Školní metodik prevence

Mgr. Kateřina Janků
tel: 572 610 034, e-mail: kjanku(zavináč)zsmarianske.cz

 

Školní metodik prevence vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské.
O svých činnostech vede písemnou dokumentaci v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

 

Náplň práce školního metodika prevence:

- zajišťuje tvorbu Minimálního preventivního programu pro žáky jeho kontrolu a realizaci připravuje a organizuje besedy rizikového chování (kouření, záškoláctví, alkohol, drogy, ...)

- při realizaci preventivního programu školy poskytuje odborné vedení a metodickou pomoc třídním učitelům

- poskytuje poradenství v oblasti prevence nebezpečných jevů ohrožujících žáky (záškoláctví, šikana, krádeže, kouření, experimentování s alkoholem i drogami aj.) pro žáky, rodiče, učitele

- diagnostikuje situaci v jednotlivých třídních kolektivech, zajišťuje ochranu těm žákům, kteří se cítí být ohroženi

- pomůže při rozpoznávání problému a hledání případné pomoci u dalších odborníků

- prezentace výsledků preventivní práce školy

- spolupracuje s institucemi zajišťující odbornou pomoc v oblasti preventivních aktivit (policie, PPP, kurátor pro mládež apod.)

- příprava podmínek pro integraci žáků s poruchami chování, koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb ve spolupráci se školním psychologem, participace na vytváření IVP (pro žáky se SPCH)

- vedení písemných záznamů o rozsahu a obsahu činností, navržených a realizovaných opatřeních

- vedení a průběžná aktualizace databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence rizikového chování (orgány státní správy, střediska výchovné péče, PPP, zdravotnická zařízení, policie, orgány sociální péče, centra krizové intervence apod.) a koordinace spolupráce s těmito orgány, kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště v případě výskytu rizikového chování (ve spolupráci s vedením školy a výchovným poradcem)

 

Dokumenty ke stažení:

Krizový plán ZŠ Mariánské náměstí

Minimální preventivní program

 

Preventivní program: Způsoby odmítání

/20.02.2020/  

V úterý 28. února a ve středu 19. února 2020 zavítaly mladší členky kroužku „peer aktivisté“ do pátých tříd. Připravily si pro ně program nazvaný „Způsoby odmítání“. Na úvod si páťáci na vlastní kůži vyzkoušeli odmítat sladkosti a cigarety. Potom jim peer aktivistky pomocí krátkých divadelních scének představily celou řadu vhodných způsobů odmítání. Páťáci si tyto nebo podobné scénky zkusili přehrát ve dvojicích. Ve druhé části programu byli páťáci rozděleni do skupin a věnovali se teorii o škodlivosti návykových látek, pomocí pracovních listů získali nové poznatky o cigaretách, alkoholu, drogách a také o závislosti obecně. Program se páťákům líbil a pozvali naše peer aktivistky na další návštěvu.

Kateřina Janků

Fotogalerie

 

Projekt Patron – malé a velké dlaně

/10.11.2019/  

V úterý 22. října spolu strávili společné tvůrčí chvíle naši nejmladší a nejstarší žáci. V rámci projektu Patron Mám toho, kdo mně pomůže se prváčci a jejich patroni z devátých tříd sešli ve školní jídelně, kde tvořili obtisky vlastních dlaní pomocí prstových barev. Do velké dlaně deváťáka se krásně vešla malá dlanička prváka obtisknutá výraznější barvou. Zatímco barvičky zasychaly a štětce, kelímky a ruce se umývaly, měly děti možnost seznámit se navzájem ještě blíže pomocí dvou aktivit. První z nich odhalila shody a rozdíly. Prváček a deváťák hledali věci, v nichž se shodují nebo odlišují, např. oblíbená barva, jídlo, koníčky. Druhou aktivitou byla šifra s úkoly - například nakreslit sebe navzájem, podepsat se, namalovat strom a napsat o něm verš. Po tomto společně stráveném dopoledni se naši nejmenší a největší znají zase o něco lépe a můžou se těšit na brzké shledání přímo ve vyučovacích hodinách deváťáků, kam je prváčci přijdou navštívit.

Kateřina Janků

Fotogalerie

 

Seznamovací pobyty šestých tříd

/29.09.2019/  

Letošní šesťáci se dočkali seznamovacího pobytu v hotelu Jelenovská v třetím zářijovém týdnu. Se slzou v oku zanechali doma rodiče a sourozence a s těžkým srdcem své milované mobilní telefony. Toto těžké odloučení mnozí zvládli jen za pomoci jediné dostupné obrazovky - staré dobré televize. V mnohých pokojích se rozhořely spory, jejichž jádrem byla volba pořadu. Ať už vedl Traktůrek Tom, Simpsonovi nebo Ordinace v růžové zahraně, nezbývalo na ně mnoho času. Program byl totiž ještě nabitější než v předchozích letech. Každá ze tříd měla možnost navštívit hotelový bazén hned třikrát, komu se nechtělo do vody, mohl hrát stolní tenis nebo posilovat. Někteří ve volných chvílích odpočívali na pokoji a posilnili se bohatými zásobami z domova. Energie bylo zapotřebí – šesťáci zvládli všechny naplánované aktivity – venkovní pohybové hry, aktivity vedoucí k bližšímu seznámení se spolužáky a učiteli, aktivity podporující spolupráci a vzájemnou komunikaci. Aby toho nebylo málo, téměř v rekordním čase uběhly všechny tři třídy desetikilometrovou túru ke zřícenině hradu Brumov a zpět (popoháněny vidinou bazénu J ). Proto si všichni kromě dobrot od maminek a z hotelové recepce pochutnávali i na pěti jídlech za den z hotelové kuchyně. Letos nás mile překvapily vylepšené, zdravější dopolední a odpolední svačiny.
Věříme, že seznamovací pobyty přispěly k navození příznivé atmosféry ve všech třech šestých třídách. Doufáme, že si pobyt užili nejen všichni šesťáci (i ti, kteří byli přesvědčeni, že tři dny bez mobilu jsou dny zcela promarněné), ale i třídní učitelé Stanislav Zlámal, František Šopík a Martina Krajčová. Ti se totiž stali důležitými osobami v životě našich novopečených druhostupňových žáčků.

Kateřina Janků, Blanka Kňazejová

Fotogalerie

 

Peer program - zdravý životní styl

/14.03.2019/  

Začátkem března proběhl peer program pro druháčky, tentokrát zaměřený na zdravý životní styl. Peer aktivisté – žáci šestých až devátých tříd – připravili pro druháky jednu hodinu pohybovou a jednu hodinu teoretickou. Akčnější hodina proběhla ve velké tělocvičně, kde se hrála oblíbená pohybová hra mnohonožky. Tato hra nejen rozhýbe tělo, ale i zapojí hlavu, protože děti obíhají hřiště v podobě „brouků“ jménem couvalka, párovka, svazonožka a držalka. Ztělesnit takového brouka vyžaduje nejen přemýšlení, ale hlavně spolupráci mezi druháky a pomoc od starších peer aktivistů. Ve druhé teoretické hodině čekalo na druháčky šest stanovišť v malé tělocvičně, kde se diskutovalo o zdravém a nezdravém jídle a pití, ale také o pohybu a denním režimu. Všichni se aktivně zapojili do obou částí programu a zaslouží velikou pochvalu.

Kateřina Janků, metodik prevence

Fotogalerie

 

Pexesový turnaj

/14.02.2019/  

V úterý 29. ledna 2019 se v rámci projektu Patron konal již tradiční Pexesový turnaj. Vzhledem k nastupující chřipkové epidemii bylo letos účastníků méně, a to jak z řad prváčků, tak z řad deváťáků. Ale všechno zlé je k něčemu dobré, takže turnaj proběhl ve větším poklidu a navíc vznikly nové „náhradní“ dvojice prváčků a deváťáků, které měly možnost se navzájem seznámit.

Turnaj probíhal v malé a velké tělocvičně. Do dalších kol turnaje se probojovávala vždy dvojice prváka a deváťáka společně. Po prvním vyřazovacím kole se program zpestřil společnou hrou „Lidské bingo“, díky níž se mladší a starší vzájemně lépe poznali, dozvěděli se například, kdo umí lyžovat, kdo má rád rybu nebo kdo má bratra.

Prváčci, kteří už v turnaji nepokračovali, odcházeli do svých tříd, kde za pomoci svých velkých kamarádů vyplňovali pracovní listy. Mezitím se na stupně vítězů probojovali z prváčků: Jakub Gajdůšek, Alex Schottl a Petra Nováková, spolu se svými rádci a pomocníky Ondřejem Machálkem, Anetou Pijáčkovou a Adamem Salingerem z devátých tříd.

Prváčci získali drobné praktické dary a diplomy, deváťaci si odnášeli diplom a dobrý pocit  Děkujeme všem zúčastněným – prváčkům, deváťákům a paním učitelkám Brandové a Velcerové - za příjemně strávené dopoledne.

Blanka Kňazejová, Kateřina Janků

Fotogalerie

 

Peer chvíle s prváčky

/28.10.2018/  

Dne 24. 10. 2018 jsme my, účastníci kroužku Peer aktivisté, uváděli námi připravovaný program pro ještě neznámým novým prostředím zmatené prváčky. Naším společným úkolem bylo hrát hry na stmelení a poznávání zatím nového kolektivu. Třída 1. A byla více nesmělá, kdežto třída 1. B byla poněkud aktivnější a zvídavější. Měli jsme připravenou kolekci her a všichni z účastníků jimi byli více než nadšeni. Usměrňovat a napomínat je nebylo vůbec třeba, respekt ke starším byl pro ně absolutní samozřejmostí. Všem se společně strávená hodina líbila a k našemu potěšení se jim ani nechtělo vracet zpátky k výuce. I vy, milí žáci prvního stupně, se můžete na nás, Peer aktivisty, brzy těšit!

Agáta Červenková, Dorota Bučková

 

Seznamovací pobyt šestých tříd

/30.09.2018/  

Hotel Jelenovská, obklopený lesem a čerstvým ovzduším, se stal tradičním každoročním cílem pořadatelů seznamovacích pobytů šestých tříd. Tentokrát nás čekal nelehký úkol, do šestého ročníku nastoupily rovnou tři třídy, a tak dvě z nich jely na seznamovací pobyt současně, pobyly zde od pondělí do středy. Většinu her a aktivit, které si kladou za cíl děti lépe seznámit, stmelit kolektiv a naučit jednotlivce spolupracovat, absolvovaly tyto dvě třídy odděleně. Společnou aktivitou byla oblíbená pohybová hra Mnohonožky, kde jednotlivci a skupinky naběhají mnoho desítek metrů v podobě „broučků“ couvalka, párovka, svazonožka, držalka a nosilka namakaná. Šesťáci ukázali, že dokáží daleko více, než by od nich mnozí dospělí očekávali, a tentokrát tuto hru zvládli úplně sami bez pomoci dospělých, včetně zavazování šátků, zapisování a počítání bodů. Dospělí jen trošku radili a dohlíželi na fair play. Po celou dobu letošního pobytu byla výhodou nejen šikovnost a samostatnost našich šesťáků, ale také příroda k nám byla více než milostivá a dopřála nám po celý týden překrásné, teplé, slunečné počasí. Proto jsme zvládli více sportovních a pohybových aktivit než jindy, kdy nám třeba i celou dobu pršelo. Výdej energie byl sice velký, ale hotelová kuchyně nás dostatečně zásobovala, dopřávali jsme si nejen snídaně, obědy a večeře, ale i dopolední a odpolední svačinku. Jen pitný režim v podobě celodenně dostupného čaje a samozřejmě kohoutkové vody se zdál některým žákům být nedostatečný a během pobytu vykoupili veškeré přeslazené limonády z recepce hotelu. V polici zůstala jen opuštěná cenovka… Ve středu se konal tradiční společný oběd všech šesťáků, tentokrát za účasti vzácného hosta – pana ředitele Jandáska, který doprovodil třídu 6.A do hotelu a s třídami 6.B a 6.C odjel zpět do Uherského Brodu. Obě skupiny podnikly i přibližně desetikilometrovou túru na zříceninu hradu Brumov (jak jsme se posléze dozvěděli z několika slohových prací žáků, šli jsme na hrad Brumlov). Všichni žáci si užili dostatek zábavy a legrace ať při organizovaném programu, tak i při koupání v bazénu, na pokojích a hlavně na hotelové chodbě, kde se sdružovali, dokonce i v autobuse, kde se zpívalo. A přestože byla letos lékárnička využita daleko více než v předešlých letech, věříme, že si pobyt všichni užili, že to bylo – cituji naše žáky – megadobré:-)

Kateřina Janků, Blanka Kňazejová

Mám toho, kdo mě pomůže

/16.05.2018/  

Ve čtvrtek 10. května 2018 do Základní školy na Mariánském náměstí v Uherském Brodě přišli budoucí prváčci, aby se zapojili do projektu Mám toho, kdo mně pomůže. Cílem projektu je snadnější adaptace malých školáků, s níž výrazně pomáhají velcí patroni – pomocníci. V předškolním roce se pomocníky stávají osmáci, v první třídě pak získá každý školáček svého velkého patrona z deváté třídy. Během školního roku se setkávají při několika příležitostech. Tato část projektu je zaměřená na bližší seznámení se školní budovou a jejími jednotlivými částmi, pro předškoláky byla proto připravená Dobrodružná procházka školou. Předškoláci byli rozděleni do sedmi skupinek, každé skupinky se ujali průvodci z řad osmáků a vyrazili vstříc dobrodružství. Na jednotlivých stanovištích už čekali další zdatní osmáci s bohatým programem – v obou tělocvičnách si děti zasportovaly, v multikulturní učebně zahrály na bubínky, seznámily se s knihovnou a relaxační místností, zahrály si postřehovou hru, viděly opravdového hada a papírového poskládaly. Po necelých dvou hodinách se všichni účastníci sešli ve školní jídelně, po rozloučení si rodiče odváděli domů spokojené děti. Se všemi se těšíme na viděnou u další části našeho projektu v úterý 19. června 2018.

Kateřina Janků

 

Buďme kamarádi

/19.03.2018/  

Ve čtvrtek 15. března 2018 proběhl v malé tělocvičně program Buďme kamarádi. Paní Alena Svobodová seznámila žáky prvních tříd a třídy 5.A s životem hendikepovaných lidí. Děti si na vlastní kůži vyzkoušely, jaké to je, chodit poslepu s bílou hůlkou, seznámily se s Braillovým písmem pomocí praktických činností, vyzkoušely jízdu na vozíčku, kreslily a stavěly ze stavebnice jen za pomoci vlastních nohou. Program byl velmi názorný a děti si ho užily.

Kateřina Janků

 

Projekt Patron: Předvánoční tvoření

/12.12.2017/  

Ve čtvrtek 30. listopadu 2017 se z našich nejmladších a nejstarších žáků stali zase na chvíli parťáci. V devět hodin ráno si deváťáci vyzvedli svoje prváčky ze třídy 1. A. V multimediální učebně vznikaly za hudebního doprovodu českých vánočních koled krásně barevné ozdoby na stromeček. Děti si mohly vybrat dřevěnou ozdobu podle svého vkusu, kterou barevně ozdobily pomocí fixů. Hned v závěru této tvořivé hodiny si prváčci vlastnoručně vyrobené ozdoby pověsili na stromeček, který bude až do Vánoc krášlit jejich třídu. Samozřejmě nepřišly zkrátka ani děti z 1.B, jejichž tvořivá hodina probíhala úplně stejně od desíti hodin. Deváťáci v roli pomocníků, rádců a společníků jen trošku litovali, že společné chvíle s prváčky nebyly delší.

Kateřina Janků, Blanka Kňazejová

 

Projekt Patron – ukázková hodina 9. tříd

/19.11.2017/  

V pátek dne 10. 11. 2017 proběhla ukázková hodina v rámci projektu Patron. Žáci devátých tříd ukazovali dětem z prvních tříd pohádky v podobě hraného mini divadla. K vidění byly například pohádky o Červené Karkulce, o Koblížkovi, Perníková chaloupka a další. Deváťáci byli rozděleni do trojic. Každá trojice měla scénku z jiné pohádky. Po odehrání scénky děti z prvních tříd hádaly, která pohádka to je. Uhodly úplně všechny! Poté si děti poslechly jednu z pohádek o Dášence od Karla Čapka, kterou četl Ivo Jurčík. Jako poslední byly na programu pohádkové omalovánky. U vybarvování se deváťáci s prváky povídali. Nakonec žáci devátých tříd odvedli prváky do jejich tříd a rozloučili se s nimi. Všem se tahle hodina náramně líbila.

žáci 9. ročníku

Fotogalerie

 

Bezpečná ulice

/19.11.2017/  

Ve čtvrtek 9. a v pátek 10. listopadu 2017 proběhl preventivní program pro žáky 3. tříd nazvaný Bezpečná ulice. Program si pro mladší spolužáky připravily dívky z kroužku Peer aktivisté. Třeťáci si mohli na pěti stanovištích prohloubit své znalosti a vědomosti o povinné výbavě jízdního kola, o tom, jak se správně chová chodec, cyklista a spolujezdec v autě. Pro zpestření si třeťáci na jednom ze stanovišť zahráli pexeso s dopravními značkami. Ze společné hodiny odcházeli třeťáci moudřejší a peer aktivistky zkušenější. Není jednoduché předávat vlastní vědomosti mladším spolužákům

Kateřina Janků

 

Seznamovací pobyt šestých tříd

/08.10.2017/  

Na náš tradiční seznamovací pobyt jsme letos vyjeli o pár dní později než obvykle. O to více se šesťáci těšili a byli zvědaví, co je čeká. Až konečně nastalo pondělí ráno 18. září 2017 a třída 6.B vyrazila do hotelu Jelenovská u Valašských Klobouk. Přestože nám počasí nepřálo, snažili jsme se vyrazit i ven, protože Jelenovská je obklopena nádhernou přírodou a vzduch je průzračně čistý. Třída 6.B si venkovních aktivit užila více, mnozí v zápalu hry při nejoblíbenější pohybové hře Mnohonožky ani nepostřehli, že kličkují mezi kapkami deště. Třída 6.A dorazila ve středu právě k rozlučkově - uvítacímu obědu, který byl pro obě třídy společný. Dešťová mračna byla na chvíli milosrdná a počkala, než si 6.A zahraje oblíbenou sportovní hru Pašování šátku. Po celý zbytek pobytu s výjimkou ranní rozcvičky jsme z důvodu deště zůstali uvězněni v hotelu. Děti to zvládly nad očekávání skvěle a užily si všechny osvědčené aktivity, některé v improvizovaných prostorech - na hotelových chodbách. A jak to často bývá – všechno zlé je k něčemu dobré – déšť nás přinutil vyzkoušet i nové hry a aktivity, které u dětí zabodovaly, a tak se náš repertoár aktivit, které dětí seznámí, stmelí, pobaví, přivedou ke spolupráci a zamyšlení, opět rozšířil. Děkujeme tímto dětem ze šestých tříd za milou společnost a spolupráci, naší nové paní psycholožce Lence Hasoňové a novopečeným třídním učitelkám Martině Bábíčkové a Janě Procházkové za pomoc při realizaci celého adaptačního pobytu.

Kateřina Janků, Blanka Kňazejová

Fotogalerie

 

Patron – Mám toho, kdo mně pomůže – hra Desperáti

/04.06.2017/  

Ve čtvrtek 25. 5. 2017 jsme měli další program „patron“ s prvňáčky. Vydali jsme se společně do parku, kde na nás čekala hra Desperáti. Byli jsme rozděleni do skupinek – detektivních kanceláří po čtyřech deváťácích a čtyřech prvňáčcích a naším úkolem bylo pochytat co nejvíce desperátů.

Desperáti byli rozděleni do gangů a jejich obličeje se jmény byly ukryty mezi stromy. Do terénu šli vždy dva deváťáci a dva prvňáci a hledali desperáta. Museli si zapamatovat podobu jeho obličeje – zda má vousy a vlasy nebo jeho tvar očí či nosu a poté jej znovu podle své paměti poskládat ve své detektivní kanceláři neboli lavičce. Za každou správně poskládanou bandu desperátů jsme získali nápovědu.

Když hra v parku skončila, šli jsme na školní hřiště, spojili jsme všechny detektivní kanceláře a podle nápověd jsme se snažili zjistit, jak vypadá vůdce všech desperátských gangů „B. B.“. To se nám brzy podařilo a dostali jsme sladkou odměnu.

Projekt Patron se mně velmi líbil, určitě se prvňáčci cítí lépe, když mají ve škole někoho staršího, kdo jim pomůže a seznámí ho s prostředím školy. Osobně mě mrzí, že tenhle projekt není na škole, kde jsem chodila na první stupeň, protože bych se tolik nebála velkých deváťáků.

Karolína Švestková 9.B, Barbora Šobáňová 9.A

 

Rizika internetu

/30.05.2017/  

Žákyně devátých tříd si pro čtvrtou třídu připravily program o rizicích internetu. Společně si řekli pozitiva a negativa internetu. Mezi výhody děti zařadily hry, získávání informací, ale také like. Mezi negativa zařadily hackery, trolly a viry. Dále zjišťovaly, kolik hodin stráví děti na internetu a u televize. Nejvíce nás překvapilo, jak moc dlouho jsou děti schopné být na internetu. Další aktivitou bylo zařazovat statusy mezi ty, které na zeď Facebooku patří a které naopak ne. Nakonec si děvčata pro žáky připravila prezentaci, jak se bránit proti rizikům a závislostem na internetu.

Karolína Janíkova, Barbora Olivová, 9.B

Fotogalerie

 

Preventivní program Hasík

/02.05.2017/  

Během školního roku 2016/2017 navštívili naši školu dvakrát páni hasiči a povídali si s našimi druháky a šesťáky o tom, jak se chovat, aby nevznikl požár, jak se správně zachovat, když požár vznikne a o spoustě dalších užitečných věcí. Protože byli druháci i šesťáci pozorným publikem, mohli se za odměnu jít podívat přímo na pracoviště hasičů. Tato návštěva byla naplánovaná na pátek 28. dubna 2017 a uskutečnila se i přes značnou nepřízeň počasí. Děti si důkladně prohlédly hasičská auta, dozvěděly se, co všechno v nich hasiči vozí a k čemu tyto pomůcky slouží. Zaujal také člun a velké auto, které projede vysokou vodou při záplavách. Šesťáky velmi zabavila posilovna, kde hasiči trénují svoji fyzickou kondici, a nejraději by posilovali až do konce vyučování. Moc děkujeme brodským hasičů za čas, který nám věnovali.

Mgr. Kateřina Janků

Fotogalerie

 

Napříč školou – učíme se společně

/28.04.2017/  

Každoročně touto dobou máme společně s páťáky projektové dopoledne. Tentokrát jsme si pro ně připravili fyzikální a chemické pokusy. Akce se konala v úterý 25. 4. 2017. První dvě hodiny osmáci předváděli pokusy páťákům. Osmáci si nachystali třináct stanovišť, kde předvedli mladším spolužákům např. umělé bahno, chromatografii, lávu, vodní vír, plovoucí plastelínu, bojácné barvy a další. Páťáci si mohli pokusy sami vyzkoušet, poté si postup zapisovali a nakreslili. Duha, kterou vytvořili známé bonbóny Skittles, sklidila dokonce i aplaus. Nebo více než duha zaujala ochutnávka pomůcek? :-) V druhé části programu jsme se všichni sešli v malé tělocvičně a někteří odvážní páťáci předvedli své vlastní pokusy, nejvíce zaujalo vajíčko, které bylo 24 hodin ponořeno v octu a stalo se „gumovým“. Naším posledním společným úkolem bylo sepsání laboratorní práce nebo zprávy do novin o našem projektu. Potom už jsme se bohužel museli vrátit do běžného vyučování, rádi bychom zůstali s páťáky i déle. Projektem nás provázely paní učitelky Machálková, Kučerová a Janků.

žáci 8.A

Fotogalerie

 

Pexesový turnaj

/05.02.2017/  

V rámci projektu Patron, jehož hlavním cílem je spolupráce nejstarších a nejmladších žáků naší školy, se v úterý 31. ledna 2017 konal Pexesový turnaj. Tato akce má nejen prohloubit kamarádství mezi našimi prváčky a deváťáky, ale také zpestřit všem to dlouhé dopoledne, kdy se čeká na vydávání pololetního vysvědčení. Věřím, že i letos toto čekání prváčkům uteklo rychle a příjemně, protože deváťáci se jim svědomitě a klidně věnovali, s chutí si zahráli nejen pexeso a lidské bingo, při kterém se o sobě dozvěděli nové věci, ale také poctivě procvičovali učivo v pracovních listech, pokud už v Pexesovém turnaji nepostupovali dál. Vítězky (ano, letos to byly pouze dívky) si odnášely diplomy a sladkou odměnu, všichni ostatní dobrou náladu a krásné pololetní vysvědčení. Všichni už se těší na další setkání.

Mgr. Kateřina Janků

Fotogalerie

 

Adaptační pobyty mají smysl

/25.09.2016/   

Začátkem září pořádá Základní škola, Mariánské náměstí, Uherský Brod již tradičně adaptační pobyty. V prvních třídách se pod vedením psycholožky Hany Dvořáčkové a paní učitelky Zuzany Šopíkové mají možnost blíže poznat nejen děti, ale také jejich rodiče, což pozitivně ovlivňuje budoucí spolupráci školy a rodiny, která je pro děti velmi důležitá. Každá první třída strávila seznamováním jeden den v prostorách Domu dětí a mládeže Uherský Brod. A protože byli naši prváčci velmi šikovní, čekala je i sladká odměna.

Také při přechodu na druhý stupeň – v šestém ročníku – vznikají na naší škole nové kolektivy, které tradičně jezdí za poznáním do hotelu Jelenovská u Valašských Klobouk. V tomto hotelu bývají kromě nás ubytování také běžní hosté. Jeden z manželských párů ubytovaných v hotelu vznesl dotaz: „Proč vlastně nejsou děti ve škole, když je začátek školního roku?“ Jejich otázka mě přiměla přemýšlet o seznamovacích pobytech hlouběji. Není to ztráta času, jet na začátku školného roku na tři dny na „výlet“? V očích veřejnosti by to tak možná mohlo vypadat. Děti se přece mají učit. Ano, a přesně to na adaptačním pobytu dělají, věřím, že se za tři dny naučí velmi mnoho. Nejen poznat blíže své spolužáky – mnozí se po příjezdu do hotelu neznali ani křestním jménem, ale i vidět třídního učitele jinýma očima, jako normálního člověka. Po třech dnech odjížděli žáci obou šestých tříd nejen spokojení, ale i chytřejší, zkušenější, o malý kousek dospělejší. Nepoznali jen nové kamarády, ale získali základní zkušenosti, jak spolupracovat, pracovat v týmu, důvěřovat ostatním, chovat se k ostatním tak, aby neublížili tělu ani duši, dostali tipy a rady jak další čtyři roky strávit ve spokojené třídě. Teď je to hlavně na nich, jak se jim to povede.

Kateřina Janků, Blanka Kňazejová

Fotogalerie

 

Učíme se společně

/10.06.2016/   

Pozitivní klima naší školy se snažíme podporovat spoluprací starších a mladších žáků. Kromě projektu Mám toho, kdo mně pomůže, do něhož jsou zapojeni nejdřív osmáci s předškoláčky, následně se pak deváťáci stávají patrony prváčků, dále projektu Kamarád, kde peer aktivisté z druhého stupně navštěvují prvostupňové třídy, pořádáme každoročně společné učení starších a mladších žáků. V tomto školním roce si sedmáci připravili pro čtvrťáky téma Česká republika. Sedmáci a čtvrťáci už se znali z dřívějších projektů, starší z nich byli příjemně překvapeni, jak velké pokroky mladší spolužáci udělali, jak jsou rychlí, pohotoví a jaký mají přehled o naší vlasti.

Osmáci se vydali do třetích tříd. Dvě hodiny se nesly v poklidné a příjemné atmosféře, třeťáčci stihli nejen zvládnout připravené pracovní listy na téma les a nakreslit obrázek, ale i zahrát si spolu se staršími kamarády pexeso, karty nebo jinou společenskou hru.

Obě společná dopoledne se velmi vydařila a naprostá většina zúčastněných dětí si přeje zažít podobný projekt v příštím školním roce znovu. My „velcí“ se na první stupeň rádi zase vypravíme.

Mgr. Kateřina Janků, metodik prevence

 

Kyberšikana

/05.04.2016/   

V poslední době velmi rychle narůstá počet dětí trávících značnou část volného času na internetu nebo s mobilním telefonem v ruce. Internetová síť nám přináší mnoho výhod, na druhé stran bohužel i mnoho nevýhod a rizik.

Právě proto přijel za našimi šesťáky i letos na jaře pan Pavel Pakosta a s každou třídou pobesedoval dvě hodiny na téma kyberšikana. Po absolvování besedy se snad děti lépe zorientují ve spletité síti internetu a vyvarují se rizik číhajících především na sociálních sítích. A protože se do sociální sítě nechávají lapit čím dál mladší děti, zašla jsem si na stejné téma popovídat také s dětmi čtvrtých tříd a chystám se do pátých tříd.

Mgr. Kateřina Janků, metodik prevence

 

Nezávislí osmáci

/01.03.2016/   

Naši žáci osmých tříd si během ledna a února 2016 prošli malým kurzem nezávislosti. Kromě povídání na téma závislost v hodinách občanské výchovy absolvovali hned dvě besedy se podobným tématem. První besedu vedl pan Petr Kohout, který si prošel závislostí na hracích automatech, při druhé besedě na nás silně zapůsobil pan Roman Povala, který se dokázal zbavit závislosti na drogách. Pan Povala jezdí za našimi osmáky každoročně a jeho beseda je dětmi velmi oblíbená. Oba výše zmínění pánové se každý jiným způsobem snažili osmákům vštípit podobnou myšlenku – stojí zato nebýt závislý, ať už na čemkoli. Život nám skýtá obrovské množství možností, ale závislý člověk tyto možnosti postupem času nedokáže využít.

Proto – milí osmáci – a nejen vy – buďte nezávislí!!!

Mgr. Kateřina Janků, metodik prevence

 

Seznamovací pobyty šestých tříd

/20.9.2015/   

Tradiční seznamovací neboli adaptační pobyty šestých tříd proběhly od 7. do 11. září 2015. Jako už tradičně jsme vyjeli do hotelu Jelenovská u městečka Valašské Klobouky. Změnou oproti předešlým ročníkům byl počet tříd, tentokrát nastoupily na druhý stupeň hned tři šesté třídy. Přesto všechno proběhlo na výbornou. Počasí nám přálo, a tak se třídy 6.A a 6.C, které absolvovaly pobyt od pondělí do středy současně, pěkně prostřídaly při vnitřních a venkovních aktivitách. Také třída 6.B si od středy do pátku užila čerstvého vzduchu v okolí Jelenovské dostatečně. Cílem her a aktivit je lepší vzájemné seznámení dětí, spolupráce, tolerance, schopnost řešit konflikty a zátěžové situace. Třídní učitel vidí, jak třída pracuje a reaguje, během necelých třech dní zažijí a vyzkouší žáci mnoho situací, které je sblíží a naučí spolupracovat.

Realizační tým - Blanka Kňazejová, Helena Zemčíková, Hana Dvořáčková a Kateřina Janků - se snaží program neustále inovovat a vylepšovat podle ohlasů předchozích ročníků, snad i proto byla velká řada šesťáků spokojena s celým pobytem. Co do oblíbenosti vedou pohybové aktivity, ale i ty, u nichž je třeba trošku lámat si hlavu. Chvíle volna naplněné návštěvou bazénu, hraním stolního tenisu a vzájemnými návštěvami na pokojích mají také nezastupitelné místo při sbližování našich šesťáků.

Mgr. Kateřina Janků, metodik prevence

Himaláj - realitou proti drogám

/15.12.2012/   

Ve čtvrtek 13. prosince 2012 si deváťáci odpočinuli od předvánočního shonu a strávili příjemné tři hodiny v naší multimediální učebně. Přijel nás totiž navštívit pan Jan Trunda ze Záhorovic, aby nás provedl svým programem Himálaj – Realitou proti drogám. Kromě množství techniky a aparatury s sebou přivezl svoji dceru a pomocnici v jedné osobě, a také svého nejmladšího čtyřletého syna, který naprostou většinu času v klidu seděl, pokud zrovna nenavazoval přátelské vztahy s našimi deváťačkami:-)
Pan Trunda po celou dobu programu mluvil sám, jako doprovod sloužily pouze fotografie. Nebyl potřeba žádný film, aby pan Trunda tři hodiny udržel pozornost posluchačů. Jeho vyprávění bylo totiž vtipné a poutavé, vtipné hlavně v části, kdy líčil své dětství a dospívání v Uherském Brodě a řadu hříchů svého mládí. Vyprávění nám bylo blízké také díky fotografiím, na kterých byla řada důvěrně známých míst z Uh. Brodu a okolí, s nimiž byl život pana Trundy úzce spjatý. Ta část života pana Trundy, kdy téměř veškeré jeho počínání řídily drogy, už nebyla tak úsměvná, ale velmi zajímavá. Pan Trunda si sáhl až na samé dno, ale po více než desetileté závislosti dokázal s drogou skončit – po tříměsíčním pobytu v nemocnici, při němž prakticky vstal z mrtvých. Věděl, že musí svůj život změnit od základů, opustil Uherský Brod, opravil starý dům v Záhorovicích, kde se naučil spoustu věcí nutných k žití. Teď má pan Trunda ve svém domě nahrávací studio a věnuje se hudbě, což nám společně s dcerou Markétou předvedli – pan Trunda hrál na klávesy vlastní píseň Hvězdy a oba s Markétou zpívali.
Druhá část programu byla krátká, ale zasáhla nás – šlo o proměny tváří drogově závislých lidí v průběhu několika let.
V třetí části programu nám pan Trunda představil příběh pana Josefa Rakoncaje, horolezce, který jako jeden z mála lidí na světě zdolal vrchol K2 bez kyslíkového přístroje. Jeho příběh měl představit určitý protipól k příběhu pana Trundy. „Joska“ Rakoncaj od třinácti let toužil zdolat svoji vysněnou horu, celý život si šel za svým cílem a sen se mu splnil. Pan Trunda našel svoji cestu až po mnoha spletitých peripetiích – přesto nebylo pozdě, našel sám sebe, věnuje se tomu, co ho baví a má celkem 6 dětí.
V poslední části deváťáci kladli řadu dotazů a vypadalo to, že nejen proto, aby oddálili začátek další výuky :-)

Věřím, že je program pana Trundy zaujal stejně jako mě. Za pomoc při besedě velmi děkuji paní Jitce Hudečkové a paní Heleně Zemčíkové.

Mgr. Kateřina Janků, školní metodik prevence

 

Beseda s vozíčkářem

/04.11.2012/   

V úterý 30. října 2012 navštívil naši školu už poněkolikáté pan Erik Fojtík z Brumova. Pan Fojtík je vozíčkář a už tradičně besedoval s našimi šesťáky o prevenci úrazů a ohleduplnosti vůči postiženým lidem. Obě šesté třídy se dozvěděly, jak se to stalo, že pan Fojtík přišel o obě dolní končetiny, z jeho příběhu si mohli žáci odnést ponaučení, jak křehké je naše zdraví a jak nebezpečné je jakékoli hazardování.
Poté pomocí přehledných materiálů a poutavého vyprávění přiblížil dětem různé situace, do kterých se děti běžně dostávají a při nichž může dojít k úrazu (sport, jízda na kole, skákání do vody, cestování autem, rvačky mezi vrstevníky, houpání na židličkách apod.). V další části povídání se děti dozvěděly, jak se člověku po těžkém úraze změní život, s jakými omezeními musí člověk počítat a jak musí upravit své životní podmínky – byt, sebeobsluhu, dopravu…
Druhá část přednášky byla o něco veselejší – pan Fojtík pomocí videa i vyprávění ukázal, že i vozíčkáři (nebo jinak postižení lidé) mají v dnešní době už spoustu možností, jak plnohodnotně strávit volný čas. Ze sportů je možné provozovat basketbal, tenis, lyžování – jízdu na monoski, sledge hokej – tomuto sportu se pan Fojtík věnuje aktivně a závodně, hraje za Zlín a za Studénku. Hokejisté potřebují speciální saně, na kterých sedí, a dvě speciální hokejky, pomocí nichž se hokejista nejen pohybuje, ale také hraje. Sportovní možnosti a aktivity vozíčkářů děti zaujaly, proto kladly panu Fojtíkovi řadu dotazů. V závěru besedy si naši šesťáci mohli vyzkoušet jízdu na vozíčku. Zjistili, že ovládat vozíček není úplně jednoduché. Pan Fojtík ukončil besedu přáním, aby žádné z dětí invalidní vozíček nikdy nepotřebovalo. Velmi tímto děkujeme panu Fojtíkovi za příjemné a poučné dopoledne.

Mgr. Kateřina Janků, metodik prevence

 

Seznamovací pobyt žáků 6. tříd

/01.10.2012/   

Základní škola na Mariánském náměstí se ve své práci s žáky zaměřuje mimo jiné i na rozvoj vrstevnických kolektivů a kultivaci mezilidských vztahů. Toto úsilí směřuje nejen k posilování optimálního prostředí ve škole z hlediska chování žáků a jejich vzdělávání, ale funguje také jako velice významný prvek primární prevence nejrůznějších negativních sociálních jevů.

Důležitý aspekt budování vrstevnických kolektivů a kultivace mezilidských vztahů představují seznamovací čili adaptační pobyty žáků šestých tříd, o kterých lze prohlásit, že se na naší škole staly již tradicí. Význam seznamovacích pobytů žáků šestých tříd musíme chápat v celkovém kontextu přechodu dětí z prvního stupně základní školy na druhý, kdy dochází ke změnám v sestavě jednotlivých tříd, ke změnám ve složení předmětů, způsobu práce atd. Na všechny tyto změny se žáci musí adaptovat a zmíněné seznamovací pobyty jim v tom rozhodně napomáhají.

V termínu od 10. do 14. září tohoto roku se uskutečnily dva po sobě následující třídenní seznamovací (adaptační) pobyty žáků obou šestých tříd naší školy, a to na horském hotelu Jelenovská v poklidné zalesněné krajině nedaleko od Valašských Klobouků. Obsah obou seznamovacích pobytů sestával především z celé řady aktivit spadajících do oboru osobnostní a sociální výchovy, nicméně v programu nechybělo ani sportovní vyžití, diskotéka nebo túra na hrad Broumov. Jako hlavní hmatatelný výstup ze seznamovacího pobytu lze označit sepsání pravidel chování a komunikace v třídním kolektivu, na kterém se podíleli sami žáci prostřednictvím tzv. komunitního kruhu.

Realizaci všech adaptačních aktivit zvládly na zcela profesionální lektorské úrovni paní učitelky Mgr. Blanka Kňazejová, která byla zároveň hlavní organizátorkou obou pobytů, a Helena Zemčíková. Odborný dohled zajišťovala školní psycholožka Mgr. et Mgr. Hana Dvořáčková a svůj díl práce vykonala také Mgr. Petra Pilková, oba třídní učitelé – Mgr. Lenka Šišperová a RNDr. Zdeněk Horák – a konečně Mgr. Stanislav Zlámal.

Ještě je nutné dodat, že adaptační pobyty byly realizovány v rámci projektu „Poradenské pracoviště pomáhá inkluzívnímu vzdělávání žáků základní školy“, financovanému z finančních prostředků ESF a státního rozpočtu České republiky.

Mgr. Stanislav Zlámal

Fotogalerie

 

Závislost člověka na automatech

/22.06.2012/   

V rámci prevence rizikového chování jsme již po několikáté pozvali na naši školu pana Aleše Kučeru, abstinujícího gamblera, který pracuje jako externí  lektor na školách. Jeho přednášky jsou srozumitelné a vypovídají o úskalí v této oblasti.
Žáci 8. ročníků  si  měli možnost vyslechnout jeho životní příběh, ve kterém se objevila závislost na hracích automatech. Seznámil je s nebezpečím automatů, slibujících velké výhry, ale zamlčujících velké prohry a ztráty  nejen peněz, ale i vztahů, zdraví, práce, bydlení a rodiny jako důsledků  závislosti na nich.V diskusi odpovídal na přímé a osobní dotazy žáků a svým otevřeným přístupem si získal zájem o dané téma a  pozornost. Varoval  i před příliš častým vysedáváním u počítačů a motivoval žáky k vhodnějšímu využití volného času. Jeho návštěva spojená s touto besedou byla určitě velmi přínosná a užitečná. Jeho zkušenosti tak nezapadnou, ale jsou dobrou orientací pro mládež a jejich rozhodování v životě. Děkujeme.
Připomínám žákům prosbu pana Aleše o zpětnou vazbu a reakce na níže uvedený kontakt.
Kontakt : gambl.murat@seznam.cz

Helena Zemčíková

 

Masmédia a jejich vliv na volný čas dětí

/10.06.2012/   

V pondělí 4.6.2012 se na naší škole v učebně jazyků konala beseda se školním psychologem na téma Masmédia a jejich vliv na volný čas dětí. Realizace této besedy byla financována z prostředků ESF a stát. rozpočtu ČR v rámci OP VK. Je součástí poradenského pracoviště, které pomáhá inkluzivnímu vzdělávání žáků základní školy. Rodiče se zde mohli seznámit se zajímavými čísly, vypovídajícími o tom, kolik hodin tráví naše děti u počítačových her či televize. Také s informacemi o příznacích počínající závislosti a s možnostmi řešení. Nechyběla ani individuální konzultace rodičů s psychložkou a metodikem prevence o konkrétních problémech s dětmi a jejich trávením volného času nebo jak povzbudit své dítě k aktivnějšímu způsobu využití tohoto času. Škoda jen, že se zúčastnilo tak málo rodičů, protože tento problém postihuje mnoho rodin a je dobré ho nepodceňovat.

 

Projekt Kamarád sobě i druhým - Kamarád "2012" pokračuje

/07.04.2012/   

19.4.2012 jsme opět zahájili projekt Kamarád sobě i druhým - Kamarád pokračuje.
Tentokrát jsme ho obohatili o ETICKÉ DÍLNY, které vede lektor Milan Kantor. Každé úterý se žáci, zatím 7., 8. a 9. ročníků začali scházet v multikulturní učebně, aby se zamýšleli a pracovali pod vedením lektora a za asistence metodika prevence nad příslušnými zajímavými tématy (viz Harmonogram projektu).
Každá třída absolvuje tři setkání po dvou hodinách dle plánu etických dílen. Pracovní plán je zpracován také pro 1. stupeň naší školy, zde jen s hodinovou dotací. Od května se v 1. - 5. ročníku budou prolínat etické dílny s komunitními kruhy a peer programem (viz Harmonogram projektu).
Spolupracovat zde budou: lektor etických dílen Milan Kantor, metodik prevence Helena Zemčíková, výchovná poradkyně Blanka Kňazejová a tým peeraktivistek, dále třídní učitelé jednotlivých tříd. Věříme, že tento projekt je zajímavý a užitečný. Je provázaný napříč školou a tak osloví co nejvíce žáků. Snad jim odpoví  na mnohé otázky a nejasnosti. Snažíme se tak o minimalizaci rizikového chování našich žáků a  přispění k bezpečnému a radostnému klimatu naší školy.

Helena Zemčíková

Harmonogram projektu

 

Beseda o bezpečném chování - prevence úrazů

/06.02.2012/   

„Ani slunko nesvítí 24 hodin denně..." či "neštěstí nechodí po horách, ale po lidech.”

Těmito hesly doplnil pan Erik Fojtík z Brumova téma své přednášky o prevenci úrazů a ohleduplnosti lidí k postiženým lidem. Naši základní školu navštívil již po několikáté v pátek 2.2.2012 a přednášel jako předešlé roky žákům 6. ročníků a letos i žákům 4. A a 5. A. Ti se tímto tématem zabývají i v předmětu výchova ke zdraví či vlastivědě.

V teoretické části dětem povyprávěl svůj životní příběh, ve kterém při úraze přišel o obě nohy a tak si musel zvykat na jiné životní podmínky na vozíku. Dokázal, že je sice velmi těžké smířit se se změnami vlastního těla, ale že se člověk musí přijmout takový jaký je a učit se všechno od začátku. To vyžaduje hodně úsilí, sebezapření a optimismu. Posiloval tím v dětech odpovědnost za své chování a schopnost překonávat překážky.

Poukázal na mnohá nebezpečí, která číhají všude dokola, včetně skoků do vody na neznámém místě, nebezpečí na silnici či naskakování do vlaku nebo při obyčejných chlapeckých bitkách. Zabýval se také ztíženými podmínkami vozíčkářů a důležitostí ohleduplného přístupu ostatních lidí
k nim. Děti si mohly vyzkoušet ovládání a jízdu na invalidním vozíku a zjistily, jak je těžké překonání třeba jen obyčejného prahu u dveří.

Velkou zajímavostí jistě je, že je pan Fojtík výborný sportovec. Věnuje se sladge-hokeji, ve kterém  naši republiku reprezentoval na paraolympiádě 2010 ve Vancouveru. Obsadili krásné  5. místo. Vloni se vrátil z mistrovství Evropy ze Švédska, kde vybojovali stříbrnou medaili. Našim žákům přejeme, aby vozík v životě nepotřebovali, ale respektovali potřeby lidí, kteří se bez něho neobejdou.

Helena Zemčíková

 

Příručka první pomoci

/15.01.2012/   

Interaktivní příručka první pomoci je dostupná na internetovém portálu www.zachrannykruh.cz.

Tisková zpráva - Záchranný kruh

 

Preventivní protidrogový program...

/15.12.2011/   

... Himálaj- realitou proti drogám

V pátek, dne 2.12.2011 se konala na Domě dětí a mládeže v Uherském Brodě pro  žáky  ZŠ Mariánské náměstí přednáška  o závislosti na omamných látkách.
Přednášel pan Jan, přibližně 17 let abstinující narkoman, který velmi vhodnou formou žáky 9. ročníků seznámil s nebezpečím a důsledky užívání drog. Provedl posluchače svým dětstvím, školními léty, které prožil na naší škole, dospíváním a hledáním smyslu života. V druhé polovině programu přidal příběh známého horolezce a tak spojil dva příběhy lidí, kteří chtěli ve svém životě něco zažít, překonávali překážky a sami sebe. Nebál se odkrýt negativní věci svého osobního života, aby tak preventivně působil na žáky a jejich vědomí o správné cestě a úskalí útěku k návykovým látkám. Druhý příběh byl ze života horolezce Josefa Rakoncaje, který vynaložil podobnou sumu peněz a mnoho síly jiným směrem za jiným cílem-na dobytí vrcholů hor a budování přátelství. Myslím, že bylo vše velmi poutavě dětem vyprávěno. Program byl vhodně zvolen tak, aby byl pro žáky srozumitelný a zároveň vypovídající o životě s drogou jakékoliv podoby. Byl zpestřen hudební produkcí. Jako vloni i letos s sebou přivedl  svoji dceru Markétu, která obohatila program o své vyprávění i zpěv.
Ve dnech 15. a 16. 12. bude dál navazovat na toto téma v komunitních kruzích v 9. A a v 9. B v rámci hodin výchovy ke zdraví. Zde bude příležitost se vrátit k těmto dvěma příběhům a klást otázky, hledat souvislosti a odpovědi na nezodpovězené… tak děti posunovat v chápání sebe samých, trávení volného času a budování zdravé sebedůvěry.

Helena Zemčíková, ŠMP

 

Preventivně výchovný projekt Hasík

/15.12.2011/   

Ve dnech 25.10.2011 a 9.12.2011 navštívila naši školu dvojice profesionálních hasičů z HZS Uherský Brod. Jednalo se o projekt Hasík, který je určen pro základní školy a je velmi užitečný z hlediska prevence.
Děti 2. a 6.tříd se nejprve seznámily s náplní práce hasičů, jejich výstrojí a výzbrojí, s důležitými telefonními čísly tísňového volání, první pomocí, jak ošetřit popáleniny správným způsobem, s ohlášením mimořádné události na operační středisko, chováním při zjištění požáru venku, ve škole nebo doma. Určitě si zapamatovaly, že je důležité se při požáru držet  u země, neschovávat se do skříně či jinam, nebo vyvěsit např. kus oblečení z okna, aby hasiči věděli, kde se nachází nějaká osoba. Už ví, co dělat ve škole, když hoří a oni jsou mimo třídu, jaké jsou nejčastější příčiny požáru a z toho vyplývající zásady bezpečnosti. Dále se učily rozlišit různé typy sirén a hasicích přístrojů nebo co udělat, když jsou svědky  autonehody. I zde byly pro zapamatování promítány záběry se správným postupem. Sympatičtí hasiči zbavovali děti obav z požárnických masek a přístrojů, ve kterých byli oblečeni a jejich hlas zněl jinak než ve skutečnosti. Předvedli se v zásahovém oděvu s přilbou a nasazeným dýchacím přístrojem. Děti poznaly, že tento divně vypadající a divně mluvící „mimozemšťan“ je jejich kamarád, který jim přišel pomoci.
Také velmi pěkně pracovali s dětmi v komunitním kruhu, předváděli správné a špatné způsoby chování v rizikové situaci, ptali se dětí co všechno ví o jejich práci.Získané vědomosti s nimi opakovali, aby si žáci co nejvíce zapamatovali. Měli připraveny i sladké odměny, ale i bez nich žáky velmi dobře zaujali a motivovali.
Program byl jak zábavný, tak poučný. Už se těšíme na jarní návštěvu hasičské základny v našem městě. Tato třetí akce bude nejenom vyvrcholením, ale současně i ukončením celého projektu.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat Janu Vráblíkovi a  Petru Dzurákovi za jejich poutavé vyprávění o jejich náročné práci.

Helena Zemčíková

 

Adaptační pobyt žáků 6. tříd

/11.10.2011/

Ve dnech 19.9.- 23.9. 2011 proběhl v rámci projektu ESF VK „Multikulturní vzdělávání – šance pro Evropu“ v rekreačním středisku Monte Lope adaptační pobyt  žáků šestých tříd naší školy. Tento pobyt měl za úkol začlenit do kolektivu sociálně znevýhodněné žáky, žáky se SPUCH a žáky, kteří přichází z jiných škol.  Pro práci s třídním kolektivem je třeba, aby se pobytu účastnily všechny děti. Finanční prostředky, které jsme získali díky našemu projektu, toto umožnily skutečně všem.    

Helena Zemčíková

Číst celý článek

Fotogalerie           

       

Závislý život a svoboda nejdou dohromady...

/18.09.2011/

Ve středu 14.9.2011 naši školu v rámci prevence navštívil pan Luděk. Je zakladatelem některých klubů anonymních alkoholiků a narkomanů. Pomáhá lidem najít cestu z bludného kruhu omamných látek.
Sám si prošel v životě těžkým údobím, o kterém se byl ochoten sdílet.
Má zkušenosti jak s drogami, tak alkoholem. Teď již 8 let abstinuje, pracuje a cestuje, což je jeho koníček.
Jsme rádi, že jsme ho mohli poznat a slyšet jeho příběh.

Děkujeme, žáci 7. ročníku…

 

Preventivní projekt "KAMARÁD SOBĚ A DRUHÝM"

/04.07.2011/

V úterý 3.5. 2011 jsme zahájili na naší škole projekt prevence „Kamarád sobě a druhým“.
Jeho součástí jsou komunitní kruhy (KK) na 1.stupni, aktivity s peer aktivistkami a čtení příběhů žáků ve školním rozhlase, kterým se projekt v prosinci uzavře.
A jak to celé probíhá ?...

Helena Zemčíková

Preventivní projekt "KAMARÁD SOBĚ A DRUHÝM"

 

OSPOD - Sdělení rodičům a žákům

/04.07.2011/

Před letními prázdninami se na Vás obracíme se žádostí o sdělení informace žákům, studentům Vaší školy o tom, jak je postupováno Odborem sociálních věcí, oddělením sociálně-právní ochrany dětí, při zjištění podávání a požívání alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek.

Článek ke stažení

 

Rubikon - finále

/26.05.2011/

Naše škola se úspěšně účastnila této soutěže a jaký zážitek měli žáci, to nám sami sdělili v následujícím článku jedné ze soutěžících:

Soutěž s heslem „Není ti 18? Nesázej“ nám všem určitě zachová krásné vzpomínky. V téhle hře nešlo jen o dovednosti a vědomosti, ale o uvážení a volení si postupu a systému. Začalo to školním kolem, které proběhlo na Domě dětí v Uherském Brodě. Naše družstvo fialových postoupilo do oblastního kola, pořádaného v Domě kultury. Zde už soutěž nabírala obrátky. Přiznám se, že naše družstvo si mnoho nevěřilo, a proto když jsme drželi na konci diplom s 1. místem, bylo to jako ve snu. Naše radost byla nepopsatelná. „Konečně jsme něco dokázali,“ tyhle slova si pamatuji, že se ozývaly z naší šatny…
Po oblastním kole nás čekalo kolo krajské ve Vsetíně. Měli jsme skvělé fanoušky a atmosféra byla perfektní. Snažili jsme se dát do toho vče, co šlo. A možná proto jsme byli zklamaní ze 3. místa. Ale pak jsme si řekli, že 3. místo z kraje je nádherné. Tímto krajským kolem jsme si zajistili dvoudenní výlet do Prahy se všemi soutěžícími i pořadateli...
Pojedeme 15. - 16. června a já osobně se nesmírně těším! Snad mohu i za ostatní říct, že jsme rádi, že jsme se téhle soutěže mohli zúčastnit a  získat mnoho nových informací a taky zkušeností…

Zuzka Kočicová, 8.B

Poznámka: Soupiska soutěžících je v přiloženém článku ze školního kola níže. hz

 

Multikulturní projekt na naší škole

/24.05.2011/

V rámci projektu OP VK „Multikulturní vzdělávání, šance pro Evropu“, do jehož realizace se naše škola zapojila díky financím globálního grantu Zlínského kraje, se uskutečnilo od 9. 5. do 11. 5. ve třídách projektové vyučování, zaměřené na tuto problematiku.
Žáci 1. – 9. tříd zažili programy s využitím prvků dramatické výchovy i projektového vyučování. Ti nejmenší pracovali s příběhem malého chlapce z Bolívie - WATOTO, do jehož života nahlédli prostřednictvím příběhu i fotografií. Cílem programu bylo poukázat na podobnosti mezi životy dětí u nás a jinde, naučit se setkávat se s rozdílností. Děti 3. a 4. tříd se seznámily s příběhy dětí z různých zemí, které nyní žijí v ČR, kde požádaly s rodiči o azyl. Páťáci až sedmáci se zamýšleli nad tím, co pro ně znamená „doma“ a poté se prostřednictvím textů seznámili se skutečnými domy a lidmi z různých částí světa. Práce s fotografiemi otevřela i otázku stereotypů a jejich nebezpečí. A ti nejstarší žáci si odpovídali na otázku: Multikulturní společnost: utopie nebo realita?
Tyto projektové dny pro nás připravili lektoři ze dvou brněnských organizací: Na Zemi – společnost pro fair trade a Nesehnutí. Všechny programy byly velmi pečlivě a zajímavě připraveny a byly inspirací pro naši další práci s žáky na průřezovém tématu multikulturní a globální výchovy.
Byla jsem jako metodik prevence v šestých ročnících a osobně jsem se zapojovala do jednotlivých činností. Pracovali jsme ve skupinách, v kruhu i individuálně. Někteří žáci měli problém pochopit dané téma, ale přes všechna zadrhnutí jsme např. vyráběli obydlí, učili se rozumět jinému způsobu života, hádali, ke které zemi patří  daná stavba . Nebylo to vždy úplně jednoduché, ale zamyslet se nad tím, jak všelijak se může žít, bydlet a pracovat je určitě důležité.

Jitka Hudečková, Helena Zemčíková

 

Přednáška na téma AIDS, láska, sexualita a vztahy

/24.05.2011/

Na naší škole probíhají různé programy a projekty, dle plánu školy a také preventivního. Ty doplňují besedy a osvětové programy, o kterých vás průběžně informujeme. Nejsou hlavními body prevence, ale jsou její nezbytnou součástí. Další takovou aktivitou byla osvěta na téma AIDS, láska, sexualita a vztahy. Jak byli osloveni žáci a co jim to dalo, sami napsali v krátkém článku:

V pondělí 16. 5. 2011 jsme měli, my deváťáci,  možnost zhlédnout a poslechnout si přednášku  pana Tomáše Řeháka. Na přednášku se všichni „vůbec“ netěšili, byla totiž na téma: SEXUALITA, a to  je pro nás v 15 letech táákováá „nuda.“ Pan Řehák byl hned od začátku velmi sympatický a toto zdání neklamalo. Hned od začátku na nás doslova chrlil vtipné poznámky, všichni jsme se smáli, uměl si získat naši pozornost a tak jsme se vůbec nenudili. Ke svému vypravování měl připravenou prezentaci, která se dělila na tři témata „Sex, AIDS a vztahy.“ Prezentace byla obohacena  různými obrázky a skutečnými příběhy, které prožíval s lidmi umírajícími na virus HIV. Bylo to pro nás těžké poslouchat, jaká je realita. Nikde se o tom nemluví, ale počet zemřelých lidí na tento virus je velký a každým rokem se zvyšuje.  Proto jediné, co nám může pomoct, abychom se MY s tímto virem nesetkali, je prevence. Pouhá prevence nás může zachránit. A tu nám umožnila paní učitelka Zemčíková, která přednášku  pana Řeháka zajistila. O lásce nám pan Řehák taky mnoho vyprávěl. „Co je to láska? Láska je, když chceš to nejlepší pro druhého člověka.“  Také nám holkám prozradil, jak je to doopravdy u kluků, kteří mají od nás – holek – trochu rozdílné myšlení: holka přemýšlí nad „miluje mě? nemiluje mě?“ a kluk „dá mi? nedá mi?“
Ano, i tomuto jsme se smáli, ale také je to realita, která s nevyléčitelným AIDS souvisí. Kladl nám různé otázky, na některé jsme se ale všichni styděli odpovědět a tak se nikdo ani nebyl schopen přihlásit. Pan Tomáš s námi ale o všem mluvil otevřeně, mohli jsme se ho na cokoliv zeptat, nic před námi netajil. Přednáška pro nás byla bohatým přínosem do života. Největší ponaučení nám daroval svými příběhy, které se skutečně staly. Velkou stopu v nás také zanechaly fotografie lidí, které AIDS postihl. Pokud bych mohla mluvit za všechny, většinu z nás nejvíc zaujalo povídání o HIV, ale také téma „Sex a vztahy“ nás 100% zaujalo a budeme na sebe dávat větší pozor a více si vážit sami sebe i druhých lidí.

„Líbilo se mi, že tu přednášku podal vtipnou formou a také že to vyprávěl zpaměti. Líbilo se mi, jak vyprávěl příběhy těch nemocných.“ 
Monika Osohová, 9. A

„Líbilo se mi, že nám to vyprávěl někdo, kdo se s těmi lidmi setkal, a ne někdo, kdo si jen připraví prezentaci a ukáže nám ji. Akorát se mi moc nelíbily fotky těch lidí, co mají tu nemoc.“   Jana Barčíková, 9.A

„Je dobré, že aspoň někteří lidé se snaží pomoci ostatním. Líbily se mi příběhy ze života, i když některé fotky byly dost drastické. Myslím, že si z přednášky hodně odneseme.“         
Lucie Švehlíková, 9.A

„... téma jako AIDS zajímá všechny a rady, jak se této nemoci vyvarovat, jsou doopravdy cenné. Jediné, co se mi nelíbilo, byla statistika růstu obětí této nemoci."  
Martin Varmuža, 9. B

„Pan Řehák dovedl zaujmout publikum humornými vložkami, ale přitom podal své vyprávění dostatečně tvrdě, aby zapůsobil na psychiku posluchače a donutil ho o tématu přemýšlet, nejen mlčky sedět a poslouchat."
Ondřej Kučera, 9. B

Helena Zemčíková

 

Závislost na automatech

/02.05.2011/

V rámci prevence rizikového chování jsme již po několikáté pozvali na naši školu pana Aleše Kučeru, abstinujícího gamblera, který pracuje jako externí  lektor na školách v rámci této prevence. Jeho přednášky jsou srozumitelné a vypovídají o úskalí v této oblasti.
Žáci 8. ročníků  si  měli možnost vyslechnout jeho životní příběh, ve kterém se objevila závislost na hracích automatech. Seznámil je s nebezpečím, rafinovaností  automatů v podobě  blikajících pokušení, slibujících velké výhry, ale zamlčujících velké prohry a ztráty  nejen peněz, ale i vztahů, zdraví, práce, bydlení a rodiny jako důsledků  závislosti na nich.V diskusi odpovídal na přímé a osobní dotazy žáků a svým otevřeným přístupem si získal zájem o téma a  pozornost. Varoval  i před příliš častým vysedáváním u počítačů a motivoval žáky k vhodnějšímu využití volného času. Jeho návštěva spojená s touto besedou byla určitě velmi přínosná a užitečná. Jeho zkušenosti tak nezapadnou, ale jsou dobrou orientací pro mládež a jejich rozhodování v životě. Děkujeme.
Kontakt : gambl.murat@seznam.cz

Helena Zemčíková

 

Agresivita, násilí a šikana

/02.05.2011/

Ve středu 27.4.2011 naši školu navštívila paní Jana Buráňová z městské policie, aby žákům 7. ročníků připomněla úskalí agrese, šikany a ubližování. Srozumitelným způsobem  vysvětlovala, že násilí  a šikana se netýká jen bití a fyzického nátlaku, ale také psychického týrání, pomlouvání a vydírání. Žáci se dozvěděli, že naše republika je v šikanování na 5. místě v Evropě, i když jsme malá země. Nechala žáky přečíst konkrétní příběhy z policejní praxe a také je obeznámila s postihy za dané násilí. Nechyběla ani skupinová hra na vyloučeného jedince ze třídy a následné rozebírání jeho pocitů. Zajímavé bylo jaké motivy vedou děti k závisti a následnému ubližování. Nemůžeme říci, že se tyto věci naší škole vyhýbají a tak doufáme, že i tato aktivita přispěje k lepšímu klimatu v našich třídách. Nesmím zapomenout poděkovat paní Buráňové za ochotu a čas, který našim žákům věnovala.
Navštívili jsme společně také 1. ročníky a upozornili děti na ztrácení věcí a opatrnost jak na věci, tak také v označování  „zlodějů“.
Další spolupráce nás čeká v květnu, v rámci pořádání okrskové soutěže školních družin v jízdě zručnosti na dopravním hřišti Na Výsluní.
Na závěr mohu jen prozradit, že je také připravován projekt s dalším preventivním tématem rizikového chování  pro základní školy - 1.stupeň. Uvidíme…

Helena Zemčíková

 

Hasík

/12.4.2011/

Ve středu 6.4.2011 jsme navštívili místní hasičskou zbrojnici, abychom tak dokončili touto třetí částí projekt Hasík.
Žáci druhých a šestých ročníků mohli vidět hasičské auto, jeho mnohostrannou výbavu – včetně hadic, kyslíkových přístrojů, chemikalií, podušek na zvedání břemena..také nám bylo předvedeno, jak se používají určité pomůcky jako nafukovací lehátko, fukar, hasičský žebřík, apod. Ochotní hasiči nám vysvětlovali, jak vypadá zásah, do kolika minut musí být připraveni k výjezdu. Nechyběl ani poslech hasičského poplachu, který nás příjemně překvapil….
Děkujeme členům sboru za sympatický a srozumitelný výklad s praktickými ukázkami a těšíme se na další spolupráci.

Helena Zemčíková

Fotogalerie

 

Beseda o bezpečném chování - prevence úrazů

/2.3.2011/

„Ani slunko nesvítí 24 hodin denně...“

Tímto heslem doplnil pan Erik Fojtík z Brumova téma své přednášky o prevenci úrazů a ohleduplnosti lidí k postiženým lidem.

Naši základní školu navštívil již po několikáté v pátek 25.2.2011 a přednášel jako předešlé roky žákům 6.ročníků. Ti se tímto tématem zabývají i v předmětu výchova ke zdraví.

V teoretické části dětem povyprávěl svůj životní příběh, ve kterém při úraze přišel o obě nohy a tak si musel zvykat na jiné životní podmínky na vozíku.

Dokázal, že je sice velmi těžké smířit se se změnami vlastního těla, ale že se člověk musí přijmout takový jaký je a učit se všechno od začátku. To vyžaduje hodně úsilí, sebezapření a optimismu. Posiloval tím v dětech odpovědnost za své chování a schopnost překonávat překážky.
Poukázal na mnohá nebezpečí, která číhají všude dokola, včetně skoků do vody na neznámém místě, nebezpečí na silnici či naskakování do vlaku nebo při obyčejných chlapeckých bitkách.

Zabýval se také ztíženými podmínkami vozíčkářů a důležitostí ohleduplného přístupu ostatních lidí
k nim. Děti si mohly vyzkoušet ovládání a jízdu na invalidním vozíku a zjistily, jak je těžké překonání třeba jen obyčejného prahu u dveří.

Velkou zajímavostí jistě je, že je pan Fojtík výborný sportovec. Věnuje se sladge-hokeji, ve kterém  naši republiku reprezentoval na paraolympiádě 2010 ve Vancouveru. Obsadili krásné  5. místo. Letos se vrátil z mistrovství Evropy ze Švédska, kde vybojovali stříbrnou medaili. Gratulujeme!

Našim žákům přejeme, aby vozík v životě nepotřebovali, ale respektovali potřeby lidí, kteří se bez něho neobejdou.

Helena Zemčíková

 

Rubikon

/2.3.2011/

Ve čtvrtek 24.2.2011 se uskutečnila na DDM v Uherském Brodě soutěž Rubikon. Jedná se o projekt občanského sdružení Aisis. Poutavou a soutěžní formou přibližuje dospívající populaci problematiku zákonů. Zároveň má za cíl poukázat na problém nedodržování zákonů. Tím u žáků rozvíjí právní povědomí.

Soutěž zahrnuje věkovou skupinu žáků 12- 16 let. Je sestavena z 5 kol, ve kterých žáci rozvíjí spolupráci, rozhodování, taktiku, obhajování svých názorů a prověřují své vědomosti. Kromě vědomostního kola, je zde dovednostní kolo, prezentace na dané téma s obhajováním názorů, posuzování pravdivosti údajů a plnění úkolů.

Bylo vytvořeno 6 družstev po 5 žácích naší školy. Nechyběla šestičlenná porota, jejíž vedoucí byl pan učitel Stanislav Zlámal. Dále ji tvořili : pan ředitel Bohuslav Jandásek, paní zástupkyně Jitka Hudečková, paní psycholožka Alice Kutnarová, šk. metodik prevence Helena Zemčíková a pracovnice DDM Dagmar Řezníčková. Slovem provázeli sympatičtí komentátoři Ondra Kunčar s kolegyní.

Tato soutěž je postupová. Z naší školy postoupilo do oblastní soutěže vítězné družstvo „fialových“, jehož členy jsou: Zuzana Kočicová, Lenka Boráňová, Alena Gračková, Petr Vrága a Milan Bania.

Oblastní kolo se bude konat 25.3.2011 na Domě kultury v Uherském Brodě a budou zde soutěžit celkem 4 školy.

Jsme přesvědčeni, že propojení výuky se zábavnou soutěží je přínosnou cestou, jak rozšiřovat vědomosti žáků v tak obtížných oblastech, jako je zákon, právo, a formovat jejich názory na rizikové chování – v tomto případě na hráčství a sázení mladistvých.

Helena Zemčíková

 

Příběh Romana

/8.2.2011/

28.1.2011 navštívil naši školu Roman Povala, který  žákům 8. ročníků přednášel o závislosti na drogách a boji s ní. Použil příběh svůj, ale také svých přátel. Jako sympatický řečník  si hned z počátku získal své posluchače.  Svým hezkým vztahem k mladým lidem a pravdivým postojem ke zdravému životnímu stylu jistě zasel do jejich přemýšlení   touhu  nevzdávat se, neutíkat, ale brát překážky jako trénink těla i duše a řešit je jinak než drogou... Díky svému postoji a temperamentu na něho naši žáci ani učitelé určitě hned tak nezapomenou..
Pokud máte zájem, najdete jeho vyprávění o tom, co prožíval  v 2. dopise teenagerům.

Helena Zemčíková


Preventivně výchovný projekt Hasík

/12.12.2010/

Ve dnech 5.11.2010 a 2.12.2010 navštívila naší školu dvojice profesionálních hasičů z HZS Uherský Brod. Jednalo se o projekt Hasík, který je určen pro základní školy a je velmi užitečný z hlediska prevence.
Děti 2. a 6. tříd se nejprve seznámily s náplní práce hasičů, jejich výstrojí a výzbrojí, s důležitými telefonními čísly tísňového volání, první pomocí, jak ošetřit popáleniny správným způsobem, s ohlášením mimořádné události na operační středisko, chováním při zjištění požáru venku, ve škole nebo doma. Určitě si zapamatovaly, že je důležité se při požáru držet  u země, neschovávat se do skříně či jinam, nebo vyvěsit např. kus oblečení z okna, aby hasiči věděli, kde se nachází nějaká osoba. Už ví, co dělat ve škole, když hoří a oni jsou mimo třídu, jaké jsou nejčastější příčiny požáru a z toho vyplývající zásady bezpečnosti. Dále se učily rozlišit různé typy sirén a hasicích přístrojů nebo co udělat, když jsou svědky  autonehody. I zde byly pro zapamatování promítány záběry se správným postupem. Sympatičtí hasiči zbavovali děti strachu z požárnických masek a přístrojů, ve kterých byli oblečeni a jejich hlas zněl jinak než ve skutečnosti. Předvedli se v zásahovém oděvu s přilbou a nasazeným dýchacím přístrojem. Tak si je žáci mohli prohlédnout zblízka a určitě se zbavili strachu při případném setkání během ostrého zásahu. Poznali, že tento divně vypadající a syčící „mimozemšťan“ je jejich kamarád, který jim přišel pomoci.
Také velmi pěkně pracovali s dětmi v komunitním kruhu, předváděli správné a špatné způsoby chování, ptali se dětí co všechno ví o jejich práci. Získané vědomosti s nimi opakovali, aby si žáčci co nejvíce zapamatovali. Měli připraveny i sladké odměny, ale i bez nich žáky velmi dobře zaujali a motivovali.
Program byl jak zábavný, tak poučný. Už se těšíme na jarní návštěvu hasičské základny v našem městě. Tato třetí část programu bude nejenom vyvrcholením, ale současně i ukončením celého projektu.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat p. Janu Vráblíkovi a p. Petru Dzurákovi za jejich práci s dětmi, perfektní přístup a profesionální provedení daného programu.

Helena Zemčíková

fotogalerie

Co by žáci měli znát po absolvování tohoto projektu?

 

Preventivní protidrogový program: Himaláj - realitou proti drogám

/3.12.2010/

V pátek, dne 3.12.2010 se konala na Domě dětí a mládeže v Uherském Brodě pro  žáky  ZŠ Mariánské náměstí přednáška  o závislosti na omamných látkách.
Přednášel pan Jan, asi 16 let abstinující narkoman, který velmi vhodnou formou žáky 9. ročníků seznámil s nebezpečím a důsledky užívání drog. Provedl posluchače svým dětstvím, školními léty, které prožil na naší škole, dospíváním a hledáním smyslu života. V druhé polovině programu přidal příběh známého horolezce a tak spojil dva příběhy lidí, kteří chtěli ve svém životě něco zažít, překonávali překážky a sami sebe. Nebál se odkrýt negativní věci svého osobního života, aby tak preventivně působil na žáky a jejich vědomí o správné cestě a úskalí útěku k návykovým látkám. Druhý příběh byl ze života horolezce Josefa Rakoncaje, který vynaložil podobnou sumu peněz a mnoho síly jiným směrem za jiným cílem-na dobytí vrcholů hor a budování přátelství. Myslím, že bylo vše velmi poutavě dětem vyprávěno. Program byl vhodně zvolen tak, aby byl pro žáky srozumitelný a zároveň vypovídající o životě s drogou jakékoliv podoby. Jelikož je Honzův koníček a zároveň práce nahrávací studio, zpestřil přednášku hudební produkcí. Letos s sebou přivedl i svoji dceru, která obohatila program o své vyprávění i zpěv. Reakce a pozornost žáků dokazuje přínos a zájem o dané téma, ke kterému tentokrát nechyběly ani otázky a odpovědi.

Helena Zemčíková, ŠMP

 

 

Výzkum mezi žáky s monitorováním rizikového chování českých dětí na internetu

/23.11.2010/

Milí žáci, zapojte se do výzkumu o nebezpečích internetu (kyberšikana, sexting, stalking, Facebook, manipulace, osobní schůzky s útočníky z internetu). Stačí, abyste vyplnili anonymně dotazník na adrese: http://vyzkum2010.e-bezpeci.cz.
Výzkum monitoruje rizikové chování českých dětí na internetu.
Výzkum je určen pro žáky/studenty ve věku 11-17 let.

Děkujeme za váš čas.

Metodik prevence Helena Zemčíková + výzkumný tým projektu E-Bezpečí
www.e-bezpeci.cz
www.napisnam.cz

Žili mezi námi...

/29.9.2010/

V pátek 24. září 2010 v Uherském Brodě proběhla na Domě kultury dopoledne a na Gymnáziu JAK odpoledne akce nesoucí název „Žili mezi námi – Den židovské kultury“.
Program byl zaměřen na historii 20. st. spoluobčanů židovského původu žijící v Uherském Brodě a události související s holocaustem (šoa). Dalším záměrem bylo i přiblížit zvyklosti, tradice a duchovní život židovských rodin.
V úvodu byla připomenuta výstava „Děvčata z pokoje 28, L 410, Terezín“ instalované v gymnáziu a představena práce studentek – „gymnazistek“ na podobné téma.
Velmi zajímavý náhled do doby před 60 až 80 lety nám představila místní mladá rodačka, judaistka, Mgr. Eva Kalousová svou přednáškou „Nevyprávěné příběhy uherskobrodských Židů“. Své povídání zpracovala na základě osobních setkání s lidmi, kteří vyrůstali v Uherském Brodě, z důvodu židovského původu museli opustit svůj domov a jejich návraty-nenávraty nebyli jednoduché … Starší posluchači si tak připomenuli rodiny, které v Uherském Brodě žili.
Avizované setkání s paní Ellou Franklovou, která dnes žije u své dcery v Rokycanech, se z důvodu nemoci neuskutečnilo. Paní Franklová ve 40. letech 20 st. prošla Terezínem, Osvětimí … Alespoň mohl být sdělen účastníkům akce zprostředkovaný její pozdrav – pro milovaný „Brodeček“ a jeho občany.
Pozvání přijala paní Věra Weberová z Kyjova, která před 67 lety se s svými rodiči a bratrem byla nucena přijet do Uherského Brodu a několik dnů prožila v budově gymnázia. Vzpomínala – jak devítiletá Židovka – vnímala tehdejší realitu – ubytování, množství lidí, „velké“ schody …, ale i nové kamarádky. Z Uh. Brodu její cesta vedla do Terezína. Paní Weberová hovořila o tom co prožila, ale i o svém pohledu na odpuštění, na další generace Němců a na naši mládež.
Žáci 9. ročníků naší školy, kteří se zúčastnili této zajímavé akce mají nad čím přemýšlet!    

Pavel Horák, ICEJ ČR
upravila H. Zemčíková, ŠMP

 

Adaptační pobyt žáků 6. tříd

/29.9.2010/

Ve dnech 13.- 14. 9. 2010 proběhl v rekreačním středisku na Kopánkách adaptační pobyt  žáků šestých tříd naší školy.

Vedoucí lektor byl tentokrát pan Ivoš Farský z Lipnice – Prázdninová škola. Jejich tým doplńoval jeho kolega z Hobbitu, výchovná poradkyně, metodik prevence a třídní učitelky.

Již popáté jsme tímto preventivně výchovným programem zahajovali nový školní rok a pomáhali tak žákům začlenit se do nových kolektivů. Pobyt byl zajímavý pro žáky i pro jejich třídní učitele.

Kromě pestrých aktivit, interaktivních her a programů si žáci osvojovali rytířské ctnosti, účastnili se komunitních kruhů - třinácté komnaty, navštívili galerii osobností 21.století,. Nechyběly ani sportovní hry např. Mnohonožky, podbíhání lana apod..
Domnívám se, že pro vztahy žáků mezi sebou a také učitelů a žáků, je tento pobyt velmi užitečný. Naší snahou bude pokračovat v této činnosti i následující roky. Chtěli bychom do budoucna tento pobyt rozšířit o jeden den. Uvidíme...

Děkujeme lektorům za obohacení o nové aktivity a perfektní atmosféru.

Helena Zemčíková, ŠMP

Fotogalerie

 

Návštěva dětí školní družiny v policejní služebně

/21.6.2010/

V pondělí 14. 6. 2010  děti naší školní družiny navštívily služebnu městské policie  v Uherském Brodě. Strážnice paní Buráňová nám ukázala výstroj a výzbroj policistů, její používání a dodržování bezpečnosti. Také nás poučila o bezpečném chování v době blížících se prázdnin. Např. jak se chovat, když potkáme cizího psa,  nebo  při nalezení injekčních stříkaček a jiných neznámých předmětů v parku či tam, kde si hrajeme nebo jak se chovat venku při bouřce. Ukázala nám přístroj na zjišťování přítomnosti alkoholu, takže si děti vyzkoušely nejen strážnické čepice, ale také dechový přístroj. Seznámila nás na okraj s návykovými látkami a jejich škodlivostí. Děti vyprávěly své zkušenosti s pitím povzbudivých nápojů a některé z nich přiznaly, že ochutnaly i alkohol, zvláště pivo.
Byly jim nabídnuty jiné vhodné tekutiny a dobroty jako voda, šťáva, čokoláda a informace, proč je lepší držet se zdravých věcí.
Seznámily se i se služebním psem a dozvěděly se, jak policisté odchytávají ztracené či toulavé psy.
Na závěr si prohlédly místnost – tzv. služebnu, která byla plná obrazovek a  telefonů. To děti velmi zaujalo, prohlížely si, jak se lidé chovají na ulici, kde přechází vozovku a jak je dobře vidět, kdo se jak chová. Poznávaly části města a ulice.
Mylím, že se jim návštěva u policie velmi líbila a tak se těšíme  na další pokračování s novými zajímavostmi, které nám paní policistka slíbila při návštěvě v příštím školním roce.
Tímto jí děkujeme za ochotu a trpělivost...

Helena Zemčíková


Přednáška o antisemitismu a holocaustu

/10.6.2010/

V pátek 4. 6. 2010 se uskutečnila v devátých ročnících přednáška o antisemitismu a holocaustu. Lektor Pavel Horák, koordinátor projektu „Centra vzdělávání a dialogu“, velmi zajímavým způsobem předkládal žákům toto nelehké téma. Cílem tohoto projektu je výchovné působení proti antisemitismu – této nejsetrvalejší zášti v dějinách lidstva, které má přímý dopad také na chápání ostatních neblahých projevů netolerance ve společnosti.

Zabýval se lidskými příběhy, na kterých se lépe a srozumitelněji chápalo jak utrpení, tak nedůstojné a nepochopitelné chování vůči lidem jiné rasy. Přinesl seznamy židovského obyvatelstva našeho města. Krátké záznamy o jejich životě byly živým důkazem, že v našem městě bylo centrální shromaždiště a odsud byli lidé deportováni..

Promítl také žákům záběry z Terezína a Osvětimi, jež ukazovaly krutost nacismu..

Podařilo se mu zaujmout naprostou většinu posluchačů a prohloubit znalosti o tomto tématu.

Program s fotografiemi a s interaktivními prvky byl velkým přínosem a usměrněním smýšlení našich mladých lidí. Zvláště před koncem školního roku, kdy po prázdninách budou nastupovat na nové školy, seznamovat se s novým prostředím a novými spolužáky. Někteří z nich mohou přijít do kontaktu s neonacismem a podobnými směry. Snad tato přednáška zvýšila povědomí u mladé české populace o závažnosti rasových předsudků a mechanismech jejich vzniku.

Helena Zemčíková

 

Beseda o alkoholismu a kouření v životě člověka

/6.6.2010/

V úterý 1.6.2010 proběhla v 7. ročnících naší školy beseda o alkoholismu a kouření v životě člověka. Přednášející pan Milan Horák je členem klubu anonymních alkoholiků v Uherském Hradišti. Abstinuje 15 let a svým životním příběhem žákům přiblížil úskalí svých závislostí.

Věřím, že si žáci odnesli nejen informace, ale také dojmy z vyprávění tohoto člověka a jeho životního údělu s poznamenaným zdravím. Jako školní metodik prevence jsem vděčna za každého dobrovolníka, který je ochoten se podělit a mluvit o negativních zkušenostech v této oblasti. A tak dětem dávat živý varovný signál, kudy není radno v životě „jít“ a co problémy neřeší, ale vrství...

Děkujeme za tuto preventivní službu a těšíme se na další užitečnou spolupráci.

Helena Zemčíková, šk. metodik prevence

 

Přednáška o kouření a škodlivosti cigaret

/6.6.2010/

Ve středu 19. 5. 2010 se uskutečnila přednáška pro 6. ročníky o kouření a škodlivosti cigaret.. Přednášel pan Jan Cimburek z o.s. Národní síť podpory zdraví Valašské Meziříčí. Žáci načerpali vědomosti o složení cigaret a kouře, účincích na zdraví. Na jeho práci naváže s vyprávěním z vlastního života p. Milan Horák a jeho přednáška o alkoholismu a kouření.

Helena Zemčíková

 

Rocková hudba a její vliv na zdraví

/6.5.2010/

Zobrazit článek

Metodický materiál pro učitele

/4.5.2010/

Metodický materiál pro učitele k filmu Heleny Třeštíkové Katka - stáhnout

 

Plíce si pamatují i jedinou cigaretu...

/18.4.2010/

Podívejte se, jak vypadají po letech.

Výfukové plyny z aut obsahují méně škodlivin než tabákový kouř. Stačí v životě vykouřit jedinou cigaretu a vaše plíce to poznamená navždycky. Dehtové látky zůstanou v plicních sklípcích až do smrti. Mnohdy předčasné. 

zobrazit celý článek

 

Memento

/30.3.2010/

Dne 16.3.2010 nás navštívil Oto Rajman a Mgr. Vít Chadima z umělecké agentury RAJCHA s preventivním programem Memento.

Dramatizace románu Radka Johna Memento o narkomanech dostává posluchače do středu dění, do života těch, kteří propadli droze a pro něž se stává hlavním či spíše jediným smyslem života.

Hlavní hrdina Michal Otava pochází z běžné rodiny. V 16 letech se nechá partou stáhnout k užívání drog. Román zachycuje 10 let jeho života s drogou a líčí velmi sugestivně všechna stádia působení drogy na lidský organismus a to, k čemu může droga člověka dovést. Líčí cestu, ze které není návratu...

Žáci 8. tříd mohli přemýšlet o skutečných hodnotách života a také o kompromisech.

V závěru autentického příběhu jsme se dozvěděli, že ani jeden člověk z této party už nežije, což je samo o sobě dostatečně varující argument, proč si nezačínat s jakoukoliv drogou...

Helena Zemčíková

 

Beseda o bezpečném chování - prevence úrazů

/8.3.2010/   

„Ani slunko nesvítí 24 hodin denně...“

Tímto heslem doplnil pan Erik Fojtík ze Zlína téma své přednášky o prevenci úrazů a ohleduplnosti lidí k postiženým lidem.

Naši základní školu navštívil v úterý 2.3.2010 a přednášel jako předešlé roky žákům 6.ročníků, kteří se tímto zabývají i v předmětu výchova ke zdraví.

V teoretické části dětem povyprávěl svůj životní příběh, ve kterém při úraze přišel o obě nohy a tak si musel zvykat na jiné životní podmínky na vozíku.

Dokázal, že je sice velmi těžké smířit se se změnami vlastního těla, ale že se člověk musí přijmout takový jaký je a učit se všechno od začátku. To vyžaduje hodně úsilí, sebezapření a optimismus. Posiloval tím v dětech odpovědnost za své chování a schopnost překonávat překážky.

Poukázal na mnohá nebezpečí, která číhají všude dokola, včetně skoků do vody na neznámém místě, nebezpečí na silnici či naskakování do vlaku nebo při obyčejných chlapeckých bitkách.

Zabýval se také ztíženými podmínkami vozíčkářů a důležitostí ohleduplného přístupu ostatních lidí

k nim. Děti si mohly vyzkoušet ovládání a jízdu na invalidním vozíku a zjistily, jak je těžké třeba jen překonání obyčejného prahu u dveří.

Velkou zajímavostí jistě je, že je pan Fojtík výborný sportovec. Věnuje se sladge-hokeji, ve kterém bude naši republiku reprezentovat na paralympiádě 2010 ve Vancouveru.

Všichni mu držíme i jeho spoluhráčům palce, aby byli úspěšní a dovezli nějakou medaili.

Našim žákům přejeme, aby vozík v životě nepotřebovali, ale respektovali potřeby lidí, kteří se bez něho neobejdou.

Helena Zemčíková

 

Netolismu a gamblingu řekni ne...

/20.01.2010/   

V současné době je mladá generace vystavena vysoké nabídce herních aktivit, které mohou vést ke vzniku závažné závislosti.

Jsou realizovány především prostřednictvím počítačových her a posléze hracích automatů.
Metodický pokyn MŠMT č.2006/2007-51 vymezuje netolismus a patologické hráčství jako velmi rizikový vliv, nebezpečný pro rozvoj mladé generace. Z hlediska závislosti jsou nejvíce ohroženi žáci nejvyšších ročníků základní školy.

V rámci prevence rizikového chování jsme pozvali 13.1.2010  na naši školu pana Aleše Kučeru, abstinujícího gamblera, který pracuje jako externí  lektor na školách v rámci této prevence.

Žáci 8. ročníků  měli možnost vyslechnout si  jeho životní příběh, ve kterém se objevila závislost na hracích automatech. Seznámil je s nebezpečím, rafinovaností  automatů v podobě  blikajících pokušení, slibujících velké výhry, ale zamlčujících velké prohry a ztráty  nejen peněz, ale i vztahů, zdraví, práce, bydlení a rodiny jako důsledků  závislosti na nich.

V diskusi odpovídal na přímé a osobní dotazy žáků a svým otevřeným přístupem si získal zájem o téma a  pozornost.

Varoval  i před příliš častým vysedáváním u počítačů a motivoval žáky k vhodnějšímu využití volného času.

Jeho beseda byla velmi přínosná a užitečná.
Kontakt : gambl.murat@seznam.cz

Helena Zemčíková

 

 

Multikulturní výchova v rámci projektu MŠMT - Integrace cizinců

/30.11.2009/   

V pondělí 30.11.2009 proběhl na naší škole na Mariánském náměstí preventivní program, zaměřený na multikulturní výchovu. Lektorky z Agentury rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje pracovaly ve dvou třídách. Připravily si pro žáky 4 hodinový projektový den „Džbán plný kultur“ zaměřený na Mongolsko, zemi pro naše děti neznámou, a další čtyři hodinové bloky s výukovým programem „Multi – kulti“ , zaměřený na další dvě minority, žijící u nás – Ukrajince a Vietnamce.  V jedné třídě tedy probíhala multikulturní výchova, kde se žáci 2. stupně 6.- 8.ročníku seznámili se zeměmi Vietnam a Ukrajina. Pracovali ve skupinách a po seznámení s textem např.o strojírenském inženýrovi Vadimovi doplňovali charakteristiku lidí, žijících zde, jejich podmínky pro život a důvody migrace.Děti se v komunitním kruhu dozvěděly něco o historii země, počtu obyvatel, zeměpisné poloze, ale také co znamenají pojmy jako banánové děti, proč je zde používán typický klobouk, že se Vietnam pojmenovává jako Země draka, protože tvar země jim připomíná draka. Děti se učily chápat rozdílnost kultur a zvyklostí. Doslechly se také perličky jako, že ve Vietnamu se lidé nelíbají na veřejnosti, spíše se uzavírají jako skupiny, pijí pálenku, kterou pojmenovávají víno, přestože je to vodka a v ní naložený had... Lektorky využívaly především skupinové práce žáků, pohybových aktivit, dramatizace a výtvarného zpracování témat. Jiná skupina se dozvěděla něco o Mongolsku, jeho jazyku, žáci si psali svá jména mongolsky, skládali puzlle mapy Mongolska a pili typický čaj, což bylo vlastně osolené mléko s bylinami.
A na co se také pokoušeli žáci nalézt v rámci činností odpověď? Například na otázky: „Jaké jsou osudy ukrajinských pracovníků? Měla Česká republika s Ukrajinou v minulosti něco společného? Co se vám vybaví, když se řekne Vietnam a Vietnamci? Proč Vietnamci přicházejí do ČR? Víte, co je to ger, deel a gutul? Kde žije největší mongolská menšina u nás?
Projekt  měl za úkol u našich žáků pomáhat budovat větší porozumění a toleranci k jiným národům a kulturám a společně hledat odpověď na otázku, proč pomáhat lidem v rozvojových zemích.

Helena Zemčíková

Fotogalerie

 

Himálaj - realitou proti drogám

/4.12.2009/   

Dne 3.12.2009 se konala na Domě dětí a mládeže v Uherském Brodě pro naše žáky ze ZŠ Mariánské náměstí přednáška  o závislosti na omamných látkách pod názvem Himálaj - realitou proti drogám.
Přednášel pan Jan Trunda, o.s.Život a zdraví. Je asi 15 let abstinující narkoman, který velmi vhodnou formou žáky 9.ročníků seznámil s nebezpečím a důsledky užívání drog. Provedl posluchače svým dětstvím, školními léty, které prožil na naší škole, dospíváním a hledáním smyslu života. V druhé polovině programu přidal příběh známého horolezce a tak spojil dva příběhy lidí, kteří chtěli ve svém životě něco zažít, překonávali překážky a sami sebe. Nebál se odkrýt negativní věci svého osobního života, aby tak preventivně působil na žáky a jejich vědomí o návykových látkách. Druhý příběh byl ze života horolezce Josefa Rakoncaje, který vynaložil peníze a síly jiným směrem a přesto velmi podobným.Na dobytí vrcholů hor a budování přátelství. Myslím, že bylo vše velmi poutavě dětem vyprávěno. Program byl vhodně zvolen tak, aby byl pro žáky srozumitelný a zároveň vypovídající o životě s drogou jakékoliv podoby. Jelikož je Honzův koníček a zároveň práce nahrávací studio, zpestřil přednášku hudební produkcí. Reakce a pozornost žáků dokazuje přínos a zájem o dané téma. Tentokrát chyběly otázky, kterými ho předešlé roky zasypávali zvědaví žáci, tak snad ještě budou ohlasy a otázky žáků dodány dodatečně do schránky důvěry nebo přímo mně, metodikovi prevence.

Školní metodik prevence Helena Zemčíková

 

Canisterapie

/29.11.2009/   

Ve středu 25.11.2009 naši školu navštívila paní Junaštíková s pejskem Ariskou z občanského sdružení „Labradoří pac“ z Dolního Němčí. Je to nezisková organizace, která přispívá za pomoci speciálně vycvičených psů k léčbě dětí a dospělých v různých oblastech.

U nás ve škole se děti z 1. stupně dozvěděly něco nového o chovu, krmení, využití a původu retrívrů. Také co se učí vodící pejsci pro nevidomé občany, asistenční pejsci a canisterapeutičtí, kteří pomáhají hendikepovaným lidem. Vyprávění bylo přizpůsobeno věku dětí tak, aby to bylo pro ně přínosem. Děti si mohly  vyzkoušet léčebné metody v praxi, kontakt se zvířetem, vodit pejsky, aportovatování a ptát se na to, co je zajímalo.

Helena Zemčíková

Zobrazit celý článek; foto

 

Seznamovací pobyt žáků 6. tříd

/29.11.2009/   

Ve dnech 15.- 16.9.2009 proběhl v rekreačním středisku na Kopánkách seznamovací pobyt  žáků šestých tříd naší školy.

Lektory tvořila výchovná poradkyně  Blanka Kňazejová a školní metodik prevence Helena Zemčíková. Nechyběli ani dva třídní učitelé Radim Koudela a Roman Patka, kteří se účastnili programu a poznávali své nové svěřence.

Už počtvrté jsme touto preventivně výchovnou aktivitou zahajovali nový školní rok a pomáhali tak žákům začlenit se do nových kolektivů. Pobyt byl přínosný jak pro žáky, tak pro jejich třídní učitele.

Kromě zajímavých aktivit, interaktivních her a programů si žáci tvořili svá vlastní pravidla třídy, která si budou postupně dotvořovat a měnit ke svému obrazu během celého školního roku. Nechyběly ani sportovní hry a táborák s opékáním špekáčků.
Domnívám se, že pro vztahy žáků mezi sebou a také učitelů a žáků, je tento pobyt velmi užitečný. Naší snahou určitě bude pokračovat v této činnosti i následující roky.

Helena Zemčíková

Fotogalerie