Školní klub a nabídka volitelných předmětů ve šk. roce 2016/2017

Nabídka kroužků školního klubu

 

Název

 

vyučující

Deskové hry 1. stp.

 

Mgr. Zuzana Šopíková

Dramaticko-folklorní kroužek

 

Mgr. Marcela Brandová

Sportovní všestrannost 3. - 5. třída

 

Mgr. Martina Bábíčková

Hodina pohybu navíc 1. - 3. třída ŠD

 

Mgr. Jana Bičanová + 2 trenéři Spartak UB

Peer aktivistky

 

Mgr. Blanka Kňazejová

Mladý knihovník

 

PaedDr. Dagmar Vichorcová

Multimediální kroužek

 

Mgr. Roman Patka

Keramika

 

Mgr. Yveta Resová

Dílenský kroužek

 

Ing. František Šopík

Výtvarný kroužek

 

Mgr. Lenka Jančová

Matematika pro deváťáky

 

Mgr. Roman Patka

Zákoutí češtiny pro 9. třídu

 

Mgr. Kateřina Janků

Školní časopis

 

Mgr. Kateřina Janků

 

Nabídka volitelných předmětů

 

Název

Vyučující

počet sk.

třída

Společenskovědní seminář

Mgr. Stanislav Zlámal

1

6.

Seminář z ČJ

Mgr. Lenka Šišperová

1

6.

Seminář z MA

RNDr. Zdeněk Horák

2

6.

Společenskovědní seminář

Mgr. Stanislav Zlámal

1

7.

Konverzace z AJ

Mgr. Jana Nožičková

1

7.

Seminář z MA

Mgr. Lenka Jančová

3

7.

Společenskovědní seminář

Mgr. Stanislav Zlámal

1

8.

Konverzace z AJ

Mgr. Zdeňka Uhrová

1

8.

Seminář z MA

RNDr. Zdeněk Horák

2

8.

Přírodovědný seminář

Ing. František Šopík

2

8.

Přírodovědný seminář

Ing. František Šopík

2

9.

Seminář z MA

Mgr. Roman Patka

2

9.

Konverzace z AJ

Mgr. Jana Nožičková

1

9.

Společenskovědní seminář

Mgr. Jitka Hudečková

1

9.

NJ - 2. cizí jazyk

Mgr. J. Nožičková/Mgr. K. Janků

2

7.

RJ - 2. cizí jazyk

Mgr. Y. Resová/Mgr. Z. Uhrová

2

7.

NJ - 2. cizí jazyk

Mgr. J. Nožičková

2

8.

RJ - 2. cizí jazyk

Mgr. Y. Resová

1

8.

NJ - 2. cizí jazyk

Mgr. J. Nožičková

1

9.

RJ - 2. cizí jazyk

Mgr. Yveta Resová/Mgr. M. Dolinská

2

9.

 

Nabídka nepovinných předmětů

Název
Jméno vyučujícího
Dyslexie Mgr. Eliška Machálková, Bc. Iveta Šmídová

 

Název
Jméno vyučujícího
Náboženství 1. třídy
Nedvídková  
Náboženství 2. třídy
Nedvídková  
Náboženství 3. třídy
Nedvídková  
Náboženství 4. - 5. třídy
Nedvídková  
Náboženství 6. - 9. třídy
Nedvídková