V úterý 16. 5. se naše školní družina zúčastnila olympiády v lehké atletice na stadionu Lapač. Naši družinu reprezentovalo 9 dětí:

Konopka Adam, Berka Jiří, Masaříková Eliška, Schottl Erik, Kočicová Tereza, Bajer Vojtěch, Ivanchuk Anastasja, Martiš Jáchym, Šrámek Vojtěch

Každý reprezentoval naši školní družinu ve všech třech disciplínách, kterými byl běh na 50m, skok do dálky z místa a hod kriketovým míčkem.

Po obědě jsme se s dětmi vydali na stadion Lapač, kde jako první proběhlo slavnostní uvítání a následovalo soutěžení v jednotlivých disciplínách. Závodníci byli rozděleni do tří věkových kategorií.

Bohužel nám tento den počasí vůbec nepřálo, ale i tak se olympiáda bez omezení konala. Každou disciplínu si tedy děti odzávodily v dešti.

Nicméně musím říct, že to dětem vůbec nevadilo a navzdory všem podmínkám byli naši závodníci neskutečně šikovní a nadšení. Někteří si také vybojovali umístění na stupních vítězů:

Kočicová Tereza – 3. místo (skok)

Ivanchuk Anastasja – 3. místo (skok)

Martiš Jáchym – 3. místo (běh)

Schottl Erik – 3. místo (skok)

Bajer Vojtěch – 1. místo (běh)

Šrámek Vojtěch – 1. místo (hod) a 3. místo (skok)

Naše školní družina se umístila na 6. místě z celkem 13ti školních družin.

Umístění získali medaili, diplom a menší odměnu. Všechny děti moc chválím.

Koníčková Veronika

Fotogalerie

 

V pátek, dne 12. 5. 2023, se vybraní žáci naší školy Laura Szumiato a Jan Matějíček (oba 9. C) zúčastnili Sprejerské soutěže, kterou již tradičně pořádala SOU Uherský Brod.

Tématem soutěže bylo „Příroda kolem nás.“

Děkuji Lauře i Honzovi za vzorné a příkladné reprezentování naší školy v soutěži a jejich tvůrčí uchopení zadaní.

Těšíme se na další ročník!

Martina Kostelníková a Jitka Fučíková

Diplom

 

 

Dne 10. května se sedmáci se svými třídními učitelkami  a v rámci výuky přírodopisu vypravili do ZOO Lešná. Je nás tak akorát na jeden autobus a ten jsme zaplnili do posledního místa. Počasí bylo přímo na objednávku, ani horko, ani zima, ideální pro nás i pro obyvatele ZOO :-).  Formou zážitku jsme objevovali možná doposud nepoznaná zvířata a o těch, co známe, jsme se zase něco nového dozvěděli. Sedmáci se rozdělili do 2 až 4členných týmů, obdrželi sadu pracovních listů a kvízové otázky a v rámci okruhu v ZOO vyhledávali informace a doplňovali odpovědi.  V polovině trasy jsme si na chvilku poseděli na sluníčku, někteří se nahřívali jak ještěrky (většinou holky:-), někteří se občerstvili dobrotami ze stánků.

Návštěvu jsme si opravdu užili, ZOO je nádherná a nejde ji jinak než obdivovat. Úžasné „domovy“ zvířat, botanická zákoutí, nově vybudované cesty a pěšiny, procházky mezi klokany, projížďka vláčkem… Je to místo, kam se určitě zase rádi vrátíme.

Martina Bábíčková

Fotogalerie

 

 

Naše školní televize “ZŠ Mariánské“ zahájila svou činnost již roku 2019 pod odborným vedením Zpravodajství ČT. Pravidelně natáčí reportáže z dění ve škole, které lze zhlédnout nejen na školních webových stránkách, ale často i přímo v České televizi v pořadu Zprávičky na Déčku. V současnosti patří mezi nejaktivnější z celkových deseti školních televizí v ČR, které s Déčkem spolupracují.

Odměnou za naši práci bylo pozvání do budovy Zpravodajství na Kavčích horách dne 9. května, kde jsme měli jedinečnou možnost načerpat inspiraci a cenné rady pro svou další práci. Velké díky patří především panu Petru Kopeckému, dramaturgovi Zpráviček, jenž nás provedl nejen newsroomem ČT 24, ale především nám ukázal, jak vznikají doslova krok za krokem zpravodajské pořady pro celé spektrum diváků, počínaje Zprávičkami pro nejmladší a konče Událostmi. Sehranost a profesionalita jsou zde naprosto nezbytné.

Následující den jsme se již vypravili do mediálního domu Economia, kde sídlí mj. i redakce Aktuálně.cz, kam nás pozval pan redaktor Radek Bartoníček. Přímo jsme tak navázali na únorovou besedu, kdy za námi tento renomovaný žurnalista přijel do Uherského Brodu a vyprávěl nám o krásách i úskalích novinářské profese.

Newsroom Aktuálně.cz nás překvapil svou rozlehlostí, jak by také ne, je totiž největším v České republice. Vznikají zde nejen články pro Aktuálně.cz, ale sídlí zde i redakce Hospodářských novin či Respektu.

Ve svém povídání se tentokrát pan Bartoníček zaměřil na důležitost sledování aktuálního dění, apeloval na děti, aby co nejvíce četly a utvářely si názor na základě studia více informačních zdrojů.

Mediální vzdělávání patří mezi priority naší školy a my jsme velice rádi, že se nám daří naplňovat vizi nepředstavovat svět médií pouze teoreticky, ale přivést žáky až ke zdroji, mluvit s novináři o jejich práci a prostřednictvím školní televize poukazovat na tuto činnost i přímo ve škole. Letos nám s tím díky grantu pomáhá nadace O2 Chytrá škola, která se věnuje nejen bezpečnosti na internetu, ale i mediálnímu vzdělávání.

Mgr. Martina Krajčová, Mgr. Roman Patka

Fotogalerie

Ve středu 10. 5. se uskutečnilo v rámci projektu „Patron – mám toho, kdo mně pomůže“ první setkání předškoláků se svými patrony, žáky 8. tříd. Starší kamarádi jim byli průvodci po naší škole. V učebně přírodopisu se setkali s našim hadem Františkou, v tělocvičně zvládli „opičí dráhu“, v knihovně dostali sladkou odměnu, pokud poznali postavičky z našich pohádek a večerníčků. Svou šikovnost si vyzkoušeli při společné hře s padákem. S dalšími prostorami školy se seznámili díky hře na šamanské bubínky či skládáním herních karet. Náročný program si odlehčili odpočinkem a hrou v relaxační místnosti Snoozelen. To vše zvládli během 1. odpoledne díky svým novým starším kamarádům, a úplně zapomněli na své rodiče, se kterými se na začátku někteří těžce loučili.
7. června v 15.00 hodin se těšíme na další společné setkání, kdy se seznámí naši předškoláci se svými třídními učitelkami ve svých 1. třídách. Tentokrát jim bude průvodcem kočička se svými kamarády. Rodiče se dozví potřebné informace ohledně přípravy do školy od vedení školy, vedoucí školní jídelny, školní družiny a pracovnic školního poradenského pracoviště.

Jitka Hudečková

Fotogalerie

Dne 28. dubna se na stadionu na Lapači v Uherském Brodě konalo okrskové kolo oblíbeného fotbalového turnaje pro 1. stupeň ZŠ. V silné konkurenci 14 týmů z nejbližšího okolí se našemu týmu podařilo i s nutnou dávkou štěstí při penaltách probojovat do finále, kde porazili Šumický výběr 1:0 a zaslouženě tak obsadili 1. a zároveň postupové místo do okresního finále v Uherském Hradišti.

To se uskutečnilo hned ve středu 3.5.2023 na atletickém stadionu UH. Od prvních zápasů byla znát vyšší kvalita všech týmů. Ve skupině jsme měli Staré Město, Bílovice a ZŠ Pod Vinohrady UB. Se dvěma výhrami a jednou remízou jsme obsadili 2. místo v tabulce, přičemž rozhodovalo jen horší skóre o jediný gól. To určilo další vývoj vyřazovací části turnaje, kdy jsme narazili na prvního z druhé skupiny, a sice ZŠ Sportovní UH. Tento výběr závodních fotbalistů dosud naděloval svým soupeřům štědré výsledky převyšující číslo 10. Náš tým sice podal vynikající výkon, ale v tomto nevyrovnaném souboji prohrál „jen“ 5:0. Zbýval nám tedy souboj o 3. místo, který jsme hladce vyhráli stejným poměrem 5:0. I když se jednalo o nepostupové umístění, v rámci celého okresu UH je to skvělý výsledek.

Gratuluji a děkuji za reprezentaci školy fotbalistům: Bajer Vojtěch, Matyáš Josef Chovanec, Šuranský Viktor, Kmeťová Gabriela, Smolčák Radim, Baďura Boris, Kratěna Ondřej, Martiš Jáchym, Šrámek Vojtěch, Šimoník Tomáš, Gajdůšek Jakub a Jursík Lukáš.

Martin Smetana

20. dubna se otevřela naše škola všem, kteří nás chtěli navštívit. Rodiče, prarodiče přišli, aby se podívali na své děti či vnuky. Bývalí absolventi přišli nahlédnout, co se od jejich odchodu ze školy u nás změnilo, zájemci o naši školu zvědavě nahlíželi do tříd, výuky a kladli řadu otázek.

Program DOD byl bohatý. Zájemci viděli ukázkové hodiny češtiny, matematiky, angličtiny, zeměpisu, fyziky či chemie.  Děti zapojily své rodiče i do výuky. Návštěvníci si mohli koupit také zájezd od „cestovní kanceláře“ u páťáků, nahlédnout na společnou výuku třeťáků a sedmáků v přírodopise, projektovou výuku druháků či netradiční hodiny výtvarné a hudební výchovy.

Odpolední program byl zaměřen na projekty či nové a volitelné předměty, které škola nabízí. Návštěvníci si vyzkoušeli pokusy a mikroskopování v odborných učebnách FY – CH – PŘ. Seznámili se s novou informatikou: ozoboty, mikrobity a programováním. Školní poradenské pracoviště jim představilo relaxační místnost Snoozelen, pracoviště školní psycholožky, speciální pedagožky a svoji práci s nadanými žáky. Školní TV prezentovala svoji práci a nabízela stát se „Reportérem na vlastní kůži“. Peer program žáků 2. stupně se prezentoval programem canisterapie na školním dvoře, stejně jako školní družina. Návštěvníci se mohli seznámit také s projektem „Škola škole“, který realizujeme řadu let a přispíváme na naši partnerskou školu v Simike v Tanzánii. Dlouhodobě realizujeme také projekt Člověka v tísni Jednoho světa na školách. Letos jsme v rámci projektu vytvořili dokument „Dráha“ o panu Pavlovi Záleském a tým 9. tříd seznámil zájemce s projektem pod názvem „Stejné příběhy, jiná jména“. Zajímavé byly také prezentace školní knihovny či panely o civilizačních chorobách, které vytvořili žáci ve výchově ke zdraví. Celá škola byla vyzdobena výtvarnými pracemi dětí.

Do přípravy DOD se zapojila i školní jídelna a školní parlament, kteří společně napekli pro všechny účastníky výborné perníčky.

Děkujeme všem, kteří se zapojili do přípravy i realizace DOD.

Jitka Hudečková

Fotogalerie

Na čtvrtek 27. 4. se nejvíc těšili naši prváčci, neb si zažili aspoň na chvilku, jaké to je být žáky na druhém stupni. S velkým očekáváním se přišli podívat do výuky devátých tříd, kde si našli své patrony a společně pak absolvovali buď vyučování fyziky (simulování a zapojování jednoduchých obvodů), nebo českého jazyka (tvorba komiksů). Všechny dvojice pracovaly s nadšením a za dobře odvedenou práci byly po zásluze odměněny obědem ve školní jídelně. Všichni zúčastnění se již nyní těší na další společná setkání.

Martina Krajčová, Jana Procházková

Fotogalerie

Zapojení do projektu OVOV, aneb Odznaku všestrannosti olympijských vítězů, je už v naší škole tradicí. Žáci 6. – 9. tříd plní v hodinách Tv mimo jiné sportovní aktivity i disciplíny OVOV, které jsou zaměřeny na rozvoj sportovní všestrannosti, atletiky, rozvoj síly a vytrvalosti.

V pátek 21. dubna ti nejúspěšnější poměřili své síly a výkony se svými vrstevníky v okresním kole, které se konalo na sportovním oválu ZŠ Pod Vinohrady za přítomnosti Šárky Kašpárkové, patronky OVOV a bronzové medailistky z olympijských her v Atlantě 1996.

Po zahájení všichni závodníci absolvovali pětiboj v těchto disciplínách: kliky (2 minuty), švihadlo (4 způsoby přeskoků/2 minuty), trojskok, hod medicinbalem vzad, 1000 m nebo driblink (volitelná disciplína). Naši školu reprezentovali jednotlivci (žáci 6. – 9. tříd)  + družstvo (4 chlapci + 4 dívky). To ve složení  Anička Pochylá, Lucka Kavková, Nikča Dorazilová, Míša Malasková, Lukáš Šiller, Oskar Šmíd, Adam Bršlica a Jakub Šimoník svými výkony vybojovalo 1. místo a postup družstva do krajského kola.

Zároveň se jejich výsledky počítají do výsledků jednotlivců (ročník narození = soutěžní kategorie). Míša Malasková 2. místo, Nikča Dorazilová 3. místo, Lucka se umístila 4. Lukáš Šiller individuálně vybojoval 2. místo. Skvěle se vyjímal stupínek vítězů kluků ročníku 2009: Adam Bršlica 1. místo, David Mácha 2. místo a Kuba Šimoník 3. místo. Nejstarší závodníci: Eďa Bábíčková postupuje do krajského kola z 2. místa, Kuba Červenka a Kuba Jurča obsadili 4. a 5. místo.

Dále naši školu reprezentovali a své první zkušenosti v OVOV získali Karolína Kadlčíková (5. místo), Viktorie Škubalová, Anička Pochylá, Viktorie Niklová, Viktorie Krčová, ze zkušenějších závodníků pak Jakub Houba a David Václavík, Kateřina Zelo a Zuzka Hladišová.

Pokračujeme tedy v tréninku na krajské kolo, kde nás čekají disciplíny leh-sedy, shyby, hod kriketovým míčkem, skok daleký, sprint 60 m, 1000 m nebo driblink, to nás čeká 24. května v Otrokovicích.

Děkujeme za skvělý přístup k závodům, ochotu reprezentovat školu a užít si tak naplno okresní kolo OVOV. Řada z vás si vylepšila i některé osobní výkony. Ty časy na kilometr byly skvělé!

Martina Bábíčková

Fotogalerie

V pátek 21. dubna se na Masarykově náměstí v Uherském Brodě konal Den Země. Žáci osmého a devátého ročníku naší školy si připravili několik aktivit, při kterých využili použitý materiál. Z ruliček od toaletního papíru si mohly děti vyrobit kytičku, berušku, včeličku, pejska, kočičku, křečka, žabičku nebo prasátko. Z PET lahví jsme vytvořili slalomovou dráhu na obíhání, z novin koule na házení do koše. Nechybělo ani přenášení šišky na lžíci, třídění odpadků, skládání puzzlí naší zeměkoule nebo poznávaní věcí hmatem v pytlících. Počasí nám velmi přálo, a proto naše stanoviště navštívila spousta dětí od mateřských škol až po druhý stupeň základních škol. Každý si mohl vybrat aktivitu, jakou chtěl, a za její splnění dostal razítko do účastnické karty. My jsme od pořadatelů obdrželi vdolečky a ocenění za spoluúčast na akci, které nám udělalo velkou radost. Den Země se nám všem líbil a rádi se zapojíme i v příštím roce.

Lenka Jančová a Jana Hladišová

Fotogalerie

Poděkování města

© 2022 Základní škola Mariánské náměstí Uherský Brod