Školní jídelna

Vedoucí školní jídelny: Věra Šmídová
telefon: 572 805 557 , mobil: 734 358 253
e-mail: vsmidova(zde patri zavinac)zsmarianske(tecka)cz

 

Přihlášení ke stravování

Ve školní jídelně se může stravovat žák školy nebo zaměstnanec školského zařízení, který odevzdá řádně vyplněnou přihlášku ke stravování a zakoupí si čipovou kartu nebo čip.

Přihláška ke stravování: ke stažení

 

Odhlašování obědů

Nejlépe den předem, nejpozději však do 7.30 hod. téhož dne osobně ve školní kuchyni nebo telefonicky na čísle 572 805 557 (24 hod. denně záznamník).

Odhlašovat obědy lze rovněž na strava.cz.

 

Stravné

Hradí se dle věkových kategorií v plné výši nákladů na potraviny. Strávníci jiných školských zařízení hradí stravné v plné výši nákladů na jeden oběd. Od 1. ledna 2019 je upravena cena stravného s odůvodněním na nárůst cen vstupních surovin a povinnosti stravovacího zařízení dodržovat výživové dávky v jednotlivých kategoriích dle vyhlášky 463/2011 Sb. z 23. prosince 2011, kterou se mění vyhl. 107/2008, o školním stravování. Navýšení stravného je o 2 Kč.

- věková kategorie 7 – 10 let 24,- Kč
- věková kategorie 11 – 14 let 27,- Kč
- věková kategorie 15 let a výše 30,- Kč

- zaměstnanci školy 30,- Kč

Chceme mít ze školní jídelny fast-food? Materiál ke stažení

 

Úřední hodiny

Jakékoliv připomínky strávníků či rodičů se řeší s vedoucí školní jídelny nebo vedením školy v pracovní dny od 7.30 do 15.00 hod.

 

Vnitřní řád školní jídelny: ke stažení

 

Zaměstnanci školní jídelny:

vedoucí kuchařka: Kateřina Petrášová
zástupce vedoucí kuchařky: Petra Zálešáková
pomocná kuchařka: Božena Vápeníková
pomocná kuchařka: Lýdie Buráňová
pomocná kuchařka: Irena Kadlčková
pomocná kuchařka: Lucie Kryštofová

 

Projekt: Obědvejme společně