,

Učitelský sbor

Vedení školy

Jandásek Bohuslav, ředitel školy, Bi, Tv

Hudečková Jitka, Mgr., zástupkyně ředitele, Dě, SPVS

 

Učitelský sbor

Bábíčková Martina, Ph.D., třídní uč., Př, Inf, Tv, členka školské rady

Bičanová Jana, Mgr., třídní uč., 1. stupeň, Aj

Brandová Marcela, Mgr., třídní uč., 1. stupeň, Aj

Dolinská Martina, Mgr., netřídní uč., Aj, Rj

Dvořáková Jana, Mgr., třídní uč., 1. stupeň

Hladilová Romana, Mgr., třídní uč., 1. stupeň

Horák Zdeněk, RNDr., třídní uč., Ma

Jančová Lenka, Mgr., třídní uč., Ma, Vv, Koordinátorka ŠVP na 2. stupni

Janků Kateřina, Mgr., třídní uč., Čj, Nj, Ov, metodik prevence

Kňazejová Blanka, Mgr., netřídní uč., Tv, Vz, Pč, vých. poradkyně pro 2. stupeň

Kryštofová Eva, Mgr., třídní uč., 1. stupeň

Králíková Miroslava, Mgr., netřídní uč., Aj

Kučerová Marie, Mgr., třídní uč., 1. stupeň

Machálková Eliška, třídní uč., 1. stupeň, metodička 1. stupně, koordinátor ŠVP na 1. stupni

Machálková Monika, netřídní uč., Ma

Mošťková Marie, Mgr., třídní uč., Aj

Nožičková Jana, Mgr., netřídní uč., Nj, Aj, Hv

Patka Roman, Mgr., netřídní uč., Ma, Inf, Tv, koordinátor ICT

Procházková Jana, Mgr., třídní uč., Fy, Inf, metodik ICT

Resová Yveta, Mgr., netřídní uč., Vv, Aj, Rj

Šišperová Lenka, Mgr., třídní uč., Čj, Aj, Hv, členka školské rady

Šopík František, Ing., třídní uč., Bi, Ch, PŘVS, koordinátor EVVO

Šopíková Zuzana, Mgr., třídní uč., 1. stupeň, logopedie/dyslexie, 
vých. poradkyně pro 1. stupeň

Uhrová Zdeňka, Mgr., netřídní uč., Aj, Dě, Rj, konverzace Aj

Velcerová Renata, Mgr., třídní uč.

Vichorcová Dagmar, PaedDr., třídní uč., Čj, Aj, Rj, školní knihovna

Zlámal Stanislav, Mgr., třídní učitel 7A., Ze, Spvs, Dě

 

Asistentky pedagoga

Šmídová Iveta, Bc.

 

Školní družina

Kuželová Lenka, vychovatelka

Králíková Miroslava, vychovatelka

Vokšická Monika, vychovatelka

Zemčíková Helena, vedoucí školní družiny