Školská rada ZŠ

Usnesením č. 422/Z23/05 Zastupitelstva města Uh. Brod z 29. 6. 2006, byla zřízena školská rada v počtu 6 členů a schválen volební řád. Školská rada pro následující 3leté volební období má tyto členy:

 

Předseda školské rady:

Doc. Ing. Dagmar Měřínská, Ph.D., zástupce zákonných zástupců žáků

 

Další členové školské rady:

Andrea Gahurová, zástupce zřizovatele

Mgr. Věra Lovecká, zástupce zřizovatele

Jarmila Halaxová, zástupce rodičů

Mgr. Martina Bábíčková, zástupce pedagogických pracovníků

Mgr. Lenka Šišperová, zástupce pedagogických pracovníků