IRPŠ a Základní škola Mariánské náměstí vás srdečně zvou na tradiční
VELIKONOČNÍ DÍLNIČKY

Budeme se na vás těšit v pátek 31. 3. ve 14:00 v jídelně školy.

Velikonoční dílničky

Jako každoročně jsme se zúčastnili mezinárodní soutěže Matematický klokan určené pro žáky 2. – 9. tříd. Od roku 1991, kdy se konal první ročník soutěže ve Francii, se rozšířila do zemí Evropy a postupně i na další kontinenty. V roce 2016 se již této soutěže účastnilo přes 6 milionů soutěžících z více než 60 zemí celého světa sdružených v asociaci Kangourou sans frontieres, jejíž koordinační centrum je v Paříži. V ČR se soutěž Matematický klokan konala poprvé v roce 1995.

Soutěžící jsou podle věku rozděleni do 6 kategorií: Cvrček (2. – 3. třída ZŠ), Klokánek (4. – 5. třída ZŠ), Benjamín (6. – 7. třída ZŠ), Kadet (8. – 9. třída ZŠ), Junior (1. – 2. ročník SŠ) a Student (3. – 4. ročník SŠ). Žáci řeší 18 nebo 24 logických úloh seřazených dle náročnosti.

S potěšením musíme konstatovat, že naše škola tradičně dosahuje výborných výsledků: v kategorii Cvrček byl nejlepším řešitelem Radovan Patka /73 bodů z 90/, v kategorii Klokánek Hana Chmelařová /104 bodů ze 120/, v kategorii Benjamín obsadil nejvyšší pozici Jan Berka /86 bodů ze 120/ a v kategorii Kadet první místo obsadil Jakub Jurča /88 bodů ze 120/.

Do soutěže se zapojili i děti z Ukrajiny: v kategorii Cvrček byl nejlepším řešitelem Muntian Bohdan /32 bodů/, v kategorii Klokánek Ivanchuk Anastasja /15 bodů/, v kategorii Benjamín obsadil nejvyšší pozici Kyryliuk Yehor /53 bodů/ a v kategorii Kadet první místo obsadila Muravlova Anna /84 bodů/. Podrobnější umístnění žáků je uvedeno v příloze níže.

Je namístě zmínit citát neznámého autora: „K úspěchu nevede žádný výtah, musí se jít po schodech“. Proto bychom chtěli poděkovat za vzornou reprezentaci naší školy nejen všem výše uvedeným úspěšným řešitelům, ale všem žákům, kteří při řešení náročných úloh vynaložili maximální úsilí, snažili se překonávat „schůdky“, různé překážky a úskalí už v přípravě na tuto náročnou soutěž ve školním kole.

Kabinet matematiky

Statistika žáků Klokan 2023

Statistika žáků Klokan 2023 – ukrajinští žáci

Milá školačko, milý školáku, vážení rodiče,

srdečně Vás zveme k zápisu, který se koná v úterý 4. dubna 2023 od 14.00 do 17. 00 ve škole, vstup hlavním vchodem.

Před zápisem vyplňte prosím elektronickou přihlášku, kterou naleznete zde (Aktuality – Online zápis žáků do 1. třídy – logo sovy).
Elektronickou přihlášku Vám můžeme pomoci vyplnit také při zápise ve škole, budete potřebovat rodný list dítěte a Váš doklad totožnosti. V elektronické přihlášce je možné vyplnit i žádost o odklad školní docházky a nahrát potřebné dokumenty – doporučení pediatra a školního poradenského pracoviště. Na základě uvedeného Vám bude vydáno rozhodnutí o odkladu.

Bohuslav Jandásek v. r.
ředitel školy

Pozvánka

Kliknutím na obrázek sovy se přesměrujete do online zápisu žáků do 1. tříd.

V úterý 14.3. a ve středu 15.3. se na Základní škole UNESCO v Uherském Hradišti konalo okresní kolo Olympiády v jazyce anglickém. Součástí olympiády byla konverzace se zahraničním lektorem, poslechová část s porozuměním anglickému textu a popis vylosovaných obrázků. Naši školu reprezentovali Miroslav Berecka ze 6.A v kategorii I.A (žáci 6. a 7. tříd) a Natálie Urbánková z 9.C. v kategorii II.A (žáci 8. a 9. tříd). V konkurenci 28 zúčastněných žáků se Mirek umístil na pěkném 5. místě a Natálie obsadila rovněž hezké 7. místo z celkem 29 přítomných soutěžících. Blahopřejeme oběma našim žákům k dosaženému úspěchu a přejeme jim, aby je ještě více motivoval k aktivnímu používání angličtiny nejen v každodenním životě, ale též při objevování kultury a životního stylu jiných zemí či k nalezení nových kamarádů. Děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

 Zdenka Uhrová

Milí přátelé, srdečně Vás zveme na den otevřených dveří, který se uskuteční ve čtvrtek 20. dubna 2023 od 8.00 do 16.00 hodin. Zveme všechny, kteří si chtějí prohlédnut naši školu, nahlédnout do vyučování, či se zúčastnit prezentací našich žáků v rámci odpoledních aktivit.

Těšíme se na Vás

Bohuslav Jandásek, ředitel školy

Pozvánka

 

Dne 8. března 2023 se skupina 51 dětí naší školy se 4 učiteli vydala na exkurzi do Slovanského hradiště v Mikulčicích. Již po dobu několika let se totiž naše škola zapojuje do Velkomoravské olympiády organizované pracovníky této národní památky. Náš cíl byl tedy jasný – načerpat co nejvíce poznatků o tomto významném místě počátků naší státnosti prostřednictvím zábavných i znalostních her a prožít tak alespoň jeden den v roli „Velkomoravanů“. Ihned po příjezdu byly děti rozděleny do 2 skupin a absolvovaly zajímavý edukační program. Měly možnost posoudit, jaký byl rozdíl v oblékání tehdejších obyvatel podle jejich společenského postavení a na vlastní kůži si vyzkoušet nejen oděv velmože či řadového družiníka, ale též si osahat dokonalé repliky různých zbraní, které měli bojovníci v té době k dispozici. Atmosféru bitvy Slovanů proti Avarům měly možnost prožít formou znalostní hry na tabletech, kdy proti sobě bojovaly rovněž vojska Slovanů a Avarů. Měli jsme všichni velkou radost, že Slované dvakrát vyhráli 😊. Po krátkém občerstvení jsme si za doprovodu pana průvodce – archeologa prohlédli stálou expozici, kde jsme mohli zhlédnout nejenom předměty denní potřeby (keramika), ale také výrobky uměleckého řemesla jako např. honosné součásti velmožské výstroje – meče, dýky, nákončí, ostruhy, stejně jako šperky – náušnice, gombíky či prsteny, které představují mistrovská díla raně středověkého uměleckého řemesla. Zdejší kovolitci a šperkaři je vyráběli ze železa, bronzu, stříbra či zlata. Z následné audiovizuální projekce jsme se dozvěděli, že v areálu o rozloze 10 hektarů archeologové objevili základy knížecího paláce a deseti kamenných kostelů, pohřebiště s více než 2 500 hroby, pozůstatky mohutného valu a kůlových mostů. Na závěr naší exkurze ti odvážní zdolali 130 schodů vyhlídkové věže, odkud se jim naskytl krásný výhled na celé hradiště z ptačí perspektivy. Jménem všech přítomných vyučujících bychom chtěli naše děti pochválit za příkladné chování, zájem o tuto část naší regionální historie, který projevily nejen vysokou účastí ve školním kole olympiády, ale také zvídavými dotazy po celou dobu exkurze. V okresním kole Velkomoravské olympiády, které se bude konat 24.3.2023, budou naši školu reprezentovat tito úspěšní řešitelé školního kola: Miroslav Berecka, Valdemar Urubčík, Matěj Kočica, Vojtěch Krč, Viktorie Krčová za I. kategorii a Jakub Houba, Kateřina Bendová a Anna Červenková za II. kategorii. Všem soutěžícím držíme pěsti a přejeme hodně štěstí.

Mgr. Martina Krajčová, Mgr. Zdenka Uhrová, Mgr. Petra Součková a Ing. František Šopík

Fotogalerie

Na konci února proběhla společná výuka čtvrťáků a osmáků na téma Zvířata v zimě. Žáci osmého ročníku si připravili v přírodovědném semináři několik stanovišť.  Čtvrťáci plnili různé úkoly například luštili křížovky, osmisměrku a přeskládaná slova, skládali domino a rozstříhané obrázky, určovali stopy zvířat a třídili živočichy podle aktivity v zimě. Za každý splněný úkol dostali písmenko do tajenky. Všem dětem se podařilo úkoly vyřešit. Znalosti mladších i starších žáků jsme si ověřili v závěrečném Kahootu a protože byli všichni moc šikovní, tak si zasloužili sladkou odměnu. Společná výuka se všem líbila a budeme se těšit na další.

Mgr. Jana Hladišová, Ph.D., Mgr. Petra Součková, Mgr. Eva Vrbová

Fotogalerie

Jako každým rokem je měsíc únor v naší školní družině ve znamení „pohádek“. To pro nás znamená, že se věnujeme pohádkám, co to jen jde. Letos jsme s dětmi poslouchali písničky z pohádek a zpívali pohádkové karaoke. Děti jsme si také vyzkoušeli v hádankách pohádkových postav a nechybělo ani samotné sledování pohádky.

Zahráli jsme si i maňáskové divadlo. Děti si utvořily skupinky a natrénovaly si společně příběh, který nám předvedly. Viděli jsme pohádky – Boudo budko, Kouzelný les plný zvířátek, Červená Karkulka a Kocour v Botách. Dále jsme zapojili naše výtvarné a pracovní dovednosti. Malovali jsme, vykreslovali omalovánky a tvořili výrobky. Žabáci se zúčastnili pohádkové pátračky, ve které si ověřili znalosti z Večerníčků, českých a vánočních pohádek, ale také z pohádek od Disney.

Dramatické vystoupení u Slavíčků

Ve středu, 1. 3. 2023, si děti z oddělení Slavíčků připravily pro svoje kamarády dramatické vystoupení. Na programu byla dramatizace pohádky „Lesní král“ a zpěv lidové písně: Já do lesa nepojedu. Děti si vyrobily vlastní masky lesních zvířátek a rodiče jim pomohli s výběrem oblečení. Nacvičovali jsme s velkou radostí a zpříjemnili si tak pobyt ve školní družině v tomto zimním období. Odměnou nám byl potlesk dětí z ostatních oddělení, které se přišly na toto vystoupení do naší třídy podívat.

Kuželová Lenka, Koníčková Veronika

Fotogalerie

Žáci sedmých tříd se 20. února vydali na lyžařský kurz. Zázemí nám poskytl Hotel Dlouhé Stráně ležící nedaleko stejnojmenné přečerpávací elektrárny. Přes den jsme lyžovali na svazích Hrubého Jeseníku, odpoledne jsme se mohli vykoupat v hotelovém bazénu, nebo si zahrát bowling. Před spaním jsme se společně zasmáli a protáhli na večerním programu.

Pokročilí lyžaři se zdokonalovali na sjezdovkách skiareálu Kouty nad Desnou, ti méně zkušení a začátečníci využili téměř rodinné zázemí lyžařského areálu Kareš.

I přes nepřízeň skoro jarního počasí nakonec všichni zdárně zvládli nástrahy zdejších kopců, z nelyžařů se stali lyžaři a v pátek porovnali své síly ve slalomových brankách.

A jak se lyžařský kurz líbil našim sedmákům?

Konečně nastal ten den, kdy jsme měli jet na dlouho očekávaný lyžařský výcvik. Přestože cesta byla velmi dlouhá, tak byla velmi pohodlná. Po asi čtyřech hodinách jsme konečně byli na hotelu. Měli jsme bezva jídlo, sjezdovky, pokoje, ale hlavně bezva zábavu.
Matyáš, 7.B

Hotel byl rozdělen na dvě velké budovy, které byly propojeny podchodem. V první hlavní budově byla restaurace, wellness, bowling a pokoje. Druhá budova byla jen ubytovací, takže jen pokoje. Jediný problém byl, že obě budovy byly obří a lehce se tam dalo ztratit.
Lukáš 7.A

V pondělí a v pátek jsme lyžovali na sjezdovce Kareš. Sjezdovka je krátká a jsou tam tři vleky –  dvě pomy a třetí vlek je dětský. Sníh byl mokrý, těžký a byly tam vyježděné hroudy sněhu. V úterý, středu a čtvrtek jsme lyžovali na sjezdovce Kouty nad Desnou. Je to nejdelší sjezdovka v ČR. Sjezdovky jsou tam široké, prudké a dlouhé. Jsou tam tři kotvy a jedna sedačková lanovka pro šest osob. Když přicházíme k sjezdovkám, vyveze nás do kopečka jezdící pás. Abychom se dostali k sedačkové lanovce, tak musíme nejdřív vyjet kotvou.
Radim, 7.A

Ráno byly sjezdovky krásně upravené a bez hrbolků, to jsme sjížděli v pořádku a klidně i úplně od vrchu rovnou dolů. Jenže když jsme pak odjeli na oběd a pak jsme se po odpoledním klidu vrátili, tak už na sjezdovkách byly hrboly a špatně se v úzkých úsecích dělaly obloučky. Ale všichni jsme v pořádku dojeli na sraz bez jakýchkoliv zranění a zlomenin. Pokaždé jsme dojeli vyřízení, ale na pokoji jsme si v klidu odpočinuli a byli fit na večerní aktivity.
Barbora 7.B

Vzhledem k tomu, že moc rád jím, tak bych vám rád povyprávěl, jak dobře na lyžáku vařili.  Na masové roládě s rýží, která na nás první večer čekala, jsem si velmi pochutnal. Minimálně jednou denně jsme měli maso, což mi velmi vyhovovalo. Snídaně probíhaly formou švédských stolů. Já jsem si ale pokaždé dal párek s rohlíkem a kečupem. Z obědů mi nejvíce chutnala svíčková. Jediné, co mě mrzí, tak že jsme nedostávali po obědě žádné dezerty.
Adam, 7.B

Měli jsme na starosti vymyslet hry na večerní program. Hodně z nás nevědělo, co vymyslet, ale nakonec jsme něco vymysleli s paními učitelkami. Hráli jsme pantomimu, lidské pexeso, sochy lásky, poznej kamaráda se zavázanýma očima a další hry. Mnozí z nás měli ze začátku strach, ale nakonec to bylo fajn. Postupem času už jsme se na večerní program těšili.
Valerie, 7.A

Volné lyžování mě bavilo a třetí den jsem si troufl sjet rychle i červenou sjezdovku. Po tom dešti, co byl v úterý, byl sníh pořád mokrý. Proto lyžaři za sebou nechávali cesty. Když jsem je přejel, tak mi nadskočila noha jako při brždění, ale stejnak mě to bavilo. V slalomu jsem byl pátý z první skupiny, celkem byly čtyři skupiny. Slalom jsem dojel s časem 17:73 sekund.
Vojtěch, 7.B

Jednoznačně to byl jeden z největších zážitků v mém životě!!!!!
Matyáš, 7.B

A velké poděkování patří paní učitelce Martině Bábíčkové, paní učitelce Janě Procházkové, panu učiteli Martinu Smetanovi a panu učiteli Romanu Patkovi za ochotu jet s námi na lyžák, trpělivost při výcviku a pevné nervy po celý pobyt.
žáci 7.ABC

I my děkujeme našim sedmákům, že celý kurz proběhl skvěle! Vše jsme zvládli bez potíží a to díky vaší spolupráci a respektování všeho, na čem jsme se domluvili! Bylo to s vámi super!

tým učitelů LVVK

Školní televize – Lyžařský kurz

Fotogalerie

 

© 2022 Základní škola Mariánské náměstí Uherský Brod