Iniciativa rodičů a přátel školy (IRPŠ)

Výbor IRPŠ pro školní rok 2017/2018

Předsedkyně: Doc. Ing. Dagmar Měřínská, Ph.D

Místopředsedkyně: Ing. Veronika Dostálková

Hospodářka a pokladní: Irma Vaškových

Revizní komise:                   
Ladislava Michalcová, Naďa Zatloukalová, Petra Miličková

Stravovací komise:
RNDr. Zdeněk Horák, Jana Bartošková, Mgr. Adéla Šmídová

Členové: Jarmila Halaxová

 

Plán akcí IRPŠ na školní rok 2017/2018

Září: Slavnostní zahájení školního roku, přivítání nových žáků

Říjen: Plenární zasedání IRPŠ, třídní schůzky; Školní sběr - IRPŠ

Listopad ---

Prosinec - Vánoční dílny

Leden ---

Únor ---

Březen - Oslava Dne učitelů, Velikonoční dílny

Duben - Školní sběr

Květen ---

Červen - Den dětí s MŠ Olšava; Závěr školního roku – rozloučení s žáky 9. ročníků v DK

 

Co jsme pořídili za peníze ze školního sběru za rok 2016

- jaro - 28.343,-
- podzim - 24.107,-

- celkem: 52.450,- Kč

Nákupy:

- knihy do žákovské knihovny: 20.815,-
- regály do knihovny: 5.700,-
- zámky do nových šatních skříní: 19.950,- (ty, které se dodávají se skříňkami jsou často stejné pro více skříněk, žáci tak mají jistotu, že se jim do skříňky nikdo nedostane)
- nové žíněnky: 8.405,-

 

Děkujeme všem, kteří se zapojili i v letošním školním roce.