AKTUÁLNÍ PROJEKTY

 

PROJEKTY JSOU REALIZOVÁNY Z FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ ESF A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR
V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

 

1. PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ POMÁHÁ INKLUZÍVNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

2. Projekt "MULTIKULTURNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - ŠANCE PRO EVROPU"