Vážení rodiče, milí žáci, v tuto chvíli připravujeme nový školní rok. Informace k jeho zahájení a vše potřebné včetně rozvrhů najdete brzy na tomto místě. Současně jsme spustili nové webové stránky školy, které umožňují dobrou orientaci i v mobilním telefonu, web je přístupný také handicapovaným osobám.

Tým ZŠ Mariánské náměstí

 

Žáci naší školy přejí pohodové léto, ať už jej strávíte u moře či v našem krásném městě.

Fotogalerieautoři koláží žáci 7.B (Vv)

Končí školní rok a s ním i další ročník projektu Patron, ve kterém provázeli žáci z devátých tříd své nejmladší spolužáky po celý jejich první rok v naší škole. Prožili spolu několik společných akcí, ale také se potkávali o přestávkách, na obědě nebo na školním hřišti. Vždy to byla setkání radostná a plná povídání o všem, co se zrovna děje. Proto se i na poslední společnou akci všichni, prvňáci i deváťáci, moc těšili.
Proběhla v pondělí 27.6. v parku za krásného počasí a skvělé atmosféry. Nejdříve bylo velké focení na památku. Pak se dvojice ve složení prvňáček a jeho patron – kamarád z deváté třídy – přesunuly do parku, kde vypuklo luštění záhady a hledání pokladu. Každá dvojice musela rozšifrovat hádanky, z nichž získala písmena. Cílem bylo složit z těchto písmen slovo. Všechny dvojice byly úspěšné a získaly sladkou odměnu. Na závěr věnoval každý deváťák svému malému kamarádovi na památku osobně vyrobenou záložku a prvňáček obdaroval svého patrona namalovaným srdíčkem s přáním.
Tímto chceme poděkovat našim žákům z devátých ročníků za jejich kamarádské provázení prvňáčků po celý školní rok a říct jim, že si ceníme jejich mnohdy až dospěláckého chování vůči svým nejmladším spolužákům.

Zuzana Šopíková, Hana Dvořáčková

Foto

Ve středu 22.6. zavítali poprvé do školní knihovny i žáci 1.A a 1.B, aby se seznámili nejen sprostorem naší školní knihovny, ale také absolvovali program připravený kroužkem Mladý knihovník. Tentokrát se naše mladé knihovnice, zastupující všechny ročníky 2. stupně, rozhodly zaměřit na nejznámější ilustrátory českých pohádkových knížek.

Úkolem prvňáčků tak bylo nejprve poznat, ze které knihy jim byla přečtena ukázka, a poté si vyslechli kratičké povídání o ilustrátorovi, jenž k této pohádkové knížce nakreslil obrázky, nebo danou knihu dokonce i sám napsal. Aby si jména lépe zafixovali, vždy se seznámili i s fotografií daného umělce, a díky tomu si pak mohli na závěr celého programu zahrát pexeso a aplikovat tak své nabyté vědomosti v praxi.

Čerstvě pasovaní čtenáři opouštěli školní knihovnu s úsměvem a my se těšíme, že z nich budou další pravidelní čtenáři naší školní knihovny, jejíž knižní fond se právě v těchto dnech významně rozrostl díky podpoře našich žáků a rodičů v rámci akce sběru papíru. Děkujeme a těšíme se na vás v příštím školním roce!!!

Martina Krajčová

Všichni jsme rádi, že se vrátila doba, kdy se žáci opět mohou prezenčně účastnit soutěží a olympiád. Literární soutěže nás provázely během celého školního roku. Přehled všech soutěží a úspěchy žáků shrnuje přiložený soubor.

Český jazyk – přehled soutěží

Ve středu 15.6.2022 se v naší škole po dvouleté pauze opět uskutečnila školní vědecká konference. Po kovidovém období navázala na tradici, která trvá už pět let. Díky ní se mohou žáci setkat a prezentovat svůj obor zájmu, o něm posléze společně diskutovat, předávat si zkušenosti a informace nejen mezi sebou, ale i s ostatními žáky v hledišti, kteří se přišli se svými učiteli podívat a podpořit své spolužáky.
V tomto roce jsme mohli slyšet a vidět zajímavé prezentace z přírodovědných a humanitních oborů. Celkem se přihlásilo dvanáct prací, které hodnotila porota ve složení paní zástupkyně ředitele Jitky Hudečkové a paní učitelky Zuzany Šopíkové. Porota vybrala čtyři nejlepší prezentace, z nichž potom jedna poputuje až do Prahy na Juniorskou vědeckou konferenci, kterou pořádá Přírodovědná fakulta UK Praha.
Tento rok jsme se seznámili s badatelskou  práci „Jak ovlivnit spánek“  Petry Novákové a Veroniky Veselé z 4.B, téměř profesionální prezentací „Vlajky státú světa“ Davida Vrágy z 5.B, hezky zpracovanou prezentací „Dinosauři“ Tobiáše Běláka z 5.A, prezentací o našich soudobých dějinách „Atentát na Adolfa“ Martina Kubiše a Štefana Pišoji z 8.C, referátem o vzdálených planetách „Vesmír“ Jiřího Kužely z 4.B. Matyáš Kunčar ze 4.B  zaujal publikum pokusem „Angličtina“, který provedl přímo s diváky. Patricie Žilincová prakticky představila chov rybiček „Bojovnice pestrá“ a Adriana Řepová ze 4.B  ukázala, že i mazlíčci trpí nemocemi v „Můj pejsek Teddy“. Monika Guričová z 8.A  doplnila informace o psech v prezentaci „Psi“. Zbyněk Janků a Lukáš Váňa z 8.C  seznámili posluchače s problémem zbrojení v práci „Atomové bomby“. Teodor Patka z 5.B se zabýval v badatelské činnosti kameny v našem městě v práci „Zkoumání kamenů“. Gabriela Kmeťová (4.A) a Veronika Kročová (5.A) se zaměřily na význam kvality vody, a to v práci „Vliv kvality vody na růst rostlin“. Tato badatelská činnost zaujala porotu do té míry, že ji vybrala pro postup do Juniorské konference UK Praha.
Mezi nejlepší prezentace se umístila práce „Jak ovlivnit spánek“, „Vlajky států světa“, „Dinosauři“ a výše jmenovaná prezentace „Vliv kvality vody na růst rostlin“.
Autorům ohodnocených prací blahopřejeme. Současně děkujeme všem prezentujícím za účast, posluchačům za skvělou atmosféru a porotě za její těžkou práci vybrat ty nejlepší.

Zuzana Šopíková

Fotogalerie

V úterý 7. 6. 2022 navštívili naši žáci devátých tříd hlavní město Rakouska, Vídeň. Z pohledu žáka jsem si výlet velmi užila, cesta byla sice zdlouhavá kvůli dopravě, ale stálo to za to. Hned první památku, co jsme viděli, byla překrásná katedrála svatého Štěpána, originální název zní Stephansdom. Poté jsme viděli Hofburg, což je palácový komplex v centru Vídně. Očekávaným bodem programu byl rozchod v centru velkoměsta. Většina z nás navštívila obchody se suvenýry a jiní zase restaurace a kavárny. Když uběhl daný čas, vydali jsme se do známé galerie Albertina. Prohlédli jsme si zde obrazy od Moneta, Muncha a dokonce pár obrazů od Picassa. Myslím si, že to byl úžasný zážitek a všichni si to užili.

Monika Vlasova, 9.B

Fotogalerie

V pondělí 6. června proběhlo na dopravním hřišti ve Zlíně-Malenovicích krajské kolo soutěže mladých cyklistů. V něm se utkaly vítězné čtyřčlenné týmy okresních kol v disciplínách „labyrint“, jízda zručnosti, jízda po dopravním hřišti, testy z dopravních předpisů a první pomoci. Úkolem účastníků bylo získat co nejmíň trestných bodů. Výsledek družstva se získá součtem trestných bodů jednotlivých dětí.

Naše škola reprezentovala okres Uherské Hradiště v obou kategoriích, mladších i starších žáků. Za mladší to byli žáci 5. ročníku ve složení Veronika Kročová, Karolína Kadlčíková, Oskar Šmíd a Teodor Patka, za starší osmáci Veronika Polášková, Julie Chmelová, Jakub Šmíd a Jakub Jurča.

Po svědomité přípravě se naši cyklisté neztratili ani v silné konkurenci krajského kola a oba týmy shodně obsadily druhá místa. Výborné umístění si všichni závodníci opravdu zasloužili díky vyrovnaným bodovým ziskům. Nejmenší počet trestných bodů získali Jakub Jurča a Jakub Šmíd.

Děkujeme našim sportovcům za vynikající reprezentaci.

Roman Patka

Fotogalerie

Na počátku byla myšlenka a přání vymyslet a naplánovat zážitkovou sportovní aktivitu pro co nejvíce žáků naší školy. Poté přišel nápad pana učitele Martina Smetany uspořádat pro žáky druhého stupně Orientační běh v okolí města. Od nápadu k realizaci už chybělo jen pár kroků, vše připravit, naplánovat ideální termín a poprosit počasí, aby nám přálo.

A tak se dne 11. května na startu orientačního běhu na Lapači sešel postupně celý druhý stupeň. Před startem měli žáci jediný úkol, sestavit si 3-4 členný tým, ideálně smíšený. Jako první se pak na trať vydali šesťáci, a tak to šlo po dvou minutách až po žáky devátých tříd. Každý tým obdržel při startu mapu s vyznačenými kontrolami a kartu, kam si pomocí razících kleští kontrolu označili. Stanoviště s lampiony byly umístěny na asi 6 km dlouhé trati (v ideálně naplánované trase) a cílem bylo co nejrychleji je najít a označit kleštěmi do karty bez ohledu na pořadí.

Úspěšná spolupráce týmu tak vyžadovala dobrou orientaci v mapě či práci s aplikací mapy, plánování ideální trasy, pohotová rozhodování a také vzájemné povzbuzování. Vrátit se do cíle ve stanovený časový limit a s označenými 10ti stanovišti zvládla naprostá většina týmů, navíc se spokojenými výrazy ve tváři. I ti, kteří limit nezvládli, se vrátili naprosto spokojení a to bylo důležité. Z každého ročníku pak byly vyhlášeny tři nejúspěšnější týmy, které dostaly diplomy a drobné sladké odměny.

Skoro o měsíc později, 7. června, byl na přání třídních učitelek uspořádán Orientační běh také pro žáky 4. a 5. tříd. I pro ně byla trasa stejně dlouhá s deseti kontrolami, jen časový limit byl prodloužen na 100 minut. Jak se ukázalo, někteří páťáci svým časem v cíli směle konkurovali nejlepším žákům druhostupňovým. Po vyhlášení vítězů už následoval jen návrat do školy na oběd. I čtvťáci a páťáci si závod naplno užili, a tak můžeme říct, že první ročník Orientačního běhu byl úspěšný.

Za kabinet Tv Martina Bábíčková, Martin Smetana

Fotogalerie 2. stupeň

Fotogalerie 4. a 5. třídy

Záznam ze školní televize

Ve čtvrtek 26.5.2022 se sešli na půdě Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně žáci základní škol a nižších ročníků víceletých gymnázíí, kteří chtěli sdílet výsledky svých vědeckých prací v oblasti humanitních věd, přírodních věd, umění, technice a IT. Prezentovali je před svými vrstevníky a odborníky z akademické obce. Této akce se zúčastnily se svou prací „Jak ovlivnit spánek“ naše dvě žákyně,  Veronika Veselá a Petra Nováková, ze třídy  4.B.  Patřily k nejmladším účastníkům konference. Komise ocenila zpracování a téma jejich vědecké práce. Oběma žákyním děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy a přejeme hodně úspěchů v jejich badatelské činnosti.

Zuzana Šopíková

Fotogalerie

© 2022 Základní škola Mariánské náměstí Uherský Brod