Ve čtvrtek 8. června 2023 skončil 25. ročník přehlídky muzejních filmů MUSAIONfilm 2023. Dvě hlavní ceny pro školní filmy „Zvonec Černého Janka 2023“ zavítaly do Uherského Brodu – pro ZŠ Mariánské náměstí za film „Dráha“ a do Zlína – na Univerzitu Tomáše Bati za film „Obchodní dům“.

Ocenění získal dokument DRÁHA, vytvořený v rámci projektu Jednoho světa na školách „Z místa, kde žijeme – Stejné příběhy, jiná jména“. Dokument zpracovaly žákyně 9. třídy: Lenka Blahová, Natálie Urbánková, Sofie Horáková, Sofie Kovářová a Iva Polanská. Se střihem dokumentu jim pomáhal Tobiáš Patka. Tým zaznamenal příběh pana Záleského, pronásledovaného náboženského aktivisty v době totality za podpis Charty 77 a pro jeho náboženské přesvědčení. 10 členná porota ocenila především hloubku příběhu a odkaz pana Záleského mladé generaci v závěru dokumentu.

Jitka Hudečková

Dokument Dráha
fb MUSAIONfilm

Fotogalerie

Ve středu 7. 6. se uskutečnilo 2. setkání předškoláků se svými staršími spolužáky a budoucími paní učitelkami na půdě naší školy. Děti si užily odpoledne tentokrát ve svých budoucích třídách. Poslechly si příběh „Kočičky, která zapomněla mňoukat“, za pomoci svých starších patronů se pustily i do tvoření kočiček a paní učitelky odpovídaly na jejich zvídavé otázky. Rodiče získali základní informace o škole, školní jídelně i družině a školní pedagogické pracoviště zastoupila školní psycholožka, která je informovala o přípravě adaptačního dne pro děti a rodiče, který proběhne v 1. týdnu září.

Fotogalerie

 

DNES JE TVŮJ SLAVNÝ DEN,
KDYŽ PROLEZEŠ KNÍŽKOU VEN,
STANEŠ SE HNED ČTENÁŘEM.

Než se z dětí prvních tříd stali čtenáři, musely ve středu 7. června navštívit dětské oddělení knihovny, kde na ně čekaly čtecí úkoly.

Nejdříve složily děj pohádky O perníkové chaloupce, hned potom ukázaly, že umí skládat z písmenek. Na závěr je čekal slib čtenáře, knížka a průkazka na vypůjčení knížek.

V knihovně se jim líbilo plnění úkolů, některé děti si hned vybraly knížky, které si doma přečtou.

M. Kučerová, E. Machálková

Fotogalerie

Druhý červnový dne znamenal pro 9.B a 9.C nevšední výlet do rakouského hlavního města Vídně. První zastávkou byl zámek Schönbrunn, kde kdysi pobývala Marie Terezie, císař František Josef a císařova Sisi. Kromě zámku jsme si prohlédli i jeho okolí a rozsáhlou zahradu.

Ze zámku jsme potom zamířili do centra Vídně. Naše první kroky směřovaly na Stephansplatz, kde jsme kromě obrovské katedrály obdivovali i výlohy vídeňských obchodů. Právě do obchodů a kaváren jsme se v rámci hodinové vycházky mohli vypravit sami. Pak už byl ale čas poznat další významné památky, např. vídeňský parlament. Vyfotili jsme se na náměstí Heldenplatz. Ke každé navštívené památce nám průvodkyně řekla pár slov o její historii.

Jsem ráda, že jsme mohli takový výlet podniknout a věřím, že se do Vídně někdy znovu vrátím.

Natálie Urbánková, 9.C

Fotogalerie

V pondělí 5. 6. jsme poděkovali jednotlivcům i třídám, které se nejaktivněji zapojily do školního sběru papíru. Tato tradiční akce sdružení rodičů IRPŠ pomáhá nejenom prakticky realizovat ekologickou výchovu na škole, ale získané finanční prostředky jsou dále využívány ve prospěch žákovské knihovny, kde díky tomu můžeme stále obnovovat knižní fond. Na výběru knih se podílí i žáci. Díky činnosti knihovnického kroužku jsou tyto knihy stále v oběhu. Kroužek také umožňuje návštěvu knihovny o hlavní přestávce a připravuje v průběhu školního roku zajímavé soutěže a programy pro žáky.

 

 

 

První červen již patří tradičně Dnu dětí. Na naší škole především dětskému odpoledni na MŠ Olšava, která je naší spádovou školkou. Tuto tradici nám přerušil v minulosti pouze Covid a období záplav. Díky tomu, že spojí síly rodiče, učitelé i naši nejstarší žáci, můžeme prožít odpoledne plné her, zábavy, obohacené o zmrzlinu či opékání špekáčků.

O oblíbenosti této tradiční akce svědčí i hojná účast několika stovek dětí, maminek s kočárky, tatínků i prarodičů. Tato vydařená akce by se nemohla uskutečnit, kdyby nám nevyšli vstříc i štědří sponzoři, Dům dětí, který nám vždy zapůjčí ochotně své atrakce, a spousta obětavých organizátorů a dobrovolníků. I když organizace takové akce není vůbec jednoduchá, odměnou všem organizátorům jsou především šťastné úsměvy těch nejmladších.

Jitka Hudečková

Fotogalerie

Ve středu 31. května někteří žáci na naší škole vyměnili běžnou výuku za školní vědeckou konferenci. Aktivně se do konference zapojilo 47 účastníků, které průběžně podpořili svou účastí jejich spolužáci. Náš již 7. ročník byl dokonce mezinárodní, protože se zapojili i žáci z Ukrajiny. Pro velký zájem jsme dokonce měli 2 sekce prezentujících: přírodovědnou a společenskovědní.

Dozvěděli jsme se tak spoustu zajímavostí o zvířecí říši (hadech, orangutanech, šneku africkém, koních – huculech, kočkách, pavoucích, mravkolvu, psech i dalších šelmách), přírodě u nás i na Ukrajině (Jak dostat sůl z mořské vody, Chersonská příroda, Vznik Země), či lidských smyslech. Víte například, co to je cirkadiánní rytmus?

Neméně zajímavá byla i sekce společenských věd. Tam se prolínala historie s významnými osobnostmi, populárními sporty a dokonce i módou v totalitním Československu či představením naší moderní armády. Díky ukrajinským spolužákům jsme zjistili, že mezi ukrajinské velikány patří i Gogol, Repin, Korolov či Paton a seznámili se se zajímavou historií Soledaru či Umaně.

Celé dopoledne bylo v režii školního poradenského pracoviště, především p. učitelky Zuzany Šopíkové, která se spolu se školní psycholožkou Hanou Dvořáčkovou věnuje práci s nadanými dětmi na škole. Cílem nebyla soutěž o nejlepší práci, ale především prezentace zájmů žáků, jejich schopnost komunikace a dovednost odpovídat na zvídavé otázky z publika.

Porota udělila v závěru ocenění za nejzajímavější prezentace a všichni účastníci obdrželi certifikát o účasti na konferenci i drobné odměny. Děkujeme všem účastníkům za organizaci i přípravu této již tradiční a zajímavé školní akce.

Jitka Hudečková

Fotogalerie

Na počátku byla myšlenka a přání vymyslet a naplánovat zážitkovou sportovní aktivitu pro co nejvíce žáků naší školy. Zrodil se nápad uspořádat pro žáky druhého stupně Orientační běh v okolí města, a tak jsme po prvním úspěšném ročníku letos zrealizovali již ročník druhý. První naplánovaný termín díky deštivému počasí neklapl, ale ten druhý, 30. května, už sliboval ideální počasí pro tak rozsáhlou akci.

A tak se v úterý během rána a dopoledne sešel  na stadionu Lapač postupně celý druhý stupeň. Před startovním dnem měli žáci jediný úkol, sestavit si 4členný smíšený tým. Už to byla pro ně velká výzva. Oproti loňsku startovali žáci ve dvou kategoriích: mladší žáci 6. a 7. třídy, starší žáci 8. a 9. třídy a kategorie necvičících žáků, kteří si trasu prošli s doprovodem učitele.

Jako první se pak na trať vydaly smíšené týmy mladších žáků v dvouminutových intervalech, plynule na ně navázaly týmy starších žáků. Každý tým obdržel při startu mapu s vyznačenými kontrolami a kartu, kam si pomocí razících kleští kontrolu označily. Stanoviště s lampiony byly umístěny na asi 7 km dlouhé trati (v ideálně naplánované trase) a cílem bylo co nejrychleji je najít a označit kleštěmi do karty bez ohledu na pořadí. Splněný bonusový úkol zvýhodnil dosažený čas v cíli o 10 minut. Nakonec se většina týmů rozhodla i tento bonusový úkol získat.

Úspěšná spolupráce týmu tak vyžadovala dobrou orientaci v mapě či práci s aplikací mapy, plánování ideální trasy, pohotová rozhodování a také vzájemné povzbuzování. Vrátit se do cíle ve stanovený časový limit a s označenými 10ti stanovišti zvládla naprostá většina týmů, navíc se spokojenými výrazy ve tváři. I ti, kteří limit nezvládli, se vrátili  spokojení, a to bylo důležité. Navíc se mezi sebou seznámili i žáci, kteří se na chodbách doposud jen míjeli. Z obou kategorií pak byly vyhlášeny tři nejúspěšnější týmy, které dostaly diplomy a medaile vytištěné na nové 3D tiskárně.

O dva dny později, ve čtvrtek 1. června, tedy na den dětí,  jsme uspořádali Orientační běh také pro žáky 5. tříd. I pro ně byla trasa stejně dlouhá s deseti kontrolami, jen časový limit byl prodloužen na 100 minut. Jak se ukázalo, někteří páťáci se svým časem v cíli směle dotahovali na nejlepší žáky druhostupňové. Úžasné bylo, jak se všechny náhodně vytvořené smíšené týmy vzájemně povzbuzovaly při finiši do cíle. Po vyhlášení vítězů už následoval jen návrat do školy na oběd. I páťáci si závod naplno užili, a tak můžeme říct, že další ročník Orientačního běhu byl úspěšný.

Tak co, milí žáci, uspořádáme i třetí ročník?

Za kabinet Tv Martina Bábíčková, Martin Smetana

Fotogalerie 2. stupeň

Fotogalerie 5. třídy

V úterý 23. 5. a čtvrtek 25. 5. se žáci 8., 9. tříd vypravili na zajímavou exkurzi do Dyjákoviček. Díky panu Krčovi a pánům z Klubu vojenské historie v Chvalovicích jsme si mohli naživo prohlédnout vojenské opevnění, budované v Československu v době 1. republiky.
Pěchotní srub MJ-S 4 „ZATÁČKA“ u obce Chvalovice v okrese Znojmo je po stavební stránce typickým představitelem Československého těžkého opevnění. Jedná se o jeden ze šesti pěchotních srubů, které se na jižní Moravě podařilo v roce 1938 vybetonovat. Pevnost svoji bojovou činnost ukončila k 31. 12. 1999. Od roku 2009 probíhá péčí Klubu vojenské historie „ROTO Chvalovice“ rekonstrukce srubu do stavu z 60. let 20. století.
Děkujeme především panu Krčovi, který nám tuto zajímavou exkurzi nejen zprostředkoval, ale také zaplatil autobusy a stal se i jedním z našich průvodců.
Naše školní TV zachytila střípky z exkurze také pro Zprávičky a vy se na ni můžete podívat zde.

Jitka Hudečková

Reportáž školní televize
Fotogalerie

Zveme všechny, kdo mají radost z pohybu a rádi se baví, na zahradu MŠ Olšava ve čtvrtek 1. června od 14. hodin.

Více v přiložené pozvánce.

Den dětí – pozvánka

 

© 2022 Základní škola Mariánské náměstí Uherský Brod