Během června proběhla třikrát společná výuka žáků 4. a 8. ročníku. Osmáci přírodovědného semináře si vždy připravili několik stanovišť, kde si mladší žáci hravou formou prověřili svoje znalosti z ekosystémů. První setkání proběhlo na téma rybník a řeka. Čtvrťáci skládali rozstříhané obrázky, určovali vývojová stádia živočichů, pozorovali pod mikroskopem larvy komárů a šupiny ryb nebo si prohlédli trojrozměrné modely žab pomocí vzdělávací kostky Merge cube. U ekosystému řeka pojmenovávali jednotlivé části řeky, hledali slova zašifrovaná ve větách nebo luštili křížovky. Další výuka byla zaměřena na les a pole. Žáci určovali části jehličnatých a listnatých stromů, vybarvovali a zařazovali živočichy do lesních pater nebo hmatem poznávali věci, které můžeme najít v lese. U biotopu pole třídili polní rostliny, luštili přeskládaná slova nebo hledali rozdíly na obrázcích. Téma posledního setkání bylo louka a zahrada. Děti si zahrály dobble a pexeso, podle chuti určovaly ovoce, zeleninu a bylinky, luštily hádanky a osmisměrku, hledaly v bludišti cestu, nebo zkoušely svoji paměť. Při společné výuce se od sebe čtvrťáci a osmáci vzájemně učili nejen nové vědomosti, ale zejména spolupráci a kamarádství. Všem se společná výuka líbila a už teď se těšíme na další.

Jana Hladišová

Fotogalerie

Peníze byly, jsou a budou věčným tématem v naší společnosti. Lidstvo řeší peníze a vztah k nim už po staletí. V dnešním světě, řízeném financemi, je existence každého z nás závislá na penězích. Mít znalosti a dovednosti, které člověku umožňují porozumět financím, je základem finanční gramotnosti každého z nás. Nedávná finanční krize jasně ukázala, jak je lehkovážné zadlužování nebezpečné, a k jakým katastrofální následkům může vést. Tohle uvědomění vedlo k zavedení výuce finanční gramotnosti do škol. Dá se říct, že finančně gramotný je každý, ovšem podstatná je míra skutečné finanční gramotnosti každého z nás.

Výuku finanční gramotnosti na naší škole jsme koncipovali u žáků devátých tříd do dvou projektových dnů. Žáci se rozdělili náhodným způsobem do fiktivních rodin, každý žák sehrál konkrétní roli v té – které rodině. Musíme konstatovat, že děti s nadšením obsadili svoji roli, vžili se do ní, vymysleli příjmení, vytvořili erb své rodiny a začali pracovat s rodinnými financemi. Zde si děti zkusili jednu z nejzodpovědnějších rolí – plánování a správu rodinného rozpočtu, spočívající v získávání znalostí různých typů příjmů a výdajů /plat, hrubá a čistá mzda, daně, povinné pojištění/, schopnost určit priority výdajů při omezeném rozpočtu, plánovat výdaje, spořit. Žáci horlivě sháněli informace, vznikal prostor pro příjemnou diskusi. Každá rodina si sestavila vlastní portfolio – zavedla všechna definovaná data o příjmech a výdajích do počítače, se kterými pak následně pracovali v časovém horizontu pěti let. V tomto období jednotlivé rodiny museli zdolávat rizika u různých typů finančních produktů, zejména úvěrů – odhalit nepoctivé praktiky obchodníků, seznámit se s trestnými činy spojenými se světem financí.

Je nutno podotknout, že naši deváťáci jsou schopni základní principy finanční gramotnosti správně aplikovat i ve složitějších souvislostech. Ovšem jejich finanční gramotnost ovlivňují i faktory, které škola už příliš ovlivnit nedokáže a to hlavně osobní postoj k finančním otázkám a sebedůvěra při jejich řešení.

Díky prudkému rozvoji informačních technologií, které umožňují nové typy finančních transakcí, se děti pohybují v jiném světě finančních procesů, než se v jejich věku pohybovali rodiče. Radou na závěr bych použil citát od Joe Mooreho „Jednoduchá skutečnost, která se dá velmi těžko naučit je, že peníze třeba šetřit, když nějaké máte.“ který popisuje základní pincip zodpovědného chování dává návod jak se vyhnout finančním potížím a obstát v náročném  světě financí.

Koordinátoři Lenka Jančová, Zdeněk Horák a Roman Patka.

V pátek 23. června se konala poslední sportovní akce tohoto školního roku. Pro děvčata byl připraven turnaj v přehazované, pro kluky turnaj ve fotbale a záleželo na dětech, jestli vytvoří družstvo a do sportovních klání  se přihlásí.

Přehazovaná se uskutečnila na školním hřišti a jsme moc rádi, že do kategorie mladší žákyně (6. – 7. ročník) se přihlásilo z každé třídy družstvo, celkem tedy 6 přihlášených třídních týmů! V této kategorii bylo povolenou mít max. dva kluky na soupisce, což využily hned dvě třídy.

Starší žákyně utvořily napříč třídami pouze dvě družstva, tým dívek 9. tříd a tým dívek 8. tříd. Na turnaj jsme ale přizvali i hráčky z Gymnázia JAK a pan učitel Ježek tak přivedl rovněž dvě družstva, holky z tercie a kvarty.

Zvolili jsme systém hry každý s každým, proto mladší dívky a chlapci odehráli celkem 15 vzájemných zápasů na dva hrané sety do 15 bodů, od poloviny turnaje už jen do 10 bodů, starší dívky 6 vzájemných zápasů na dva vítězné sety do 15 bodů. Turnaj „pískaly“ paní uč. Kňazejová a Bábíčková a vypomohl i pan učitel Ježek z Gymnázia.

A jak to celé dopadlo? Prvenství si vybojoval tým dívek 7.B, druhé místo dívky ze 7.C a třetí místo dívky ze 6.A. Ze starších kategorie si prvenství vybojoval tým kvarty z gymnázia, druhé místo naše deváťačky a třetí místo naše osmačky.

Na Orelském stadionu se odehrál fotbalový turnaj. Hrálo se systémem 5 hráčů + 1 gólman na menší hřiště a za dohledu rozhodčích pana učitele Smetany a pana školníka. I když zápas trval jen 15 minut, tak padalo hodně gólů. Z 2. stupně se přihlásilo 5 týmů a tak byli všechny ročníky v jedné tabulce. Každý tým tak odehrál 4 zápasy. Finální pořadí bylo dáno umístěním v tabulce. Na 3. místě se umístil tým ze 6. tříd – Lukáš Krejčiřík, Vojtěch Baďura, Marek Blaha, Jan Berka, Oskar Šmíd, Lukáš Šiller a Marián Stenberger. Druhé místo patřilo týmu s názvem Multimiliardáři (9. třídy) – Lukáš Váňa, Hieu Pham, Trung, David Šmíd, Patrik Janiga, David Machala, Zbyněk Janků a Pavel Ježek. První místo si právem zasloužil tým z 9. tříd, ve kterém hráli o oba nejlepší střelci turnaje (9 gólů) Tomáš Brulík a Martin Kubiš, dále Antonín Mikulec, Jan Mrákota, Rostislav Toman a David Martinka.
U všech týmů bylo vidět vysoké sportovní nasazení a 1. ročník mezitřídního fotbalového turnaje tak považuji za velmi úspěšný. Snad je to začátek další sportovní tradice.

Děkujeme všem přihlášeným týmům za přehazovanou i fotbal, bez vás by to nešlo! Věříme, že jste si sportovní den užili!

Martina Bábíčková, Martin Smetana

Fotogalerie

Poslední školní týden zahájili čtvrťáci výletem na kole. Hned ráno se vydali na cestu do Drslavic. Téměř celá cesta vedla po cyklostezce, která je zavedla až k drslavským rybníkům. Po cestě zhlédli a pohladili ovce, viděli lovit čápy, prozkoumali zblízka motýla z čeledi babočkovitých, zahráli si fotbal, zacvičili si na workoutovém hřišti nebo se zatočili na retro kolotoči. Po svačině v bufetu U Komára nasedli zpět do sedel, šlápli do pedálů a ke škole se vraceli jako zdatní cyklisti.

Fotogalerie

Píše se 14. června 2023 a my ze 4. tříd vyrážíme na Divoký západ. Ovšemže ne na ten skutečný, ale na Ranč v Kostelanech. Po příjezdu se nás ujímá šerifova žena Mirka, která nás posílá k traperovi. U něj poznáváme kožešiny zvířat, které ulovil. Některé možná i tomahavkem, kterým jsme si zkusili hodit. U indiánky jsme stříleli lukem. Abychom se cítili jako skuteční kovbojové, jezdili jsme na koni. A jaký by to byl divoký západ bez rýžování zlata! Zlaté valounky jsme získávali, za každou disciplínu a jinak tomu nebylo ani u zlatokopa. Nakonec jsme lasem chytali telátko, za což jsme také dostali zlatou odměnu. Hurá, suvenýry! Posledním zážitkem bylo divadlo ve westernovém městečku a vystoupení s bičem. To to práskalo! Po výborném řízku s kaší jsme se spokojení vraceli domů.

Fotogalerie

Rybník, řeka, mokřad, pole, les, louka a nakonec zahrada. Do tajů každého z těchto ekosystémů nejen nahlédli žáci ze 4. A.  

První středeční dopoledne jsme se vydali k řece Olšavě, kde pro nás byl největším překvapením nález škeble. Taky jsme si povídali o tom, na kterém břehu toku stojíme a pozorovali jsme proud řeky. U mokřadu růst orobinec a kvákaly žáby. Kolik pulců se dožije dospělosti jsme se dozvěděli pomocí zábavné hry. Nakonec jsme došli k rybníku, na kterém majestátně plavali dvě labutě. Viděli jsme také lysky černé a kačenu divokou s 12 káčaty. U naučných cedulí jsme si popovídali taky o rybách a dalších zástupcích vodních biotopů.  

Další středu nás čekalo pole a les. Polní plodiny jsme poznali bez potíží a z živočichů nás zaujal mrtvý hraboš polní. U pole jsme si popovídali o fiktivní osobnosti Járovi Cimrmanovi, který zde má autosochu. V lese jsme si popsali život v jednotlivých patrech. Nejzajímavější nám přišlo patro mechové, z něhož jsme si týmovou prací poskládali úžasný koberec. 

Poslední středeční zastavení se týkalo louky a zahrady. Na louce jsme poznávali traviny a jiné byliny a pozorovali drobné živočichy, třeba chrousta. Závěrem nás čekala zahrada u rodičů paní učitelky. Tady jsme prozkoumali stavbu těla ptáka na slepici, pohladili králíky, kočku a pejsky. Poznali i ochutnali plodiny, které můžeme vypěstovat doma na políčku a pak odměna. Táborák, špekáčky, volejbal, bazén!!!

Petra Součková

Fotogalerie

 

Celé středeční dopoledne strávili žáci prvních a druhých tříd na farmě pana Šobáně ve Vlčnově. A bylo se na co dívat. Komu se poštěstí vidět ráno narozené telátko. A nejenom to. Viděli jsme slepice s kuřaty, krůty, husy, ovce, kozy, selátka. Pohladili jsme si krávy, telátka i koníky.

Pan Šobáň celou dobu poutavě vyprávěl o zvířatech, rostlinách a životě na farmě.

Nakonec jsme si na tamním malém hřišti zahráli i fotbal.

Z farmy jsme odjížděli unavení, ale spokojení.

děti prvních a druhých tříd + paní učitelky

Fotogalerie

V úterý 13. června se na hřišti ZŠ Pod Vinohrady uskutečnil již 13. ročník atletických závodů žáků 1. stupně O pohár starostky. Třináctka, jak se zdá, byla pro naše družstvo šťastným číslem. V konkurenci 13 škol, které vytvořily celkem 16 družstev, se naši sportovci umístili na 2. místě. Je to nejlepší umístění, jakého žáci naší školy dosud na těchto závodech dosáhli.

O tento výborný výsledek se zasloužili svými výkony Beatka Juračková (3. místo ve skoku z místa, 3. místo v běhu na 60 m), Sebastien Bělák (2. místo ve skoku z místa), Terezka Kočicová (1. místo v hodu plným míčem, 3. místo v běhu na 60 m), Lukáš Beníček, Amálka Blažková (3. místo v běhu na 60 m), Janík Barteček, Petra Nováková (1. místo ve skoku dalekém, 1. místo v běhu na 60 m a zároveň nový rekord závodů s časem 9,00 s) a Jáchym Martiš. Štafeta ve složení Janík, Amálka, Peťa, Jáchym vybojovala 4. místo, a to také přispělo k získání poháru za celkové umístění. Vítězem závodů se stalo družstvo z Nivnice, na třetím místě bylo družstvo z Bojkovic.

Byl to krásný slunečný den, který jsme si všichni užili. Do školy jsme se vraceli unavení, ale šťastní.

Jana Bičanová

Fotogalerie

Protože do učiva 6. ročníku přírodopisu patří hmyz, pozvali jsme si do hodiny pana učitele Šopíka, který je včelař. Dozvěděli jsme se, že se včely vyskytují už asi 2 miliony let, což nám dokazují nástěnné malby. V jednom úlu může být až 60 000 včel a jsou velmi důležité pro náš život, protože opylují až 80 % všech květů. V jejich společenstvu se vyskytuje jedna královna, dělnice (neoplozené samice) a trubci (samci). Královna vylučuje feromony, které si včely mezi sebou předávají a díky tomu funguje celé společenstvo, protože každá včela ví, co má dělat. Včela narozená na jaře žije kolem 30 dnů, naopak ty, které se narodí na podzim vydrží půl roku. Královna se dožívá 2-3 let a za jeden den naklade až 2000 vajíček. Z vajíčka se líhne larva, kterou dělnice krmí pylem a výměšky svých žláz. Dělnice mají za svůj život několik rolí. Každá je po narození čističkou, krmičkou, kojičkou, stavitelkou, strážkyní a nakonec létavkou.  Jejich med obsahuje až 3000 chemických látek a ten jsme si mohli všichni ochutnat přímo z včelího plástu. Chutnal báječně a také krásně voněl. Moc děkujeme za přednášku a určitě ji zase někdy zopakujeme.

Jana Hladišová

Fotogalerie

V pátek 9. června zavítal na naši školu člen uherskobrodských Patriotů, pan Pavel Josefík, aby vyprávěl zájemcům z řad devátých a osmých ročníků o osudech akademického sochaře Jaroslava Šlesingera, jehož životní osudy byly spjaty i s Uherským Brodem, kde byl i pohřben na starém hřbitově.

V rámci 9. ročníku Mene Tekel (mezinárodní projekt proti totalitě) mu byla in memoriam udělena cena Rytíř české kultury za jeho hrdinský přístup v boji proti fašismu i komunismu. Po účasti na demonstraci 17.11. 1939 proti uzavření vysokých škol byl gestapem zatčen a odvlečen do koncentračního Oranienburg-Sachsenhausen, kde byl vězněn téměř tři roky.

Jako duchovně založený člověk však byl trnem v oku i dalšímu totalitnímu režimu, komunisté jej ve vykonstruovaném procesu v roce 1950 odsoudili k odnětí svobody na 25 let těžkého žaláře, finančnímu trestu, ztrátě majetku i občanských svobod. V táboře nucených prací ve Vykmanově musel třídit bez ochranných pomůcek radioaktivní uranovou rudu, čímž bylo jeho zdraví neodvratně podlomeno a v pouhých 44 letech zemřel na rakovinu plic.

I v 21. století žije stále řada lidí v mnoha zemích ve strachu z politické zlovůle, proto velice děkujeme za uspořádání takovéto besedy, která nám připomíná, jak důležité je bojovat za lidská práva a uchovat v lidské paměti osobnosti, jejichž jména by rozhodně neměla upadnout do zapomnění.

 

© 2022 Základní škola Mariánské náměstí Uherský Brod