Milí žáci, vážení rodiče,
srdečně Vás zveme na slavnostní zahájení nového školního roku, které se uskuteční v pondělí 4. září 2023 v Domě kultury v Uh. Brodě. Pro žáky 2. stupně od 9.00 hodin, pro žáky 1. stupně v 10.00 hodin.
Po zahájení Vás odvedou třídní učitelé do Vašich tříd. Zde budete seznámeni se školním řádem a bezpečností v době pobytu ve škole a na akcích, pořádaných školou. Nemusíte si brát 1. den aktovky, ani přezůvky. Na oběd jsou přihlášeni všichni žáci, pokud nemáte o oběd zájem, nezapomeňte se včas odhlásit.
Noví žáci mohou jít na oběd i bez čipu, ten si zakoupí u vedoucí šk. jídelny (120,-Kč) dodatečně. Obědy budou vydávány 1. den od 10.30 pro 2. stupeň, od 11. 15 pro 1. stupeň.
Školní družina bude pro žáky 1. den od 6.15, následně je vychovatelky odvedou do domu kultury a předají třídním učitelkám. Po obědě od 11.00 bude fungovat odpolední družinka.
Přihlášky do školní družiny a k obědům doporučujeme vyřídit před 1. zářím, vyplněné můžete zaslat vedoucí školní družiny a školní jídelny mailem, případně vhodit do schránky u vchodu školy.
V úterý budete zahajovat třídnickou hodinou, noví žáci obdrží učebnice, klíče od šatny a seznámí se se školou. Další výuka bude již probíhat podle rozvrhu tříd. Ten bude zveřejněn na Edookitu. Noví žáci a rodiče obdrží do systému Edookit přístupová práva.Požadavky na učebnice a školní pomůcky sdělí pedagogové žákům a rodičům prostřednictvím Edookitu po zahájení školy.
Pracovní sešity, peníze na výkresy a pomůcky do VV pro 2. stp. zajišťuje škola a úhrada bude od rodičů vybírána přes účet školy prostřednictví Edookitu stejně jako poplatek za školní družinu. Metodika plateb bude pro rodiče zveřejněna v Edookitu v průběhu září.Případné dotazy Vám zodpovíme následující týden 28., 31. 8., 1. 9. od 8.00 do 14.30. Ve dnech 29. – 30. 8. bude škola uzavřena z důvodu výjezdového zasedání zaměstnanců školy.Přejeme Vám krásný zbytek prázdnin a těšíme se na VásVaši pedagogové

 

 

Žáci naší školy přejí pohodové léto a posílají inspiraci, jak je i v našem městě strávit zajímavě.

Autoři fotografií a prezentací žáci 9. tříd

Fotogalerie

Co dělat v brodě

Také letos se žáci naší školy zúčastnili soutěže Píšu povídky, píšu básně a Ex-libris 2023. Tématem letošního ročníku soutěže byly Dobré zprávy. Celkem bylo do soutěže zasláno 230 prací z celého Zlínského kraje. Z naší školy žáci do soutěže poslali velké množství básní, povídek, pohádek, příběhů, vypravování a několik komiksů.  Ve 3. kategorii žáků 6. a 7. tříd  obsadila Anna Červenková ze 7. C 3. místo.  Ve 4. kategorii žáků 8. a 9. tříd se umístila na 3. místě se svou básní Veronika Polášková z 9. B. 4. kategorii reprezentovala také svým komiksem Natálie Urbánkové z 9. C. Za svůj komiks  formou „snu“ získala krásné 1. místo.

Všem vítězům gratulujeme a zúčastněným děkujeme. Těšíme se všichni na další ročník této oblíbené literární soutěže.

Na závěr část vítězné básně Veroniky Poláškové z 9. B.

Dobrá zpráva

Deváťáci si vybírají střední školu,
všichni spolužáci jsme v tom spolu.
Někteří už mají jasný cíl,
některým to trvá dýl.

Vybrat školu, to bude fuška,
pro všechny z nás to bude životní zkouška.
Rodiče se nám snaží dobře poradit,
abychom se mohli do života dobře zařadit.

Mnoho z nás půjde na gymnázium,
bude to těžké čtyřleté studium.
Příjímací zkoušky už se blíží,
doufám, že to zvládneme bez obtíží.

Pro nás pro všechny to bude dobrá zpráva,
teď je to pro nás jen pouhá představa.

Za účastníky soutěže Anna Marie Janíková, 8. C

Vyhlášení výsledků

 

Zvýšit zájem u dětí o vědu zajímavou a zábavnou metodou je cílem soutěže Pohár vědy Asociace malých debrujárů. Děti samy experimentují a hledají odpovědi na otázky, které je zajímají. A přesně toto nás oslovilo. Milujeme pokusy a tvoření, a tak jsme se rozhodli tento rok soutěžit a přihlásit se do Poháru vědy na téma „Kolem světa“.

Náš tým jsme nazvali Kloubáci, protože rádi přicházíme věcem na kloub. Na vyřešení zadání jsme měli vždy měsíc a plnili jsme úkoly v části teoretické, praktické a experimentální. První výzva přišla v lednu a virtuálně jsme vyrazili do Asie. A jak víte, symbolem Asie je rýže a čaj. Tak např. u rýže jsme měli zjistit co nejvíc zajímavostí a změřit hmotnost jednoho zrna, ale jen pomocí běžně dostupných měřidel v domácnosti. V únoru jsme virtuálně cestovali do Ameriky a v březnu do Evropy. Například jsme „stavěli“  mrakodrapy, chuťově analyzovali  gaspacho nebo experimentovali s bramborou. Vše jsme si zapisovali do badatelského deníku. A jak se nám dařilo?

Na základě našich výsledků z korespondenčních kol jsme byli nominování do regionálního kola, z kterého pak první tým postupoval do kola celostátního. V našem regionu se sešly týmy ze Zlínského kraje, Moravskoslezského kraje a Olomouckého kraje. My jsme se umístili v regionálním kole na 2. místě, postup do celostátního kola nás tak minul o pomyslný vlásek. Celkově jsme se umístili na 8. místě z 35 přihlášených skupin z celé republiky.

Za tým Kloubáků

Zuzana Šopíková

Kloubáci foto

Během června proběhla třikrát společná výuka žáků 4. a 8. ročníku. Osmáci přírodovědného semináře si vždy připravili několik stanovišť, kde si mladší žáci hravou formou prověřili svoje znalosti z ekosystémů. První setkání proběhlo na téma rybník a řeka. Čtvrťáci skládali rozstříhané obrázky, určovali vývojová stádia živočichů, pozorovali pod mikroskopem larvy komárů a šupiny ryb nebo si prohlédli trojrozměrné modely žab pomocí vzdělávací kostky Merge cube. U ekosystému řeka pojmenovávali jednotlivé části řeky, hledali slova zašifrovaná ve větách nebo luštili křížovky. Další výuka byla zaměřena na les a pole. Žáci určovali části jehličnatých a listnatých stromů, vybarvovali a zařazovali živočichy do lesních pater nebo hmatem poznávali věci, které můžeme najít v lese. U biotopu pole třídili polní rostliny, luštili přeskládaná slova nebo hledali rozdíly na obrázcích. Téma posledního setkání bylo louka a zahrada. Děti si zahrály dobble a pexeso, podle chuti určovaly ovoce, zeleninu a bylinky, luštily hádanky a osmisměrku, hledaly v bludišti cestu, nebo zkoušely svoji paměť. Při společné výuce se od sebe čtvrťáci a osmáci vzájemně učili nejen nové vědomosti, ale zejména spolupráci a kamarádství. Všem se společná výuka líbila a už teď se těšíme na další.

Jana Hladišová

Fotogalerie

Peníze byly, jsou a budou věčným tématem v naší společnosti. Lidstvo řeší peníze a vztah k nim už po staletí. V dnešním světě, řízeném financemi, je existence každého z nás závislá na penězích. Mít znalosti a dovednosti, které člověku umožňují porozumět financím, je základem finanční gramotnosti každého z nás. Nedávná finanční krize jasně ukázala, jak je lehkovážné zadlužování nebezpečné, a k jakým katastrofální následkům může vést. Tohle uvědomění vedlo k zavedení výuce finanční gramotnosti do škol. Dá se říct, že finančně gramotný je každý, ovšem podstatná je míra skutečné finanční gramotnosti každého z nás.

Výuku finanční gramotnosti na naší škole jsme koncipovali u žáků devátých tříd do dvou projektových dnů. Žáci se rozdělili náhodným způsobem do fiktivních rodin, každý žák sehrál konkrétní roli v té – které rodině. Musíme konstatovat, že děti s nadšením obsadili svoji roli, vžili se do ní, vymysleli příjmení, vytvořili erb své rodiny a začali pracovat s rodinnými financemi. Zde si děti zkusili jednu z nejzodpovědnějších rolí – plánování a správu rodinného rozpočtu, spočívající v získávání znalostí různých typů příjmů a výdajů /plat, hrubá a čistá mzda, daně, povinné pojištění/, schopnost určit priority výdajů při omezeném rozpočtu, plánovat výdaje, spořit. Žáci horlivě sháněli informace, vznikal prostor pro příjemnou diskusi. Každá rodina si sestavila vlastní portfolio – zavedla všechna definovaná data o příjmech a výdajích do počítače, se kterými pak následně pracovali v časovém horizontu pěti let. V tomto období jednotlivé rodiny museli zdolávat rizika u různých typů finančních produktů, zejména úvěrů – odhalit nepoctivé praktiky obchodníků, seznámit se s trestnými činy spojenými se světem financí.

Je nutno podotknout, že naši deváťáci jsou schopni základní principy finanční gramotnosti správně aplikovat i ve složitějších souvislostech. Ovšem jejich finanční gramotnost ovlivňují i faktory, které škola už příliš ovlivnit nedokáže a to hlavně osobní postoj k finančním otázkám a sebedůvěra při jejich řešení.

Díky prudkému rozvoji informačních technologií, které umožňují nové typy finančních transakcí, se děti pohybují v jiném světě finančních procesů, než se v jejich věku pohybovali rodiče. Radou na závěr bych použil citát od Joe Mooreho „Jednoduchá skutečnost, která se dá velmi těžko naučit je, že peníze třeba šetřit, když nějaké máte.“ který popisuje základní pincip zodpovědného chování dává návod jak se vyhnout finančním potížím a obstát v náročném  světě financí.

Koordinátoři Lenka Jančová, Zdeněk Horák a Roman Patka.

V pátek 23. června se konala poslední sportovní akce tohoto školního roku. Pro děvčata byl připraven turnaj v přehazované, pro kluky turnaj ve fotbale a záleželo na dětech, jestli vytvoří družstvo a do sportovních klání  se přihlásí.

Přehazovaná se uskutečnila na školním hřišti a jsme moc rádi, že do kategorie mladší žákyně (6. – 7. ročník) se přihlásilo z každé třídy družstvo, celkem tedy 6 přihlášených třídních týmů! V této kategorii bylo povolenou mít max. dva kluky na soupisce, což využily hned dvě třídy.

Starší žákyně utvořily napříč třídami pouze dvě družstva, tým dívek 9. tříd a tým dívek 8. tříd. Na turnaj jsme ale přizvali i hráčky z Gymnázia JAK a pan učitel Ježek tak přivedl rovněž dvě družstva, holky z tercie a kvarty.

Zvolili jsme systém hry každý s každým, proto mladší dívky a chlapci odehráli celkem 15 vzájemných zápasů na dva hrané sety do 15 bodů, od poloviny turnaje už jen do 10 bodů, starší dívky 6 vzájemných zápasů na dva vítězné sety do 15 bodů. Turnaj „pískaly“ paní uč. Kňazejová a Bábíčková a vypomohl i pan učitel Ježek z Gymnázia.

A jak to celé dopadlo? Prvenství si vybojoval tým dívek 7.B, druhé místo dívky ze 7.C a třetí místo dívky ze 6.A. Ze starších kategorie si prvenství vybojoval tým kvarty z gymnázia, druhé místo naše deváťačky a třetí místo naše osmačky.

Na Orelském stadionu se odehrál fotbalový turnaj. Hrálo se systémem 5 hráčů + 1 gólman na menší hřiště a za dohledu rozhodčích pana učitele Smetany a pana školníka. I když zápas trval jen 15 minut, tak padalo hodně gólů. Z 2. stupně se přihlásilo 5 týmů a tak byli všechny ročníky v jedné tabulce. Každý tým tak odehrál 4 zápasy. Finální pořadí bylo dáno umístěním v tabulce. Na 3. místě se umístil tým ze 6. tříd – Lukáš Krejčiřík, Vojtěch Baďura, Marek Blaha, Jan Berka, Oskar Šmíd, Lukáš Šiller a Marián Stenberger. Druhé místo patřilo týmu s názvem Multimiliardáři (9. třídy) – Lukáš Váňa, Hieu Pham, Trung, David Šmíd, Patrik Janiga, David Machala, Zbyněk Janků a Pavel Ježek. První místo si právem zasloužil tým z 9. tříd, ve kterém hráli o oba nejlepší střelci turnaje (9 gólů) Tomáš Brulík a Martin Kubiš, dále Antonín Mikulec, Jan Mrákota, Rostislav Toman a David Martinka.
U všech týmů bylo vidět vysoké sportovní nasazení a 1. ročník mezitřídního fotbalového turnaje tak považuji za velmi úspěšný. Snad je to začátek další sportovní tradice.

Děkujeme všem přihlášeným týmům za přehazovanou i fotbal, bez vás by to nešlo! Věříme, že jste si sportovní den užili!

Martina Bábíčková, Martin Smetana

Fotogalerie

Poslední školní týden zahájili čtvrťáci výletem na kole. Hned ráno se vydali na cestu do Drslavic. Téměř celá cesta vedla po cyklostezce, která je zavedla až k drslavským rybníkům. Po cestě zhlédli a pohladili ovce, viděli lovit čápy, prozkoumali zblízka motýla z čeledi babočkovitých, zahráli si fotbal, zacvičili si na workoutovém hřišti nebo se zatočili na retro kolotoči. Po svačině v bufetu U Komára nasedli zpět do sedel, šlápli do pedálů a ke škole se vraceli jako zdatní cyklisti.

Fotogalerie

Píše se 14. června 2023 a my ze 4. tříd vyrážíme na Divoký západ. Ovšemže ne na ten skutečný, ale na Ranč v Kostelanech. Po příjezdu se nás ujímá šerifova žena Mirka, která nás posílá k traperovi. U něj poznáváme kožešiny zvířat, které ulovil. Některé možná i tomahavkem, kterým jsme si zkusili hodit. U indiánky jsme stříleli lukem. Abychom se cítili jako skuteční kovbojové, jezdili jsme na koni. A jaký by to byl divoký západ bez rýžování zlata! Zlaté valounky jsme získávali, za každou disciplínu a jinak tomu nebylo ani u zlatokopa. Nakonec jsme lasem chytali telátko, za což jsme také dostali zlatou odměnu. Hurá, suvenýry! Posledním zážitkem bylo divadlo ve westernovém městečku a vystoupení s bičem. To to práskalo! Po výborném řízku s kaší jsme se spokojení vraceli domů.

Fotogalerie

Rybník, řeka, mokřad, pole, les, louka a nakonec zahrada. Do tajů každého z těchto ekosystémů nejen nahlédli žáci ze 4. A.  

První středeční dopoledne jsme se vydali k řece Olšavě, kde pro nás byl největším překvapením nález škeble. Taky jsme si povídali o tom, na kterém břehu toku stojíme a pozorovali jsme proud řeky. U mokřadu růst orobinec a kvákaly žáby. Kolik pulců se dožije dospělosti jsme se dozvěděli pomocí zábavné hry. Nakonec jsme došli k rybníku, na kterém majestátně plavali dvě labutě. Viděli jsme také lysky černé a kačenu divokou s 12 káčaty. U naučných cedulí jsme si popovídali taky o rybách a dalších zástupcích vodních biotopů.  

Další středu nás čekalo pole a les. Polní plodiny jsme poznali bez potíží a z živočichů nás zaujal mrtvý hraboš polní. U pole jsme si popovídali o fiktivní osobnosti Járovi Cimrmanovi, který zde má autosochu. V lese jsme si popsali život v jednotlivých patrech. Nejzajímavější nám přišlo patro mechové, z něhož jsme si týmovou prací poskládali úžasný koberec. 

Poslední středeční zastavení se týkalo louky a zahrady. Na louce jsme poznávali traviny a jiné byliny a pozorovali drobné živočichy, třeba chrousta. Závěrem nás čekala zahrada u rodičů paní učitelky. Tady jsme prozkoumali stavbu těla ptáka na slepici, pohladili králíky, kočku a pejsky. Poznali i ochutnali plodiny, které můžeme vypěstovat doma na políčku a pak odměna. Táborák, špekáčky, volejbal, bazén!!!

Petra Součková

Fotogalerie

 

© 2022 Základní škola Mariánské náměstí Uherský Brod