Ve středu 22.6. zavítali poprvé do školní knihovny i žáci 1.A a 1.B, aby se seznámili nejen sprostorem naší školní knihovny, ale také absolvovali program připravený kroužkem Mladý knihovník. Tentokrát se naše mladé knihovnice, zastupující všechny ročníky 2. stupně, rozhodly zaměřit na nejznámější ilustrátory českých pohádkových knížek.

Úkolem prvňáčků tak bylo nejprve poznat, ze které knihy jim byla přečtena ukázka, a poté si vyslechli kratičké povídání o ilustrátorovi, jenž k této pohádkové knížce nakreslil obrázky, nebo danou knihu dokonce i sám napsal. Aby si jména lépe zafixovali, vždy se seznámili i s fotografií daného umělce, a díky tomu si pak mohli na závěr celého programu zahrát pexeso a aplikovat tak své nabyté vědomosti v praxi.

Čerstvě pasovaní čtenáři opouštěli školní knihovnu s úsměvem a my se těšíme, že z nich budou další pravidelní čtenáři naší školní knihovny, jejíž knižní fond se právě v těchto dnech významně rozrostl díky podpoře našich žáků a rodičů v rámci akce sběru papíru. Děkujeme a těšíme se na vás v příštím školním roce!!!

Martina Krajčová

Všichni jsme rádi, že se vrátila doba, kdy se žáci opět mohou prezenčně účastnit soutěží a olympiád. Literární soutěže nás provázely během celého školního roku. Přehled všech soutěží a úspěchy žáků shrnuje přiložený soubor.

Český jazyk – přehled soutěží

Ve středu 15.6.2022 se v naší škole po dvouleté pauze opět uskutečnila školní vědecká konference. Po kovidovém období navázala na tradici, která trvá už pět let. Díky ní se mohou žáci setkat a prezentovat svůj obor zájmu, o něm posléze společně diskutovat, předávat si zkušenosti a informace nejen mezi sebou, ale i s ostatními žáky v hledišti, kteří se přišli se svými učiteli podívat a podpořit své spolužáky.
V tomto roce jsme mohli slyšet a vidět zajímavé prezentace z přírodovědných a humanitních oborů. Celkem se přihlásilo dvanáct prací, které hodnotila porota ve složení paní zástupkyně ředitele Jitky Hudečkové a paní učitelky Zuzany Šopíkové. Porota vybrala čtyři nejlepší prezentace, z nichž potom jedna poputuje až do Prahy na Juniorskou vědeckou konferenci, kterou pořádá Přírodovědná fakulta UK Praha.
Tento rok jsme se seznámili s badatelskou  práci „Jak ovlivnit spánek“  Petry Novákové a Veroniky Veselé z 4.B, téměř profesionální prezentací „Vlajky státú světa“ Davida Vrágy z 5.B, hezky zpracovanou prezentací „Dinosauři“ Tobiáše Běláka z 5.A, prezentací o našich soudobých dějinách „Atentát na Adolfa“ Martina Kubiše a Štefana Pišoji z 8.C, referátem o vzdálených planetách „Vesmír“ Jiřího Kužely z 4.B. Matyáš Kunčar ze 4.B  zaujal publikum pokusem „Angličtina“, který provedl přímo s diváky. Patricie Žilincová prakticky představila chov rybiček „Bojovnice pestrá“ a Adriana Řepová ze 4.B  ukázala, že i mazlíčci trpí nemocemi v „Můj pejsek Teddy“. Monika Guričová z 8.A  doplnila informace o psech v prezentaci „Psi“. Zbyněk Janků a Lukáš Váňa z 8.C  seznámili posluchače s problémem zbrojení v práci „Atomové bomby“. Teodor Patka z 5.B se zabýval v badatelské činnosti kameny v našem městě v práci „Zkoumání kamenů“. Gabriela Kmeťová (4.A) a Veronika Kročová (5.A) se zaměřily na význam kvality vody, a to v práci „Vliv kvality vody na růst rostlin“. Tato badatelská činnost zaujala porotu do té míry, že ji vybrala pro postup do Juniorské konference UK Praha.
Mezi nejlepší prezentace se umístila práce „Jak ovlivnit spánek“, „Vlajky států světa“, „Dinosauři“ a výše jmenovaná prezentace „Vliv kvality vody na růst rostlin“.
Autorům ohodnocených prací blahopřejeme. Současně děkujeme všem prezentujícím za účast, posluchačům za skvělou atmosféru a porotě za její těžkou práci vybrat ty nejlepší.

Zuzana Šopíková

Fotogalerie

V úterý 7. 6. 2022 navštívili naši žáci devátých tříd hlavní město Rakouska, Vídeň. Z pohledu žáka jsem si výlet velmi užila, cesta byla sice zdlouhavá kvůli dopravě, ale stálo to za to. Hned první památku, co jsme viděli, byla překrásná katedrála svatého Štěpána, originální název zní Stephansdom. Poté jsme viděli Hofburg, což je palácový komplex v centru Vídně. Očekávaným bodem programu byl rozchod v centru velkoměsta. Většina z nás navštívila obchody se suvenýry a jiní zase restaurace a kavárny. Když uběhl daný čas, vydali jsme se do známé galerie Albertina. Prohlédli jsme si zde obrazy od Moneta, Muncha a dokonce pár obrazů od Picassa. Myslím si, že to byl úžasný zážitek a všichni si to užili.

Monika Vlasova, 9.B

Fotogalerie

V pondělí 6. června proběhlo na dopravním hřišti ve Zlíně-Malenovicích krajské kolo soutěže mladých cyklistů. V něm se utkaly vítězné čtyřčlenné týmy okresních kol v disciplínách „labyrint“, jízda zručnosti, jízda po dopravním hřišti, testy z dopravních předpisů a první pomoci. Úkolem účastníků bylo získat co nejmíň trestných bodů. Výsledek družstva se získá součtem trestných bodů jednotlivých dětí.

Naše škola reprezentovala okres Uherské Hradiště v obou kategoriích, mladších i starších žáků. Za mladší to byli žáci 5. ročníku ve složení Veronika Kročová, Karolína Kadlčíková, Oskar Šmíd a Teodor Patka, za starší osmáci Veronika Polášková, Julie Chmelová, Jakub Šmíd a Jakub Jurča.

Po svědomité přípravě se naši cyklisté neztratili ani v silné konkurenci krajského kola a oba týmy shodně obsadily druhá místa. Výborné umístění si všichni závodníci opravdu zasloužili díky vyrovnaným bodovým ziskům. Nejmenší počet trestných bodů získali Jakub Jurča a Jakub Šmíd.

Děkujeme našim sportovcům za vynikající reprezentaci.

Roman Patka

Fotogalerie

Na počátku byla myšlenka a přání vymyslet a naplánovat zážitkovou sportovní aktivitu pro co nejvíce žáků naší školy. Poté přišel nápad pana učitele Martina Smetany uspořádat pro žáky druhého stupně Orientační běh v okolí města. Od nápadu k realizaci už chybělo jen pár kroků, vše připravit, naplánovat ideální termín a poprosit počasí, aby nám přálo.

A tak se dne 11. května na startu orientačního běhu na Lapači sešel postupně celý druhý stupeň. Před startem měli žáci jediný úkol, sestavit si 3-4 členný tým, ideálně smíšený. Jako první se pak na trať vydali šesťáci, a tak to šlo po dvou minutách až po žáky devátých tříd. Každý tým obdržel při startu mapu s vyznačenými kontrolami a kartu, kam si pomocí razících kleští kontrolu označili. Stanoviště s lampiony byly umístěny na asi 6 km dlouhé trati (v ideálně naplánované trase) a cílem bylo co nejrychleji je najít a označit kleštěmi do karty bez ohledu na pořadí.

Úspěšná spolupráce týmu tak vyžadovala dobrou orientaci v mapě či práci s aplikací mapy, plánování ideální trasy, pohotová rozhodování a také vzájemné povzbuzování. Vrátit se do cíle ve stanovený časový limit a s označenými 10ti stanovišti zvládla naprostá většina týmů, navíc se spokojenými výrazy ve tváři. I ti, kteří limit nezvládli, se vrátili naprosto spokojení a to bylo důležité. Z každého ročníku pak byly vyhlášeny tři nejúspěšnější týmy, které dostaly diplomy a drobné sladké odměny.

Skoro o měsíc později, 7. června, byl na přání třídních učitelek uspořádán Orientační běh také pro žáky 4. a 5. tříd. I pro ně byla trasa stejně dlouhá s deseti kontrolami, jen časový limit byl prodloužen na 100 minut. Jak se ukázalo, někteří páťáci svým časem v cíli směle konkurovali nejlepším žákům druhostupňovým. Po vyhlášení vítězů už následoval jen návrat do školy na oběd. I čtvťáci a páťáci si závod naplno užili, a tak můžeme říct, že první ročník Orientačního běhu byl úspěšný.

Za kabinet Tv Martina Bábíčková, Martin Smetana

Fotogalerie 2. stupeň

Fotogalerie 4. a 5. třídy

Záznam ze školní televize

Ve čtvrtek 26.5.2022 se sešli na půdě Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně žáci základní škol a nižších ročníků víceletých gymnázíí, kteří chtěli sdílet výsledky svých vědeckých prací v oblasti humanitních věd, přírodních věd, umění, technice a IT. Prezentovali je před svými vrstevníky a odborníky z akademické obce. Této akce se zúčastnily se svou prací „Jak ovlivnit spánek“ naše dvě žákyně,  Veronika Veselá a Petra Nováková, ze třídy  4.B.  Patřily k nejmladším účastníkům konference. Komise ocenila zpracování a téma jejich vědecké práce. Oběma žákyním děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy a přejeme hodně úspěchů v jejich badatelské činnosti.

Zuzana Šopíková

Fotogalerie

Po celé republice se konají během měsíce dubna a května akce „Vítání ptačího zpěvu“. Jsou to ornitologické výpravy s profesionálním ornitologem, který seznamuje zájemce s ptačími druhy v okolí jejich bydliště. I my jsme se vydali v pátek 6. 5. na takovouto výpravu s ornitologem, panem Josefem Zimolou z Centra Veronica Hostětín.

Na akci jsme se moc těšili, protože nikdo z nás nic podobného nezažil. Sešli jsme se s panem Zimolou u Naučné stezky Nivnička v devět hodin. Pan Zimola nás přivítal s úsměvem a seznámil s programem. Začali jsme jako správní vědečtí badatelé hypotézou, v které jsme odhadli počet objevených druhů. Rozdělili jsme se do skupin a zapsali svůj odhad. Také jsme měli navrhnout, co k ověření naší hypotézy budeme potřebovat.  Byl to především dalekohled a atlas našich ptáků. Každá skupina obdržela obě ornitologické potřeby a stali se z nás pozorovatelé a objevovatelé. Moc nás to bavilo. Procházeli jsme NS a učili se poznávat ptáky podle obrysu těla, barvy peří a zpěvu. Taky jsme během cesty plnili různé badatelské úkoly zaměřené například na význam tvaru zobáku. Výpravu provázela skvělá nálada, kterou nezkazil ani déšť s bouřkou.¨

Co myslíte, kolik jsme slyšeli nebo viděli ptáků? Objevili jsme 16 druhů ptáků. A kdyby nepřišla bouřka, určitě by jich bylo více. Proto jsme se rozhodli, že si příští rok tuto zajímavou a poučnou akci opět zopakujeme.

Zuzana Šopíková, děti z Klubu nadaných dětí

Fotogalerie

V pátek 27. května proběhlo na dopravním hřišti okresní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů. Žáci si změřili síly ve dvou částech. Teoretická zahrnovala znalost první pomoci a testy z dopravních předpisů. Praktická prověřila techniku účastníků při jízdě zručnosti a zvládnutí dopravních předpisů v praxi při jízdě „v provozu“ na dopravním hřišti.

Smíšená družstva reprezentovala naši školu opravdu úspěšně. Mladší žáci ve složení Veronika Kročová, Karolína Kadlčíková, Teodor Patka a Oskar Šmíd, i starší žáci Veronika Polášková, Julie Chmelová, Jakub Šmíd a Jakub Jurča zvítězili v kategoriích družstev s velkým náskokem.

Veronika Polášková s 12 trestnými body (TB), Teodor Patka s 15 TB a Jakub Jurča s 25 TB navíc vyhráli své kategorie celkově.

Hodnocení bylo postaveno na získávání trestných bodů, a to průměrně 5 TB za každou chybu. Nejúspěšnější účastníci tedy nasbírali nejnižší počet bodů. Skóre družstva potom představovalo součet bodů jednotlivých členů.

Absolutní vítězkou soutěže se stala Verča Polášková, o druhé místo se se stejným bodovým ziskem podělili Julča Chmelová a Teo Patka.

Našim cyklistům držíme pěsti, aby stejně suverénní byli i v krajském kole, které se bude konat 6. června ve Zlíně.

Roman Patka

Fotogalerie

Na konci května se družstvo naší školy ve složení Lucka Kavková, Nikča Dorazilová, Míša Malasková, Eďa Bábíčková, Adam Bršlica, Jakub Šimoník, Ondřej Franek a Jakub Jurča zúčastnilo krajského kola OVOV (Odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Otrkokovicích, do kterého jsme postoupili „na bodový zisk“ z kola okresního.

Ve vysoké konkurenci závodníků z celého kraje a také vítězů republikového finále z let minulých, jsme absolvovali šestiboj v disciplínách leh-sedy, shyby, hod kriketovým míčkem, skok daleký, sprint 60 m a 1000 m nebo driblink.

Počasí nebylo zrovna ideální, první disciplínu, skok daleký, jsme začínali v dešti. Na další závodění se počasí umoudřilo. Výkony našich závodníků se nevymykly jejich obvyklým výkonům, všichni si drželi svůj standart. Po sečtení všech výsledků bylo jasno, obsadili jsme 10. místo. I tak jsme si závody užili a víme, že pro příští ročníky je potřeba soustavně trénovat, aby výkony jednotlivců byly ještě lepší.

Moc všem děkuji za přístup, ochotu reprezentovat školu a užít si tak závody pod záštitou olympioničky Šárky Kašpárkové.

Martina Bábíčková

Fotogalerie

Výsledková listina

© 2022 Základní škola Mariánské náměstí Uherský Brod