Škola Simike prosí o pomoc

Česká škola ZŠ Uherský Brod Mariánské náměstí pomáhá škole Simike v Tanzanii už přes 15 let. Ale každý další rok přináší nové výzvy a v chudé africké škole je vždy co dělat! Simike nutně potřebuje nové třídy, protože ty staré padají žákům doslova na hlavu. Světe div se, základy i hrubá stavba 2 nových tříd stojí! Dostaneme budovu pod střechu?

Odkaz na sbírku: https://www.darujme.cz/1206794

Projekt Škola škole je prvním z projektů v Evropě orientovaných na podporu spolupráce místních škol a žáků a chudých venkovských škol v Tanzanii. Děti se tímto způsobem učí společnému rozhodování, hodnocení, empatii a pomoci těm, kteří to potřebují a rozšiřují si celkové vnímání světa.

Realizaci projektu zajišťují na tanzanských školách dobrovolníci, kteří s místním koordinátorem navštíví každou školu osobně, naplánují práce i jejich časový harmonogram a později odvedenou práci také zkontrolují a výsledky nafotí. Po návratu do Česka navštíví dobrovolník partnerskou školu, kde děti a učitelský sbor seznámí s tím, co se udělalo, ukáže snímky, případně videa. Všichni tak víme, kam peníze z dobrovolnických aktivit našich dětí doputovaly a co se za ně pořídilo.

Škola v Simike je pouze o pár kilometrů dál od Mahanga. Je velmi zaostalá, ale díky pomoci našich žáků se daří každý rok udělat alespoň krůček ke zlepšení podmínek pro vzdělávání afrických dětí.

Naše školní TV natočila o projektu i reportáž.

Co se podařilo vybudovat v Simike letos a jak se škole daří, víme díky blogu Míši Gongolové, koordinátorky projektu.

Partnerství: Simike a Základní škola Uh. Brod, Mariánské nám. 41

 

 

V pátek 22. prosince, poslední školní den roku 2023, proběhl již další ročník „Vánoční laťky 2023“. Soutěž ve skoku vysokém jsme již podruhé uspořádali jako soutěž pro žáky naší školy a jako vyvrcholení podzimního trénování v rámci hodin Tv. To vše za podpory našich druhostupňových žáků a vyučujících, kteří se zapojili i do divácké tipovací soutěže. Příjemným zpestřením byla i návštěva žáčků z prvního stupně, kteří se hlasitě ujali povzbuzování závodníků.

V půl deváté ráno se na sportovní ploše haly TJ Spartak rozcvičovalo okolo 40ti závodníků od šestých až po deváté třídy a každá třída měla na ploše své zástupce, nejlepší skokany z řad dívek i chlapců. Po příchodu diváků a úvodním slovu pana ředitele se rozjela soutěž naplno. Začínali jsme na výšce 90 cm pro mladší dívky, následně se přidali na 95 cm mladší chlapci (6. a 7. třídy), na 100 cm začínali starší dívky a 105 cm starší chlapci (8. a 9. třídy). Kdo chtěl, základní výšky vynechal a začal se svými pokusy na výšce vyšší. Závodníci byli za své výkony povzbuzováni a oceňováni potleskem. Počáteční nervozita opadla po prvních skocích, a tak jsme viděli řadu velmi technicky zdařilých výkonů, někteří vylepšili své osobní výkony z hodin Tv, vše podle pravidel lehké atletiky pro skok vysoký. Soutěž vrcholila jako tradičně výkony deváťáků a soubojem o první místo mezi Tomem Mihlem a Jakubem Červenkou, který si po zdařilém skoku na 158 cm nechal zvednou laťku na 160 cm. Po druhém nezdařeném skoku již soutěž ukončil.

V závěru sportovního klání už se psaly diplomy a chystaly poháry a medaile pro vítěze. Jak to nakonec celé dopadlo? Vítězů bylo spousta – z každého ročníku/chlapci/dívky.

6. třídy:
1. Michelle Taylor, 2. Michaela Hobzová, 3. Michaela Koželuhová
1. Alex Schottl, 2. Daniel Stenberger, 3. Vojtěch Šrámek

7. třídy:
1. Tereza Beníčková, 2. Tereza Zvářalová, 3. Viktorie Krčová a Ingrid Černajová
1. Marek Váňa, 2. Michal Smejkal, 3. Marián Stenberger

8. třídy:
1. Michaela Malasková 130 cm, 2. Rozálie Švehlíková 3. Barbora Andrášková
1. David Mácha,  2. Slavomír Daniel 3. Jakub Houba

9. třídy:
1. Zuzana Hladišová, 2. Hana Klonová 120 cm, 3. Karolína Novosádová
1. Jakub Červenka 158 cm, 2. Tomáš Mihel 155 cm, 3. Marek Stojaspal

Děkujeme všem závodníkům za sportovní klání – bez vás by to nešlo, divákům za podporu, technické četě a děvčatům u tipovací soutěže za pomoc a velké poděkování za poháry pro vítěze patří TK SPORTU. A teď už si můžeme naplno užít vánoční svátky.

Za realizační tým Martina Bábíčková

Fotogalerie – vyhlášení výsledků

Fotogalerie – skoky (v přípravě)

Krásné prožití vánočních svátků

a do nového roku hodně zdraví, štěstí a lásky

přeje

ZŠ Mariánské náměstí, Uherský Brod

 

V poslední hodině výtvarné výchovy v tomto kalendářním roce jsme se třídou 7. C navštívili výstavu Vánoce s Josefem Ladou v Galerii Panský dům v Uherském Brodě, kterou jsme tak navázali na praktickou výuku z předchozích hodin VV. Vánoční atmosféru jsme načerpali i díky vánočně laděným dílničkám, kdy si každý odnesl vlastnoručně vyzdobenou baňku a vystříhl sněhovou vločku.

Martina Kostelníková

Fotogalerie

 

Výuku přírodopisu v 7. ročníku jsme si zpestřili přednáškou o hadech. Do hodiny jsme pozvali paní učitelku Šopíkovou, která už několik let chová krajtu královskou – Františku. Zpočátku byla krajta v učebně přírodopisu, ale s nástupem covidu si ji vzala paní učitelka domů. Do školy se už nevrátila, protože porostla a terárium ve škole je jí už malé. Měří už totiž 165 cm. Dozvěděli jsme se o ní další informace například odkud pochází, jaké má smysly, jak často loví kořist, kolikrát a jak se svléká, jaké orgány má uvnitř a k čemu slouží, kolik klade vajíček a také jak vypadá její trus. Na závěr si odvážlivci mohli Františku pohladit nebo si ji vzít do náruče. Někteří ji ale raději pozorovali z dostatečné vzdálenosti. Přednáška byla zajímavá a určitě zase nějakou brzy uspořádáme, protože je to pro žáky velmi přínosné.

Jana Hladišová

Fotogalerie

Celý prosinec jsme se s dětmi ve školní dužině věnovali přípravám na Vánoce. Aby se nám čekání na tyto svátky zpříjemnilo, tvořili jsme spoustu výrobků, přáníček a dekorací s vánoční tématikou.

Při všem tom tvoření jsme poslouchali tradiční vánoční koledy a jiné vánoční písničky, abychom se ještě více naladili do všemi oblíbené vánoční atmosféry.

Musím ovšem ještě dodat, že jsme nevyráběli jen ve školní družině, protože v pátek 8.12. se v prostorách školní jídelny, stejně jako každý rok, konaly vánoční dílny. I zde si děti mohly vyrobit mnoho krásných výrobků a dekorací, a to buď samy nebo s rodiči.

Tradičně jsme ještě dětem připravili vánoční kvíz, aby si tak připomněly tradice spojené s Vánocemi.

To, na co jsme se asi nejvíc těšili, byl Štědrý den, který se ve školní družině uskutečnil už 20.12., aby si děti mohly dárky dostatečně užít ještě před odchodem na dlouho vyhlížené vánoční prázdniny.

Veselé Vánoce a šťastný nový rok

Veronika Koníčková

Fotogalerie

Dne 7. prosince 2023 se po delší odmlce opět konala Střelecká liga základních škol, kterou organizovala SŠ COPT Uh. Brod. Této soutěže se naši žáci pravidelně zúčastňovali, tak jsme na tradici navázali. Naši školu reprezentovaly 2 čtyřčlenné týmy. Za děvčata nás reprezentovaly Hanka Klonová, Sofi Stutzová, Rózi Švehlíková a Kačka Bendová. Děvčata získala pěkné třetí místo. Tým chlapců ve složení Šimon Surý, David Kubáník, Matyáš Konečný a Viktor Marchenko na stupně vítězů nedosáhl, ale všichni si užili atmosféru střeleckých závodů. Děkujeme všem za reprezentaci školy a vzorné chování během celého závodu.
Blanka Kňazejová

Dne 13. prosince jsme se zapojili do celorepublikové akce Česko zpívá koledy.

Reportáž školní televize

 

V pondělí 11.12. prezentovali žáci 9. ročníku projekt Z místa, kde žijeme – Stejné příběhy, jiná jména. Studentský tým ve složení A. M. Janíková, J. Tomanec, A. Machálková, A. Bartečková, P. Faltýnek, M. Fojtík, J. Jochim a D. Kubáník nejprve představil podstatu projektu, který se již druhým rokem zaměřuje na propojování osudů lidí perzekuovaných z dob komunistické éry se současnými příběhy konkrétních osob, jež trpí útlakem v postsovětském regionu.

Ke zpracování životního příběhu pana RNDr. PhMr. Miloslava Součka, neprávem odsouzeného ve vykonstruovaném politickém procesu v 50. letech minulého století na 12 let odnětí svobody, ztrátě občanských práv či zabavení majetku, si studenti vybrali dokument jako nejúčinnější prostředek k přiblížení hrůz způsobených komunistickým režimem. Důraz kladli především na dopady na rodinu, které ovlivnily zdrcujícím způsobem nejen manželku či rodiče pana Součka, ale zejména jeho děti. Syna Jiřího a dcery Hanu a Marii. S oběma sestrami jsme měli tu čest úzce spolupracovat a naslouchat jejich vyprávění, za což jim patří obrovský dík!

Alarmující bylo pro celý tým zjištění, že se podobné příběhy odehrávají i dnes. V současnosti je v Rusku odsouzen k odnětí svobody Alexej Moskaljov, tatínek Máši, která ve 12 letech nakreslila protiválečný obrázek na podporu Ukrajiny. Motiv frustrace ze ztráty otce a rovněž se opakující zabavení majetku a práv nás dovedly k myšlence poukázat v dokumentu na uvědomění si, jak křehká je svoboda a nesamozřejmá.

K přiblížení dané problematiky i těm nejmladším jsme využili jeden z jejich nejběžnějších vyjadřovacích způsobů. Děti 1. stupně i žáci vyšších ročníků kreslili obrázky s nejrůznější tematikou a mnohé z nich se pak staly součástí výstavy, jež celou prezentaci projektu doplňovala. Dětská fantazie neznala mezí a nejkouzelnější byla volnost, díky níž tvořili, co je napadlo bez jakéhokoli omezení.

Celodenní promítání dokumentu s názvem“ Tati!!“ celé škole i široké veřejnosti doprovázené vernisáží výstavy žákovských výtvarných prací se tak stalo adekvátní připomínkou Mezinárodního dne lidských práv (10.12.).

Martina Krajčová

Fotogalerie

Paní učitelky 2. a 3. tříd se rozhodly, že svým žákům v rámci prvouky přiblíží řemesla našich předků. A tak domluvily návštěvu v centru Veronica v obci Hostětín. Lektoři děti seznámili s typickými i méně známými řemesly, které jsou stále součástí našeho kraje. Vedli s dětmi diskuzi o výrobcích z vlny, jak vznikají a jak se využívají. Žáci se toho spoustu dozvěděli a v praktické části si všichni vyzkoušeli plstění vlny. A nejenže je to hrozně bavilo, ale domů si odvezli opravdu pěkné výrobky.

Fotogalerie

© 2022 Základní škola Mariánské náměstí Uherský Brod