Školní časopis: "Informatorium školy základní"

Žáci druhého stupně naší školy začali ve školním roce 2002/2003 vytvářet a vydávat svůj školní časopis s názvem "School Times".

Od školního roku 2006/2007 dostal časopis nové jméno: "Informatorium školy základní", které odhlasovali redaktoři. Časopis vzniká pod vedením paní učitelky Martiny Bábíčkové, Ph.D a paní učitelky Mgr. Kateřiny Janků. Nové číslo můžete očekávat každé 2 měsíce a to také díky panu Urbánkovi a jeho firmy ELTISK, která je naším sponzorem. 

Pokud chceš, můžeš přispívat svými články i ty! Stačí je odeslat na e-mail redakce nebo předat vedení redakce. Pokud máš zájem stát se redaktorem, přijď mezi nás každé úterý od 14.00 hodin do učebny výpočetní techniky ve druhém patře školy.

 

Základní škola na Mariánském náměstí uspěla v soutěži školních časopisů
Celorepubliková soutěž školních časopisů Freinet 2005