Školní jídelna

Vedoucí školní jídelny: Věra Šmídová
telefon: 572 805 557 , mobil: 734 358 253
e-mail: vsmidova(zde patri zavinac)zsmarianske(tecka)cz

 

Nové informace pro strávníky

V souvislosti s doporučením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva zdravotnictví pro COVID – 19, školní jídelna upravuje svůj režim výdeje obědů.

1. 1. září je jídelna mimo provoz.
2. Všechny formality pro vyřízení stravování se budou řešit v souladu s režimem třídy /registrace strávníků, zakoupení čipů /.
3. Školní jídelna nebude zajišťovat do odvolání pitný režim.
4. Jsou dodržována zvýšená hygienická opatření.
5. Výdej jídlonosičů bude pouze po ukončení výdejní fronty, proto raději zvažte odhlášení obědu.

Od 1. 9. 2020 dochází ke zvýšení stravného - viz níže.

První platba za stravné je k 18. říjnu, upravte, prosím, souhlasy k inkasu
na požadovanou cenu stravného. Ideální částka je limit 1000 Kč.

Podrobné informace naleznete ve vnitřním řádu školní jídelny.

 

Přihlášení ke stravování

Ve školní jídelně se může stravovat žák školy nebo zaměstnanec školského zařízení, který odevzdá řádně vyplněnou přihlášku ke stravování a zakoupí si čipovou kartu nebo čip.

Přihláška ke stravování: ke stažení

 

Odhlašování obědů

Nejlépe den předem, nejpozději však do 7.30 hod. téhož dne osobně ve školní kuchyni nebo telefonicky na čísle 572 805 557 (24 hod. denně záznamník).

Odhlašovat obědy lze rovněž na strava.cz.

 

Stravné

Hradí se dle věkových kategorií v plné výši nákladů na potraviny. Strávníci jiných školských zařízení hradí stravné v plné výši nákladů na jeden oběd. Od 1. ledna 2019 je upravena cena stravného s odůvodněním na nárůst cen vstupních surovin a povinnosti stravovacího zařízení dodržovat výživové dávky v jednotlivých kategoriích dle vyhlášky 463/2011 Sb. z 23. prosince 2011, kterou se mění vyhl. 107/2008, o školním stravování. Navýšení stravného je o 2 Kč.

- věková kategorie 7 – 10 let 28,- Kč
- věková kategorie 11 – 14 let 31,- Kč
- věková kategorie 15 let a výše 34,- Kč

- zaměstnanci školy 34,- Kč

Chceme mít ze školní jídelny fast-food? Materiál ke stažení

 

Úřední hodiny

Jakékoliv připomínky strávníků či rodičů se řeší s vedoucí školní jídelny nebo vedením školy v pracovní dny od 7.30 do 15.00 hod.

 

Vnitřní řád školní jídelny: ke stažení

 

Zaměstnanci školní jídelny:

vedoucí kuchařka:Petra Zálešáková
pomocná kuchařka: Lýdie Buráňová
pomocná kuchařka: Irena Kadlčková
pomocná kuchařka: Lucie Kryštofová
pomocná kuchařka: Božena Vápeníková
pomocná kuchařka: Eva Lekešová

 

Projekt: Obědvejme společně - upozorňujeme na změnu ceny obědu - 68,- Kč