Dne 27. května jsme uspořádali již 3. ročník Orientačního běhu pro celý druhý stupeň a nejstarší žáky prvního stupně. Souběžně s touto soutěží probíhal i doprovodný sportovní program na hřišti Lapač a workoutovém hřišti pro žáky, kteří čekali na svůj start orientačního běhu situovaného do lokality start/cíl Lapač – Hvězdárna – Chrástka – Amerika. I žáci v cíli si zpříjemnili čekání na výsledky plněním sportovních úkolů.

Již před osmou hodinou ranní byl stadion plný našich žáků a učitelů. Před startovním dnem měli žáci jediný úkol, sestavit si 4členný smíšený tým, ve kterém bude minimálně 1 dívka / 1 chlapec. Už to se stalo pro některé výzvou – oslovit své vrstevníky v rámci třídy, ročníku, případně kategorie a sestavit vlastní závodní tým. Oproti předchozímu roku startovali děti hned ve třech kategoriích: nejmladší žáci 5. tříd, mladší žáci 6. a 7. tříd, starší žáci 8. a 9. tříd. Necvičící se zapojili jako pomocníci na doprovodných stanovištích nebo v terénu.

Týmy v rámci závodu čekalo nalézt 13 stanovišť v terénu, pět samoobslužných (lampióny) a na osmi je čekali učitelé s připravenými úkoly z různých oblastí.

Jako první se na trať vydaly smíšené týmy páťáků, poté mladší žáci a nakonec i starší žáci, vždy v dvouminutových intervalech. Každý tým obdržel při startu kartu s mapou s vyznačenými stanovišti i QR kódém. Ty byly rozmístěny na asi 7 km dlouhé trati a cílem bylo co nejrychleji je najít, označit kleštěmi do karty nebo splnit úkol připravený vyučujícím – bez ohledu na pořadí.

Úspěšná spolupráce týmu tak vyžadovala dobrou orientaci v mapě či aplikaci mapy, plánování ideální trasy, pohotová rozhodování a také vzájemné povzbuzování. Vrátit se do cíle s navštívením všech 13ti míst zvládla naprostá většina týmů. Ze všech kategorií byly vyhlášeny tři nejúspěšnější týmy, které obdržely diplomy a medaile vytištěné na 3D tiskárně.

Závod jsme si všichni společně užili, při slavnostním vyhodnocení byly vítězům předány medaile vytištěné na školní 3D tiskárně a diplomy.

Můžeme jen potvrdit, že 3. ročník Orientačního běhu byl úspěšný.

Za organizátory Tv Martina Bábíčková

Fotogalerie

Představením Monument pro Hradiště jsme ukončili letošní divadelní sezónu.  Skupina 24 žáků z řad sedmých, osmých a devátých ročníků měla možnost zhlédnout v letošním školním roce v rámci žákovského předplatného tři představení. A právě poslední z nich, Monument pro Hradiště dramatika Pavla Molka, nás vtipně vtáhl do historických událostí roku 1938, do období dojednání Mnichovské dohody…

Monument pro Hradiště je fiktivním příběhem o tom, komu se v minulosti mohla v Uherském Hradišti stavět velkolepá socha, kdyby se události po Mnichovské dohodě odehrály jinak, aneb „co by se stalo, kdyby…“ Jak by asi probíhalo slavnostní odhalování pomníku, kdyby vzal do rukou osud Čechů razantní Emanuel Moravec, přišel nám „na pomoc“ J. V. Stalin, anebo kdyby se britský mírotvorce Neville Chamberlain zachoval opačně, než se reálně stalo? Nevyvíjela by se celá dějinná situace českého národa úplně jinak, kdyby prezidentova žena Hana Benešová v kritických okamžicích nepobývala v lázních? (text, foto Slovácké divadlo)

Martina Bábíčková

 

Dne 24. května jsme se s žáky 7. ročníku a skupinkou nadaných žáků vydali na exkurzi do ZOO Zlín. Teoretickou výuku zoologie jsme tedy konečně doplnili o živočichy, o kterých jsme se celý rok učili. Nejvíce nás zaujaly hlasité projevy vyder, která se zrovna krmily rybami. Také se nám líbila nová mláďata kapybar a rejnoci. I přesto, že nám počasí zprvu nepřálo jsme si exkurzi náramně užili.

Za kabinet přírodopisu Jana Hladišová

Fotogalerie

Na společná dubnová setkávání jsme navázali i v měsíci květnu. Nosným tématem byly opět knihy, ovšem tentokrát byly pojímány z mnoha různých úhlů pohledu.  Žáci pracovali v prostorách obou školních knihoven a jejich úkolem bylo společně ve smíšených týmech vypracovat úlohy vedoucí k orientaci nejen v knihovně, ale i v samotné knize. Do tzv. Alfa boxu měli zapisovat nejen vlastní jména, která se jim podařilo v knihách objevit, ale také vysvětlit jejich význam. Brzy měli u každého písmenka řadu příkladů českých i cizích jmen, a tak si nenásilnou metodou zopakovali učivo psaní velkých písmen a zároveň si rozšířili znalosti z mnoha vědních oborů.

Největším přínosem projektu Napříč školou je však hlavně spolupráce mladších a starších dětí. Vzájemná pomoc a  porozumění pak přispívají k pohodové atmosféře ve škole.

Martina Krajčová

Fotogalerie

Dne 14. května se 37 žáků 9. tříd ZŠ Mariánské náměstí vydalo do obce Lidice u Kladna, která byla 10. června 1942 vypálena nacisty.

Naši návštěvu jsme zahájili besedou s paní Kateřinou Hládkovou,  která je vnučkou paní Emilie Frejové, přeživší lidické dívky vybrané na poněmčení a s dosud žijícím pamětníkem panem Jiřím Pitínem. Jeho pohnutý osud, kdy jako 7 týdenní kojenec  přišel během války kromě tety o všechny příbuzné, nás zcela ohromil.

Následovala pietní zastavení u společného hrobu lidických mužů, původních základů kostela, školy, v Růžovém sadu i u sousoší 82 lidických dětí, které zahynuly v plynových vozech v polském Chelmnu. Akademická sochařka Marie Uchytilová je věnovala všem dětským obětem 2. světové války.

Exkurzi jsme zakončili prohlídkou audiovizuální expozice „A nevinní byli vinni“, kde nás nejvíce zaujaly dopisy dětí napsané z Polska jejich příbuzným krátce před smrtí.

Návštěva Lidic pro nás byla velmi silným zážitkem. Uvědomili jsme si, že na vše, co jsme zde viděli a slyšeli, nesmíme nikdy zapomenout nejen z úcty ke všem lidickým obětem, ale právě proto, že nedaleko našich hranic stále probíhá válka se všemi jejími krutostmi.

Zdenka Uhrová

Fotogalerie

Třetí slunečnou květnovou středu 15. 5. 2024 jsme se vydali na dopravní hřiště Na Výsluní v Uherském Brodě, abychom vyzkoušeli svoje znalosti a dovednosti v dopravní soutěži školních družin. Tuto soutěž tradičně uspořádala Školní družina při ZŠ a MŠ Na Výsluní.

Soutěže se zúčastnilo celkem 10 školních družin z Uherského Brodu a okolí a každá družina byla zastoupena týmem chlapců a děvčat z 2. a 3.třídy.

Naši družinu reprezentovali Viktorie Máťová, Nella Maňásková, Aneta Sedlačíková a Denis Muntean.

Soutěž probíhala po skupinách. Naši závodníci nejprve plnili úkoly ze zdravovědy, pak následoval dopravní test a v závěru si děti změřily síly s ostatními družinami v jízdě zručnosti na kole.

A jak to tentokrát dopadlo?

Na 1. místě se umístila školní družina Záhorovice, jako druhá školní družina Bojkovice a na 3. místě skončila školní družina Vlčnov.

Naše školní družina sice nezískala žádné přední umístění, ale děti nás reprezentovaly čestně a statečně. Odměnou jim byly drobné dárky od pořadatelů této soutěže, které jim vykouzlily úsměvy na tváři.

Lenka Kuželová

Fotogalerie

Vážení rodiče, milí žáci, ve vysílání TVS v Magazínu Uherský Brod můžete zhlédnout reportáž o naší školní televizi ZŠ Mariánské, nebo v jejím internetovém vysílání: https://itvs24.cz/uhersky-brod/magazin-uhersky-brod-11-5-2024

Spolupráce obou televizí probíhá několik let a již nyní máme připravené další společné projekty.

Tím nejaktuálnějším je společná reportáž o projektu věnovanému mediální gramotnosti, který proběhl na naší škole v v tomto týdnu za účasti Jindřicha Šídla a dalších novinářů. Podívat se na ni můžete přímo ve vysílání TVS Magazín Uherský Brod nebo v jejím internetovém vysílání na odkazu: https://itvs24.cz/uhersky-brod

Česká televize odvysílala v pořadu Zprávičky na Déčku nejaktuálnější reportáž naší školní televize o projektu mediální vzdělanosti. Podívat se na ni můžete zde.

Mgr. Martina Krajčová, Mgr. Roman Patka
Televize ZŠ Mariánské

Žáci naší školy z 3.A a 3.B se ve dnech 10.5. – 14.5. zúčastnili školy v přírodě. Místem pobytu byl resort Březová na Vysočině nedaleko Třebíče. Resort Březová je největším a nejvybavenějším zážitkovým parkem v ČR. Mimo krásného ubytování, tématických pobytů a rozsáhlého vybavení nabízí taky skvělou domácí kuchyni. Našich 38 žáků si užilo 5 dní plných zábavy, soutěží a pohybu na čerstvém vzduchu. Někteří poprvé ve svém životě zažili lukostřelbu, zdolání horolezeckých stěn ve výšce až 13 m, raftování, rýžování polodrahokamů, jízdu na koni a spoustu dalších aktivit, u nichž překonávali sami sebe.  Dětem se škola v přírodě moc líbila, maximálně si ji užily a vše bylo umocněno skvělým počasím.

Romana Hladilová a Eva Kryštofová

Fotogalerie

Ve dnech 13. – 14. května proběhl na naší škole dvoudenní projekt věnovaný mediálnímu vzdělávání určený žákům druhého stupně. Nejprve žáci se zatajeným dechem zhlédli dokumentární film Kuciak: vražda novináře, jehož prostřednictvím si prohloubili své znalosti o investigativní novinařině.

Na projekci pak navázala následující den beseda o stavu české publicistiky a jejích proměnách s redaktorem Seznam Zprávy Jindřichem Šídlem, webeditorkou a redaktorkou Deníku.cz Michaelou Babíkovou a moderátorem Hitrádia Zlín Filipem Bartkem. Společně okomentovali zdrcující dopad tragické události z roku 2018 na celou novinářskou obec nejen na Slovensku, ale v celé Evropě. Stěžejním tématem besedy pak byl boj s dezinformacemi a vysvětlení možností, jak se jim účinně bránit. Aktéři besedy nám rovněž představili různé typy médií, jakým způsobem pracují s informacemi, co obnáší práce novináře a jak silně jejich činnost ovlivňuje celou společnost. Naše škola se tímto projektem připojila k celostátní akci – Týden mediálního vzdělávání.

Martina Krajčová

Fotogalerie (R. Kastner)

Ve čtvrtek 16. 5. 2024 jsme ve škole uvítali vzácnou návštěvu – naše budoucí prváčky. Setkání předškoláků s jejich patrony, žáky nynějších osmých tříd, se uskutečnilo v rámci projektu „Patron – mám toho, kdo mně pomůže“.

Starší žáci provedli ty nejmladší celou školou, zastavovali se na různých stanovištích. V učebně přírodopisu se setkali s hadem Františkou, ti nejodvážnější vzali dokonce hada do náručí. V tělocvičně zvládli sportovní aktivitu „opičí dráha“, v knihovně prokázali znalosti pohádek a dostali sladkou odměnu. Svou zručnost si vyzkoušeli při společné hře s barevným padákem. S dalšími prostorami školy se seznámili díky hře na bubínky a při hraní postřehové hry Barvínek. Během náročného programu přišel určitě vhod odpočinek a hra v relaxační místnosti. To vše zvládli během jediného odpoledne díky svým novým starším kamarádům, a ani se jim nestýskalo po rodičích, s nimiž se na začátku někteří nechtěli rozloučit.

Na další návštěvu předškoláků v naší škole se budeme těšit ve čtvrtek 6. 6. 2024, kdy už budou mít možnost vidět své budoucí třídy a paní učitelky.

Kateřina Janků

© 2022 Základní škola Mariánské náměstí Uherský Brod