Během října se žáci 7. – 9. ročníku zapojili do Olympiády mediální gramotnosti.  Na soutěž jsme žáky připravovali během výuky a také v rámci přednášek našeho projektu O2 Chytrá škola. Znalosti mediální gramotnosti považujeme za velmi důležité a měly by žákům pomoci orientovat se ve světě médií. V současné době totiž narůstá množství hoaxů, dezinformačních webů, řetězových mailů a dalších nástrah, kterým uživatelé musí čelit. Olympiáda probíhala on-line a žáci řešili celkem 30 úloh. Polovina otázek byla zaměřena na znalosti žáků z mediální gramotnosti a v další části testu řešili úlohy pomocí vyhledávání na internetu. Nejlepší umístění získala Anna Býmová z 9.C, Anna Červenková z 8.C a Sofie Stutzová z 9.C. Všem soutěžícím moc děkujeme za účast.

za vyučující Jana Hladišová

© 2022 Základní škola Mariánské náměstí Uherský Brod