Entries by Martina Bábíčková

Školní sběr

V pondělí 5. 6. jsme poděkovali jednotlivcům i třídám, které se nejaktivněji zapojili do školního sběru papíru. Tato tradiční akce sdružení rodičů IRPŠ pomáhá nejenom prakticky realizovat ekologickou výchovu na škole, ale získané finanční prostředky jsou dále využívány ve prospěch žákovské knihovny, kde díky tomu můžeme stále obnovovat knižní fond. Na výběru knih se podílí i […]

Den dětí na MŠ Olšava

První červen již patří tradičně Dnu dětí. Na naší škole především dětskému odpoledni na MŠ Olšava, která je naší spádovou školkou. Tuto tradici nám přerušil v minulosti pouze Covid a období záplav. Díky tomu, že spojí síly rodiče, učitelé i naši nejstarší žáci, můžeme prožít odpoledne plné her, zábavy, obohacené o zmrzlinu či opékání špekáčků. O […]

7. ročník školní vědecké konference

Ve středu 31. května někteří žáci na naší škole vyměnili běžnou výuku za školní vědeckou konferenci. Aktivně se do konference zapojilo 47 účastníků, které průběžně podpořili svou účastí jejich spolužáci. Náš již 7. ročník byl dokonce mezinárodní, protože se zapojili i žáci z Ukrajiny. Pro velký zájem jsme dokonce měli 2 sekce prezentujících: přírodovědnou a společenskovědní. […]

Proběhl druhý ročník orientačního běhu

Na počátku byla myšlenka a přání vymyslet a naplánovat zážitkovou sportovní aktivitu pro co nejvíce žáků naší školy. Zrodil se nápad uspořádat pro žáky druhého stupně Orientační běh v okolí města, a tak jsme po prvním úspěšném ročníku letos zrealizovali již ročník druhý. První naplánovaný termín díky deštivému počasí neklapl, ale ten druhý, 30. května, […]

Exkurze žáků 9., 8. tříd do Dyjákoviček

V úterý 23. 5. a čtvrtek 25. 5. se žáci 8., 9. tříd vypravili na zajímavou exkurzi do Dyjákoviček. Díky panu Krčovi a pánům z Klubu vojenské historie v Chvalovicích jsme si mohli naživo prohlédnout vojenské opevnění, budované v Československu v době 1. republiky. Pěchotní srub MJ-S 4 „ZATÁČKA“ u obce Chvalovice v okrese Znojmo […]

Pozvánka na Den dětí

Zveme všechny, kdo mají radost z pohybu a rádi se baví, na zahradu MŠ Olšava ve čtvrtek 1. června od 14. hodin. Více v přiložené pozvánce. Den dětí – pozvánka  

Úspěchy žáků naší školy v recitaci a postup na celorepublikovou přehlídku recitátorů

Jako každý rok se i letos konala soutěž škol v recitaci. Z naší školy se jí zúčastnili žáci I. a II. stupně. Ve školním kole v 1.–5. třídách  recitovalo 22 žáků. Žákyně Barbora Štěpánková z 2. B, Gabriela Kmeťová a Veronika Veselá z 5. B. byly mezi recitátory nejlepší a postoupily  do okrskového kola. Okrskové kolo se konalo v krásném […]

Krajské kolo OVOV 2023

Dne 24. května se družstvo naší školy ve složení Nikča Dorazilová, Lucka Kavková, Míša Malasková, Anička Pochylá, Adam Bršlica, David Mácha, Jakub Šimoník a Lukáš Šiller zúčastnilo krajského kola OVOV (Odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Otrokovicích, do kterého jsme postoupili z prvního místa kola okresního. Ve vysoké konkurenci výborných sportovců z celého Zlínského kraje jsme […]

Čtvrťáci navštívili Olomouc

Na začátku května se čtvrťáci vydali na exkurzi do krajského města olomouckého kraje. Po příjezdu do hanácké metropole následovala poznávací procházka historickým centrem Olomouce. Nejvíce pamětihodností a zajímavých objektů bylo na Horním náměstí. Na vlastní oči viděli barokní Sloup Nejsvětější Trojice, poté původně gotickou, později renesančně upravenou radnici s vyhlídkovou věží a orlojem, která stojí […]

The Beatles – příběh legendy

V pondělí 22. 5. 2323 se všichni žáci osmých tříd oblekli do společenských šatů a vyrazili jsme autobusem do Zlína.  V Kongresovém centru jsme navštívili výchovný koncert The Beatles – příběh legendy. Nejdříve jsme si prohlédli moderní budovu Kongresového centra od světoznámé architektky Evy Jiřičné, pak jsme se usadili do sálu a vystoupení skupiny Beatle heart´s […]

© 2022 Základní škola Mariánské náměstí Uherský Brod