Výchovné poradenství

Výchovná poradkyně pro II. stupeň: Mgr. Blanka Kňazejová
telefon: 572 610 045
e-mail: bknazejova(zde patri zavinac)zsmarianske(tecka)cz

 

Konzultace:
Telefonicky nebo e-mailem je možnost sjednat schůzku dle dohody.
Žáci mohou využít ke konzultaci kterýkoliv den během přestávek nebo po vyučování.

 

Poradenská činnost pro žáky, rodiče i učitele, je zaměřena na:

- Péči o děti se specifickými poruchami učení.

- Péči o děti zdravotně znevýhodněné.

- Péči o děti s poruchami chování.

- Poskytování informací z oblasti kariérového poradenství.

- Spolupráci s poradenskými zařízeními:

Pedagogicko-psychologická poradna Uh. Hradiště, Uh. Brod 
Speciálně pedagogické centrum Zlín
Středisko výchovné péče Help Uh. Hradiště
Informační a poradenské středisko ÚP Uh. Hradiště

 

Přijímací zkoušky:

Adresy webových stránek - k profesnímu a kariérovému poradenství

Přijímací řízení 2020-21

Změny v přijímacím řízení 2020-21 (leden 2021)

Přihláška na SŠ 2020-21 (editovatelná)

Přihláška na SŠ 2021 - informace (leden 2021)

Infomace MŠMT o aplikaci podpůrných opatření při přijímacím řízení na SŠ (pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami)

Vzor zápisového lístku - vyplňuje se žlutě zvýrazněná část

Odvolání proti rozhodnutí ředitele SŠ o nepřijetí ke vzdělávání

Vzor odvolání

 

Informace ze středních škol (dle zaslané nabídky budou průběžně doplňovány):

SPŠOA UB - Virtuální den otevřených dveří 5.2.2021

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE UHERSKÝ BROD nabízí žákům 9. ročníků a jejich rodičům možnost INDIVIDUÁLNÍ PROHLÍDKY ŠKOLY. Veškeré informace jsou uvedeny zde. (leden 2021)

SOŠG Staré Město - online DOD (leden 2021)

Burza škol online (leden 2021)

SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem

SŠ Strážnice

SŠ informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno

LETÁK SŠ informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno

Proč studovat na SPOŠce Zlín

DOD SPOŠ Zlín 2020

Leták SPOŠ Zlín 2020

DOD distančně GJAK Uh. Brod

Prezentace SŠ-COPT Uh. Brod

Informace ze SŠ-COPT Uh. Brod

Individuální dny otevřených dveří v lednu:
pátek 15. ledna 2021 – v době od 13.00–16.00 h.
sobota 16. ledna 2021 – v době od 9.00–15.00 h.
https://www.copt.cz/aktuality/individualni-dny-otevrenych-dveri

Těšíme se na setkání s žáky 8. a 9 tříd a jejich rodiči.

Plakát SŠPHZ Uh. Hradiště

SPŠOA Uh. Brod

Virtuální dny otevřených dveří SPŠOA Uh. Brod - pozvánka

SOŠG Staré Město - DOD

SŠ cestovního ruchu Rožnov pod Radhoštěm

DOD online SŠ cestovního ruchu Rožnov pod Radhoštěm

Gymnázium Uh. Hradiště - průvodce studiem

Gymnázium Uh. Hradiště - přijímací řízení - 4leté studium

Gymnázium Uh. Hradiště - přijímací řízení - 8leté studium

Gymnázium Uh. Hradiště - přijímací řízení - informace