V úterý 1. listopadu se ve zcela zaplněném kině Lucerna uskutečnilo slavnostní zahájení 18. ročníku projektu Příběhy bezpráví – Měsíc filmu na školách. Hlavní náplní večera bylo předání ceny Příběhů bezpráví lidem, kteří se postavili komunistickému režimu. Tohoto úkolu se zhostili senátor Miloš Vystrčil, herec Jiří Dvořák a spisovatelka Kateřina Tučková. Výjimečnost této ceny spočívá v tom, že ji udělují mladí lidé, kteří mají možnost vyjádřit úctu k často neznámým hrdinům, jež objevili ve svém okolí. Jednotlivé laureáty vybírá tříčlenná studentská porota. V letošním roce jí tvořili František Vojáček – účastník letošního Dne Příběhů bezpráví, z naší školy Natálie Urbánková, která se zapojila do projektu Z místa, kde žijeme a Antonie Fraňková – členka školního klubu moderní historie a finalistka Ceny Gratias Tibi.

Aneta Kočíková a Natálie Hadwigerová, koordinátorky projektu Příběhy bezpráví, pak přítomným představili studentské týmové projekty nazvané Z místa, kde žijeme. Po projekci Dne Příběhů bezpráví 2020, který inspiroval i letošní práci studentů, přišly na pódium Sofie Kovářová a Sofie Horáková, členky našeho týmu, který zpracoval příběh chartisty Pavla Záleského, a seznámily přítomné s tím, jak při tom postupovaly. Celou reportáž ze slavnostního večera si můžete přečíst na odkaze: https://www.jsns.cz/o-jsns/aktuality-a-media/aktuality/1307729-predali-jsme-cenu-pribehu-bezpravi-statecnym-osobnostem

Jitka Hudečková

Fotogalerie

V říjnu před příchodem halloweeanu jsme si s dětmi ve školní družině udělali dýňové odpoledne. Někteří dýně malovali na papír, jiní vybarvovali omalovánky, ale ze všeho nejvíc děti bavilo dlabání dýní. Ten, kdo měl možnost přinesl dýni, a tak jsme se mohli pustit do práce. Vyřezali jsme otvor v dýni, vyhrnuli rukávy a ruce ponořili do dýně. Někteří to zvládli rukou, jiní lžící a dílo šlo pěkně od ruky. Po dlabání děti radily, jaký obličej by se jim líbil a paní vychovatelka nožíkem vyřezávala tvary. Společná práce se nám podařila a všem se moc líbila.

Monika Vokšická

Fotogalerie

Na konci října nás čekaly oslavy k 750. výročí povýšení Uherského Brodu na město královské. Proto jsme se ve školní družině pustili do tvoření a příprav drobných rekvizit ke kostýmu do průvodu. Děti si vyráběly různé korunky, meče, štíty, vlajky a erby. Zdobily si je podle vlastní fantazie, a ta byla veliká. Tvoření se jim velmi dařilo a své výrobky pak použili v průvodu, kde nás na náměstí přivítal samotný král Přemysl Otakar II.

Děkujeme všem rodičům a žákům, kteří přišli podpořit naši školu do průvodu.

Monika Vokšická

Fotogalerie

V úterý 25. 10. proběhl na naší škole celoškolní projekt s cílem seznámit žáky nejen s historií města, ale především je aktivně zapojit do rozličných aktivit a umožnit jim tak zažít středověk doslova všemi smysly.

Celkem 70 týmů usilovalo po celé dopoledne o doplnění chybějících písmenek v listině, jíž Přemysl Otakar II. povýšil Brod na město královské. Pro jejich získání bylo třeba plnit úkoly na více než 30 stanovištích, kde je vítali pedagogové společně se svými asistenty z řad žáků devátých tříd. Pestrost nabízených aktivit nenechala nikoho zahálet snad ani na okamžik, neb si žáci mohli vyzkoušet, jak taková listina vzniká (opalování pergamenu, pečeť, tajné písmo), co povyšování města předcházelo (fortifikace naznačena stavbou hradu z cihel), jak se tehdejší měšťané bavili (tanec, kuželky, hra v kostky, hod na terč, chození na chůdách), co procházelo jejich žaludkem (rozpoznávání bylinkových čajů, obilnin, koření) a v neposlední řadě, co bylo podstatou jejich obživy (typy řemesel, praktická ukázka tkalcovství, základy heraldiky).

Pro rozšíření obzorů žactva o středověku nechyběly ani vědomostní kvízy, šifry, pexesa a různé „spojovačky“, nezapomnělo se ani na rozvíjení čtenářské gramotnosti, když měli žáci vyčíst z knih potřebné informace o králi železném a zlatém. Jejich slovní zásoba se rovněž obohatila o mnohá staročeská slovíčka.

Jako správní poddaní byli taktéž vycvičeni k řádnému boji a ochraně svého krále, nejprve se rozstříleli šiškami na terč a pak již následovala středověká řežba vskutku originálními zbraněmi. Za poslechu středověké hudby a velení zkušených instruktorů se naučili základy taktiky, strategie i využívání okolního terénu (útok do kopce proti valícím se překážkám, pro případ nutného překročení řek si osvojili techniku slackline). Vštípena jim byla také síla bojového pokřiku, jenž jim dodal sílu a energií do dalších lítých bojů v honbě za dalšími písmenky.

Úderem poledne proběhlo slavnostní zakončení, všichni zúčastnění byli odměněni sladkými perníčky, jež pro ně upekli členové školního parlamentu. Poděkování tak patří nejen jim a celému týmu školní jídelny, ale všem žákům, kteří po celý den plnili úkoly s chutí, rozvahou a bojovností, zaměstnancům školy, kteří se do projektu zapojili s obrovským entusiasmem a především Šermířskému klubu Uherský Brod, jenž připravil našemu žactvu vskutku nevšední zážitek středověké bitvy a věnoval nám svůj drahocenný čas. Velké díky patří i Muzeu J. A. Komenského za zapůjčení techniky pro hudební produkci.

Vynoření se z časů 13. století zpět do současnosti bylo umocněno všeobecnou spokojeností, utužením pohodové školní atmosféry, k níž přispěla spolupráce žáků v týmech utvořených napříč školou i kouzelná péče patronů (žáků devátých tříd) o jejich prvňáčky.

Mgr. Martina Krajčová

Fotogalerie

Video z projektu – Zprávičky

Žáci 7.A a 7.B si pro své mladší kamarády ze třetích tříd připravili „hodinu přírodopisu“. Navázali jsme tak na společnou výuku, která probíhala v minulém školním roce. To jsme se seznamovali s bezobratlými živočichy, jejich způsobem života, vývojovými stádii a dospělce nebo jejich larvy/kukly/nymfy pozorovali pod mikroskopem.

Letošním tématem naší spolupráce jsou obratlovci. Na jednotlivých stanovištích se tak třeťáčci od sedmáků dozvěděli zajímavé informace o skupinách obratlovců od paryb až po savce. O každé skupině je čekalo zajímavé povídání, prohlédli si zoologické preparáty, splnili malý úkol, kterým upevnili nově získané vědomosti a mnohdy je čekala i krátká herní aktivita, například skládání puzzle. Sedmáci se úkolu zhostili velmi zodpovědně, připravili si základní informace, obrázky, popisky, k výuce využili i své mobilní telefony, kde měli připravená zajímavá videa, vzdělávací aplikace nebo vyobrazení živočichů ve 3D provedení. Na některých stanovištích dostali třeťáčci i sladkou odměnu v podobě „gumového žraloka“ u paryb nebo vlastnoručně vyrobenou samolepku dinosaura u plazů.

Takto pojatá výuka zábavnou formou je pro žáky spíše hrou, kdy příliš nevnímají, že se učí. A to nejen novým vědomostem, ale také práci v týmu, komunikaci, zodpovědnému přístupu. A musím říct, že jsem na vás, sedmáci, hrdá.

Martina Bábíčková, vyučující Př

Fotogalerie

Návštěva výstavy Tutanchamon, jeho hrobka a poklad

Ve středu 19. října 2022 naši žáci devátých tříd společně s žáky osmých a sedmých tříd, zavítali do jedné z nejokouzlivějších ér naší historie. A to do období Starověkého Egypta. Nejen že se tahle civilizace může pyšnit jehlanovitými pyramidami nebo Velkou sfingou v Gíze, ale i nejlépe dochovanou hrobkou s mumií faraona Tutanchamona.

Chvíli před otevřením celé exkurze panovalo mezi žáky napětí a těšení se z toho, že uvidí zase něco nového a prozatím neznámého. Prvotní pocity a dojmy, jež žáci zažili, když vstoupili do areálu, byly, jsou a budou slovy nepopsatelné. Estetická stránka výstaviště byla natolik autentická, že studenti naší školy měli zdání, u kterého nebyli schopni rozeznat, jestli vkročili do exkurze, nebo opravdu do období nejvyspělejší starověké civilizace. Také nesmíme opomenout historicky precizní, chronologicky přesné a přehledné zpracování celé akce. Na závěr prohlídky byla možnost zakoupení si žetonu na virtuální realitu, společně se suvenýry a magnetky ze „starověké egyptské kultury“.

Nám i za naše žáky již nezbývá nic jiného, než Vám všem vřele doporučit tuhle fantastickou exkurzi Tutanchamonovy hrobky, a jestliže máte vůči ní nějaké předsudky, doufáme, že tímhle kratším textem jsme je nadobro vyvrátili a půjdete sami okusit chuť Starověkého Egypta.

Sofie Horáková, 9.B

 

Žáci 9. a 8., a jedna 7. třída se zúčastnili zájezdu do Brněnského výstaviště na úžasnou výstavu Tutanchamon. Žáci zde viděli různé klenoty a hrobku Tutanchamona . Před vstupem na výstavu jsme dostali takové malé telefony, přes které jsme poslouchali různá povídání o jednotlivých úsecích výstavy. Výstava všechny nadchla a odnesli jsme si z výstavy různé zážitky. Nesměla chybět virtuální realita, kterou jsme si užili všichni i učitelé. Moc děkujeme paní učitelce Jančové za úžasnou výstavu. Moc děkujeme. Výstavu můžete navštívit do 8.1.2023.

Kateřina Píštěková, 9.B

Fotogalerie

Dne 12. října proběhla na naší škole soutěž Přírodovědný klokan, která je vyhlašována MŠMT. Žáci 8. a 9. tříd (kategorie Kadet) řešili 24 úloh a následně volili jednu správnou odpověď z pěti nabízených možností nebo úlohu nechali bez odpovědi. Na řešení úloh měli 40 minut. Tato soutěž je obdobou soutěže Matematický klokan. V testu se objevily otázky vědomostní z oblasti přírodopisu, zeměpisu, matematiky, fyziky, u jiných otázek bylo potřeba rozvíjet logické úvahy. Maximální zisk je 120 bodů.

Mezi nejúspěšnější řešitele patří trio žáků z 8.C, a to Filip Johaník (57 b), Anna Bartečková (56 b), Anna Marie Janíková (56 b), o 4. – 5. místo se dělí Myroslava Jaremyšyn z 8.B (52 b) a Karolína Sopůšková z 9.C (52 b). Nad hranici 50 bodů dosáhli ještě 2 žáci, Jindřich Marek z 9.B (51 b) a Lukáš Váňa z 9.C (50 b). Všem gratulujeme.

Kabinet přírodovědných předmětů

Protože už jsme velcí školáci, pozvali jsme naše maminky a tatínky do školy.

Chtěli jsme se pochlubit nejen tím, jak pěkně píšeme, dobře počítáme, ale že dovedeme i pracovat s různými prvňáckými pomůckami – kostky, kolečka, misky, ovoce, písmenka.

Určitě se také všem líbila výstavka našich obrázků.

Rodiče se s námi mohli zapojit do našich činností a tak zavzpomínat na své školní časy.

Děkujeme všem za návštěvu a budeme se těšit na další.

děti a paní učitelky z 1.A a 1.B

Fotogalerie

V pondělí 17. října 2022 proběhlo na naší škole školní kolo 45. ročníku Pythagoriády pro žáky 6. – 9. tříd. Soutěž je pojmenovaná po slavném filosofovi, matematikovi, astronomovi Pythagorovi. Je přezdívaný otcem čísel, narodil se na řeckém ostrově Samos.

Soutěžící řeší 15 úloh. Na jejich vyřešení má 60 minut čistého času. Za každou správně vyřešenou úlohu získá soutěžící 1 bod.  Úspěšným řešitelem školního kola je každý soutěžící, který získá 9 a více bodů. Při řešení úloh není povoleno používat kalkulačky ani tabulky.

A jak to celé dopadlo?  Úspěšnými řešiteli školního kola jsou: Jakub Jurča, 9.C; Zbyněk Janků, 9.C; Jakub Houba, 7.C; Lukáš Krajča, 7.A; Anna Červenková, 7.C; Lucie Martincová, 6.A.

V příloze uvádíme podrobnější výsledky našich nejúspěšnějších žáků.

Je vidět, že naši žáci stále mají co předvést a šikovní žáci z předchozích let mají své zdatné nástupce. Albert Einstein jednou řekl: „Radost z uvažování a z chápání je nejkrásnějším darem přírody.“ A tak přeji všem zúčastněným, ať mají radost při řešení dalších zajímavých úloh z matematiky a ať je neopouští vytrvalost a nadšení při zdolávání povinností, které je čekají v budoucnu.

Výsledky žáků 6. – 9. ročník

Kabinet matematiky

Ve středu 12. října 2022 čtvrťáci a sedmáci doufali, že jim počasí zachová přízeň. Peer aktivisté ze třídy 7. B si totiž pro čtvrťáky připravili program, který by se v budově školy dal realizovat jen obtížně. Důležitou součástí programu byli dva velcí psi, které si děti mohly pohladit, dát jim z ruky pamlsek, zkusit poslušnost pejsků nebo je i vodit na vodítku. Toto praktické zpestření programu bylo malou ukázkou canisterapie, což je – jak se děti dozvěděly – „léčba psem“. Přítomnost psa zvedá většině lidí náladu a lepší nálada vede k rychlejšímu uzdravení. Nebo k uchování dobré nálady a pevného zdraví.

Program měl také čtyři teoretické části, v nichž se čtvrťáci pod vedením zkušenějších spolužáků dozvěděli o psech mnoho informací – něco o historii, rasách, o zásadách bezpečného chování při setkání s cizím psem, nebo při napadení psem, o mnoha radostech, ale také starostech a povinnostech, které přijdou, pokud si někdo pořídí vlastního psa, o psích hrdinech ve filmech a knihách. Čtvrťáci také zkoušeli odhadnout významy různých rčení (čeština je na rčení se psem v hlavní roli bohatá – např. ani psa by nevyhnal, nálada pod psa, psí počasí, psí oči). Nejzdatnější čtvrťáci v závěru programu předčítali úryvky z nejkrásnější české knihy o psech – z Dášeňky od Karla Čapka.

Kateřina Janků, školní metodik prevence

Fotogalerie

© 2022 Základní škola Mariánské náměstí Uherský Brod