Fotbalový turnaj žáků 1. stupně ZŠ McDonald’s Cup se letos koná už po třiadvacáté. Naše škola se ho již tradičně účastní. Mladším i starším klukům a holkám se letos podařil hladký postup z okrskového kola. V okresním kole v Uherském Hradišti se utkalo 8 týmů v každé kategorii. Ve starší kategorii se naši žáci umístili na 6. místě. Mladším se podařilo probojovat do semifinále. V utkání o 3. místo podlehli Hluku 2 : 3 a skončili na 4. místě.

V kategorii mladších žáků 2. a 3. tříd naši školu reprezentovali Viktor Šuranský, Tomáš Šimoník, Vojta Bajer, Matyáš Chovanec, Radim Johaník, Štěpán Uher, Lukáš Jursík, Denis Bartončík, Štěpán Koníček, Tomáš Moravanský a Boris Baďura, v kategorii starších žáků 4. a 5. tříd Lukáš Krejčiřík, Oskar Šmíd, Lukáš Šiler, Kája Žáčková, Anička Pochylá, Honza Berka, Vojta Baďura a Verča Kročová.

Děkujeme vám za reprezentaci školy. Kluci a holky, ať jste ve fotbale úspěšní a máte z něj radost.

Velké poděkování patří panu Petru Nevařilovi, trenérovi mladší přípravky ČSK Uherský Brod, který mladší kluky vedl v okrskovém i okresním kole, za starší kategorii děkujeme Radimu Smolčákovi a Kubovi Gajdůškovi.

Jsme rádi, když nás podpoří i rodiče. Napsali nám:
Velká gratulace fotbalistům 2. a 3. tříd základní školy Mariánské náměstí.
Dne 28.4. se konal fotbalový turnaj McDonald’s Cup na stadionu Lapač. Celkem se zúčastnilo 12 družstev základních škol z Uherského Brodu a okolních obcích. Většina fotbalistů byla chlapců, ale sílu statečně dokazovalo i několik děvčat.
Krásná podívaná od samého rána! Na stadionu se to hemžilo dětmi v různých barvách dresů. Děti byly ve velmi pozitivní náladě. Všichni chtěli vyhrát! Ovšem naši borci ze ZŠ Mariánského náměstí neměli konkurenci! V první řadě byli úžasní fotbalisti a také cílevědomí, ctižádostiví, soutěživí a hlavně fair play hráči! Rozsáhlé fandící publikum, především z řad rodičů, jim celou dobu dodávalo energii a také barva dresu zelená, o které se říká, že přináší štěstí, jim společně s jejich bojovností dovedlo do dalšího kola.
Malí, velcí fotbalisti ať Vám to kope tak skvěle i v dalších kolech! Všichni Vám fandíme a držíme pěsti.
Děkujeme vedení školy za uvolnění žáků a umožnění zúčastnit se této akce.

Jana Bičanová a rodiče žáků ZŠ Mariánské náměstí

Fotogalerie

Tak zněl název projektu uskutečněného na naší škole ve dnech 7. a 8. dubna, jenž se věnoval 430. výročí narození J. A. Komenského. Nosnou linkou celé akce byla spolupráce napříč školou, s níž šla ruku v ruce uvolněná atmosféra netradiční výuky vycházející z myšlenek tohoto velikána.

Program obou projektových dní byl vskutku nabitý. Navštívili jsme ve foyer Knihovny F. Kožíka, výstavu Komenský v komiksu, dále novou expozici v Muzeu J. A. Komenského, v kině jsme zhlédli projekci snímku Labyrint světa a ráj srdce, k němuž následně třídy vypracovávaly různé pracovní listy a na jehož myšlenky navazovala i výuková hodina českého jazyka pro 2. stupeň, v níž se pracovalo nejen s citáty učitele národů, ale i s výkladovým textem o jeho osobnosti a bylo nutno číst dostatečně s porozuměním, abychom se společně dobrali k pochopení onoho ráje srdce a došli k vlastnímu sebepoznání.

Z další Komenského knihy (Obecné porady věcí lidských) vycházela hodina určená téměř celému 1. i 2. stupni s mottem „Lidskost není docela v pořádku, ale není také docela ztracena.“ Opět se zde pracovalo s citáty a o zážitky se jistě postaral „běhací diktát“, při němž byl sestavován citát a následně byl překládán do českého jazyka.

V rámci mezitřídní spolupráce proběhly krásné hodiny společné tvorby různorodých materiálů mezi žáky 5. a 3. tříd a především pak mezi deváťáky a prvňáčky, kteří tím směli po dlouhé „covidové“ odmlce navázat na projekt Patron.

Vrcholem spolupráce celé školy pak byla tvorba společného výukového materiálu – “vícejazyčného obrazového slovníku“. Po vzoru Komenského knihy Svět v obrazech si všichni žáci vyzkoušeli vytvořit slovníkové heslo za pomoci obrázku a popsali jej nejprve česky tiskacím i psacím písmem, následně anglicky a poté i dalšími cizími jazyky, jež jsou na naší škole vyučovány (tedy německy a rusky). V přípravě je rovněž ukrajinská verze těchto slovníkových hesel.

Stěžejní myšlenky a tvorba J. A. Komenského byly tedy žákům nejen nápaditě představeny, ale především se je podařilo zasadit do souvislostí současného světa.

Martina Krajčová

V pátek 29. dubna jsme se celá škola zapojili do akce Ukliďme Česko, ukliďme naše město. Všichni žáci se tak vydali se svými učiteli do blízkého okolí školy i vzdálenějších a okrajových lokalit našeho města s cílem uklidit odpadky a zlepšit tak naše životní prostředí. Naplnili jsme mnoho pytlů a uvědomujeme si, co do přírody opravdu nepatří.

Děkujeme za spolupráci paní Janě Haluzové, která nám na tuto akci zajistila potřebné jednorázové rukavice, pytle na odpad a svoz naplněných pytlů. Děkujeme také vám, rodiče, že jste vybavili své děti pevnějšími pracovními rukavicemi a podporujete je v těchto aktivitách.

Žáci a učitelé

Reportáž naší školní televize

Fotogalerie

Po dlouhých třech letech se naplno rozběhla sportovní soutěž OVOV aneb Odznak všestrannosti olympijských vítězů. Zapojení do tohoto projektu je už v naší škole tradicí. Žáci 6. – 9. tříd plní v hodinách Tv mimo jiné sportovní aktivity i disciplíny OVOV, které jsou zaměřeny na rozvoj sportovní všestrannosti, atletiky, rozvoj síly a vytrvalosti.

V úterý 26. dubna ti nejúspěšnější poměřili své síly a výkony se svými vrstevníky v okresním kole, které se konalo na sportovním oválu ZŠ Pod Vinohrady za přítomnosti Šárky Kašpárkové, patronky OVOV, bronzové medailistky z olympijských her v Atlantě 1996.

Po zahájení všcihni závodníci absolvovali pětiboj v těchto disciplínách: kliky (2 minuty), švihadlo (4 způsoby přeskoků/2 minuty), trojskok, hod medicinbalem vzad, 1000 m nebo driblink (volitelná disciplína). Naši školu reprezentovali jednotlivci (15 žáků 6. – 9. tříd) + družstvo (4 chlapci + 4 dívky). To ve složení Lucka Kavková, Nikča Dorazilová, Míša Malasková, Eďa Bábíčková, Adam Bršlica, Jakub Šimoník, Ondřej Franek, Jakub Jurča svými výkony vybojovalo třetí místo.

Zároveň se jejich výsledky počítají do výsledků jednotlivců a další svou individuální medaili získali Míša, 1. místo a postup do KK, Lucka, 2. místo a postup do KK, Eďa 1. místo a postup do KK, Kuba, 2. místo a postup do KK, Adam 3. místo. Úspěšní byli i ostatní jednotlivci, Bětka Šišáková, 3. místo.

Pokračujeme tedy v tréninku na krajské kolo, kde nás čekají disciplíny leh-sedy, shyby, hod kriketovým míčkem, skok daleký, sprint 60 m, 1000 m nebo driblink, to nás čeká 25. května v Otrokovicích.

Moc všem děkujeme za skvělý přístup k závodům, ochotu reprezentovat školu a užít si tak naplno okresní kolo OVOV. Gratulujeme všem, řada z vás si vylepšila některé osobní výkony. Ty časy na kilometr byly famózní!

Za kabinet Tv Martina Bábíčková

Fotogalerie

V měsíci dubnu proběhly okresní kola Biologické olympiády pro kategorie žáků 6. – 7. tříd a 8. – 9. tříd. Čtyři žáci druhého stupně, Jan Lokaj ze 6. B, Anička Janíková ze 7. C, Sofie Horáková a Jindra Marek z 8. B, se na ni dlouhodobě a svědomitě připravovali. Řešení olympiáda se skládá z několika částí. Samotná účast je podmíněna zpracováním vstupního úkolu, všichni naši žáci si zvolili téma Určování stromů v zimě podle pupenů. Dále nastudování 100 stran! studijního textu, letos na téma Jak přežít zimu, ze kterého vychází náročný test. Další částí olympiády je určování rostlin a živočichů. Poslední částí je laboratorní úkol a zpracování výsledků zkoumání.

Přestože se všichni umístili kolem 20. místa a jeden z nich na 30. místě, vůbec to není špatné! Naopak, je nutné říct, že dané kategorie se účastní jen 2 žáci školy z celého uherskohradišťska a v tomto směru je to výsledek výborný! A všichni z nich obohatili své znalosti o spoustu nových faktů a jejich pohled na přírodu bude zase o kousek jiný.

Martina Bábíčková

Ve středu 20. 4. 2022 si pro naše nové žáky, děti z Ukrajiny, připravily paní učitelky ze ZUŠ Uh. Brod tvořivé dopoledne. Ve výtvarné dílničce si chlapci a děvčata vyrobili z hlíny ruce, srdíčka, hvězdičky nebo misky. Zapojili se všichni, malí i velcí, a práce jim šla skvěle. Společně s dětmi přišla i naše nová ukrajinská asistentka Inna, aby překládala. To ale nakonec nebylo vůbec třeba, vždyť umění nezná hranic a my jsme si skvěle rozuměli i bez překladu. Děkujeme paní ředitelce Evě Valečkové a paní učitelce Markétě Trčkové za krásné tvůrčí dopoledne.

Žáci ZŠ Mariánské nám. Uh. Brod

Fotogalerie

© 2022 Základní škola Mariánské náměstí Uherský Brod