Zapojení do projektu OVOV, aneb Odznaku všestrannosti olympijských vítězů, je už v naší škole tradicí. Žáci 6. – 9. tříd plní v hodinách Tv mimo jiné sportovní aktivity i disciplíny OVOV, které jsou zaměřeny na rozvoj sportovní všestrannosti, atletiky, rozvoj síly a vytrvalosti.

V pátek 21. dubna ti nejúspěšnější poměřili své síly a výkony se svými vrstevníky v okresním kole, které se konalo na sportovním oválu ZŠ Pod Vinohrady za přítomnosti Šárky Kašpárkové, patronky OVOV a bronzové medailistky z olympijských her v Atlantě 1996.

Po zahájení všichni závodníci absolvovali pětiboj v těchto disciplínách: kliky (2 minuty), švihadlo (4 způsoby přeskoků/2 minuty), trojskok, hod medicinbalem vzad, 1000 m nebo driblink (volitelná disciplína). Naši školu reprezentovali jednotlivci (žáci 6. – 9. tříd)  + družstvo (4 chlapci + 4 dívky). To ve složení  Anička Pochylá, Lucka Kavková, Nikča Dorazilová, Míša Malasková, Lukáš Šiller, Oskar Šmíd, Adam Bršlica a Jakub Šimoník svými výkony vybojovalo 1. místo a postup družstva do krajského kola.

Zároveň se jejich výsledky počítají do výsledků jednotlivců (ročník narození = soutěžní kategorie). Míša Malasková 2. místo, Nikča Dorazilová 3. místo, Lucka se umístila 4. Lukáš Šiller individuálně vybojoval 2. místo. Skvěle se vyjímal stupínek vítězů kluků ročníku 2009: Adam Bršlica 1. místo, David Mácha 2. místo a Kuba Šimoník 3. místo. Nejstarší závodníci: Eďa Bábíčková postupuje do krajského kola z 2. místa, Kuba Červenka a Kuba Jurča obsadili 4. a 5. místo.

Dále naši školu reprezentovali a své první zkušenosti v OVOV získali Karolína Kadlčíková (5. místo), Viktorie Škubalová, Anička Pochylá, Viktorie Niklová, Viktorie Krčová, ze zkušenějších závodníků pak Jakub Houba a David Václavík, Kateřina Zelo a Zuzka Hladišová.

Pokračujeme tedy v tréninku na krajské kolo, kde nás čekají disciplíny leh-sedy, shyby, hod kriketovým míčkem, skok daleký, sprint 60 m, 1000 m nebo driblink, to nás čeká 24. května v Otrokovicích.

Děkujeme za skvělý přístup k závodům, ochotu reprezentovat školu a užít si tak naplno okresní kolo OVOV. Řada z vás si vylepšila i některé osobní výkony. Ty časy na kilometr byly skvělé!

Martina Bábíčková

Fotogalerie

V pátek 21. dubna se na Masarykově náměstí v Uherském Brodě konal Den Země. Žáci osmého a devátého ročníku naší školy si připravili několik aktivit, při kterých využili použitý materiál. Z ruliček od toaletního papíru si mohly děti vyrobit kytičku, berušku, včeličku, pejska, kočičku, křečka, žabičku nebo prasátko. Z PET lahví jsme vytvořili slalomovou dráhu na obíhání, z novin koule na házení do koše. Nechybělo ani přenášení šišky na lžíci, třídění odpadků, skládání puzzlí naší zeměkoule nebo poznávaní věcí hmatem v pytlících. Počasí nám velmi přálo, a proto naše stanoviště navštívila spousta dětí od mateřských škol až po druhý stupeň základních škol. Každý si mohl vybrat aktivitu, jakou chtěl, a za její splnění dostal razítko do účastnické karty. My jsme od pořadatelů obdrželi vdolečky a ocenění za spoluúčast na akci, které nám udělalo velkou radost. Den Země se nám všem líbil a rádi se zapojíme i v příštím roce.

Lenka Jančová a Jana Hladišová

Fotogalerie

Poděkování města

Ve středu 19. dubna 2023 jsme se spolu s dalšími třinácti školními družinami zúčastnili dopravní soutěže. Tuto soutěž pořádala Základní škola, Uherský Brod, Na Výsluní na dopravním hřišti.

Naši školu reprezentovali Tereza Kočicová, Radovan Patka, Tomáš Moravanský a Jakub Šála.

Bohužel nám nepřálo počasí a téměř po celou dobu soutěže pršelo. První disciplínou ve které děti soutěžily byla jízda zručnosti. Trasa začínala slalomem, pokračovala přes dřevěnou překážku „pilu“, následoval průjezd mezi tyčemi a posledním úkolem bylo převést pohárek s vodou. Naši žáci si vedli dobře, i když kola a terén byl mokrý. Druhou disciplínou byla zdravověda, kde naši soutěžící vše výborně zvládli a dostali plný počet bodů.

Po absolvování zdravovědy se mohly děti posilnit a připravit na poslední klání – dopravní testy. Na tyto testy jsme přecházeli do počítačové učebny základní školy. Dětem se i tady díky jejich týmové práci velmi dařilo.

Naše družina s plným počtem bodů za zdravovědu, druhým nejlepším počtem bodů v testech a průměrným zvládnutím jizdy zručnosti se umístila na pátém místě.

I přes nepřízeň počasí se žáci naší školní družiny pustili do soutěže s velkou chutí a nasazením. Tímto bych chtěla všem našim soutěžícím velmi poděkovat za reprezentaci naší školní družiny.

Miloslava Matějová

Fotogalerie

Ve středu 19. dubna jsme se celá škola zapojili do akce Ukliďme Česko, ukliďme naše město, ze které se stává pěkná tradice. Všichni žáci se vydali se svými učiteli do blízkého okolí školy i vzdálenějších a okrajových lokalit našeho města s cílem uklidit odpadky a zlepšit tak naše životní prostředí, zároveň i oslavit svátek naší planety – Den Země.  Naplnili jsme mnoho pytlů a uvědomujeme si, co do přírody opravdu nepatří. Bohužel nám ale v letošním roce nepřálo počasí tak, abychom zvládli uklidit i vzdálenější lokality a vydat se i do míst, kde tráva neroste… V průběhu úklidu jsme se museli několikrát schovat pod přístřešky a počkat, až silnější déšť přejde a opět jsme vyrazili dál.

Děkujeme za spolupráci i Technickým službám Uh. Brod, které nám na tuto akci zajistily další potřebné množství jednorázových rukavic a pytlů na odpad a rovněž zajišťují svoz odpadu. Děkujeme také vám, rodiče, že jste vybavili své děti i pevnějšími pracovními rukavicemi, sáčky na odpad a podporujete nás tak v těchto ekologických aktivitách. Jsou rozhodně potřebné a prospěšné.

Martina Bábíčková

Fotogalerie

Školní televize

V pátek 14. dubna besedovali žáci sedmých tříd a deváťáci, kteří zrovna nedělali přijímací zkoušky, s panem Rokosem, chovatelem terarijních zvířat. Propojili jsme tak poznatky z hodin přírodopisu se skutečným prožitkem, dozvěděli jsme se spoustu cenných informací o jednotlivých zástupcích a hlavně jsme si je mohli zblízka prohlédnout. Koho? Sklípkany, pavouky, štíry, hady, ještěry, želvy, strašilky připomínající list nebo větvičku, mnohonožky, brouky a další hmyz. A nejen prohlédnout, ale všechny tyto uvedené živočichy si i vzít do rukou (ti jedovatí zůstali bezpečně uložení ve svých přepravkách).

Mnoho žáků tak překonalo své prvotní obavy a nejistotu z „bezobratlé havěti“ a nechali si živočichy lozit po rukou, jiní raději couvli o kousek dál. A co jsme se dozvěděli? Tak například, že tvor s největším počtem nohou, neuvěřitelných 1306, je jeden druh mnohonožky. Sklípkan se od pavouka liší tím, že netká sítě, ale kořist loví, pavučinu používá při tkaní kokonu pro vajíčka nebo si jí vystýlá dutiny v zemi. Chameleon může viset hlavou dolů a přidržovat se jen ocasem (ale moc se mu to nelíbilo), vyzkoušeli jsme, že opravdu nepřeleze z vyššího člověka na menšího, protože se cítí bezpečněji ve výškách. Larvy brouků se od sebe liší barvou podle toho, kdy se svlékli, počítali jsme končetiny (má jich stejně jako brouk, který se z nich vyvine) a mnoho dalšího.

Na základě tohoto prožitku můžeme zájemcům vřele doporučit návštěvu výstavy terarijních zvířat během letních prázdnin v Luhačovicích. A možná si i nějakého mazlíčka odnesete domů :-).

Martina Bábíčková

Fotogalerie

Vážení rodiče, níže naleznete rozhodnutí o přijetí žáků do 1. třídy a navazující projekt Patron – Mám toho, kdo mi pomůže.

 

Rozhodnutí o přijetí žáků do 1. třídy

Informace k projektu: Patron – Mám toho, kdo mi pomůže

Fotogalerie – Zápis do 1. třídy

 

 

 

 

 

S příchodem prvního jarního měsíce a s ním spojené oslavy Velikonoc, ani naše školní družina nemeškala a s velkým nadšením jsme se vrhli na mnoho různých činností spojených právě s Velikonocemi.

S dětmi jsme tradičně zdobili velikonoční vajíčka – zvolili jsme techniku mramorování a ubrouskovou techniku. Každé vajíčko tak bylo jedinečné.

Neskončili jsme jen u vajíček, ale tvořili jsme i jiné výrobky, které si děti před velikonočními prázdninami odnesly domů a mohly je tak využít doma jako velikonoční dekoraci.

Nabídli jsme dětem i zajímavé osmisměrky, křížovky, omalovánky a hádanky.

Mimo jiné jsme stejně jako každý rok, měli možnost navštívit Velikonoční dílny, které se konaly ve školní jídelně. A jako každoročně si zde děti vyrobily nespočet krásných výtvorů, a také si mohly vyzkoušet uplést pomlázku.

Další oblíbenou činností, kterou jsme před Velikonocemi nemohli opomenout, byl Velikonoční kvíz, který byl pro děti nachystaný na školním hřišti. Děti tak měly možnost si zopakovat a připomenout zvyklosti spojené s Velikonocemi, například: Jaký je křesťanský význam Velikonoc? Jaké symboly Velikonoc znáš? Jak se nazývá nazdobené vajíčko? Od čeho je odvozen název ŠKAREDÁ STŘEDA? Jaký význam má řehtačka?…

Vše se dětem dařilo a přípravy na Velikonoce nás všechny velmi těšily.

Veronika Koníčková

Fotogalerie

 

V letošním roce se u příležitosti Dne učitelů konalo v obřadní síni Panského domu slavnostní setkání, v rámci kterého zástupci radnice předali pedagogům ocenění „Za dlouholetou a přínosnou práci ve školství“.

Za naši školu převzal ocenění Mgr. Roman Patka za dlouholeté vedení multimediálního kroužku a propagaci školy. Kroužek spolupracuje s českou televizí, redakcí Zprávičky pro děti „Déčko“. Úspěchy kroužku vedly k založení školní televize, která jako jedna z mála v republice přečkala i covidovou krizi a úspěšně pokračuje ve své činnosti. Naši redaktoři do Zpráviček pravidelně přispívají svými reportážemi ze školního prostředí i dění Města Uherský Brod. Společně s ČT Déčko vytvořili speciál, ve kterém prezentovali nejen školu, ale i naše město. V letošním školním roce začali spolupracovat na reportážích i s regionálním vysíláním TV Slovácko.

Pan učitel Patka se se svými žáky zapojil již několikrát do celostátní filmové přehlídky školních filmů MUSAIONFILM Muzea J. A. Komenského, buď vlastními reportážemi, nebo dokumenty Příběhů bezpráví, které na škole vznikly v rámci projektu Jednoho světa na školách a na tvorbě kterých se členové jeho kroužku podíleli. Také zde získali jeho žáci několik ocenění muzea za školní dokument.

V současné době aktivně realizuje spolu s dalšími pedagogy mediální výchovu žáků v rámci projektu O2 Chytrá škola a připravuje workshopy pro žáky o základech filmařské práce.

Pan učitel si najde čas i na organizaci a realizaci lyžařských kurzů 2. stupně či cyklistické vyjížďky pro deváťáky v závěru školního roku.  Jeho žáci dosahují i výborných výsledků v rámci matematických olympiád.

Za mimořádnou pedagogickou práci navrhlo vedení školy pana učitele Mgr. Romana Patku na ocenění Města Uherský Brod.

Fotogalerie

 

Zájemci z řad žáků 7. – 9. tříd navštívili před velikonočním volnem v rámci žákovského předplatného poslední letošní představení a to Limonádového Joa (vyslov česky). Atmosféra divokých přestřelek odvážných mužů s kolty proklatě nízko, svůdné ženy, chytlavé melodie, to vše nás úplně vtáhlo do děje. Příběh o kladném hrdinovi s přesnou muškou, zářivým úsměvem a krásným tenorem, do nějž se zamiluje okouzlující a nevinná dívka Winnifred i hříšná arizonská pěnice Tornádo Lou, v nás zanechal velký divadelní zážitek. A možnost koupit si, ochutnat nebo odvézt si s sebou Kolalokově lihuprostou limonádu byl bonus navíc :-).

Při zpáteční cestě jsme vzpomínali i na předchozí představení, která jsme v tomto školním roce zhlédli – Romeo a Julie (W. Shakespeare), Tři sestry (A. P. Čechov) a shodli jsme se, že možnosti žákovského předplatného rádi využijeme i v příštím roce.

Foto – Slovácké divadlo

Martina Bábíčková

 

Ve středu 5. 4. před velikonočními prázdninami žáci 6. tříd, slavnostně oblečení, vyrazili na výlet do Zlína, kde je ve velkém sále Kongresového centra čekala Filharmonie Bohuslava Martinů.
Program, vytvořený speciálně pro žáky základních a středních škol s názvem Orchestr na dotek, dirigoval pan Debsahish Chaudhuri.
Název byl příznačný- žáci byli usazeni nejen opravdu na dotek členům orchestru, ale někteří seděli i přímo mezi hudebníky, což vyvolalo velký ohlas a boj o tato VIP místa.
Zazněly 3 skladby- Maurice RAVEL: Bolero, George GERSHWIN: Rhapsody in Blue
a při poslední skladbě od Davida MULLIKINA: Mosi Oa Tunya byli žáci požádáni, aby orchestru pomohli. Skladba popisovala část cesty skotského misionáře a cestovatele Davida Livingstona po Africe, při které objevil Viktoriiny vodopády. Pomocný pan dirigent zvedal lístky s obrázky rukou, nohou a klíčů a publikum mělo buď dlaněmi „plácat“ do stehen, zabouchat do hrudi nebo zarachotit klíči.
Koncert byl podle ohlasů při koncertu i dle diskuze při zpáteční cestě pro žáky velmi zajímavým a nevšedním zážitkem, pro mnohé to bylo první setkání s vážnou hudbou „na živo“.

Jitka Fučíková

Fotogalerie/Video

© 2022 Základní škola Mariánské náměstí Uherský Brod