Dne 5. dubna proběhl zápis do prvních tříd. Rozhodnutí o přijetí najdete pod odkazem.

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od šk. roku 2022/23.

Další Informace v dokumentech ke stažení níže.

Na co se můžou těšit naši prvňáčci
Brzy budu prvňáčkem, proto…

Podrobnější informace zde.

vedení školy

Slavnostní vyhlášení výsledků literární a výtvarné soutěže u příležitosti 430. výročí narození Jana Amose Komenského

Vybraní žáci naší školy se zúčastnili literární a výtvarné soutěže pořádané městem Uherský Brod a SŠ – COPT Uherský Brod u příležitosti 430. výročí narození Jana Amose Komenského.

Dne 25. března 2022 se ve Sloupovém sále Muzea Jana Amose Komenského Uherský Brod uskutečnilo slavnostní vyhlášení výsledků soutěže za přítomnosti paní Ing. Mgr. Zuzany Fišerové, radní Zlínského kraje pro oblast kultury a školství, a pana Ing. Ferdinanda Kubáníka, starosty Uherského Brodu. Do soutěže se zapojili žáci a studenti z 10 základních a středních škol.

Z naší školy uspěli tito žáci:

  • V literární soutěži udělila porota v I. Kategorii 6. a 7. tříd 1. místo Natálii Johaníkové ze třídy 6.A a 2. místo Anně Marii Janíkové ze třídy 7.C ave II. Kategorii 8. a 9. tříd 3. místo Zoe Chmelinové ze třídy 8.B.
  • Ve výtvarné soutěži udělila porota v I. Kategorii 6. a 7. tříd 1. místo kolektivu tříd 7.A a 7.B a ve II. Kategorii 8. a 9. tříd  2. místo Zoe Chmelinové ze třídy 8.B.

Následně byla zahájena výstava prací ve foyer Domu kultury Uherský Brod, kde jsou vystaveny mimo oceněná díla i práce dalších našich žáků – Čestmíra Hona, Viktorie Vidrmanové (oba ze 6.B), Julie Bačkové z 6.A, Natálie Urbánkové a Gabriely Tihelkové (obě z 8.C).

Výstava potrvá do 28. 4. 2022.

Přijďte se podívat!

Všem oceněným žákům děkujeme za výbornou reprezentaci školy a přejeme hodně dalších úspěchů, nejen v oblasti literární a výtvarné.

M. Kostelníková, J. Fučíková

V pátek 18. 3. 2022 proběhlo na naší škole školní kolo celosvětové matematické soutěže s názvem Matematický klokan, která je určená podle odpovídajících věkových kategorií – Cvrček, Klokánek, Benjamín, Kadet, Junior a Student – pro všechny žáky od 2. třídy základní školy až po maturitní ročníky. Že jde o soutěž žáky i učiteli oblíbenou, dokládá počet soutěžících – v celosvětovém měřítku se jejich počet blíží k neuvěřitelným sedmi milionům.

Hlavními cíli soutěže jsou jednak popularizace matematiky, a to nejen mezi žáky, ale i mezi jejich rodiči a celou veřejností. Druhým z nich je vyhledávání matematicky talentovaných žáků, obecně pak vyhledávání přemýšlivých dětí.

A kam naši žáci v tomto školním roce „doskákali“?

V kategorii Cvrček se nejúspěšnějším řešitelem stal Jursík Lukáš /3.B/, v kategorii Klokánek Berka Jan /5.B/, v kategorii Benjamín Krajča Lukáš /6.A/ a v kategorii nejstarších žáků Kadet Lucie Sluková /9.B/. Podrobnější umístnění ve všech kategoriích naleznete v příloze. Galileo Galilei jednou řekl: „Matematika je jazyk, kterým Bůh napsal svět“. A i po tak těžké covidové době, je naštěstí pořád spousta žáků, kteří o tento exaktní „jazyk přírody“ mají i nadále zájem se v něm aktivně rozvíjet a s nadšením ho poznávat. Všem žákům – a to nejen těm nejlepším, patří gratulace a upřímné poděkování za vynaloženou snahu při řešení náročných logicko – analytických úloh z královny věd – matematiky.

IRPŠ a ZŠ Mariánské náměstí pořádají v pátek 8. dubna 2022 od 13:30 v jídelně školy Velikonoční dílničky. S sebou: peníze na nákup drobností a vyfouknutá vajíčka

© 2022 Základní škola Mariánské náměstí Uherský Brod