Školní klub a nabídka volitelných předmětů

Nabídka kroužků školního klubu

 

Název

 

vyučující

Deskové hry 1. stp.

 

Mgr. Zuzana Šopíková

Hodina pohybu navíc 1. - 3. třída ŠD

 

Mgr. Jana Bičanová + 2 trenéři Spartak UB

Peer aktivistky

 

Mgr. Kateřina Janků

Mladý knihovník

 

PaedDr. Dagmar Vichorcová

Multimediální kroužek

 

Mgr. Roman Patka

Keramika

 

Mgr. Yveta Resová

Výtvarný kroužek

 

Mgr. Lenka Jančová

Matematika pro deváťáky

 

vyučující 9. ročníku

Zákoutí češtiny pro 9. třídu

 

vyučijící 9. ročníku

Školní časopis

 

Mgr. Kateřina Janků

 

 

Nabídka nepovinných předmětů

Název
Jméno vyučujícího
Dyslexie  

 

Název
Jméno vyučujícího
Náboženství 1. třídy
Nedvídková  
Náboženství 2. třídy
Nedvídková  
Náboženství 3. třídy
Nedvídková  
Náboženství 4. - 5. třídy
Nedvídková  
Náboženství 6. - 9. třídy
Nedvídková