Jako by to bylo včera, když jsme v září  poprvé usedli do školních lavic. Tři měsíce pilné práce utekly jako voda, my jsme se rozloučili s Živou abecedou a těšili se na nový Slabikář. Museli jsme ale dokázat, že si ho opravdu zasloužíme. Zachránili jsme princeznu z písmenkového království a získali všech pět klíčů od jejích komnat. (Přiřazovali jsme slabiky k obrázkům, hledali první písmeno ve slově a vybarvovali jsme slova). Teprve pak nastalo velké pátrání po Slabikáři, které bylo úspěšné. Každý dostal ještě novou záložku, aby se při čtení nikdy neztratil.

Pěkné dopoledne si užily děti z 1. B a paní učitelka

Okresní přebor škol v šachu se konal ve Starém Městě u Uherského Hradiště v pátek 24.11. Za naší školu nastoupili kluci ze 4. A. Marek Škarpa, Jiří Gregovský, Štěpán Koníček a Jakub Šála. Pod vedením trenéra Milana Flekače žáci obsadili druhé místo a vybojovali postup do krajského kola. Gratulujeme.

Fotogalerie

V první polovině listopadu se naše škola zapojila do soutěže Bobřík informatiky. Soutěžící odpovídali na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím a řešili problémy z digitální gramotnosti. Online test probíhal na počítačích, v němž žáci vybírali z několika odpovědí nebo přemísťovali objekty na obrazovce. Soutěžilo se ve čtyřech věkových kategoriích. V nejstarší kategorii Junior (9. třída) bylo možné získat 192 bodů. Karolína Haničincová se umístila jako 3. nejlepší ze všech zapojených základních škol (180 bodů). Výborně si vedl také Ondřej Martikán (135 bodů) a Matyáš Benda (124 bodů). V kategorii Kadet 7.-8. třída mohli žáci dosáhnout 192 bodů. Z 8. ročníku se nejlépe umístili Anna Červenková (177 bodů), Jakub Houba (162 bodů) a David Václavík (151 bodů), ze 7. ročníku si dobře vedli Lukáš Babits (157 bodů), Teodor Patka (150 bodů) a Matěj Kubík (141 bodů). V kategorii Benjamin 5.-6. třída byl maximální počet bodů 201. V 6. třídě se výborně umístili dvojice Jiří Dorazil a Matyáš Kunčar (169 bodů), Klára Kubíková a Veronika Kučerová (166 bodů) a Antonín Daněk a Lukáš Šimek (165 bodů). V 5. ročníku dosáhli pěkného umístění Boris Baďura a Radim Johaník (157 bodů), Michal Vrága a Lukáš Jursík (138 bodů) a Šimon Sobota (135 bodů). V nejmladší kategorii Mini (4. třída) mohli žáci získat 172 bodů. Nejúspěšnějšími řešiteli byli Matěj Šrámek a Marek Škarpa (135 bodů), Vítek Jursík (129 bodů) a Anna Buráňová (127 bodů). Všem soutěžícím moc gratulujeme a děkujeme za účast.

Za kabinet informatiky Jana Hladišová

Bobřík informatiky 2023

Fotogalerie

Vážení rodiče, milí žáci,

naše škola se naprostou většinou zaměstnanců připojila ke stávce ve školství.

Proto, na základě § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji pro Základní školu, Uherský Brod, Mariánské náměstí 41, okres Uherské Hradiště z provozních  důvodů (stávka naprosté většiny zaměstnanců) na den 27. 11. 2023  jeden volný den – tzv. ředitelské volno.

Provoz školní družiny nebude zajištěn (§8 odst. 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání).

Školní jídelna nebude v provozu.

Bylo projednáno se zřizovatelem.

Bohuslav Jandásek, ředitel

Dopis školských odborů rodičům

Naše škola se zapojila do 19. ročníku festivalu Měsíc filmu na školách ve středu 22.11., kdy se konala pro žáky osmých a devátých tříd projekce filmu Karla Strachoty 1989:  Chceme dýchat a na ni přímo navázala beseda s muzikanty, kteří v 70. a 80. letech neustále naráželi na překážky kladené komunistickou mašinérií. Jako rockeři se nejednou setkali se zakázanými koncerty, násilně přerušenými akcemi či dokonce s úplným zakázáním činnosti. O peripetiích provázejících tehdejší „závadovou mládež“ nám poutavě vyprávěli pan Zdeněk Krhovský, Milan Zmeškal a Ludvík Pilát. Nejskloňovanějšími kapelami byly především skupiny Doména expres, Orient rock nebo Mimo. Tato uskupení se potýkala s perzekucí asi nejvíce. Záhorovická Doména musela zcela zaniknout, bojkovští Mimo měli zákaz činnosti. Problémy byly  i  s texty písní a v neposlední řadě vadila jejich popularita mezi mladými, protože na jejich koncerty chodily plné sály a hráli třikrát až čtyřikrát týdně. Všem třem pamětníkům tímto  děkujeme za úžasné vyprávění!

Zájemci o dané téma jistě neminuli plakátovou výstavu v naší škole s názvem Závadová mládež, která přímo navazuje na zmiňovaný film a poukazuje na život mládeže v Teplicích, jež chtěla nejen poslouchat muziku dle vlastního výběru a svobodně se bavit, ale chtěla také dýchat čerstvý vzduch.

Právě díky jedincům, kteří se nebáli vzdorovat komunistické moci, třeba i v podobě působení v bigbítových kapelách, jsme učinili v našich dějinách jeden z nejzásadnějších kroků a můžeme tak žít v demokratické zemi.

Martina Krajčová

Žáci osmých a devátých tříd řešili i v letošním roce v rámci přírodovědného semináře soutěž Přírodovědný klokan, zaštiťovanou MŠMT. Test jako každoročně obsahoval 24 úloh různé obtížnosti z prostředí matematiky, fyziky, chemie, biologie a zeměpisu. Úkolem soutěžících bylo vybrat jednu správnou odpověď z pěti nabízených možností a prokázat tím schopnost řešit problémy napříč přírodovědnými obory. Mezi nejúspěšnější řešitele patřili Ondřej Martikán (66 b), Viktor Marchenko (64 b) a Jiří Jochim (63 b). Protože otázky v klokanovi mají záměrně vyšší obtížnost, k jejich obsahu se žáci v rámci navazující hodiny vrátili, vyhledávali rozšiřující informace a formou diskuze ve dvojicích pátrali po správných řešeních. I takto se naši žáci zdokonalují v komunikačních dovednostech, ve schopnostech argumentace, v práci s textem a větším objemem dat. Úspěšnost se tím výrazně zvýšila, což přináší žákům hodnotný poznatek, že efektivní spolupráce se při řešení problémů v životě vyplatí.

Martina Bábíčková, Jakub Šafář    

 

V úterý 21.11. pokračoval florbalový turnaj pro 1. stupeň krajským kolem, do kterého postoupilo jen 5 týmů z celého kraje. Zápasy se opět hrály systémem 3 hráči + gólman, jen délka byla prodloužena na 2 x 7 minut hrubého času. Našemu týmu se podařil vstup do turnaje a po třech zápasech jsme měli 3 výhry a celkové skóre 16:2. Až v posledním zápase jsem prohráli 2:5 a díky horšímu poměru vstřelených/inkasovaných branek jsme se umístili na 2. místě. K tomuto obrovskému úspěchu naší školy pomohli svojí bojovností: Matyáš Josef Chovanec, Viktor Šuranský, Štěpán Uher, Ivo Matušek, Michal Vrága, Radim Johaník a Jan Barteček.

Martin Smetana

Ve středu 15.11. pořádala naše školní družina Recitační soutěž školních družin. Pro konání soutěže jsme využili prostory ZUŠ v Uherském Brodě. Recitace se zúčastnilo 9 školních družin a z nich celkem 39 recitátorů.

Děti byly rozděleny do tří kategorií:

  • kategorie – 1. třída
  • kategorie – 2. a 3. třída
  • kategorie – 4. a 5. třída

Jako porotce soutěže jsme oslovili učitele ze ZUŠ pan Romana Švehlíka a paní Dagmar Svobodovou a dalšími porotkyněmi byly paní knihovnice Věra Lovecká a Alena Šašinková.

Musím říct, že porotcům jsme rozhodování vůbec nezáviděli, protože mladí recitátoři byli naprosto skvělí a hodnocení tak bylo opravdu těsné. Nakonec porota po náročném rozhodování vyhodnotila z každé kategorie tři recitátory, kteří obsadili 1., 2. a 3. místo.

Z naší školní družiny se na 2. místě ve 3. kategorii umístila Terezka Kočicová.

Umístěným gratulujeme a ostatní účastníky velmi chválíme.

I když pro nás pořádání této soutěže bylo premiérou, věříme, že se nám vše vydařilo a všichni zúčastnění byli spokojeni.

Všem školním družinám děkujeme za účast a těšíme se příští rok.

Veronika Koníčková

Fotogalerie

Během listopadu 2023 absolvovaly všechny naše osmé třídy program How are you? na Střední průmyslové škole – obchodní akademii v Uherském Brodě.

Po příchodu na střední školu SPŠ OA se nás ujala paní RNDr. Šárka Rytinová, která nás provedla po celé škole. Program začal studenty hranou divadelní scénkou o užívání drog, což bylo odstrašující, a na scénku navazoval další program, který podával podrobnější informace o návykových látkách a všech negativech s nimi spojených.

Po tomto preventivním programu jsme se vydali do učebny s tablety, kde jsme byli seznámeni s různými výukovými programy, které jsme si mohli i vyzkoušet.

Tím to ale nekončilo, protože nás paní RNDr. Rytinová zavedla ještě do jedné učebny, praktické učebny, kde jsme si mohli mnohé vyzkoušet, jako třeba péči o batole nebo také nepřímou masáž srdce.

Na závěr jsme zhlédli reprezentační video školy a tím jsme rozloučili.

Čestmír Hon, 8.B

Fotogalerie

V rámci dne otevřených dveří, který se konal 8.11., jsme pro děti venku na školním hřišti přichystali možnost zahrát si florbal, basketbal, fotbal nebo přehazovanou přes síť.

Ovšem nejhlavnější činností tento den byl Podzimní kvíz, do kterého se zapojily všechny děti.

V kvízu na ně čekaly otázky jako např.

  • Co dozrává na podzim?
  • Jaký svátek na podzim slavíme?
  • Kdy začíná podzim?
  • Které jsou podzimní měsíce? …

Jelikož je při plnění takového kvízu nutné číst a psát, byli prvňáčci přiřazeni ke starším žáčkům a děti tak pracovaly společně ve dvojicích nebo ve skupinkách. Všichni nadšeně a vytrvale hledali kvízové otázky po celém školním hřišti, ověřovali si a zajišťovali, co všechno o tomto ročním období znají a co ne. Samozřejmě byly děti velmi šikovné a většinu otázek hravě zodpověděly.

Po dokončení kvízu se každý už vrhnul na nabízené pohybové činnosti.

Nakonec si každá třída školní družiny kvíz vyhodnotila.

Veronika Koníčková

Fotogalerie

© 2022 Základní škola Mariánské náměstí Uherský Brod