Ve dnech 13. – 14. května proběhl na naší škole dvoudenní projekt věnovaný mediálnímu vzdělávání určený žákům druhého stupně. Nejprve žáci se zatajeným dechem zhlédli dokumentární film Kuciak: vražda novináře, jehož prostřednictvím si prohloubili své znalosti o investigativní novinařině.

Na projekci pak navázala následující den beseda o stavu české publicistiky a jejích proměnách s redaktorem Seznam Zprávy Jindřichem Šídlem, webeditorkou a redaktorkou Deníku.cz Michaelou Babíkovou a moderátorem Hitrádia Zlín Filipem Bartkem. Společně okomentovali zdrcující dopad tragické události z roku 2018 na celou novinářskou obec nejen na Slovensku, ale v celé Evropě. Stěžejním tématem besedy pak byl boj s dezinformacemi a vysvětlení možností, jak se jim účinně bránit. Aktéři besedy nám rovněž představili různé typy médií, jakým způsobem pracují s informacemi, co obnáší práce novináře a jak silně jejich činnost ovlivňuje celou společnost. Naše škola se tímto projektem připojila k celostátní akci – Týden mediálního vzdělávání.

Martina Krajčová

Ve čtvrtek 16. 5. 2024 jsme ve škole uvítali vzácnou návštěvu – naše budoucí prváčky. Setkání předškoláků s jejich patrony, žáky nynějších osmých tříd, se uskutečnilo v rámci projektu „Patron – mám toho, kdo mně pomůže“.

Starší žáci provedli ty nejmladší celou školou, zastavovali se na různých stanovištích. V učebně přírodopisu se setkali s hadem Františkou, ti nejodvážnější vzali dokonce hada do náručí. V tělocvičně zvládli sportovní aktivitu „opičí dráha“, v knihovně prokázali znalosti pohádek a dostali sladkou odměnu. Svou zručnost si vyzkoušeli při společné hře s barevným padákem. S dalšími prostorami školy se seznámili díky hře na bubínky a při hraní postřehové hry Barvínek. Během náročného programu přišel určitě vhod odpočinek a hra v relaxační místnosti. To vše zvládli během jediného odpoledne díky svým novým starším kamarádům, a ani se jim nestýskalo po rodičích, s nimiž se na začátku někteří nechtěli rozloučit.

Na další návštěvu předškoláků v naší škole se budeme těšit ve čtvrtek 6. 6. 2024, kdy už budou mít možnost vidět své budoucí třídy a paní učitelky.

Kateřina Janků

Milí žáci, vážení rodiče a přátelé školy, zveme Vás na tradiční Den dětí na zahradě MŠ Olšava, který se bude konat 30. května od 14.00 hodin. Čekají na vás atrakce, drobné odměny v obchůdku za vysoutěžené žetony, zmrzlina a na závěr i opečené špekáčky. S organizací nám u atrakcí a v obchůdku budou nápomocni vaši spolužáci z 9. tříd a zástupci rodičů IRPŠ. Budeme si přát pouze krásné počasí bez deště.

Těšíme se na vás spolu s organizací rodičů IRPŠ

Pozvánka na Den dětí

V úterý 7. 5. se tři čtyřčlenné týmy z naší školy zúčastnily orientačního běhu s plněním úkolů v Ostrožské Lhotě. Čekala je trasa dlouhá 10,5 km, 11 úkolů a partizánské podmínky v podobě deště a bláta. Nejlépe trasu zvládl tým ve složení Štěpán Čičatka, Zuzana Hladišová, Hana Klonová a Kateřina Zelo. Běh zvládli v čase 1:35 hodiny a umístili se na 3. místě. Děkujeme za reprezentaci školy.

Martin Smetana

Chlapci z 4. a 5. tříd opět postupují do okresního finále ve fotbalovém turnaji Mc Donald’s Cup. Podařilo se jim postoupit z favority nabité 4 členné skupiny. Více v článku Slováckého deníku.

Martin Smetana

V úterý 14. května čeká žáky 8. a 9. tříd beseda o současném stavu české publicistiky.

ANOTACE K PLÁNOVANÉ BESEDĚ

Dne 2. května díky finanční podpoře pana Petra Krče a možnostem realizovat inovativní vzdělávání žáků OP JAK navštívili žáci 7. tříd Heeresgeschichtliches Museum, prošli se centrem Vídně přes Hofburg, Maria Theresia platz, ke Katedrále sv. Štěpána (pověstný Stephansdom) a ochutnali tak část společné historie. Přes 30letou válku se přenesli až do doby 1. světové války a prohlédli si nejenom bohatou výstavu zbraní v krásné historické budově muzea, ale i expozice slavných vojevůdců – maršála Radeckého či generála Laudona. Při návštěvě Vídně si rozhodně každý přišel na své.

Jitka Hudečková

Fotogalerie

 

 

Poslední dubnový den se naše škola připojila k akci Ukliďme Česko, ukliďme naše město Uherský Brod. Plánovanou aktivitu jsme přesunovali z aprílového zimního počasí do o týden později téměř letního dne. Jednotlivé třídy se vydaly společně se svými učiteli všemi možnými směry od centra města až na okrajové části a do blízkého okolí. Úklidovou akci zakončila školní družina na školním dvoře a v přilehlém parku. Jako odměna na nás čekají ještě perníčky napečené žáky naší školy. Děkujeme městu za poskytnuté úklidové pomůcky – rukavice a pytle na odpad.

Martina Bábíčková

Fotogalerie v přípravě

Reportáž školní televize

V pátek 26. dubna vyrazili žáci 8. a 9. tříd společně se svými třídními učiteli do Uherského Hradiště na dlouho očekávanou projekci zbrusu nového filmu Vězení dějin. Tento netradiční dokumentární snímek zachycuje z mnoha perspektiv prostor uherskohradišťské věznice, která je unikátem minimálně celoevropského formátu, a to pro svou zachovalost z dob komunistické totality, kdy zde byli vězněni nevinní lidé.

Naši žáci procházeli coby diváci prostřednictvím filmu areálem celé věznice. Naslouchali nejen pamětníkům, kteří přežili kruté zacházení z 50. let či jejich dětem vzpomínajícím na nelehké dětství, ale i potomkům tehdejších agentů StB, studentům místní Uměleckoprůmyslové školy sídlící v části areálu tehdejší věznice, a dokonce i klukovi, jehož pocity z první návštěvy těchto prostor byly více než bezprostřední a přiblížily tak téma i těm nejmladším.

Kino Hvězda pro nás připravilo po projekci krátkou besedu s režisérem snímku Janem Gogolou ml. a kreativním producentem Michalem Stránským, jenž spolu se svou dcerou Annou stojí za vznikem spolku Memoria, který usiluje řadu let za záchranu a důstojné využití věznice. Během závěrečného vyprávění autorů snímku o peripetiích, s nimiž se během natáčení potýkali, teprve mnohým žákům docházelo, jak unikátní dílo měli šanci zhlédnout. V kině snad nebyl nikdo, koho by film alespoň částečně nezasáhl. Potvrdila se tak jedna z hlavních myšlenek autorů filmu, že propojení generací může vést k pochopení minulosti, dějiny již nesmí být vězněny (zapomenuty nebo přehlíženy), ale díky filmu byly propuštěny na svobodu.

Martina Krajčová

Fotogalerie

Dne 24. dubna proběhla každoroční akce Den Země. Kvůli nepřízni počasí byla přesunuta do prostorů Panského domu. I přesto byla velmi vydařená a děti si z našeho stanoviště mohly odnést zvířátka a kytičky z ruliček nebo originálně nazdobenou papírovou tašku. Moc děkujeme organizátorům za pozvání a žákům z 8.B a 9.B za jejich práci s mladšími dětmi. Rádi se opět zúčastníme příští rok.

Jana Hladišová a Martina Bábíčková

Fotogalerie

© 2022 Základní škola Mariánské náměstí Uherský Brod