Entries by Martina Bábíčková

Druhé setkání předškoláků se svými patrony

Ve středu 7. 6. se uskutečnilo 2. setkání předškoláků se svými staršími spolužáky a budoucími paní učitelkami na půdě naší školy. Děti si užily odpoledne tentokrát ve svých budoucích třídách. Poslechly si příběh „Kočičky, která zapomněla mňoukat“, za pomoci svých starších patronů se pustily i do tvoření kočiček a paní učitelky odpovídaly na jejich zvídavé […]

Pasování prvňáčků v Knihovně Františka Kožíka

DNES JE TVŮJ SLAVNÝ DEN, KDYŽ PROLEZEŠ KNÍŽKOU VEN, STANEŠ SE HNED ČTENÁŘEM. Než se z dětí prvních tříd stali čtenáři, musely ve středu 7. června navštívit dětské oddělení knihovny, kde na ně čekaly čtecí úkoly. Nejdříve složily děj pohádky O perníkové chaloupce, hned potom ukázaly, že umí skládat z písmenek. Na závěr je čekal slib čtenáře, […]

Výlet deváťáků do Vídně

Druhý červnový dne znamenal pro 9.B a 9.C nevšední výlet do rakouského hlavního města Vídně. První zastávkou byl zámek Schönbrunn, kde kdysi pobývala Marie Terezie, císař František Josef a císařova Sisi. Kromě zámku jsme si prohlédli i jeho okolí a rozsáhlou zahradu. Ze zámku jsme potom zamířili do centra Vídně. Naše první kroky směřovaly na […]

Školní sběr

V pondělí 5. 6. jsme poděkovali jednotlivcům i třídám, které se nejaktivněji zapojily do školního sběru papíru. Tato tradiční akce sdružení rodičů IRPŠ pomáhá nejenom prakticky realizovat ekologickou výchovu na škole, ale získané finanční prostředky jsou dále využívány ve prospěch žákovské knihovny, kde díky tomu můžeme stále obnovovat knižní fond. Na výběru knih se podílí […]

Den dětí na MŠ Olšava

První červen již patří tradičně Dnu dětí. Na naší škole především dětskému odpoledni na MŠ Olšava, která je naší spádovou školkou. Tuto tradici nám přerušil v minulosti pouze Covid a období záplav. Díky tomu, že spojí síly rodiče, učitelé i naši nejstarší žáci, můžeme prožít odpoledne plné her, zábavy, obohacené o zmrzlinu či opékání špekáčků. O […]

7. ročník školní vědecké konference

Ve středu 31. května někteří žáci na naší škole vyměnili běžnou výuku za školní vědeckou konferenci. Aktivně se do konference zapojilo 47 účastníků, které průběžně podpořili svou účastí jejich spolužáci. Náš již 7. ročník byl dokonce mezinárodní, protože se zapojili i žáci z Ukrajiny. Pro velký zájem jsme dokonce měli 2 sekce prezentujících: přírodovědnou a společenskovědní. […]

Proběhl druhý ročník orientačního běhu

Na počátku byla myšlenka a přání vymyslet a naplánovat zážitkovou sportovní aktivitu pro co nejvíce žáků naší školy. Zrodil se nápad uspořádat pro žáky druhého stupně Orientační běh v okolí města, a tak jsme po prvním úspěšném ročníku letos zrealizovali již ročník druhý. První naplánovaný termín díky deštivému počasí neklapl, ale ten druhý, 30. května, […]

Exkurze žáků 9., 8. tříd do Dyjákoviček

V úterý 23. 5. a čtvrtek 25. 5. se žáci 8., 9. tříd vypravili na zajímavou exkurzi do Dyjákoviček. Díky panu Krčovi a pánům z Klubu vojenské historie v Chvalovicích jsme si mohli naživo prohlédnout vojenské opevnění, budované v Československu v době 1. republiky. Pěchotní srub MJ-S 4 „ZATÁČKA“ u obce Chvalovice v okrese Znojmo […]

Pozvánka na Den dětí

Zveme všechny, kdo mají radost z pohybu a rádi se baví, na zahradu MŠ Olšava ve čtvrtek 1. června od 14. hodin. Více v přiložené pozvánce. Den dětí – pozvánka  

Úspěchy žáků naší školy v recitaci a postup na celorepublikovou přehlídku recitátorů

Jako každý rok se i letos konala soutěž škol v recitaci. Z naší školy se jí zúčastnili žáci I. a II. stupně. Ve školním kole v 1.–5. třídách  recitovalo 22 žáků. Žákyně Barbora Štěpánková z 2. B, Gabriela Kmeťová a Veronika Veselá z 5. B. byly mezi recitátory nejlepší a postoupily  do okrskového kola. Okrskové kolo se konalo v krásném […]

© 2022 Základní škola Mariánské náměstí Uherský Brod