Ve dnech 19. – 21. září navštívili mnozí žáci naší školy výstavu Na březích Nilu v Muzeu J.  A. Komenského v Uherském Brodě. Příjemným zpestřením byla přednáška kurátora starověkých sbírek Národního muzea a v neposlední řadě autora této výstavy PhDr. Pavla Onderky. Jeho erudovaný výklad nejen o mumifikaci ve starověkém Egyptě zaujal všechny přítomné a motivoval k návštěvě výstavy ty účastníky, kteří si ji doposud nechali ujít.

Naši šesťáci i osmáci se tak pustili během absolvování programu k výstavě do plnění úkolů s obrovskou vervou a dvěma z nich: J. Lokajovi a V. Šimkovi (oba z 8.B) se podařil husarský kousek, když se jim podařilo rozluštit hieroglyfy na kanopě. Po celou dobu konání výstavy se to totiž podařilo dosud pouze pěti osobám.

Děkujeme pracovníkům muzea za uspořádání přednášky i výstavy a budeme se těšit na další společné akce.

Martina Krajčová

Náš tradiční seznamovací pobyt proběhl od pondělí 11. září do pátku 15. září 2023. Od pondělí do středy si pobyt užívala třída 6. A, od středy do pátku ji vystřídala třída 6. B, obě třídy v doprovodu svých nových třídních učitelů.
Plnými doušky mohli žáci užívat letního počasí i komfortního ubytování v rekreačním středisku Kopánky v Bílých Karpatech, kde příjemným bonusem byly i chutné pokrmy servírované hned pětkrát denně. Samozřejmostí byl pitný režim.
Díky přízni počasí děti strávily velkou část pobytu venku na čerstvém vzduchu. Zapamatovaly si (nebo zopakovaly) křestní jména svých spolužáků, rozhýbaly těla při sportovních aktivitách, zapojily hlavy při aktivitách vedoucích k týmové práci a spolupráci. Dozvěděly se mnoho nového o svých spolužácích i třídních učitelích. K oblíbeným aktivitám patřila sportovní hra mnohonožky, pašování šátku, týmová hra vedoucí ke spolupráci přečti celý citát, papírová válka a mnoho dalších.
Věříme, že všichni si z Bílých Karpat přivezli mnoho zážitků a poznatků a že nové třídní kolektivy jsou připraveny vykročit tím správným směrem.

Kateřina Janků, Blanka Kňazejová, Hana Dvořáčková

Již od roku 2012 probíhá vzájemná výměna žáků mezi naší školou a partnerskou školou „Anna Sophia“ z německého Kranichfeldu v Durynsku. Za tuto dobu mělo možnost vycestovat, prověřit si své jazykové znalosti v praxi i schopnost spolupráce na rozmanitě zaměřených projektech velké množství studentů z obou zemí.

Po celou dobu našeho partnerství nás finančně podporoval Česko-německý fond budoucnosti, který letos slaví již 25 let své činnosti. Tento nadační fond každoročně podporuje stovky projektů z oblasti kultury, výměny mládeže či obnovy společného kulturního dědictví, v jejichž rámci se setkávají tisíce občanů z obou zemí.

Při příležitosti čtvrtstoletí posilování česko-německých vztahů byl fond pozván jako speciální host na  Slavnost občanské společnosti (Bürgerfest) spolkového prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera, která se uskutečnila ve dnech 8.–9. září 2023 v zámeckém parku Bellevue v Berlíně – sídle spolkového prezidenta. Partnery byly rovněž Česká republika a spolková země Durynsko.

Bylo pro nás velkým překvapením a současně velkou ctí, když jsme po obdržení osobního pozvání z prezidentské kanceláře byli rovněž pozváni k účasti na této velkolepé slavnosti na 8. 9. 2023, kde prezident Steinmeier veřejně ocenil více jak 3000 jednotlivců, organizací, spolků i firem, které aktivně přispívají k prohlubování česko-německých vztahů. Za naši školu se tohoto významného ocenění jako partnera Česko-německého fondu zúčastnili pan ředitel Bohuslav Jandásek a koordinátorka projektu pí uč. Zdenka Uhrová za doprovodu našich německých partnerů.

Ve svém děkovném projevu ke všem hostům pan prezident Steinmeier zdůraznil, jak velkou pozitivní proměnou prošly česko-německé vztahy za uplynulých 25 let právě díky aktivnímu zapojení mladé generace a jak velmi si váží všech, kteří se na prohlubování spolupráce a přátelství obou zemí podílejí.

Akce se jako partneři Fondu budoucnosti zúčastnily také desítky českých i německých organizací, firem a umělců, reprezentujících pestrost česko-německé spolupráce. Na stáncích Česka (Nachbarland Tschechien) se pod záštitou Velvyslanectví ČR v Berlíně, Českého centra Berlín a Czech Tourism Berlín představily firmy Prusa Research a Sensio s 3D tiskem, Koh-i-noor Hardtmuth s kreslícím stolem pro návštěvníky, bylo možno absolvovat minikurzy češtiny Českého centra Berlín, seznámit se s činností organizací Post Bellum a Pamět národa, zhlédnout zápasy mladých fotbalistů, basketbalistů či divadelní představení Divadla Spejbla a Hurvínka. K vrcholům programu  patřil společný koncert renomovaného barokního orchestru Collegium 1704 se zpěvákem Vojtěchem Dykem. Současně probíhala diskuzní fóra na téma česko-německých vztahů za účasti manželky německého prezidenta  paní Elke Büdenbender i českého velvyslance v Německu pana Tomáše Kafky.

Za podporu po celou dobu spolupráce s  německou školou děkujeme všem kolegům, rodičům  a sponzorům, kteří se na projektu aktivně podíleli. Již teď se těšíme na další setkání v březnu 2024 v Kranichfeldu.

Zdenka Uhrová, koordinátorka

Fotogalerie

Vážení rodiče, milí žáci, v hlavním menu Dokumenty ke stažení je nově umístěný odkaz Metodika práce s Edookitem. Tento přehledný videonávod vás provede školním systémem Edookit, představí jeho jednotlivé funkce a usnadní vám tak první práci a orientaci v programu.

Letos jsme zahájili nový školní rok netradičně až 4. září. Opět jsme se sešli na Domě kultury, kde naše nejmladší žáky přivítali jejich patroni z 9. tříd a předali jim knihu, věnovanou sdružením rodičů IRPŠ. Žáky po prázdninách přivítal pan ředitel, za město Uh. Brod místostarosta ing. Ladislav Kryštof. Prvňáčky po slavnostním zahájení odvedli jejich patroni do tříd, následovaní rodiči. Protože adaptace na školu není pro děti vůbec jednoduchá, čekal je v 1. týdnu v rámci projektu Patron ještě společný adaptační den s rodiči, který připravili školní psycholožka a speciální pedagožka spolu s třídními učitelkami na Domě dětí. Cílem bylo, aby se navázala spolupráce se všemi účastníky vzdělávání našich nejmenších v tzv. TRIÁDĚ: žák – učitel – rodič. Při společných hravých aktivitách se poznali nejenom prvňáčci, ale i rodiče, kteří se budou společně setkávat v dalších školních letech ve svých třídách. Projekt Patron bude provázet naše nejmenší po celý školní rok a mohou se těšit na další společně prožité chvíle se staršími kamarády, přesně podle vize našeho dlouholetého projektu: „Mám toho, kdo mně pomůže.“

Pro nové rodiče máme i praktické rady pro používání našeho školního systému EDOOKIT. Jednoduchý návod a informace o systému naleznete na odkaze: https://www.youtube.com/watch?v=0V7qSUfwuLo

Jitka Hudečková

Fotogalerie

© 2022 Základní škola Mariánské náměstí Uherský Brod