Realizované projeky - anotace

Projekt: Příběhy osobností našich měst nám přibližují společnou historii

 

Výměnný pobyt žáků v německém Kranichfeldu

/květen 2017/  

Ve dnech 15.5. - 19.5.2017 se skupina 21 žáků ze ZŠ Mariánské náměstí za doprovodu 3 vyučujících vydala na výměnný pobyt do partnerské školy "Anna Sophia" v Kranichfeldu v německém Durynsku. Navázali jsme na jejich loňskou květnovou návštěvu u nás a s napětím očekávali, jaké aktivity si pro nás připraví.

Již od druhého dne nás čekal velmi zajímavý program. Po srdečném přivítání následovaly úvodní sportovní aktivity a potom jazykové workshopy v obou jazycích, tedy v angličtině a němčině. Dále jsme se ve smíšených skupinách vydali na prohlídku Kranichfeldu, při níž nám průvodci byli němečtí žáci. Téhož dne odpoledne jsme vyrazili do nedalekého skanzenu v Hohenfeldenu, kde jsme si svoji zručnost vyzkoušeli při pletení košíků z vrbového proutí či ručním mletí obilí. Příjemný den jsme zakončili v Aqua parku Avenida Therme. Ve středu naše cesta směřovala do jednoho z významných kulturních center přelomu 18. a 19. století- města Výmaru, kde jsme se seznámili s místy spojenými především s působením dvou velikánů německé literatury – J. W. Goetha a F. Schillera. Následující den jsme navštívili druhé největší město Durynska s prestižní univerzitou - město Jenu. Velmi nás zaujala prohlídka vědeckého centra - Imaginata, kde jsme si v praxi mohli vyzkoušet různé technické a vědecké experimenty. Po závěrečném programu a slovech poděkování nastal opět čas loučení a dlouhá cesta domů. Na zpáteční cestě nás však čekal ještě jeden velmi silný emotivní zážitek, a to prohlídka koncentračního tábora Buchenwald. Položením věnečku u památníku obětem více než 50 národností jsme uctili památku našeho významného rodáka - pana starosty Bohuslava Luži, který zde byl od roku 1941 vězněn a dne 7. 5. 1945 na následky předchozích útrap v Buchenwaldu zemřel.

Toto již 4. partnerské setkání po ukončení společného projektu Comenius je důkazem toho, že mezinárodní přátelství žáků a pedagogů jsou přínosná pro obě strany a stojí za to je i nadále rozvíjet. Poděkování za zdárný průběh patří všem, kteří se na přípravě návštěvy podíleli – německému týmu, vedení školy, kolegům, rodičům, našim žákům za vzornou reprezentaci školy v zahraničí. Dále sponzorům za finanční i věcné dary a podporu : Nadace Bratří Lužů, VOMA s.r.o., Pivovar Uherský Brod a.s., Město Uh. Brod. Projekt byl z velké části financován z dotačního programu MŠMT na podporu výuky dějin 20. století a vzdělávání v jazycích národnostních menšin.

Zdenka Uhrová, koordinátorka projektu

Fotogalerie