Pozvánka na Den otevřených dveří

/26.04.2017/  

Srdečně zveme na Den otevřených dveří, který se uskuteční ve čtvrtek 4. května 2017 od 8.00 do 17.00 hodin. V letošním roce bude ústředním tématem "NAŠE MĚSTO". V dopoledním programu můžete navštívit jednotlivé třídy dle jejich programu, odpoledne vyvrcholí kulturním vystoupením a vernisáží žákovskych prací. Více informací v pozvánce a programu, který připravujeme.

Pozvánka na Den otevřených dveří

Program - připravujeme

 

XII. Ročník memoriálu Mgr. Milana Lásky

/27.04.2017/  

V úterý 25. 4. 2017 se ve sportovní hale v Uh. Brodě konal tradiční Memoriál Mgr. Milana Lásky v basketbalu, jehož organizátorem je Rotary klub Uherský Brod ve spolupráci s Basketbalovým klubem TJ Spartak Uherský Brod. Naši školu reprezentovaly tři týmy, dva dívčí a jeden chlapecký. Všem družstvům školy se díky svým basketbalovým dovednostem a bojovnosti podařilo vystoupat na stupně vítězů. V kategorii mladších žákyň školu reprezentovaly Amálie Ševčíková, Lucie Vokšická, Kristýna Vidrmanová ze sedmé třídy, doplnily je šesťačka Zuzka Jurčová a Julie Křelinová, Nela Bábíčková, Simona Vokšická, Stela Kutnarová z páté třídy. Děvčata v tomto složení vybojovala krásné druhé místo. Stejného umístění dosáhli starší chlapci pod taktovkou basketbalistů Jonáše Baliji a Jakuba Neděly. Tým doplnili Marek Nyiko, Petr Ulčík, Jakub Surý, Radim Veverka, Zdeněk Michalec, Václav Zahálka, Pavel Hájek. Třetím týmem reprezentujícím naši školu bylo družstvo starších děvčat ve složení Kristýna Mihlová, Diana Horáková, Kristýna Pijáčková, Ivana Jurčová, Alena Buráňová, Vendula Pobořilová, Adéla Bartošová a Zuzana Michalcová. Děvčata vybojovala příčku bronzovou. Všem výše jmenovaným sportovcům děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Za kabinet Tv Blanka Kňazejová

Fotogalerie

 

Etwinning mezi naší školou a Bureskolou ve Švédsku

/24.04.2017/  

V minulém školním roce proběhl mezi pedagogy naší školy a švédské školy v Burea projekt stínování „shadowing“, který odstartoval etwinningovou komunikaci mezi žáky obou škol. Touto elektronickou cestou zahájili naši žáci 3.A, 3.B, 7.B a 7.C spolupráci se žáky 5.A, 5.B ze švédské školy, jejímž prostřednictvím se chtějí nejen vzájemně poznávat, ale i přiblížit historii a život svého regionu. Proto nám švédské děti nakreslily výjevy z historie Vikingů a my jsme jim poslali kresby a prezentaci ze slovanského období našeho města. Dalším tématem naší komunikace bude lákavé téma „Sport“, které chtějí žáci prezentovat pomocí videa nebo videokonference, v níž by si vzájemně představili své sportovní zájmy, ale též prakticky procvičili znalosti z angličtiny.

 

Informace pro žáky 9. tříd: Jak podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí

/23.04.2017/  

V sekci výchovné poradenství jsou k dispozici nové informace k přijímacímu řízení na střední školy (Jak podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí na SŠ, vzor odvolání).

 

Tradiční sběr tříděného odpadu

/23.04.2017/  

Ve dnech 21. a 22. dubna proběhl sběr papíru, nejlepší sběratele ohodnotíme po zpracování výsledků.

 

Sprejerství jako umění

/13.04.2017/  

Ve výtvarné soutěži v sprejerství si žáci základních škol mohli 7. 4. 2017 vyzkoušet populární graffiti na legální ploše 2 x 1,5 m v areálu SOU. Tématem byli Naši domácí mazlíčci. Naši školu reprezentovali Gabriela Penčáková a Anastasia Scripnic z 8. B třídy. Děvčata poprvé vyzkoušela danou technikou a vytvořila velmi pěknou práci. Oceněná byla pamětním listem a sladkou čokoládou.

Mgr. Lenka Jačová

Fotogalerie

 

Matematická olympiáda

/13.04.2017/  

V úterý 4. 4. 2016 proběhlo ve Starém Městě okresní kolo 66. ročníku Matematické olympiády – nejstarší a nejnáročnější soutěže pro žáky základních a středních škol. Žáci měli za úkol vyřešit v dvouhodinovém limitu tři příklady zaměřené na schopnost logického úsudku, při vypracování se v každém případě žádá podrobné zdůvodnění myšlenkového postupu. V kategorii Z6, žáků 6. tříd, naše škola získala hned dvě první místa, kde holky z 6. A třídy Aneta Knotková a Zuzana Jurčová excelentně vyřešily všechny úlohy a získaly tak maximální možný počet bodů. Dalšími úspěšnými řešiteli se stali kluci z 6. A třídy Šimon Klon a Jakub Kryštof. V kategorii Z7, žáků 7. tříd se úspěšnými řešiteli stali Adam Salinger, Petra Kretková, Tomáš Kreisl a Aneta Pijáčková. Kategorii Z8, žáků 8. tříd, úspěšně reprezentovali Adam Blaha a Michal Popelka. Všem těmto žákům patří velká pochvala za vynikající reprezentaci a šíření dobrého jména naší školy. Zúčastněným dále přejeme do budoucna hodně sil a odvahy v zdolávání a objevování dalších oblastí královny věd – matematiky.

Kabinet matematiky

 

Opět po roce v Bojkovicích na volejbale

/13.04.2017/  

4. 4. 2017 se sjelo z celého okresu Uh. Hradiště devět dívčích týmů, aby si poměřily své dovednosti ve volejbale. Naše děvčata se tohoto okresního přeboru zúčastňují pravidelně a jinak tomu nebylo ani letos. V tomto roce byl obzvlášť vysoký počet přihlášených týmů - devět. Družstva byla rozdělena do tří základních skupin po třech. Naši školu reprezentovala tato děvčata: Simona Kmentová, Ela Kročilová, Nela Jiříčková, Natálie Flekačová, Gabriela Penčáková, Bětka Vaškových, Adéla Harnová, Katka Jurčová, Adéla Špíšková a Aneta Jiříčková. Našemu týmu los přidělil soupeře ze ZŠ SPORTOVNÍ z Uh. Hradiště a tým B pořádajících Bojkovic. Výsledky zápasů v základní skupině byly klíčové pro další průběh turnaje. Vítězové skupin bojovali o 1. – 3. místo v turnaji, 2. družstva se spolu poprala o 4. – 6. pozici a třetí týmy v základní skupině si rozdělily 7. – 9. místo. Náš vstup do turnaje nebyl nejlepší, děvčata prohrála s lépe hrajícím družstvem ZŠ SPORTOVNÍ UH 2:0. Později se ukázalo, že to byla jediná prohra našich děvčat během celého turnaje a navíc s vítězem turnaje. V dalších zápasech děvčata svou bojovností dokázala zvítězit postupně nad týmy ZŠ Bojkovice B, ZŠ Nivnice a ZŠ Bánov. Z počtu vyhraných zápasů (3) ku jedné prohře bychom mohly být spokojené. Ale z umístění jsme byly trošku zklamané, čekala na nás nepopulární bramborová medaile. Přesto bych chtěla všem děvčatům poděkovat za jejich skvělou hru, bojovnost a sportovní chování.

za kabinet Tv Blanka Kňazejová

Fotogalerie

 

Brodský zpěváček 2017

/13.04.2017/  

Ve středu 15. 3. 2017 se uskutečnila tradiční, tentokrát již 25. přehlídka zpěváčků lidových písní - Brodský zpěváček. Tuto akci organizovala Školní družina Mariánské náměstí ve spolupráci s Domem dětí a mládeže v Uherském Brodě pro děti ze školních družin. Opět jsme se sešli v příjemných prostorách Domu dětí a mládeže. Letos se zúčastnila ŠD Újezdec, ŠD Březová, ŠD Prakšice, ŠD Na Výsluní, ŠD Nezdenice, ŠD Havřice, ŠD Drslavice, ŠD Vlčnov, ŠD Nivnice a naše ŠD Mariánské náměstí. Pozvání přijali také hosté, kterými byli paní Elen Fremlová z Odboru školství, kultury a sportu MěÚ, paní Irena Krejsová z Domu kultury, zástupkyně ZŠ Mariánské náměstí v Uherském Brodě Jitka Hudečková, vedoucí školní jídelny ZŠ Mariánské náměstí Věra Šmídová a ředitel Domu dětí a mládeže Aleš Řezníček.

Na začátku se děti rozezpívaly s Kubou Smítalem, vedoucím hudebního oboru na DDM. Následovala přehlídka, kde si děti nejen zazpívaly, ale některé z nich také hrály na hudební nástroje. Byla slyšet kytara, housle, harmonika, klávesy či flétna. Novinkou letošního roku bylo pásmo písniček, které předvedly krojované děti ze ŠD Březová a ŠD Prakšice. Svůj zpěv doprovázely i tancem. Všechny děti zpívaly s radostí a byly odměněny spontánním potleskem. Na závěr si odnesly ocenění, diplomy, pozornosti, zpěvníky a CD písní souboru Olšava, které věnoval MěÚ v Uherském Brodě. Děkujeme všem dětem za jejich krásná vystoupení. Těšíme se na další společné setkání - zase za rok. Foto.

školní družina

 

 

Velikonoce s knihovnou

/13.04.2017/  

V březnu si členky knihovnického kroužku připravily v knihovně velikonoční program pro naše čtvrťáky. Děti si poslechly pohádku o velikonočním zajíčkovi a poté měly za úkol odpovědět na otázky podle pohádky a ve skupinkách vymýšlely básničku o jaru. Následoval velikonoční kvíz, který luštily ve dvojicích. V přesmyčkách byly ukryty symboly Velikonoc. Žáci se naučili i nová anglická slovíčka týkající se Velikonoc. Také měli za úkol v policích knihovny najít co nejvíce knih o zvířátkách. Na závěr si každý vyzdobil jedno papírové velikonoční vajíčko, z kterého si potom děti ve skupince vytvořily velký velikonoční věnec. Ten si odnesly do třídy. Žáci obou tříd se velmi snažili a byla s nimi příjemná spolupráce. A na závěr několik otázek a odpovědí z velikonočního kvízu:
Proč se říká: "Škaredá středa"?

- bylo škaredé počasí
- přes cestu mi přeběhla škaredá černá kočka
- Jidáš se škaredil na Krista
- dívky v tento den nepoužívají řasenku ani make-up

"Zelený čtvrtek"?
- na oběd máme špenát
- navštívili nás zelení ufoni
- oblékla jsem si zelené šaty
- Kristus naposledy večeřel se svými dvanácti učedníky-apoštoly

Členky knihovnického kroužku

 

Zápis do prvních tříd

/06.04.2017/  

V úterý 4. dubna 2017 se ve škole uskutečnil zápis dětí do budoucích prvních tříd. Celkem bylo do dvou 1. tříd zapsáno 50 dětí, z toho k zápisu již podruhé přišlo 14 dětí, které měly v minulém roce odklad školní docházky.

O odklad letos požádalo 5 rodičů budoucích prvňáčků. Rodičům žáků, kteří požádali o odklad školní docházky, bylo vydáno rozhodnutí o odkladu neodkladně po doložení doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Při zápisu asistovali žáci 8. ročníku, zapojení do dlouhodobého školního projektu „Patron – mám toho, kdo mi pomůže“, ti budou provádět žáky prvních tříd po celý následující školní rok formou společných aktivit a setkávání. Rodičům byly doporučeny materiály a způsoby práce sloužící k další přípravě dítěte na jeho úspěšné zaškolení. V průběhu zápisu mohli rodiče využít i přítomnosti školní psycholožky, která jim doporučila další možnosti přípravy dítěte na školní docházku.

S dětmi i rodiči se v letošním školním roce potkáme ještě dvakrát v rámci zmíněného projektu, aby děti přišly 1. září do již známého prostředí, kde na ně budou čekat jejich známí starší spolužáci – deváťáci, kteří budou jejich patrony po celý první školní rok.

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od šk. roku 2017/2018

Fotogalerie

 

Velikonoční dílny

/05.04.2017/  

V pátek 31. 3. 2017 se ve školní jídelně uskutečnily již tradiční Velikonoční dílny, které nám připomněly, že se opět blíží čas Velikonoc. Velmi děkujeme nejen paní předsedkyni IRPŠ Dagmar Měřínské, která ve funkci předsedkyně sdružení rodičů zaštiťuje tuto krásnou a vyhledávanou akci, ale i všem maminkám, paní učitelkám i starším dětem, které těm mladším pomáhají. Jako vždy byl velký zájem o velikonoční vajíčka, věnečky, přáníčka a keramiku, objevily se i nové nápady na velikonoční zdobení květináčů, oken či velikonočních stolů. Všechny děti i dospělí si páteční odpoledne užili a domů si odnášeli vlastnoručně vyrobený pozdrav jara.

Fotogalerie

 

Matematické soutěže

/05.04.2017/  

V okresním kole matematické olympiády naši žáci pátých a devátých ročníků obsadili přední příčky. Magdaléna Grajová z 5.A obsadila 2. - 3. místo. Markéta Prusenovská z 9.B se umístila na 1. příčce a Adéla Bartošová z 9.B obsadila 2. místo, a proto obě děvčata postoupila do krajského kola a reprezentovala naši školu 21. března ve Zlíně. Jakub Surý z 9.B byl také úspěšným řešitelem okresního kola.

Školní kolo Pythagoriády proběhlo 30. ledna. Žáci řešili 15 úloh a každý žák, který získal minimálně 10 bodů, se stal úspěšným řešitelem. Nejlepší žáci budou prokazovat své logické myšlení v okresním kole na ZŠ ve Starém Městě 17. května. Výsledková listina v příloze.

17. březen patřil mezinárodní soutěži Klokan, v které maximum 120 bodů získal Petr Kroča z 5.B. Výsledky všech kategorií naleznete v příloze. Všem úspěšným řešitelům gratulujeme!

Pythagoriáda - výsledky

Matematický klokan - výsledky

 

Projekt Patron - další setkání prvňáčků a deváťáků

/26.03.2017/  

V úterý 14.3.2017 deváťáci navštívili první třídy s projektem Patron – mám toho, kdo mi pomůže. Už máme druhé pololetí v plném proudu, tak mohli prvňáčci ukázat svým deváťákům, jak se naučili číst. Každý prvňáček přečetl svému patronovi libovolnou pohádku, kterou si vybral ze slabikáře. Deváťáci se ocitli v roli učitele. Kontrolovali prvňáčky při četbě i recitaci básničky o housátkách, kterou se jejich malí kamarádi naučili. Pak pro ně nastal těžký úkol, hodnocení do deníčku. Většinu prváčků ohodnotili jedničkou nebo pochvalou. Poslední úkol byl pro mnohé deváťáky nesložitější, kreslili svému prvňáčkovi záložku do knížky, která jim bude pomáhat při každodenním čtení. Ale všichni se moc snažili a něco vytvořili. Aby deváťáci neodešli s prázdnýma rukama, tak každý prvňáček nakreslil svému velkému kamarádovi obrázek.

Všem se hodina líbila a už teď se všichni těší na další setkání.

Barbora Olivová, 9. B

Fotogalerie

 

Naši úspěšní recitátoři

/26.03.2017/  

6. března se Filip Chramosta z 2.A, Veronika Škubníková z 5.B a Kryštof Švehlík ze 7.A zúčastnili okresního kola recitační soutěže v Uh. Hradišti. Všichni tři si odvezli diplomy. Filip Chramosta byl oceněn porotou za pěkný přednes, Veronika Škubníková a Kryštof Švehlík se svým textem postoupili do krajského kola, které se bude konat 20. dubna v Uh. Hradišti. Všem třem gratulujeme, Veronice a Kryštofovi budeme držet „palce“ v krajském kole.

Mgr. Marie Kučerová

 

Žáci 1. stupně bojovali na Atletické halové olympiádě

/21.03.2017/  

Dne 21. března se žáci třetích a pátých tříd zúčastnili dalšího ročníku Atletické halové olympiády 1. stupně v Uherském Hradišti. Mladší žáci a žákyně (3. ročník) a starší žáci a žákyně (4. - 5. ročník) soutěžili v disciplínách: sprint 30 m, vytrvalostní běh, hod míčkem, skok daleký z místa. Jako družstvo startovali všichni soutěžící ve štafetovém běhu.

Naši školu reprezentovali a o co nejlepší umístění s velkým zápalem a odhodláním bojovali v mladší kategorii Barča Kunčarová, Sofie Horáková, Veronika Polášková a Editka Bábíčková; kluci Pavel Ježek, Martin Kubiš, Ondra Borýsek a Jakub Jurča; ve starší kategorii Markéta Prajzová, Kája Baranyaiová, Adriana Marečková a Nela Bábíčková, kluci Tadeáš Vystrčil, Partik Mahdal, Michael Christov a Vojtěch Dolan.

V doposud nejvyšší konkurenci 20ti zúčastněných škol z okresu Uherské Hradiště vybojovali nejcennější kovy Sofie Horáková (1. místo skok z místa 180 cm), Nela Bábíčková (1. místo skok z místa 210 cm) a Martin Kubiš (2. místo skok z místa 188 cm). Těsně pod stupni vítězů pak skončili na 4. místě Barča Kunčarová (sprint 30 m), Ondřej Borýsek (hod) a na 5. místě Veronika Polášková (hod) a Edita Bábíčková (vytrvalostní běh). Skvěle si ovšem vedli všichni třeťáci, jejich výsledky byly i se štafetou velmi vyrovnané (do 8. místa).

Všichni žáci získali dle svého umístění body pro školu a celkově jsme jako škola obsadili 8. místo. Někteří starší kluci namísto vymlouvání se na unavené nohy řádně máknou i v tělocviku a výsledky budou určitě příště lepší, co kluci? Všem sportovcům blahopřejeme a už nyní musíme trénovat na venkovní atletickou olympiádu.

za kabinet Tv Martina Bábíčková a Jana Bičanová

Fotogalerie

Výsledky

 

Ovoce a zelenina do škol - 14. závoz

/19.03.2017/  

Příští týden děti od nás v závozu obdrží 1 ks čerstvého ovoce – banán a 1 ks Moštíku (jablečný mošt v kombinaci s jahodou, karotkou nebo hruškou). Moštík již děti dobře znají, je to oblíbená 100 % šťáva z ovoce a zeleniny bez použití umělých přísad, bez použití umělých barviv a bez přídavku cukru. Je od českého výrobce a pěstitele pana Kozáka z Lučic u Bělotína. Moštík byl oceněn značkou Klasa, která je udělována ministerstvem zemědělství těm nejpoctivějším a nejkvalitnějším výrobkům. Banány jsou sladké a dodají potřebnou energii. Byly dovezeny z daleké Kostariky, která patří mezi největší pěstitele banánů na světě. Kdo má zájem, je možné přečíst si zajímavý článek, jak to opravdu chodí na takové banánové plantáži. Článek včetně fotografií naleznete zde.

Naučný materiál - mandarinka, okurka

 

Ochutnávka ryb ve školní jídelně

/12.03.2017/  

Ve středu 8. března se v naší školní jídelně konala ochutnávka ryb pro naši třídu.

Při vstupu do jídelny nás zaujal krásně prostřený stůl. Každou rybu nám paní vedoucí ukázala ještě nerozmrazenou. Potom už jsme se pustili do jídla. Prvním chodem byla rajská polévka. Následně jsem si šli pro krásně nazdobený talíř, na kterém bylo různými způsoby připraveno pět druhů ryb: losos, platýz, mahi-mahi, treska a krevety. O těchto rybách jsem se dozvěděli spoustu informací, například kolik má daná ryba tuku a také, jak se připravuje.

Byl to oběd, jaký nemíváme běžně. Každý z nás ochutnal alespoň jednu rybu, a komu ryba nechutnala, tak si dal hezky naservírovanou bramborovou kaši a salát či kompot. Na závěr jsme paním kuchařkám poděkovali potleskem. Tato ochutnávka se nám moc líbila.

Marie Mudráková 6.B

Fotogalerie

 

Recitační soutěž

/05.03.2017/  

22. února proběhlo na Domě kultury v Uherském Brodě okrskové kolo recitační soutěže. Naši školu reprezentovali: Martin Talaš 2.B, Filip Chramosta 2.A. Tereza Chmelařová 2.A, Veronika Škubníková 5.B, Jana Karolína Janíčková 5.A, Kryštof Švehlík 7.A, Marie Mudráková 6.B, Hana Svitáková 9.A a Eliška Anna Nesázalová 9.A.

Do okresního kola, které proběhne 16. března v Uherském Hradišti, postoupil Filip Chramosta z 2.A (3. místo), Veronika Škubníková z 5.B ( 1. místo), Kryštof Švehlík ze 7.A (2. místo). Jana Karolína Janíčková z 5.A získala ocenění poroty za výběr textu. Všem dětem patří dík za pěkný přednes vybraných básní a textů. Postupujícím budeme držet palce v okresním kole.

Mgr. Marie Kučerová

 

Lyžařský výcvikový kurz sedmáků byl skvělý!

/05.03.2017/  

Lyžák byl nejlepší! Lyžařského výcviku jsme se zúčastnili od 4. do 10. února na chatě Kyčerka v Beskydech. První den jsme se rozdělili do skupin podle toho, jak kdo uměl lyžovat. Druhý den jsme šli po snídani a po obědě lyžovat. Některý den jsme chodili na běžky, ale po skupinách. Lyžovali jsme asi 2 hodiny. Potom jsme šli zpět a byl oběd. Po obědě byl polední klid. Po poledním klidu jsme šli zase lyžovat asi 2 hodiny a potom jsme se vrátili na večeři. Po večeři byla zábava, kterou připravovaly jednotlivé skupiny. Ve čtvrtek jsme měli karneval, který byl fajn. V pátek jsme lyžovali už jen dopoledne. Po obědě přijely autobusy. Naložili jsme věci a jeli domů. Lyžák byl asi ten nejlepší výlet za celých 7 let.
Lucie Vokšická, 7. C

A teď pár dalších postřehů:

Lyžák byl nejlepší na světě. Náš hotel byl krásný a naše nové pokoje byly překrásné. Jídlo se sníst dalo. Nejvtipnější byly asi běžky, na kterých byla naše skupina s panem učitelem Šopíkem. Bez něho by to byla nuda. Nejradši bych byla, kdyby byl lyžák i v 8. třídě.
Eliška Juřičková, 7. A

Lyžák byl snad nejlepší výlet na 2. stupni. Nejvíce jsem se bála toho, že bych nemohla být na pokoji s kamarádkama, jak sem si plánovala. Nejzajímavější zkušenosti byly běžky, a to konkrétně hned na začátku ten malý strmý kopec, který jsem nemohla vyjet, tak jsem si vyzula běžky a jedna mi sjela až do potoka. Je mi hodně líto, že to uteklo tak strašně rychle.
Amálie Ševčíková, 7. A

Bylo to tam dobré, protože tam bylo hodně legrace a dobře se lyžovalo. Ale nelíbilo se mi, že jsem málem ztratil pár věcí a výlet celkově hodnotím palcem nahoru!
Antonín Řihák, 7. B

Na lyžáku to bylo super, jelikož jsem se naučila lyžovat, a to jsem na lyžích stála poprvé v životě! Byla tam sranda a dokonce jsem se spřátelila s lidmi z jiných tříd, se kterými jsem si třeba celý rok neřekla ani „ahoj“. Vařili tam celkem dobře. Bylo dost náročné chodit 2 km v lyžácích. Jediné, co mi vadilo, bylo, že nám skoro celý týden nejezdil ski bus.
Adéla Zubíková, 7. B

Lyžák se mi velice líbil, byli tam velmi hodní učitelé, kteří nás naučili lyžovat. Jen když jsme byli po večerce venku z pokoje, tak jsme museli další den vybíhat asi 3x velký kopec, který byl mega prudký, a nedalo se v tom sněhu běhat. Strava byla velice dobrá. Večerní program mě bavil ze všeho nejvíc, protože jsem se tam hodně nasmál. Nejlepší bylo, jak jsme poslední den lyžovali. Ti, co "neuměli" lyžovat, tak dostali někoho z první nebo druhé skupiny a ten byl jejich instruktor, který dohlížel na "řádění" na červené sjezdovce. No, doufám, že třeba příští rok pojedeme zase.
Daniel Valenta, 7. C

Fotogalerie

 

Pexesový turnaj

/05.02.2017/  

V rámci projektu Patron, jehož hlavním cílem je spolupráce nejstarších a nejmladších žáků naší školy, se v úterý 31. ledna 2017 konal Pexesový turnaj. Tato akce má nejen prohloubit kamarádství mezi našimi prváčky a deváťáky, ale také zpestřit všem to dlouhé dopoledne, kdy se čeká na vydávání pololetního vysvědčení. Věřím, že i letos toto čekání prváčkům uteklo rychle a příjemně, protože deváťáci se jim svědomitě a klidně věnovali, s chutí si zahráli nejen pexeso a lidské bingo, při kterém se o sobě dozvěděli nové věci, ale také poctivě procvičovali učivo v pracovních listech, pokud už v Pexesovém turnaji nepostupovali dál. Vítězky (ano, letos to byly pouze dívky) si odnášely diplomy a sladkou odměnu, všichni ostatní dobrou náladu a krásné pololetní vysvědčení. Všichni už se těší na další setkání.

Mgr. Kateřina Janků

Fotogalerie

 

Aktuální informace k přijímacímu řízení pro 9. ročník

/01.02.2017/  

Milí deváťaci, vážení rodiče, v sekci výchovné poradenství najdete všechny důležité informace k přijímacímu řízení na střední školy.

Blanka Kňazejová

 

 

Ta správná sněhová nadílka...

/01.02.2017/  

Že to s lopatami, smetáky a odhrňovači sněhu umí, to dnes dokázali naši deváťáci! Nejprve jsme pomohli odhrnout sníh kolem školy a poté se s chutí vrhli na kluziště za halou. Společnými silami jsme to zvládli skvěle a teď už jen, aby přálo počasí a trochu zase přimrzlo...

Za kabinet Tv Martina Bábíčková

Fotogalerie

 

Ovoce a zelenina do škol - 10. závoz

/25.01.2017/  

Tento týden žáci obdrželi 2 ks čerstvého ovoce; 1 ks pomeranče a 1 ks jablka. Jablko bylo vypěstováno na Slovensku, u Piešťan. Jedná se o odrůdu Red Cap, kterou již znáte z naší loňské ochutnávky jablek. Je to velmi chutná odrůda atraktivního zbarvení - do fialova. V tomto období dosahuje nejlepších chuťových vlastností. Pomeranč byl dovezen ze Španělska, jedná se o odrůdu Navelina z oblasti Alicante. Je šťavnatý a chutný. V tomto chřipkovém období je velmi důležité doplňovat vitamíny, obzvláště vitamín C, který bohatě naleznete jak v pomeranči, tak v jablku.

Naučný materiál - rajče

Puzzle - česnek

 

 

Projekt: Mobily pro Kongo - SBÍRKA STÁLE POKRAČUJE!!!

/25.01.2017/ aktualizováno  

Dne 8.12. navštívili naší školu dva studenti Stojanova gymnázia Velehrad s projektem Mobily pro Kongo. Tento projekt je na pomoc lidem v Kongu, kteří kvůli válce a otrocké práci nemají přístup k pitné vodě, jídlu či zdravotním potřebám. Studenti nás obeznámili s dnešní situací v Kongu. Informovali nás o otrocké práci, jak dospělých lidí tak i dětí, která je v Kongu v dnešní době velkým problémem. Tihle otroci těží surovinu, která je velice cenná a používá se na výrobu mobilů. Proto se rozhodly nevybírat peníze, ale staré mobily které jdou následně na recyklaci a získané finance poputují do Konga. Studenti úzce spolupracují s organizací Člověk v tísni a navštívili už několik škol, kde zahájili sbírku.

Každý, kdo má doma nepoužívaný, starý či rozbitý mobil, může jej odevzdat vždy o velké přestávce do modré krabice ve školní knihovně!!!

Děkujeme všem, kteří se do sbírky již zapojili a nefunkční mobilní telefon odevzdali. Věříme, že se naše sbírka díky vám bude stále rozšiřovat. Můžete oslovit i své kamarády a známe, rodiče... Je možné, že v každé rodině či firmě se stále nějaký nepoužívaný, porouchaný či rozbitý mobil najde! Děkujeme!

Karolína Janíková, 9.B

Fotogalerie

 

Vánoční laťka - soutěž ve skoku vysokém

/04.01.2017/  

Dne 21. prosince proběhl další ročník sportovní „Vánoční laťky“. Soutěže ve skoku vysokém, kterou pořádá naše škola ve spolupráci s DDM v rámci Uherskobrodské žákovské sportovní ligy, se letos zúčastnila už jen ZŠ Pod Vinohrady. I tak se soutěžilo ve čtyřech kategoriích (mladší a starší žáci a žákyně) a o celkové umístění škol. To vše za podpory našich druhostupňových žáků, kteří se zapojili i do divácké tipovací soutěže.

V kategorii mladších žákyň si nejlépe vedla Dagmar Hodulíková a vytvořila si osobní rekord (125 cm), na druhém místě skončila Kristýna Vidrmanová (120 cm) a tuto trojici doplnila Magdalena Josefíková ze ZŠ Pod Vinohrady.

Ve starších žákyních zvítězila Veronika Kubišová ze ZŠ Pod Vinohrady (140 cm), doplnily ji naše závodnice Vendula Pobořilová (135 cm) a Kristýna Pijáčková (130 cm).

Z mladších žáků zvítězil Daniel Valenta (140 cm), na druhém místě se umístil Marek Machala (140 cm), třetí místo obsadil Martin Ležatka (140 cm) ze ZŠ Pod Vinohrady.

Nejzajímavější a rovněž divácky velmi atraktivní soutěž se odehrála mezi staršími žáky. První místo si s přehledem vyskákal Ondřej Buráň a výkonem 171 cm překonal dosavadní rekord soutěže, na druhém místě se umístil Daniel Bělák s dalším skvělým výkonem 160 cm, oba ze ZŠ Pod Vihohrady. O třetí místo se rozdělili naši soutěžící, Michal Maluš a Jakub Neděla s výkonem 140 cm.

Všem soutěžícím gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy. I když jsme v soutěži škol skončili na druhém místě, ceníme si vaší bojovnosti! Divákům děkujeme za sportovní chování, technické a realizační četě za dobře odvedenou práci. Myslím, že jsme si všichni odnesli skvělé zážitky z famózních výkonů!

za kabinet Tv Martina Bábíčková

Fotogalerie

 

Vánoce s knihovnou

/27.12.2016/  

V prosinci navštívily knihovnu děti z prvních a druhých tříd. Děvčata z knihovnického kroužku si pro ně připravila program s vánoční tematikou. Děti se rozdělily do skupinek a pojmenovaly se svými názvy – Sobíci, Ježíšek, Sněhuláci, Sami doma, Snížci, Vánočný a Vločky. Program jsme začaly četbou z knihy Zuzany Pospíšilové Vánoční pohádky pohádkou Vánoce malých veveřátek. Následně děti musely nakreslit odpověď na závěrečnou otázku v pohádce – co veverky dostaly na Vánoce. Děti si obrázky navzájem prohlédly a vybraly ten nejhezčí. Potom dostaly dva obrázky Mikuláše, čerta a anděla a měly za úkol najít mezi nimi 10 rozdílů. Pak jsme si s dětmi zazpívaly několik vánočních koled a daly body nejzpěvavější skupince. Po zpívání děti dostaly obrázek zabalených dárků pod stromečkem a měly do krabic dokreslit, co si přejí na Vánoce. Někdo si přál puzzle nebo mobil, ale byly tu i děti, které si přály pračku, sušičku nebo ruční vysavač. Na závěr jsme vyhlásily vítěze a popřály dětem hodně dárků pod stromeček.

Děvčata z knihovnického kroužku, 9. B

Fotogalerie 1. tříd

 

Ocenění literárních prací našich žákyň od našich předních spisovatelů

/27.12.2016/  

Žákyně naší školy Alena Buráňová z 8. B a Hana Svitáková z 9. A byly za své literární práce oceněny naším předním spisovatelem Janem Cimickým a básníkem Jiřím Žáčkem. Žáci osmých a devátých tříd se zúčastnili literární soutěže pořádané Střední odbornou školou Luhačovice na téma Utíkej, rychle utíkej! Děti měly napsat fantasy, hororový, dobrodružný příběh nebo komiks na volné téma. Práce Aleny Buráňové a Hany Svitákové byly oceněny porotou v čele s našimi známými spisovateli „Zvláštním oceněním.“ A nakonec krátká ukázka z básně Aleny Buráňové.

Kateřina Janků, Dagmar Vichorcová

Ocenění

 

Předvánoční Vídeň

/18.12.2016/  

Žáci osmých a devátých tříd se zajeli podívat do vánoční Vídně. Cesta do Vídně se nám o hodinku prodloužila kvůli dopravní nehodě. Všechno jsme si ale ve Vídni vynahradili. Navštívili jsme zdejší památky a neminula nás ani prohlídka muzea, kde jsme měli možnost si prohlédnout například pohybující se model dinosaura nebo výstavu různých krásných minerálů. Mezi památky, které jsme ve městě navštívili, patřil Hofburg, kde sídlí rakouský prezident. Viděli jsme také nádhernou církevní stavbu, která se německy jmenuje Stephansdom a budovu rakouského parlamentu. Tak jak to k Vídni patří, navštívili jsme samozřejmě i proslulé vánoční trhy před radnicí.

Celou Vídní nás provázela vánoční nálada, která byla umocněna nádhernou výzdobou. Řekla bych, že celý výlet jsme si všichni užili. Jen panu řidiči jsme trochu cestu ztížili, ale co by se dalo očekávat, jsme přece jenom osmáci a deváťáci a dopravní zácpa při cestě zpět pro nás byla náročná.

Vendula Pobořilová, 9.B

Fotogalerie

 

Předvánoční část projektu Patron

/18.12.2016/  

Ve čtvrtek 8. prosince 2016 se deváťáci opět dočkali návštěvy svých nejmenších školních kamarádů z prvních tříd. Důvodem návštěvy bylo společné předvánoční tvoření. Pod milým vedením paní učitelky Lenky Jančové vznikaly veselé barevné ozdoby na vánoční stromeček. Tyto původně přírodní dřevěné ozdoby ve tvaru stromečků, andílků, koníků, hvězdiček, vloček, sáněk a dalších barvili a zdobili prváčci temperovými barvami. Mnohé dvojice prváček + deváťák si stihly i popovídat, přitom nabarvili dvě nebo tři dřevěné ozdůbky, na nichž do druhého dne zasychala barva. Druhý den si každá z prvních tříd nazdobila svůj vánoční stromeček. Při pohledu na tento pestrobarevný stromeček se prváčci můžou nejen těšit na Vánoce, ale i vzpomenout si na své velké kamarády.

Fotogalerie

 

Ozvěny z 6. Dětské vědecké konference...

/12.12.2016/  

... na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze

I letos se naši žáci zúčastnili Dětské vědecké konference PF UK v Praze a svým umístěním na konferenci opět potvrdili kvalitu vědeckých prací, které na konferenci naši žáci prezentují. Letošní, už šestý ročník konference, uvítal Filipa a Davida Vlčka (10 let) a Adama Blahu (13 let) a poskytl chlapcům spoustu zážitků, zábavy, poznání, ale také seznámení s akademickým prostředím. Adam Blaha si k tomu přidal i krásné 3. místo ve své věkové kategorii. Proto se chtěli o své pocity podělit a níže jsou jejich postřehy...

Zobrazit celý článek, Foto

 

Vánoční koncert pro Tanzánii

/12.12.2016/  

Ve čtvrtek 8. prosince se uskutečnil v sále ZUŠ již tradiční benefiční „Koncert pro Tanzánii“, který připravili žáci ZŠ Mariánské náměstí pod vedením paní učitelky Lenky Šišperové. Výtěžek z koncertu putuje vždy k Nadaci Bez mámy na projekt „Škola škole“. Na letošním koncertě ji zastupoval její zakladatel Ondřej Horecký. Dětem se podařilo díky krásnému vystoupení, na které se již každoročně těšíme, a také při akcích, které pořádáme ve škole v průběhu roku (Den otevřených dveří, beseda o Tanzanii), získat 9 525,- Kč. Celkem jsme již přispěli na partnerskou školu od roku 2007 částkou 83 474,- Kč. V letošním roce poputují peníze pravděpodobně na opravu střechy partnerské školy v Simike. Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci koncertu, ZUŠ za zapůjčení svého sálu a také všem, kteří přispívají na tento náš dlouholetý projekt a učí své děti pomáhat těm, kteří naši pomoc potřebují.  Pokud se o našem projektu Škola škole chcete dozvědět víc, navštivte webové stránky www.bezmamy.cz.  

Jitka Hudečková

Fotogalerie


Mikuláš ve škole

/12.12.2016/  

Dne 5. prosince zavítal do naší školy Mikuláš se svou družinou. Program připravovali jak žáci devátých ročníků, tak i někteří žáci nižších ročníků. Odehráli jsme celkem 5 představení. Mikulášská družina si připravila nejenom koledy, ale i Pohádku o ze všech nejmenším Andělíčkovi. Do minulého roku navštívili Mikulášké představení ve velké tělocvičně jenom žáci 1. stupně, kdy jim deváťáci převlečení za Mikuláše, čerty a anděli zahráli pohádku a zazpívali koledy. Letos se ale na vystoupení byla podívat celá škola a za to byli žáci druhého stupně rádi.

A jedna rada pro současné osmáky: je důležité, aby jste začali připravovat a zkoušet Mikulášské představení co nejdříve. Ačkoliv jsme my začali zkoušet později než jiné ročníky, všechno dobře dopadlo a ostatním se naše vystoupení líbilo. Všichni jsme nakonec zazpívali ještě u paní Buráňové, paní Gálové, pana ředitele a paní kuchařek koledu „Jak jsi krásné neviňátko“.

Michaela Lekešová, 9.B

Fotogalerie

 

Vánoční dílny na ZŠ Mariánské náměstí

/12.12.2016/  

V pátek 2. prosince se ve školní jídelně na Mariánském náměstí uskutečnily tradiční Vánoční dílny, které mohou být realizovány především díky sdružení rodičů IRPŠ a našim paní učitelkám. Velkými pomocníky jsou i starší žáci, kteří se stávají pomocníky těm nejmenším. Dílny se opět velmi vydařily a děti si odnášely spoustu krásných vánočních dekorací i dárečků pro své blízké. Tradičně byl velký zájem o vánoční svíčky a ozdoby z včelího vosku, sypané svíčky, věnečky, ručně vyráběné vánoční přání, vánoční zdobení a keramiku. Tvořili všichni, nejenom děti, ale i rodiče, prarodiče a další návštěvníci dílen, a bylo jich nepočítaně. Díky organizátorům, na nás dýchla předvánoční atmosféra a všichni účastníci se alespoň na chvíli zastavili ve svém předvánočním shonu a užili si s dětmi klidnou a pohodovou atmosféru, plnou tvoření a vánočních koled. Děkujeme všem, kteří si našli čas v této předvánoční době a věnovali volné odpoledne našim dětem. Krásné a pokojné Vánoce všem.

Jitka Hudečková

Fotogalerie

 

Projekt Patron aneb MÁM TOHO, KDO MNĚ POMŮŽE

/07.12.2016/  

Již třetím rokem probíhá na naší škole projekt PATRON aneb MÁM TOHO, KDO MNĚ POMŮŽE. Každý prváček má svého patrona – deváťáka, se kterým se v průběhu celého školního roku setkává na společném programu.

V rámci tohoto projektu si v pátek 2. 12. 2016 deváťáci přišli pro prváčky a strávili s nimi první vyučovací hodinu pod vedením třídních učitelek 9. tříd.

V 9. A probíhala zábavná výuka hudební výchovy pod vedením paní učitelky Jany Nožičkové, ve které prváčci kreslili vánoční obrázky, poznávali koledy podle melodie, koledy si rovněž společně se svými velkými kamarády zazpívali. Sladkou tečkou hodiny hudební výchovy byly vánoční perníčky, na kterých si všichni pochutnali.

V 9. B na prváčky čekala hodina přírodopisu pod vedením paní učitelky Martiny Bábíčkové. Probíraným tématem byly nerosty a jejich vlastnosti, tudíž dosti vzdálená neživá příroda. Přesto byla hodina pro prváčky zajímavá, poutavá a naučná. Všichni velcí si malého prvňáčka posadili na klín a společně třídili a přiřazovali pojmy k jednotlivým minerálům. Také malí školáčci luštili za pomoci velkých křížovku, kde se v tajence objevil žlutě zbarvený minerál – křemen zvaný Citrín. Tento minerál si na památku všichni prváčci ze společné hodiny odnášeli.

Už se těšíme na příští setkání, kdy budeme zdobit vánoční stromeček společně vyrobenými ozdobami.

Karolína Švestková, 9.B, Blanka Kňazejová

Fotogalerie

 

Peer aktivistky opět v akci

/07.12.2016/  

Dne 24. 11. 2016 se naše peerky vydaly do 3. tříd. Připravily si program na téma Bezpečná ulice. Tomuto programu předcházel komunitní kruh se školní metodičkou prevence paní učitelkou Katkou Janků, která si s dětmi povídala o pravidlech, o nutnosti jejich dodržování a možných následcích při nedodržování. Perky měly pro třeťačky úkoly na 5 stanovištích, na kterých si procvičili pravidla bezpečného chování v roli chodců, cyklistů a spolujezdců. Nezapomněly ani na znalost základních dopravních značek a povinnou výbavu malého cyklisty. Děvčata měla na každém stanovišti připravenou spoustu pomůcek, aby museli být všichni žáci aktivní. Zda se jim to podařilo, posuďte sami z přiložených fotografií.

A tady máte některé odpovědi našich třeťáků na otázku, co se dnes nového naučili:

„Na silnici nesmíme jezdit na kolech vedle sebe.“
„Nesmíme nic vyhazovat z okna auta.“
„Už vím, proč je důležitý kryt řetězu.“
„V autě bychom neměli za jízdy jíst ani pít.“
„Až budu mít 150 cm a 12 roků, můžu jezdit v autě bez sedačky.“
„Naučili jsme se poznávat nové dopravní značky.“

za peerky Míša Lekešová, Aneta Jiříčková

Fotogalerie

 

Čtenářská dílna se žáky 4. tříd

/07.12.2016/  

V pondělí 28. 11. si děvčata z knihovnického kroužku opět připravila program, tentokrát pro žáky 4. tříd. Inspirovala se na autorském čtení paní Bartošové v městské knihovně a poté si pro děti na téma pověsti připravila čtenářskou dílnu.

Nejprve jsme dětem přečetly pověst Aleny Bartošíkové O vodníkovi, co měl rád muziku. Následně děti měly za úkol vysvětlit, co to vlastně taková pověst je. Pak si děvčata žáky rozdělila do skupinek, ve kterých společně plnili úkoly.

Týmy dostaly obrázky dvou vodníků, kteří byli na první pohled stejní, ale přeci mezi nimi byly nepatrné rozdíly. Tyhle rozdíly měly děti za úkol najít. Nejšikovnější skupinka dostala za svůj výkon bod. Následně měly svého vodníka pojmenovat a vymyslet si o něm krátký příběh. Tento příběh nahlas přečetly a hlasovaly o ten nejnápaditější. Některé z příběhů byly vtipné a jiné zase pěkně promyšlené. Skupina, jejíž příběh vyhrál, získala opět bod. Žákyně si pro děti také přinesly knížky nebo sbírky pověstí, které dětem ukazovaly a ptaly se jich, jestli již nějakou z knížek četly.

Program zakončily vyhlášením vítěze a od dětí si zasloužily nadšený potlesk. Poté děti vyzvaly, aby je přišly navštívit do školní knihovny a nakonec se s nimi rozloučily. V tomto programu se děti naučily něco nového o pověstech, našem kraji, rozvinuly si pozornost a představivost a v neposlední řadě se také trochu pobavily.

A na závěr několik ukázek, jak vodníka vidí děti:

Vodník Franta má rád vodní šneky. Má zelené oblečení. Má rád vrby. Za kamaráda má kapra šupináče. Narodil se 32 let před naším letopočtem. (Eliška Machálková, 4 A.)

Vodník má zelený klobouk a má kamarády ryby. Žije ve vodě a je veselý. Vodník má dlouhý šos. (Dominik a Patrik Vaculovi, 4. B)

Vodník je zelený. Má červený klobouk. Žije v rybníku. Vodník má dušičky v hrníčku. (Vendula Šohajková, 4. B)

Karolína Janíková, 9. B

 

Návštěva Slováckého divadla

/02.12.2016/  

Již podruhé v tomto školním roce jsme se vydali do Slováckého divadla v Uherském Hradišti. Představení Deník Anne Frankové se konalo 23. 11. 2016.

Představení začalo předehraným rozhovorem z hradišťkých ulic, ve kterém se reportér dotazoval kolemjdoucích, jestli znají jméno Anne Franková. Většina dotázaných však nevěděla, kdo to je. Poté přišlo na scénu pět hereček a začaly nás uvádět do děje.

Děj se odehrával za 2. světové války, kde Anne Franková společně se svou rodinou - jakožto Židé – museli opustit svůj rodný domov a vydali se do úkrytu, který představoval zadní část kancelářské budovy v nerušné ulici Amsterdamu. Do úkrytu, který Anne nazvala „Zadní dům“, se přestěhovali společně s rodinnými známými, kteří měli jednoho syna Petra. S ním se Anne postupně sbližovala. Deník, do kterého si všechno zaznamenávala, dostala na své 13. narozeniny – byl to její nejlepší dárek. Deník si pojmenovala Kitty a představoval její nejlepší kamarádku, které se mohla se vším svěřit. Do něho zaznamenala všechny události v domě a okolí od 12. června 1942 do 1. srpna 1944. (Poté byl úkryt prozrazen a rodina odvlečena do koncentračního tábora. Jediný přeživší z rodiny – otec Otto Frank se po osvobození a návratu do Amsterdamu rozhodl deník vydat. Anne zemřela na tyfus v táboře Bergen-Belsen, pouhé dva měsíce před koncem války.)

Herečky dokonale ztvárnily děj, hra byla složitější na pochopení. Děj byl doplněn loutkou, která místy představovala Anne a společně s ní ji představovaly i herečky.

Divadlo se nám všem moc líbilo a klidně bychom šly na něj znovu.

Alena Buráňová, Zuzana Michalcová, 8. B

 

Logická olympiáda

/02.12.2016/  

Dne 4. listopadu se naši žáci zúčastnili krajského kola Logické olympiády. Petr Kroča z 5.B obsadil výborné 3. místo. Petr se probojoval do celostátního kola, které proběhlo 28. listopadu v Praze. Umístil se na 27. místě z 65 účastníků své kategorie. Za obě kola soutěže mu patří naše gratulace a přání stejných či lepších výsledků příště.

Eliška Machálková

 

Příběhy bezpráví na ZŠ Mariánské náměstí

/26.11.2016/  

24. listopadu opět proběhl na naší škole již tradiční projekt Příběhy bezpráví společnosti Člověk v tísni. Projekt je součástí rozsáhlého vzdělávacího programu Jeden svět na školách. V letošním školním roce se do projektu opět zapojili žáci společenskovědního semináře 9. ročníku naší školy. Tento ročník se zaměřil na osudy lidí, kteří v průběhu minulého století z různých důvodů opustili své domovy a na ty, kteří byli v rámci Československa nedobrovolně přesídleni, či patřili mezi internované řeholníky a řeholnice.

Na úvod se žáci seznámili s tématem pronásledování kněží a řeholníků prostřednictvím dokumentu „Tajné akce STB: Akce Kláštery“ Následovala zajímavá beseda s paní učitelkou Marií Zemánkovou, která nám vyprávěla rodinnou historii. Ústřední postavou byl její švagr – kněz a provinciál redemptoristů Jan Zemánek, který byl vězněn ve Valdicích a na Mírově a byl nedobrovolným účastníkem této tajné akce STB. Zvůle komunistického režimu se podepsala i na ostatních členech jejich rodiny, ve které byli i další řádové sestry, či odpůrci kolektivizace. Díky tomu se v rodině potýkali s výpověďmi ze zaměstnání, výhružkami a ústrky i jejich děti a vnuci. Vše se změnilo až po roce 1989.

P. Jan Zemánek zemřel v roce 2012 a nemohl nám již svůj příběh vyprávět. Děkujeme proto p. učitelce Marii Zemánkové, že nám přišla příběh celé rodiny přiblížit, i za její osobní zážitky a pocity, se kterými vzpomíná na svého švagra, na cesty celé rodiny do Podbořan, kde později působil a na setkání se zajímavými lidmi, kteří na jeho farnost zajížděli z celé republiky.

Opět se potvrdilo to, co si uvědomujeme při každém dalším ročníku Příběhů bezpráví. Mladé lidi oslovuje především „Živá historie“ prostřednictvím příběhů a vzpomínání pamětníků. Važme si toho, že jsou ještě mezi námi a chtějí nám své vzpomínky zprostředkovávat.

Jitka Hudečková

Fotogalerie

 

Setkání se spisovatelkou Alenou Bartošíkovou

/26.11.2016/  

V úterý 22. listopadu se třída 7. B zúčastnila v knihovně Františka Kožíka v Uherském Brodě besedy s paní Alenou Bartošíkovou. Celá místnost byla zaplněná lidmi. Alena Bartošíková je uherskobrodská spisovatelka, autorka knih např. Kde modrý plamének hoří, O lopenickém dráčkovi, Za studánkami Bílých Karpat, Živá voda Luhačovicka

Přednášela zde společně s panem Liborem Velanem, autorem knihy Jak chutná Východní Slovácko. Tato kniha není pouze kuchařkou, ale jedná se také o cestovatelského průvodce pro návštěvníky Slovácka. Společně nejvíce hovořili o Malovaném kraji, což je národopisný a vlastivědný časopis Slovácka, vycházející od roku 1946. V současné době je publikován šestkrát do roka coby dvouměsíčník. Paní Bartošíková i pan Velan jsou dlouhodobými členy redakční rady.

Viděli jsme i dokument o žítkovské bohyni Irmě Gabrhelové a druhý dokument popisoval krásy Kopanicíc, ze kterých pomalu mizí téměř všichni starousedlíci. Beseda se nám líbila, ukázala nám zase náš kraj z jiného pohledu, než ho známe.

Aneta Pijáčková, Petra Kretková, 7. B

 

Okrsková recitační soutěž školních družin

/21.11.2016/  

Ve středu 16.11.2016 se uskutečnilo okrskové kolo recitační soutěže školních družin. Tuto soutěž uspořádala Školní družina při Katolické ZŠ v Uh. Brodě ve spolupráci s Domem dětí a mládeže v Uh. Brodě. Zúčastnilo se jí celkem 103 dětí ze 16 školních družin z Uh. Brodu a okolí. Odborná porota pod vedením R. Švehlíka a A. Baďurové hodnotila u přednášejících výběr básně a celkový umělecký dojem ve 4 kategoriích podle ročníků. Naši školní družinu reprezentovala tato děvčata: Nicole Dorazilová, Eliška Bartečková, Tereza Chmelařová, Natálie Krahulová, Edita Bábíčková, Zoe Chmelinová, Magdalena Grajová a Adéla Čechmanová.

A jak jsme byli úspěšní? Tereza Chmelařová zaujala porotu básní Jana Vodňanského "Moje tužka ušatá" a obsadila tak v kategorii 2. tříd hezké 3. místo. Další diplom a cenu za 3. místo v kategorii 4. a 5. tříd získala Magdalena Grajová s básní Jiřího Žáčka "Turistická příhoda s detektivní zápletkou".

Gratulujeme a děkujeme všem recitátorům za přípravu a vzornou reprezentaci naší školní družiny.

Lenka Kuželová

 

Projekt: Záložka do knihy spojuje školy: Čtu, čteš, čteme

/18.11.2016/  

Na naší škole je čtenářská gramotnost podporována vícero způsoby. Denně je v provozu školní knihovna, kde si žáci mohou půjčovat knihy ke čtení. Při knihovně působí také knihovnický kroužek, který vytváří programy pro jednotlivé ročníky z prvního stupně (Halloween, Vánoce, Velikonoce). Dále žáci devátých ročníků spolupracují s prváky, starší děti předčítají pohádku a mladší tvoří ilustraci k textu. Další akcí je dopoledne s knihovnou Jaro v parku pro 4. a 5. ročník.

Kromě školní knihovny jsme na podzim navštívili Městskou knihovnu Františka Kožíka v Uherském Brodě, kde děti absolvovaly program tvorba komiksů. Čeká je beseda s regionální spisovatelkou Alenou Bartošíkovou. Všichni žáci druhého stupně pravidelně prezentují přečtené knihy formou čtenářského deníku nebo referátu.

V rámci projektu Záložka do knihy spojuje školy: Čtu, čteš, čteme se zapojil i náš školní parlament (dvě děti z každé třídy - zástupci 3. – 9. ročníku). Zástupci navrhovali, po diskuzi ve svých třídách, nové knihy do školní knihovny. Seznam odezvali paní učitelce, a ta nakoupí nové tituly. V rámci spolupráce se slovenskou školou děti zaměřily na Slovensko a jeho kulturu, seznámily se méně známými slovenskými slovy, s osobnostmi ze světa hudby a filmu.

V hodinách výtvarné výchovy vyráběli žáci záložky pro kamarády formou koláže a starší žáci formou kresby. Někteří žáci projevili zájem dopisovat si se slovenskými kamarády, a tak ze zadní strany záložky uvedli svůj e-mailový kontakt.

Vyvrcholením celé akce bylo vytvoření tří dopisů pro kamarády ze slovenské Základné školy a materské školy, Boršase. Tyto dopisy byly vloženy do balíčku spolu se záložkami a dárkem – knihou Jan Amos Komenský. Dále jsme přiložili náš školní časopis a letáčky z informačního centra. Fotografie se záložkami našich žáků i kamarádů ze slovenska si můžete prohlédnou v galerii.

Lenka Jančová, Dagmar Vichorcová, Kateřina Janků

Fotogalerie

 

Informace ze školního parlamentu

/14.11.2016/  

Slavnostní podepisování smluv

Dne 18.10 2016 ve 14:00 proběhlo slavnostní podepisování smluv. Pozvali jsme si pana ředitele a ptali jsme se ho na otázky, co bychom chtěli ve škole změnit. Když nám pan ředitel na vše odpověděl, přistoupili jsme k podepisování smluv. Děvčata nám celou smlouvu přečetla. V podstatě se tam píše, že se zástupce parlamentu zavazuje ke škole. Poté jsme do smlouvy doplnili důležité údaje jako datum, místo a hlavně podpis. Následně jsme ji každý nechali podepsat panem ředitelem. Zazněla také česká hymna. Nakonec na nás všechny čekala sladká odměna. Touto smlouvou jsme vlastně zahájili naši práci ve školním parlamentu.
Linda Vašíková, zástupce ŠP

Fotogalerie

 

Seznamovací den

Dne 13. 9. se konal seznamovací den školního parlamentu. Sešly jsme se na školním hřišti, kde jsme se seznámili s novými členy. Poznání probíhalo pomocí her, to byl teprve začátek. Následovala diskuze o věcech, které bychom chtěli na škole změnit. Rozdělili jsme se do skupin, kde jsme sepsaly své návrhy a následně je prezentovaly před ostatními. Po přestávce bylo společné focení. Po té jsme měli nakreslit dokonalého parlamenťáka. Na závěr jsme společně představovaly své výtvory a podělili se o dojmy a pocity z celého dne. Pak jsme se rozešli domů a těšili se na další setkání. Foto.
Natálie Dolanová a Ivo Jurčík, zástupce ŠP

 

Ovoce a zelenina do škol - 6. závoz

/14.11.2016/  

Tento týden děti obdrží krájený ananas již připravený k přímé konzumaci v uzavíratelné krabičce, aby jej mohly konzumovat během celého dne. Chutné, šťavnaté ananasy jsou dováženy až z daleké Kostariky, která patří mezi největší pěstitele ananasů. Plod ananasu je zdužnatělé květenství rostliny ananasovníku chocholatého. Obsahuje velké množství vody a malé množství cukru. Ananas pomáhá při průjmech a také pozitivně působí na naši pokožku, má antibakteriální účinky. Dále mají děti připravenu ochutnávku hrušek. Jedná se o 5 druhů hrušek a o sušené hruškové křížaly připravené v krabici, kterou dostanou na každou třídu.

Podzimní nápad na hruškového ježka

Leták hrušky

 

Knihovnice navštívily první třídy

/14.11.2016/  

V říjnu holky z knihovnického kroužku navštívily žáky 1. tříd a uspořádaly jim hodinovou čtenářskou dílnu. Žáčci si nejprve poslechli pohádku o štěňátku Astě, které si našlo kamaráda ježka. Pohádka se jim moc líbila. Knihovnice děti rozdělily do skupinek. Tématem čtenářské dílny byli domácí mazlíčci. Od pohádky se odvíjely další úkoly. Žáčci měli nejdříve za úkol vymyslet pro svoji skupinku název, aby obsahoval jméno pejska. Poté všichni kreslili oblíbeného pejska a ostatní děti obrázky hodnotily. Na závěr děti tvořily rozhovor mezi pejsky, skládaly „psí“ pexeso, ve kterém měly za úkol najít společné znaky lidí a psů, kteří se na sebe podobají a k sobě patří. Na konci hodiny děvčata vyhodnotila body nejlepší skupinku. Děti si den moc užily.

Děvčata z knihovnického kroužku

Fotogalerie

 

Tradiční sběr tříděného odpadu

/08.11.2016/  

V říjnu se uskutečníl tradiční sběr tříděného papíru. Společně se nám podařilo nasbírat více než 16 tun papíru! Z každé třídy bude oceněn drobnými dárky žák, který nashromáždil nejvíce kilogramů. Celkové vyhodnocení školního sběru najdete níže.

Děkujeme všem, kdo třídí odpad a pomáhají životnímu prostředí i naší škole.

Sběr papíru - vyhodnocení

 

Páťáci na exkurzi v brněnském planetáriu

/08.11.2016/  

Se svojí třídou 5.B a vedlejší třídou 5.A jsme jeli na exkurzi. Jeli jsme do Brněnské hvězdárny. Jestli tam taky někdy pojedete, určitě se běžte podívat na program Úžasné planety. Dozvíte se něco o planetách, souhvězdích a jaké planety můžete vidět i z vašeho domu. A potom vám tam pustí film, kde jsou různé zajímavosti a následné otázky. A nejlepší na tom je to, že to není obyčejné kino, protože všechno se promítá nad vaší hlavou - takže na stropě. Klidně si tam můžete i lehnout. No a můžete se podívat i na jiné věci - venku je vědecká stezka, kde je několik interaktivních exponátů. Nejvíce jsme si asi vyhráli s pixelovou stěnou. Nevíte co to je? Určitě se jeďte podívat.

Valentýna Čížová 5.B, žáci 5.A,B

 

Tvorba komiksů v městské knihovně

/08.11.2016/  

Dne 31. října se třídy 7. C a 8. B vypravily do Knihovny Františka Kožíka, aby se seznámily s tím, jak se tvoří komiks. Po příchodu nás uvítal pan Daniel Vydra, autor komiksů, který nám vysvětlil, co je to komiks, z jakých částí se skládá, jak postupuje při jeho vzniku. Také nám krátce připomněl historii komiksu. Komiksy se tvoří jako „v továrně“ v různých komiksových nakladatelstvích, například v Marvelu. Potom jsme si na vlastní kůži zkusili komiks vytvořit. Nejprve jsme ve skupinkách doplňovali text do bublin předem připraveného komiksu. Pan Vydra všechny naše práce nafotil, promítl je na plátno a každá skupinka přečetla svůj text. V další části jsme dostali neúplný komiks (tzv. strip), do kterého jsme dopisovali nejen bubliny, ale dokreslovali i poslední panel. Naše práce pan Vydra opět nafotil a promítl na plátno a my jsme ve skupinkách svou vymyšlenou scénku zahráli před ostatními spolužáky. Celá akce se pěkně vydařila a my jsme se zase o něco chytřejší vrátili zpět do školních lavic.

Ondřej Mikeska, 8.A

 

Halloween s knihovnou

/06.11.2016/  

Dne 31. 10. 2016 si děvčata z knihovnického kroužku připravila program pro 3. třídy k tomuto strašidelnému svátku. Děvčata se pro třeťáky náležitě oblékla i do halloweenských kostýmů. Po příchodu do knihovny byli žáci rozděleni do čtyř skupin, aby mohli společně plnit jednotlivé úkoly. Nejprve si děti poslechly pohádku O čarodějnici a dýni.

Žáčci měli za úkol vymyslet strašidelný název pro svoji skupinku a kouzelné zaříkadlo, kterým by babka z pohádky ukonejšila chaloupku. Dalším úkolem bylo vymyslet nějaké kouzlo. Poté jsme se dětí zeptaly, jestli znají nějakou knihu o kouzlech nebo čarodějnicích. Děti vypracovávaly další úkoly jako například: luštění osmisměrky nebo spojování čísel. Na konci zbyl nějaký čas naučit se několik anglických haloweenských slovíček.

A na závěr několik ukázek básniček a zaříkadel:
Abraka dabra, támhle jsou draci, ať se mi splní všechno, co chci.
Chaloupko, chaloupko, pojď sem ke mně zpátky, budu ti vyprávět pěkné pohádky.
Chaloupko, chaloupko, zpátky pojď.
Foukej, foukej, větříčku, přines mi kouzelnou hůlčičku a knížečku.
Chaloupko stůj, větře pak duj.
Kompas mám, rád ti ho dám.
Blublabla, ať má velká kukadla.
Chaloupko, chaloupko, něco ti koupím, třeba ten polštář s růžovým kvítím.
Zlé noční můry hned budou pryč.
Má milá chaloupko, neboj se strašidla, má kouzla tě ochrání.

Děvčata z knihovnického kroužku

Fotogalerie

 

Akce: Týden volby povolání

/02.11.2016/  

Ve dnech 7.11.2016 – 9.11.2016 se uskuteční akce „Týden volby povolání“ na Kontaktním pracovišti ÚP ČR Uherské Hradiště, Na Morávce 1215, Uherské Hradiště, a to na Informačním a poradenském středisku (IPS) ve 4. patře.

Všechny podrobnosti naleznete v přiloženém souboru.

Týden volby povolání

 

Ovoce a zelenina do škol - 5. závoz

/02.11.2016/  

V tomoto týdnu děti obdrželi mandarinku a hrozny. Hroznové víno je sladké a velmi chutné. Protože je plné cukru, je výborným zdrojem energie. Pochází ze známé italské pěstitelské oblasti Puglie. Mandarinka je šťavnatá a plná chuti, pochází ze španělské pěstitelské oblasti Valencia. Mandarinky obsahují hodně vitamínu C, pomáhají nám posilovat organismus před nachlazením - obzvláště v těchto podzimních dnech.

Naučný materiál - mandarinka

 

Exkurze do Bojkovic a na Nový Světlov

/24.10.2016/  

Dne 6. října jela třída 8.A na exkurzi do Bojkovic na zámek Nový Světlov. Cesta autobusem nám trvala asi 30 minut, abychom se mohli dostat k zámku, museli jsme vyjít v dešti prudký kopec, který nám dal pěkně zabrat. Když jsme přišli na místo, tak nás ohromil krásný bílý zámek. Tento zámek nebyl obyčejný, byl zde i hotel, restaurace a daly se tu uskutečnit i svatební obřady.

V zámku na nás čekal pan průvodce, který nás zavedl do dřívější kapličky a tam nám povyprávěl krátkou a stručnou historii zámku. Po přednášce jsme se odebrali podívat do pár komnat na zámku, např.: novomanželské pokoje, které si můžeme za 2500 Kč na noc pronajmout. Také nám ukázal obřadní síň. Po prohlídce jsme vystoupali schody na věž, ze které byl hezký výhled na Bojkovice a okolí zámku. Když jsme se pokochali pohledem, sešli jsme všichni zpátky dolů a pan průvodce řekl, že je to konec prohlídky, protože ostatní části zámku jsou renovované a nic moc přístupného tu už pro nás není. Po celou dobu prohlídky jsme se mohli dívat na obrázky na zdích vyvěšené v zámku a průvodce nám ukázal i pár původních obrazů.

Cesta zpět už byla rychlejší a celkem jsme se obávali, zda jdeme správnou cestou. Místo výtvarné výchovy by takových výletů mohla paní učitelka pořádat víc. O týden později se na stejnou exkurzi vydali i naši spolužáci ze třídy 8. B.

Alžběta Vaškových, Natálie Flekačová

Fotogalerie

 

Logická olympiáda

/24.10.2016/  

Tak jako každý rok, tak i letos se naše škola tradičně zapojila do osmého ročníku logické olympiády. Soutěž je založena na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup; naučené znalosti by neměly rozhodovat. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování. Do soutěže se zaregistrovalo v tomto školním roce rekordních 61 451 soutěžících z 2 902 škol celé České republiky. Soutěž probíhá ve třech kolech: Základní (nominační) kolo řeší každý samostatně doma nebo ve škole u počítače, krajská kola se pořádají ve všech krajských městech 4. listopadu a účastní se jich nejlepší řešitelé nominačních kol v každé kategorii.

Do finále postupuje celkem 195 účastníků (65 za každou kategorii). Z naší školy do krajského kola postupují z I. stupně Jan Krchňáček a Vojtěch Dolan z třídy 5.A a Petr Kroča z třídy 5.B; z II. stupně Zuzana Jurčová z třídy 6.A. Všem žákům srdečně blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy. Zároveň postupujícím přejeme mnoho úspěchů, sil a chuť při zdolávání dalších náročných logicko – matematických úloh, které je čekají v dalším kole logické olympiády.

Kabinet matematiky

 

Hodina pohybu navíc

/16.10.2016/  

V letošním školním roce se naše škola zařadila do programu "Hodina pohybu navíc". Tento program má za cíl rozvíjet všestrannou i speciální pohybovou přípravu dětí ve sportovních hrách, ale také učit děti žít v kolektivu. Důsledkem by pak mělo být to, že se pohybu budou chtít věnovat i ve svém volném čase buď s kamarády, nebo ve sportovním klubu, anebo se alespoň budou těšit na výuku TV. Je určen dětem 1. - 3. tříd navštěvujícím školní družinu. V současné době máme ještě několik volných míst. Děti sportují každý pátek od 12.45 nebo od 13.45. Bližší informace k organizaci najdete na stránkách školní družiny. Děti, které jsou do programu již zapojeny, obdrží v těchto dnech dotazník k programu "HPN". Laskavě Vás žádáme o jeho vyplnění a vrácení zpět do školy.

Jana Bičanová

 

Okresní a krajské kolo přespolního běhu

/12.10.2016/  

Na konci září jsme se zúčastnili další sportovní soutěže – přespolního běhu. Za krásného, téměř letního počasí se naši druhostupňoví žáci vydali do Uherského Ostrohu, kde se odehrávalo okresní kolo této běžecké disciplíny. Startovalo se ve třech kategoriích – mladší žáci a žákyně, starší žáci a žákyně, dorost - žáci a žákyně středních škol.

Nejvýraznějšího úspěchu dosáhly a na 2. místě se umístily mladší žákyně, které startovaly ve složení Bětka Konrádová, Dáša Hodulíková, Linda Vašíková, Kristýna Čičatková, Peťa Hamadová a Daniela Janků. Nejlépe se z této šestice děvčat dařilo Kristýně Čičatkové, která doběhla na 5. místě. Starší děvčata ve složení Miroslava Smrtková, Táňa Střelcová, Kristýna Pijáčková, Markéta Prusenovská, Barbora Kutnarová se umístila na 4. místě, kdy na třetí místo ztrácely pouhý jeden bod. Pro 1. místo v této kategorii si doběhla Markéta Prusenovská. Družstvo mladších žáků startovalo ve složení Vojta Bachůrek, Adam Bartončík, Marek Machala, Dan Valenta a Adam Blaha. Kluci si doběhli pro celkové 5. místo a nejlépe se z této pětice dařilo Vojtovi. Družstvo starších chlapců startovalo ve složení Filip Žáček, Jakub Neděla, Michal Martikán, Pavel Hájek, Radim Veverka a Petr Vaculík. Nejlépe z této skupiny zaběhl Kuba Neděla. Jako družstvo se kluci umístili na 7. místě.

Nejmladší děvčata z druhého místa okresního kola postoupila do kola krajského, které se konalo dne 12. října v Bedlině nedaleko Bystřice pod Hostýnem. Startovalo se na biatlonovém stadionu za velmi chladného a sychravého počasí, terén byl podmáčený a blátivý. Děvčata se na trať dlouhou 1,5 km vydala ve stejném složení jako v kole okresním. Kristýnka, Bětka, Dáša, Linda, Peťa a Danielka podaly ty nejlepší výkony, co mohly, ale ve velké konkurenci se umístily na sedmém - posledním místě. Všem závodníkům patří poděkování za reprezentaci školy, chuť závodit a bojovanost, vítězům gratulujeme!

Za kabinet Tv Martina Bábíčková

Fotogalerie

 

Ovoce a zelenina do škol - 3. závoz

/02.10.2016/  

V tomoto týdnu děti obdrží jablko a nápoj Moštík. Jablko - jedná se o odrůdu Gala Schniga, která patří mezi jedny z nejoblíbenějších odrůd jablek. Byly vypěstovány na Hané, poblíž Prostějova, v obci Dětkovice. Moštík je 100% šťáva z ovoce a zeleniny od moravského pěstitele pana Kozáka z Lučice (Olomoucký kraj). Je bez přidaného cukru, bez konzervačních látek a bez přidaných barviv.

Naučný materiál - jablko

 

Adaptační pobyty mají smysl

/25.09.2016/   

Začátkem září pořádá Základní škola, Mariánské náměstí, Uherský Brod již tradičně adaptační pobyty. V prvních třídách se pod vedením psycholožky Hany Dvořáčkové a paní učitelky Zuzany Šopíkové mají možnost blíže poznat nejen děti, ale také jejich rodiče, což pozitivně ovlivňuje budoucí spolupráci školy a rodiny, která je pro děti velmi důležitá. Každá první třída strávila seznamováním jeden den v prostorách Domu dětí a mládeže Uherský Brod. A protože byli naši prváčci velmi šikovní, čekala je i sladká odměna.

Také při přechodu na druhý stupeň – v šestém ročníku – vznikají na naší škole nové kolektivy, které tradičně jezdí za poznáním do hotelu Jelenovská u Valašských Klobouk. V tomto hotelu bývají kromě nás ubytování také běžní hosté. Jeden z manželských párů ubytovaných v hotelu vznesl dotaz: „Proč vlastně nejsou děti ve škole, když je začátek školního roku?“ Jejich otázka mě přiměla přemýšlet o seznamovacích pobytech hlouběji. Není to ztráta času, jet na začátku školného roku na tři dny na „výlet“? V očích veřejnosti by to tak možná mohlo vypadat. Děti se přece mají učit. Ano, a přesně to na adaptačním pobytu dělají, věřím, že se za tři dny naučí velmi mnoho. Nejen poznat blíže své spolužáky – mnozí se po příjezdu do hotelu neznali ani křestním jménem, ale i vidět třídního učitele jinýma očima, jako normálního člověka. Po třech dnech odjížděli žáci obou šestých tříd nejen spokojení, ale i chytřejší, zkušenější, o malý kousek dospělejší. Nepoznali jen nové kamarády, ale získali základní zkušenosti, jak spolupracovat, pracovat v týmu, důvěřovat ostatním, chovat se k ostatním tak, aby neublížili tělu ani duši, dostali tipy a rady jak další čtyři roky strávit ve spokojené třídě. Teď je to hlavně na nich, jak se jim to povede.

Kateřina Janků, Blanka Kňazejová

Fotogalerie

 

Republikové finále OVOV - zážitek na celý život

/19.09.2016/  

Žáci naší školy se pod vedením svých pedagogů zapojili v průběhu minulého školního roku do projektu Odznak všestrannosti olympijských vítězů (OVOV), jehož zakladateli jsou olympionici Robert Změlík a Roman Šebrle. Projekt se i nadále úspěšně rozvíjí díky Šárce Kašpárkové, olympijské vítězce v trojskoku. OVOV je zaměřen na rozvoj sportovní všestrannosti, síly a vytrvalosti. Celkem 24 žáků naší školy poměřilo své síly v okresním kole této soutěže se svými vrstevníky, úspěšně jsme pokračovali i v krajském kole, které probíhalo v měsíci červnu v Otrokovicích. Odsud se dvě žákyně probojovaly až do republikového finále. Nutno dodat, že toto finále uniklo celému soutěžnímu družstvu tak říkajíc „o prsa – neboli o 200 bodů (všichni bodů znalí ví, že jsou to 3 sed-lehy na každého člena družstva)“.

Úžasnou atmosféru republikového finále, které proběhlo na začátku září tentokrát v Brně, prožily Markéta Prusenovská z 9.B a Nela Bábíčková z 5.A a s nimi i Ondra Buráň ze ZŠ Pod Vinohrady.

Po dva horké letní dny zaplnilo dva stadiony VUT v Brně více jak 600 závodníků ročníků 2001 – 2006, 200 učitelů, více jak 50 olympijských a sportovních legend, olympionici, kteří reprezentovali ČR na letní olympiádě v Riu, dvě početné skupiny policistů a vojáků, bez kterých by bylo nereálné závody v takovém rozsahu uskutečnit, celá řada hostů a zejména Šárka Kašpárková a celý tým lidí, jež všechno koordinovali.

Při slavnostním zahajovacím ceremoniálu vytvořili všichni závodníci na sportovní ploše olympijské kruhy, učitelé číslice roku 2016, na plochu nastoupily také sportovci a sportovní legendy. Po proslovu mnoha osobností a programu se samotného zahájení závodů ujala paní Jarmila Kratochvílová, držitelka současného světového rekordu v běhu na 800 m z r. 1983.

A mohlo se začít závodit. Všichni absolvovali ve dvou horkých dnech desetiboj OVOV. První den se bojovalo v těchto disciplínách: sprint 60 m, skok daleký, skoky přes švihadlo, shyby na šikmé lavičce, medicinbal, druhý den následovaly disciplíny trojskok, kliky, leh-sedy, hod kriketovým míčkem a běh 1000 m či driblink. Musím říct, že se Markétě i Nele dařilo výborně, i když seberkriticky nebyly vždy spokojené. Stejně skvěle se dařilo i Ondrovi, který kraloval atletickým disciplínám. Všichni ze sebe vydali maximum přitom si stihli užít i bohatý doprovodný program – zumbu, horolezeckou stěnu, pidi ping pong, lukostřelbu, surf trenažér, otestovali znalosti o Olympijské nadaci, bavili se při exhibici našich slavných sportovců a hlavně potkali desítky legend a olympioniků, kteří rozdávali autogramy na trička, fotky, úsměvy i cenné rady. A přitom všem jsme sledovali online průběžné výsledky po každé disciplíně.

A konečné výsledky republikového finále? Úžasné 4. místo pro Nelu, skvělé 12. místo z konkurence 86 závodnic vybojovala Marky a Ondra se umístil na 17. místě z konkurence 70 závodníků. Vyjímečné výkony podali všichni brodští závodníci, Nela ve shybech na šikmé lavičce (88 shybů za 2 minuty), trojskoku (6,56 m), švihadle (4 způsoby/2 minuty 284 skoků), Markéta v trojskoku (7,14 m) a klicích (115 kliků za 2 minuty), shybech (69 shybů za 2 minuty). Ondra dosahuje skvělých výsledků v atletických disciplínách, ve trojskoku (8,89 m), dálce (5,62 m), hodu kriketovým míčkem (73 m) a sprintu 60 m (8,0 s).

Holkám i Ondrovi patří gratulace ke skvělým výkonům a přeji jim i nadále, ať je neopouští sportovní elán a radost z pohybu vůbec. Přála bych si, aby tuhle atmosféru mohlo zažít co nejvíce vás, našich žáků, protože jsme si odnesli opravdu zážitek na celý život. Tak budeme trénovat a bojovat, vždyť tenhle školní rok teprve začíná a příležitostí zlepšovat svou kondičku, výkony, hýbat se a bavit se přitom sportem bude spoustu – a to nejen v hodinách tělocviku!

za kabinet Tv Martina Bábíčková

Fotogalerie

Oficiální článek OVOV

 

Projekt: Ovoce a zelenina do škol

/19.09.2016/  

I v novém školním roce nás vítá projekt Evropské Unie „Ovoce a zelenina do škol“. Školní jídelna již sedmým rokem zabezpečuje pro děti 1. stupně jeho realizaci a to ve spolupráci s firmou OVOCENTRUM V+V s.r.o. Valašské Meziříčí. Cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě /vyhláška 478/2009Sb/.

Dvakrát měsíčně tak děti dostávají zdarma ovoce, zeleninu, ovocné pyré a šťávy. Ty mohou sníst na svačinku nebo si je odnášejí domů. V prvním závozu letošního školního roku dostaly děti nektarinku a už v úterý se mohou těšit na hrozny a švestky. Společně s ovocem či zeleninou je do každé třídy dodán naučný materiál s hádankou, kde se děti mohou dozvědět více informací o daném druhu ovoce či zeleniny… Naši prvňáčci navíc dostali první školní den svačinový box s moštíkem. V průběhu roku tak děti obdrží 20 zdravých svačinek. Určitě si na nich pochutnají.

Společně s tímto projektem přicházejí do školy soutěžní akce a propagační materiály. Obrázky zdravých dobrot, které malovaly děti, posloužily např. k vytištění anglicko – českého pexesa, které dostali naši noví strávníci.

Věříme, že je tato aktivita pro děti i vás, rodiče, přínosem a třeba si společně přečtete i naučné materiály, které budeme na stránkách školní jídelny vždy s novou dodávkou ovoce a zeleniny umisťovat.

Věra Šmídová, vedoucí školní jídelny

Naučný materiál s hádankou - nektarinka

Naučný materiál - hrozno bílé

 

Slavnostní zahájení školního roku 2016/2017

/05.09.2016/  

Slavnostní zahájení školního roku proběhlo 1. září na Domě kultury. V devět hodin přivítal žáky druhého stupně pan ředitel i paní zástupkyně a o hodinu později i žáky prvního stupně. Mezi nimi i nové prváčky, které první školní den doprovodili do školy jejich rodiče. Prváčků se na pódiu ujali naši nejstarší žáci, deváťáci, kteří se stali jejich "Patrony". Každý prváček tak má již od prvního školního dne svého velkého kamaráda a ten ho doprovodil i do učebny první třídy. Společně se mohou těšit na projetky a vzájemnou spolupráci, která se během tohoto školního roku uskuteční.

Fotogalerie

 

Nové dokumenty platné od 1.9.2016

/19.08.2016/  

Aktualizované dokumenty najdete také v jednotlivých sekcích v menu.

Rozvrh hodin žáků 2. stupně

Školní řád platný od 1.9.2016

Školní vzdělávací program platný od 1.9.2016

ŠVP - učební plány platné od 1.9.2016

 

Hledáme paní na výpomoc do provozu školní kuchyně

/19.08.2016/  

Hledáme dlouhodobě paní na výpomoc do provozu školní kuchyně. Práce je vhodná i pro ženy na mateřské dovolené a důchodkyně, které hledají přivýdělek. Pracovní náplní jsou pomocné práce v kuchyni, pracovní doba 6:30 – 14:15, mzdové ohodnocení 68 Kč/hod. Nástup 1. 9. 2016.

Informace podá vedoucí školní jídelny Věra Šmídová – mob. 734 358 253.

 

Finanční gramotnost

/červen 2016/  

Peníze byly, jsou a budou věčným tématem v naší společnosti. Lidstvo řeší peníze a vztah k nim už po staletí. V dnešním světě, řízeném financemi, je existence každého z nás závislá na penězích. Mít znalosti a dovednosti, které člověku umožňují porozumět financím, je základem finanční gramotnosti každého z nás. Nedávná finanční krize jasně ukázala, jak je lehkovážné zadlužování nebezpečné, a k jakým katastrofální následkům může vést. Tohle uvědomění vedlo k zavedení výuce finanční gramotnosti do škol. Dá se říct, že finančně gramotný je každý, ovšem podstatná je míra skutečné finanční gramotnosti každého z nás.

Výuku finanční gramotnosti na naší škole jsme koncipovali u žáků devátých tříd do dvou projektových dnů. Žáci se rozdělili náhodným způsobem do fiktivních rodin, každý žák sehrál konkrétní roli v té – které rodině. Musíme konstatovat, že děti s nadšením obsadili svoji roli, vžili se do ní, vymysleli příjmení, vytvořili erb své rodiny a začali pracovat s rodinnými financemi. Zde si děti zkusili jednu z nejzodpovědnějších rolí – plánování a správu rodinného rozpočtu, spočívající v získávání znalostí různých typů příjmů a výdajů /plat, hrubá a čistá mzda, daně, povinné pojištění/, schopnost určit priority výdajů při omezeném rozpočtu, plánovat výdaje, spořit. Žáci horlivě sháněli informace, vznikal prostor pro příjemnou diskusi. Každá rodina si sestavila vlastní portfolio – zavedla všechna definovaná data o příjmech a výdajích do počítače, se kterými pak následně pracovali v časovém horizontu pěti let. V tomto období jednotlivé rodiny museli zdolávat rizika u různých typů finančních produktů, zejména úvěrů – odhalit nepoctivé praktiky obchodníků, seznámit se s trestnými činy spojenými se světem financí.

Je nutno podotknout, že naši deváťáci jsou schopni základní principy finanční gramotnosti správně aplikovat i ve složitějších souvislostech. Ovšem jejich finanční gramotnost ovlivňují i faktory, které škola už příliš ovlivnit nedokáže a to hlavně osobní postoj k finančním otázkám a sebedůvěra při jejich řešení.

Díky prudkému rozvoji informačních technologií, které umožňují nové typy finančních transakcí, se děti pohybují v jiném světě finančních procesů, než se v jejich věku pohybovali rodiče. Radou na závěr bychom použili citát od Joe Mooreho: „Jednoduchá skutečnost, která se dá velmi těžko naučit je, že peníze třeba šetřit, když nějaké máte.“ Citát popisuje základní princip zodpovědného chování, dává návod, jak se vyhnout finančním potížím a obstát v náročném světě financí.

Zdeněk Horák, Lenka Jančová

Fotogalerie

 

Historie šk. roku 2015/2016