Žákovský parlament

Žákovský parlament na naší škole pracuje od roku 2005, v tomto školním roce pod vedením paní učitelky Mgr. Marcely Brandové a Mgr. Lenky Jančové.

Cílem žákovské parlamentu je vytvořit informační most mezi žáky a učiteli, potlačovat napětí a nahrazovat jej kamarádskými vztahy. ŽP se podílí na životě školy, diskutuje nad problémy a hledá možnosti řešení.

Členové parlamentu jsou voleni v září na jeden školní rok, nejlépe holka a kluk z každé třídy od třetího ročníku až po devátý. Schůzky se konají dvakrát do měsíce.

Žákovský parlament má kromě vlastní rubriky na webových stránkách školy také svoji nástěnku. Jednotliví členové ŽP zde tak mohou během školního roku informovat své spolužáky o plánovaných školních aktivitách. O své práci členové parlamentu informují i prostřednictvím školního rozhlasu.

 

Slavnostní podepisování smluv

Dne 18.10 2016 ve 14:00 proběhlo slavnostní podepisování smluv. Pozvali jsme si pana ředitele a ptali jsme se ho na otázky, co bychom chtěli ve škole změnit. Když nám pan ředitel na vše odpověděl, přistoupili jsme k podepisování smluv. Děvčata nám celou smlouvu přečetla. V podstatě se tam píše, že se zástupce parlamentu zavazuje ke škole. Poté jsme do smlouvy doplnili důležité údaje jako datum, místo a hlavně podpis. Následně jsme ji každý nechali podepsat panem ředitelem. Zazněla také česká hymna. Nakonec na nás všechny čekala sladká odměna. Touto smlouvou jsme vlastně zahájili naši práci ve školním parlamentu.
Linda Vašíková, zástupce ŠP

Fotogalerie

 

Seznamovací den

Dne 13. 9. se konal seznamovací den školního parlamentu. Sešly jsme se na školním hřišti, kde jsme se seznámili s novými členy. Poznání probíhalo pomocí her, to byl teprve začátek. Následovala diskuze o věcech, které bychom chtěli na škole změnit. Rozdělili jsme se do skupin, kde jsme sepsaly své návrhy a následně je prezentovaly před ostatními. Po přestávce bylo společné focení. Po té jsme měli nakreslit dokonalého parlamenťáka. Na závěr jsme společně představovaly své výtvory a podělili se o dojmy a pocity z celého dne. Pak jsme se rozešli domů a těšili se na další setkání. Foto.

Natálie Dolanová a Ivo Jurčík, zástupce ŠP