Projekt:

 

„S Evropou naplňujeme odkaz Komenského - za vyšší úroveň základního vzdělávání"

 

Projekt „S Evropou naplňujeme odkaz Komenského - za vyšší úroveň základního vzdělávání" je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Regionálního operačního programu Střední Morava, podoblasti podpory 2.2.3 Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání.

V rámci projektu, do něhož je zapojeno všech pět brodských základních škol, budou vytvořeny na naší škole 3 specializované učebny pro výuku cizích jazyků, informatiky a dalších předmětů s využitím moderního technického vybavení. Realizace projektu je naplánována na období červen až říjen 2009, z velké části tedy bude probíhat v období letních prázdnin. U nás jeho realizace proběhne v 2.polovině měsíce července a počátkem srpna.

Hlavním přínosem projektu je zvýšení počítačové a jazykové gramotnosti žáků a jejich konkurenceschopnosti při přijímacích řízeních na střední školy. Současně také umožní učitelům využívat moderních metod při výuce jazyků, informatiky, ale také ostatních společenskovědných a přírodovědných předmětů díky modernímu vybavení učeben.

Náklady na realizaci projektu:


Název

Počet kusů

Cena vč. DPH

ZŠ Mariánské náměstí

 

2 920 936 Kč

jazyková učebna

1

737 223 Kč

multimediální učebna

1

760 282 Kč

počítačová učebna

1

1 423 431 Kč

CELKEM

 

2 920 936 Kč

 

Soubor ke stažení