roku, podíleli se na jeho tvorbě nejen letošní, ale i loňští deváťáci. Společně jsme pak toto ocenění oslavili na závěr školního roku v atriu muzea J. A. Komenského.

Všem autorům i četným respondentům patří obrovský dík, nejen za množství času, jenž museli tvorbě dokumentu obětovat, ale především za zanechaný odkaz pro další generace a snad i za inspiraci pro pokračovatele, neb historie je mocná čarodějka, která dokáže poznáním minulosti otevřít mnohým oči a pochopit lépe i současný svět kolem nás.

Mgr. Martina Krajčová

Foto

Odkaz ke zhlédnutí dokumentu

 

Historie školního roku 2020/2021

Historie školního roku 2019/2020

Historie školního roku 2018/2019

Historie školního roku 2017/2018

Historie školního roku 2016/2017

Historie školního roku 2015/2016