Projekt JSNS

 

„Měli bychom být světlem pro ostatní“

/květen 2017/  

To je název dokumentu, který natočil 5členný tým žáků Základní školy Mariánské náměstí v rámci projektu „Z místa, kde žijeme“ a prezentoval na „Dnu otevřených dveří“ 4. května. O týden později s ním žáci reprezentovali školu na setkání 12 týmů základních a středních škol v Praze v rámci programu Jeden svět na školách. Dokument vypráví příběh pana Jana Zemánka, který pocházel z Drslavic z rodiny 11 dětí. V roce 1936 nastoupil na gymnázium redemptoristů v Libějovicích u Vodňan, poté vstoupil do semináře redemptoristů v Obořišti u Příbrami, kde byl v roce 1949 vysvěcen na kněze. Po likvidaci klášterů byl v roce 1950 převezen do tábora v Králíkách a od září 1950 do prosince 1953 sloužil u PTP. V prosinci 1961 byl odsouzen za velezradu a vyzvědačství na 12 let. Většinu trestu si odpykal ve věznicích v Mírově a ve Valdicích. Po pádu komunismu se stal provinciálem kongregace až do roku 1996 a potom působil jako kaplan na Svaté Hoře. Poté přesídlil do Tasovic, kde působil do roku 2007. V roce 2003 mu rodná obec Drslavice udělila čestné občanství a v roce 2007 mu bylo uděleno státní vyznamenání „Za zásluhy o stát. Byl vyhledávaným zpovědníkem a duchovním vůdcem. Sedm let se také věnoval mladistvým delikventům ve věznici Bytíz u Příbrami. Je pochován v Tasovicích u Znojma. Na Jana Zemánka a život v době komunistického režimu vzpomínala jeho švagrová, paní Marie Zemánková a neteř, paní Jana Bičanová. Dokument žákům přibližuje život věřících lidí, kteří nemohli veřejně projevovat svoji víru, prostřednictví paní učitelek, působících na naší škole. Na setkání v Praze se 5 realizátorů projektu seznámilo i s dalšími osobnostmi a příběhy z doby totality, například příběhem Otmara Olivy – otce a syna, či dalšími signatáři Charty 77. 1. listopadu bude v Praze v rámci zahájení Měsíce filmů na školách vernisáž všech zdokumentovaných osudů lidí, které komunistický režim perzekuoval. Zároveň bude jako každoročně udělena v Lucerně studentská cena Příběhů bezpráví jednomu z nominovaných osobností. Děkujeme paní učitelkám za čas, který nám věnovaly, abychom mohli zdokumentovat příběh jejich rodiny a připravit i tematickou výstavu ve škole. Více se dozvíte také na webu školy pod logem Příběhy bezpráví JSNS.

Jitka Hudečková

Fotogalerie

Film

Fotogalerie - autor Oliver Kamm