Prohlášení o přístupnosti

Základní škola, Uherský Brod, Mariánské náměstí 41, okres Uherské Hradiště se zavazuje ke zpřístupnění obsahu svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetové stránky zsmarianske.cz

Struktura informací

Struktura informací na stránkách byla vytvořena podle specifikace HTML 5 a vizuálně naformátována kaskádovými styly CSS – vzhled stránek a jejich funkčnost jsou podřízeny možnostem handicapovaných uživatelů. Dodržení výše zmíněných norem by mělo zajistit správné zobrazení obsahu stránek ve většině používaných prohlížečů a na většině zobrazovacích zařízení.

Stav souladu

Uvedené internetové stránky jsou částečně v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže.

Přístupnost obsahu

Na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formáty DOC a PDF jsou také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Word Viewer a Acrobat Reader. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Vaše náměty či informace o problémech při zobrazování stránek, stejně jako dotazy, návrhy nebo připomínky týkající se obsahu webu či důvodného podezření, že webová stránka nesplňuje požadavky zákona č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně možnosti podat podnět vůči příslušným státním orgánům, můžete psát na adresu: bjandasek@zsmarianske.cz

Kontakt na osobu odpovědnou za přístupnost stránek a za zpracování žádostí zaslaných prostřednictvím mechanismu zpětné vazby:

Základní škola, Uherský Brod, Mariánské náměstí 41, okres Uherské Hradiště
Mariánské náměstí 41, 68801 Uherský Brod
email: bjandasek@zsmarianske.cz

Prohlášení provozovatele

Tyto stránky provozuje Základní škola, Uherský Brod, Mariánské náměstí 41, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace. Internetové stránky využívají redakční systém WordPress, který je poskytován volně v rámci licence GNU.

Správcem veškerého obsahu je Základní škola, Uherský Brod, Mariánské náměstí 41, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace. Veškeré osobní údaje návštěvníků internetových stránek, které jsou prostřednictvím těchto internetových stránek poskytovány, jsou spravovány výlučně správcem obsahu webu.

Autorem www stránek je Martin Bábíček webdesign@babicek.com.

Vypracování prohlášení o přístupnosti

  • Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 1.5.2022
© 2022 Základní škola Mariánské náměstí Uherský Brod