,

Učitelský sbor

Vedení školy

Jandásek Bohuslav, ředitel školy, Bi, Tv

Hudečková Jitka, Mgr., zástupkyně ředitele, Dě, SPVS

 

Učitelský sbor

Bábíčková Martina, Ph.D., třídní uč., Př, Inf, Tv

Bičanová Jana, Mgr., třídní uč., 1. stupeň, Aj

Brandová Marcela, Mgr., třídní uč., 1. stupeň, Aj

Dolinská Martina, Mgr., třídní uč., Aj, Rj

Dvořáková Jana, Mgr., třídní uč., 1. stupeň

Fučíková Jitka, netřídní uč., Čj, Hv, Vv, Aj

Hladilová Romana, Mgr., třídní uč., 1. stupeň

Horák Zdeněk, RNDr., třídní uč., Ma

Jančová Lenka, Mgr., třídní uč., Ma, Vv, Koordinátorka ŠVP na 2. stupni (MD)

Janků Kateřina, Mgr., třídní uč., Čj, Nj, Ov, metodik prevence

Kostelníková Martina, netřídní uč., Vv

Kňazejová Blanka, Mgr., netřídní uč., Tv, Vz, Pč, vých. poradkyně pro 2. stupeň

Krajčová Martina, Mgr., třídní uč., Čj, Dě

Kryštofová Eva, Mgr., třídní uč., 1. stupeň

Kučerová Marie, Mgr., třídní uč., 1. stupeň

Machálková Eliška, třídní uč., 1. stupeň, metodička 1. stupně, koordinátor ŠVP na 1. stupni

Machálková Monika, netřídní uč., Ma, Fy

Mošťková Marie, Mgr., třídní uč., Aj

Nožičková Jana, Mgr., netřídní uč., Nj, Aj, Hv

Patka Roman, Mgr., třídní uč., Ma, Inf, koordinátor ICT

Peřinová Kateřina, Mgr., netřídní uč., Fy, Př, Přvs

Procházková Jana, Mgr., třídní uč., Fy, Inf, metodik ICT

Smetana Martin, Mgr., třídní uč., Př, Tv, Aj

Šišperová Lenka, Mgr., netřídní uč., Čj, Aj, Hv

Šopík František, Ing., třídní uč., Př, Ch, koordinátor EVVO

Šopíková Zuzana, Mgr., netřídní uč., 1. stupeň, logopedie/dyslexie, 
vých. poradkyně pro 1. stupeň

Uhrová Zdeňka, Mgr., třídní uč., Aj, Dě, Rj

Velcerová Renata, Mgr., třídní uč., 1. stupeň

Vichorcová Dagmar, PaedDr., třídní uč., Čj, Aj, Rj

Vrbová Eva, Mgr., třídní uč.

Zlámal Stanislav, Mgr., třídní učitel, Ze, Dě, Ov

 

Asistentky pedagoga

Blahová Michaela

Kafková Kristýna

Kolínková Šárka

Šmídová Iveta, Bc.

 

Školní družina

Vokšická Monika, vedoucí školní družiny

Kafková Kristýna, vychovatelka

Koníčková Veronika, vychovatelka

Kuželová Lenka, vychovatelka

Matějová Miloslava, vychovatelka