V pondělí 6. června proběhlo na dopravním hřišti ve Zlíně-Malenovicích krajské kolo soutěže mladých cyklistů. V něm se utkaly vítězné čtyřčlenné týmy okresních kol v disciplínách „labyrint“, jízda zručnosti, jízda po dopravním hřišti, testy z dopravních předpisů a první pomoci. Úkolem účastníků bylo získat co nejmíň trestných bodů. Výsledek družstva se získá součtem trestných bodů jednotlivých dětí.

Naše škola reprezentovala okres Uherské Hradiště v obou kategoriích, mladších i starších žáků. Za mladší to byli žáci 5. ročníku ve složení Veronika Kročová, Karolína Kadlčíková, Oskar Šmíd a Teodor Patka, za starší osmáci Veronika Polášková, Julie Chmelová, Jakub Šmíd a Jakub Jurča.

Po svědomité přípravě se naši cyklisté neztratili ani v silné konkurenci krajského kola a oba týmy shodně obsadily druhá místa. Výborné umístění si všichni závodníci opravdu zasloužili díky vyrovnaným bodovým ziskům. Nejmenší počet trestných bodů získali Jakub Jurča a Jakub Šmíd.

Děkujeme našim sportovcům za vynikající reprezentaci.

Roman Patka

Fotogalerie

Na počátku byla myšlenka a přání vymyslet a naplánovat zážitkovou sportovní aktivitu pro co nejvíce žáků naší školy. Poté přišel nápad pana učitele Martina Smetany uspořádat pro žáky druhého stupně Orientační běh v okolí města. Od nápadu k realizaci už chybělo jen pár kroků, vše připravit, naplánovat ideální termín a poprosit počasí, aby nám přálo.

A tak se dne 11. května na startu orientačního běhu na Lapači sešel postupně celý druhý stupeň. Před startem měli žáci jediný úkol, sestavit si 3-4 členný tým, ideálně smíšený. Jako první se pak na trať vydali šesťáci, a tak to šlo po dvou minutách až po žáky devátých tříd. Každý tým obdržel při startu mapu s vyznačenými kontrolami a kartu, kam si pomocí razících kleští kontrolu označili. Stanoviště s lampiony byly umístěny na asi 6 km dlouhé trati (v ideálně naplánované trase) a cílem bylo co nejrychleji je najít a označit kleštěmi do karty bez ohledu na pořadí.

Úspěšná spolupráce týmu tak vyžadovala dobrou orientaci v mapě či práci s aplikací mapy, plánování ideální trasy, pohotová rozhodování a také vzájemné povzbuzování. Vrátit se do cíle ve stanovený časový limit a s označenými 10ti stanovišti zvládla naprostá většina týmů, navíc se spokojenými výrazy ve tváři. I ti, kteří limit nezvládli, se vrátili naprosto spokojení a to bylo důležité. Z každého ročníku pak byly vyhlášeny tři nejúspěšnější týmy, které dostaly diplomy a drobné sladké odměny.

Skoro o měsíc později, 7. června, byl na přání třídních učitelek uspořádán Orientační běh také pro žáky 4. a 5. tříd. I pro ně byla trasa stejně dlouhá s deseti kontrolami, jen časový limit byl prodloužen na 100 minut. Jak se ukázalo, někteří páťáci svým časem v cíli směle konkurovali nejlepším žákům druhostupňovým. Po vyhlášení vítězů už následoval jen návrat do školy na oběd. I čtvťáci a páťáci si závod naplno užili, a tak můžeme říct, že první ročník Orientačního běhu byl úspěšný.

Za kabinet Tv Martina Bábíčková, Martin Smetana

Fotogalerie 2. stupeň

Fotogalerie 4. a 5. třídy

Záznam ze školní televize

Ve čtvrtek 26.5.2022 se sešli na půdě Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně žáci základní škol a nižších ročníků víceletých gymnázíí, kteří chtěli sdílet výsledky svých vědeckých prací v oblasti humanitních věd, přírodních věd, umění, technice a IT. Prezentovali je před svými vrstevníky a odborníky z akademické obce. Této akce se zúčastnily se svou prací „Jak ovlivnit spánek“ naše dvě žákyně,  Veronika Veselá a Petra Nováková, ze třídy  4.B.  Patřily k nejmladším účastníkům konference. Komise ocenila zpracování a téma jejich vědecké práce. Oběma žákyním děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy a přejeme hodně úspěchů v jejich badatelské činnosti.

Zuzana Šopíková

Fotogalerie

Po celé republice se konají během měsíce dubna a května akce „Vítání ptačího zpěvu“. Jsou to ornitologické výpravy s profesionálním ornitologem, který seznamuje zájemce s ptačími druhy v okolí jejich bydliště. I my jsme se vydali v pátek 6. 5. na takovouto výpravu s ornitologem, panem Josefem Zimolou z Centra Veronica Hostětín.

Na akci jsme se moc těšili, protože nikdo z nás nic podobného nezažil. Sešli jsme se s panem Zimolou u Naučné stezky Nivnička v devět hodin. Pan Zimola nás přivítal s úsměvem a seznámil s programem. Začali jsme jako správní vědečtí badatelé hypotézou, v které jsme odhadli počet objevených druhů. Rozdělili jsme se do skupin a zapsali svůj odhad. Také jsme měli navrhnout, co k ověření naší hypotézy budeme potřebovat.  Byl to především dalekohled a atlas našich ptáků. Každá skupina obdržela obě ornitologické potřeby a stali se z nás pozorovatelé a objevovatelé. Moc nás to bavilo. Procházeli jsme NS a učili se poznávat ptáky podle obrysu těla, barvy peří a zpěvu. Taky jsme během cesty plnili různé badatelské úkoly zaměřené například na význam tvaru zobáku. Výpravu provázela skvělá nálada, kterou nezkazil ani déšť s bouřkou.¨

Co myslíte, kolik jsme slyšeli nebo viděli ptáků? Objevili jsme 16 druhů ptáků. A kdyby nepřišla bouřka, určitě by jich bylo více. Proto jsme se rozhodli, že si příští rok tuto zajímavou a poučnou akci opět zopakujeme.

Zuzana Šopíková, děti z Klubu nadaných dětí

Fotogalerie

V pátek 27. května proběhlo na dopravním hřišti okresní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů. Žáci si změřili síly ve dvou částech. Teoretická zahrnovala znalost první pomoci a testy z dopravních předpisů. Praktická prověřila techniku účastníků při jízdě zručnosti a zvládnutí dopravních předpisů v praxi při jízdě „v provozu“ na dopravním hřišti.

Smíšená družstva reprezentovala naši školu opravdu úspěšně. Mladší žáci ve složení Veronika Kročová, Karolína Kadlčíková, Teodor Patka a Oskar Šmíd, i starší žáci Veronika Polášková, Julie Chmelová, Jakub Šmíd a Jakub Jurča zvítězili v kategoriích družstev s velkým náskokem.

Veronika Polášková s 12 trestnými body (TB), Teodor Patka s 15 TB a Jakub Jurča s 25 TB navíc vyhráli své kategorie celkově.

Hodnocení bylo postaveno na získávání trestných bodů, a to průměrně 5 TB za každou chybu. Nejúspěšnější účastníci tedy nasbírali nejnižší počet bodů. Skóre družstva potom představovalo součet bodů jednotlivých členů.

Absolutní vítězkou soutěže se stala Verča Polášková, o druhé místo se se stejným bodovým ziskem podělili Julča Chmelová a Teo Patka.

Našim cyklistům držíme pěsti, aby stejně suverénní byli i v krajském kole, které se bude konat 6. června ve Zlíně.

Roman Patka

Fotogalerie

Na konci května se družstvo naší školy ve složení Lucka Kavková, Nikča Dorazilová, Míša Malasková, Eďa Bábíčková, Adam Bršlica, Jakub Šimoník, Ondřej Franek a Jakub Jurča zúčastnilo krajského kola OVOV (Odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Otrkokovicích, do kterého jsme postoupili „na bodový zisk“ z kola okresního.

Ve vysoké konkurenci závodníků z celého kraje a také vítězů republikového finále z let minulých, jsme absolvovali šestiboj v disciplínách leh-sedy, shyby, hod kriketovým míčkem, skok daleký, sprint 60 m a 1000 m nebo driblink.

Počasí nebylo zrovna ideální, první disciplínu, skok daleký, jsme začínali v dešti. Na další závodění se počasí umoudřilo. Výkony našich závodníků se nevymykly jejich obvyklým výkonům, všichni si drželi svůj standart. Po sečtení všech výsledků bylo jasno, obsadili jsme 10. místo. I tak jsme si závody užili a víme, že pro příští ročníky je potřeba soustavně trénovat, aby výkony jednotlivců byly ještě lepší.

Moc všem děkuji za přístup, ochotu reprezentovat školu a užít si tak závody pod záštitou olympioničky Šárky Kašpárkové.

Martina Bábíčková

Fotogalerie

Výsledková listina

V pátek 21.5. se naši deváťáci mohli připojit ke streamované besedě pořádané v rámci každoroční akce -Týdny mediálního vzdělávání JSNS (vzdělávací projekt Člověka v tísni). Aktivně se do ní mohli sami zapojit zasláním dotazu na zahraniční reportéry (I.Svobodová, L.Smatana a J.Plíhal), otázky studentů z celé České republiky jim pak kladla moderátorka Nora Fridrichová.

Studenti poslouchali strhující vyprávění všech zúčastněných s velkým zaujetím. Vzhledem k zdrcujícím faktům právě probíhající války na Ukrajině bylo všem nejednou úzko, dozvěděli se nejen nové informace o průběhu válečné vřavy, ale především o specifikách práce válečných reportérů pracujících denně v obrovském vypětí tělesném i duševním a pohybujících se prakticky nepřetržitě v situacích hraničících s bojem o holý život.

Po ukončení přímého přenosu se slova ujala paní Inna Poliak, rodačka z východní části Ukrajiny, jež má za sebou bohaté zkušenosti ze světa médií, neb na Ukrajině pracovala jako reportérka či moderátorka mnoha televizních pořadů. Dovolila nám tak nahlédnout pod pokličku novinářského kulinářství a prozradila, jak důležité je udržovat korektnost a bojovat za pravdivost jednotlivých zpráv. Pohybovat se ve světě „vysoké politiky“ či v soukromých médiích s sebou přináší úskalí pro práci publicisty všude na světě. Proto jsme byli velice vděčni, že si to snad vštípili do paměti i naši žáci a budou se nad informacemi v médiích hlouběji zamýšlet a ověřovat si jejich pravdivost ve více zdrojích.

Martina Krajčová, Jitka Hudečková

Fotogalerie

Koncem května absolvovaly všechny šesté třídy program nazvaný Bezpečný internet. Moudřejšími a zkušenějšími průvodci šesťáků se stali deváťáci ze třídy 9. A. Mladší a starší žáci pracovali společně ve skupinách, mluvili o trávení volného času obecně, o trávení času ve společnosti moderních technologií, o výhodách a nevýhodách internetu a o rizicích, která nejen na děti v kyberprostoru číhají. Šesťáci se seznámili také s online kurzem Be safe online, na který obdrželi odkaz v Edookitu a můžou si ho doma kdykoli i po částech procházet. Nejen pro děti, ale i pro dospělé jsou velmi poučné stránky www.e-bezpeci.cz, na nichž najdeme mnoho zajímavých materiálů k tématu i výše zmíněný kurz.

Věříme, že v následujícím letním období stráví malí i velcí co nejvíce času venku a co nejméně času „na obrazovkách“.

Kateřina Janků, školní metodik prevence

Fotbalový turnaj žáků 1. stupně ZŠ McDonald’s Cup se letos koná už po třiadvacáté. Naše škola se ho již tradičně účastní. Mladším i starším klukům a holkám se letos podařil hladký postup z okrskového kola. V okresním kole v Uherském Hradišti se utkalo 8 týmů v každé kategorii. Ve starší kategorii se naši žáci umístili na 6. místě. Mladším se podařilo probojovat do semifinále. V utkání o 3. místo podlehli Hluku 2 : 3 a skončili na 4. místě.

V kategorii mladších žáků 2. a 3. tříd naši školu reprezentovali Viktor Šuranský, Tomáš Šimoník, Vojta Bajer, Matyáš Chovanec, Radim Johaník, Štěpán Uher, Lukáš Jursík, Denis Bartončík, Štěpán Koníček, Tomáš Moravanský a Boris Baďura, v kategorii starších žáků 4. a 5. tříd Lukáš Krejčiřík, Oskar Šmíd, Lukáš Šiler, Kája Žáčková, Anička Pochylá, Honza Berka, Vojta Baďura a Verča Kročová.

Děkujeme vám za reprezentaci školy. Kluci a holky, ať jste ve fotbale úspěšní a máte z něj radost.

Velké poděkování patří panu Petru Nevařilovi, trenérovi mladší přípravky ČSK Uherský Brod, který mladší kluky vedl v okrskovém i okresním kole, za starší kategorii děkujeme Radimu Smolčákovi a Kubovi Gajdůškovi.

Jsme rádi, když nás podpoří i rodiče. Napsali nám:
Velká gratulace fotbalistům 2. a 3. tříd základní školy Mariánské náměstí.
Dne 28.4. se konal fotbalový turnaj McDonald’s Cup na stadionu Lapač. Celkem se zúčastnilo 12 družstev základních škol z Uherského Brodu a okolních obcích. Většina fotbalistů byla chlapců, ale sílu statečně dokazovalo i několik děvčat.
Krásná podívaná od samého rána! Na stadionu se to hemžilo dětmi v různých barvách dresů. Děti byly ve velmi pozitivní náladě. Všichni chtěli vyhrát! Ovšem naši borci ze ZŠ Mariánského náměstí neměli konkurenci! V první řadě byli úžasní fotbalisti a také cílevědomí, ctižádostiví, soutěživí a hlavně fair play hráči! Rozsáhlé fandící publikum, především z řad rodičů, jim celou dobu dodávalo energii a také barva dresu zelená, o které se říká, že přináší štěstí, jim společně s jejich bojovností dovedlo do dalšího kola.
Malí, velcí fotbalisti ať Vám to kope tak skvěle i v dalších kolech! Všichni Vám fandíme a držíme pěsti.
Děkujeme vedení školy za uvolnění žáků a umožnění zúčastnit se této akce.

Jana Bičanová a rodiče žáků ZŠ Mariánské náměstí

Fotogalerie

Tak zněl název projektu uskutečněného na naší škole ve dnech 7. a 8. dubna, jenž se věnoval 430. výročí narození J. A. Komenského. Nosnou linkou celé akce byla spolupráce napříč školou, s níž šla ruku v ruce uvolněná atmosféra netradiční výuky vycházející z myšlenek tohoto velikána.

Program obou projektových dní byl vskutku nabitý. Navštívili jsme ve foyer Knihovny F. Kožíka, výstavu Komenský v komiksu, dále novou expozici v Muzeu J. A. Komenského, v kině jsme zhlédli projekci snímku Labyrint světa a ráj srdce, k němuž následně třídy vypracovávaly různé pracovní listy a na jehož myšlenky navazovala i výuková hodina českého jazyka pro 2. stupeň, v níž se pracovalo nejen s citáty učitele národů, ale i s výkladovým textem o jeho osobnosti a bylo nutno číst dostatečně s porozuměním, abychom se společně dobrali k pochopení onoho ráje srdce a došli k vlastnímu sebepoznání.

Z další Komenského knihy (Obecné porady věcí lidských) vycházela hodina určená téměř celému 1. i 2. stupni s mottem „Lidskost není docela v pořádku, ale není také docela ztracena.“ Opět se zde pracovalo s citáty a o zážitky se jistě postaral „běhací diktát“, při němž byl sestavován citát a následně byl překládán do českého jazyka.

V rámci mezitřídní spolupráce proběhly krásné hodiny společné tvorby různorodých materiálů mezi žáky 5. a 3. tříd a především pak mezi deváťáky a prvňáčky, kteří tím směli po dlouhé „covidové“ odmlce navázat na projekt Patron.

Vrcholem spolupráce celé školy pak byla tvorba společného výukového materiálu – “vícejazyčného obrazového slovníku“. Po vzoru Komenského knihy Svět v obrazech si všichni žáci vyzkoušeli vytvořit slovníkové heslo za pomoci obrázku a popsali jej nejprve česky tiskacím i psacím písmem, následně anglicky a poté i dalšími cizími jazyky, jež jsou na naší škole vyučovány (tedy německy a rusky). V přípravě je rovněž ukrajinská verze těchto slovníkových hesel.

Stěžejní myšlenky a tvorba J. A. Komenského byly tedy žákům nejen nápaditě představeny, ale především se je podařilo zasadit do souvislostí současného světa.

Martina Krajčová

© 2022 Základní škola Mariánské náměstí Uherský Brod