Školní psycholog

Mgr. Hana Dvořáčková
tel: 572 805 550, e-mail: hdvorackova(zavináč)zsmarianske.cz

Informování o činnosti školního psychologa - informace pro rodiče

Konzultační hodiny:

úterý: 8:30 - 15:30

středa: na základě předchozí domluvy (v čase 8:30 - 13:00)

čtvrtek: 8:30 - 14:30

 

Doporučuji domluvit se na setkání předem, oslovit mě můžete na uvedených kontaktech. 

 

Činnost školního psychologa ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, z Koncepce školního poradenského pracoviště ZŠ Uherský Brod, Mariánské náměstí 41 a z ročního plánu činnosti školního psychologa.

Cílem práce je podporovat vytváření příjemného a bezpečného prostředí školy, kde se budou dobře cítit nejen děti, ale také dospělí, kteří jsou nedílnou součástí procesu vzdělávání, tedy učitelé i rodiče.

Za tímto účelem nabízím jednorázové konzultace i dlouhodobější poradenství, prostor pro sdílení potíží a starostí a také prostor pro nacházení silných stránek a zdrojů, ze kterých je možno čerpat.

Mohou se na mě obracet:

Žáci, kteří...

... se necítí ve třídě dobře, mají problémy se spolužáky nebo s některým z učitelů.

... mají problémy s učením, jsou neúspěšní, neví jak se učit, mají potíže se soustředěním.

... mají strach ze zkoušení, trápí je tréma.

... mají problémy doma, s rodiči, se sourozenci.

... se cítí osamělé, smutné, něco je trápí.

... si potřebují popovídat a neví s kým.

 

Rodiče, kteří …

... chtějí zkonzultovat otázky vhodného vedení dítěte s výchovnými obtížemi.

... mají výukové problémy se svým dítětem.

... mají pocit, že jejich dítě má problémy se spolužáky.

... mají pocit, že učitelé nerozumí jim ani dětem.

... chtějí svému dítěti více porozumět.

Dále mohu rodičům pomoci při rozhodování o případném odkladu školní docházky či volbě povolání.

 

Učitelé, kteří...

... chtějí pomoc při rozvíjení pozitivní atmosféry ve třídě.

... chtějí pomoc při řešení negativních jevů chování u žáků.

... řeší výchovné či výukové problémy žáků.

... mají ve třídě žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

K individuální systematické práci s dítětem je nutný písemný souhlas rodičů či zákonných zástupců. Činnost školního psychologa je v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. O ochraně osobních údajů. Školní psycholog je nezávislý pracovník školy a je vázán mlčenlivostí.