Výchovné poradenství

Výchovná poradkyně pro II. stupeň: Mgr. Blanka Kňazejová
telefon: 572 610 045
e-mail: bknazejova(zde patri zavinac)zsmarianske(tecka)cz

 

Konzultace:
Telefonicky nebo e-mailem je možnost sjednat schůzku dle dohody.
Žáci mohou využít ke konzultaci kterýkoliv den během přestávek nebo po vyučování.

 

Poradenská činnost pro žáky, rodiče i učitele, je zaměřena na:

- Péči o děti se specifickými poruchami učení.

- Péči o děti zdravotně znevýhodněné.

- Péči o děti s poruchami chování.

- Poskytování informací z oblasti kariérového poradenství.

- Spolupráci s poradenskými zařízeními:

Pedagogicko-psychologická poradna Uh. Hradiště, Uh. Brod 
Speciálně pedagogické centrum Zlín
Středisko výchovné péče Help Uh. Hradiště
Informační a poradenské středisko ÚP Uh. Hradiště

 

Přijímací zkoušky:

Odvolání proti rozhodnutí ředitele SŠ o nepřijetí ke vzdělávání (nové)

Vzor odvolání (nové)

Přijímací řízení krok za krokem

Adresy webových stránek k profesnímu a kariérovému poradenství

Jednotná přijímací zkouška 2017

Infomace MŠMT o aplikaci podpůrných opatření při přijímacím řízení na SŠ (pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami)

Přihláška na SŠ 2017

Poznámky k vyplnění přihlášky

Vzor zápisového lístku - vyplňuje se žlutě zvýrazněná část