Projekt Škola škole funguje již od roku 2007 a naše škola již mnoho let podporuje naši partnerskou školu v Simike. Poslední zprávy z naší partnerské školy přikládáme níže.

Poděkování/co se povedlo

Web Bez mámy – ZŠ Simike a ZŠ Uherský Brod

Při slavnostním zahájení nového školního roku, kdy naše žáky pozdravil i starosta Ferdinand Kubáník, se naši prvňáčci seznámili se svými novými kamarády. Jsou to nyní jejich Patroni, žáci 9. tříd, kteří je v průběhu prvního školního roku budou provázet.

Fotogalerie ze slavnostního zahájení – foto Markéta Švehlíková

Celá fotogalerie zde.

Milí žáci, rodiče a naši hosté,  srdečně Vás zveme k slavnostnímu zahájení školního roku 2022/2023, které se koná ve čtvrtek 1. září 2022 v Domě kultury v Uherském Brodě

  • v 9. 00 pro žáky 2. stupně (6. – 9. třída)
  •  10.00 pro žáky 1. stupně (1. – 5. třída)

Bohuslav Jandásek, v. r., ředitel školy

Seznam žáků 1. AB

Seznam žáků 6. ABC

První den si nemusíte brát aktovky ani přezůvky. Organizační záležitosti, pomůcky a důležité informace se dozvíte od svých třídních učitelů následující den 2. září v třídnických hodinách, zároveň také obdrží žáci 6. tříd a všichni noví žáci učebnice .

Přihlášky do školní družiny a k obědům doporučujeme vyřídit před 1. zářím (25., 26., 31.8. u vedoucích ŠD a ŠJ). Vyhnete se tím frontám. Upozorňujeme, že 29., 30. 8. bude škola zavřena z důvodu výjezdu zaměstnanců.

Přejeme Vám krásný zbytek prázdnin a těšíme se na Vás

Vaši pedagogové

Informace ze školní jídelny

1. září jsou všichni strávníci přihlášeni k obědu. Platí pravidlo: kdo není odhlášený je přihlášený! Oběd odhlaste na www.strava.cz, na telefonu se záznamníkem 572 805 557, na mailu vsmidova@zsmarianske.cz.
Výdej obědů začíná pro II. stupeň v 10:30 hod, dále přichází I. stupeň. Žáci prvních tříd jsou přihlášení k obědu 1. září, rodiče vyzvednou čip, který je zálohovaný částkou 120 Kč.
Všechny formality pro přihlášení nových a stávajících strávníků vyřídíme 1. a 2. září.
Těšíme se na Vás a přejeme dobrou chuť!

Informace ze školní družiny

Provoz školní družiny 1. září 2022:
ráno 6.15 – 9.45 hod (p. vychovatelka odvede děti k Domu kultury)
odpoledne 11.30 – 16.30 hod
Družina je určena pro děti 1. – 5. ročníku

 

Vážení rodiče, milí žáci, v tuto chvíli připravujeme nový školní rok. Informace k jeho zahájení a vše potřebné včetně rozvrhů najdete brzy na tomto místě. Současně jsme spustili nové webové stránky školy, které umožňují dobrou orientaci i v mobilním telefonu, web je přístupný také handicapovaným osobám.

Tým ZŠ Mariánské náměstí

 

Žáci naší školy přejí pohodové léto, ať už jej strávíte u moře či v našem krásném městě.

Fotogalerieautoři koláží žáci 7.B (Vv)

Končí školní rok a s ním i další ročník projektu Patron, ve kterém provázeli žáci z devátých tříd své nejmladší spolužáky po celý jejich první rok v naší škole. Prožili spolu několik společných akcí, ale také se potkávali o přestávkách, na obědě nebo na školním hřišti. Vždy to byla setkání radostná a plná povídání o všem, co se zrovna děje. Proto se i na poslední společnou akci všichni, prvňáci i deváťáci, moc těšili.
Proběhla v pondělí 27.6. v parku za krásného počasí a skvělé atmosféry. Nejdříve bylo velké focení na památku. Pak se dvojice ve složení prvňáček a jeho patron – kamarád z deváté třídy – přesunuly do parku, kde vypuklo luštění záhady a hledání pokladu. Každá dvojice musela rozšifrovat hádanky, z nichž získala písmena. Cílem bylo složit z těchto písmen slovo. Všechny dvojice byly úspěšné a získaly sladkou odměnu. Na závěr věnoval každý deváťák svému malému kamarádovi na památku osobně vyrobenou záložku a prvňáček obdaroval svého patrona namalovaným srdíčkem s přáním.
Tímto chceme poděkovat našim žákům z devátých ročníků za jejich kamarádské provázení prvňáčků po celý školní rok a říct jim, že si ceníme jejich mnohdy až dospěláckého chování vůči svým nejmladším spolužákům.

Zuzana Šopíková, Hana Dvořáčková

Foto

Ve středu 22.6. zavítali poprvé do školní knihovny i žáci 1.A a 1.B, aby se seznámili nejen sprostorem naší školní knihovny, ale také absolvovali program připravený kroužkem Mladý knihovník. Tentokrát se naše mladé knihovnice, zastupující všechny ročníky 2. stupně, rozhodly zaměřit na nejznámější ilustrátory českých pohádkových knížek.

Úkolem prvňáčků tak bylo nejprve poznat, ze které knihy jim byla přečtena ukázka, a poté si vyslechli kratičké povídání o ilustrátorovi, jenž k této pohádkové knížce nakreslil obrázky, nebo danou knihu dokonce i sám napsal. Aby si jména lépe zafixovali, vždy se seznámili i s fotografií daného umělce, a díky tomu si pak mohli na závěr celého programu zahrát pexeso a aplikovat tak své nabyté vědomosti v praxi.

Čerstvě pasovaní čtenáři opouštěli školní knihovnu s úsměvem a my se těšíme, že z nich budou další pravidelní čtenáři naší školní knihovny, jejíž knižní fond se právě v těchto dnech významně rozrostl díky podpoře našich žáků a rodičů v rámci akce sběru papíru. Děkujeme a těšíme se na vás v příštím školním roce!!!

Martina Krajčová

Všichni jsme rádi, že se vrátila doba, kdy se žáci opět mohou prezenčně účastnit soutěží a olympiád. Literární soutěže nás provázely během celého školního roku. Přehled všech soutěží a úspěchy žáků shrnuje přiložený soubor.

Český jazyk – přehled soutěží

Ve středu 15.6.2022 se v naší škole po dvouleté pauze opět uskutečnila školní vědecká konference. Po kovidovém období navázala na tradici, která trvá už pět let. Díky ní se mohou žáci setkat a prezentovat svůj obor zájmu, o něm posléze společně diskutovat, předávat si zkušenosti a informace nejen mezi sebou, ale i s ostatními žáky v hledišti, kteří se přišli se svými učiteli podívat a podpořit své spolužáky.
V tomto roce jsme mohli slyšet a vidět zajímavé prezentace z přírodovědných a humanitních oborů. Celkem se přihlásilo dvanáct prací, které hodnotila porota ve složení paní zástupkyně ředitele Jitky Hudečkové a paní učitelky Zuzany Šopíkové. Porota vybrala čtyři nejlepší prezentace, z nichž potom jedna poputuje až do Prahy na Juniorskou vědeckou konferenci, kterou pořádá Přírodovědná fakulta UK Praha.
Tento rok jsme se seznámili s badatelskou  práci „Jak ovlivnit spánek“  Petry Novákové a Veroniky Veselé z 4.B, téměř profesionální prezentací „Vlajky státú světa“ Davida Vrágy z 5.B, hezky zpracovanou prezentací „Dinosauři“ Tobiáše Běláka z 5.A, prezentací o našich soudobých dějinách „Atentát na Adolfa“ Martina Kubiše a Štefana Pišoji z 8.C, referátem o vzdálených planetách „Vesmír“ Jiřího Kužely z 4.B. Matyáš Kunčar ze 4.B  zaujal publikum pokusem „Angličtina“, který provedl přímo s diváky. Patricie Žilincová prakticky představila chov rybiček „Bojovnice pestrá“ a Adriana Řepová ze 4.B  ukázala, že i mazlíčci trpí nemocemi v „Můj pejsek Teddy“. Monika Guričová z 8.A  doplnila informace o psech v prezentaci „Psi“. Zbyněk Janků a Lukáš Váňa z 8.C  seznámili posluchače s problémem zbrojení v práci „Atomové bomby“. Teodor Patka z 5.B se zabýval v badatelské činnosti kameny v našem městě v práci „Zkoumání kamenů“. Gabriela Kmeťová (4.A) a Veronika Kročová (5.A) se zaměřily na význam kvality vody, a to v práci „Vliv kvality vody na růst rostlin“. Tato badatelská činnost zaujala porotu do té míry, že ji vybrala pro postup do Juniorské konference UK Praha.
Mezi nejlepší prezentace se umístila práce „Jak ovlivnit spánek“, „Vlajky států světa“, „Dinosauři“ a výše jmenovaná prezentace „Vliv kvality vody na růst rostlin“.
Autorům ohodnocených prací blahopřejeme. Současně děkujeme všem prezentujícím za účast, posluchačům za skvělou atmosféru a porotě za její těžkou práci vybrat ty nejlepší.

Zuzana Šopíková

Fotogalerie

V úterý 7. 6. 2022 navštívili naši žáci devátých tříd hlavní město Rakouska, Vídeň. Z pohledu žáka jsem si výlet velmi užila, cesta byla sice zdlouhavá kvůli dopravě, ale stálo to za to. Hned první památku, co jsme viděli, byla překrásná katedrála svatého Štěpána, originální název zní Stephansdom. Poté jsme viděli Hofburg, což je palácový komplex v centru Vídně. Očekávaným bodem programu byl rozchod v centru velkoměsta. Většina z nás navštívila obchody se suvenýry a jiní zase restaurace a kavárny. Když uběhl daný čas, vydali jsme se do známé galerie Albertina. Prohlédli jsme si zde obrazy od Moneta, Muncha a dokonce pár obrazů od Picassa. Myslím si, že to byl úžasný zážitek a všichni si to užili.

Monika Vlasova, 9.B

Fotogalerie

© 2022 Základní škola Mariánské náměstí Uherský Brod