V pondělí 5. 6. jsme poděkovali jednotlivcům i třídám, které se nejaktivněji zapojili do školního sběru papíru. Tato tradiční akce sdružení rodičů IRPŠ pomáhá nejenom prakticky realizovat ekologickou výchovu na škole, ale získané finanční prostředky jsou dále využívány ve prospěch žákovské knihovny, kde díky tomu můžeme stále obnovovat knižní fond. Na výběru knih se podílí i žáci. Díky činnosti knihovnického kroužku jsou tyto knihy stále v oběhu. Kroužek také umožňuje návštěvu knihovny o hlavní přestávce a připravuje v průběhu školního roku zajímavé soutěže a programy pro žáky.

 

První červen již patří tradičně Dnu dětí. Na naší škole především dětskému odpoledni na MŠ Olšava, která je naší spádovou školkou. Tuto tradici nám přerušil v minulosti pouze Covid a období záplav. Díky tomu, že spojí síly rodiče, učitelé i naši nejstarší žáci, můžeme prožít odpoledne plné her, zábavy, obohacené o zmrzlinu či opékání špekáčků.

O oblíbenosti této tradiční akce svědčí i hojná účast několika stovek dětí, maminek s kočárky, tatínků i prarodičů. Tato vydařená akce by se nemohla uskutečnit, kdyby nám nevyšli vstříc i štědří sponzoři, Dům dětí, který nám vždy zapůjčí ochotně své atrakce, a spousta obětavých organizátorů a dobrovolníků. I když organizace takové akce není vůbec jednoduchá, odměnou všem organizátorům jsou především šťastné úsměvy těch nejmladších.

Jitka Hudečková

Fotogalerie

Ve středu 31. května někteří žáci na naší škole vyměnili běžnou výuku za školní vědeckou konferenci. Aktivně se do konference zapojilo 47 účastníků, které průběžně podpořili svou účastí jejich spolužáci. Náš již 7. ročník byl dokonce mezinárodní, protože se zapojili i žáci z Ukrajiny. Pro velký zájem jsme dokonce měli 2 sekce prezentujících: přírodovědnou a společenskovědní.

Dozvěděli jsme se tak spoustu zajímavostí o zvířecí říši (hadech, orangutanech, šneku africkém, koních – huculech, kočkách, pavoucích, mravkolvu, psech i dalších šelmách), přírodě u nás i na Ukrajině (Jak dostat sůl z mořské vody, Chersonská příroda, Vznik Země), či lidských smyslech. Víte například, co to je cirkadiánní rytmus?

Neméně zajímavá byla i sekce společenských věd. Tam se prolínala historie s významnými osobnostmi, populárními sporty a dokonce i módou v totalitním Československu či představením naší moderní armády. Díky ukrajinským spolužákům jsme zjistili, že mezi ukrajinské velikány patří i Gogol, Repin, Korolov či Paton a seznámili se se zajímavou historií Soledaru či Umaně.

Celé dopoledne bylo v režii školního poradenského pracoviště, především p. učitelky Zuzany Šopíkové, která se spolu se školní psycholožkou Hanou Dvořáčkovou věnuje práci s nadanými dětmi na škole. Cílem nebyla soutěž o nejlepší práci, ale především prezentace zájmů žáků, jejich schopnost komunikace a dovednost odpovídat na zvídavé otázky z publika.

Porota udělila v závěru ocenění za nejzajímavější prezentace a všichni účastníci obdrželi certifikát o účasti na konferenci i drobné odměny. Děkujeme všem účastníkům za organizaci i přípravu této již tradiční a zajímavé školní akce.

Jitka Hudečková

Fotogalerie

Na počátku byla myšlenka a přání vymyslet a naplánovat zážitkovou sportovní aktivitu pro co nejvíce žáků naší školy. Zrodil se nápad uspořádat pro žáky druhého stupně Orientační běh v okolí města, a tak jsme po prvním úspěšném ročníku letos zrealizovali již ročník druhý. První naplánovaný termín díky deštivému počasí neklapl, ale ten druhý, 30. května, už sliboval ideální počasí pro tak rozsáhlou akci.

A tak se v úterý během rána a dopoledne sešel  na stadionu Lapač postupně celý druhý stupeň. Před startovním dnem měli žáci jediný úkol, sestavit si 4členný smíšený tým. Už to byla pro ně velká výzva. Oproti loňsku startovali žáci ve dvou kategoriích: mladší žáci 6. a 7. třídy, starší žáci 8. a 9. třídy a kategorie necvičících žáků, kteří si trasu prošli s doprovodem učitele.

Jako první se pak na trať vydaly smíšené týmy mladších žáků v dvouminutových intervalech, plynule na ně navázaly týmy starších žáků. Každý tým obdržel při startu mapu s vyznačenými kontrolami a kartu, kam si pomocí razících kleští kontrolu označily. Stanoviště s lampiony byly umístěny na asi 7 km dlouhé trati (v ideálně naplánované trase) a cílem bylo co nejrychleji je najít a označit kleštěmi do karty bez ohledu na pořadí. Splněný bonusový úkol zvýhodnil dosažený čas v cíli o 10 minut. Nakonec se většina týmů rozhodla i tento bonusový úkol získat.

Úspěšná spolupráce týmu tak vyžadovala dobrou orientaci v mapě či práci s aplikací mapy, plánování ideální trasy, pohotová rozhodování a také vzájemné povzbuzování. Vrátit se do cíle ve stanovený časový limit a s označenými 10ti stanovišti zvládla naprostá většina týmů, navíc se spokojenými výrazy ve tváři. I ti, kteří limit nezvládli, se vrátili  spokojení, a to bylo důležité. Navíc se mezi sebou seznámili i žáci, kteří se na chodbách doposud jen míjeli. Z obou kategorií pak byly vyhlášeny tři nejúspěšnější týmy, které dostaly diplomy a medaile vytištěné na nové 3D tiskárně.

O dva dny později, ve čtvrtek 1. června, tedy na den dětí,  jsme uspořádali Orientační běh také pro žáky 5. tříd. I pro ně byla trasa stejně dlouhá s deseti kontrolami, jen časový limit byl prodloužen na 100 minut. Jak se ukázalo, někteří páťáci se svým časem v cíli směle dotahovali na nejlepší žáky druhostupňové. Úžasné bylo, jak se všechny náhodně vytvořené smíšené týmy vzájemně povzbuzovaly při finiši do cíle. Po vyhlášení vítězů už následoval jen návrat do školy na oběd. I páťáci si závod naplno užili, a tak můžeme říct, že další ročník Orientačního běhu byl úspěšný.

Tak co, milí žáci, uspořádáme i třetí ročník?

Za kabinet Tv Martina Bábíčková, Martin Smetana

Fotogalerie 2. stupeň

Fotogalerie 5. třídy

V úterý 23. 5. a čtvrtek 25. 5. se žáci 8., 9. tříd vypravili na zajímavou exkurzi do Dyjákoviček. Díky panu Krčovi a pánům z Klubu vojenské historie v Chvalovicích jsme si mohli naživo prohlédnout vojenské opevnění, budované v Československu v době 1. republiky.
Pěchotní srub MJ-S 4 „ZATÁČKA“ u obce Chvalovice v okrese Znojmo je po stavební stránce typickým představitelem Československého těžkého opevnění. Jedná se o jeden ze šesti pěchotních srubů, které se na jižní Moravě podařilo v roce 1938 vybetonovat. Pevnost svoji bojovou činnost ukončila k 31. 12. 1999. Od roku 2009 probíhá péčí Klubu vojenské historie „ROTO Chvalovice“ rekonstrukce srubu do stavu z 60. let 20. století.
Děkujeme především panu Krčovi, který nám tuto zajímavou exkurzi nejen zprostředkoval, ale také zaplatil autobusy a stal se i jedním z našich průvodců.
Naše školní TV zachytila střípky z exkurze také pro Zprávičky a vy se na ni můžete podívat zde.

Jitka Hudečková

Reportáž školní televize
Fotogalerie

Zveme všechny, kdo mají radost z pohybu a rádi se baví, na zahradu MŠ Olšava ve čtvrtek 1. června od 14. hodin.

Více v přiložené pozvánce.

Den dětí – pozvánka

 

Jako každý rok se i letos konala soutěž škol v recitaci. Z naší školy se jí zúčastnili žáci I. a II. stupně. Ve školním kole v 1.–5. třídách  recitovalo 22 žáků. Žákyně Barbora Štěpánková z 2. B, Gabriela Kmeťová a Veronika Veselá z 5. B. byly mezi recitátory nejlepší a postoupily  do okrskového kola. Okrskové kolo se konalo v krásném prostředí dětského oddělení brodské knihovny. Gabriela Kmeťová si ve 2. kategorii vybojovala 1. místo. Prokop Chramosta z 6. B  získal 1. místo ve 3. kategorii a postoupil do okresního kola. Anna Hankeová z 6. A si v okrskovém kole ve stejné kategorii „vyrecitovala“ 3. místo. Ve 4. kategorii Anna Marie Janíková z 8. C obsadila 1. místo. Tento školní rok se okresní kolo poprvé konalo na ZUŠ v Uherském Hradišti. Zastoupení žáků z různých škol našeho okresu bylo značné. Naše škola slavila opět úspěch – Prokop Chramosta a Anna Marie Janíková postoupili do krajského kola. Anna Marie Janíková si zde opět svou výbornou recitací získala porotu a  bude nás v červnu reprezentovat na republikové přehlídce recitátorů ve Svitavách.

Přejeme jí hodně zdaru mezi ostatními recitátory a naší škole hodně dětí, které rády čtou nejenom knížky, ale také básničky.

Vyučující českého jazyka I. a II. stupně

Dne 24. května se družstvo naší školy ve složení Nikča Dorazilová, Lucka Kavková, Míša Malasková, Anička Pochylá, Adam Bršlica, David Mácha, Jakub Šimoník a Lukáš Šiller zúčastnilo krajského kola OVOV (Odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Otrokovicích, do kterého jsme postoupili z prvního místa kola okresního.

Ve vysoké konkurenci výborných sportovců z celého Zlínského kraje jsme absolvovali šestiboj v disciplínách leh-sedy/2 minuty, shyby/2 minuty, hod kriketovým míčkem, skok daleký, sprint 60 m a 1000 m nebo driblink (volitelné, holky zvolily driblink, kluci 1000 m).

Počasí nebylo úplně ideální, prvotní chladnější a větrnější podmínky na ovále vystřídaly přeháňky, a tak to při hodu kriketovým míčkem celkem klouzalo. Ale do té doby už jsme měli za sebou skok daleký a zlepšení řady osobních výkonů a silové disciplíny shyby a sed-lehy. Sprint měřený elektronickou časomírou a cílovou kamerou, tretry a bloky – to je něco úplně jiného, než nám umožňují běžné hodiny tělocviku. Na závěrečná klání se počasí umoudřilo a dráha pomalu osychala. Kluci rozběhli kilometr ve vysokém templu a holky využily své dovednosti s basksetbalovým míčem driblovaly kolem kuželů vzdálených 10 m od sebe.

Po sečtení všech výsledků bylo jasno, obsadili jsme 8. místo, což z 15ti družstev není vůbec špatný výsledek! V jednotlivcích na bronzový stupínek vystoupal ve své věkové kategorii Lukáš Šiller. Do republikového finále se postupuje pouze z první příčky, tak máme opět motivaci do dalšího ročníku. Nejlepší výsledek z holek dosáhla Nikča Dorazilová, obsadila 10. příčku a výborný výsledek měl ve své kategorii také David Mácha, 11. místo.

Všem děkuji za sportovní přístup, ochotu reprezentovat školu a užít si tak závody pod záštitou olympioničky Šárky Kašpárkové.

Martina Bábíčková

Fotogalerie

Na začátku května se čtvrťáci vydali na exkurzi do krajského města olomouckého kraje. Po příjezdu do hanácké metropole následovala poznávací procházka historickým centrem Olomouce. Nejvíce pamětihodností a zajímavých objektů bylo na Horním náměstí. Na vlastní oči viděli barokní Sloup Nejsvětější Trojice, poté původně gotickou, později renesančně upravenou radnici s vyhlídkovou věží a orlojem, která stojí takřka v těsném sousedství Sloupu, a také nespočet krásných kašen. Trasa procházky končila na náměstí Republiky, kde navštívili Vlastivědné muzeum. Dějepisná i přírodopisná expozice nabízeli spoustu interaktivních prvků a zajímavostí. Na závěr si užili dobrý oběd a zmrzlinu. Nabytí dojmy a plní zážitků odjížděli z města načichlého nejen syrečky, ale i historií.

Petra Součková

Fotogalerie

V pondělí 22. 5. 2323 se všichni žáci osmých tříd oblekli do společenských šatů a vyrazili jsme autobusem do Zlína.  V Kongresovém centru jsme navštívili výchovný koncert The Beatles – příběh legendy.

Nejdříve jsme si prohlédli moderní budovu Kongresového centra od světoznámé architektky Evy Jiřičné, pak jsme se usadili do sálu a vystoupení skupiny Beatle heart´s club začalo. Písně legendárních The Beatles byly proloženy mluveným slovem, a tak jsme se dozvěděli příběh kapely od dob jejího vzniku až po tragickou smrt Johna Lennona v roce 1980.  Atmosféra v sále byla skvělá, tleskali jsme do rytmu a také jsme si zazpívali.  Snad nejvíc se nám líbila Yellow submarine.

Výchovný koncert byl skvělý, budeme se těšit zase někdy příště.

Žáci 8. ABC

Fotogalerie

© 2022 Základní škola Mariánské náměstí Uherský Brod