Školní jídelna

Vedoucí školní jídelny: Věra Šmídová
telefon: 572 610 048, mobil: 734 358 253
e-mail: vsmidova(zde patri zavinac)zsmarianske(tecka)cz

 

Přihlášení ke stravování

Ve školní jídelně se může stravovat žák školy nebo zaměstnanec školského zařízení, který odevzdá řádně vyplněnou přihlášku ke stravování a zakoupí si čipovou kartu nebo čip.

Přihláška ke stravování: ke stažení

 

Odhlašování obědů

Nejlépe den předem, nejpozději však do 7.30 hod. téhož dne osobně ve školní kuchyni nebo telefonicky na čísle 572 610 048 (24 hod. denně záznamník).

Odhlašovat obědy lze rovněž na strava.cz.

 

Stravné

Hradí se dle věkových kategorií v plné výši nákladů na potraviny. Strávníci jiných školských zařízení hradí stravné v plné výši nákladů na jeden oběd. Od 1. září 2015 je upravena cena stravného s odůvodněním na nárůst cen vstupních surovin a povinnosti stravovacího zařízení dodržovat výživové dávky v jednotlivých kategoriích dle vyhlášky 463/2011 Sb. z 23. prosince 2011, kterou se mění vyhl. 107/2008, o školním stravování. Navýšení stravného je o 1 Kč.

- věková kategorie 7 – 10 let 22,- Kč
- věková kategorie 11 – 14 let 25,- Kč
- věková kategorie 15 let a výše 28,- Kč

- zaměstnanci školy 28,- Kč

Chceme mít ze školní jídelny fast-food? Materiál ke stažení

 

Úřední hodiny

Jakékoliv připomínky strávníků či rodičů se řeší s vedoucí školní jídelny nebo vedením školy v pracovní dny od 7.30 do 15.00 hod.

 

Vnitřní řád školní jídelny: ke stažení

 

Zaměstnanci školní jídelny:

vedoucí kuchařka: Kateřina Petrášová
zástupce vedoucí kuchařky: Petra Zálešáková
pomocná kuchařka: Božena Vápeníková
pomocná kuchařka: Lýdie Buráňová
pomocná kuchařka: Irena Kadlčková
pomocná kuchařka: Pavlína Štukavcová

 

Projekt: Ovoce a zelenina do škol

I v novém školním roce nás vítá projekt Evropské Unie „Ovoce a zelenina do škol“. Školní jídelna sedm let rokem zabezpečuje pro děti 1. stupně jeho realizaci a to ve spolupráci s firmou OVOCENTRUM V+V s.r.o. Valašské Meziříčí. Od září 2017 přichází rozšíření tohoto projektu na všechny žáky školy. Nově začínáme spolupracovat s firmou Toko Agri a.s. – Rudice. Cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě /vyhláška 478/2009Sb/. Dvakrát měsíčně tak děti dostávají zdarma ovoce, zeleninu, ovocné pyré a šťávy. Ty mohou sníst na svačinku nebo si je odnášejí domů. Společně s ovocem či zeleninou je do každé třídy dodán naučný materiál, kde se děti mohou dozvědět více informací o daném druhu ovoce či zeleniny…

V průběhu roku tak děti obdrží 20 zdravých svačinek. Určitě si na nich pochutnají. Společně s tímto projektem přicházejí do školy soutěžní akce a propagační materiály. Věříme, že je tato aktivita pro děti i vás, rodiče, přínosem a třeba si společně přečtete i naučné materiály, které budeme na stránkách školní jídelny vždy s novou dodávkou ovoce a zeleniny umisťovat.

Věra Šmídová, vedoucí školní jídelny