Žáci naší školy přejí pohodové léto a posílají inspiraci, jak je i v našem městě strávit zajímavě.

Autoři fotografií a prezentací žáci 9. tříd

Fotogalerie

Co dělat v brodě

Také letos se žáci naší školy zúčastnili soutěže Píšu povídky, píšu básně a Ex-libris 2023. Tématem letošního ročníku soutěže byly Dobré zprávy. Celkem bylo do soutěže zasláno 230 prací z celého Zlínského kraje. Z naší školy žáci do soutěže poslali velké množství básní, povídek, pohádek, příběhů, vypravování a několik komiksů.  Ve 3. kategorii žáků 6. a 7. tříd  obsadila Anna Červenková ze 7. C 3. místo.  Ve 4. kategorii žáků 8. a 9. tříd se umístila na 3. místě se svou básní Veronika Polášková z 9. B. 4. kategorii reprezentovala také svým komiksem Natálie Urbánkové z 9. C. Za svůj komiks  formou „snu“ získala krásné 1. místo.

Všem vítězům gratulujeme a zúčastněným děkujeme. Těšíme se všichni na další ročník této oblíbené literární soutěže.

Na závěr část vítězné básně Veroniky Poláškové z 9. B.

Dobrá zpráva

Deváťáci si vybírají střední školu,
všichni spolužáci jsme v tom spolu.
Někteří už mají jasný cíl,
některým to trvá dýl.

Vybrat školu, to bude fuška,
pro všechny z nás to bude životní zkouška.
Rodiče se nám snaží dobře poradit,
abychom se mohli do života dobře zařadit.

Mnoho z nás půjde na gymnázium,
bude to těžké čtyřleté studium.
Příjímací zkoušky už se blíží,
doufám, že to zvládneme bez obtíží.

Pro nás pro všechny to bude dobrá zpráva,
teď je to pro nás jen pouhá představa.

Za účastníky soutěže Anna Marie Janíková, 8. C

Vyhlášení výsledků

 

Zvýšit zájem u dětí o vědu zajímavou a zábavnou metodou je cílem soutěže Pohár vědy Asociace malých debrujárů. Děti samy experimentují a hledají odpovědi na otázky, které je zajímají. A přesně toto nás oslovilo. Milujeme pokusy a tvoření, a tak jsme se rozhodli tento rok soutěžit a přihlásit se do Poháru vědy na téma „Kolem světa“.

Náš tým jsme nazvali Kloubáci, protože rádi přicházíme věcem na kloub. Na vyřešení zadání jsme měli vždy měsíc a plnili jsme úkoly v části teoretické, praktické a experimentální. První výzva přišla v lednu a virtuálně jsme vyrazili do Asie. A jak víte, symbolem Asie je rýže a čaj. Tak např. u rýže jsme měli zjistit co nejvíc zajímavostí a změřit hmotnost jednoho zrna, ale jen pomocí běžně dostupných měřidel v domácnosti. V únoru jsme virtuálně cestovali do Ameriky a v březnu do Evropy. Například jsme „stavěli“  mrakodrapy, chuťově analyzovali  gaspacho nebo experimentovali s bramborou. Vše jsme si zapisovali do badatelského deníku. A jak se nám dařilo?

Na základě našich výsledků z korespondenčních kol jsme byli nominování do regionálního kola, z kterého pak první tým postupoval do kola celostátního. V našem regionu se sešly týmy ze Zlínského kraje, Moravskoslezského kraje a Olomouckého kraje. My jsme se umístili v regionálním kole na 2. místě, postup do celostátního kola nás tak minul o pomyslný vlásek. Celkově jsme se umístili na 8. místě z 35 přihlášených skupin z celé republiky.

Za tým Kloubáků

Zuzana Šopíková

Kloubáci foto

Během června proběhla třikrát společná výuka žáků 4. a 8. ročníku. Osmáci přírodovědného semináře si vždy připravili několik stanovišť, kde si mladší žáci hravou formou prověřili svoje znalosti z ekosystémů. První setkání proběhlo na téma rybník a řeka. Čtvrťáci skládali rozstříhané obrázky, určovali vývojová stádia živočichů, pozorovali pod mikroskopem larvy komárů a šupiny ryb nebo si prohlédli trojrozměrné modely žab pomocí vzdělávací kostky Merge cube. U ekosystému řeka pojmenovávali jednotlivé části řeky, hledali slova zašifrovaná ve větách nebo luštili křížovky. Další výuka byla zaměřena na les a pole. Žáci určovali části jehličnatých a listnatých stromů, vybarvovali a zařazovali živočichy do lesních pater nebo hmatem poznávali věci, které můžeme najít v lese. U biotopu pole třídili polní rostliny, luštili přeskládaná slova nebo hledali rozdíly na obrázcích. Téma posledního setkání bylo louka a zahrada. Děti si zahrály dobble a pexeso, podle chuti určovaly ovoce, zeleninu a bylinky, luštily hádanky a osmisměrku, hledaly v bludišti cestu, nebo zkoušely svoji paměť. Při společné výuce se od sebe čtvrťáci a osmáci vzájemně učili nejen nové vědomosti, ale zejména spolupráci a kamarádství. Všem se společná výuka líbila a už teď se těšíme na další.

Jana Hladišová

Fotogalerie

Peníze byly, jsou a budou věčným tématem v naší společnosti. Lidstvo řeší peníze a vztah k nim už po staletí. V dnešním světě, řízeném financemi, je existence každého z nás závislá na penězích. Mít znalosti a dovednosti, které člověku umožňují porozumět financím, je základem finanční gramotnosti každého z nás. Nedávná finanční krize jasně ukázala, jak je lehkovážné zadlužování nebezpečné, a k jakým katastrofální následkům může vést. Tohle uvědomění vedlo k zavedení výuce finanční gramotnosti do škol. Dá se říct, že finančně gramotný je každý, ovšem podstatná je míra skutečné finanční gramotnosti každého z nás.

Výuku finanční gramotnosti na naší škole jsme koncipovali u žáků devátých tříd do dvou projektových dnů. Žáci se rozdělili náhodným způsobem do fiktivních rodin, každý žák sehrál konkrétní roli v té – které rodině. Musíme konstatovat, že děti s nadšením obsadili svoji roli, vžili se do ní, vymysleli příjmení, vytvořili erb své rodiny a začali pracovat s rodinnými financemi. Zde si děti zkusili jednu z nejzodpovědnějších rolí – plánování a správu rodinného rozpočtu, spočívající v získávání znalostí různých typů příjmů a výdajů /plat, hrubá a čistá mzda, daně, povinné pojištění/, schopnost určit priority výdajů při omezeném rozpočtu, plánovat výdaje, spořit. Žáci horlivě sháněli informace, vznikal prostor pro příjemnou diskusi. Každá rodina si sestavila vlastní portfolio – zavedla všechna definovaná data o příjmech a výdajích do počítače, se kterými pak následně pracovali v časovém horizontu pěti let. V tomto období jednotlivé rodiny museli zdolávat rizika u různých typů finančních produktů, zejména úvěrů – odhalit nepoctivé praktiky obchodníků, seznámit se s trestnými činy spojenými se světem financí.

Je nutno podotknout, že naši deváťáci jsou schopni základní principy finanční gramotnosti správně aplikovat i ve složitějších souvislostech. Ovšem jejich finanční gramotnost ovlivňují i faktory, které škola už příliš ovlivnit nedokáže a to hlavně osobní postoj k finančním otázkám a sebedůvěra při jejich řešení.

Díky prudkému rozvoji informačních technologií, které umožňují nové typy finančních transakcí, se děti pohybují v jiném světě finančních procesů, než se v jejich věku pohybovali rodiče. Radou na závěr bych použil citát od Joe Mooreho „Jednoduchá skutečnost, která se dá velmi těžko naučit je, že peníze třeba šetřit, když nějaké máte.“ který popisuje základní pincip zodpovědného chování dává návod jak se vyhnout finančním potížím a obstát v náročném  světě financí.

Koordinátoři Lenka Jančová, Zdeněk Horák a Roman Patka.

© 2022 Základní škola Mariánské náměstí Uherský Brod