Ve středu 25.10. jsem se výjimečně s dětmi odebrali do parku. Děti rozdělené do skupinek nebo jako jednotlivci, zapojily svou fantazii a tvořivost, aby postavily domečky pro zvířátka. Na stavbu domečků musely být použity pouze přírodniny jako např. listy, klacky, kameny, kůra, šišky, kaštany, cokoliv přírodního, co se v parku našlo.

Domečky děti stavěly u stromů, volně v trávě, ale také i jako hnízda na keřích. Každý příbytek mohl být pro různá zvířátka. Někdo stavil dům veverkám, někdo mravencům, dále také ježkům, plošticím, různým ptáčkům, atd.

Všechny děti, které byly zrovna ve družině, se do práce zapojily a pozorovali jsme, že je tato tvořivá činnost opravdu bavila a výsledky byly velmi hezké. Tak už jen doufáme, že stejně jako nám, se budou tyto dětmi postavené domečky líbit i zvířátkům.

Koníčková Veronika

Fotogalerie

Srdečně vás zveme na Den otevřených dveří, který se uskuteční VE STŘEDU 8. LISTOPADU 2023 OD 14.00 DO 17.00 HODIN.

Zveme všechny, kteří si chtějí prohlédnout naši školu, nahlédnout do vyučování, či se zúčastnit prezentací našich žáků.

Těšíme se na vás.

 

Pozvánka na Den otevřených dveří

V první polovině října se někteří žáci prvního stupně a téměř celý druhý stupeň zúčastnil Logické olympiády. Je to soutěž pořádaná Mensou Česko založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. V kategorii A2 (2. ročník ZŠ) získala nejlepší umístění Horňáková Ema z 2.A a Sedlačíková Aneta z 2.B. V kategorii A (3.-5. Ročník ZŠ) získali nejlepší místo Vojtěch Bayer z 5.A, Šrámek Matěj ze 4.A a Vrága Michal z 5.B. V kategorii B (2. stupeň ZŠ) byl nejlepší Jiří Jochim z 9.C, Bičan Vojtěch z 9.B a Červenková Anna z 8.C.  Soutěžícím moc gratulujeme a děkujeme za účast.

Za kabinet matematiky Jana Hladišová

Přelom října a listopadu patřil na naší škole dýňování. Žáci se mohli zapojit do zdobení dýní malováním, lepením nebo vyřezáváním. Do akce školního parlamentu se zapojila i družina. Výtvory nám zdobí vchod do školy. Ocenění panem ředitelem jsou Julie Jedounková a Adéla Zatloukalová za ŠD, dále Ema Horňáková, Michal Bistrý a Jakub Mařák. Všichni obdrželi diplom a k tomu sladkou odměnu.

Váš školní parlament

Ve středu 1. listopadu byl v pražské Lucerně zahájen Měsíc filmu na školách. Součástí slavnostního večera byla nejen premiéra nového filmu K. Strachoty 1989: Chceme dýchat, ale především udílení cen Příběhů bezpráví. Laureáty těchto cen jsou letos: In memoriam pan Miloslav Souček, rodák z Uherského Brodu, který byl politickým vězněm a zažil tvrdou komunistickou perzekuci, jež dopadla v plném rozsahu i na jeho rodinu. Ocenění převzala jeho dcera Marie Janalíková. Zahraniční cenu pak získal z rukou ministra zahraničních věcí ČR Jana Lipavského, pan Nariman Dželal, místopředseda neformálního krymskotatarského parlamentu medžilis. Tento muž byl odsouzen k 17 letům vězení a deportaci na Sibiř. Již měsíc je nezvěstný. Cenu za něj tedy převzal obhájce lidskoprávních aktivistů Nikolaj Polozov.

Osudy obou oceněných zpracovávaly v uplynulých dvou letech naše studentské týmy v rámci projektu společnosti Jeden svět na školách – Z místa, kde žijeme – Stejné příběhy, jiná jména. Je nám velkou ctí být součástí projektů JSNS, které upozorňují na bezpráví, jež se děla v našich zemích v uplynulých dekádách, ale především poukazují na přetrvávající projevy nesvobody a útlaku v mnoha zemích světa i v současnosti a apeluje na mladé lidi, aby si uvědomili, jakou obrovskou cenu svoboda má a že je třeba si ji hýčkat.

Mgr. Martina Krajčová, Mgr. Jitka Hudečková

Fotogalerie – odkaz

Ve středu 2. 11. žáci 9. tříd vyrazili na hudební výlet do Zlína, kde je ve velkém sále Kongresového centra čekal koncert na téma „Muzikál“.
Posluchači se dozvěděli odpovědi na otázky Co je to muzikál? Jaká je jeho historie a vývoj? A proč vůbec něco takového vzniklo?
Pořad o tomto specifickém hudebním fenoménu s nejznámějšími písněmi a melodiemi z českých i světových muzikálových titulů, jako je např. Dracula, Noc na Karlštejně, Miss Saigon, Hello Dolly, Jesus Christus Superstar, Fantom opery aj. zahrála Filharmonie Bohuslava Martinů pod vedením dirigenta Viktora Kozánka, doprovázená zpěvem talentované zpěvačky Šárky Tiché a pohybovým vystoupením tanečního souboru ZUŠ Zlín.
Byl to opět zajímavý kulturní zážitek a jsme rádi, že se z našich hudebních návštěv ve filharmonii pomalu stává hezká tradice.

Jitka Fučíková, Lenka Šišperová a Jana Nožičková

Fotogalerie

Během října se žáci 7. – 9. ročníku zapojili do Olympiády mediální gramotnosti.  Na soutěž jsme žáky připravovali během výuky a také v rámci přednášek našeho projektu O2 Chytrá škola. Znalosti mediální gramotnosti považujeme za velmi důležité a měly by žákům pomoci orientovat se ve světě médií. V současné době totiž narůstá množství hoaxů, dezinformačních webů, řetězových mailů a dalších nástrah, kterým uživatelé musí čelit. Olympiáda probíhala on-line a žáci řešili celkem 30 úloh. Polovina otázek byla zaměřena na znalosti žáků z mediální gramotnosti a v další části testu řešili úlohy pomocí vyhledávání na internetu. Nejlepší umístění získala Anna Býmová z 9.C, Anna Červenková z 8.C a Sofie Stutzová z 9.C. Všem soutěžícím moc děkujeme za účast.

za vyučující Jana Hladišová

Tak se nám to společnými silami podařilo. Ve středu, těsně před podzimními prázdninami, jsme společným úsilím panu hraběti Kounicovi vrátili jeho milovaný zámeček Pepčín, který bohužel lidská ruka a zub času v minulosti sprovodili z povrchu zemského.

Při studiu dobových materiálů jsme se toho spoustu naučili o rodu Kouniců, době, ve které žili a osobnostech našeho kulturního života, se kterými se přátelili.

Vyšlápli jsme si společně na místo, kde zámeček Obora stával, navštívili výstavu v Muzeum J. A. Komenského, kde jsme si díky připraveným pracovním listům doplnili informace o tomto slavném rodě.

A potom již nastal „Den D“, kdy se naše síly spojily, vytvořili jsme smíšené týmy a začal náš hlavní úkol. Vytvořit cihly pro stavbu nového Pepčína. Využili jsme pracovní listy, které naši učitelé vytvořili, kreativně zdobili krabice básněmi, texty, hesly, výtvarnými výtvory. Třešničkou na dortu byla návštěva samotného pana hraběte Kounice, který přišel mezi nás a přinesl nám plán svého zámečku Obora. Poděkoval nám za jeho novou podobu, kterou jsme vytvořili a jako poděkování nám dokonce věnoval svoji podobiznu.

Ta bude ozdobou naší školní knihovny. Jak jinak, vždyť sám pan hrabě byl mecenášem umění a na Pepčíně měl nejenom sbírku obrazů, ale i velkou knihovnu.

Fotogalerie
Školní youtube – reportáž o Hraběti Kounicovi 2

Reportáž naší školní televize o projektu věnovaném hraběti Kounicovi odvysílala v sobotu 28.9.  Česká televize na programu Déčko. Zhlédnout ji můžete na tomto odkazu: https://decko.ceskatelevize.cz/zpravicky

A co dnešnímu dni předcházelo? Posuneme se v historii na den 29. září…

Vraťme hraběti Kounicovi Pepčín!

V pátek 29. září jsme zahájili náš celoškolní projekt, věnovaný hraběti V. Kounicovi, společnou vycházkou do míst, kde kdysi stával jeho zámek Obora, mezi lidmi nazývaný Pepčínem. Počasí nám přálo a postupně jsme se na místě, kde dnes stojí pouze altán, sousoší hraběte a jeho ženy Pepiny, a díky dobrovolníkům znovu odkryté základy zámečku, sešli od první až do deváté třídy. V odhalování historie zámečku i života našeho slavného rodáka hodláme pokračovat v říjnu. Věříme, že se nám společně podaří tento kus historie Uh. Brodu a hraběte Kounice oživit a pomyslně mu jeho rozebraný zámeček Pepčín vrátit.

Jitka Hudečková

Fotogalerie

Školní youtube – reportáž

Ve čtvrtek 19. října se v Kunovicích uskutečnil fotbalový turnaj pro 2. stupeň ZŠ. Jedná se o nový turnaj, kde se hraje na celé hřiště 10+1, jen čas je zkrácen na 20 minut hrubého času. Sílu mezi sebou porovnalo 5 týmů z Uherskobrodska. Kluci z naší školy postupně porazili ZŠ Na Výsluní 3:0, Hluk 2:0. Ve vyrovnaném zápase remizovali s Nivnicí 1:1 a na závěr porazili Dolní Němčí 1:0. Slavili tak 1. místo v tabulce a postup do krajského kola. Náš tým ukázal velkou bojovnost a sportovní nasazení. Celý turnaj měl vysokou herní úroveň a zápasy byly divácky atraktivní. Všech našich 7 gólu vstřelil Jakub Červenka. Obrovskou pochvalu za bojovnost v poli si zaslouží Baďura Vojtěch, Berka Jan, Bršlica Adam, Daniel Slavomír, Gajdůšek Jakub, Houba Jakub, Chovanec František, Chvíla Patrik, Kubáník David, Mácha David, Johaník Ladislav a Václavík David. Bránu hájil Jochim Jiří, který dostal jen jeden gól.

Děkujeme za reprezentaci školy a přejeme štěstí v krajském kole.

Za kabinet TV Martin Smetana

Ve středu 11.10. vyrazili naši  třeťáci za zvířaty do ZOO Lešná. Akce se zadařila již od samotného počátku a to nejen kvůli příznivému počasí, ale taky proto, že na nás před školou čekal moderní autobus, což většina dětí s nadšením komentovala.

Děti se na výlet moc těšily, zvířata mají přece všichni rádi. Během tří hodin nás ZOO okouzlila zajímavými a krásnými zástupci fauny i flóry z celého světa. Viděli jsme nejen velbloudy, tuleně, lvy, slony, medvědy, ale taky nás uchvátily rozlehlé výběhy se zástupci savců a ptáků, stylová výzdoba, hudba v pavilonech a rozmanitá vegetace. Ovšem největší nadšení mezi dětmi zavládlo (jak jinak!) u rejnoků, které si mohly nejen prohlédnout, ale taky nakrmit (i ti, co se báli, že jim ukousnou prsty!) a pohladit. A samozřejmě jsme si rejnoky odvezli i domů….i když jen ty plyšové.

Celý výlet jsme si mooooc užili.

Fotogalerie

© 2022 Základní škola Mariánské náměstí Uherský Brod