V úterý 13. června se na hřišti ZŠ Pod Vinohrady uskutečnil již 13. ročník atletických závodů žáků 1. stupně O pohár starostky. Třináctka, jak se zdá, byla pro naše družstvo šťastným číslem. V konkurenci 13 škol, které vytvořily celkem 16 družstev, se naši sportovci umístili na 2. místě. Je to nejlepší umístění, jakého žáci naší školy dosud na těchto závodech dosáhli.

O tento výborný výsledek se zasloužili svými výkony Beatka Juračková (3. místo ve skoku z místa, 3. místo v běhu na 60 m), Sebastien Bělák (2. místo ve skoku z místa), Terezka Kočicová (1. místo v hodu plným míčem, 3. místo v běhu na 60 m), Lukáš Beníček, Amálka Blažková (3. místo v běhu na 60 m), Janík Barteček, Petra Nováková (1. místo ve skoku dalekém, 1. místo v běhu na 60 m a zároveň nový rekord závodů s časem 9,00 s) a Jáchym Martiš. Štafeta ve složení Janík, Amálka, Peťa, Jáchym vybojovala 4. místo, a to také přispělo k získání poháru za celkové umístění. Vítězem závodů se stalo družstvo z Nivnice, na třetím místě bylo družstvo z Bojkovic.

Byl to krásný slunečný den, který jsme si všichni užili. Do školy jsme se vraceli unavení, ale šťastní.

Jana Bičanová

Fotogalerie

Protože do učiva 6. ročníku přírodopisu patří hmyz, pozvali jsme si do hodiny pana učitele Šopíka, který je včelař. Dozvěděli jsme se, že se včely vyskytují už asi 2 miliony let, což nám dokazují nástěnné malby. V jednom úlu může být až 60 000 včel a jsou velmi důležité pro náš život, protože opylují až 80 % všech květů. V jejich společenstvu se vyskytuje jedna královna, dělnice (neoplozené samice) a trubci (samci). Královna vylučuje feromony, které si včely mezi sebou předávají a díky tomu funguje celé společenstvo, protože každá včela ví, co má dělat. Včela narozená na jaře žije kolem 30 dnů, naopak ty, které se narodí na podzim vydrží půl roku. Královna se dožívá 2-3 let a za jeden den naklade až 2000 vajíček. Z vajíčka se líhne larva, kterou dělnice krmí pylem a výměšky svých žláz. Dělnice mají za svůj život několik rolí. Každá je po narození čističkou, krmičkou, kojičkou, stavitelkou, strážkyní a nakonec létavkou.  Jejich med obsahuje až 3000 chemických látek a ten jsme si mohli všichni ochutnat přímo z včelího plástu. Chutnal báječně a také krásně voněl. Moc děkujeme za přednášku a určitě ji zase někdy zopakujeme.

Jana Hladišová

Fotogalerie

V pátek 9. června zavítal na naši školu člen uherskobrodských Patriotů, pan Pavel Josefík, aby vyprávěl zájemcům z řad devátých a osmých ročníků o osudech akademického sochaře Jaroslava Šlesingera, jehož životní osudy byly spjaty i s Uherským Brodem, kde byl i pohřben na starém hřbitově.

V rámci 9. ročníku Mene Tekel (mezinárodní projekt proti totalitě) mu byla in memoriam udělena cena Rytíř české kultury za jeho hrdinský přístup v boji proti fašismu i komunismu. Po účasti na demonstraci 17.11. 1939 proti uzavření vysokých škol byl gestapem zatčen a odvlečen do koncentračního Oranienburg-Sachsenhausen, kde byl vězněn téměř tři roky.

Jako duchovně založený člověk však byl trnem v oku i dalšímu totalitnímu režimu, komunisté jej ve vykonstruovaném procesu v roce 1950 odsoudili k odnětí svobody na 25 let těžkého žaláře, finančnímu trestu, ztrátě majetku i občanských svobod. V táboře nucených prací ve Vykmanově musel třídit bez ochranných pomůcek radioaktivní uranovou rudu, čímž bylo jeho zdraví neodvratně podlomeno a v pouhých 44 letech zemřel na rakovinu plic.

I v 21. století žije stále řada lidí v mnoha zemích ve strachu z politické zlovůle, proto velice děkujeme za uspořádání takovéto besedy, která nám připomíná, jak důležité je bojovat za lidská práva a uchovat v lidské paměti osobnosti, jejichž jména by rozhodně neměla upadnout do zapomnění.

 

Ve čtvrtek 8. června 2023 skončil 25. ročník přehlídky muzejních filmů MUSAIONfilm 2023. Dvě hlavní ceny pro školní filmy „Zvonec Černého Janka 2023“ zavítaly do Uherského Brodu – pro ZŠ Mariánské náměstí za film „Dráha“ a do Zlína – na Univerzitu Tomáše Bati za film „Obchodní dům“.

Ocenění získal dokument DRÁHA, vytvořený v rámci projektu Jednoho světa na školách „Z místa, kde žijeme – Stejné příběhy, jiná jména“. Dokument zpracovaly žákyně 9. třídy: Lenka Blahová, Natálie Urbánková, Sofie Horáková, Sofie Kovářová a Iva Polanská. Se střihem dokumentu jim pomáhal Tobiáš Patka. Tým zaznamenal příběh pana Záleského, pronásledovaného náboženského aktivisty v době totality za podpis Charty 77 a pro jeho náboženské přesvědčení. 10 členná porota ocenila především hloubku příběhu a odkaz pana Záleského mladé generaci v závěru dokumentu.

Jitka Hudečková

Dokument Dráha
fb MUSAIONfilm

Fotogalerie

Ve středu 7. 6. se uskutečnilo 2. setkání předškoláků se svými staršími spolužáky a budoucími paní učitelkami na půdě naší školy. Děti si užily odpoledne tentokrát ve svých budoucích třídách. Poslechly si příběh „Kočičky, která zapomněla mňoukat“, za pomoci svých starších patronů se pustily i do tvoření kočiček a paní učitelky odpovídaly na jejich zvídavé otázky. Rodiče získali základní informace o škole, školní jídelně i družině a školní pedagogické pracoviště zastoupila školní psycholožka, která je informovala o přípravě adaptačního dne pro děti a rodiče, který proběhne v 1. týdnu září.

Fotogalerie

 

DNES JE TVŮJ SLAVNÝ DEN,
KDYŽ PROLEZEŠ KNÍŽKOU VEN,
STANEŠ SE HNED ČTENÁŘEM.

Než se z dětí prvních tříd stali čtenáři, musely ve středu 7. června navštívit dětské oddělení knihovny, kde na ně čekaly čtecí úkoly.

Nejdříve složily děj pohádky O perníkové chaloupce, hned potom ukázaly, že umí skládat z písmenek. Na závěr je čekal slib čtenáře, knížka a průkazka na vypůjčení knížek.

V knihovně se jim líbilo plnění úkolů, některé děti si hned vybraly knížky, které si doma přečtou.

M. Kučerová, E. Machálková

Fotogalerie

Druhý červnový dne znamenal pro 9.B a 9.C nevšední výlet do rakouského hlavního města Vídně. První zastávkou byl zámek Schönbrunn, kde kdysi pobývala Marie Terezie, císař František Josef a císařova Sisi. Kromě zámku jsme si prohlédli i jeho okolí a rozsáhlou zahradu.

Ze zámku jsme potom zamířili do centra Vídně. Naše první kroky směřovaly na Stephansplatz, kde jsme kromě obrovské katedrály obdivovali i výlohy vídeňských obchodů. Právě do obchodů a kaváren jsme se v rámci hodinové vycházky mohli vypravit sami. Pak už byl ale čas poznat další významné památky, např. vídeňský parlament. Vyfotili jsme se na náměstí Heldenplatz. Ke každé navštívené památce nám průvodkyně řekla pár slov o její historii.

Jsem ráda, že jsme mohli takový výlet podniknout a věřím, že se do Vídně někdy znovu vrátím.

Natálie Urbánková, 9.C

Fotogalerie

V pondělí 5. 6. jsme poděkovali jednotlivcům i třídám, které se nejaktivněji zapojily do školního sběru papíru. Tato tradiční akce sdružení rodičů IRPŠ pomáhá nejenom prakticky realizovat ekologickou výchovu na škole, ale získané finanční prostředky jsou dále využívány ve prospěch žákovské knihovny, kde díky tomu můžeme stále obnovovat knižní fond. Na výběru knih se podílí i žáci. Díky činnosti knihovnického kroužku jsou tyto knihy stále v oběhu. Kroužek také umožňuje návštěvu knihovny o hlavní přestávce a připravuje v průběhu školního roku zajímavé soutěže a programy pro žáky.

 

 

 

První červen již patří tradičně Dnu dětí. Na naší škole především dětskému odpoledni na MŠ Olšava, která je naší spádovou školkou. Tuto tradici nám přerušil v minulosti pouze Covid a období záplav. Díky tomu, že spojí síly rodiče, učitelé i naši nejstarší žáci, můžeme prožít odpoledne plné her, zábavy, obohacené o zmrzlinu či opékání špekáčků.

O oblíbenosti této tradiční akce svědčí i hojná účast několika stovek dětí, maminek s kočárky, tatínků i prarodičů. Tato vydařená akce by se nemohla uskutečnit, kdyby nám nevyšli vstříc i štědří sponzoři, Dům dětí, který nám vždy zapůjčí ochotně své atrakce, a spousta obětavých organizátorů a dobrovolníků. I když organizace takové akce není vůbec jednoduchá, odměnou všem organizátorům jsou především šťastné úsměvy těch nejmladších.

Jitka Hudečková

Fotogalerie

Ve středu 31. května někteří žáci na naší škole vyměnili běžnou výuku za školní vědeckou konferenci. Aktivně se do konference zapojilo 47 účastníků, které průběžně podpořili svou účastí jejich spolužáci. Náš již 7. ročník byl dokonce mezinárodní, protože se zapojili i žáci z Ukrajiny. Pro velký zájem jsme dokonce měli 2 sekce prezentujících: přírodovědnou a společenskovědní.

Dozvěděli jsme se tak spoustu zajímavostí o zvířecí říši (hadech, orangutanech, šneku africkém, koních – huculech, kočkách, pavoucích, mravkolvu, psech i dalších šelmách), přírodě u nás i na Ukrajině (Jak dostat sůl z mořské vody, Chersonská příroda, Vznik Země), či lidských smyslech. Víte například, co to je cirkadiánní rytmus?

Neméně zajímavá byla i sekce společenských věd. Tam se prolínala historie s významnými osobnostmi, populárními sporty a dokonce i módou v totalitním Československu či představením naší moderní armády. Díky ukrajinským spolužákům jsme zjistili, že mezi ukrajinské velikány patří i Gogol, Repin, Korolov či Paton a seznámili se se zajímavou historií Soledaru či Umaně.

Celé dopoledne bylo v režii školního poradenského pracoviště, především p. učitelky Zuzany Šopíkové, která se spolu se školní psycholožkou Hanou Dvořáčkovou věnuje práci s nadanými dětmi na škole. Cílem nebyla soutěž o nejlepší práci, ale především prezentace zájmů žáků, jejich schopnost komunikace a dovednost odpovídat na zvídavé otázky z publika.

Porota udělila v závěru ocenění za nejzajímavější prezentace a všichni účastníci obdrželi certifikát o účasti na konferenci i drobné odměny. Děkujeme všem účastníkům za organizaci i přípravu této již tradiční a zajímavé školní akce.

Jitka Hudečková

Fotogalerie

© 2022 Základní škola Mariánské náměstí Uherský Brod