Iniciativa rodičů a přátel školy (IRPŠ)

Výbor IRPŠ

Předsedkyně: Doc. Ing. Dagmar Měřínská, Ph.D

Místopředsedkyně: Ing. Veronika Dostálková

Hospodářka a pokladní: Irma Vaškových

Revizní komise:                   
Ladislava Michalcová, Naďa Zatloukalová, Petra Miličková

Stravovací komise:
RNDr. Zdeněk Horák, Jana Bartošíková, Mgr. Adéla Šmídová

Členové: Jarmila Halaxová

 

Plán akcí IRPŠ

Září: Slavnostní zahájení školního roku, přivítání nových žáků

Říjen: Plenární zasedání IRPŠ, třídní schůzky; Školní sběr - IRPŠ

Listopad ---

Prosinec - Vánoční dílny

Leden ---

Únor ---

Březen - Oslava Dne učitelů, Velikonoční dílny

Duben - Školní sběr

Květen ---

Červen - Den dětí s MŠ Olšava; Závěr školního roku – rozloučení s žáky 9. ročníků v DK